Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. __________________ S.R.L.

CUI _____________________
Nr. inreg. _____/____________

C O N T R AC T I N D I V I D U AL D E M U N C
ncheiat i nregistrat sub nr. ..../...n registrul general de eviden a
salariailor
A. Prile contractului
Angajator - Persoana juridic/fizic ....................................................., cu
sediul/domiciliul n ....,
nregistrat la registrul comerului/autoritile administraiei publice din .., sub
numrul., cod fiscal..., telefon .., reprezentat legal
prin ..., n calitate de .................................,
i
salariatul/salariata domnul/doamna ................................,
domiciliat() n localitatea .............................., str. ........................ nr.
............, judeul ...................., posesor/posesoare al/a buletinului/crii de
identitate/paaportului seria .........., nr. ........, eliberat/eliberat
de .......................................... la data de ................., CNP ..,
autorizaie de munca/permis edere in scop de munca seria .. nr. .. din
data..,
am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra crora am
convenit:
B.
Obiectul

contractului:

C. Durata contractului:
a) nedeterminat, salariatul/salariata ..................................... urmnd s nceap
activitatea la data de .......................;
b) determinat, de ..............luni, pe perioada cuprins ntre data de .....
............. i data de ..................../pe perioada suspendrii contractului
individual de munc al titularului de post.
D. Locul de munc
1. Activitatea se desfoar la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment, etc.)
din sediul social/punct de lucru/alt
loc de munca organizat al angajatorului .. .
2. n lipsa unui loc de munc fix salariatul va desfura activitatea astfel:
..
E. Felul muncii
Funcia/meseria ................................. conform Clasificrii Ocupaiilor
din Romnia;

F. Atribuiile postului
Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de munc.
F1. Criteriile de evaluare a activitii profesionale a salariatului:

.
G. Condiii de munc:
1. Activitatea se desfoar n condiii grele, vtmtoare sau periculoase, potrivit Legii nr.
31/1991
2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale/deosebite/speciale de munc, potrivit
Legii nr. 263/20100 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile
ulterioare
H. Durata muncii:
1. O norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi .. ore/sptmn.
a). Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz . (ore
zi/ore noapte/inegal);
b). Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului
colectiv de munc aplicabil.
2. O fraciune de norm de ore/zi , ore/sptmn.
a). Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz:.(ore
zi/ore noapte);
b). Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului
colectiv de munc aplicabil.
c). Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepia cazurilor de for major sau pentru alte
lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihn este de .......... zile lucrtoare, n raport cu durata muncii
(norm ntreag, fraciune de norm).
De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de .
J. Salarizare:
1. Salariul de baz lunar brut: ......................... lei;
2. Alte elemente constitutive:
a). sporuri ............................;
b). indemnizaii ..;
b1). Prestaii suplimentare in bani .
b2). Modalitatea prestaiilor suplimentare in natura .. .
c). alte adaosuri.;
3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu
se lucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere pltite sau se pltesc cu un
spor la salariu, conform contractului colectiv de munc aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul
muncii.
4. Data/datele la care se pltete salariul este/sunt ......................... .
K. Drepturi i obligaii ale prilor privind sntatea i securitatea n munc:
a). echipament individual de protecie .......................................;
b). echipament individual de lucru .............................................;
c). Materiale igienico-sanitare ................................................;
d). alimentaie de protecie .....................................;

e).
alte
drepturi
i
munc ......................................... .

obligaii

privind

sntatea

securitatea

L. Alte clauze:
a). perioada de proba este de zile calendaristice;
b). perioada de preaviz n cazul concedierii este de zile lucrtoare,
conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munc;
c). perioada de preaviz n cazul demisiei este de .zile lucrtoare, conform
Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificrile si completrile ulterioare sau Contractului
colectiv de munc aplicabil;
d). n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate, informaiile
prevzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regsi i n contractul
individual de munc;
e). alte clauze.
M. Drepturi i obligaii generale ale prilor:
1. Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depus;
b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
c) dreptul la concediu de odihn anual;
d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;
e) dreptul la securitate i sntate n munc;
f) dreptul la acces la formare profesional.
2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin
conform fiei postului;
b) obligaia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;
d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;
e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor;
b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare,
potrivit legii, contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentului intern.
d) sa stabileasc obiectivele de performanta individuala a salariatului;
4. Angajatorului n revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) s nmneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc, anterior
nceperii activitatii;
a1) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc, din
contractul colectiv de munc aplicabil i din lege;
b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea
normelor de munc i condiiile corespunztoare de munc;

c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc


desfurarea relaiilor de munc;
d) s elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului,
respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie
si specialitate;
e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
N. Dispoziii finale
Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile Legii nr.
53/2003 - Codul Muncii i ale contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul
angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naional, nregistrat sub nr. ./
.. la Inspectoratul Teritorial de Munca a judeului/municipiului
./Ministerul Muncii i Solidaritii sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului individual de
munc impune ncheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale, cu excepia
situaiilor in care o asemenea modificare este prevzuta in mod expres de lege.
Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru
fiecare parte.
O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea
prezentului contract individual de munc sunt soluionate de ctre instana judectoreasc
competent material i teritorial, potrivit legii.

Angajator,
..
Semnatura

Salariat,
Data

.
Reprezentant legal,
..
Pe data . prezentul contract nceteaz in temeiul art. ..
din Legea nr. 53-2003 - Codul Muncii, cu modificrile si completrile ulterioare n urma ndeplinirii
procedurii legale.
Angajator,

Am primit un exemplar,
Nume si prenume .
Semnatura Data .