Sunteți pe pagina 1din 4

In luna X.

1.achizitie materiale de la furnizori; documentul justificativ este n.i.r.-ul;


% = 401
302
4426
2.necesarul de materiale pe santier; docume ntul justificativ bonul de consum;
602=302 ( valoarea bonului de consul la pretul de achizitie al materialelor )
3.factura primita de lucrari de executie conform contractelor incheiate cu alte societati;
% =401
628
4426
4.la sfarsitul fiecarei lunii se face inventarierea lucrarilor si daca nu sunt finalizate se procedeaza astfel: se
emite un deviz de lucrari care cuprinde materialele si manopera din luna; documentul justificativ devizul de
lucrari provizoriu ;
332=711 ( valoarea devizului de lucrari )
Concomitent
711=121
La inceputul lunii
5.lucrarile neterminate din luna precedenta;
711= 331
Concomitent
121=711
La receptia lucrarilor semnata si stampilata de catre beneficiar; documentul justificativ este devizul de lucrari
final sau situatia de lucrari;
418 = %
70x
4427 sau 4428
Concomitent la emiterea facturii,
4111 = 418
4428= 4427

1. daca incasezi avans pentru lucrari :emiti factura de avans


4111 = % =
419 =
4427 =
incasarea facturii : 5121 = 4111 =
sau primesti avans inaintea emiterii facturii : 5121 = 419, iar la intocmirea facturii:
4111 = % =
472 =
4427 =
si concomitent : 419 = 4111 cu suma incasata prin banca inaintea emiterii facturii.
2. Achizitie de materiale :
% = 4011 =
3xx =
4426 =
3. Eliberarea materialelor pe masura ce sunt date in consum :
6xx = 3xx =
4. Stornarea facturii de avans emisa initial( si ulterior facturarea lucrarii catre beneficiar
in baza devizului de lucrari :
4111 = % =
704 =
4427 =

SAU

Inregistrarea imobilizarilor corporale in curs de executie la sfarsitul primei luni:


231
=
404
6.000 lei
Imobilizari corporale
Furnizori de imobilizari
in curs de executie
4426
=
404
1.140 lei
TVA deductibila
Furnizori de imobilizari
Inregistrarea imobilizarilor corporale in curs de executie in luna a doua:
231
=
404
4.000 lei
Imobilizari corporale
Furnizori de imobilizari
in curs de executie
4426
=
404
760 lei
TVA deductibila
Furnizori de imobilizari
Darea in exploatare a obiectivului de investitii :
212
=
231
10.000 lei
Constructii
Imobilizari in curs
Achitarea datoriilor catre antreprenor:
404
=
5121
10.000 lei
Furnizori de imobilizari
Conturi la banci in lei
Amortizarea lunara a halei 10.000:20ani :12 luni =41,66 lei
6811
=
2812
41,66 lei
Cheltuieli de exploatare
Amortizarea constructiilor
privindamortizarea imobilizarilor
In legatura cu reevaluarea halei-dupa 8 ani urmeaza sa inregistrati operatiunea de reevaluare
astfel: (in cazul in care indicele de actualizare este de 120%)
Valorea contabila actualizata =valoarea contabila neeactualizata * indicele de actualizare
=10.000 * 120% =12.000 lei;
Valoarea amortizarii cumulate actualizate =valoarea amortizarii neeactualizate *indicele de
acualizare=(10.000 : 20 )*8 =4.000 * 120% = 4.800 lei;
Diferenta din reevaluare aferenta valorii contabile = valoarea contabila actualizata-valoarea
contabila neeactualizata = 12.000 - 10.000 = 2.000 lei;
Diferenta intre plusul valorii contabile si plusul amortizarii =(12.000 - 10.000) - (4.800-4.000) =
2.000 - 800 = 1.200 lei
Inregistrarea in contabilitate a operatiei de reevaluare:
212
=
105
1.200 lei
Constructii
Rezerve din reevaluare
212
=
2812
800 lei
Constructii
Amortizarea constructiilor
Transferul anual direct in rezerve a surplusului realizat din rezerve de reevaluare , reprezentand
diferenta dintre valoarea amortizarii calculate pe baza valorii contabilereevaluate si valoarea
amortizarii calculate pe baza costului initial:(4.800 - 4.000) : 12 = 66,67 lei.
105
=
1065
66,67 lei
Rezerve din reevaluare
Rezerve reprez surplusul
realizat din rez. de reev.
In cazul imprejmuirii, valoarea terenului creste cu valoarea acestor costuri, iar terasamanetul
halei face parte din constructia propriu-zisa motiv pentru care va propunem sa tinti cont de
inregistrarile propuse mai sus.
Cabina portarului, daca are o valoare sub 1.800 lei poate fi considerata obiect de inventar de
natura materialelor.