Sunteți pe pagina 1din 15

TEORIA GENERAL A OBLIGAIILOR

TEMATIC LICEN SESIUNEA IULIE 2015


1. Efecte specfifice contractelor sinalagmatice
- rezoluiunea;
- rezlierea;
- riscul contractului
2. Faptul juridic ca izvor de obligaii
- gestiunea de afaceri;
- plata lucrului nedatorat;
- mbogirea fr just cauz .
3. Rspunderea civil delictual
- rspunderea pentru fapta proprie;
- rspunderea pentru fapta altuia: rspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub
interdicie, rspunderea comitenilor pentru prepui;
- rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, de animale i de ruina edificiului;
- repararea prejudiciului n cazul rspunderii civile delictuale.
4. Executarea obligaiilor
- plata;
- executarea silit a obligaiilor;
- mijloacele de protecie a drepturilor creditorilor (msurile conservatorii, aciunea oblic,
aciunea revocatorie).
5. Transmisiunea i transformarea obligaiilor
- cesiunea de crean;
- subrogaia;
- preluarea datoriei;
- novaia;
6. Stingerea obligaiilor
- compensaia;
- confuziunea;
- darea n plat;
- remiterea de datorie;
- imposibilitatea fortuit de executare.

Bibliografie:
1. F. A. Baias - Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2012;
2. L. Pop, I. F. Popa, S. I. Vidu, Curs de drept civil. Obligaiile, Ed. Universul Juridic,
Bucureti, 2015 ;
3. P. Vasilescu, Drept civil. Obligaii - n reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu,
Bucureti, 2012.

DREPT CIVIL. DREPTURI REALE


TEMATICA EXAMENULUI DE LICENTA

1. Patrimoniul
2. Drepturile reale si drepturile de creanta
3. Dreptul de proprietate. Definitie. Caractere juridice. Continut.
Conditiile generale de exercitare
4. Dreptul de proprietate privata
4.1 Notiuni generale. Definitie
4.2 Subiectele dreptului de proprietate privata
4.3 Continutul si limitele dreptului de proprietate privata
4.4 Regimul juridic al unor categorii de bunuri proprietate privata
4.5 Stingerea dreptului de proprietate privata
4.6 Abuzul de drept in material dreptului de proprietate privata
5. Dreptul de proprietate publica
Definitie
Subiecte, continut si obiect
Caracterele juridice si limitele exercitarii sale
Exercitarea dreptului de proprietate publica
Incetarea dreptului de proprietate publica
6. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate
Proprietatea comuna pe cote-parti
Proprietatea comuna in devalmasie
Incetarea proprietatii comune
Comparatie

intre

proprietatea

proprietatea comuna in devalmasie


Proprietatea periodica

comuna

pe

cote-parti

si

7. Dezmembramintele dreptului de proprietate


7.1 Dreptul de superficie
7.2 Dreptul de uz si dreptul de abitatie
7.3 Dreptul de uzufruct
7.4 Dreptul de servitute
8. Apararea dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale
principale
8.1. Actiunea in revendicare intemeiata pe dreptul de proprietate
privata
8.2 Regimul juridic comun al actiunii in revendicare
8.2.1 Actiunea in revendicare imobiliara
8.2.2 Actiunea in revendicare mobiliara
8.3 Actiunea negatorie
8.4 Actiunea confesorie
8.5 Actiunea in granituire
8.6 Actiunea in revendicare a dreptului de proprietate publica si a
drepturilor reale corespunzatoare proprietatii publice
9. Posesia
Dobandirea si pierderea posesiei
Viciile posesiei
Efectele posesiei
10. Modurile de dobandire a drepturilor reale principale
Accesiunea imobiliara naturala
Accesiunea imobiliara artificiala
Accesiunea mobiliara
Uzucapiunea imobiliara
Uzucapiunea bunurilor mobile
11. Publicitatea dobandirii drepturilor reale imobiliare

BIBLIOGRAFIE
C. Brsan, Drept civil. drepturile reale principale n reglementarea
noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureti, 2013;
G.

Boroi, L.

Stnciulescu,

Instituii

de drept

civil

reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureti,


2012;
Fl. A. Bias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Noul
Cod civil. comentariu pe articole, Editura C. H. Beck, Bucureti,
2012;
O. Ungureanu, C. Munteanu, Tratat de drept civil. Bunurile.
Drepturile reale principale, Editura Hamangiu, Bucureti, 2008 .

DREPT CIVIL. CONTRACTE SPECIALE.


LICENTA IULIE, SEPTEMBRIE 2015
LECTOR UNIV. DR. PATRICK LAZR
1. TEMATICA
1. CONTRACTUL DE VNZARE. DEFINIIE, REGLEMENTARE
I NOIUNI GENERALE.
2. CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE
VNZARE.
3. CONTRACTUL DE VNZARE. CONDITII DE VALIDITATE.
4. EFECTELE CONTRACTULUI DE VANZARE. OBLIGATIILE
PARTILOR.
5. VARIETATI DE VANZARE.
6. CONTRACTUL DE SCHIMB. NOTIUNI GENERALE,
CARACTERE JURIDICE SI EFECTE.
7. CONTRACTUL DE FURNIZARE. NOTIUNI GENERALE,
CARACTERE JURIDICE SI EFECTE.
8. CONTRACTUL DE DONATIE. DEFINIIE, REGLEMENTARE
I NOIUNI GENERALE.
9. CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE
DONATIE.
10. CONTRACTUL DE DONATIE. CONDITII DE VALIDITATE
11. PRINCIPIUL IREVOCABILITATII DONATIEI.
12. EFECTELE CONTRACTULUI DE DONATIE. OBLIGATIILE
PARTILOR.
13. VARIETATI DE DONATIE.
14. REVOCAREA DONATIILOR.
15.
CONTRACTUL
DE
LOCATIUNE.
DEFINIIE,
REGLEMENTARE I NOIUNI GENERALE.
16. VARIETATI DE LOCATIUNE. CONTRACTUL DE
INCHIRIERE A LOCUINTELOR. CONTRACTUL DE ARENDARE.
17. CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE
LOCATIUNE
18. CONDITIILE DE VALIDITATE A CONTRACTULUI DE
LOCATIUNE
19.
EFECTELE
CONTRACTULUI
DE
LOCATIUNE.
OBLIGATIILE PARTILOR.

20. CONTRACTUL DE SUBLOCATIUNE SI CONTRACTUL DE


CESIUNE A CONTRACTULUI DE LOCATIUNE.
21. NCETAREA LOCATIUNII.
22. CONTRACTUL DE MANDAT. DEFINIIE, REGLEMENTARE
I NOIUNI GENERALE.
23. MANDATUL CU REPREZENTARE.
24. CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE
MANDAT CU REPREZENTARE.
25. CONTRACTUL DE MANDAT CU REPREZENTARE.
CONDITII DE VALIDITATE.
26. EFECTELE CONTRACTULUI DE MANDAT CU
REPREZENTARE. OBLIGATIILE PARTILOR.
27. INCETAREA MANDATULUI CU REPREZENTARE.
28. MANDATUL FARA REPREZENTARE.
29. CONTRACTUL DE COMISION. NOTIUNI GENERALE,
CARACTERE JURIDICE SI EFECTE.
30. CONTRACTUL DE CONSIGNATIE. NOTIUNI GENERALE,
CARACTERE JURIDICE SI EFECTE.
31. CONTRACTUL DE EXPEDITIE. NOTIUNI GENERALE,
CARACTERE JURIDICE SI EFECTE.
32. CONTRACTUL DE ANTREPRIZA. NOTIUNI GENERALE,
CARACTERE JURIDICE SI EFECTE.
33. CONTRACTUL DE SOCIETATE. NOTIUNI GENERALE,
CARACTERE JURIDICE SI EFECTE.
34. CONTRACTUL DE TRANSPORT. NOTIUNI GENERALE,
CARACTERE JURIDICE SI EFECTE.
35. CONTRACTUL DE AGENTIE. NOTIUNI GENERALE,
CARACTERE JURIDICE SI EFECTE.
36. CONTRACTUL DE INTERMEDIERE. NOTIUNI GENERALE,
CARACTERE JURIDICE SI EFECTE.
37. CONTRACTUL DE DEPOZIT. NOTIUNI GENERALE,
CARACTERE JURIDICE SI EFECTE.
38. CONTRACTUL DE IMPRUMUT. IMPRUMUTUL DE
FOLOSINTA. IMPRUMUTUL DE CONSUMATIE. IMPRUMUTUL CU
DOBANDA. NOTIUNI GENERALE, CARACTERE JURIDICE SI
EFECTE.
39. CONTRACTELE BANCARE. NOTIUNI GENERALE. TIPURI
DE CONTRACTE BANCARE.
40. CONTRACTUL DE ASIGURARE. NOTIUNI GENERALE,
CARACTERE JURIDICE SI EFECTE. TIPURI DE CONTRACTE DE
2

ASIGURARE.
41. CONTRACTUL DE RENTA VIAGERA. NOTIUNI
GENERALE, CARACTERE JURIDICE SI EFECTE.
42. CONTRACTUL DE INTRETINERE. NOTIUNI GENERALE,
CARACTERE JURIDICE SI EFECTE.
43. CONTRACTUL DE JOC SI CONTRACTUL DE PARIU.
NOTIUNI GENERALE, CARACTERE JURIDICE SI EFECTE.
44. CONTRACTUL DE TRANZACTIE. NOTIUNI GENERALE,
CARACTERE JURIDICE SI EFECTE.

2. BIBLIOGRAFIE
1. LIVIU STANCIULESCU, CURS DE DREPT CIVIL.
CONTRACTE EDITIA A 2-A REVIZIUITA SI ADAUGITA, EDITURA
HAMANGIU, BUCURESTI, 2014.
2. DUMITRU C. FLORESCU, CONTRACTELE CIVILE IN NOUL
COD CIVIL. EDITIA A 4-A, EDITURA UNIVERSUL JURIDIC,
BUCURESTI, 2014.
3. FLORIN MOTIU, CONTRACTELE SPECIALE EDITIA A 5-A.
CURS UNIVERSITAR, EDITURA UNIVERSUL JURIDIC, BUCURESTI,
2014.

DREPT CIVIL. SUCCESIUNI


LICENTA IULIE, SEPTEMBRIE 2015
LECTOR UNIV. DR. PATRICK LAZR
1. TEMATICA
Mostenirea, notiune, definitie si abordari terminologice.
Reglementarea legala a dreptului la mostenire.
.Pozitia si rolul persoanelor care intereseaza dreptul de
mostenire (defunct, mostenitori, de cuius, succesori, decedat, persoana
fizica, persoana juridica) in functionarea dreptului la mostenire.
4.
Corelatia dintre institutia mostenirii si institutia
patrimoniului.
5.
Deschiderea mostenirii, dispozitii generale si notiune.
6.
Deschiderea
mostenirii,
definitie
si
abordari
terminologice.
7.
Data deschiderii mostenirii, importanta si consecintele
sale juridice.
8.
Locul deschiderii mostenirii, importanta si consecintele
sale juridice.
9.
Conditiile generale ale dreptului de mostenire.
10.
Capacitatea succesorala.
11.
Vocatia (chemarea) la mostenire.
12.
Nedemnitatea succesorala.
13.
Principiile mostenirii legale.
14.
Vocatia succesorala legala.
15.
Reprezentarea succesorala, notiune.
16.
Regulile aplicabile claselor de mostenitori legali.
17.
Regulile aplicabile sotului supravietuitor.
18.
Mostenirea vacanta, notiune.
19.
Testamentul, notiune si caractere juridice.
20.
Formele testamentului.
21.
Conditiile de forma ale testamentului.
22.
Legatul, notiune, clasificare si revocare.
23.
Exheredarea, notiune, clasificare si efecte.
24.
Executia testamentara. Notiuni generale. Drepturile si
obligatiile executorului testamentar.
1.
2.
3.

Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de


bunurile succesiunii.
26.
Transmisiunea mostenirii. Dreptul de optiune
succesorala. Transmiterea patrimoniului succesoral. Dobandirea
posesiunii mostenirii.
25.

2. BIBLIOGRAFIE
1. FRANCISC DEAK, ROMEO POPESCU, TRATAT DE DREPT
SUCCESORAL. EDITIA A III-A. VOLUMUL I. MOSTENIREA LEGALA,
EDITURA UNIVERSUL JURIDIC, BUCURESTI, 2013.
FRANCISC DEAK, ROMEO POPESCU, TRATAT DE DREPT
SUCCESORAL. VOLUMUL II. EDITIA A III-A. MOSTENIREA
TESTAMENTARA, EDITURA UNIVERSUL JURIDIC, BUCURESTI, 2014.
2. ALEXANDRU BACACI, GHEORGHE COMANITA, DREPT CIVIL.
SUCCESIUNILE, EDITURA UNIVERSUL JURIDIC, BUCURESTI, 2013.
3. DAN CHIRICA, TRATAT DE DREPT CIVIL. SUCCESIUNILE SI
LIBERALITATILE, EDITURA C. H. BECK, BUCURESTI, 2014.

TEMATICA
pentru Licena din Sesiunea Iulie 2015,
la Drept penal. Partea general

INFRACIUNEA ..........Error! Bookmark not defined.


Trsturile eseniale ale infraciuniiError! Bookmark not defined.
Coninutul infraciunii.................Error! Bookmark not defined.
Condiiile preexistente ale infraciuniiError! Bookmark not defined.
Laturile coninutului constitutiv al infraciuniiError! Bookmark not
defined.
FORMELE INFRACIUNIIError! Bookmark not defined.
Fazele de desfurare a infraciunii intenionateError! Bookmark not
defined.
Formele infraciunii intenionate .Error! Bookmark not defined.
UNITATEA I PLURALITATEA DE INFRACIUNI Error!

Bookmark not defined.


Unitatea natural de infraciuni ...Error! Bookmark not defined.
Unitatea legal de infraciune......Error! Bookmark not defined.
PLURALITATEA DE INFRACIUNIError!

Bookmark not

defined.
Noiunea i formele pluralitii de infraciuniError! Bookmark not
defined.
Concursul de infraciuni................Error! Bookmark not defined.
Recidiva ........................................Error! Bookmark not defined.
Pluralitatea intermediar..............Error! Bookmark not defined.
AUTORUL I PARTICIPANIIError! Bookmark not defined.
Infractorul (autorul) sub aspect criminologic i juridicError! Bookmark
not defined.
Clasificarea infractorilor ..............Error! Bookmark not defined.
Pluralitatea de infractori ..............Error! Bookmark not defined.

Participaia penal.......................Error! Bookmark not defined.


CAUZELE JUSTIFICATIVE I CAUZELE DE
NEIMPUTABILITATE.Error!

Bookmark not defined.


RSPUNDEREA PENALError! Bookmark not defined.
Principiile rspunderii penale ......Error! Bookmark not defined.
nlocuirea rspunderii penale......Error! Bookmark not defined.
Cauzele care nltur rspunderea penalError! Bookmark not defined.
PEDEPSELE IN DREPTUL PENAL ROMANError!

Bookmark not

defined.
Noiunea, categoriile i caracterele sanciunilor de drept penalError!
Bookmark not defined.
Principiile sanciunilor de drept penalError! Bookmark not defined.
Pedepsele......................................Error! Bookmark not defined.
Msurile educative ........................Error! Bookmark not defined.
Msurile de siguran ...................Error! Bookmark not defined.
APLICAREA I EXECUTAREA PEDEPSEIError!

Bookmark not

defined.
Noiuni generale privind individualizarea pedepseiError! Bookmark not
defined.
Individualizarea judiciar a pedepselorError! Bookmark not defined.
Individualizarea judiciar a executrii pedepsei. Mijloacele de
individualizare judiciar ...............Error! Bookmark not defined.
CAUZELE CARE NLTUR SAU MODIFIC EXECUTAREA
PEDEPSEI I CONSECINELE CONDAMNRIIError! Bookmark

not defined.
Cauzele care nltur sau modific executarea pedepseiError! Bookmark
not defined.
N.B. Paginaia indicat n aceast ,, Tematic corespunde intocmai Cursului :

,, Instituii de drept penal. Partea general i partea special, conform Noului Cod
penal, Ovidius University Press, Constana, 2010, recomandat n Bibliografie,
(ce poate fi consultat la Biblioteca facultatii noastre din Constanta.

Bibliografie:
1. Gheorghe Alecu,.Instituii de drept penal. Partea general i partea special,
conform Noului Cod penal, Ovidius University Press, Constana, 2010,
pp.7-293.
2. C-tin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal romn. Partea general,
ediia a IX-a revzut i adugit, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012,
conform Noului Cod penal, 526 p.

3. Ilie Pascu, Andreea Simona Uzlu, Drept Penal. Partea general, ediia a 3a, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2013, conform Noului Cod penal, 515 p.
4. Mihail Udroiu, Drept penal. Partea general, Noul Cod penal, Editura C.H.
Beck, Bucureti, 2014.
5. Noul Cod Penal adoptat prin Legea nr. 286/2009.

TEMATICA DREPT PENAL SPECIAL


SESIUNEA IULIEA 2015

I. INFRACIUNI CONTRA PERSOANEI


1. INFRACIUNI CONTRA VIEII
2. INFRACIUNI CONTRA INTEGRITII CORPORALE SAU SNTII
3. RELE TRATAMENTE APLICATE MINORULUI
4. INFRACIUNI SVRITE ASUPRA UNUI MEMBRU AL FAMILIEI
5. INFRACIUNI CONTRA LIBERTII I INTEGRITII SEXUALE
6. INFRACIUNI CARE ADUC ATINGERE DOMICILIULUI I VIEII PRIVATE
II. INFRACIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
1. FURTUL
2. TLHRIA I PIRATERIA
3. INFRACIUNI CONTRA PATRIMONIULUI PRIN NESOCOTIREA NCREDERII
4. FRAUDE COMISE PRIN SISTEME INFORMATICE I MIJLOACE DE PLAT
ELECTRONIC
5. EXPLOATAREA PATRIMONIAL A UNEI PERSOANE VULNERABILE
III. INFRACIUNI PRIVIND AUTORITATEA
1. ULTRAJUL
2. UZURPAREA DE CALITATI OFICIALE
3. SUSTRAGEREA SAU DISTRUGEREA DE INSCRISURI
4. RUPEREA DE SIGILII
5. SUSTRAGEREA DE SUB SECHESTRU
IV. INFRACIUNI CONTRA NFPTUIRII JUSTIIEI
1. NEDENUNAREA
2. OMISIUNEA SESIZRII
3. INDUCEREA N EROARE A ORGANELOR JUDICIARE
4. FAVORIZAREA FPTUITORULUI
5. OBSTRUCIONAREA JUSTIIEI
6. INFLUENAREA DECLARAIILOR
7. TINUIREA
8. MRTURIA MINCINOAS
9. RZBUNAREA PENTRU AJUTORUL DAT JUSTIIEI
10. SUSTRAGEREA SAU DISTRUGEREA DE PROBE SAU NSCRISURI
V. INFRACIUNI DE CORUPIE I DE SERVICIU
1. INFRACIUNI DE CORUPIE
2. FAPTE SVRITE DE CTRE MEMBRII INSTANELOR DE ARBITRAJ SAU
N LEGTUR CU ACETIA
3. FAPTE SVRITE DE CTRE FUNCIONARI STRINI SAU N LEGTUR
CU ACETIA
4. INFRACIUNI DE SERVICIU

VI. INFRACIUNI DE FALS


1. FALSIFICAREA DE MONEDE TIMBRE SAU ALTE VALORI FALSIFICAREA
DE MONEDE
2. FALSIFICAREA DE TITLURI DE CREDIT SAU INSTRUMENTE DE PLAT
3. FALSIFICAREA DE TIMBRE SAU EFECTE POTALE
4. PUNEREA N CIRCULAIE DE VALORI FALSIFICATE
5. DEINEREA DE INSTRUMENTE N VEDEREA FALSIFICRII DE VALORI
6. EMITEREA FRAUDULOAS DE MONED
7. FALSIFICAREA DE VALORI STRINE
8. FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DEMARCARE
9. FALSUL N NSCRISURI

VII. INFRACIUNI CONTRA SNTII PUBLICE


VII. INFRACIUNI CONTRA SIGURANEI I INTEGRITII SISTEMELOR I
DATELOR INFORMATICE
IX. INFRACIUNI CARE
CONVIEUIREA SOCIAL

ADUC

ATINGERE

UNOR

RELAII

PRIVIND

X. INFRACIUNI ELECTORALE

BIBLIOGRAFIE:

Noul Cod penal

Vasile Pvleanu, Drept penal special. Curs universitar, Editura Universul


Juridic, Bucureti, 2014

Mihail Udroiu, Drept penal. Partea special. Noul Cod penal, Editura CH Beck,
Bucureti, 2014