Sunteți pe pagina 1din 23

Eşti la răscruce de drumuri

şi nu ştii pe ce cale să
mergi ?
Dumnezeu îţi promite:
“Eu – zice Domnul - te voi învăţa
şi-ţi voi
arăta calea pe care trebuie s-o
urmezi; te voi
sfătui si voi avea privirea
îndreptată
asupra ta.”
Psalmul 32, 8
ul ţi se pare întunecat şi lipsit de perspec
Dumnezeu iţi
promite:
teme, căci Eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngri
u sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot Eu îţi
tor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare
Isaia 41
Treci prin necazuri şi te simţi
părăsit
de cei din jur ?
Dumnezeu îţi
promite:
te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc; te chem pe num
al Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine şi râu
e vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde şi f
e va aprinde, căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău…”
Isaia 43, 1-3
ti bolnav şi medicii nu-ţi mai dau nic
speranţă de vindecare ?
Dumnezeu îţi
promite:
ă vei asculta cu luare aminte glasul Dom
zeului tău, dacă vei face ce este bine înai
dacă vei asculta de poruncile Lui…
Eu sunt Domnul care te vindecă.”
Exo
uţi pe Dumnezeu şi nu ştii unde să-L găs

un mare gol sufletesc în formă de Dumn


Dumnezeu îţi promite:
“Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă
Mă veţi căuta cu toată inima.
Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul.”
Ieremia 29, 13-14
Eşti însetat de dragoste
şi nimeni din jurul tău nu ţi-o oferă?
Dumnezeu îţi promite:

“Te iubesc cu o iubire veşnică;


de aceea îţi păstrez bunătatea Mea
Ieremia 31, 3
şti obosit de răutatea şi nedreptăţile
pe care ţi le fac oamenii ?
Dumnezeu îţi promite:
Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăra
şi Eu vă voi da odihnă.”
Matei 11, 28
eamă de moarte şi te gândeşti cu gr
finalul inevitabil al vieţii ?
Dumnezeu îţi promite:

sunt învierea şi viaţa. Cine crede în


chiar dacă ar fi murit, va trăi.”
Ioan 11, 25
îngrijorezi privind cum natura se degrad
şi planeta albastră e tot mai obosită ?
Dumnezeu îţi promite:
ată, Eu fac ceruri noi şi un pământ n
şa că nimeni nu-şi va mai aduce amin
de lucrurile trecute şi nimănui
nu-i vor mai veni în minte.”
Isaia 65, 17
umnezeu este dispus să-ţi
fere toate aceste lucruri…
…şi încă multe altele…
…pentru că tot El a promis:
ri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a
ma omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe c
pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.”
1 Corinteni 2, 9
Tu… ce eşti dispus să-I oferi Lui

Muzica: Lauro – Vals venezuelan