Sunteți pe pagina 1din 15

Descoperă

frumuseţea
ascunsă în
Adevărata frumus
izvoră
din sublim şi simplit
Voltaire
t ce-i frumos e
otdeauna
dus şi rar.

Gracian
Frumuseţea lucruri
există în sufle
celui care le admi
adm
David Hume
museţea este
monia contrariilor.
Heraclit
Frumosul este t
atât de neces
ca şi util
V.Hugo
useţea este
menea unei melodii
cântă într-o dulce armonie.
eorge Herbert
George
La frumuseţe ori te ri
contemplând
ori cazi poftin
museţea fără graţie e
cârligul fără momeală..
R.Emerson
Frumuseţea es
asemenea tus
nu poate fi ascun
umuseţea desăvârşită e
entru suflet şi mai puţin
entru ochi.
Frumuseţea este un
bun fragil ;
cu cât sporesc anii,
cu
atât scade şi ea .
Dintre bunurile şi
frumuseţile reale
nimic nu dau zeii
oamenilor fără
osteneală şi grijă.
O frumuseţe aleasă
dispare în scurt timp,
dar marile realizări
ale spiritului sînt
nemuritoare.
Vă mulţumesc!

Prelucrare
Doina Ciobanu

P@ol@