Sunteți pe pagina 1din 11

Bucuria

de a
pierde
 Căsătoria aduce schimbări
dramatice în existenţa celor doi
 Căsnicia vine cu un şoc dezarmant:
solicită schimbare proprie
 Viaţa în doi nu
însemnă a alătura
peisajul vieţii tale de al
celuilalt
 Căsnicia înseamnă o
nouă viziune de viaţă
care cheamă o singură
voinţă în cuplu
 După căsătorie deosebirile sunt evidente între
cei doi, iar întrebările care se pun frecvent
sunt :
 m-am căsătorit cu cine trebuie?
 Ce am câştigat şi ce am pierdut?
 Mai este vre-o şansă de schimbare pentru
partenerul meu ?
 Ce trebuie să fac să schimb climatul din
familie?
Pierderi neplanificate după
căsătorie
 pierzi independenţa
 la masă
 pierzi primatul realaţiei – va lăsa pe
mama şi pe tata
 pierzi prietenii şi prietenele
necăsătorite
 pierzi filozofia burlăciei

 perzi dreptul asupra ta însuţi, însăţi


Pierderi pe nesimţite ...
a bucuriei maritale
1. Măreţia neschimbării
- pierderea adaptării la celălalt
- Vizat spre neschimbare
2. Neprihănirea tăcerii
- pierderea reacţiei de răspuns
3. Supremaţia muncii
- pierderea prezenţei partenerului din
cămin
4. Justificări întemeiate
- pierderea egalităţii
5. Declaraţie de independenţă (fă
ce crezi !)
- pierderea interesului pentru partener
Metode din arsenalul de luptă care
nu reclamă… ”vinovăţie”
6. Respect din datorie
- pierderea pasiunii
7. Politici de familie –
contabilizarea egalităţii
- pierderea sacrificului
- nu după roluri – ieri am pus eu
benzină, azi tu
8. Asumarea tuturor rolurilor
- pierderea parteneriatului
9. Metalimbaj – vorbirea pe
ocolite
- pierderea deschiderii către partener
- nu vrei să te mai aeriseşti puţin?
10. Superioritatea părerii
- pierderea personalităţii partenerului
Consecinţe

1. Mânie
2. Control
3. Depersonalizare
- mimul din Amsterdam
4. Indiferenţă
5. Valoare de sine
scăzută
Consecinţe

6. Ură
7. Resemnare
8. Autocompătimire
9. Autoculpabilizare
Dezarmare sau pierderi
fericite
1. Identificarea terorismului
ascuns
2. Comunicare deplină
- pierderea izolării
- proiectul anticeaţă
3. Declaraţie de vulnerabilitate
- pierderea infailibilităţii prin
recunoaşterea greşelii şi prin iertare
4. Contract de parteneriat
- pierderea independenţei în
planificare şi acţiune
5. Pocăinţă maritală
- pierderea mândriei şi a dreptăţii
personale
6. Iubire necondiţionată
- pierderea de sine
-Exp. Bucuria de a pierde
Reţeta spirituală :
2 Împ. 26-37
 Pierderea satisfacţiei maritale
(moartea relaţiei) se tratează cu 3
remedii luate împreună :
 Comunicare în vederea salvării
celuilalt
 Transmiterea unei viziuni
principiale (nu personale)
 Transmiterea unei dăruiri totale