Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 13

Sistemul personal de publicitate imobiliara a fost realizat in timpul domniei


lui Alexandru Ioan Cuza si a fost inspirit din codul lui Napoleon din 1804.
Sistemul de publicitate al Registrelor de transcriptiuni si inscriptiuni a fost
reglementat in Romania de Codul Civil din 1864.
1. Cadrul legislative specific:
a. Codul Civil vechi cuprindea, cu privire la publicitatea
imobiliara, dispozitii referitoare la transcriptiuni si
inscriptiuni, dar si dispozitii comune acestora.
b. Codul de Procedura civila vechi cuprindea dispozitii
referitoare la 3 feluri de register:
i. De transcriptie a actelor de stramutare a proprietatii
ii. De inscriptie a privilegiilor si ipotecilor;
iii. De transcriptie a comandamentelor
2. Registrele de transcriptiuni si inscriptiuni
a. Inregistrarile in sistemul personal au fost operate in 2
registre:
Unul de transcriptiuni si altul de inscriptiuni.
Registrele de transcriptiuni contineau, asa cum
arata denumirea, transcrierea (transcriptia) actelor
juridice translative de proprietate sau constitutive
de drepturi reale imobiliare, mentionandu-se
inscrisurile doveditoare ale actelor juridice si
operatiunilor ce au fost supuse inregistrarii
Registrul de inscriptiuni continea inscrierea
(inscriptia) unor mentiuni ale actelor juridice de
infiintare a sarcinilor, ipotecilor si privilegiilor
b. Ce acte sunt supuse transcriptiunilor?
In acest caz, vechiul cod civil se ocupa de :
actele de instrainare a imobilelor sau a
drepturilor reale supuse ipotecii sau de
renuntare la aceste drepturi
- Constituirea de sevitutii, usufruct, uz, abitatie
sau de renuntare la acestea;
- Tranzactiile;
- Ordonantele de adjudecare
- Expropierile;
- Arenda sau inchirierea pe un termen mai
mare de 3 ani;
- Donatiile
- Alte acte a caror obligativitate la inscriere a
fost prevazuta de legi
c. Cat priveste inscriptiunile, Codul Civil se ocupa de:
privilegii, ipoteci, creante privilegiate si ipotecare
Inregistrarile se faceau la judecatoria in a carei raza
teritoriala se afla imobilul, operand-se in registre de catre

grefierii abilitati in acest scop. Registrele erau legate si


parafate de presedintele judecatoriei
Transcrierile si inscrierile se faceau pe numele persoanei
interesate.
Cererile formulate de partile interesate se depuneau la
judecatorie, se inregistrau si se solutionau in camera de
consiliu de catre judecator, printr-o inceheire de
incuviintare
Mentionam ca, in prezent, acest system official nu mai
functioneaza , transcrierie si inscrierile vechi ramanand
valabile in cadrul arhivelor BCF.
3. Dezavatajele sistemului de publicitate personala
a. Inconvenientul major este acela ca registrele se tin pe
numele proprietarului si nu pe immobile , ceea ce duce la
nesiguranta valabilitatii unei operatiuni juridice sau a unui
inscris privind bunul respectiv
b. Sistemul este si incomplet, cunele transmiteri de drepturi
reale nefiind supuse transcrierii(succesiunle, actele
declarabie de drepturi), asa cum nu sunt supese
transcrieriisi modurile originale a de dobandire a
drepturilor de proprietate(uzucapiunea)
c. Intre inscrieri si realitate s-au ivit numeroase nepotriviri
generate atat de incompleta publicitate a actelor si
faptelor translative constitutive de prorpietate sau de
alte drepturi imobiliare reale ce privesc un alt imobil, cat si
de efectele acesteia;
d. Cu ocazia transcrierilor nu se verifica valabiltiatea actelor
prezentate;
e. Nu se cunoaste istoricul imobilului, sub aspectul
proprietarilor acestuia in ordine cronologica, succesiva,
precum si sarcinile reale ale imobilului. Prin urmare
inscrierile in registre (ca si extrasele eliberate aveau o
valoare relativa
4. C. Sistemul de publicitate imobiliara reala. Noile Carti Funciare :
a. Avantajele prin CF, tinute pe imobile si nu pe persoane, in
mod complet si garantat au dus la introducerea si
generalizarea acestui sistem in Romania.
Practic, superioritatea sistemului CF permite :
a. Stabilitaeta in timp (parcela din sistemul CF ramane
intotdeauna pozitionata in spatiu
b. Eliminarea informatiilor redundante (sistemul CF
permite articularea directa la sistemul de evidenta
al populatiei);
c. Conectarea cu harta cadastrala (sistemul CF este
adecvat la sistemul de gestiune a hartilor cadastrale
din ANCPI, parcela fiind entitatea elementara).
b. Cadrul legislativ specific :
i. Legea 7/1996 (legea cadastrului si publicitatii
imobiliare)

Prin modificarea legii BCF-urile au trecut de la


instantele judecatoresti la ANCPI (la judete);
ii. Decretul legii nr 115/1938 pt unificarea dispozitiilor
referitoare la cartile funciare cu modificarile
ulterioare
c. Legea nr 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare
provizorii din vechiul regat in carti de publicitate funciara,
cu modificarile ulterioare;
d. Decretul nr