Sunteți pe pagina 1din 16

O

Grupele
Zilele, Orele
8.00-9.20

AI-141

12.40-14.00

Luni

C-142

ISBM-141

TI-002

pr. EEA
D.Moraru

c. Limbaje formale i proiectarea compilatoarelor

524
pr. Metode numerice

L. Duca

E. Tutunaru
524

3-3

9.35-10.55

11.10-12.30

C-141

lab. Programarea
n limbajul C++
I. Lisnic, M. Potlog
502

c. Metode numerice

c. Electronica

V. Moraru

O. Lupan

3-3

401

lab. MN
E. Tutunaru

lab. 1. Electronica, 2. ASDN


N. Ababii 406

608
lab. ASDN
V. Crbune

V. Crbune 214
lab. MN
E. Tutunaru

214
lab. MN

608
lab. 1. Electronica, 2. ASDN

E. Tutunaru
608

N. Ababii 406
V. Crbune 214

lab. ASDN
V. Crbune

lab. MN
E. Tutunaru

lab. Electronica
N. Ababii

214

608

406

lab.
lab. Electronica
N. Ababii

Arhitectura
calculatoarelor

406
V. Creu
427

14.10-15.30

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

c. Metode numerice

c. Elemente i

8.00-9.20

echipamente n automatic
A. Putere
512

lab. LFPC
L. Duca, M. Iacob
502

V. Moraru
609

9.35-10.55

c. Elemente i

pr. Teoria economic


N. Verejan

echipamente n automatic
A. Putere

312
pr. LFPC

pr. Teoria economic

512

L. Duca
607

N. Verejan
312

c. Programarea n limbajul C++

224
pr. Teoria economic
T. Grunzu

N. Verejan
609

12.40-14.00

Mari

609
pr. Electronica
O. Lupan

c. Teoria economic

11.10-12.30

M. Balan

518
pr. Programarea
n limbajul C++

pr. Teoria economic


N. Verejan

C. Plotnic
607

312
lab.

14.10-15.30

Programarea
n limbajul C++

C. Plotnic

15.40-17.00

214

17.10-18.30

18.40-20.00

8.00-9.20

pr. Electrotehnica
V. Blaj
623

c. Electronca
O. Lupan
505
c. Electronca
O. Lupan
401

c. Arhitectura calcu

c. Electrotehnica

9.35-10.55

V. Blaj
623

V. Creu

c. Limbaje formale i proiectarea compilatoarelor


L. Duca

401

3-3
c. Analiza i sinteza dispozitivelor numerice

11.10-12.30

V. Gsc
402
lab. Electrotehnica
V. Blaj
623

pr. ASDN
V. Gsc
224

lab.
pr. LFPC
L. Duca
524

c. Analiza i sinteza dispozitivelor numerice

12.40-14.00

A. Iavorschi
422
V. Postica

V. Gsc

406

402

Miercuri
14.10-15.30

15.40-17.00

1. Masurri electronice
2. Electronica

pr. Programarea

pr. ASDN
V. Gsc

n limbajul C++
C. Plotnic

312
pr. SGBD

224

D. Loghinescu
606

17.10-18.30

18.40-20.00

lab. ASDN

8.00-9.20

V. Crbune
214

lab. Metode numerice

lab. MN
E. Tutunaru

t. Buzurniuc
511

D-04
lab. ASDN

9.35-10.55

lab. EEA

V. Crbune
214

D. Moraru
511

lab. MN
E. Tutunaru

c. Teoria economic
T. Grunzu
104

D-04
c. Electronica

11.10-12.30

12.40-14.00

c. Masurri elec

V. Creu

A. Iavorsch

104

402

pr. Prog. n libajul C++


C. Plotnic

pr. SGBD
D. Loghinescu

lab. LFPC
L. Duca, M. Iacob

512

606
c. Electronica

502

V. Creu
104

Joi

lab.

14.10-15.30

Programarea
n limbajul C++

C. Plotnic

15.40-17.00

D-02

17.10-18.30

18.40-20.00

c. Sisteme de gestiune a bazelor de date

8.00-9.20

M. Perebinos
604

9.35-10.55

Vineri

c. ABFU
N. Demican
USMF

c. Programarea n limbajul C++

c. ABFU
N. Demican

C. Plotnic

USMF
pr. ABFU

3-3

N. Demican
USMF

lab.

11.10-12.30

1. Electronica
2. Programarea

lab. SGBD
D. Loghinescu
608

n limbajul C++
M. Luchia
406

12.40-14.00

Vineri

lab. SGBD

lab.

D. Loghinescu
608

ABFU

lab. SGBD
D. Loghinescu
608

C. Plotnic
215

lab. SGBD
D. Loghinescu
608

14.10-15.30

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

N. Demican
USMF

U N I V E R S I TAT EA T E H N I C A M O LD O V E I
FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATIC I MICROELECTRONIC

O R A R U L
ACTIVITILE DIDACTICE N ANUL UNIVERSITAR 2015/2016, SEMESTRUL III

MN-141

MN-142

SI-141

TI-141

TI-142

TI-143

TI-002
lab. APA
M. Catruc, V. Bagrin

c. LFPC

501
pr. Electronica

L. Duca

lab. APA

O. Lupan
404

3-3

M. Catruc, V. Bagrin
501

c. Metode numerice

pr. LFPC

lab. APA
M. Catruc, V. Bagrin

pr. ASDN
V. Sudacevschi

L. Duca

501
pr. ASDN

224

E. Tutunaru
604

518

lab.

lab. Prog. n limb. C++


M. Potlog

c. ASDN

1. Masurri electronice
2. Fizica corpului

511
lab. Prog. n limb. C++
M. Potlog

V. Gsc
402

solid

D-03

lectronica
Lupan
401

c. ASDN
A. Iavorschi
422

V. Gsc
402

V. Postica
420

ode numerice

Moraru
609

pr. Prog. n limb. C++

V. Sudacevschi
224

M. Balan
512
c. Analiza i proiectarea algoritmilor
M. Catruc
3-3
c. Metode numerice
V. Moraru
3-3

lab. FCS
V. Postica

c. Metode numerice

420
lab. Masurri electronice

V. Moraru

A. Iavorschi
422

609

rea n limbajul C++

. Balan
609

lab. FCS
V. Postica

c. Programarea

420
lab. Masurri electronice

n limbajul C++
M. Balan

A. Iavorschi
422

609

lab.

c. Programarea

1. Electronica
2. Arhitectura

n limbajul C++
M. Balan
604

pr. Teoria economic


T. Grunzu
516

pr. Teoria economic


T. Grunzu

lab. Programarea

pr. ASDN
V. Sudacevschi

n limbajul C++
M. Potlog, I. Lisnic

224
pr. APA

502

V. Bagrin
524

c. Analiza i sinteza dispozitivelor numerice

518

V. Sudacevschi
3-3

calculatoarelor

c. Teoria economic

M. Luchia
406

T. Grunzu

V. Creu
427

3-3

Electronca
Lupan
505

pr. APA
V. Bagrin
516

pr. LFPC

Electronca
Lupan

pr. Prog. n limb. C++


I. Lisnic

C. Ciubotaru
518

401

lab. MN
G. Marusic

516

503
lab. LFPC

c. Arhitectura calculatoarelor
V. Creu

c. LFPC
L. Duca

401

3-3
lab. MN

lab. Programarea
n limbajul C++

E. Tutunaru
608

I. Lisnic, M. Potlog
501

pr. Electronica
P. Metlinschi
312

c. APA
M. Catruc
101

pr. LFPC

L. Duca, M. Iacob
501

C. Ciubotaru
518

pr. Prog. n limb. C++


I. Lisnic

lab. MN
G. Marusic

512

503
c. Electronica
V. Creu
3-3

c. Analiza i sinteza dispozitivelor numerice


V. Sudacevschi
3-3

c. Electronica

lab. LFPC
L. Duca, M. Iacob

c. Electronica

P. Metlinschi

501
lab. APA

V. Creu

M. Catruc, V. Bagrin
501

3-3

604

lab. Electronica
N. Ababii

lab. ASDN
S. Munteanu

406
pr. ASDN

214

V. Gsc
312
lab. Electronica
N. Ababii

lab. ASDN
S. Munteanu

406

214

c. Limbaje formale i proiectarea compilatoarelor

lab. Programarea
n limbajul C++
lab. Electronica
P. Metlinschi

C. Ciubotaru

M. Balan, I. Lisnic
502

3-3

406

ia economic

c. Limbaje formale i proiectarea compilatoarelor

c. Teoria economic

Grunzu

lab. Electronica
P. Metlinschi

104

C. Ciubotaru

T. Grunzu
104

3-3

406
c. Masurri electronice

c. Electronica

A. Iavorschi

V. Creu

402

104
c. Electronica
P. Metlinschi

lab. ASDN

pr. Teoria economic

lab. LFPC

S. Munteanu
214
lab. LFPC

T. Grunzu
516
lab. ASDN

L. Duca, M. Iacob
502
lab. Electronica

L. Duca, M. Iacob
502

S. Munteanu
214

M. Luchia
406

lab. ASDN
S. Munteanu

604

pr. Teoria economic


T. Grunzu

pr. Teoria economic

c. Electronica

214
lab. ASDN

404
lab. Electronica

T. Grunzu
606

V. Creu
104

S. Munteanu
214

M. Luchia
406

lab. AC
V. Creu
427

lab. AC
V. Creu
427

lab. 1. MN, 2. Electronica


lab. Metode numerice

G. Marusic D-04
M. Luchia 406

pr. LFPC

t. Buzurniuc

pr. FCS

lab. 1. MN, 2. Electronica

C. Ciubotaru

608

O. Lupan
414

G. Marusic D-04
M. Luchia 406

518

c. Fizica corpului solid


O. Lupan
604

lab. 1. MN, 2. Electronica


G. Marusic D-04

lab. Programarea

M. Luchia 406
lab. 1. MN, 2. Electronica
G. Marusic D-04
M. Luchia 406

n limbajul C++
M. Balan, I. Lisnic
502

c. Fizica corpului solid


O. Lupan

pr. APA
V. Bagrin

c. Programarea n limbajul C++

604
pr. FCS

pr. TE

512
lab. 1. MN, 2. ASDN

M. Balan

O. Lupan
414

V. Hohlov
604

G. Marusic 511
I. Moroanu 214

3-3

c. Teoria economic

pr. Prog. n limb. C++


M. Balan

lab. Programarea

V. Hohlov
604

512
lab. 1. MN, 2. ASDN
G. Marusic 511

n limbajul C++
M. Balan, I. Lisnic
502

I. Moroanu 214

pr. APA
V. Bagrin
516

NIC

APROB

L
TI-144

PROF. UNIV. P.TODOS PRIMPRORECTOR


_____________________

TI-145

MI-141

V. Sudacevschi

M. Balan
518

224

lab. APA

E. Tutunaru

n limbajul C++
M. Potlog

M. Catruc, V. Bagrin
501

604

511

503

L. Duca
3-3

401

lab. Programarea

FI-141
c. LFPC

V. Lazu

c. Metode numerice

lab. LFPC
T. Scorohodova

IA-142

c. Programarea interactiv

c. ASDN
pr. Prog. n limb. C++

IA-141

c. Metode numerice

c. Programarea
n limbajul C++
M. Rusu

V. Moraru

516

3-3

lab. Tehnologii Web


V. Bobicev

lab. PI
V. Lazu

pr. MN
V. Moraru

215
lab. PIN
V. Lazu

112
pr. MN
V. Moraru

606

112
lab. Tehnologii Web

606
lab. PI

c. ASDN

V. Bobicev
215

V. Lazu
112

V. Gsc
402

c. ASDN
V. Gsc
402

lab. LFPC
T. Scorohodova

lab. PIN
V. Lazu

pr. ASDN
V. Gsc

503

112

224

lab. MN
E. Tutunaru

c. Metode numerice

lab.

lab.

V. Moraru

1. Baze de date

1. Tehnologii Web

lab. Electronica

609

2. PLNA

2. Programarea n
limbajul C++

B. Mironov
406

503

pr. APA
V. Bagrin

lab. MN
E. Tutunaru

524
pr. ASDN

503

V. Sudacevschi
224
c. Programarea
n limbajul C++
M. Balan
604

lab. Programarea
n limbajul C++

c. Programarea n

D. Loghinescu
608

V. Bobicev

c. Electronica
B. Mironov

limbajul C++
M. Balan

V. Lazu

511
C. Plotnic

604
lab. Electronica

609

112

215

B. Mironov
406

lab. PI 1/l
V. Lazu

pr. Tehnologii Web


V. Bobicev

lab. MN
V. Moraru

c. Teoria economic

511

624
lab. MN
V. Moraru

608
lab. PI
V. Lazu

N. Verijan
609

608
lab. PI 1/l

511
lab. MN

pr. Teoria economic

V. Lazu
511

V. Moraru
608

N. Verejan
604

lab. MN
V. Moraru

lab. PI
V. Lazu

pr. APA
M. Catruc

608

511

604

M. Balan, S. Cojocaru
502

lab. MN
G. Marusic
503

lab. ASDN
V. Sudacevschi
214
c. ASDN
V. Sudacevschi

lab. MN
V. Moraru

604
lab. ASDN

608

lab. MN
G. Marusic
503

V. Sudacevschi
214

214

c. LFPC
L. Duca

402

3-3

pr. MN
lab.

pr. Teoria economica

c. APA

pr. Tehnologii Web


V. Bobicev
607

Programarea
n limbajul C++

T. Munteanu
512

M. Catruc
101

c. Electronica

pr. Teoria economica

C. Plotnic

P. Metlinschi

T. Munteanu

215

604

512

101

lab. ASDN
S. Munteanu

V. Moraru 608
M. Catruc 215

V. Moraru
607

M. Catruc

lab. ASDN

lab. 1. MN, 2. APA

T. Munteanu

604

S. Munteanu
214

T. Munteanu
312

c. Teoria economic

pr. ASDN
V. Sudacevschi

c. APA

lab. 1. MN, 2. APA


V. Moraru 608
M. Catruc 215

pr. Teoria economica

c. Metode numerice
pr. Tehnologii Web

V. Moraru

V. Bobicev
606

516

lab. Electronica
P. Metlinschi
406

pr. Prog. n limb. C++


c. Procesarea informaiei
nestructurate

lab.

lab.

M. Rusu
516

Tehnologii Web

Ingineria limbajului
natural: Aplicaii

lab. LFPC
L. Duca, M. Iacob

607

501
lab. Electronica
P. Metlinschi
406

V. Bobicev
c. Procesarea informaiei
nestructurate
112

D. Istrati

pr. LFPC

509

L. Duca
516

607
lab. Electronica
M. Luchia
406
pr. Teoria economic

pr. Baze de date


c. LFPC
T Scorohodova

M. Perebinos
607
pr. Prog. n libajul C++

c. Ingineria limbajului natural: Aplicaii


D. Istrati

1. lab. Programarea n
limbajul C++ 0,5 gr.

614

2. Limba francez
0,5 gr.

T. Grunzu
516

604

M. Potlog
607

lab. Electronica
M. Luchia

c. Electronica
P. Metlinschi

c. Ingineria limbajului natural: Aplicaii


D. Istrati

406
lab. LFPC

604
c. LFPC

614
pr. Baze de date

pr. Prog. n libajul C++

L. Duca, M. Iacob
502

T Scorohodova
604

D. Loghinescu
614

C. Plotnic
224

M. Rusu
D-04
I. Srghi
619

lab.
lab. APA

Baze de date

T Scorohodova
511
D. Loghinescu

lab. APA
T Scorohodova

608

511

lab. Programarea
n limbajul C++
M. Balan, I. Lisnic

c. Tehnologii Web

lab. ASDN

pr. Baze de date

I. Moroanu
214
c. Electronica

D. Loghinescu
606

B. Mironov
402

pr. Prog. n limb. C++

V. Bobicev
402
pr. Prog. n libajul C++

502

M. Potlog
516

C. Plotnic
224

pr. LFPC

pr. LFPC

lab. Baze de date

C. Ciubotaru

T Scorohodova

M. Perebinos

518

516

112

c. Programarea n limbajul C++

lab. ASDN
I. Moroanu

C. Plotnic

214
c. Electronica

3-3

B. Mironov
402

pr. TE
V. Hohlov

c. Baze de date

516
pr. APA

M. Perebinos

T Scorohodova
516

402

Limba francez
0,5 gr.
I. Srghi
606

c. Teoria economic

Limba francez

V. Hohlov
604

0,5 gr.
I. Srghi
606

DECAN FCIM
conf. univ., dr.

Ion Balmu

FAF-141

Grupele
Orele, Zilele

Limba englez
E. Gogoi 210

8.00-9.20

I. Tyrrell 202

Limba englez
E. Gogoi 210

9.35-10.55

I. Tyrrell 202

c. Metode numerice
V. Bostan
201

11.10-12.30

c. LFPC
V. Bostan
201

12.40-14.00

Luni
14.10-15.30

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

c. ASDN
V. Sudacevschi
505

8.00-9.20

pr. LFPC
V. Bostan

9.35-10.55

202

lab.
Programarea n
limbajul C++

11.10-12.30

M. Kulev
D-04

12.40-14.00

Mari
14.10-15.30

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

lab. Metode numerice


E. Toric
D-01

c. Programarea n
limbajul C++
M. Kulev
201

8.00-9.20

9.35-10.55

c. APA
M. Balan
201

11.10-12.30

pr. APA
M. Balan
201
c. LFPC

12.40-14.00

V. Bostan
201

Miercuri
14.10-15.30

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

lab. ASDN
V. Sudacevschi
503

8.00-9.20

c. ASDN
V. Sudacevschi
310

9.35-10.55

c. Electronica
O. Lupan

11.10-12.30

414

c. Electronica
O. Lupan

12.40-14.00

414

Joi
lab. Electronica
O. Lupan

14.10-15.30

406

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

pr. Prog. n limb. C++


M. Kulev
202
pr. TE

8.00-9.20

I. Tyrrell
202
c. TE
I. Tyrrell

9.35-10.55

202

Vineri

lab. APA
I. Cojanu
D-02
lab. LFPC

11.10-12.30

I. Cojuhari
D-02
lab. APA
I. Cojanu
D-02
lab. LFPC
I. Cojuhari

12.40-14.00

Vineri

D-02

14.10-15.30

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00