Sunteți pe pagina 1din 24

Anul 173 (XVII) Nr.

397 bis

PARTEA

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Miercuri, 11 mai 2005

SUMAR
Pagina

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i


turismului nr. 907/2004 pentru aprobarea
Reglementrii tehnice Normativ pentru evaluarea

strii de degradare a mbrcmintei bituminoase


pentru drumuri cu structuri rutiere suple i semirigide
Revizuire AND 54098, indicativ AND 5402003 .....

224

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Reglementrii tehnice Normativ pentru evaluarea strii de degradare
a mbrcmintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple i semirigide Revizuire
AND 54098, indicativ AND 5402003*)
n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile
ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 i ale art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 412/2004 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului,
avnd n vedere Avizul nr. 92 din 4 februarie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 9,
ministrul transporturilor, construciilor i turismului emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Reglementarea tehnic Normativ
pentru evaluarea strii de degradare a mbrcmintei
bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple i
semirigide Revizuire AND 54098, indicativ AND 5402003,
elaborat de Societatea Comercial BOMACO S.R.L.,

prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul


ordin.
Art. 2. Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
Art. 3. Direcia tehnic va duce la ndeplinire
prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor, construciilor i turismului,


Traian Panait,
secretar de stat
Bucureti, 11 mai 2004.
Nr. 907.
*) Ordinul nr. 907/2004 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 397 din 11 mai 2005 i este reprodus i n acest numr bis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005


ANEX*)

NORMATIV
pentru evaluarea strii de degradare a mbrcmintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere
suple i semirigide Revizuire AND 54098, indicativ AND 5402003

*) Anexa este reprodus n facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

17

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

19

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

21

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

23

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/11.V.2005

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAfiILOR


Regia Autonom Monitorul Oficial, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom Monitorul Oficial
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 397 bis/11.V.2005 conine 24 de pagini.

Preul: 111.000 lei vechi/11,10 lei noi

Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.

&JUYDGY|029002]
ISSN 14534495

S-ar putea să vă placă și