Sunteți pe pagina 1din 1

Secretariatul Facultii de Geografie

Confirm datele referitoare la nmatriculare,


Numele i prenumele: ............................................................
Semntura: ............................................................................
Data : ....................................................................................

Anexa 1

Domnule Rector,
Subsemnatul(a).....................................................................................................................,
student() la buget/ tax al (a) Facultii de .....................................................................................,
domeniul/ specializarea ............................................................................, n anul ........................,
grupa.............................., media........................., numrul de credite ...........................................,
CNP...................................................................., BI/ CI seria........................, nr........................,
rog s binevoii a-mi aproba acordarea, n anul universitar ........................... - ................................,
a bursei ..............................................................................
Solicit aceast burs avnd n vedere urmtoarele motive:.................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
I.
n vederea obinerii dreptului de burs social, declar toate veniturile obinute de
ctre familie, conf. Art. 17 al regulamentului de acordare a buselor pentru studenii de la ciclurile
de studii licen i masterat:
Nr.
Elemente de stabilire a dreptului de
Document justificativ
Valori medii
crt.
bus social
anexat
(lei/luna)
A
Venituri
realizate
(total
:
A=1+2+3+4+5+6)
1
Venituri nete totale
2
Pensii
3
Alocaii de stat pentru copii
4
Alete ajutoare primite de la stat
5
Venituri din spaii proprii nchiriate
6
Venituri din agricultur
7
8
B
Numr persoane total,
Din care aflate n ntreinere :
Numrul elevilor
Numrul studenilor
Numrul copiilor precolari
Numrul altor membrii ai familiei aflai
n ntreinere legal
C
Venitul net mediu/ membru de
familie (C=A/B)
II.
Pentru justificarea celor declarate, anexez urmtoarele documente:
III.
Am luat la cunotin c Universitatea din Bucureti vireaz bursele n conturi
personale de card.
IV.
Declar pe propria rspundere c datele nscrise mai sus sunt reale, corecte i cunosc
faptul c nedeclararea veniturilor sau declararea fals a acestora atrage pierderea
calitii de student, restituirea bursei ncasate i suportarea consecinelor legale.
V.
Am luat la cunotin c necompletarea unor rubrici sau completare eronat va
avea drept consecin respingerea dosarului i c documentele ataate suplimentar,
neprecizate n prezenta cerere, nu sunt luate n considerare .
Data

Semntura