Sunteți pe pagina 1din 135

UNIVERSITATEAPETROL-GAZE PLOIETI

FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI I GAZELOR


CATEDRA HIDRAULICA, TERMOTEHNICA I INGINERIE DE ZCMNT

PROIECT
LA TRANSPORTUL I
DEPOZITAREA
PRODUSELOR PETROLIERE
TEMA: PROIECTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT
FLUIDE
DE LA SOND LA RAFINRIE

Coordonator: ef lucr.drd.ing.RDULESCU RENATA

Student
VELICEA SILVIU
Specializarea : I.P.G.
Grupa : 2
Anul : III

2006

TRANSPORT I DEPOZITARE, III FORAJ, 2006


PROIECT
I TEMA:

PROIECTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT FLUIDE DE LA SOND


LA RAFINRIE
Introducere:

II CONINUT:
Capitolul 1. Calculul hidraulic al conductei de alimentare cu ap;
alegerea pompelor;
Capitolul 2. Calculul hidraulic al conductelor de evacuare a gazelor;
Capitolul 3. Calculul hidraulic al conductei de amestec (sond-parc);
Capitolul 4. Determinarea programului optim de evacuare a ieiului de

la parcurile de
separare ( pe considerente energetice);
Capitolul 5. Bilanul termic al depozitului central;
Capitolul 6. Proiectarea conductei de transport de la depozitul central
la rafinrie ;
6.1. Calculul hidraulic;
6.2. Calculul termic;
6.3. Calculul mecanic;

Concluzii i propuneri.
1

Bibliografie.

INTRODUCERE
Colectarea, transportul i depozitarea petrolului brut, a produselor
petroliere i a
gazelor , constituie o activitate de mare importan prin care se asigur
alimentarea cu materie
prim a rafinriilor sau a combinatelor petrochimice precum i distribuirea
produselor finite ale acestora ctre beneficiar.
Activitatea de colectare are drept scop economic acumularea produciei
de iei brut a mai multor sonde. Din punct de vedere tehnic, acestea se
realizeaz prin intermediul conductelor de legtur dintre sondele productive i
parcul de separatoare i rezervoare.
Activitatea de depozitare rspunde cerinelor tehnico-economice de
acumulare i pstrare a produselor petroliere n spaii special amenajate n
vederea transportului sau distribuirii ctre beneficiari. Din punct de vedere
tehnic acestea se realizeaz prin intermediul rezervoarelor de acumulare de
diferite capaciti.
Transportul produselor petroliere reprezint activitatea economic cu
ponderea cea mai mare n cadrul general amintit, avnd drept scop economic
deplasarea produselor petroliere i gazelor asigurnd legtura dintre productori
i consumatori. Alegerea modalitilor de efectuare a transportului se face pe
baza unui studiu tehnico-economic care are n vedere n primul rnd costul total
al tansportului precum i volumul total de tansport.

Transportul prin conducte prezint o serie de avantaje: continuitate i


regularitate n transport, capacitate mare de transport, posibilitate mare de
automatizare, fiabilitate n exploatare, cost redus la capaciti mari de transport
n raport cu alte mijloace. Totui, transportul prin conducte necesit un efort
financiar mare din punct de vedere al investiiilor care trebuiesc justificate
economic.
Obiectul disciplinei const n studiul legilor care guverneaz procesele de
transport i depozitare a hidrocarburilor fluide sau gazoase n drumul lor ntre
productor i consumator, n vederea cunoaterii metodologiei de proiectare i
exploatare n condiii optime a instalaiilor de transport.
Datorit necesarului tot mai ridicat de combustibili n viaa economic i
industrial a ntregii omeniri, transportul hidrocarburilor are pentru viaa
economic aceeai importan pe care o are sistemul circulator pentru
organismul uman.

1.TEMA PROIECTULUI
n cadrul unei brigzi de producie petrolier pe un cmp petrolier se
extind x sonde care se racordeaz la un parc de separatoare nou. Producia
acestui parc aste transportat la depozitul central (DC) mpreun cu producia a
nc patru parcuri conform schemei:
Q2,z2
x2

xn

Q4,z4

P2

P4

x1
L2

L4
SA

La

P1

L1A

LAB

zDC
LCD
LBC

LDE
C

DC

za,qa
Q1,z1

L3

L5
Lt
P5

Lg

Q5,z5

P3
Q3,z3
p
pm
pj
unde notaiile au urmtoarea semnificaie:
P1P5
-parcuri de sonde;
La

-lungimea conductei de ap;

qa

-debitul sursei de ap;

za

-cota topografic a sursei de ap;


4

Lij

lungimea conductei pe lungimea ij ;

Lt

-lungimea conductei de transport iei ntre depozitul

central i rafinrie;
DC

-depozit central;

-rafinrie;

zi

-cotele topografice ale parcurilor i, i= 15;

SA

-sursa de ap;

Qi

-debitele de iei de la parcurile Pi .

2.DATE CUNOSCUTE :
2.1. Cotele topografice

2.2.Lungimea

zS=295
m;
z1=300
m;
z3=180
m;
z5=210
m;
zB=175
m;
zD=180
m;
zR=180
m;

zSA=290
m;
z2 =170

conductelor
La = (10 + 0,1 n) = 10 + 0,1 28 = 12,8
km;

m;
z4 =190

Lam = (1,5 + 0,1 n) = 1,5 + 0,1 28 = 4,3 km;

m;
zA =160

LAB = (2,8 + 0,1 n) = 2,8 + 0,1 28 = 5,6 km;

m;
zC =160
m;
zE =160
m;

L1A = (4,4 + 0,1 n) = 4,4 + 0,1 28 = 7,2 km;


LBC = (3,2 + 0,1 n) = 3,2 + 0,1 28 = 6 km;
LCD = ( 5,5 + 0,1 n) = 5,5 + 0,1 28 = 8,3 km;
5

LDR = (3,85 + 0,1 n) = 3,85 + 0,1 28 = 6,65 km;


L2 = (1,1 + 0,1 n) = 1,1 + 0,1 28 = 3,9 km;
L3

= (1,8 + 0,1 n) = 1,8 + 0,1 28 = 4,6 km;

L4 = (0,7 + 0,1 n) = 0,7 + 0,1 28 = 3,5 km;


L5 = (3,4 + 0,1 n) = 3,4 + 0,1 28 = 6,2 km;
Lt = (62 + 0,1 n) = 62 + 0,1 28 = 64,8 km;
Lg = (1,2 + 0,1 n) = 1,2 + 0,1 28 = 4 km;
Dat prin tem : n= 28 ;
2.3. Numrul sondelor racordate la parcul 1 :
x = 4 + n 0,5 = 4 + 28 0,5 = 18
2.4. Producia parcurilor :
Q1 = x qam =18 8 = 144 m3/zi
qam = 8 m3 lichid / zi
Q2 = (210 + 5 n) = 210 + 5 28 = 350 m3/zi
Q3 = (180 + 5 n) = 180 + 5 28 = 320 m3/zi
Q4 = (190 + 5 n) = 190 + 5 28 = 330 m3/zi
Q5 = (90 + 5 n ) = 90 + 5 28 = 230 m3/zi

2.5. Densitatea relativ a gazelor n raport cu aerul :


= 0,67
2.6. Temperatura de congelare a ieiului :

Tc = +50 C ;

2.7. Temperatura de siguran pentru transport : Ts = Tc + (27)0 C = 100 C ;


2.8. Unele proprieti ale ieiurilor funcie de temperatur (, , ), Tabelul 1.
1 cP = 10-3 Pa s
1 cSt = 10-6 m2/s
2.9. Se va trasa grafic :
6

a) Densitatea ieiului funcie de temperatur (ANEXA 1);


b) Vscozitatea cinematic a ieiului funcie de temperatur (ANEXA
2);
c) Vscozitatea dinamic a ieiului funcie de temperatur (ANEXA 3);
r = 250 + (-1)n n = 250 + (-1)28 28 =

2.10. Raia de soluie :


278 m3st/m3 ;
2.11. Impuriti :

i = (0,2 + 0,001 n) = (0,2 + 0,001 28)

= 0,48% ;

2.12. Densitatea lichidului :


Densitatea ieiului, luat din grafic, n punctul corespunztor temperaturii de
0oC=273,15 K, => 273,15 = 872 kg/m3
= 1,1825 0,001315 273,15 = 1,1825 0,001315 872 = 0,0358
Densitatea ieiului la 20 0C (din tabel): 293,15 = 872 kg/m3,
Densitatea ieiului t :

t = 293,15 - (Tm 273,15)

t = 857,8 0,0358 (299,15 273,15) = 856,86


kg/m3
Densitatea lichidului :

= (1 - i) t+i a=(1 0,48)856,86 +

0,0,481015 = 932,7672/m3
densitatea apei srate, a= 1015 kg/m3;
2.13. Temperatura medie, Tm =

Tsond 2 T parc

Tsond = 420C , Tparc = 180C Tm

42 2 18
26 0 C 299,15 K ;
3

2.14. Vscozitataea lichidului:


l 1 i tTm i a
l 1 0,48 21,576 10 6 0,48 1,013 10 6 11,70576 10 6 m2/s;

2.15.Vscozitatea ieiului la temperatura medie, tTm :

log log 10 6 tTm A B log Tm


tT

1010

3 , 247 0 , 966 log 299 ,15

0,8

106

10 6 tTm 0,8 1010

A B log Tm

14,66 cSt

loglog10 0,8 A B logT

constantele A i B se determin din sistemul de ecuaii:

log log 106 t 0C 0,8 A B logT1


1

t 2 0C

Se cunosc:
-vscozitatea ieiului la t1= 200C : t10C =20,848 cSt ;
-vscozitatea ieiului la t2= 400C : t10C =7,271 cSt ;

loglog10 7,271 0,8 A B log 40 273,15

log log106 20,848 0,8 A B log 20 273,15


6

A 0,661
B 0,375

2.16. Vscozitatea cinematic a apei de zcmnt, a:

a 1,029 103
a

1,0137 10 6 m2/s ;
a
1015

a= 1015 kg/m3;
2.17. Vscozitatea dinamic a apei srate, a:

a a 1 1,34 10 3 s 6,62 10 6 s 2

a 10 3 1 1,34 10 3 20 6,62 10 6 20 2 1,029 10 3 Pa s 1,029cP

a= 1 cP=10-3Ns/m2 , s =20(kg NaCl/vagon);


-s este salinitatea ;
8

-a este vscozitatea apei;

Capitolul 1
CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU AP
Determinarea diametrului orientativ :
Debitul de ap necesar pentru alimentare : qa = 72 m3/or =
0,02m3/s;
d0

4 qa

va

4 0,02
0,1596m 159,6mm
3,14 1

v a 1...3 m/s,

Se alege: v a 1 m/s

Alegerea diametrului real din STAS 715/2-88


D= 168,3 mm;
d=155,3mm;
e= 6,4 mm;

Determinarea vitezei reale de curgere:


9

4 qa
4 0,02

1,04 m/s;
2
2
d
0,1683

Determinarea numrului Reynolds:


Re

v d 1,04 155,3

82784,213 2300 micare turbulent,


a
1,951 10 6

Se cunoate : vscozitatea cinematic a apei a=1,95110-6 m2/s=1,951cSt,


care rezult din condiiile : T=150C, a=888,084kg/m3 i a= 1,029
cP=1,02910-3Pas, a

a
;
a

0,3164
0,3164

0,018
0 , 25
Re
82784,213 0, 25

- este coeficientul de rezisten hidraulic;

Determinarea cderii de presiune:


p

La
v2
11,9 10 3
1,04 2
a a g z p1 z SA 0,018

1015

1015 9,806 300 290


d
2
2
155,3 10 3

p = 9,95 105 Pa = 9,95 bar; La = 11,9 km = 11,9 103 m;

Determinarea presiunii de pompare a apei:


p SA p H p 6 9,95 15,95 bar = 15,95 105 Pa

unde: pH(hidrant) =6 bar;

nlimea de pompare :
H SA

p SA
15,95 10 5

154,094 m;
a g 1015 9,806

Determinarea numrului de pompe:


np

H SA 154,094

2,85
H
54

10

Pentru qa= 72 m3/s ,se alege pompa Lotru 100-80-200 cu nlimea de


pompare H=54m;
Se aleg 3 pompe Lotru 100-80-200;

Determinarea puterii pompei:


p SA q a 15,95 10 5 0,02

31 kW

0,7

=0,7;

Determinarea valorii energiei consumate:


W= N t =31 6 = 186 [kWh/zi];
-unde : t este timpul de funcionare al pompei, t= 6 ore/zi;

Capitolul 2
2. CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTELOR DE GAZE
2.1.Conducta de presiune nalt :
2

p p p

Qg
k2

Lg ;

pp = 40 atm;

p = 6 atm; Lg= 3,1

103 m;

Debitul pe fiecare treapt va fi :


Qg

1
1
Q1 r 144 278 0,133 m3st/zi ;
3
3

r- raia de soluie ;

Modulul de debit :

Q g2

p 2p p2

0, 5

Lg

0,133 2

40 10 5

6 10
2

5 2

Determinarea diametrului orientativ, d0 :


11

0 ,5

4 10

0,06 10 5

d 05

Z T
p
p

T
k 0 Raer
4 p0
3
8

d0

Z p Tp

T0
4 p
0

0 ,5

unde :

100 d

Raer 10

5
0,06 10 0,6905 291,15 0,67
3,14
273,15

8314 10

4 1,01325 10 5

1
3
0

3
8

0,0034 m

= 3,4mm;

T0 = 273,15 K , p0 = 1,01325 105 Pa, R = 8314 J/kgK ; = 0,67;

Evaluarea coeficientului de abatere de la legea gazelor perfecte Zp =


f(Tr,pr):
Z p 1

9 pr

128 Tr

pp

p cr

pr

6
1 2
Tr

9 0,33
6

1
128 0,98
0,98 2

0,875;

40 10 5
0,828
48,278 10 5

T T p 291,15 0,982
r Tcr
296,4
pcr = 48,278 bar ,Tcr = 296,4 K ,Tp = 291,15 K;

Diametrul real se deduce din STAS 715/2-88:


D=17,1mm=0,675 in;
d=10,7 mm;
e=3,2 mm;
2.2.Conducta de presiune medie:
2

p pm p m

Qg
k2

Lg ;

ppm= 16 atm;

3,1103 m;
12

pm= 2 atm; Lg=

Debitul pe fiecare treapt va fi :


Qg

1
1 108
Q1 r
231 0,096 m3/s ;
3
3 86400

r- raia de soluie ;

Modulul de debit :

0,5

Q g2

km

p 2pm p m2

Lg

0,133 2

16 10 5 2 10 5

0 ,5

4 10
3

167 10 5

Determinarea diametrului orientativ, d0 :

d 05
Z T
p p

T
k 0
4 p0

3
8

km

d0

Z p Tp

T0
4 p
0

0,5

Raer

unde

100 d

1
3
0

5
0,167 10 0,876 291,15 0,67
3,14
273,15


8314 10
5

4
1
,
01325

10

3
8

0,005 m=5

10

Raer

mm;

T0 = 273,15 K , p0 = 1,01325105 Pa, R = 8314 J/kgK ; = 0,55;

Evaluarea coeficientului de abatere de la legea gazelor perfecte Zp =


f(Tr,pr):

Z p 1

9 pr 6
9 0,33
6
1 2 1 1 2 0,876;
128 Tr Tr
128 0,98 0,98

p pm

pcr

pr

16
0,33
48,278

T T p 291,15 0,98
r Tcr 296,40

pcr=48,278 bar ,Tcr= 296,4 K ,Tp=291,15 K;

Diametrul real se deduce din STAS 715/2-88:


D = 21,3 mm;
13

d = 15,7 mm;
e = 2,8 mm;
2.3.Conducta de joas presiune :
2

p pj p j

Qg

k2

Lg ;

ppj= 8 atm;

pj= 1,05 atm;

Lg=3,1 103 m;

Debitul pe fiecare treapt va fi :


Qg

1
1 144
Q1 r
278 0,133 m3/s ;
3
3 86400

r- raia de soluie ;

Modulul de debit :

0,5

Q g2

kj

p 2pj p 2j

Lg

8 10 5

0,133 2

1,05 10
2

5 2

0,5

4 10
3

0,33 10 5

Determinarea diametrului orientativ, d0 :


T
k 0 Raer
4 p0

kj

d0

Z p Tp

T0
4 p
0

Raer

0 ,5

d 05

Z T
p p

3
8

unde

100 d

10

5
0,33 10 0,93809 291,15 0,67
3,14
273,15


8314 10
5

4
1
,
01325

10

3
8

0,018 m

1
3
0

= 18 mm;

T0=273,15 K , p0=1,01325105 Pa, R=8314 J/kgK ; = 0,55;

Evaluarea coeficientului de abatere de la legea gazelor perfecte Zp =


f(Tr,pr):

14

Z p 1

9 pr

128 Tr

p pj

p cr

pr

6
9 0,33
6
1 2 1
1 2 0,875;
128 0,98 0,98
Tr

8
0,33
48,278

T T p 291,15 0,98
r T 296,40
cr

pcr=48,278 bar ,Tcr= 296,4 K ,Tp=291,15 K;

Diametrul real se deduce din STAS 715/2-88:


D = 21,3 mm;
d = 15,7 mm;
e = 2,8 mm;

Capitolul 3
CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTEI DE AMESTEC
(SOND PARC DE SEPARARE)
Calculul fraciei de lichide din amestec:
x

Gg
Gl G g

Gg
Gl

g Vg

l Vl

1
1

g
l

RGT

1
0,807
0,804
1
254
856,86

RGT = 254 m3N/m3, g= 1,2 =1,20,67=0,804 kg/m3, l = 825,75 kg/m3;

Densitatea amestecului :
15

am 1 x g x l 1 0,807 0,804 0,807 932,767 752,897 kg/m3;

Vscozitatea cinematic :
am

g l
14,925 10 6 11,705 10 6

12,214 10 6
6
6
x g 1 x l 0,807 14,925 10 1 0,807 11,705 10

m3/s;

l=13,556 10 m /s, g
-6

g
g

0,012 10 3
14,925 10 6 m3/s=14,93 cSt;
0,804

g= 0,012 cP=0,01210-3 Pas;

Viteza medie a amestecului:


v am

0,804
932,767

vl v g
0,087 7,447 0,115 m/s;

x l 1 x g
0
,
807

932
,
767

0
,
807

0
,
804

vl

4 Q1
4 0,00166

0,087 m/s;
2
d
3,14 0,1553 2

vg

Qg

4 Qg

4 0,141
7,447 m/s;
3,14 0,1553 2

1
1
144
RGT Ql 254
0,141 m3/s;
3
3
86400

Ql Q1 0,00166 m3/s;

Diametrul orientativ :
d0

4Qam

vec

4 0,142
0,16472 m=164,72mm;
3,14 15

Qam Q g Ql 0,141 0,00166 0,142 m3/s;

v ec =(0,10,3) m/s, se adopt :

v ec = 15 m/s;

Diametrul real se deduce din STAS 715/2-88 :


D = 168,3 mm;
d = 55,3 mm;
e = 6,4 mm;

Viteza amestecului :
16

v am

x l 1 x g

0,804
932,767

vl v g
0,087 7,447

0,807 932,767 1 0,807 0,804 0,804

v am =0,115 m/s;

Numrul Reynolds:
Re am

v am d 0,115 0,1553

18421 > 2300 regim turbulent,


am
12,214 10 6

v l - viteza medie a fazei lichide dac aceasta ar curge singur prin

conduct;
vg

- viteza medie a fazei gazoase dac aceasta ar curge singur prin

conduct;

Coeficientul de rezisten hidraulic :


-regim turbulent : am

0,3164
0,3164
=
0 , 25
Re am
184210.25

- regim turbulent, conducte netede: am

= 0,0271;

0,3164
;
Re 0am, 25

Cderea de presiune de-a lungul conductei de amestec:


pam am
p am 752,897

2
v am
L
am am am g z1 z s
2
d

0,115 2
4,3 10 3
0,0271
752,897 9,806 300 295 0,42 bar;
2
0,1553

17

Capitolul 4
DETERMINAREA PROGRAMULUI OPTIM DE EVACUARE A
IEIULUI DIN PARCURILE DE SEPARARE LA DEPOZITUL CENTRAL
Parcurile sunt echipate cu pompe 2-PN-400. n vederea dimensionrii
colectorului i a stabilirii unui program optim de pompare se vor alege mai
multe variante.
Avnd ca date cunoscute datele nscrise pe schema de mai jos i
proprietile fizice ale fluidului de transport, alegerea variantei optime de
pompare se va face innd seama de urmtoarele ipoteze simplificatoare:
- ieiul recoltat de la toate cele cinci parcuri are aceeai calitate;
- toate parcurile sunt echipate cu acelai tip de pompe: 2-PN-400;
- toate parcurile trebuie s-i evacueze producia n 20 de ore.
18

VARIANTA 1 : Pompez pe rnd parcurile :


(1 3 5); (2 4)

Q2,z2
Q4,z4

P2

P4
L2
L4
SA

La

P1

L1A

LAB

B
A

zDC
LCD
LBC

LDE
C

za,qa
Q1,z1

L3

L5
P5
Q5,z5

P3
Q3,z3
19

DC

Timpul zilnic de pompare ( fr restricii de W) :


tz

20
10 ore ,
2

2 grupuri de pompare ;

Numrul de pompe necesare n fiecare parc :


n pci

Qi
, unde
q p tz

-Qi este producia zilnic a parcurilor (m3) , (i = 15);


-qp este debitul real al pompei (m3/or) , qp=11,592 m3/or ;
n pc1

Q1
144

1,242; n pr1 2 pomp ;


q p t z 11,592 10

n pc 2

Q2
350

3,091; n pr 2 4 pompe ;
q p t z 11,592 10

n pc 3

Q3
320

2,76; n pr 3 3 pompe ;
q p t z 11,592 10

n pc 4

Q4
330

2,846; n pr 4 3 pompe ;
q p t z 11,592 10

n pc 5

Q5
2300

1,984; n pr 5 2 pompe ;
q p t z 11,592 10

Timpul de evacuare al produciei de la fiecare parc :


t evi

Qi
; i 1...5 ;
q p n pri

t ev1

Q1
144

6,211; t ev1 7 ore;


q p n pr1 11,592 2

t ev 2

Q2
350

7,548; t ev 2 8 ore;
q p n pr 2 11,592 4

20

t ev 3

Q3
320

9,201; t ev 3 10 ore;
q p n pr 3 11,592 3

t ev 4

Q4
330

7,116; t ev 4 8 ore;
q p n pr 4 11,592 4

t ev 5

Q5
230

9,92; t ev 5 10 ore;
q p n pr 5 11,592 2

Debitele de evacuare:
q evi

q ev1

Q1 144

20,571 m3/h ;
t ev1
7

q ev 2

Q2
350

43,75 m3/h ;
t ev 2
8

q ev 3

Q3 320

32 m3/h ;
t ev 3
10

q ev 4

Q4
330

41,25 m3/h ;
t ev 4
8

q ev 5

Q5 230

23 m3/h ;
t ev 5
10

Qi
, i 1...5 ; m3/h ;
t evi

Datele calculate sunt urmtoarele :

Nr.par

Qi

c
1

[m3/zi]
144

npci
1,24
2
21

npri

tevi

qevi [m3/h ]

[ore]
7

20,571

2
3
4
5

350

3,01

43,75

320
330

9
2,76
2,84

3
3

10
8

32
41,25

230

6
1,98

10

23

Diagrama de pompare :

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
2
3
4
5

Se estimez diametrul tronsoanelor colectorului n


conformitate cu varianta aleas:
- Dimensionarea tronsonului 1 C :
d 01C

4 q ev1, q ev 2, q ev 3 max

v ec

mm;
22

4q ev 2

v ec

4 43,75
0,1244 m =124,4
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D =141,3 mm; d1-C=123,9mm; e=8,7


mm;

- Dimensionarea tronsonului C E:

d 0C E

4 q ev1 q ev 4

v ec

4 20,571 41,25
0,1479 m=147,9 mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D =168,3 mm ; dC-E = 146,3 mm; e = 11,0


mm;
Se alege viteza economic :

v ec =1 m/s ;

Dimensionarea conductelor de legatur:


d 0iJ

4 q evi
vec

- Pentru parcul 1:
d 01 A

4q ev1

vec

4 20,571
0,0853 m = 85,3 mm
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D = 101,6 mm; d1-A = 85,4 mm; e = 8,1
mm;
- Pentru parcul 2:
d 02 A

4q ev 2

vec

4 43,758
0,1244 m = 124,4 mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D =141,3 mm ; d2-A=123,9 mm; e = 8,7


mm;
- Pentru parcul 3:

23

d 03 B

4q ev 3

vec

4 32
0,1064 m=106,4 mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D = 114,5 mm ; d3-B=105,5mm; e = 4,4


mm;
- Pentru parcul 4:
d 04C

4q ev 4

v ec

4 41,25
0,1208m 120,8mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D = 141,3 mm ; d4-C = 123,9mm; e = 8,7


mm;
- Pentru parcul 5:
d 05 D

4q ev 5

v ec

4 23
0,0902 m = 90,2 mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D = 101,6 mm; d5-D=90,2 mm; e = 5,7


mm;

Dimensionarea tronsoanelor colectorului principal n

conformitate cu varianta aleas:


d iJ

d A B

4 max(q evi ,..., q evj 1)

v ec
4 (q ev1 qev 2 )

vec

4 (20,571 43,75)
0,127,6 m =127,6 mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D = 141,3mm; dA-B = 128,1 mm; e = 6,6 mm


d B C

4 max(q ev1 q ev 3 ), q ev 2

v ec

4 (20,571 32)
0,1363 m = 136,3 m;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D = 168,3 mm; dB-C = 136,5 mm; e = 15,9 mm;
d CD

4 max(q ev1 q ev 3 ), ( qev 2 qev 4 )

vec

4 (43,75 41,25)
0,1734 m = 173,4 mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D = 219,1 mm; dC-D = 177,9mm; e = 20,6 mm;

24

d DE

4 max(q ev1 q ev3 q ev5 ), (q ev 2 q ev 4 )

vec

4 (20,571 32 23)
0,1935 m =
3,14 1 3600

193,5mm
Din STAS 715/2-88 => D = 219,1 mm; dD-E = 193,7 mm; e = 12,7 mm;
Diametrele conductelor de legtur de la parcuri la conducta
colectoare i diametrele diverselor poriuni ale conductei colectoare
sunt trecute n schema urmtoare:

P2
123,9

123,9

85,4

P1

P4

A 128,1

136,5
105,5

177,9
90,2

D
DC

193,7

P5

P3

Se calculeaz presiunea de pompare pe fiecare interval de timp n


conformitate cu graficul de pompare, pornind de la expresia cderii
de presiune.

Intervalul de ore : 00 02. Pompez parcurile 1 i 5;


Pe poriunea 1 A :
- Calculul vitezei :

v1 A

4 q ev1
4 20,571

1,007 m/s;
2
d1 A 3,14 0,085 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 1 A

v1 A d 1 A 1,007 0,085

7007,28 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

25

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

1 A

0,3164
0,3164

0,0345 ;
0 , 25
Re1 A
7007,28 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL 1 A

8 1 A q ev2 1

L1 A
2 g d15 A

20,571

8 0,0345 3600
m;

7200 147,802
2
5
3,14 9,806 0,0854

Pe poriunea 5 D :
- Calculul vitezei :

v 5 D

4 q ev 5
4 23

1,004 m/s;
2
d 5 D 3,14 0,0902 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 5 D

v5 D d 5 D 1,004 0,0902

7414,517 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

5 D

0,3164
0,3164

0,034 ;
0 , 25
Re 5 D
7414,517 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL 5 D

8 5 D q ev2 5

L5 D
2 g d 55 D

20,571

8 0,034
m;
3600

6200 119,298
2
5
3,14 9,806 0,0902

Pe poriunea A B :
- Calculul vitezei :

v A B

4 q ev1
4 20,571

0,444 m/s;
2
d A B 3,14 0,12812 3600

- Calculul numrului Reynolds :


26

Re A B

v A B d A B 0,444 0,128

4653,182 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

A B

0,3164
0,3164

0,038 ;
0 , 25
Re A B
4653,182 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL A B

2
8 A B q ev2 1
8 0,038 20,571

5600 16,605 m;
A B
2 g d A5 B
3,14 2 9,806 0,12815

Pe poriunea B C :
- Calculul vitezei :

v B C

4 q ev1
4 20,571

0,393 m/s;
2
d B C 3,14 0,1365 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re B C

v B C d B C 0,393 0,136

4375,75 2300 > 2300 => regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

B C

0,3164
0,3164

0,0379 ;
0 , 25
Re B C
4375,75 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL B C

8 B C q ev1

L B C
2 g d B5 C

20,571

8 0,0379 3600

3,14 2 9,806 0,12815

Pe poriunea C D :
- Calculul vitezei :

27

5600 47,142

m;

vC D

4 q ev1
4 20,571

0232 m/s;
2
d C D 3,14 0,1779 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re C D

vC D d C D 0,232 0,177

3362,1 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


C D

0,3164
0,3164

0,0415 ;
0 , 25
Re C D
3362,10, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL C D

8 C D (q ev1 q ev 3 ) 2

LC D
2 g
d C5 D

20,571

8 0,415
3600

8300 52.25
3,14 2 9,806 0,1779 5

Pe poriunea D E :
- Calculul vitezei :

v DE

4 (q ev1 q ev 5 )
4 ( 20,571 23)

,0413 m/s;
2
d DE
3,14 0,1937 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re D E

v D E d D E 0,413 0,193

6526,26 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


DE

0,3164
0,3164

0,0352 ;
0 , 25
Re D E
6526,26 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL D E

8 D E (q ev1 q ev5 ) 2

LD E
2 g
d D5 E

20,571 23

8 0,0306
3600

52

2
5
3,14 9,806
0,1937

Presiunile la parcurile 1 i 5 sunt :


28

6650 10,43

pE
10 p E 10 g
g

am = 716,841 kg/m3
- Pentru parcul 1:
p1 p E g iL 1 A iL A B iL B C iL C D iL D E z E z1

p1 10 752,897 9,806 752,897 9,806 147,802 16,605 47,142 52.25 10,43 160 300
p1 10,648bar
- Pentru parcul 5:
p5 p E g iL 5 D (iL) D E z E z 5

p5 10 752,897 9,806 750,897 9,806 119,298 10,43 (160 210)


p5 6,62bar

Puterile necesare la parcurile 1 i 5 sunt :


Ni

pi q evi
t

- Pentru parcul 1:
N1

p1 q ev1 10,468 10 5 20,571

8,545 kW;
t
0,7 3600

- Pentru parcul 5:
N5

p 5 q ev5 6,62 10 5 23

6,042 kW;
t
0,7 3600

Energiile consumate la parcurile 1 i 5 sunt :


Wi N i t i

- Pentru parcul 1:
W1 N 1 t1 8,545 7 59,815 kWh ;

- Pentru parcul 5:
W5 N 5 t 5 6,042 10 60,42 kW h;

29

Intervalul de ore 02 06. Pompez parcurile 1 ,3 i 5;


Pe poriunea 1 A :
- Calculul vitezei :

v1 A

4 q ev1
4 20,571

1,007 m/s;
2
d1 A 3,14 0,085 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 1 A

v1 A d 1 A 1,007 0,085

7007,28 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

1 A

0,3164
0,3164

0,0345 ;
0 , 25
Re1 A
7007,28 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


30

iL 1 A

8 1 A q ev2 1
2

L1 A
g d15 A

20,571

8 0,0345 3600
m;

7200 147,802
2
5
3,14 9,806 0,0854

Pe poriunea 3 B :
- Calculul vitezei :

v 3 B

4 q ev 3
4 32

1,017 m/s;
2
d 3 B 3,14 0,1055 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 3 B

v3 B d 3 B 1,017 0,1055

8784,468 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


3 B

0,3164
0,3164

0,0326 ;
0 , 25
Re 3 B
8784,468 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL 3 B

8 3 B q ev2 3

L3 B
2 g d 35 B

32

8 0,0326 3600

4600 75,229
3,14 2 9,806 0,1055 5

Pe poriunea 5 D :
- Calculul vitezei :

v 5 D

4 q ev5
4 23

1,004 m/s;
2
d 5 D 3,14 0,0902 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 5 D

v5 D d 5 D 1,004 0,0902

7414,517 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

31

5 D

0,3164
0,3164

0,034 ;
0 , 25
Re 5 D
7414,517 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL 5 D

8 5 D q ev2 5

L5 D
2 g d 55 D

20,571

8 0,034
m;
3600

6200 119,298
2
5
3,14 9,806 0,0902

Pe poriunea A B :
- Calculul vitezei :

v A B

4 q ev1
4 20,571

0,444 m/s;
2
d A B 3,14 0,12812 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re A B

v A B d A B 0,444 0,128

4653,182 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


A B

0,3164
0,3164

0,038 ;
0 , 25
Re A B
4653,182 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL A B

8 A B q ev2 1

L A B
2 g d A5 B

20,571

8 0,038
3600

3,14 2 9,806 0,12815

5600 16,605

Pe poriunea B C :
- Calculul vitezei :

v B C

4 q ev1 q ev 3
4 (20,571 32)

1,005 m/s;
2
d B C
3,14 0,1365 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


32

m;

Re B C

v B C d B C 1,005 0,1365

11231,578 2300 > 2300 => regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

B C

0,3164
0,3164

0,0307 ;
0 , 25
Re B C 11231,578 0 , 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL B C

8 B C (qev1 q ev 3 ) 2

LB C
2 g
d B5 C

20,571 32

8 0,0307
3600

3,14 2 9,806
0,1055 5

6000 24,94

Pe poriunea C D :
- Calculul vitezei :

vC D

4 ( q ev1 q ev 3 )
4 (20,571 32)

0,593 m/s;
2
d C D
3,14 0,1779 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re C D

vC D d C D 0,593 0,1779

8637,195 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

C D

0,3164
0,3164

0,0328 ;
0 , 25
Re C D 8637,195 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL C D

8 C D (q ev1 q ev 3 ) 2
2

LC D
g
d C5 D

20,571 32

8 0,415
3600

3,14 2 9,806
0,1722 5

33

8300 102,785

Pe poriunea D E :
- Calculul vitezei :

v D E

4 (q ev1 q ev3 q ev 5 ) 4 (20,571 32 23)

0,717 m/s;
d D2 E
3,14 0,1937 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re D E

v D E d D E 0,717 0,1937

11370,795 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


DE

0,3164
0,3164

0,0306 ;
0 , 25
Re D E 11370,795 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL D E

8 D E ( q ev1 q ev 3 q ev 5 ) 2
2

LD E
g
d D5 E

20,571 32 23

8 0,0306
3600

52
2
5
3,14 9,806
0,1937

6650 27,276

Presiunile la parcurile 1, 3 i 5 sunt :


pE
10 p E 10 g
g

am = 716,841 kg/m3
- Pentru parcul 1:
p1 p E g iL 1 A iL A B iL B C iL C D iL D E z E z1

p1 10 752,897 9,806 752,897 9,806 147,802 16,605 24,94 102,785 27,276 160 300
p1 24,319bar
- Pentru parcul 3:
p3 p E g iL 3 B iL B C iL C D iL D E z E z 3

p3 10 752,897 9,806 752,897 9,806 75,229 24,94 102,785 27,276 160 180
p3 16,259bar
34

- Pentru parcul 5:
p 5 p E g iL 5 D (iL) D E z E z 5

p 5 10 752,897 9,806 750,897 9,806 119,298 27,276 (160 210)


p 5 7,868bar

Puterile necesare la parcurile 1, 3 i 5 sunt :


Ni

pi q evi
t

- Pentru parcul 1:
N1

p1 qev1 24,319 10 5 20,571

19,851 kW;
t
0,7 3600

- Pentru parcul 3:
N3

p3 q ev 3 16,259 10 5 32

20,646 kW;
t
0,7 3600

- Pentru parcul 5:
N5

p 5 q ev 5 7,868 10 5 23

7,181 kW;
t
0,7 3600

Energiile consumate la parcurile 1, 3 i 5 sunt :


Wi N i t i

- Pentru parcul 1:
W1 N 1 t1 19,851 7 138,957 kWh ;

- Pentru parcul 3:
W3 N 3 t 3 20,646 10 206,46 kW h;

- Pentru parcul 5:
W5 N 5 t 5 7,181 10 71,81 kW h;

35

Intervalul de ore 08 09. Pompez parcurile 1 ,3 i 5;


Pe poriunea 1 A :
- Calculul vitezei :

v1 A

4 q ev1
4 20,571

1,007 m/s;
2
d1 A 3,14 0,085 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 1 A

v1 A d 1 A 1,007 0,085

7007,28 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

1 A

0,3164
0,3164

0,0345 ;
0 , 25
Re1 A
7007,28 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL 1 A

8 1 A q ev2 1

L1 A
2 g d15 A

20,571

8 0,0345 3600
m;

7200 147,802
2
5
3,14 9,806 0,0854

Pe poriunea 3 B :
- Calculul vitezei :
36

v 3 B

4 q ev 3
4 32

1,017 m/s;
2
d 3 B 3,14 0,1055 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 3 B

v3 B d 3 B 1,017 0,1055

8784,468 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


3 B

0,3164
0,3164

0,0326 ;
0 , 25
Re 3 B
8784,468 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL 3 B

8 3 B q ev2 3

L3 B
2 g d 35 B

32

8 0,0326 3600

4600 75,229
3,14 2 9,806 0,1055 5

Pe poriunea 5 D :
- Calculul vitezei :

v 5 D

4 q ev5
4 23

1,004 m/s;
2
d 5 D 3,14 0,0902 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 5 D

v5 D d 5 D 1,004 0,0902

7414,517 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


5 D

0,3164
0,3164

0,034 ;
0 , 25
Re 5 D
7414,517 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL 5 D

8 5 D q ev2 5

L5 D
2 g d 55 D

20,571

8 0,034
m;
3600

6200 119,298
2
5
3,14 9,806 0,0902

37

Pe poriunea A B :
- Calculul vitezei :

v A B

4 q ev1
4 20,571

0,444 m/s;
2
d A B 3,14 0,12812 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re A B

v A B d A B 0,444 0,128

4653,182 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

A B

0,3164
0,3164

0,038 ;
0 , 25
Re A B
4653,182 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL A B

8 A B q ev2 1

L A B
2 g d A5 B

20,571

8 0,038
3600

3,14 2 9,806 0,12815

5600 16,605

m;

Pe poriunea B C :
- Calculul vitezei :

v B C

4 q ev1 q ev3
4 (20,571 32)

1,005 m/s;
2
d B C
3,14 0,1365 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re B C

v B C d B C 1,005 0,1365

11231,578 2300 > 2300 => regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


B C

0,3164
0,3164

0,0307 ;
0 , 25
Re B C
11231,578 0 , 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

38

iL B C

8 B C (qev1 q ev 3 ) 2
2

LB C
g
d B5 C

20,571 32

8 0,0307
3600

3,14 2 9,806
0,1055 5

6000 24,94

Pe poriunea C D :
- Calculul vitezei :

vC D

4 ( q ev1 q ev 3 )
4 (20,571 32)

0,593 m/s;
2
d C D
3,14 0,1779 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re C D

vC D d C D 0,593 0,1779

8637,195 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


C D

0,3164
0,3164

0,0328 ;
0 , 25
Re C D
8637,195 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL C D

8 C D (q ev1 q ev 3 ) 2

LC D
2 g
d C5 D

20,571 32

8 0,415
3600

3,14 2 9,806
0,1722 5

8300 102,785

Pe poriunea D E :
- Calculul vitezei :

v D E

4 (q ev1 q ev3 q ev 5 ) 4 (20,571 32 23)

0,717 m/s;
d D2 E
3,14 0,1937 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


39

Re D E

v D E d D E 0,717 0,1937

11370,795 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

DE

0,3164
0,3164

0,0306 ;
0 , 25
Re D E 11370,795 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL D E

8 D E ( q ev1 q ev 3 q ev 5 ) 2
2

LD E
g
d D5 E

20,571 32 23

8 0,0306
3600

52
2
5
3,14 9,806
0,1937

6650 27,276

Presiunile la parcurile 1, 3 i 5 sunt :


pE
10 p E 10 g
g

am = 716,841 kg/m3
- Pentru parcul 1:
p1 p E g iL 1 A iL A B iL B C iL C D iL D E z E z1

p1 10 752,897 9,806 752,897 9,806 147,802 16,605 24,94 102,785 27,276 160 300
p1 24,319bar
- Pentru parcul 3:
p 3 p E g iL 3 B iL B C iL C D iL D E z E z 3

p 3 10 752,897 9,806 752,897 9,806 75,229 24,94 102,785 27,276 160 180
p 3 16,259bar
- Pentru parcul 5:
p5 p E g iL 5 D (iL) D E z E z 5

p5 10 752,897 9,806 750,897 9,806 119,298 27,276 (160 210)


p5 7,868bar

Puterile necesare la parcurile 1, 3 i 5 sunt :


Ni

pi q evi
t

40

- Pentru parcul 1:
N1

p1 qev1 24,319 10 5 20,571

19,851 kW;
t
0,7 3600

- Pentru parcul 3:
N3

p3 q ev 3 16,259 10 5 32

20,646 kW;
t
0,7 3600

- Pentru parcul 5:
N5

p 5 q ev 5 7,868 10 5 23

7,181 kW;
t
0,7 3600

Energiile consumate la parcurile 1, 3 i 5 sunt :


Wi N i t i

- Pentru parcul 1:
W1 N 1 t1 19,851 7 138,957 kWh ;

- Pentru parcul 3:
W3 N 3 t 3 20,646 10 206,46 kW h;

- Pentru parcul 5:
W5 N 5 t 5 7,181 10 71,81 kW h;

41

Intervalul de ore 09 12. Pompez parcurile 3 i 5;

Pe poriunea 3 B :
- Calculul vitezei :

v 3 B

4 q ev3
4 32

1,017 m/s;
2
d 3 B 3,14 0,1055 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 3 B

v3 B d 3 B 1,017 0,1055

8784,468 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

3 B

0,3164
0,3164

0,0326 ;
0 , 25
Re 3 B
8784,468 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL 3 B

8 3 B q ev2 3

L3 B
2 g d 35 B

32

8 0,0326 3600

4600 75,229
3,14 2 9,806 0,1055 5

Pe poriunea 5 D :
- Calculul vitezei :

v 5 D

4 q ev 5
4 23

1,004 m/s;
2
d 5 D 3,14 0,0902 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 5 D

v5 D d 5 D 1,004 0,0902

7414,517 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

42

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

5 D

0,3164
0,3164

0,034 ;
0 , 25
Re 5 D
7414,517 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL 5 D

8 5 D q ev2 5

L5 D
2 g d 55 D

20,571

8 0,034
3600 6200 119,298 m;

3,14 2 9,806 0,0902 5

Pe poriunea B C :
- Calculul vitezei :

v B C

4 q ev 3
4 32

0,612 m/s;
2
d B C 3,14 0,1365 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re B C

v B C d B C 0,612 0,1365

6839,528 2300 > 2300 => regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


B C

0,3164
0,3164

0,0347 ;
0 , 25
Re B C
6839,528 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL B C

8
q
2 B C ev5 3 LB C
g d B C
2

Pe poriunea C D :
- Calculul vitezei :

vC D

32

8 0,0347 3600

6000 104,446
3,14 2 9,806 0,1055 5

4 q ev3
4 32

0,259 m/s;
2
d C D 3,14 0,1779 2 3600
43

- Calculul numrului Reynolds :


Re C D

vC D d C D 0,259 0,1779

3772,4 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

C D

0,3164
0,3164

0,0403 ;
0 , 25
Re C D 8637,195 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL C D

8 C D q ev 3

LC D
2 g d C5 D
2

32

8 0,0403 3600

8300 80,391
3,14 2 9,806 0,1722 5

Pe poriunea D E :
- Calculul vitezei :

v DE

4 (q ev 3 q ev 5 )
4 (32 23)

0,552 m/s;
2
d DE
3,14 0,1937 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re D E

v D E d D E 0,552 0,1937

8278,319 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

DE

0,3164
0,3164

0,0331 ;
0 , 25
Re D E
8278,319 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL D E

8 D E (q ev 3 q ev 5 ) 2

LD E
2 g
d D5 E

32 23

8 0,0331
3600

52

3,14 2 9,806
0,1937 5

44

6650 12,915

Presiunile la parcurile 3 i 5 sunt :


pE
10 p E 10 g
g

am = 716,841 kg/m3
- Pentru parcul 3:
p3 p E g iL 3 B iL B C iL C D iL D E z E z 3

p3 10 752,897 9,806 752,897 9,806 75,229 104,446 80,391 12,915 160 180
p3 19,415bar
- Pentru parcul 5:
p5 p E g iL 5 D (iL) D E z E z 5

p5 10 752,897 9,806 750,897 9,806 119,298 12,915 (160 210)


p5 6,808bar

Puterile necesare la parcurile 3 i 5 sunt :


Ni

pi q evi
t

- Pentru parcul 3:
N3

p3 q ev 3 19,415 10 5 32

24,653 kW;
t
0,7 3600

- Pentru parcul 5:
N5

p5 q ev 5 6,808 10 5 23

6,213 kW;
t
0,7 3600

45

Energiile consumate la parcurile 3 i 5 sunt :


Wi N i t i

- Pentru parcul 3:
W3 N 3 t 3 24,653 10 246,53 kW h;

- Pentru parcul 5:
W5 N 5 t 5 6,213 10 62,13 kW h;

. Intervalul de ore 12 14. Pompez parcul 3;


46

Pe poriunea 3 B :
- Calculul vitezei :

v 3 B

4 q ev 3
4 32

1,017 m/s;
2
d 3 B 3,14 0,1055 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 3 B

v3 B d 3 B 1,017 0,1055

8784,468 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


3 B

0,3164
0,3164

0,0326 ;
0 , 25
Re 3 B
8784,468 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL 3 B

8 3 B q ev2 3

L3 B
2 g d 35 B

32

8 0,0326 3600

4600 75,229
3,14 2 9,806 0,1055 5

Pe poriunea B C :
- Calculul vitezei :

v B C

4 q ev 3
4 32

0,612 m/s;
2
d B C 3,14 0,1365 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re B C

v B C d B C 0,612 0,1365

6839,528 2300 > 2300 => regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

B C

0,3164
0,3164

0,0347 ;
0 , 25
Re B C
6839,528 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


47

8
q
2 B C ev5 3 LB C
g d B C
2

iL B C

32

8 0,0347 3600

6000 104,446
3,14 2 9,806 0,1055 5

Pe poriunea C D :
- Calculul vitezei :

vC D

4 q ev3
4 32

0,259 m/s;
2
d C D 3,14 0,1779 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re C D

vC D d C D 0,259 0,1779

3772,4 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

C D

0,3164
0,3164

0,0403 ;
0 , 25
Re C D 8637,195 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL C D

8
q
2 C D ev5 3 LC D
g d C D
2

32

8 0,0403 3600

8300 80,391
3,14 2 9,806 0,1722 5

Pe poriunea D E :
- Calculul vitezei :

vDE

4 qev 3
4 32

0,301 m/s;
2
d D E 3,14 0,1937 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re D E

v D E d D E 0,301 0,1937

4773,514 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

48

0,3164
0,3164

0,038 ;
0 , 25
Re D E
4773,514 0, 25

DE

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL D E

q
8
2 D E ev5 3 LD E
g d D E

32

8 0,038
3600

52
6650 60,734
3,14 2 9,806
0,1937 5

Presiunea la parcul 3 este :


pE
10 p E 10 g
g

am = 716,841 kg/m3
p3 p E g iL 3 B iL B C iL C D iL D E z E z 3

p3 10 752,897 9,806 752,897 9,806 75,229 104,446 80,391 60,734 160 180
p3 22,946bar
Puterea necesar la parcul 3 este :
Ni
N3

pi q evi
t

p3 q ev 3 22,946 10 5 32

29,137 kW;
t
0,7 3600

Energia consumat la parcul 3 este :


Wi N i t i
W3 N 3 t 3 29,137 10 291,73 kW h;

Intervalul de ore : 14 16. Pompez parcurile 2 i 4;


Pe poriunea 2 A :
49

- Calculul vitezei :

v 2 A

4 q ev 2
4 43,75

1,008 m/s;
2
d 2 A 3,14 0,1239 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 2 A

v 2 A d 2 A 1,008 0,1239

10225,249 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


2 A

0,3164
0,3164

0,0314 ;
0 , 25
Re 2 A
10225,249 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL 2 A

8 2 A q ev2 2

L2 A
2 g d 25 A

43,75

8 0,0314 3600

5900 51,308
3,14 2 9,806 0,1239 5

Pe poriunea 4 - C :
- Calculul vitezei :

v 4 C

4 q ev 4
4 41,25

0,95 m/s;
2
d 4C 3,14 0,1239 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 4C

v 4C d 4C 1,095 0,1239

9636,892 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


4 C

0,3164
0,3164

0,0319 ;
0 , 25
Re 4C
9636,892 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL 4C

8 4C q ev2 4

L4 C
2 g d 45C

41,25

8 0,0319 3600
m;

3500 41,585
2
5
3,14 9,806 0,1239

50

Pe poriunea A B :
- Calculul vitezei :

v A B

4 q ev 2
4 43,75

0,943 m/s;
2
d A B 3,14 0,12812 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re A B

v A B d A B 0,943 0,1281

10225,249 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


A B

0,3164
0,3164

0,0317 ;
0 , 25
Re A B 10225,249 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL A B

8 A B q ev2 2

L A B
2 g d A5 B

43,75

8 0,0317 3600
m;

5600 62,986
2
5
3,14 9,806 0,1281

Pe poriunea B C :
- Calculul vitezei :

v B C

4 qev 2
4 43,75

0,83 m/s;
2
d B C 3,14 0,1365 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re B C

v B C d B C
0,83 0,1365

9275,831 2300
am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

B C

0,3164
0,3164

0,0322 ;
0 , 25
Re B C
9275,8310, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

51

> 2300 => regim turbulent;

iL B C

8
q
2 B C ev5 2 LB C
g d B C

43,75

8 0,0322 3600
m;

5100 49,84
2
5
3,14 9,806 0,1365

Pe poriunea C D :
- Calculul vitezei :

vC D

4 (q ev 2 q ev 4 ) 4 (343,75 41,25)

0,95 m/s;
d C2 D
3,14 0,1779 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re C D

vC D d C D 0,95 0,1779

13836,93 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


C D

0,3164
0,3164

0,0291 ;
0 , 25
Re C D 13836,930 , 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL C D

8 C D (q ev 2 q ev 4 ) 2

LC D
2 g
d C5 D

43,75 41,25

8 0,0291
3600

3,14 2 9,806
0,1779 5

8300 21,479

Pe poriunea D E :
- Calculul vitezei :

v DE

4 (q ev 2 q ev 4 )
4 (43,75 41,25)

0,801 m/s;
2
d D E
3,14 0,1937 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re D E

v D E d D E 0,801 0,1937

12702,939 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

52

0,3164
0,3164

0,0298 ;
0 , 25
Re D E 12702,939 0, 25

DE

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL D E

8 D E (q ev 2 q ev 4 ) 2

LD E
2 g
d D5 E

43,75 41,25

8 0,0298
3600

2
5
3,14 9,806
0,1937

6550 33,099

Presiunile la parcurile 2 i 4 sunt :


pE
10 p E 10 g
g

am = 716,841 kg/m3
- Pentru parcul 2:
p 2 p E g iL 2 A iL A B iL B C iL C D iL D E z E z 2

p 2 10 716,841 9,806 716,841 9,806 51,308 62,986 49,84 21,479 33,099 160 170
p 2 16,147bar
- Pentru parcul 4:
p 4 p E g iL 4C (iL) C D (iL) D E z E z 4

p 4 10 716,841 9,806 716,841 9,806 41,585 62,986 49,84 21,479 33,099 (160 190)
p 4 13,952bar

Puterile necesare la parcurile 2 i 4 sunt :


Ni

pi q evi
t

- Pentru parcul 2:
53

N2

p 2 q ev 2 16,147 10 5 43,75

28,032 kW;
t
0,7 3600

- Pentru parcul 4:
N4

p 4 q ev 4 13,952 10 5 41,25

22,838 kW;
t
0,7 3600

Energiile consumate la parcurile 2 i 4 sunt :


Wi N i t i

- Pentru parcul 2:
W2 N 2 t 2 28,032 9 252,288

kW h;

- Pentru parcul 4:
W4 N 4 t 4 22,838 9 205,542

kW h;

Intervalul de ore : 14 16. Pompez parcurile 2 i 4;


Pe poriunea 2 A :
- Calculul vitezei :

v 2 A

4 q ev 2
4 43,75

1,008 m/s;
2
d 2 A 3,14 0,1239 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


54

Re 2 A

v 2 A d 2 A 1,008 0,1239

10225,249 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

2 A

0,3164
0,3164

0,0314 ;
0 , 25
Re 2 A
10225,249 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL 2 A

8 2 A q ev2 2

L2 A
2 g d 25 A

43,75

8 0,0314 3600

5900 51,308
3,14 2 9,806 0,1239 5

Pe poriunea 4 - C :
- Calculul vitezei :

v 4 C

4 q ev 4
4 41,25

0,95 m/s;
2
d 4C 3,14 0,1239 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 4C

v 4C d 4C 1,095 0,1239

9636,892 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

4 C

0,3164
0,3164

0,0319 ;
0, 25
Re 4C
9636,892 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL 4C

8 4C q ev2 4

L4 C
2 g d 45C

41,25

8 0,0319 3600
m;

3500 41,585
2
5
3,14 9,806 0,1239

Pe poriunea A B :
- Calculul vitezei :

55

v A B

4 q ev 2
4 43,75

0,943 m/s;
2
d A B 3,14 0,12812 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re A B

v A B d A B 0,943 0,1281

10225,249 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


A B

0,3164
0,3164

0,0317 ;
0 , 25
Re A B 10225,249 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL A B

8 A B q ev2 2

L A B
2 g d A5 B

43,75

8 0,0317 3600
m;

5600 62,986
2
5
3,14 9,806 0,1281

Pe poriunea B C :
- Calculul vitezei :

v B C

4 qev 2
4 43,75

0,83 m/s;
2
d B C 3,14 0,1365 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re B C

v B C d B C
0,83 0,1365

9275,831 2300
am
12,214 10 6

> 2300 => regim turbulent;

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

B C

0,3164
0,3164

0,0322 ;
0 , 25
Re B C
9275,8310, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL B C

8 B C q ev 2

L B C
2 g d B5 C

43,75

8 0,0322 3600
m;

5100 49,84
2
5
3,14 9,806 0,1365

Pe poriunea C D :
56

- Calculul vitezei :

vC D

4 (q ev 2 q ev 4 ) 4 (343,75 41,25)

0,95 m/s;
d C2 D
3,14 0,1779 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re C D

vC D d C D 0,95 0,1779

13836,93 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

C D

0,3164
0,3164

0,0291 ;
0 , 25
Re C D 13836,930 , 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL C D

8 C D (q ev 2 q ev 4 ) 2
2

LC D
g
d C5 D

43,75 41,25

8 0,0291
3600

2
5
3,14 9,806
0,1779

8300 21,479

Pe poriunea D E :
- Calculul vitezei :

v DE

4 (q ev 2 q ev 4 )
4 (43,75 41,25)

0,801 m/s;
2
d D E
3,14 0,1937 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re D E

v D E d D E 0,801 0,1937

12702,939 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

DE

0,3164
0,3164

0,0298 ;
0 , 25
Re D E 12702,939 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL D E

8 D E (q ev 2 q ev 4 ) 2

LD E
2 g
d D5 E

43,75 41,25

8 0,0298
3600

3,14 2 9,806
0,1937 5

57

6550 33,099

Presiunile la parcurile 2 i 4 sunt :


pE
10 p E 10 g
g

am = 716,841 kg/m3
- Pentru parcul 2:
p 2 p E g iL 2 A iL A B iL B C iL C D iL D E z E z 2

p 2 10 716,841 9,806 716,841 9,806 51,308 62,986 49,84 21,479 33,099 160 170
p 2 16,147bar
- Pentru parcul 4:
p 4 p E g iL 4C (iL) C D (iL) D E z E z 4

p 4 10 716,841 9,806 716,841 9,806 41,585 62,986 49,84 21,479 33,099 (160 190)
p 4 13,952bar

Puterile necesare la parcurile 2 i 4 sunt :


Ni

pi q evi
t

- Pentru parcul 2:
N2

p 2 q ev 2 16,147 10 5 43,75

28,032 kW;
t
0,7 3600

- Pentru parcul 4:
N4

p 4 q ev 4 13,952 10 5 41,25

22,838 kW;
t
0,7 3600

Energiile consumate la parcurile 2 i 4 sunt :


Wi N i t i

- Pentru parcul 2:
W2 N 2 t 2 28,032 9 252,288

kW h;

- Pentru parcul 4:
W4 N 4 t 4 22,838 9 205,542

kW h;
58

Energia total consumat pentru aceast variant de


pompare este:
W1 59,815 138,957 138,957 337,729
W2 252,288 252,288 504,576
W3 206,46 206,46 246,53 291,73 951,18
W4 205,542 205,542 411,108
W5 60,42 71,81 71,81 62,13 266,17
Wt W1 W2 W3 W4 W5 337,729 504,576 951,18 411,108 266,17

Wt 2470,763 kWh;

VARIANTA 2 : Pompez pe rnd parcurile :


(1 - 4); (3 - 5); (2)

Q2,z2
Q4,z4

P2

P4
L2
L4
SA

La

P1

L1A

LAB

zDC
LCD
LBC

A
59

LDE
C

DC

za,qa
Q1,z1

L3

L5
P5
Q5,z5

P3
Q3,z3

Timpul zilnic de pompare ( fr restricii de W) :


tz

20
6,66 ore ,
3

3 grupuri de pompare ;

Numrul de pompe necesare n fiecare parc :


n pci

Qi
, unde
q pt z

-Qi este producia zilnic a parcurilor (m3) , (i = 15);


-qp este debitul real al pompei (m3/or) , qp=11,592 m3/or ;
n pc1

Q1
144

1,495 2 pompe ;
q p t z 11,592 6,66

n pc 2

Q2
350

4,224 5 pompe ;
q p t z 11,592 6,66

n pc 3

Q3
320

3,808 4 pompe ;
q p t z 11,592 6,66

n pc 4

Q4
330

3,947 4 pompe ;
q p t z 11,592 6,66

n pc 5

Q5
230

2,562 3 pompe ;
q p t z 11,592 6,66

Timpul de evacuare al produciei de la fiecare parc :

60

t evi

Qi
; i 1...5 ;
q p n pri

t ev1

Q1
144

4,658 5 ore;
q p n pr1 11,592 2

t ev 2

Q2
350

5,262 6 ore;
q p n pr 2 11,592 5

t ev 3

Q3
320

5,93 6 ore;
q p n pr 3 11,592 4

t ev 4

Q4
330

6,146 7 ore;
q p n pr 4 11,592 4

t ev 5

Q5
230

5,319 6 ore;
q p n pr 5 11,592 3

Debitele de evacuare:
q evi
q ev1

Q1 144

21,6 m3/h ;
t ev1
5

q ev 2

Q2
350

50,833 m3/h ;
t ev 2
6

q ev 3

Q3
320

45,833 m3/h ;
t ev 3
6

q ev 4

Q4
330

40,714 m3/h ;
t ev 4
7

q ev 5

Q5
230

30,833 m3/h ;
t ev 5
6

61

Qi
, i 1...5 ; m3/h ;
t evi

Datele calculate sunt urmtoarele :

npri

tevi

qevi [m3/h ]

1,94

[ore]
5

21,6

350

5
4,22

50,833

320

4
3,80

45,833

330

8
3,94

40,714

230

7
2,56

30,833

Nr.par

Qi

c
1

[m3/zi]
144

2
3
4
5

npci

Diagrama de pompare

00 01 02 03 04 05
18 19 20
1

06 07 08 09 10

21 22 23

2
3
4
5
62

11 12 13

14 15 16 17

Se alege viteza economic :

v ec =1 m/s ;

Dimensionarea conductelor de legatur:


- Pentru parcul 1:
d 01 A

4 q ev1

vec

4 21,6
0,0874 m = 87,4 mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D =101,6 mm; d1-A = 87,4 mm; e = 7,1
mm;
- Pentru parcul 2:
d 02 A

4 q ev 2

vec

4 50,833
0,1341 m = 134,1 mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D =141,3 mm ; d2-A=131,7 mm; e = 4,8


mm;
- Pentru parcul 3:
d 03 B

4 q ev 3

vec

4 45,833
0,1273 m = 127,3 mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D = 141,3 mm; d3-B=127,1 mm; e = 7,1


mm;

- Pentru parcul 4:
d 04 C

4 q ev 4

vec

4 40,714
0,1200m 120mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D = 141,3 mm; d4-B=122,3 mm; e = 9,5


mm;
- Pentru parcul 5:

63

d 05 D

4 q ev 5

vec

4 30,833
0,1044 m = 104,4 mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D = 114,3 mm; d5-B=104,7 mm; e = 4,8


mm;

Dimensionarea

tronsoanelor

colectorului

principal

conformitate cu varianta aleas:


d iJ

d A B

4 max(q evi ,..., q evj 1)

v ec
4 max(q ev1 , q ev 2 )

v ec

4 50,833
0,1341 m =134,1 mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D = 141,3mm; dA-B = 131,7 mm; e = 4,8;


d B C

4 max(q ev1 , q ev 2 , q ev 3 )

v ec

4 50,833
0,1341 m = 134,1 m;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D = 141,3 mm; dB-C = 131,7 mm; e = 4,8 mm;
d C D

4 max[(q ev1 q ev 4 ), q ev 2 , q ev 3 ]

v ec

4 (21,6 40,714)
0,1484 m = 148,4 mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D = 168,3 mm; dC-D = 149,3 mm; e = 9,5 mm;
d D E

4 max[(q ev1 q ev 4 ), (q ev 3 q ev 5 ), q ev 2 ]

v ec

4 (45,833 30,833)
0,1647 m = 164,7
3,14 1 3600

mm
Din STAS 715/2-88 => D = 219,1 mm; dD-E = 174,7 mm; e = 22,2 mm;

Diametrele conductelor de legtur de la parcuri la conducta


colectoare i diametrele diverselor poriuni ale conductei
colectoare sunt trecute n schema urmtoare:

64

P2
131,7

P1

P4

122,3

87,4

A 131,7

131,7
127,1

149,3
104,7

D
DC

P5
P3

Intervalul de ore : 00 03. Pompez parcul 4;


Pe poriunea 4 - C :
- Calculul vitezei :

v 4 C

4 q ev 4
4 40,714

0,963 m/s;
2
d 4C 3,14 0,1223 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


65

174,7

Re 4C

v 4C d 4C 0,963 0,1223

8533,794 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

4 C

0,3164
0,3164

0,0329 ;
0 , 25
Re 4 C
8533,794 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL 4C

8 4C q ev2 4

L4 C
2 g d 45C

40,714

8 0,0329 3600

3,14 2 9,806 0,1223 5

3500 33,151

m;

Pe poriunea C D :
- Calculul vitezei :

vC D

4 q ev 4
4 40,714

0,654 m/s;
2
d C D 3,14 0,1493 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re C D

vC D d C D 0,654 0,1493

7032,359 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


C D

0,3164
0,3164

0,0345 ;
0, 25
Re C D
7032,359 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL C D

8 C D q ev 4

LC D
2 g d C5 D
2

40,714

8 0,0345 3600

3,14 2 9,806 0,14935

Pe poriunea D E :

66

8300 37,587

- Calculul vitezei :

v D E

4 q ev 4
4 40,714

0,472 m/s;
2
d D E 3,14 0,1747 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re D E

v D E d D E 0,472 0,1747

5974,813 2300 regim turbulent;


am
12,412 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


DE

0,3164
0,3164

0,0359 ;
0 , 25
Re D E
5974,813 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL D E

8 D E q ev 4

LD E
2 g d D5 E
2

40,714

8 0,0359 3600

3,14 2 9,806 0,1747 5

6650 13,427

Presiunea la parcul 4 este:


pE
10 p E 10 g
g

am = 716,841 kg/m3
p 4 p E g iL 4 C (iL) C D (iL) D E z E z 4

p 4 10 716,841 9,806 716,841 9,806 33,151 37,587 13,427 (160 190)


p 4 7,13bar

Puterea necesar la parcul 4 este :


Ni
N4

pi q evi
t

p 4 q ev 4 7,13 10 5 40,714

11,519 kW;
t
0,7 3600

Energia consumat la parcul 4 este :


Wi N i t i

67

W4 N 4 t 4 11,519 7 80,633

kW h;

Intervalul de ore : 03 06. Pompez parcurile 1 i 4;


Pe poriunea 1 A :
- Calculul vitezei :

v1 A

4 q ev1
4 21,6

1 m/s;
2
d1 A 3,14 0,0874 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re1 A

v1 A d1 A
1 0,0874

6332,874 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

68

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

1 A

0,3164
0,3164

0,0354 ;
0 , 25
Re1 A
6332,874 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL 1 A 8 21 A qev5 1
2

g d1 A

L1 A

21,6

8 0,0345 3600

7200 130,283
3,14 2 9,806 0,0874 5

Pe poriunea 4 - C :
- Calculul vitezei :

v 4 C

4 q ev 4
4 40,714

0,963 m/s;
2
d 4C 3,14 0,1223 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 4C

v 4C d 4C 0,963 0,1223

8533,794 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

4 C

0,3164
0,3164

0,0329 ;
0 , 25
Re 4 C
8533,794 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL 4C

8 4C q ev2 4

L4 C
2 g d 45C

40,714

8 0,0329 3600

3,14 2 9,806 0,1223 5

3500 33,151

Pe poriunea A B :
- Calculul vitezei :

v A B

4 q ev1
4 21,6

0,44 m/s;
2
d A B 3,14 0,1317 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


69

m;

Re A B

v A B d A B 0,44 0,1317

4198,826 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

A B

0,3164
0,3164

0,0393 ;
0 , 25
Re A B
4198,826 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL A B

8 A B q ev2 1

L A B
2 g d A5 B

21,6

8 0,0393 3600
m;

5600 13,889
2
5
3,14 9,806 0,1317

Pe poriunea B C :
- Calculul vitezei :

v B C

4 q ev1
4 21,6

0,44 m/s;
2
d B C 3,14 0,1317 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re B C

v B C d B C 0,44 0,1317

4198,826 2300
am
12,214 10 6

> 2300 => regim turbulent;

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


B C

0,3164
0,3164

0,0393 ;
0 , 25
Re B C
4198,826 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL B C

8 B C q ev1

L B C
2 g d B5 C

21,6

8 0,0393 3600
m;

6000 15,071
2
5
3,14 9,806 0,1317

Pe poriunea C D :
- Calculul vitezei :

70

4 ( q ev1 q ev 4 )
4 ( 21,6 40,714)

1,001 m/s;
2
d CD
3,14 0,1493 2 3600

vC D

- Calculul numrului Reynolds :


Re C D

vC D d C D 1,001 0,1493

10763,596 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

C D

0,3164
0,3164

0,031 ;
0 , 25
Re C D 10763,596 0 , 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL C D

8 C D (q ev1 q ev 4 ) 2

LC D
2 g
d C5 D

21,6 40,714

8 0,031
3600

3,14 2 9,806
0,14935

8300 79,116

Pe poriunea D E :
- Calculul vitezei :

v DE

4 (qev1 q ev 4 )
4 (21,6 40,714)

0,722 m/s;
2
d D E
3,14 0,1747 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re D E

v D E d D E 0,722 0,1747

9139,439 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

DE

0,3164
0,3164

0,0323 ;
0 , 25
Re D E
9139,439 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL D E

8 D E (q ev1 q ev 4 ) 2

LD E
2 g
d D5 E

21,6 40,714

8 0,0323
3600

2
5
3,14 9,806
0,1747

Presiunile la parcurile 1 i 4 sunt :


71

6650 28,3

pE
10 p E 10 g
g

am = 716,841 kg/m3
- Pentru parcul 1:
p1 p E g iL 1 A iL A B iL B C iL C D iL D E z E z1

p1 10 716,841 9,806 716,841 9,806 130,283 13,889 15,071 79,116 28,3 160 300
p1 9,6bar
- Pentru parcul 4:
p 4 p E g iL 4C (iL) C D (iL) D E z E z 4

p 4 10 716,841 9,806 716,841 9,806 33,151 79,116 28,3 (160 190)


p 4 8,47bar

Puterile necesare la parcurile 1 i 4 sunt :


Ni

pi q evi
t

- Pentru parcul 1:
N1

p1 q ev1 9,6 10 5 21,6

8,228 kW;
t
0,7 3600

- Pentru parcul 4:
N4

p 4 q ev 4 8,47 10 5 40,714

13,684 kW;
t
0,7 3600

Energiile consumate la parcurile 1 i 4 sunt :


Wi N i t i

- Pentru parcul 1:
72

W1 N 1 t1 8,228 5 41,14

kW h;

- Pentru parcul 4:
W4 N 4 t 4 13,684 7 95,788

kW h;

Intervalul de ore : 08 09. Pompez parcurile 1 i 4;


Pe poriunea 1 A :
- Calculul vitezei :

v1 A

4 q ev1
4 21,6

1 m/s;
2
d1 A 3,14 0,0874 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re1 A

v1 A d1 A
1 0,0874

6332,874 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

1 A

0,3164
0,3164

0,0354 ;
0 , 25
Re1 A
6332,874 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

73

iL 1 A

8 1 A q ev2 1
2

L1 A
g d15 A

21,6

8 0,0345 3600

7200 130,283
3,14 2 9,806 0,0874 5

Pe poriunea 4 - C :
- Calculul vitezei :

v 4 C

4 q ev 4
4 40,714

0,963 m/s;
2
d 4C 3,14 0,1223 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 4C

v 4C d 4C 0,963 0,1223

8533,794 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


4 C

0,3164
0,3164

0,0329 ;
0 , 25
Re 4 C
8533,794 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL 4C

8 4C q ev2 4

L4 C
2 g d 45C

40,714

8 0,0329 3600

3,14 2 9,806 0,1223 5

3500 33,151

m;

Pe poriunea A B :
- Calculul vitezei :

v A B

4 q ev1
4 21,6

0,44 m/s;
2
d A B 3,14 0,1317 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re A B

v A B d A B 0,44 0,1317

4198,826 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

74

A B

0,3164
0,3164

0,0393 ;
0 , 25
Re A B
4198,826 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL A B

8 A B q ev2 1

L A B
2 g d A5 B

21,6

8 0,0393 3600
m;

5600 13,889
2
5
3,14 9,806 0,1317

Pe poriunea B C :
- Calculul vitezei :

v B C

4 q ev1
4 21,6

0,44 m/s;
2
d B C 3,14 0,1317 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re B C

v B C d B C 0,44 0,1317

4198,826 2300
am
12,214 10 6

> 2300 => regim turbulent;

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


B C

0,3164
0,3164

0,0393 ;
0 , 25
Re B C
4198,826 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL B C

8 B C q ev1

L B C
2 g d B5 C

21,6

8 0,0393 3600
m;

6000 15,071
2
5
3,14 9,806 0,1317

Pe poriunea C D :
- Calculul vitezei :

vC D

4 ( q ev1 q ev 4 )
4 ( 21,6 40,714)

1,001 m/s;
2
d CD
3,14 0,1493 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :

75

Re C D

vC D d C D 1,001 0,1493

10763,596 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

C D

0,3164
0,3164

0,031 ;
0 , 25
Re C D 10763,596 0 , 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL C D

8 C D (q ev1 q ev 4 ) 2

LC D
2 g
d C5 D

21,6 40,714

8 0,031
3600

3,14 2 9,806
0,14935

8300 79,116

Pe poriunea D E :
- Calculul vitezei :

v DE

4 (qev1 q ev 4 )
4 (21,6 40,714)

0,722 m/s;
2
d D E
3,14 0,1747 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re D E

v D E d D E 0,722 0,1747

9139,439 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

DE

0,3164
0,3164

0,0323 ;
0 , 25
Re D E
9139,439 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL D E

8 D E (q ev1 q ev 4 ) 2
2

LDE
g
d D5 E

21,6 40,714

8 0,0323
3600

2
5
3,14 9,806
0,1747

Presiunile la parcurile 1 i 4 sunt :


pE
10 p E 10 g
g

am = 716,841 kg/m3
- Pentru parcul 1:
76

6650 28,3

p1 p E g iL 1 A iL A B iL B C iL C D iL D E z E z1

p1 10 716,841 9,806 716,841 9,806 130,283 13,889 15,071 79,116 28,3 160 300
p1 9,6bar
- Pentru parcul 4:
p 4 p E g iL 4C (iL) C D (iL) D E z E z 4

p 4 10 716,841 9,806 716,841 9,806 33,151 79,116 28,3 (160 190)


p 4 8,47bar

Puterile necesare la parcurile 1 i 4 sunt :


Ni

pi q evi
t

- Pentru parcul 1:
N1

p1 q ev1 9,6 10 5 21,6

8,228 kW;
t
0,7 3600

- Pentru parcul 4:
N4

p 4 q ev 4 8,47 10 5 40,714

13,684 kW;
t
0,7 3600

Energiile consumate la parcurile 1 i 4 sunt :


Wi N i t i

- Pentru parcul 1:
W1 N 1 t1 8,228 5 41,14

kW h;

- Pentru parcul 4:
W4 N 4 t 4 13,684 7 95,788

kW h;
77

Intervalul de ore : 09 10. Pompez parcul 1;


Pe poriunea 1 A :
- Calculul vitezei :

v1 A

4 q ev1
4 21,6

1 m/s;
2
d1 A 3,14 0,0874 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re1 A

v1 A d1 A
1 0,0874

6332,874 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

1 A

0,3164
0,3164

0,0354 ;
0 , 25
Re1 A
6332,874 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL 1 A

8 1 A q ev2 1
2

L1 A
g d15 A

21,6

8 0,0345 3600

7200 130,283
3,14 2 9,806 0,0874 5

Pe poriunea A B :
78

- Calculul vitezei :

v A B

4 q ev1
4 21,6

0,44 m/s;
2
d A B 3,14 0,1317 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


v A B d A B 0,44 0,1317

4198,826 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

Re A B

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


A B

0,3164
0,3164

0,0393 ;
0 , 25
Re A B
4198,826 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL A B

8 A B q ev2 1

L A B
2 g d A5 B

21,6

8 0,0393 3600
m;

5600 13,889
2
5
3,14 9,806 0,1317

Pe poriunea B C :
- Calculul vitezei :

v B C

4 q ev1
4 21,6

0,44 m/s;
2
d B C 3,14 0,1317 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re B C

v B C d B C 0,44 0,1317

4198,826 2300
am
12,214 10 6

> 2300 => regim turbulent;

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

B C

0,3164
0,3164

0,0393 ;
0 , 25
Re B C
4198,826 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL B C

8
q
2 B C ev5 1 LB C
g d B C

21,6

8 0,0393 3600
m;

6000 15,071
2
5
3,14 9,806 0,1317

79

Pe poriunea C D :
- Calculul vitezei :

vC D

4 q ev1
4 21,6

0,347 m/s;
2
d C D 3,14 0,1493 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


vC D d C D 0,347 0,1493

3731,236 2300 regim turbulent;


am
12,412 10 6

Re C D

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

C D

0,3164
0,3164

0,0404 ;
0 , 25
Re C D
3731,236 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL C D

8 C D q ev1

LC D
2 g d C5 D

21,6

8 0,0404 3600

8300 12,388
3,14 2 9,806 0,14935

Pe poriunea D E :
- Calculul vitezei :

v D E

4 q ev1
4 21,6

0,25 m/s;
2
d D E 3,14 0,1747 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re D E

v D E d D E 0,725 0,1747

3164,625 2300 regim turbulent;


am
12,412 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


D E

0,3164
0,3164

0,0421 ;
0 , 25
Re D E
3164,625 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

80

iL D E

8 DE

2 g

q ev1

d D5 E

LD E

21,6

8 0,0421 3600

6650 44,321
3,14 2 9,806 0,1747 5

Presiunea la parcul 1 este:


pE
10 p E 10 g
g

am = 716,841 kg/m3
p1 p E g iL 1 A iL A B iL B C iL C D iL D E z E z1

p1 10 716,841 9,806 716,841 9,806 130,283 13,889 15,071 12,388 44,321 160 300
p1 6,04bar
Puterea necesar la parcul 1 este :
Ni
N1

pi q evi
t

p1 q ev1 6,04 10 5 21,6

5,177
t
0,7 3600

Energia consumat la parcul 1 este:


Wi N i t i
W1 N 1 t1 5,177 5 25,885

kW h;

81

Intervalul de ore : 10 16. Pompez parcul 2;


Pe poriunea 2 A :
- Calculul vitezei :

v 2 A

4 q ev 2
4 50,833

1,037 m/s;
2
d 2 A 3,14 0,1317 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 2 A

v 2 A d 2 A 1,037 0,1317

9895,869 2300 regim turbulent;


am
12,412 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

2 A

0,3164
0,3164

0,0317 ;
0 , 25
Re 2 A
9895,869 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL 2 A

8 2 A q ev2 2

L2 A
2 g d 25 A

50,833

8 0,0317 3600

3900 39,605
3,14 2 9,806 0,1317 5

Pe poriunea A B :
- Calculul vitezei :

v A B

4 q ev 2
4 50,833

1,037 m/s;
2
d A B 3,14 0,1317 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


82

Re A B

v A B d A B 1,037 0,1317

9895,869 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

A B

0,3164
0,3164

0,0317 ;
0 , 25
Re A B
9895,869 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL A B

8 A B q ev2 2

L A B
2 g d A5 B

50,833

8 0,0317 3600
m;

5600 62,049
2
5
3,14 9,806 0,1317

Pe poriunea B C :
- Calculul vitezei :

v B C

4 q ev 2
4 50,833

1,037 m/s;
2
d B C 3,14 0,1317 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re B C

v B C d B C 1,037 0,1317

9895,869 2300
am
12,214 10 6

> 2300 => regim turbulent;

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


B C

0,3164
0,3164

0,0317 ;
0 , 25
Re B C
9895,869 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL B C

8
q
2 B C ev5 2 LB C
g d B C

50,833

8 0,0317 3600
m;

6000 67,329
2
5
3,14 9,806 0,1317

Pe poriunea C D :
- Calculul vitezei :
83

vC D

4 q ev 2
4 50,833

0,806 m/s;
2
d C D 3,14 0,1493 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re C D

vC D d C D 0,806 0,1493

8719,353 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


C D

0,3164
0,3164

0,0327 ;
0 , 25
Re C D
8719,3530, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL C D

8 C D q ev 2

LC D
2 g d C5 D

50,833

8 0,0327 3600

8300 53,816
3,14 2 9,806 0,1525 5

Pe poriunea D E :
- Calculul vitezei :

v D E

4 q ev 2
4 50,833

0,589 m/s;
2
d D E 3,14 0,1747 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re D E

v D E d D E 0,589 0,1747

7455,858 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

DE

0,3164
0,3164

0,034 ;
0 , 25
Re D E
7455,858 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL D E

8 DE

2 g

q ev 2

d D5 E

LD E

50,833

8 0,034
3600

3,14 2 9,806 0,1747 5

84

6650 19,824

Presiunea la parcul 2 este :


pE
10 p E 10 g
g

am = 716,841 kg/m3
p 2 p E g iL 2 A iL A B iL B C iL C D iL D E z E z 2

p 2 10 716,841 9,806 716,841 9,806 39,605 62,049 67,329 53,816 19,824 160 170
p 2 17,05bar
Puterea necesar la parcul 2 este :
Ni

pi q evi
t

p 2 q ev 2 17,05 10 5 50,833
N2

34,392 Kw
t
0,7 3600

Energia consumat la parcul 2 este :


Wi N i t i
W2 N 2 t 2 34,392 6 206,352

kW h;

85

Intervalul de ore : 18 24. Pompez parcurile 3 i 5;


Pe poriunea 3 B :
- Calculul vitezei :

v 3 b

4 q ev 3
4 45,833

1,003 m/s;
2
d 3 B 3,14 0,12712 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 3 B

v3 B d 3 B 1,003 0,1271

9237,106 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

3 B

0,3164
0,3164

0,0322 ;
0 , 25
Re 3 B
9237,106 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL 3 B

8 3 B q ev2 3
2

L3 B
g d 35 B

45,833

8 0,0322 3600

3,14 2 9,806 0,12715

4600 48,187

Pe poriunea 5 D :
- Calculul vitezei :

v 5 D

4 q ev 5
4 30,833

1,001 m/s;
2
d 5 D 3,14 0,1047 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 5 D

v 5 D d 5 D 1,001 0,1047

7572,233 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

5 D

0,3164
0,3164

0,0339 ;
0 , 25
Re 5 D
7572,2330, 25

86

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL 5 D

8 5 D q ev2 5

L5 D
2 g d 55 D

30,833

8 0,0339 3600
m;

6200 87,937
2
5
3,14 9,806 0,1047

Pe poriunea B C :
- Calculul vitezei :

v B C

4 q ev1
4 45,833

0,935 m/s;
2
d B C 3,14 0,1317 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re B C

v B C d B C 0,935 0,1317

8922,505 2300
am
12,214 10 6

> 2300 => regim turbulent;

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

B C

0,3164
0,3164

0,0325 ;
0 , 25
Re B C
8922,505 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL B C

8 B C q e 3

L B C
2 g d B5 C

45,833

8 0,0325 3600
m;

6000 56,114
2
5
3,14 9,806 0,1317

Pe poriunea C D :
- Calculul vitezei :

vC D

4 q ev 3
4 45,833

0,727 m/s;
2
d C D 3,14 0,1493 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re C D

vC D d C D 0,727 0,1493

7864,727 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

87

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

C D

0,3164
0,3164

0,0335 ;
0 , 25
Re C D
7864,727 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL C D

8 C D qev 3

LC D
2 g d C5 D

45,833

8 0,0335 3600

8300 44,82
3,14 2 9,806 0,14935

Pe poriunea D E :
- Calculul vitezei :

v DE

4 (q ev 3 q ev 5 ) 4 (45,833 30,833)

0,888 m/s;
d D2 E
3,14 0,1747 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re D E

v D E d D E 0,888 0,1747

11240,75 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

DE

0,3164
0,3164

0,0307 ;
0 , 25
Re D E 11240,75 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL D E

8 D E (q ev 3 q ev5 ) 2

LD E
2 g
d D5 E

45,833 30,833

8 0,0307
3600

2
5
3,14 9,806
0,1747

Presiunile la parcurile 3 i 5 sunt :


88

6650 40,716

pE
10 p E 10 g
g

am = 716,841 kg/m3
- Pentru parcul 3:

p3 p E g (iL) 3 B iL B C iL C D iL D E z E z 3

p3 10 716,841 9,806 716,841 9,806 48,187 56,114 44,82 40,716 160 180
p3 12,64bar
- Pentru parcul 5:
p5 p E g iL 5 D (iL) D E z E z 5

p5 10 716,841 9,806 716,841 9,806 87,937 40,716 (160 210)


p5 6,23bar

Puterile necesare la parcurile 3 i 5 sunt :


Ni

pi q evi
t

- Pentru parcul 3:
N3

p3 q ev 3 12,64 10 5 45,833

29,989 kW;
t
0,7 3600

- Pentru parcul 5:
N5

p5 q ev 5 6,23 10 5 30,833

7,622 kW;
t
0,7 3600

Energiile consumate la parcurile 3 i 5 sunt :


Wi N i t i

- Pentru parcul 3:
W3 N 3 t 3 22,989 6 137,934 kWh ;

- Pentru parcul 5:
W5 N 5 t 5 7,622 6 45,732 kW h;

89

Energia total consumat pentru aceast variant de


pompare este:
W1 41,14 41,14 25,885 108,165
W2 206,352
W3 137,934
W4 95,788 95,788 191,576
W5 45,732
Wt W1 W2 W3 W4 W5 108,165 206,352 137,934 191,576 45,732

Wt 689,759 kWh;

90

VARIANTA 3 : Pompez pe rnd parcurile :


(1 - 3); (2); (4 - 5);

Q2,z2
Q4,z4

P2

P4
L2
L4
La

SA

L1A

P1

LAB

zDC
LCD
LBC

LDE
C

za,qa
Q1,z1

L3

L5
P5
Q5,z5

P3
Q3,z3

Timpul zilnic de pompare ( fr restricii de W) :


tz

20
6,66 ore ,
3

3 grupuri de pompare ;

Numrul de pompe necesare n fiecare parc :


n pci

Qi
, unde
q pt z

-Qi este producia zilnic a parcurilor (m3) , (i = 15);


-qp este debitul real al pompei (m3/or) , qp=11,592 m3/or ;
n pc1

Q1
144

1,495 2 pompe ;
q p t z 11,592 6,66

n pc 2

Q2
350

4,224 5 pompe ;
q p t z 11,592 6,66

91

DC

n pc 3

Q3
320

3,808 4 pompe ;
q p t z 11,592 6,66

n pc 4

Q4
330

3,947 4 pompe ;
q p t z 11,592 6,66

n pc 5

Q5
230

2,562 3 pompe ;
q p t z 11,592 6,66

Timpul de evacuare al produciei de la fiecare parc :


t evi

Qi
; i 1...5 ;
q p n pri

t ev1

Q1
144

4,658 5 ore;
q p n pr1 11,592 2

t ev 2

Q2
350

5,262 6 ore;
q p n pr 2 11,592 5

t ev 3

Q3
320

5,93 6 ore;
q p n pr 3 11,592 4

t ev 4

Q4
330

6,146 7 ore;
q p n pr 4 11,592 4

t ev 5

Q5
230

5,319 6 ore;
q p n pr 5 11,592 3

Debitele de evacuare:
q evi
q ev1

Q1 144

21,6 m3/h ;
t ev1
5

q ev 2

Q2
350

50,833 m3/h ;
t ev 2
6

q ev 3

Q3
320

45,833 m3/h ;
t ev 3
6

92

Qi
, i 1...5 ; m3/h ;
t evi

q ev 4

Q4
330

40,714 m3/h ;
t ev 4
7

q ev 5

Q5
230

30,833 m3/h ;
t ev 5
6

Datele calculate sunt urmtoarele :

npri

tevi

qevi [m3/h ]

1,94

[ore]
5

21,6

350

5
4,22

50,833

320

4
3,80

45,833

330

8
3,94

40,714

230

7
2,56

30,833

Nr.par

Qi

c
1

[m3/zi]
144

2
3
4
5

npci

00 01

Diagrama de pompare

02 03 04 05

06 07 08

09 10 11 12

13 14 15

16 17 18

1
2
3
4
5
Se alege viteza economic :
93

v ec =1 m/s ;

19 20 21 22

23

Dimensionarea conductelor de legatur:


- Pentru parcul 1:
d 01 A

4 q ev1

vec

4 21,6
0,0874 m = 87,4 mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D =101,6 mm; d1-A = 87,4 mm; e = 7,1
mm;
- Pentru parcul 2:
d 02 A

4 q ev 2

vec

4 50,833
0,1341 m = 134,1 mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D =141,3 mm ; d2-A=131,7 mm; e = 4,8


mm;
- Pentru parcul 3:
d 03 B

4 q ev 3

vec

4 45,833
0,1273 m = 127,3 mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D = 141,3 mm; d3-B=127,1 mm; e = 7,1


mm;
- Pentru parcul 4:
d 04 C

4 q ev 4

vec

4 40,714
0,1200m 120mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D = 141,3 mm; d4-B=122,3 mm; e = 9,5


mm;
- Pentru parcul 5:
d 05 D

4 q ev 5

vec

4 30,833
0,1044 m = 104,4 mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D = 114,3 mm; d5-B=104,7 mm; e = 4,8


mm;
94

Dimensionarea tronsoanelor colectorului principal n


conformitate cu varianta aleas:
d iJ

d A B

4 max(q evi ,..., q evj 1)

v ec
4 max(q ev1 , q ev 2 )

v ec

4 50,833
0,1341 m =134,1 mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D = 141,3mm; dA-B = 131,7 mm; e = 4,8;


d B C

4 max(q ev1 , q ev 2 , q ev 3 )

v ec

4 50,833
0,1341 m = 134,1 m;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D = 141,3 mm; dB-C = 131,7 mm; e = 4,8 mm;
4 max[(q ev1 q ev 4 ), q ev 2 , q ev 3 ]

v ec

d C D

4 (21,6 40,714)
0,1484 m = 148,4 mm;
3,14 1 3600

Din STAS 715/2-88 => D = 168,3 mm; dC-D = 149,3 mm; e = 9,5 mm;
d D E

4 max[(q ev1 q ev 4 ), (q ev 3 q ev 5 ), q ev 2 ]

v ec

4 (45,833 30,833)
0,1647 m = 164,7
3,14 1 3600

mm
Din STAS 715/2-88 => D = 219,1 mm; dD-E = 174,7 mm; e = 22,2 mm;

Diametrele conductelor de legtur de la parcuri la conducta


colectoare i diametrele diverselor poriuni ale conductei
colectoare sunt trecute n schema urmtoare:

P2
131,7

P1

87,4

A 131,7

P4

122,3

B
131,7
127,1

95

C
P5

149,3
104,7

D
DC

174,7

P3

Intervalul de ore :00 02. Pompez parcul 3;


Pe poriunea 3 - B :
- Calculul vitezei :
v 3 B

4 q ev 3

2
3 B

4 45,833
1,003 m/s;
3,14 0,12712 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 3 B

v3 B d 3 B 1,003 0,1271

9237,106 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


3 B

0,3164
0,3164

0,0322 ;
0 , 25
Re 3 B
9237,106 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL 3 B

8 3 B q ev2 3

L3 B
2 g d 35 B

45,833

8 0,0322 3600

3,14 2 9,806 0,12715

4600 48,187

Pe poriunea B C :
- Calculul vitezei :

v B C

4 q ev1
4 45,833

0,935 m/s;
2
d B C 3,14 0,1317 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re B C

v B C d B C 0,935 0,1317

8922,505 2300
am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

B C

0,3164
0,3164

0,0325 ;
0 , 25
Re B C
8922,505 0, 25

96

> 2300 => regim turbulent;

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL B C

8
q
2 B C 5e3 LB C
g d B C

45,833

8 0,0325 3600
m;

6000 56,114
2
5
3,14 9,806 0,1317

Pe poriunea C D :
- Calculul vitezei :

vC D

4 q ev 3
4 45,833

0,727 m/s;
2
d C D 3,14 0,1493 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re C D

vC D d C D 0,727 0,1493

7864,727 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

C D

0,3164
0,3164

0,0335 ;
0 , 25
Re C D
7864,727 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL C D

8 C D qev 3

LC D
2 g d C5 D

45,833

8 0,0335 3600

8300 44,82
3,14 2 9,806 0,14935

Pe poriunea D E :
- Calculul vitezei :

v DE

4 (q ev 3 q ev 5 ) 4 (45,833 30,833)

0,888 m/s;
d D2 E
3,14 0,1747 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re D E

v D E d D E 0,888 0,1747

11240,75 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


97

DE

0,3164
0,3164

0,0307 ;
0 , 25
Re D E 11240,75 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL D E

8 D E (q ev 3 q ev5 ) 2

LD E
2 g
d D5 E

45,833 30,833

8 0,0307
3600

2
5
3,14 9,806
0,1747

6650 40,716

Presiunea la parcul 3 este :


pE
10 p E 10 g
g

am = 716,841 kg/m3

p3 p E g (iL) 3 B iL B C iL C D iL D E z E z 3

p3 10 716,841 9,806 716,841 9,806 48,187 56,114 44,82 40,716 160 180
p3 10,94bar
Puterea necesar la parcul este 3 :
Ni
N3

pi q evi
t

p 3 q ev 3 10,94 10 5 45,833

19,897 kW;
t
0,7 3600

Energia consumat la parcul 3 este :


Wi N i t i
W3 N 3 t 3 19,897 6 119,382 kWh ;

98

Intervalul de ore : 02 06. Pompez parcurile 1 i 3;


Pe poriunea 1 A :
- Calculul vitezei :

v1 A

4 q ev1
4 21,6

1 m/s;
2
d1 A 3,14 0,0874 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re1 A

v1 A d1 A
1 0,0874

6332,874 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

1 A

0,3164
0,3164

0,0354 ;
0 , 25
Re1 A
6332,874 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL 1 A 8 21 A qev5 1
2

g d1 A

L1 A

21,6

8 0,0345 3600
m;

7200 130,283
2
5
3,14 9,806 0,0874

Pe poriunea 3 - B :
- Calculul vitezei :
v 3 B

4 q ev 3

2
3 B

4 45,833
1,003 m/s;
3,14 0,12712 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 3 B

v3 B d 3 B 1,003 0,1271

9237,106 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

3 B

0,3164
0,3164

0,0322 ;
0 , 25
Re 3 B
9237,106 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


99

iL 3 B

8 3 B q ev2 3
2

L3 B
g d 35 B

45,833

8 0,0322 3600

3,14 2 9,806 0,12715

4600 48,187

Pe poriunea A B :
- Calculul vitezei :

v A B

4 q ev1
4 21,6

0,44 m/s;
2
d A B 3,14 0,1317 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


v A B d A B 0,44 0,1317

4198,826 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

Re A B

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


A B

0,3164
0,3164

0,0393 ;
0 , 25
Re A B
4198,826 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL A B

8 A B q ev2 1

L A B
2 g d A5 B

21,6

8 0,0393 3600
m;

5600 13,889
2
5
3,14 9,806 0,1317

Pe poriunea B C :
- Calculul vitezei :

v B C

4 (q ev1 q ev 3 )
4 (21,6 45,833)

1,375 m/s;
2
d B C
3,14 0,1317 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re B C

v B C d B C 1,375 0,1317

13121,331 2300 > 2300 => regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

100

B C

0,3164
0,3164

0,0295 ;
0 , 25
Re B C
13121,3310, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL B C

8 B C (q ev1 q ev 3 ) 2

L B C
2 g
d B5 C

21,6 45,833

8 0,0295
3600

2
5
3,14 9,806
0,1317

6000 110,261

m;

Pe poriunea C D :
- Calculul vitezei :

vC D

4 (q ev1 q ev 3 )
4 ( 21,6 45,833)

1,07 m/s;
2
d C D
3,14 0,1493 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re C D

vC D d C D 1,07 0,1493

11624,164 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

C D

0,3164
0,3164

0,0304 ;
0 , 25
Re C D 11624,164 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL C D

8 C D (q ev1 q ev 3 ) 2

LC D
2 g
d C5 D

21,6 45,833

8 0,0304
3600

3,14 2 9,806
0,14935

Pe poriunea D E :
- Calculul vitezei :

v D E

4 (q ev1 q ev 3 )
4 ( 21,6 45,833)

0,781 m/s;
2
d DE
3,14 0,1747 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :

101

8300 88,043

Re D E

v D E d D E 0,781 0,1747

9886,29 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

DE

0,3164
0,3164

0,0317 ;
0 , 25
Re D E
9886,29 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL D E

8 D E (q ev1 q ev 3 ) 2

LD E
2 g
d D5 E

21,6 45,833

8 0,0317
3600

3,14 2 9,806
0,1747 5

6650 32,525

Presiunile la parcurile 1 i 3 sunt :


pE
10 p E 10 g
g

am = 716,841 kg/m3
- Pentru parcul 1:

p1 p E g iL 1 A iL A B iL B C iL C D iL D E z E z1

p1 10 716,841 9,806 716,841 9,806 130,283 110,261 88,043 32,525 160 300
p1 18,91bar
- Pentru parcul 3:

p3 p E g iL 3 B (iL) B C (iL) C D (iL) D E z E z 3

p3 10 716,841 9,806 716,841 9,806 48,277 110,261 88,043 32,525 (160 180)
p3 18,91bar

Puterile necesare la parcurile 1 i 3 sunt :


102

Ni

pi q evi
t

- Pentru parcul 1:
N1

p1 qev1 17,22 10 5 21,6

14,76 kW;
t
0,7 3600

- Pentru parcul 3:
N3

p3 q ev 3 18,91 10 5 45,833

34,392 kW;
t
0,7 3600

Energiile consumate la parcurile 1 i 3 sunt :


Wi N i t i

- Pentru parcul 1:
W1 N 1 t1 14,76 5 73,8 kWh ;

- Pentru parcul 3:
W3 N 3 t 3 34,392 6 206,352 kW h;

Intervalul de ore : 08 09. Pompez parcul 1;


Pe poriunea 1 A :
103

- Calculul vitezei :

v1 A

4 q ev1
4 21,6

1 m/s;
2
d1 A 3,14 0,0874 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


v1 A d1 A
1 0,0874

6332,874 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

Re1 A

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


0,3164
0,3164

0,0354 ;
0 , 25
Re1 A
6332,874 0, 25

1 A

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL 1 A 8 21 A qev5 1
2

g d1 A

L1 A

21,6

8 0,0345 3600
m;

7200 130,283
2
5
3,14 9,806 0,0874

Pe poriunea A B :
- Calculul vitezei :

v A B

4 q ev1
4 21,6

0,44 m/s;
2
d A B 3,14 0,1317 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re A B

v A B d A B 0,44 0,1317

4198,826 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


A B

0,3164
0,3164

0,0393 ;
0 , 25
Re A B
4198,826 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL A B

8 A B q ev2 1

L A B
2 g d A5 B

21,6

8 0,0393 3600
m;

5600 13,889
2
5
3,14 9,806 0,1317

104

Pe poriunea B C :
- Calculul vitezei :

v B C

4 q ev1
4 21,6

0,44 m/s;
2
d B C 3,14 0,1317 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re B C

v B C d B C 0,44 0,1317

4198,826 2300
am
12,214 10 6

> 2300 => regim turbulent;

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

B C

0,3164
0,3164

0,0393 ;
0 , 25
Re B C
4198,826 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL B C

8 B C q ev1

L B C
2 g d B5 C

21,6

8 0,0393 3600
m;

6000 15,071
2
5
3,14 9,806 0,1317

Pe poriunea C D :
- Calculul vitezei :

vC D

4 q ev1
4 21,6

0,342 m/s;
2
d C D 3,14 0,1493 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re C D

vC D d C D 0,342 0,1493

3699,775 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


C D

0,3164
0,3164

0,0405 ;
0 , 25
Re C D
3699,775 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

105

iL C D

8
q
2 C D ev5 1 LC D
g d CD

21,6

8 0,0405 3600

8300 12,034
3,14 2 9,806 0,14935

Pe poriunea D E :
- Calculul vitezei :

v D E

4 q ev1
4 21,6

0,25 m/s;
2
d D E 3,14 0,1747 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re D E

v D E d D E 0,25 0,1747

3264,625 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

D E

0,3164
0,3164

0,0418 ;
0 , 25
Re D E
3264,625 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL D E

q
8
2 D E ev5 1 LD E
g d D E

21,6

8 0,0418 3600

6650 44,005
3,14 2 9,806 0,1747 5

Presiunea la parcul 1 este :


pE
10 p E 10 g
g

am = 716,841 kg/m3

106

p1 p E g iL 1 A iL A B iL B C iL C D iL D E z E z1

p1 10 716,841 9,806 716,841 9,806 130,283 13,889 15,071 12,034 44,005 160 300
p1 5,9bar
Puterea necesar la parcul 1 este :
Ni
N1

pi q evi
t

p1 q ev1 5,9 10 5 21,6

5,057 kW
t
0,7 3600

Energia consumat la parcul 1 este :


Wi N i t i

W1 N 1 t1 5,057 5 25,285 kWh ;

Intervalul de ore : 9 15. Pompez parcul 2;


Pe poriunea 2 A :
- Calculul vitezei :
107

v 2 A

4 qev 2
4 50,833

1,037 m/s;
2
d 2 A 3,14 0,1317 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 2 A

v 2 A d 2 A 1,037 0,1317

9895,869 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


2 A

0,3164
0,3164

0,0317 ;
0 , 25
Re 2 A
9895,869 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL 2 A

8 2 A q ev2 2

L2 A
2 g d 25 A

50,833

8 0,0317 3600

3900 39,605
3,14 2 9,806 0,1317 5

Pe poriunea A B :
- Calculul vitezei :

v A B

4 q ev 2
4 50,833

1,037 m/s;
2
d A B 3,14 0,1317 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re A B

v A B d A B 1,037 0,1317

9895,869 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


A B

0,3164
0,3164

0,0317 ;
0 , 25
Re A B
9895,869 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL A B

8 A B q ev2 2

L A B
2 g d A5 B

50,833

8 0,0317 3600
m;

5600 62,049
2
5
3,14 9,806 0,1317

Pe poriunea B C :
108

- Calculul vitezei :

v B C

4 q ev 2
4 50,833

1,037 m/s;
2
d B C 3,14 0,1317 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re B C

v B C d B C 1,037 0,1317

9895,869 2300
am
12,214 10 6

> 2300 => regim turbulent;

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


B C

0,3164
0,3164

0,0317 ;
0 , 25
Re B C
9895,869 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL B C

8 B C q ev 2

L B C
2 g d B5 C

50,833

8 0,0317 3600
m;

6000 67,329
2
5
3,14 9,806 0,1317

Pe poriunea C D :
- Calculul vitezei :

vC D

4 q ev 2
4 50,833

0,806 m/s;
2
d C D 3,14 0,1493 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re C D

v C D d C D 0,806 0,1493

8719,353 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

C D

0,3164
0,3164

0,0327 ;
0 , 25
Re C D 8719,3530, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL C D

8
q
2 C D ev5 2 LC D
g d C D

50,833

8 0,0327 3600

8300 53,816
3,14 2 9,806 0,1525 5

109

Pe poriunea D E :
- Calculul vitezei :

v D E

4 q ev 2
4 50,833

0,589 m/s;
2
d D E 3,14 0,1747 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re D E

v D E d D E 0,589 0,1747

7455,858 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

DE

0,3164
0,3164

0,034 ;
0 , 25
Re D E
7455,858 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL D E

8 D E q ev 2

LD E
2 g d D5 E

50,833

8 0,034
3600 6650 18,483

3,14 2 9,806 0,1747 5

Presiunea la parcul 2 este :


pE
10 p E 10 g
g

am = 716,841 kg/m3
p 2 p E g iL 2 A iL A B iL B C iL C D iL D E z E z 2

p 2 10 716,841 9,806 716,841 9,806 39,605 62,049 67,329 53,816 18,483 160 170
p 2 16,9bar
Puterea necesar la parcul 2 este :
Ni
N2

pi q evi
t

p 2 q ev 2 16,9 10 5 50,833

34,09 Kw
t
0,7 3600

110

Energia consumat la parcul 2 este :


Wi N i t i
W2 N 2 t 2 34,09 6 204,54

kW h;

Intervalul de ore : 15 16. Pompez parcul 4;


Pe poriunea 4 - C :
- Calculul vitezei :

v 4 C

4 q ev 4
4 40,714

0,963 m/s;
2
d 4C 3,14 0,1223 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 4C

v 4C d 4C 0,963 0,1223

8533,794 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


111

4 C

0,3164
0,3164

0,0347 ;
0 , 25
Re 4C
8533,794 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL 4C

8 4C q ev2 4

L4 C
2 g d 45C

40,714

8 0,0347 3600

3,14 2 9,806 0,12235

3500 34,901

m;

Pe poriunea C D :
- Calculul vitezei :

vC D

4 q ev 4
4 40,714

0,646 m/s;
2
d C D 3,14 0,1493 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re C D

vC D d C D 0,654 0,1493

6988,464 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


C D

0,3164
0,3164

0,0346 ;
0 , 25
Re C D
7032,359 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL C D

8 C D qev 4

LC D
2 g d C5 D
2

40,714

8 0,0346 3600

3,14 2 9,806 0,14935

Pe poriunea D E :
- Calculul vitezei :

v D E

4 q ev 4
4 40,714

0,472 m/s;
2
d D E 3,14 0,1747 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :

112

8300 36,529

Re D E

v D E d D E 0,472 0,1747

5974,813 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

D E

0,3164
0,3164

0,0359 ;
0 , 25
Re D E
5974,813 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL D E

8 DE

2 g

q ev 4

d D5 E

LD E

40,714

8 0,0359 3600

3,14 2 9,806 0,1747 5

6650 13,427

Presiunea la parcul 4 este:


pE
10 p E 10 g
g

am = 716,841 kg/m3
p 4 p E g iL 4C (iL) C D (iL) D E z E z 4

p 4 10 716,841 9,806 716,841 9,806 34,901 36,529 13,427 (160 190)


p 4 4,5bar

Puterea necesar la parcul 4 este :


Ni
N4

pi q evi
t

p 4 q ev 4 4,5 10 5 40,714

7,27 kW;
t
0,7 3600

Energia consumat la parcul 4 este :


Wi N i t i

W4 N 4 t 4 7,27 7 50,89

kW h;

113

Intervalul de ore : 18 24. Pompez parcurile 4 i 5;


Pe poriunea 4 C :
- Calculul vitezei :

v 4 C

4 q ev 4
4 40,714

0,963 m/s;
2
d 4C 3,14 0,1223 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 4C

v 4C d 4C 0,963 0,1223

8533,794 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

4 C

0,3164
0,3164

0,0347 ;
0 , 25
Re 4C
8533,794 0, 25

114

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL 4C

8 4C q ev2 4

L4 C
2 g d 45C

40,714

8 0,0347 3600

3,14 2 9,806 0,12235

3500 34,901

m;

Pe poriunea 5 D :
- Calculul vitezei :

v 5 D

4 q ev 5
4 30,833

1,001 m/s;
2
d 5 D 3,14 0,1047 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re 5 D

v5 D d 5 D 1,001 0,1047

7572,233 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


5 D

0,3164
0,3164

0,0339 ;
0 , 25
Re 5 D
7572,2330, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :


2

iL 5 D

8 5 D q ev2 5

L5 D
2 g d 55 D

30,833

8 0,0339 3600
m;

6200 87,937
2
5
3,14 9,806 0,1047

Pe poriunea C D :
- Calculul vitezei :

vC D

4 q ev 4
4 40,714

0,646 m/s;
2
d C D 3,14 0,1493 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


Re C D

vC D d C D 0,654 0,1493

6988,464 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :


115

C D

0,3164
0,3164

0,0346 ;
0 , 25
Re C D
7032,359 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL C D

8
q
2 C D ev5 4 LC D
g d C D
2

40,714

8 0,0346 3600

3,14 2 9,806 0,14935

8300 36,529

Pe poriunea D E :
- Calculul vitezei :

v D E

4 (qev 4 q ev5 ) 4 (40,714 30,833)

0,829 m/s;
d D2 E
3,14 0,1747 2 3600

- Calculul numrului Reynolds :


v D E d D E 0,829 0,1747

10493,898 2300 regim turbulent;


am
12,214 10 6

Re D E

- Calculul coeficientului de rezisten hidraulic :

DE

0,3164
0,3164

0,0312 ;
0 , 25
Re D E 10493,898 0, 25

- Calculul presiunii sub form de nlime :

iL D E

8 D E (q ev 4 q ev 5 ) 2

LD E
2 g
d D5 E

40,714 30,833

8 0,0312
3600

3,14 2 9,806
0,1747 5

6650 36,038

Presiunile la parcurile 4 i 5 sunt :


pE
10 p E 10 g
g

am = 716,841 kg/m3
- Pentru parcul 4:
p 4 p E g iL 4C (iL) C D (iL) D E z E z 4

p 4 10 716,841 9,806 716,841 9,806 34,901 36,529 36,038 (160 190)


p 4 6,1bar

116

- Pentru parcul 5:
p5 p E g iL 5 D (iL ) D E z E z 5

p5 10 716,841 9,806 716,841 9,806 87,937 36,038 (160 210)


p5 5,9bar

Puterile necesare la parcurile 4 i 5 sunt :


Ni

pi q evi
t

- Pentru parcul 4:
N4

p 4 q ev 4 6,1 10 5 40,714

9,855 kW;
t
0,7 3600

- Pentru parcul 5:
N5

p5 q ev 5 5,9 10 5 30,833

7,218 kW;
t
0,7 3600

Energiile consumate la parcurile 4 i 5 sunt :


Wi N i t i

- Pentru parcul 4:
W4 N 4 t 4 9,855 7 68,985

kW h;

- Pentru parcul 5:
W5 N 5 t 5 7,218 6 43,308 kW h;

Energia total consumat pentru aceast variant de

pompare este:

117

W1 73,8 25,285 99,085


W2 204,54
W3 119,382 206,352 325,734
W4 50,89 68,985 119 ,875
W5 43,308
Wt W1 W2 W3 W4 W5 99,085 204,54 325,734 119,875 43,308

Wt 488,917 kWh;

Varianta 3 este varianta optim.

Capitolul 5
5.Bilanul termic al depozitului central
n cadrul depozitului central, ieiul curat este depozitat n rezervoare
metalice cilindrice verticale cu capaciti corespunztoare conform STAS 657977.
Pentru depirea temperaturii de congelare i asigurarea transportului
ieiului spre rafinrie acesta se nclzete cu ajutorul serpentinelor la o
temperatur ti=600C. Aburul de nclzire va fi de tip saturat produs n agregate
de tip ABA (presiunea de lucru este de 8 atm , iar temperatura aburului de 1750C).

Rezervoarele au urmtoarele caracteristici :


-

Capacitatea nominal : V = 1000 m3 ;


118

V = 1062 m3 ;

Capacitatea efectiv :

Diametrul interior al primei virole : D = 12370 mm = 12,37


m;

nlimea prii cilindrice : H = 8840 mm = 8,84 m ;

Numrul virolelor : n = 6 ;

Grosimea tablelor : - capac : 5 mm ;


- fund : 5 mm ;
- manta : 5 mm ;

nclinarea capacului : 1/20 ;

Cantitatea de iei curat la depozitul central va fi :


Q iei brut Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 144 350 320 330 230 1158 m3/zi

Qiei net 1 i Qiei brut 1 0,39 1158 708,82 m3/zi ;

Determinarea numrului de rezervoare :


nr

Qiei net
V

708,82
0,70882 ;
1000

Se alege : nr = 1 rezervor ;

5.1. Calculul cantitii totale de cldur

Cldura necesar ridicrii temperaturii ieiului la temperatura de


siguran
Qnec QI QII QIII

unde :
- QI reprezint cldura necesar ridicrii temperaturii ieiului la
temperatura de siguran Ti ;
- QII reprezint cantiatea total de caldur necesar topirii
parafinei cristalizate ;

119

- QIII reprezint cantitatea de cldur necesar compensrii


pierderilor de caldur.

Temperatura de siguran :
Ts Tc 30 C 4 5 9 0C = 9 + 273,15 = 282,15 K ;

Temperatura de nclzire :
Ti 60 0 C = 60 + 273,15 = 333,15 K ;

Temperatura medie :
Tm

Ti 2Ts 333,15 2 281,15

299,15 K ;
3
3

Cldura necesar ridicrii temperaturii ieilui la temperatura de


siguran :
QI t ct V Ti Ts 871,847 0,636 708,82 333,15 281,15 2,004 10 7

kcal ;
n care:
ct - cldura specific a ieiului;

V- volumul ieiului din rezervor;


ct 0,4825 0,00077 Tm 100
ct 0,4825 0,00077 299,15 100 0,636 kcal/kg 0C ;

1kcal = 4,1868kJ

Cantitatea total de cldur necesar topirii parafinei:


QII t V 871,847 708,82 0,06 40 0,1483 10 7 kcal ;

n care:

- cldura latent de vaporizare;

40 kcal/kg

- coninutul de parafin; 6 =0,06 ;

120

Cantitatea de cldur necesar compensrii pierderilor de cldur:


QIII k S Tm Text

unde:
k - coeficientul global de schimb de cldur;
S - suprafaa rezervorului;
T ext - temperatura mediului exterior.
k S k f S f k og S og k l S l

unde:
k f - coeficientul global de schimb de cldur pentru fundul rezervorului;
Sog suprafaa oglinzii;
k og - coeficient de oglind;
k l - coeficient lateral.
k f =1

kcal
;
m ho C
2

k og 1,5

kcal
kcal
; kl 5 2 o ;
o
m h C
m h C
2

Cantitatea de caldur necesar compensrii pierderilor de cldur se


determin n dou cazuri :
1)

Pe timp de var : Text = 25 0C ;

2)

Pe timp de iarn : Text = -15 0C ;


Rezervorul avnd o form cilindric suprafeele de fund i de oglind sunt
egale :
S f S og

D 2 3,14 12,37 2

120,179 m2 ;
4
4

S l D h 3,14 12,37 5,868 229,206 m2 ;


h

V
708,82

5,868 m ;
Sf
120,179

kS = 1120,179 +1,5 120,179 + 5 229,206 = 1446 kcal/h 0C


121

Pe timp de var :
QIII 1446 ( 299,15 288,15) 10 1,446 10 5 kcal ;
Qnec QI QII QIII 2,004 10 7 0,1483 10 7 1,446 10 4 2,154 10 7 kcal ;

Pe timp de iarn :
QIII 1446 (299,15 258,15) 10 5,931 10 5 kcal ;
Qnec QI QII QIII 2,004 10 7 0,1483 10 7 5,931 10 5 2,212 10 7 kcal ;

5.2.Numrul de agregate necesare nclzirii ieiului

Debitul de abur necesar (kg abur/or) ; p = 8 at, t = 175 0C ;


Qabur

Q
iabur

iabur 560 kcal/kg - entalpia aburului ;

Pe timp de var:
Qabur

2,154 10 7
3,846 10 3 kg
560 10

abur

/or ;

Pe timp de iarn :
Qabur

2,212 10 7
3,949 10 3 kg
560 10

abur

/or ;

Cantitatea de ap necesar producerii aburului, pentru raportul


de conversie 1/1
Qap

Qabur
;
1000

Pe timp de var :

Qap

3,846 10 3
3,846 kg ap/h ;
1000

Pe timp de iarn :

Qap

3,949 10 3
3,949 kg ap/h ;
1000

122

Debitul de gaze necesar producerii aburului :


Q
;
pcal

Qg

- pcal 8760 kcal/m3st -este puterea caloric a gazelor ;

unde :

Pe timp de var : Qg

2,154 10 7
2,549 10 3 m3 ;
8760

Pe timp de iarn : Qg

2,212 10 7
2,525 10 3 m3 ;
8760

5.3.Lungimea serpentinelor de nclzire

Lungimea serpentinelor de nclzire : L


unde :

S sp

S sp

-aria suprafeei serpentinei ;

d diametrul interior al serpentinei, d =106,3 mm ;


Q

S sp

Tab T fc Tab Ts

2
2

k abt

unde :

Tab - temperatura de nclzire a aburului (k) ;

- temperatura final a condensului, T fc = 375,15 k ;

T fc

k abt 1600 W/m2k;

1 kW = 860 kcal/h ;
Pe timp de var :
S sp

2,154 10 7 4,1868 10 3
33,667 2
m ;
448,15 375,15 448,15 282,15
80

10 3600
2
2

S sp

33,667
100,814 m ;
3,14 106,3 10 3

123

Pe timp de iarn ;
S sp

2,212 10 7 4,1868 10 3
34,571 2
m ;
448,15 375,15 448,15 282,15
80

10 3600
2
2

S sp

34,571
103,522 m ;
3,14 106,3 10 3

5.4.Timpul de rcire al ieiului din rezervor

t ct V T Tezt
ln
kS
Ts Tezt

871,847 0,636 708,82 60 15


ln
309,532 ore ;
1302
9 15

Capitolul 6
6.Calculul conductei de la depozitul central la rafinrie
Transportul ieiului curat de la depozitul central la rafinrie se face
folosind pompe 2PN-400 echipate cu cma de 7 ." care au un volum pe
curs dubl de 30,6 l/cd un numr de curse duble pe minut egal cu 50 cd/min ;
Vcd 30,6 10-3 m3;

0,7

ncd 50 60 3000 cd/h ;

p pmaz 60 bar

124

Determinarea debitului real :


q r Vcd n cd 30,9 3600 0,7 77,868 m3/h ;

6.1.Calculul hidraulic al conductei


Q2 L
pD
p
8
R 2 t 5 t t g zR zD
p g p g g
d

unde : - p D este presiunea la depozitul central ;


-

p R este presiunea la rafinrie ;

Determinarea debitului de iei curat :


- impuritile

i 0,39 ;

Qt 1 i Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Qt 1 0,23 108 305 275 285 185 708,82 m3/zi

Calculul numrului de pompe:


Qt
708,82

0,506
q r t z 77,868 18

n pc

n p 1 pomp

t z 18

Determinarea timpului de evacuare :


t ev

Qt
708,82

0,9101
qr n p 77,878 1

t ev 1 or ;

Determinarea debitului de evacuare :


Qev

Qt 708,82

708,82 m3/h ;
t ev
1

Determinarea diametrului orientativ al conductei de iei curat :


125

d0

4 Qt
4 708,82

0,12204 m =122,04 mm ; vec 1 m/s ;


vec
3,14 3600 1

Se alege conform STAS 715/8-88 diametrul efectiv al conductei de iei curat :


D = 141,3 mm; d =122,3 mm ; e =9,5 mm ;

Determinarea temperaturii medii ntre temperatura de la


depozitul central i temperatura de la rafinrie :
TD 60 C = 60+273,15 =333,15 K;
0

Tmv
Tmi

pentru var : TR 18 273,15 291,15 K ;

pentru iarn : TR 2 273,15 275,15 K ;

pentru var :

TD 2 TR 333,15 2 291,15

305,15 K ;
3
3
pentru iarn :

TD 2 TR 333,15 2 275,15

294,49 K ;
3
3

Determinarea vscozitii cinematice i a densitii ieiului, la


-

temperatura medie :
pentru var :

tm 17,503 cSt ;
tm

tm 871,456 kg/m3 ;

pentru iarn :
29,893 cSt ;
tm 871,637 kg/m3 ;
-

n proiectarea conductei se va ine seama de proprietile ieiului la


temperaturi mici pe timp de iarn.

Determinarea presiunii de pompare de la depozitul central :


p D p R tm g i Lt z R z D

126

Calculul vitezei reale de curgere :

4 Qt
4 708,82

0,698 m/s ;
2
d
3,14 (122,3 10 3 ) 2 24 3600

Calculul numrului Reynolds :


Re

v d 0,698 122,3 10 3

2857 2300 => regim turbulent;


tm
29,893 10 6

Calculul coeficientului hidraulic :

0,3164 0,3164

0,043 ;
Re 0, 25 2857 0, 25

Calculul pantei hidraulice :

Qt2
8
8
708,82 2

0
,
043

0,008799 m ;
2 g
d 5 2 9,806
(122,3 10 3 ) 5 3600 2

Calculul presiunii la rafinrie :


p R tm g h 871,637 9,806 10 0,8548 bar ;

Calculul presiunii la depozitul central :


p D 8,5961 10 4 871,637 9,806 0,08799 63900 180 160 50,63 bar;

Determinarea numrului de staii de pompare :


ns

p D 50,63

0,506 ,
pp
60

se alege : ns 1 staie de pompare ;

Determinarea puterii necesare pompelor :


- m 0,96 , este randamentul motorului ;
- t 0,75 , este randamentul transmisiei ;
- k = 1,1 , este coeficientul de suprasarcin ;
127

p p Qt

m t

k ns

60 10 5 708,82
1,1 1 51,275 kW ;
0,96 0,75 3600 24

Calculul energiei consumate :


W N t z 320 51,275 18 320 0,2953 10 3 kWh ;

- considerm c pompa funcioneaz doar 320 de zile ;


6.2.Calculul mecanic al conductei

Grosimea de perete :
e

pD D
a1 a2 a1 a2
2 a

unde: - este coeficient de calitate a mbinrii(sudurii), = 0,7...0,9, se


alege =0,9 ;
- a1 este adaos pentru neuniformitatea grosimii peretelui
a1 = (0,125...0,15), se alege a1 = 0,125 mm ;
-a2 este adaos pentru coroziune, a2 = (0,5...1) , se alege a2 = 0,5 mm ;
- a este efortul unitar de curgere, a =c /c ;
- c =2,07108 N/mm2;este efortul unitar de curgere ;
- c = 1,67...2 este coeficient de siguran, se alege c =2;

2,07 108
1,15 10 8
1,8
N/m2;

50,63 10 5 141,3 10 5
0,135 0,8 4,391 mm ;
2 0,9 1,23 108

e = 4,391 <9,5 mm

deci conducata a fost bine aleas ;

6.3.Calculul hidraulic al conductei de transport

128

Trasarea variaiei temperaturii de-a lungul conductei de


transport(DC-R):
Textv 180 C (vara);

Texti 2 0 C (iarna);

L 5000 m ;

K coeficient global de schimb de cldur = 2W/m2K ;


a

- vara :

K d
2 3,14 3600 24

4,036 10 5 l/m;
3
tm e Qt 871,637 0,636 4,1868 10 708,82

Txv Textv TD Textv e aL 291,15 333,15 291,15 e

-15,295000

Txv 294,335 ;

- iarna :

Txi Texti TD Texti e aL 275,15 333,15 275,15 e

-15,295000

Txi 279,55 ;

Calculul hidraulic al conductelor considernd proprietile


fluidelor ca fiind constante(L = 5 km) ;

Calculul temperaturii medii pe tronsoane :


Ti1 18 0 C ;

Tmi

Ti 2 Ti1 60 2 18

32 0 C ;
3
3

Valorile proprietilor ieiului :

mi 829,8 kg/m3 ;

c mi 0,662 kcal/kg0C ;

Viteza medie pe fiecare tronson :

4 Qt
4 711,54

1,002 m/s ;
2
d
86400 0,10232

Calculul numrului Reynolds :


129

Ti 60 0 C ;

Re

Calculul coeficientului hidraulic :

v d 1,002 0,1023

8263 >2300 ;
tm
12,405 10 6

0,3164 0,3164

0,041 ;
Re 0, 25 82630, 25

Calculul pantei hidraulice :

ii

Qt2
8
8
29,65 2

0
,
041

0,0205 m ;
2 g
d 5 2 9,806
0,10235 3600 2

Pierderea de sarcin :

Pierderea total de sarcin :

hLi ii L 0,0205 5000 102,5 m ;

Lt 64100

12,82
L 5000
h1 n hLi 12,82 108,5 1314,1 m ;

Presiunea de pompare :

p D p R tm g i Lt z R z D

p D 83,4 10 3 850,8 9,806 1314,1 180 180 110,05bar

Lungimea de congelare :
TD Texti
Ts Texti

Lc a ln

333,15 275,16
20,68 m ;
290,15 275,15

15,29 ln

130

Numrul staiilor de nclzire ;

nsi

Lt
64,1

3,099 , nsi 4 staii de nclzire ;


Lc 20,68

6.4.Calculul mecanic al conductei (verificare)


Grosimea de perete :
e

pD D
a1 a2 a1 a2
2 a

unde: - este coeficient de calitate a mbinrii(sudurii), = 0,7...0,9, se


alege =0,9 ;
- a1 este adaos pentru neuniformitatea grosimii peretelui
a1 = (0,125...0,15), se alege a1 = 0,125 mm ;
-a2 este adaos pentru coroziune, a2 = (0,5...1) , se alege a2 = 0,5 mm ;
- a este efortul unitar de curgere, a =c /c ;
- c =2,07108 N/mm2;este efortul unitar de curgere ;
- c = 1,67...2 este coeficient de siguran, se alege c =1,67 ;

2,07 10 8
1,2395 108
1,67
N/mm2;

114,255 114,3
0,125 0,5 6,37 mm ;
2 0,9 1,2395 108

e = 6,37 < 6,4 mm

deci conducta a fost bine aleas ;

Bibliografie

131

[1] Bulu L., "Colectarea, transportul i depozitarea ieiului", I.P.G. Ploieti,1978


[2] Oroveanu T., Stan Al., Talle V., "Transportul petrolului", Editura Tehnic
Bucureti,1985
[3] Soare Al., "Transportul i depozitarea fluidelor", Editura Universitii din
Ploieti,2002

132

Concluzii
Proiectarea sistemului de transport i de depozitare este un calcul complex
care are n vedere realizarea unei scheme tehnice de transport i depozitare astfel
nct, cheltuielile efectuate pentru acestea, s fie ct mai reduse, dar cu
randament maxim.
Unii din parametri ce intervin n calcul depind de proprietile fluidului
transportat, deci proiectarea sistemului de transport ine seama de toi aceti
parametri:
-densitate
-vscozitate
-ratia de gaze n soluie
-presiune
-temperatur
Calculul variantelor de pompare a necesitat o atenie deosebit din partea
proiectantului, pentru c trebuie s se ajung la o variant ct mai eficient, att
din punct de vedere economic ct i din punct de vedere al timpului de pompare
i evacuare a produselor petroliere.
Operaiunea se face pentru un sistem de parcuri, conducte de legatur,
depozite, rafinrie, sisteme ce se pot adapta la aparatura automatizat uurnd
astfel responsabilitatea personalului angajat.

133

134