Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

Anul universitar_____________
Anul de studiu_______________
Grupa__________
Forma de nv. IF , I F R , I D
Forma de finanare:
Buget /
Tax

Facultatea ______________________________
Domeniul ______________________________
Programul de studiu ______________________________

F I DE NS C RI E R E AN UAL
- S t u d i i u n i v er si t a r e d e l i c en 1.Numele i prenumele_______________________________________ fiul (fiica) lui__________________
(din certificatul de natere)

i al______________________.
2.Numele i prenumele din buletinul de identitate________________________________________________
3.Carte / Buletin de identitate seria

la data

nr.

eliberat de _________________________

valabil pn la data de

CNP
4.Cetenia____________, etnia _____________, starea civil:
5. Starea social
special:

6.Data naterii:

cstorit ()

necstorit().

Orfan (de un printe sau de ambii prini)


Provenit din case de copii
Provenit din familie monoparental

, l ocul naterii__________________________________.

7.Domiciliul actual: Tara________________________________Localitatea____________________________


judetul/sectorul________________________, Str.___________________________nr.__________,bl. _____,
sc.______, ap._______Cod potal_______,
8.Telefon (cu prefix)
/
e-mail______________________________.

, Tel.mobil

9.Sunt student () i la Universitatea ________________________________________________________


Facultatea_________________________________________________specializarea_____________________
________________________,
cu tax / fr tax, n anul _______.
10.Am absolvit Universitatea________________________________________________________________
Facultatea______________________________________________________specializarea ______________
_________________________
cu tax / fr tax, promoia_____________ cu/
fr examen
de finalizare sesiunea___________________ nr. ani de studiu finanai .
11.Domiciul prinilor: Localitatea___________________________________, str.____________________,
nr.________, bl._______, sc.____, ap.____ Telefon (cu prefix)

12.Ocupaia prinilor: Tata_________________________________, Mama__________________________


13.Numele i prenumele susintorului legal____________________________________________ funcia i
locul de munc_______________________________________________________.
Datele personale sunt prelucrate de Universitatea din Bucureti, pentru diferite rapoarte statistice,
conform Legii nr.677/2001, modificat i completat de Legea 102/2005.
Data_________________________

Semntura___________________

S-ar putea să vă placă și