Sunteți pe pagina 1din 10

c

c
c c
 cc
 ccÚc
c

cccccccccccccccccccccccccc
a c c c 


cÚ c

6 6 cc ccccc ccc

 cc
c c cc cccc cc ccc
!cc
c
"cc# c$c 
c$c cc
c c%&
c'c$c#('c)*+ c,
c
-./cc
c
c
c
 ccc
  cc
c
0 1c2+ c3 cc4c.5657cc cc c 'c c c
8c c c c *c$c4c8c 
c c ( cc c c
 'c c 9c+cc *8'c:c+c c ccc &c cc
  c9c c
c4 9
c c 8c c$c 
ccc 9 c4+c
$( &c'c cc"c c c c
c cc
0 ( c+ 
cc4 c 
c c cc c c4 c c
c c c+'c% c+'ccc c
c cc c cc c(c
 
c c c$c% c31c *c$c cccc% cc;+7c
c
0 1c2+ c c cc c c +c cc c% 
c c(cc
c c (c3 'cc c4c c- 7
cc c+c$c 'cc$c
 * c $ c"c c c( cc c c c c ( $cc cc#c
 c c+$c$c cc 
c 9
c 9c c4cc(c( c( 'c"c4c
$c+c 
c c c c cc c ccc;c ccc
 c+
c 
c 
c c('c $c c"cc c'
c
+ 8cc c4$cc ccc
c
% c cc c'c4c&c9c c5<c cc:$c c c cc c+cc
c4c 9ccc c  
c c c4$cc 
c$cc$c(c c
c c c 
c cc4$c * c c=9 cc9
c4 cc
c8cc 'c c c4c c c%&+9 c cccc
c4'+c cc
 &c( c cc c +$ccc +c9c c8 c c
4 c 'c
cc c cc c c c$c% cc
'c c$cc4c cc cccc +
c c 9 cc(ccc c
4c 'c c; c$ c c4c 'c c& c 
c4c cc
('cc9cc$c cc4ccc$cc c 'cc9+c(c c4c
 c4ccc +c"c4cc+c=ccc 
c c c c9+c
c c c4c c 8c c#( c ccc4c 
c $c4 c
 c)9c4cc 8ccc 98
c4c% c4c c cc
c 
c( cc c c4cc c4c
c$c cc( c c( c$cc ccc
 ' 8c:$cc cc cc +c$ccccc c+c:$c4(+c$ c
c c$c$c c c9+cccc +c$cc c:c 
c +c
c
c
% cc * c c+c4c 9c$c4$c( c'cc c( c
cc cc
$c & cc% c c4cc cc( c ccc4c c c c 
c
ccc c c c c c% 
c c 9ccc$c c
c &c(c +
c4c ccc 8c c cc'c c c$ c c 
c& c
 ccc( c c c  c+ccc
:c c cc$c4+c c$c+$c c4+c4 c#ccc
 >c% c(cc( c4c cc9cc4 9cc $cc( c4cc'c
c
c 8ccc c c cccc c4cc c4+c4 cc
4 $?c$c 9 c4+c ccc
c
c4( $c 
c1 c4c c cc4('$8cc &c c c4+c
$
c cc8c c0 ( c c c0 1c2+
c c c'c
4c c8c4cc 8c$c2 (cc c c+c c% cc c
c
4 c4 c c c++
c cc cccc8$c c('
c c 9c c
 ?c+cc9c c c( c c c( cc+c c$cc c c c4+cc
 c c c"ccc,$'c 9 c% c cc( c9cc 9c$cc
%$c c c'cc *ccc'cc cc
;c ccc c c( c c4+cc cc% c( c
cc
c 8c c c c &c= 
c cc cc ccccc
9cc ccc( c
cc 8c)'ccc 
c cc c$c'c c
 c( cc cc  cc( c
c cc 8
cc cc c$c'c c
 c( cccc c1$cc cc$cc 9c 9c
c9c 9 c
 c cc cc 'c c cc cc '
c *c$cc c c
c1cc c 9c09 cccc c 
c *c$c c c c
c * c
$c c'c1 c cc c cc
c
c cc( c c8c$
c ( c+ 
c c$c$c cc
 
c4 9 cc4'+c c c cc
c ccc$c c cc
% cc c4cc 'c c cc
c
 c
c
2+ cc c*c ( cc c cc
c c c c ' c (8 c  
c# c@ 
cc c c
*c cc cc4 c( c
ccc4c c1?c4
c
c c c ccc49 
cc c c c ( 'ccc + cc c c
c (cccc1c c cc(cc; 9c c cc c
%c c$ cc c c 'A1c;c( c 'c1c c 'c
c+cc c+cc(8 c:c(c c  c 
c c c c c c c
 cc cc 8c  c"cc4$c  c  
c
+9 cc c 8
c ccccc
c
 c( cc cc c c c'
c c c cc
 *cc & c c cc c c c4c  +c
$'( c$c cc c+ cc
%c cc c+cc c cc( cc1c c c
c cc cc8c c( 
c c c c 8cc c:c
 $c 
cc c1 
c cccc c ccc4c 'c
0 ( c cc# c@ 
cc cc 8c c ccc+ 
c cc c c
+c ccc c c c c 9$+c% c 'c c 8c
 *c$c4c $c cc c 8c c% cc$ccc c c
c4'+c(c c c 8c$c2 (ccc4c(c8c c c+c cc c
 c"cc *c4c c c 
c+'c 
cc c( 'cc
$c c4c c(c c 8c8 'c 1 cc '
c c( c c
9c$c c c c9c 8c 9c$c2 (c+8cc9 c c c
 + c 8c$c c + c+c c c 9c+c c

c c$c( 'c c
c
 c9c c cc c cc *c c( c(c$c c 'c
(
c c c$c c c& cc 8
c 'c 
c4c c4c
+cc c c(c c$c(c cBc4c+ 
c c% cc
(
cc9 c
cc(c4c cc c(cc
c c c c cc(cc c( 'c c c(c c c:cc
9 c
c c c(c 8cc(c3( 7c% ccc9 cc cc c
 cc+
c+'c c  c$c 
c 'c(cc 'c(c c
( '
c( c( c c///////Cc'A c0 c ccc c c 9c c
8cc'c:c c c$
c cc4 c c c c+
c
 cc4 c 8c$c4c ccc+
c cc $c4c&c c c
8c c c c c ccc '
c4c c + 
c c
+c c4c 8c c cc
ccc(cc c
0c cc c4c c c(c c c4c c+cc c c
c
c  c1c $c+c4c( c cc $
c c c
 c c+c$c( 'cc c$c( c c4c 'c c c c
c+c ccc88c cccc c 
c ccc
 cc
c
c 
c c(c$c c(cc 
c4c c ccc c

cc 8
ccc8c1'c)c c 8c c c cc
'c( Dc c cc ccc  c cc 8c$c c c
 
cc cc
c$c cc c$ccc 
c4c c 
c
c c c4'+c$c 8c c c c( 'c$
cc c  c c
 c
c c4c+cc c cc(c c 
c4c c(c c( 'c
cc 9c c'
ccc8 'c c c c cc c c+&c
c c 8c c1
cc c cc1cc(?c c( cccc
c
0cc 'ccc  c c c cc c cc $8c 8c
c+8cc 8c ccc c c 8c c
c'cc
4 cccc c$c c
cc$cc( c c+c c *c
'cc c cc
2c c 
c c c c$'
ccc* 
c c+ 
c( Dc
c cc c c 'cccc c$ccc( cEc
4 c cc c c c c cc4c 9
c c4c *c 9
c
$c 9cc4c 
c c4c *c c3"+c;**7cc
c
; c ( cc c c c (8 c@ cc c4c(8 c c c
c( c c+$c c+&cc 1 
cc
c +ccc( c
c3Fc(7
c 
c c 9c c
c c 8c c& c  c
 c cc 9 c c( cc cc c c 8cc
'c+ cc 
c c4c c cc(c(
c ccc(c4c
c c c 8c3, ccFc
c* 
cG*7c $cc c
 c c c c c'
cc cc$c c c 1cc
 c c c cc(c3.</Hc+Ac 67cc c; Dc3.I.IJ.<K65c 7c
;c 8
c4c 6c c'cccc4 c c c c1c4cc
$c ccc&+ccc c >c
c
:cLc1c c c c $ c4cc'c  cc  c
 8
c$c c4cc cc 8cBc(c c 
ccc
c 
ccc( c:c(c4c 'cc4c $c c c
3 7c$c( c37>c c(c $c cc c c c 
c$c c
c c c4c 8c c c(cc( ccc('c c
  cc$c cc c4c c c c c c c c cc
 c c c4c=c$'( c 'cc c  cc
8c c 9c c'cc c c( 'c c8 'c cc c8 'c4 c
 c(cc'cc
c
E'
c c c9(
c c ( c c0 c c#FDcc)D cc
 c c6 cc+ c c%c c c c( ' c c c
cc c 9c c c c c c 9c ccc  c c  c;c
c c cc cc4c c+ c cc +8c c c
 c cc+c 
c c 
cc c% #c8
c
cc c0 8 c c c c4cc4c ccc% #c
 c cc( cc c c c"1 c c$c(>c
c
%c(cc $cc c c4c c$c( ' cc 
c cc 
c
c'c c* c)* c3 7cAc*c3 + cc c c( 7cAc
*c3 c c8
c c c cc 7ccc c9c c 9c*c
8
c1c$c *c  cc
 c 'c c c c cc c cc$c(9c *
c4ccAcAc
(9c *c% cc c( 'c cc 
c c 'c$cc c( cc c
 c cc(cc c88c 
c c cc c'cc
c
:cL
cc c c c8c c ccc 8
c c cMN
cc
""c @@c
c

c
c
"c( cc c c c 'cc c c cc cc
( 'cc( c c cc c+ cc
cc$c c8c c c cc
 cc c4c+ cc
c
%c c
c

c
c
c
%c1c c cDcc
:cNc c1cc c c8c ccc
ccc 9c 'cc+ c (ccc+c cc
c
Ec c cc(c c Oc c 
c c cc( ' c ( c c Occ
c cc c4$c c$cc c.cccc4 & 
cc c
( c c (cNc0ccc & Oc'c"c1ccc(c cc+ cc$c

c c$c ccc(9$c c/<ccc c$'( c c c
ccc'c cc(8 c 
c1c; Dc cc c c+$c
89 c c'c c c cc+ c2c &
c *c cc1c4 
ccc
c1c c(c c c#cc c49 c c+9 
c c$c+ c
c 
c c * c c c& c$+ cc
c
:' cc$c c $c c c cc(c c c cc
 + cc &
c c$cc+4 c% cc c c c$c$'( c
% #c c(c('c$c + cc c$c c( 'c3'c,c c
$cc) (7c2+$c$cc c c c c c% #c c+c
+ c $c( c4c c &c c0cc 
c &c cc
ccc44 
c c4c8c% #c) (8 c$c +c;c,cc
1 c  c' cc% #
c c( c c( 'cc
 c0 8c% #cc3 c'
ccPc P7c ' 8c cc8cc
cc 
c 8'
c *c$cc c c:c c(cc1 c c c
( '
c* 8c$c+ c 8c cc( c4c c cc cc
c c ( c+ cc c,cc c c( ' c c
% #c$cc c
c4c c(c + 4 c cccc+ c%(
cc
( c c c c4c c c 
c cc c c
( ' c 8 
c(cc ( c+c
c
0 c$cc c c c% #c c 8cc ( + c4c c$c
 c$ cP+c c Pc + c% c4c *'c   c
c cP Pc"= 
c cc+ c4c c+ c+c  c$c
c( c+c4c c c( c4 
cc(c c cc c( 'c
 c(c c4c(c+ c'c$c c% #c+c( 'c c
  c$cc c $'c cc ccc c c cc
 ' 8c c c c (
c4c( 'c c( 'cc c c c;c
 8
c 'c + c3 * 7cc88c4c $c
c89 c
c $'cc c + c
c
c
Ô  c c  c cc
c
c cc1c c ccc4$c"cccc &c1c4c

c c c ccc $c4c( 'c c 'c cc cc
 cc$ccc 9cc'c A 8
c1c 9c$c1
c4c
 c 'cc cccc c c cc1ccc
 ccc cc
c
 c c c c c cc cc c cc c c c1
c c
c4 cc c+c 
cc cc c4 cc c ccc ?c c c
 c(c$c c c c4 cc1
c c cc1c c c c cc
 c cc $ 
c +c:'+ cc $ c c c 
c
cc c 8ccc c c( c4c $ c c$cc c
 c c c( cc(c c 'c c c cc
c
 cc c8 'c( cccc cEc c$c c
cc
c('
ccc cc
@ c cc* c4 c4cc8c$'( c c4c$ c:c
+ c 
c cc (c c'c c<c 
c(cccc c
 ccc1c;c c + 
ccc'c c.c 
c c c4$c
c c c c cc1c;cc(c'c cNc 
c c c c ' c
cc c c cc1c c c cc'c c6c 
cc4c
 c 8c c cc% c1cc + cc c c
( c (+c cc c3 cc17c+8c cc3 cc17
c
 c c('c3 cc17c$c4c(
c c+8cc c3 cc 7c 
c
4c c8 
cc+$c c4c1'cc; ccc cc c8c
1'c c 1'Oc% c cc+$c cc8c4'+c(8 c$cc
+ ccc
c
:c  c
cc c(cc c$c 
c c c$c cc
2 cc  'c c c c cc 
c c c c c +
c c
 'c cc$ccc
 cc4 c 8cc 
c4c 'c c 'cc c
% c 'cc c1c c c
c ccc c c 8ccc
cc c% c cc49 c  c4c c8c $ cccc
c
 ccc(c c c 9c c c(cc 8 cc
 c('cc c$c4'+c c cc c$c c c cc
c c c 9cc c( c 8c cc c+c c3 cc c7
cc
 c c4 c c 'c c 8c+c c'c4c 8c c &c
 c3' 
c 
c c4'c c '7cc( cc4c c
c$c c c c cc cc(c c &c c c37c c c c
c$c c 
cc c c 'c c c c3Q7cc
c
0 cc cc c c"c8c1 c c4c c c4$c c c c
 ccc cc c4+c"1 'ccc
c37c c3Q7cc
88c0 c( c c(c c c c#cc c c('c c
 c c c4(c:c * 
c $'cc4 cc 'c  cc
cc c4cc c$ c cc c c c &cc c $ c
c 'cc
c
"c cc  c cc c 'c c cc 'c c c
cc
.7c:c c 
c 9 cc c c c '
c cc 8c cc
c
N7c c c c c4 cc( ' 8c *c$c4c c 8cc c
c c  c ccRSR'SR$S
c c c 8c c 8c
 cc c (c c c 
c cccc c c c('c3Q7c$cc37cc c
&c4 &c c8 cc3 
c +7c ccc c c c c c
c 
cc4'cc(  ccc 
c cc2 cc(c c c c *c
c c c cc8c(c c  'c4cNc 9 c c c$c c
1 c c:c c c1c c c c+c4A c$cc( Dc
(cc
c
67c= c4c c cc c c37c$c3Q7cc88
c $'cc c 9c
c4c $ c 
c cc c4c c c4c$c c"c4$c c c
 cc 'ccc cc c cc(
c cc +c c c%c c
 c8c cc A 
c ccc4c c c c $'c c c
$ 
c c4'c 'c 8cc c +c(cc c4c c
c<c cc c3c87
c c c c c$c c c 
c
cc cc
c
c c%c c4$c$cc 8 c4 &cc3 89 cc c)7c( 8cc
 c cc c$c c%cc c(cc9 cc 8 cc)c38c c
+8 c +7c$c c)cc( 8cc 'cc 8 c c c%ccc(c
c c'c c &
cî c
c3( c c c 'c c c 7
cc
 c9 
c$c c c
c('c  c+ cc + cc
:c +(
c c c4c8cc(9c *c4c c c4'cc c
= c *c4c 'cc( c c cc c( c c &c1
c cc $c'c
c1c4ccc4c 
c$c cc c c 'c c 8 c'c4c c
&cc c+c c 8c0'ccc4 c *c c
c c 8 ccc( c c c 'c cc c c( ccc
 c
c
c
 c cc
c
c cc ccc cAcAc8c0+ c cc
 c$cc37c 9c$c 'c387c% c c c c(cc
9 cc cc+
c c 8c3:c+
c4c'c c8c c8
c c c
8cc c+c c 8cc c c(c*c4c c
$c 'c(cc 
c4'+
c$c(
c4 98c7c c c
 c1'AcAc 'c c$c c c$cc ccc
c
c1 c cc(c c c c c(cc c c c c$c8 c
 c c c+ c0c8
cc
cc4 
cc48
cc
c
cc ' 
c ccc c c8 c cc( 8c c$c
"1 'c 9c8c c c c 8c4c'c c cc( c ?c
c c'c cc c
ccc'c cc ' 8
c c 8c c
(c4c 8c c+?c$c 9 c *c c+
c 8c c
 c4c 8cc
c
c+ c c+8cc c ccc1 c ccc c
+ c c8c c c('c c'cc;c8 c c
 c A 
cA
c $
c1c c c c c + Ac Dc
(c + Ac * c3 +'Acc c +'Ac '7c2c c +'c
4 c cc$c +cc( c c 'c"1ccc cc 
c4cc('c c
c
 $c c4 $c3F c c*cTccF c c*c cT7?c cTcc
c c
c c'c9 c * c cc
c
;c c +
c c ccc4c'c c
c cc ('c
 'c c'cc c c4cc cc c cc c
 8c ccc cc8c cc c
c4c$ c 8'c c
 cc0c cc 'c c c cccccc( 8cc
(c c c 8'c#cc c1c 'c% c *ccc(c'c c
 c cc &
cc(c c c c cc
c
% c c4c4$c$c &c( c c"+*cc 
c c c4c
c cc#+c@ cc
c c4c c c 8c cc c+*ccc31c ('c c4c
* 8c c c+cc( c c cc"+*cc 
c c c *
c
9cc"+*cc 7c c c c c (
c c( c+ 
c4c
"+*cc c"cc cc8c cc 
c c cc 
c cc('c c
'c;&c c c1 ( c
c
R2c c c c
c c c  c c( c+ c c ' cc
9 
c c9 
c  c 
c cc c c4 c:c4c ccc
 +c"c c cc 8
c c cc c c c4c 8 
c c cc
 cc 8c c c% cc( c '
c+c c4'+c c
cc0c cc c c c c ccc c$c cc c('c
c cc4cc cc c c$cc"c$c c$c$c c c
c
ccc cc c c c cc c=cc c$c c
'c 8cc4 'c"cc9 cc c ccc8
c c *c4+ 
c
 c cc $c$c cccc 
c cc
:cc
c cc c +c c c 
c c8c4 c8c
 c c c cc cc
c 
c cc c c ccc
 'ccc ( c c ccScBcc c8c 8ccc c
 c c
c
c
;c+ 
c cccc c ccc8c c8 ccc c

c c4cc cc $c0c cc cc c c(c c
cc c% c+*ccc c c4c
c c +ccc c
c c4'cc#cc c c c cc c c c c8c
9c4c8c c8c
c
 c c
c9cc c c1 c 
cc c c1 'c
$'( c 'c 
c49c c4c
c+8c c 'c8 c
 c c$c c cc c4c 'c ccc 
c9c c c
 c4c 'c6 cc8c c cc4 8c c c%cc c c  c c c
c $c?c c8 c( c c( c (+cc 8c
388c(cc+c ' c c 
c(c 7c(c cc
c c88c
c&+cc 8c cc= 'c+ c $c c c
( Dc4c1c$c '
ccc cc('c c cc
 $ccc+c0 cc ($c c4c(c c( Oc c
 ccc 
c  c c 8c cc+c<
c c c cc
c
( c( 8c+c cc$cQc, c<
c1 c c cc#cc(c
c$c 
c8cc
c
:c (8 c1c 'c cU c+Fc3+c4c
c cc c+cc
c c c'c c 7c:cLc+ c c%c c
% c# (cc"+c# cc
0 c c +c 9c# cc c4 c ccH<c4c%c cc
c c c(  c* +c c<
c cc8c c+
c
4c+c ccc 
ccc$cc( cV;c +c
3c c c.6c c c  c c c+'c4c+'7
cc c c
c c c c c"ccc c c+c cc(c+c%8c
 c cc(c c 
c$c4 9cc(c c$c( cc
c
 c c c$c4c cc 'c c '
c c 
cc( Dc c
 '
c c 'c c c$cc c4c'cEccc( c cc
 c% c 9 c cc4c *c( 
ccc c(c 'cc c c
 c( 'c4c( c c%9c c 9cc$cc(c4c
c4c c c
cc $
ccc$c ccc4c c c 9c4c c4c c4c 'c c c$c4c
 c4cc c cc 'c c c (c# cc c c ccc
 c 
c$c c c c c( c+ c3 (c# c@ 7cc
:c c 8 c( 
c( c c c(c cc c c c 8c$c
'c c4 c 
c ccc *c( 'c cc c( c c
c
0 'c c$cc'c4c (cc('ccc+c 'c;c
 c $ c c 'cc (c c $ c c0c c c c cc4'+c
 c cc cc c c c *c(ccc c $ c$cc
8c c 8 c+'c cc
c
 c4cc cc c c +c c c+c+cc 
c ccc
4$c2 cc c4c cc+c c c cc(c4c cc3 cc
+c+7cc+c+c c 
cc c c4c1 c c% c 'c
( c 9c c+c c 8cc  c c+c+c,1cc c
+c+c4c c c3c cc 7c cc$cc3c c
 87cc
0c c c cc c c$cc*c@TD+cc4 cc+c
 c c+c+cc+cc0c c ccc cc 8 c
 c$c * c c 'c c c c
c c c cc
 c c cc(c1 c c+ c+c3 c cc c4c 7c$c c
+cc3 c c 8c4c 7c0 c c c c+c+cccc(c
+
c4ccccc(c1 c c c  cc c c 9c
cc1 
c cc8c  c c c 8 c;cc c
 c(c4 c$c c c 
c cc c=8c c c4ccc
c c+c$c c c c cc(c4c1 cc8cc cc
c c 
c c( cc4c $ c
c
c
c
 c4ccc c
 c c(cc c >c+
c<
c 8
c( Dc '
c c
'c3 c cc c c c c 7
c *c3 c c c
c c c 7
cc4$c38 'c (
c 8ccc
'c4c c c( 7cc
c ccc ccc4$
c4'9 c cc4$c30c+7cc
c
Ec 
ccc c c c c c c c c c8c c c
cc *8'
c4c c c(  c
c 'c ( c ccc c
 cc c Oc; cc c(c ccc&c cD c<
c c
 c'c c ccc(cc+* c$c c(ccc c4 c cc
 c c8 c$c8 cc
0c+'c c 8 c c c+ ccc cc c9cc cc
c49 c c c c cc4c c cc
c
c
c
c ' c c0 cE( 
c34cc c 'cc(c 7c ccc
 c c ccc 8c
*AATTTF AT *OWXD=.#+Y(W c
c
=(c
*AA*  & +c3# c@ 7c
*AAT *+ + A *OZW *[/ ; -1 U[VTD +A
TDA*\@TD+QQ*TD+QTDD Y W.Y*W Y W DY+W Y 
WTTT+ + c3c@TD+7c
3*AATTTA   8*  
+ \I6IH/M* 7c
*AA   + AN<.<\<H\<.\ ** c
" c3+ cc 7.X<NN<</c
c
) +(c
Lcc
 ccBc c *8 Dcc
c

Evaluare