Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞĂ DE LUCRU

ml ml
1. Care este volumul lichidului din vas? 200

a) 110ml; 200
b) 125ml;
150
c) 120ml;
100
180
50
2. Care este volumul lichidului din vas? cm3
a) 176ml;
150
b) 190ml;
c) 160ml.
Nivelul2

3. Într-un cilindru gradat se află apă până la nivelul1. După introducerea unui corp în
cilindru, volumul apei urcă până la nivelul 2. Calculaţi volumul corpului introdus în
cilindru. Nivelul 1

a) 20cm3;
b) 22 cm3; 100
c) 21 cm3;
d) 200 cm3.
cm3
4. Într-un cilindru se află apă până la nivelul 1. În cilindru se introduce un 150
corp cu volumul de 20cm3. Desenează nivelul până la care se va ridica apa
după introducerea corpului. 100
nivelul 1

50
5. Cum ai putea determina volumul de lichid care încape într-o linguriţă?
6. Introducând în mensura din figura alăturată 100 boabe de grâu, se constată că lichidul urcă cu
4 diviziuni. Ce volum are un bob de grâu?

7. Într-un vas având aria bazei de 100 cm2 şi înălţimea de 8cm, se cm3 20
introduce un cub din fier cu latura de 4cm. Ce volum de apă trebuie 20
turnat în vas pentru a-l umple complet ? diviziuni

8. Pentru însămânţarea unui hectar cu grâu sunt necesare 250kg de 10


seminţe. Ce cantitate de seminţe sunt necesare pentru însămânţarea
unui teren de formă dreptunghiulară, având lungimea de 400m şi
lăţimea de 50m?

9. Ai la dispoziţie un vas cu tub lateral, apă şi o mensură şi un corp


solid. Cum poţi măsura volumul acestui corp dacă el se scufundă în
apă.

10. Andra, elevă în clasa a VI a, se culcă seara la ora 21 şi 45min şi se


trezeşte la ora 6 şi 40 min. Cât timp a dormit Andra?

1
FIŞĂ DE LUCRU

ml ml
1. Care este volumul lichidului din vas? 200

a) 110ml; 200
b) 125ml;
150
c) 120ml;
100
180
50
2. Care este volumul lichidului din vas? cm3
a) 176ml;
150
b) 190ml;
c) 160ml.
Nivelul2

3. Într-un cilindru gradat se află apă până la nivelul1. După introducerea unui corp în
cilindru, volumul apei urcă până la nivelul 2. Calculaţi volumul corpului introdus în
cilindru. Nivelul 1

a) 20cm3;
b) 22 cm3; 100
c) 21 cm3;
d) 200 cm3.
cm3
4. Într-un cilindru se află apă până la nivelul 1. În cilindru se introduce un 150
corp cu volumul de 20cm3. Desenează nivelul până la care se va ridica apa
după introducerea corpului. 100
nivelul 1

50
5. Cum ai putea determina volumul de lichid care încape într-o linguriţă?
6. Introducând în mensura din figura alăturată 100 boabe de grâu, se constată că lichidul urcă cu
4 diviziuni. Ce volum are un bob de grâu?

7. Într-un vas având aria bazei de 100 cm2 şi înălţimea de 8cm, se cm3 20
introduce un cub din fier cu latura de 4cm. Ce volum de apă trebuie 20
turnat în vas pentru a-l umple complet ? diviziuni

8. Pentru însămânţarea unui hectar cu grâu sunt necesare 250kg de 10


seminţe. Ce cantitate de seminţe sunt necesare pentru însămânţarea
unui teren de formă dreptunghiulară, având lungimea de 400m şi
lăţimea de 50m?

9. Ai la dispoziţie un vas cu tub lateral, apă şi o mensură şi un corp


solid. Cum poţi măsura volumul acestui corp dacă el se scufundă în
apă.

10. Andra, elevă în clasa a VI a, se culcă seara la ora 21 şi 45min şi se


trezeşte la ora 6 şi 40 min. Cât timp a dormit Andra?

2
11. Elena este programată la dentist la ora 14 şi 30min. La ce oră trebuie să plece de acasă
pentru a ajunge la timp, dacă ea face până la cabinet 45min?

12. Andrei vrea să meargă la cinema. El pleacă de acasă la ora 15 şi 33min. Drumul până la
cinematograf îl parcurge în 50 min. Ajunge el la timp la filmul de la ora 16 ?

13. Un vas paralelipipedic are baza un dreptunghi cu dimensiunile interioare : 8cm şi 6cm. Se
toarnă în vas 0,24L de apă, apoi se scufundă o bară metalică a cărei lungime este egală cu
lungimea interioară a vasului. Înălţimea apei din vas devine 7cm.
a) Calculaţi înălţimea apei din vas, înainte de scufundarea barei metalice
b) Determinaţi volumul barei
c) Aflaţi secţiunea transversală a barei.

14. Un magazin livrează cuburi pentru copii, ambalate în cutii paralelipipedice. Cuburile sunt
identice şi au latura 4cm. Deoarece dimensiunile interioare ale unei cutii sunt: L=32cm, l=24cm
şi h=12cm, în fiecare încap:
a) 32 cuburi b) 24 cuburi c) 12 cuburi d) 144 cuburi
15.Un cilindru gradat conţine apă. Dacă se scufundă un cu cu latura l=2cm, nivelul apei urcă la
64cm3. Volumul apei din cilindrul gradat este:
a) 64cm3 b) 56 cm3 c) 72cm3 d) 60cm3
16. Un cilindru gradat conţine 32cm3 de apă.. Dacă se scufundă în apă un cub cu latura de 3cm,
nivelul apei urcă la:
a) 35cm3 b) 41cm3 c) 49cm3 d) 59 cm3
17. Un vas paralelipipedic are dimensiunile interioare: L=8cm, l=6cm şi h=4cm. Se toarnă apă
în vas până când înălţimea ei devine 3,5cm. În continuare, se introduc boabe de mazăre până se
umple vasul cu apă. Volumul boabelor de mazăre este:
a) 168cm3 b) 48cm3 c) 24cm3 d) 12 cm3

18. In timpul unei ploi au căzut de 20L de apă pe m2. Ce volum total de apă a căzut pe un teren
agricol de 2ha? Câte canistre de 20L ar putea fi umplute cu apa căzută pe acest teren?

19. Un avion pleacă din Suceava la ora 9 şi 5min şi ajunge în Roma la ora 11şi 46min. Cât timp
a durat călătoria?

20. Un autobuz pleacă din Suceava la ora 11h 45min 35s. La ce oră ajunge autobuzul în Vatra
Dornei dacă călătoria a durat 1h 34min 35s?

3
11. Elena este programată la dentist la ora 14 şi 30min. La ce oră trebuie să plece de acasă pentru
a ajunge la timp, dacă ea face până la cabinet 45min?

12. Andrei vrea să meargă la cinema. El pleacă de acasă la ora 15 şi 33min. Drumul până la
cinematograf îl parcurge în 50 min. Ajunge el la timp la filmul de la ora 16 ?

13. Un vas paralelipipedic are baza un dreptunghi cu dimensiunile interioare : 8cm şi 6cm. Se
toarnă în vas 0,24L de apă, apoi se scufundă o bară metalică a cărei lungime este egală cu
lungimea interioară a vasului. Înălţimea apei din vas devine 7cm.
a) Calculaţi înălţimea apei din vas, înainte de scufundarea barei metalice
b) Determinaţi volumul barei
c) Aflaţi secţiunea transversală a barei.

14. Un magazin livrează cuburi pentru copii, ambalate în cutii paralelipipedice. Cuburile sunt
identice şi au latura 4cm. Deoarece dimensiunile interioare ale unei cutii sunt: L=32cm, l=24cm
şi h=12cm, în fiecare încap:
a) 32 cuburi b) 24 cuburi c) 12 cuburi d) 144 cuburi
15.Un cilindru gradat conţine apă. Dacă se scufundă un cu cu latura l=2cm, nivelul apei urcă la
64cm3. Volumul apei din cilindrul gradat este:
a) 64cm3 b) 56 cm3 c) 72cm3 d) 60cm3
16. Un cilindru gradat conţine 32cm3 de apă.. Dacă se scufundă în apă un cub cu latura de 3cm,
nivelul apei urcă la:
a) 35cm3 b) 41cm3 c) 49cm3 d) 59 cm3
17. Un vas paralelipipedic are dimensiunile interioare: L=8cm, l=6cm şi h=4cm. Se toarnă apă
în vas până când înălţimea ei devine 3,5cm. În continuare, se introduc boabe de mazăre până se
umple vasul cu apă. Volumul boabelor de mazăre este:
a) 168cm3 b) 48cm3 c) 24cm3 d) 12 cm3

18. In timpul unei ploi au căzut de 20L de apă pe m2. Ce volum total de apă a căzut pe un teren
agricol de 2ha? Câte canistre de 20L ar putea fi umplute cu apa căzută pe acest teren?

19. Un avion pleacă din Suceava la ora 9 şi 5min şi ajunge în Roma la ora 11şi 46min. Cât timp
a durat călătoria?

20. Un autobuz pleacă din Suceava la ora 11h 45min 35s. La ce oră ajunge autobuzul în Vatra
Dornei dacă călătoria a durat 1h 34min 35s?