Sunteți pe pagina 1din 43

PARLAMENTUL ROMNIEI

CAMERA DEPUTAILOR
Comisia pentru industrii i servicii

Bucureti, 23.06.2015
Nr.23/291/2008

BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAILOR
V naintm, alturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor
economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i
ntreprinderile familiale, trimis cu adresa nr. P.L.x. 377 din 17 iunie 2008, nregistrat
sub nr. 4c-3/291/2008.
n conformitate cu prevederile art. 75, alin. (1) din Constituia Romniei,
republicat, i ale art. 92, alin. (9), pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputailor,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Camera decizional pentru
acest proiect de Lege este Camera Deputailor.
n raport de obiectul i coninutul su, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.

VICEPREEDINTE,
MARIN GHEORGHE

PARLAMENTUL ROMNIEI
CAMERA DEPUTAILOR
Comisia pentru industrii i servicii

Bucureti, 23.06.2015
Nr.23/291/2008
RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.44/2008
privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate,
ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale
n conformitate cu prevederile art. 95 i 115 din Regulamentul Camerei Deputailor, republicat, Comisia pentru
industrii i servicii a fost sesizat n fond, n procedur de urgen, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate,
ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, trimis cu adresa nr. P.L.x. 377 din 17 iunie 2008, nregistrat sub
nr. 4c-3/291/2008.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 398/28.03.208, a avizat favorabil proiectul de Lege, cu unele propuneri i
observaii.
Senatul, n edina din data de 04 iunie 2008, a adoptat proiectul de Lege.
Comisia juridic, de disciplin i imuniti, n sedina din 10.09.2008, a avizat favorabil proiectul de Lege.
Comisia pentru politic economic, reform i privatizare, n sedina din 09.09.2008, a avizat favorabil
proiectul de Lege.
Comisia pentru munc i protecie social, n sedina din 27.08.2008, a avizat favorabil proiectul de Lege.
2

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 44/2008
privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i
ntreprinderile familiale, prin care se redefinete cadrul normativ de desfurare a activitilor economice de ctre
persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, concomitent cu abrogarea actelor
normative care reglementeaz aceast materie, respectiv Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice i a
asociaiilor familiale care desfoar activiti economice n mod independent cu modificrile i completrile ulterioare
precum i modificarea corelativ a altora (cum este Ordonana Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea i
funcionarea cazierului fiscal).
Structurat n 4 capitole, proiectul stabilete modul de nregistrare i autorizare a funcionrii persoanelor fizice
care desfoar activiti economice pe teritoriul Romniei, regimul juridic al acestora, al ntreprinztorilor titulari ai
ntreprinderilor individuale i al ntreprinderilor familiale, extinznd sfera activitilor ce pot fi desfurate n mod
independent la toate activitile prevzute n Codul CAEN.
La lucrrile comisiei au participat, n calitate de invitai, doamna Silvia Claudia Clin Mihalcea, director general
i domnul Bogdan Mihail Burdescu, director-direcia contencios din cadrul Oficiului Naional al Registrului Comerului,
doamna Anca Laura Ionescu, secretar de stat i domnul Ionescu Emil Octavian director n Ministerul Energiei,
ntreprinderilor Mici i Mijlocii i Mediul de Afaceri.
La lucrrile Comisiei pentru industrii i servicii au fost prezeni 17 deputai, din totalul de 18 membri ai comisiei.
n conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputailor, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii i servicii au examinat proiectul de Lege n edina din data
de 23 iunie 2015. n urma dezbaterilor i a opiniilor exprimate membrii comisiei au hotrt, cu unanimitate de voturi,
adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise, prevzute n anexa care face parte integrant din prezentul
raport .
n conformitate cu prevederile art. 76 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat, proiectul de Lege face parte
din categoria legilor ordinare.
n conformitate cu prevederile art.75 din Constituia Romniei, republicat, i ale art.92 alin.(9) pct.1 din
Regulamentul Camerei Deputailor, republicat, Camera decizional pentru acest proiect de Lege este Camera
Deputailor.

ANEXA
A M E N D A M E N T E

A D M I S E

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.44/2008 privind desfurarea activitilor economice
de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale
Nr.
crt.
0
1.

2.

Textul OUG nr .44/2008,


cu modificrile i completrile ulterioare
1

Textul adoptate de
Senat
2
LEGE
pentru aprobarea
Ordonanei de
urgen a
Guvernului
nr.44/2008 privind
desfurarea
activitilor
economice de ctre
persoanele fizice
autorizate,
ntreprinderile
individuale i
ntreprinderile
familiale
Articol unic. Se
aprob Ordonana de
urgen a Guvernului
nr.44 din 16 aprilie
2008
privind
desfurarea
activitilor
economice de ctre
persoanele
fizice
autorizate,
ntreprinderile

Amendamente propuse/autor

Motivaia

Art. I - Se aprob Ordonana de urgen a


Guvernului nr.44 din 16 aprilie 2008 privind
desfurarea activitilor economice de ctre
persoanele fizice autorizate, ntreprinderile
individuale i ntreprinderile familiale, publicat n
Monitorul Oficial , Partea I, nr.328 din 25 aprilie
2008, cu modificrile i completrile ulterioare,
cu urmtoarele modificri i completri:

3.

4.

ORDONANA DE URGEN
privind desfurarea activitilor
economice de ctre persoanele fizice
autorizate, ntreprinderile individuale i
ntreprinderile familiale
CAPITOLUL I
Dispoziii generale

5.
Art.1. - (1) Prezenta ordonan de urgen
reglementeaz
accesul
la
activitatea
economic, procedura de nregistrare n
registrul comerului i de autorizare a
funcionrii i regimul juridic al persoanelor
fizice autorizate s desfoare activiti
economice, precum i al ntreprinderilor
individuale i familiale.

individuale
i
ntreprinderile
familiale, publicat n
Monitorul Oficial ,
Partea I, nr.328 din
25 aprilie 2008, cu
urmtoarea
modificare:
- n tot cuprinsul Se elimin.
ordonanei
de
urgen, sintagma
oficiul registrului
comerului de pe
lng tribunal se
nlocuiete
cu
sintagma
oficiul
registrului
comerului
Nemodificat

Trebuie
eliminat
orice tentativ de a
desprinde
Oficiul
Registrului
Comerului
de
tribunale.

Nemodificat
1. La articolul 1 alineatul (1) se modific i va
avea urmtorul cuprins:
Art. 1 (1) Prezenta ordonan de urgen
reglementeaz accesul la activitile economice
din economia naional astfel cum sunt
prevzute n Codul
CAEN, procedura de
nregistrare n registrul comerului, de autorizare a
funcionrii i regimul juridic al persoanelor fizice
autorizate s desfoare activiti economice,
precum i al ntreprinderilor individuale i
familiale.
(2) Nemodificat

Precizare necesar
cu trimitere doar la
activitile prevzute
n codul CAEN.
Codul CAEN este
definit la art. 2 lit. b)
din OUG 44/98

(2) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic


profesiilor liberale, precum i acelor activiti
economice a cror desfurare este organizat
i reglementat prin legi speciale.
(3) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic
acelor activiti economice pentru care legea a
instituit un regim juridic special, anumite
restricii de desfurare sau alte interdicii.
(4) Activitile de formare profesional prin
ucenicie la locul de munc se autorizeaz n
condiiile legii speciale.
(5) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic
n cazul serviciilor prestate n contextul
libertii de prestare transfrontalier a
serviciilor, astfel cum este ea prevzut la
art.49 din Tratatul de instituire a Comunitii
Europene.

6.

(3) Nemodificat

(4) Nemodificat
(5) Nemodificat

2. La articolul 1 dup alineatul (5) se introduce


un nou alineat, alin. (51) cu urmtorul cuprins:
(51) n cazul activitilor exceptate, prevzute
la alin. (2), sunt aplicabile urmtoarele
prevederi:
a) profesiile liberale nu fac obiectul nregistrrii
i autorizrii de ctre Oficiul Registrului
Comerului de pe lng tribunal.
b) activitile reglementate prin legi speciale,
altele dect cele desfurate de profesiile
liberale, vor face obiectul nregistrrii de ctre
oficiile registrului comerului de pe lng
tribunale, ca obligaie n vederea autorizrii de
ctre autoritile competente, stabilite n
prevederile legilor speciale.

Este necesar s se
precizeze care sunt
obligaiile
iniiatorilor
unei
activiti care nu fac
obiectul prezentei
ordonane,
fiind
exceptate.

Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
Antal Istvan Deputat U.D.M.R.
3. La articolul 2 litera a) se modific i va avea
6

Art.2. - n sensul prezentei ordonane de


urgen, termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarele semnificaii:
a) activitate economic activitatea agricol,
industrial, comercial, desfurat pentru
obinerea unor bunuri sau servicii a cror
valoare poate fi exprimat n bani i care sunt
destinate vnzrii ori schimbului pe pieele
organizate sau unor beneficiari determinai ori
determinabili, n scopul obinerii unui profit;

b) Codul CAEN Clasificarea activitilor din


economia naional, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr.656/1997 privind aprobarea
Clasificrii activitilor din economia
naional - CAEN, cu modificrile ulterioare;
c) dreptul de stabilire prerogativa unui
cetean al unui stat membru al Uniunii
Europene sau al Spaiului Economic
European de a desfura activiti economice
pe teritoriul unui alt stat membru prin
intermediul unui sediu permanent, n condiii
de egalitate de tratament cu cetenii statului
gazd;
d) familia soul, soia, copiii acestora care
au mplinit vrsta de 16 ani la data autorizrii
ntreprinderii familiale, rudele i afinii pn la
gradul al patrulea inclusiv;
e) ntreprinztor persoana fizic care
organizeaz o ntreprindere economic;

urmtorul cuprins:
Nemodificat
a) activitate economic activitatea agricol,
industrial,
comercial,
desfurat
pentru
obinerea unor bunuri sau servicii a cror valoare
poate fi exprimat n bani i care sunt destinate
vnzrii ori schimbului pe pieele organizate sau
unor beneficiari determinai ori determinabili, n
scopul obinerii unui venit;
4. La articolul 2 dup litera a) se introduce o
nou liter, lit. a1 cu urmtorul cuprins:
a1) activitate conex - activitate complementar
care se desfoar n legtur cu obiectul
principal de activitate economic autorizat;

Reformulare
necesar deoarece
reglementarea
nu
poate fi limitat
numai la cazurile
obinerii unui profit.

b) Nemodificat

c) Nemodificat

d) Nemodificat

e) Nemodificat
5. La articolul 2 litera f) se modific i va avea
7

f) ntreprindere economic activitatea


economic desfurat n mod organizat,
permanent i sistematic, combinnd resurse
financiare, for de munc atras, materii
prime, mijloace logistice i informaie, pe
riscul ntreprinztorului, n cazurile i n
condiiile prevzute de lege;
g) ntreprindere individual ntreprinderea
economic, fr personalitate juridic,
organizat de un ntreprinztor persoan
fizic;
h) ntreprindere familial ntreprinderea
economic, fr personalitate juridic,
organizat de un ntreprinztor persoan fizic
mpreun cu familia sa;
i) persoan fizic autorizat persoana fizic
autorizat s desfoare orice form de
activitate economic permis de lege, folosind
n principal fora sa de munc;
i1) soia/soul titularului ntreprinderii
individuale/persoanei fizice autorizate
soia/soul
titularului
ntreprinderii
individuale/persoanei fizice autorizate care,
fr a fi nregistrat/nregistrat n registrul
comerului
i
autorizat/autorizat
s
funcioneze ea nsi/el nsui ca titular al
ntreprinderii individuale/persoan fizic
autorizat sau fr a fi salariat/salariat,
particip n mod obinuit la activitatea
ntreprinderii individuale/persoanei fizice
autorizate, ndeplinind fie aceleai sarcini, fie
sarcini complementare, n condiiile legi;
(introdus prin Legea nr.4/2014)
j) patrimoniul de afectaiune totalitatea
bunurilor, drepturilor i obligaiilor persoanei

urmtorul cuprins:
f) ntreprindere economic activitatea
economic desfurat n mod organizat, permanent
i sistematic, combinnd resurse financiare, for de
munc, materii prime, mijloace logistice i
informaie, pe riscul ntreprinztorului, n cazurile
i n condiiile prevzute de lege;

Trebuie prevzut c
n fora de munc
este
i
munca
ntreprinztorului.

g) Nemodificat

h) Nemodificat

i) Nemodificat

i1) Nemodificat

6. La articolul 2 litera j) se modific i va avea


urmtorul cuprins:
j) patrimoniul de afectaiune totalitatea
bunurilor, drepturilor i obligaiilor titularului
8

fizice autorizate, titularului ntreprinderii


individuale sau membrilor ntreprinderii
familiale, afectate scopului exercitrii unei
activiti economice, constituite ca o fraciune
distinct a patrimoniului persoanei fizice
autorizate,
titularului
ntreprinderii
individuale sau membrilor ntreprinderii
familiale, separat de gajul general al
creditorilor personali ai acestora;

persoanei
fizice
autorizate,
ntreprinderii
individuale sau membrilor ntreprinderii familiale,
afectate, prin declaraie scris ori prin acordul
de constituire sau un act adiional la acestea,
dup caz, scopului exercitrii unei activiti
economice, constituite ca o fraciune distinct a
patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului
ntreprinderii
individuale
sau
membrilor
ntreprinderii familiale, separat de gajul general al
creditorilor personali ai acestora;
7. La articolul 2 dup litera j) se introduce o
nou liter, lit. j1 care va avea urmtorul
cuprins:
j1) sediul profesional sediul principal/locaia
declarat la registrul comerului, n vederea
nregistrrii i autorizrii funcionrii persoanei
fizice autorizate, ntreprinderii individuale sau
familiale, reprezentnd elementul de identificare
al acesteia n raporturile juridice la care
particip.

k) puncte de lucru locaiile n care i


desfoar activitatea persoanele fizice
autorizate, ntreprinderile individuale sau
familiale, n cazul n care aceasta nu se
desfoar exclusiv la sediul profesional, cu
excepia cazului n care se desfoar comer
ambulant, astfel cum este reglementat de
Ordonana Guvernului nr.99/2000 privind
comercializarea produselor i serviciilor de
pia, republicat.

k) Nemodificat

7.
Art.3. - (1) n temeiul dreptului la liber
iniiativ, al dreptului la liber asociere i al

Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
Antal Istvan Deputat U.D.M.R.

n scopul consacrrii
legale,
n
mod
expres, a posibilitii
de constituire a
patrimonului
de
afectaiune
i
ulterior nregistrrii
persoanei
fizice
autorizate,
ntreprinderii
individuale
sau
ntreprinderii
familiale.

n scopul siturii n
spaiu a persoanelor
fizice
autorizate,
ntreprinderilor
individuale
sau
ntreprinderilor
familiale,
innd
seama de raporturile
complexe la care
acestea
particip,
raporturile juridice
de ordin public i
privat.

8. La articolul 3 alineatul (3) se modific i va


avea urmtorul cuprins:
(1) Nemodificat
9

dreptului de stabilire, orice persoan fizic,


cetean romn sau cetean al unui alt stat
membru al Uniunii Europene ori al Spaiului
Economic European, poate desfura activiti
economice pe teritoriul Romniei, n
condiiile prevzute de lege.
(2) Activitile economice pot fi desfurate
n toate domeniile, meseriile, ocupaiile sau
profesiile pe care legea nu le interzice n mod
expres pentru libera iniiativ.
(3) Prezenta ordonan de urgen se aplic
pentru activitile prevzute de Codul CAEN
a cror desfurare n una dintre formele
prevzute de art.4 nu este reglementat
exclusiv potrivit unei legi speciale.

8.

9.

10.

Art.4. - Persoanele fizice prevzute la art.3


alin.(1) pot desfura activitile economice
dup cum urmeaz:
a) individual i independent, ca persoane
fizice autorizate;
b) ca ntreprinztori titulari ai unei
ntreprinderi individuale;
c) ca membri ai unei ntreprinderi familiale.
Art.5. - Persoanele fizice autorizate,
ntreprinderile individuale i ntreprinderile
familiale trebuie s aib un sediu profesional
pe teritoriul Romniei, n condiiile prevzute
de lege.
Art.6. - (1) Orice activitate economic
desfurat permanent, ocazional sau

(2) Nemodificat

(3) Prezenta ordonan de urgen se aplic pentru Reformulare


activitile prevzute de Codul CAEN, desfurate completare
n una dintre formele prevzute de art. 4, cu necesar.
excepia activitilor reglementate prin legi
speciale sau a celor interzise expres prin lege
pentru libera iniiativ.
Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
Antal Istvan Deputat U.D.M.R.
Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
10

11.

temporar n Romnia de ctre persoanele


fizice autorizate, ntreprinderile individuale i
ntreprinderile familiale trebuie s fie
nregistrat i autorizat, n condiiile
prezentei ordonane de urgen.
(2) Autorizarea funcionrii, n condiiile
prezentei ordonane de urgen, nu
exonereaz persoanele fizice autorizate,
ntreprinderile individuale i ntreprinderile
familiale de obligaia de a obine, nainte de
nceperea activitii, autorizaiile, avizele,
licenele i altele asemenea, prevzute n legi
speciale, pentru desfurarea anumitor
activiti economice.
CAPITOLUL II
nregistrarea i autorizarea funcionrii

12.
Art.7. - (1) Persoanele fizice prevzute la art.
4 lit.a) i b) au obligaia s solicite
nregistrarea n registrul comerului i
autorizarea funcionrii, nainte de nceperea
activitii economice, ca persoane fizice
autorizate, denumite n continuare PFA,
respectiv ntreprinztori persoane fizice
titulari ai unei ntreprinderi individuale.

(2) Reprezentantul ntreprinderii familiale are


obligaia s solicite nregistrarea n registrul
comerului i autorizarea funcionrii, nainte
de nceperea activitii economice. n cazul
n care acesta nu formuleaz cererea n
termen de 7 zile de la ncheierea acordului de
constituire prevzut la art.29 alin.(1), oricare
membru al ntreprinderii familiale poate s

Nemodificat
9. La articolul 7 alineatele (1) i (2) se modific i
vor avea urmtorul cuprins:
(1) Persoanele fizice prevzute la art. 3 alin. (1)
care desfor activiti economice n condiiile
prevzute de art. 4 lit.a) i b), cu excepia
situaiilor prevzute la art. 1 alin. (6), au
obligaia s solicite oficiului registrului
comerului de pe lng tribunal nregistrarea i
autorizarea funcionrii, nainte de nceperea
activitii economice, ca persoane fizice autorizate,
denumite
n
continuare
PFA,
respectiv
ntreprinztori persoane fizice titulari ai unei
ntreprinderi individuale.
(2) Reprezentantul ntreprinderii familiale are
obligaia s solicite nregistrarea n registrul
comerului i autorizarea funcionrii, nainte de
nceperea activitii economice n termen de 7 zile
de la ncheierea acordului de constituire prevzut la
art.29 alin.(1)."

Precizare necesar,
avnd n vedere
prevederile Legii nr.
26/1990
privind
Registrul
Comerului.

Persoanele ntre 16
i
18
ani
au
capacitate
de
exerciiu restrns.

11

13.

solicite
nregistrarea
n
registrul
comerului i autorizarea funcionrii.

Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
Antal Istvan Deputat U.D.M.R.

(3) n toate cazurile, cererea de nregistrare n


registrul comerului i de autorizare a
funcionrii trebuie formulat n termen de 15
zile de la ncheierea acordului de constituire
prevzut la art.29 alin.(1).
(4) n caz de nerespectare a termenului
prevzut la alin.(3), este necesar ncheierea
unui nou acord de constituire.
Art.71. (1) Persoanele prevzute la art.7
alin.(1) au obligaia de a solicita nscrierea n
registrul comerului a meniunilor privind
participarea n mod obinuit a soiei/soului la
activitatea desfurat de ntreprinderea
individual/persoana fizic autorizat, pe baza
declaraiei pe propria rspundere i a
certificatului de cstorie.
(2) ncetarea activitii soiei/soului se
menioneaz n registrul comerului n termen
de 15 zile, pe baza declaraiei pe propria
rspundere
a
titularului
ntreprinderii
individuale/persoanei fizice autorizate.
(introdus prin Legea nr.4/2014)

(3) Nemodificat

14.
Art.8. - (1) Pot desfura activiti economice
n una dintre formele prevzute la art.4
persoanele fizice care:
a) au mplinit vrsta de 18 ani, n cazul
persoanelor fizice care solicit autorizarea
pentru desfurarea de activiti economice
conform art.4 lit.a) i b) i al
reprezentantului ntreprinderii familiale,

(4) Nemodificat
Nemodificat

10. La articolul 8, literele a) i c) ale alin. 1, alin.


(2) i (3) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
(1) Nemodificat
a) au mplinit vrsta de 18 ani, n cazul Reformulare
persoanelor fizice sau al reprezentantului necesar
pentru
ntreprinderii familiale, care solicit autorizarea claritatea textului.
pentru desfurarea de activiti economice
conform art.4, respectiv vrsta de 16 ani, n cazul
12

respectiv vrsta de 16 ani, n cazul membrilor


ntreprinderii familiale;
b) nu au svrit fapte sancionate de legile
financiare, vamale i cele care privesc
disciplina financiar-fiscal, de natura celor
care se nscriu n cazierul fiscal;
c) au un sediu profesional declarat conform
art.9 alin.(2);

membrilor ntreprinderii familiale care nu au


calitatea de reprezentat al acesteia;
b) Nemodificat

d) declar pe propria rspundere c


ndeplinesc
condiiile
de
funcionare
prevzute de legislaia specific n domeniul
sanitar, sanitar-veterinar, proteciei mediului
i al proteciei muncii.
(2) ndeplinirea condiiilor prevzute la
alin.(1) lit.d) se face potrivit art.5, 15 i
urmtoarele din Legea nr.359/2004 privind
simplificarea formalitilor la nregistrarea n
registrul comerului a persoanelor fizice,
asociaiilor familiale i persoanelor juridice,
nregistrarea fiscal a acestora, precum i la
autorizarea funcionrii persoanelor juridice,
cu modificrile i completrile ulterioare, att
pentru sediul profesional, pentru fiecare punct
de lucru, ct i pentru activitile desfurate
n afara sediului profesional sau a punctelor
de lucru.
(3) n cazul n care, potrivit unor prevederi
legale speciale, pentru anumite activiti
economice este necesar ndeplinirea unor
condiii de pregtire profesional i/sau de
atestare a pregtirii profesionale, persoanele
prevzute la art.4 trebuie s fac dovada
ndeplinirii acestora.

d) Nemodificat

c) au un sediu profesional declarat conform art.9;

Completare necesar
avnd n vedere
modificarea
art.9
alin (2)

(2) ndeplinirea condiiilor prevzute la alin.(1) Completare


lit.d) se face potrivit art.5, art.15 alin. (1) lit. b) i necesar.
alin. (2) precum i urmtoarele articole din Legea
nr.359/2004 privind simplificarea formalitilor la
nregistrarea n registrul comerului a persoanelor
fizice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice,
nregistrarea fiscal a acestora, precum i la
autorizarea funcionrii persoanelor juridice, cu
modificrile i completrile ulterioare, att pentru
sediul profesional, pentru fiecare punct de lucru, ct
i pentru activitile desfurate n afara sediului
profesional sau a punctelor de lucru.
(3) n cazul n care, potrivit unor prevederi legale
speciale, pentru anumite activiti economice este
necesar ndeplinirea unor condiii de pregtire
profesional i/sau de atestare a pregtirii sau
experienei profesionale, persoanele prevzute la
art. 4 trebuie s fac dovada ndeplinirii acestora.
Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.

Pentru corelarea cu
anexele
si
clarificarea
situatiilor in care
este necesar a se
depune un document
care
atesta
experienta
profesionala.
13

15.
Art.9. - (1) PFA, ntreprinztorul persoan
fizic titular al ntreprinderii individuale i
ntreprinderea familial au sediul profesional
declarat prin cererea de nregistrare n
registrul comerului i de autorizare a
funcionrii.
(2) Pentru stabilirea sediului profesional este
necesar ca PFA, titularul ntreprinderii
individuale sau oricare membru al
ntreprinderii familiale, de la caz la caz, s
dein un drept de folosin asupra imobilului
la adresa cruia acesta este declarat.

Marin Gheorghe Deputat P.S.D.


Antal Istvan Deputat U.D.M.R.
11. La articolul 9 alineatul (2) se modific i va
avea urmtorul cuprins:
(1) Nemodificat

(2) Pentru stabilirea sediului profesional i a


punctelor de lucru este necesar ca PFA, titularul
ntreprinderii individuale sau oricare membru al
ntreprinderii familiale, de la caz la caz, s prezinte
un document care atest deinerea unui drept de
folosin asupra imobilului la adresa cruia acesta
este declarat sau documentul prin care este
afectat folosina spaiului deinut n proprietate
pentru stabilirea sediului profesional sau
punctului de lucru.

Pentru simplificarea
formalitatilor
privind numrul i
tipul documentelor
depuse
pentru
dovedirea deinerii
drepturilor
de
folosin
asupra
spaiului
destinat
sediului
profesional/punctulu
12.La articolul 9 dup alineatul (2) se introduc i de lucru.
dou noi alineate, alin. (21) i alin. (22) care vor
avea urmtorul cuprins:
(2) Pentru stabilirea sediului profesional la Pentru simplificare
domiciliul persoanei fizice, al titularului situaiile n care
ntreprinderii individuale, sau al membrului activitatea
ntreprinderii familiale, n cadrul cruia nu se economic nu se
desfoar nici o activitate economic, persoana deruleaz la
fizic, titularul ntreprinderii individuale sau domiciliul PFA,
membrul ntreprinderii familiale, care deine titular II, membru IF
spaiul n proprietate, va depune o declaraie pe acesta fiind ns
proprie rspundere, sub semntur privat, proprietar al
privind spaiul afectat sediului profesional, spaiului.
nefiind aplicabile n acest caz dispoziiile art 42 Pot exista situatii in
din Legea nr.230/2007 privind nfiinarea, care sa aiba
organizarea i funcionarea asociaiilor de domiciuliul intr-un
14

proprietari, cu modificrile i completrile spatiu fata de care


nu are calitatea de
ulterioare..
(2) Pentru orice modificare intervenit cu proprietar.
privire la situaia juridic a spaiului afectat
sediului profesional n condiiile alin (2) se
solicit nregistrarea n Registrul Comerului.
Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
Antal Istvan Deputat U.D.M.R.

16.

(3) Desfurarea activitilor economice prin


intermediul unui sediu permanent de ctre
cetenii altor state membre ale Uniunii
Europene sau ale Spaiului Economic
European se realizeaz cu respectarea
reglementrilor n vigoare privind sediul
permanent.
Art.10. - (1) Cererea de nregistrare n
registrul comerului i de autorizare a
funcionrii se depune la registrul comerului
de pe lng tribunalul din judeul n care
solicitantul i stabilete sediul profesional.
(2) Cererea de nregistrare n registrul
comerului i de autorizare a funcionrii va fi
nsoit de documentaia prevzut n anexa
care face parte integrant din prezenta
ordonan de urgen.

17.
Art.11. - (1) nregistrarea n registrul
comerului a persoanei fizice autorizate, a
ntreprinderii individuale i a ntreprinderii
familiale se face n baza rezoluiei motivate a
directorului oficiului registrului comerului de
pe lng tribunal.

(3) Nemodificat

Nemodificat

13. Articolul 11 se modific i va avea urmtorul


cuprins:
(1)
nregistrarea n Registrul Comerului a
persoanei fizice autorizate, a ntreprinderii
individuale i a ntreprinderii familiale se face n
baza rezoluiei motivate a directorului oficiului
Registrului Comerului de pe lng tribunal sau a
uneia dintre persoanele desemnate prin decizie a

Modificare necesar
n
vederea
uniformizrii
modalitii
de
soluionare
a
cererilor
de
15

(2) Dac socotete ndeplinite condiiile


prevzute de art. 8 i 9, directorul oficiului
registrului comerului de pe lng tribunal va
dispune nregistrarea n registrul comerului i
autorizarea funcionrii persoanei fizice
autorizate, a ntreprinderii individuale i a
ntreprinderii familiale. Prin aceeai rezoluie
va dispune i nregistrarea n registrul
comerului a declaraiei-tip pe propria
rspundere date conform prevederilor Legii
nr.359/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare. Dispoziiile art.172 din Legea
nr.359/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare,
referitoare
la
transmiterea
declaraiilor tip ctre autoritile publice
competente, se aplic n mod corespunztor.
(3) Dac documentele depuse n susinerea
cererii sunt incomplete, directorul oficiului
registrului comerului de pe lng tribunal va
dispune prin rezoluie motivat acordarea
unui termen de maximum 15 zile pentru
completarea acestora. Termenul va fi
comunicat solicitantului fie pe loc, dac este
prezent, fie prin scrisoare recomandat cu
confirmare de primire. n toate cazurile se
vor indica documentele care urmeaz s fie
depuse pn la termenul acordat. La cererea
motivat a solicitantului, termenul de 15 zile
poate fi prelungit.

directorului general al Oficiului Naional al


Registrului
Comerului,
cu
aplicarea
corespunztoare a prevederilor art. 11 alin. (2)
i (3) din OUG nr. 116/2009 pentru instituirea
unor msuri privind activitatea de nregistrare
n registrul comerului, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(2) Dac sunt ndeplinite condiiile prevzute de
art. 8 i 9, directorul Oficiului Registrului
Comerului de pe lng tribunal sau persoana
desemnat dispune nregistrarea n Registrul
Comerului i autorizarea funcionrii persoanei
fizice autorizate, a ntreprinderii individuale sau a
ntreprinderii familiale. Prin aceeai rezoluie se va
dispune i nregistrarea n registrul comerului a
declaraiei-tip pe propria rspundere date conform
prevederilor Legii nr.359/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare. Dispoziiile art.172 din
Legea nr.359/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare, referitoare la transmiterea declaraiilor
tip ctre autoritile publice competente, se aplic
n mod corespunztor.

nregistrare.
Pentru clarificarea
algoritmului i a
criteriului
de
selecie referitor la
persoanele care au
competena de a
soluiona
cererile
prevzute
de
prezenta ordonan.

(3) Dac documentele depuse n susinerea cererii


sunt incomplete, directorul oficiului Registrului
Comerului de pe lng tribunal sau persoana
desemnat dispune prin rezoluie motivat
acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru
completarea acestora. Termenul va fi comunicat
solicitantului pe loc, dac este prezent, precum i
prin afiare/postare pe site-ul ONRC
iar
rezoluia se afieaz la sediul oficiului
Registrului Comerului de pe lng tribunal i
pe site-ul Oficiului Naional al Registrului
Comerului. n toate cazurile se vor indica
documentele care urmeaz s fie depuse pn la
termenul acordat. La cererea motivat a

Se
renun
la
comunicarea
prin
scrisoare
recomandat,
modificndu-se
procedura
respectiv.
Completarea
procedurii privind
prelungirea
termenului.

16

(4) n cazul n care nu sunt ndeplinite


condiiile
legale,
directorul
oficiului
registrului comerului de pe lng tribunal va
dispune prin rezoluie motivat respingerea
cererii de nregistrare n registrul comerului
i de autorizare a funcionrii pentru persoana
fizic autorizat, ntreprinderea individual
sau ntreprinderea familial solicitant,
precum i a nregistrrii declaraiei-tip pe
propria rspundere date conform Legii
nr.359/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(5)
Rezoluiile
directorului
oficiului
registrului comerului de pe lng tribunal cu
privire la nmatriculare i orice alte
nregistrri n registrul comerului, conform
prezentei ordonane de urgen, se execut de
ndat, n baza lor efectundu-se nregistrrile
dispuse prin acestea, fr nicio alt
formalitate.

18.
Art.12. - (1) mpotriva rezoluiei directorului
oficiului registrului comerului de pe lng
tribunal se poate formula plngere n termen
de 15 zile de la pronunare sau de la
comunicare, dup caz. Plngerea se depune la
judectoria n a crei raz teritorial se afl
sediul profesional al solicitantului i se judec

solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit


o singur dat cu maximum 15 zile. Termenul
de 15 zile se calculeaz fr a se lua n
considerare ziua n care a nceput i ziua n care
s-a mplinit.
(4) n cazul n care nu sunt ndeplinite condiiile
legale, directorul oficiului Registrului Comerului
de pe lng tribunal sau persoana desemnat
dispune prin rezoluie motivat respingerea cererii
de nregistrare n registrul comerului i de
autorizare a funcionrii pentru persoana fizic
autorizat,
ntreprinderea
individual
sau
ntreprinderea familial solicitant, precum i a
nregistrrii declaraiei-tip pe propria rspundere
date conform Legii nr.359/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(5) Rezoluiile directorului oficiului Registrului
Comerului de pe lng tribunal sau ale persoanei
desemnate, cu privire la nmatriculare i orice alte
nregistrri n registrul comerului, conform
prezentei ordonane de urgen, se execut de
ndat, n baza lor efectundu-se nregistrrile
dispuse prin acestea, fr nicio alt formalitate.
Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
Antal Istvan Deputat U.D.M.R.
14. Articolul 12 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
(1) mpotriva rezoluiei directorului oficiului
Registrului Comerului de pe lng tribunal sau a
persoanei desemnate se poate formula plngere n
termen de 15 zile de la pronunare sau de la
comunicare, dup caz. Plngerea se depune la
judectoria n a crei raz teritorial se afl sediul
profesional al solicitantului i se judec n
17

n condiiile dreptului comun. Dispoziiile


art.7 din Legea nr.26/1990 privind registrul
comerului, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, se aplic n mod
corespunztor.
(2) Aplicarea rezoluiilor directorului oficiului
registrului comerului de pe lng tribunal cu
privire la nmatriculare i orice alte
nregistrri n registrul comerului, conform
prezentei ordonane de urgen, nu se
suspend n cursul judecii.
(3) Cererile adresate instanelor judectoreti
conform prezentei ordonane de urgen sunt
scutite de taxa judiciar de timbru i de
timbru judiciar.

19.
Art.13. - (1) n cazul prevzut la art.11
alin.(2) sau n cazul unei hotrri judectoreti
irevocabile care dispune astfel, oficiul
registrului comerului de pe lng tribunal va
elibera certificatul de nregistrare, coninnd
codul unic de nregistrare, certificatul
constatator emis n baza declaraiei pe propria
rspundere, precum i alte acte prevzute de
lege, dup caz.
(2) Termenul de eliberare a certificatului de
nregistrare i, dup caz, a certificatului de
nscriere de meniuni este de 3 zile lucrtoare,
respectiv 5 zile lucrtoare, calculat de la
data nregistrrii cererii sau, dup caz, de la
data completrii cererii cu documentele
solicitate.

condiiile dreptului comun. Dispoziiile art.7 din


Legea nr.26/1990 privind registrul comerului,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, se aplic n mod corespunztor.
(2) Aplicarea rezoluiilor directorului oficiului
Registrului Comerului de pe lng tribunal sau ale
persoanei desemnate, cu privire la nmatriculare i
orice alte nregistrri n registrul comerului,
conform prezentei ordonane de urgen, nu se
suspend n cursul judecii.
(3) Cererile adresate instanelor judectoreti Timbrul judiciar nu
conform prezentei ordonane de urgen sunt scutite mai exist.
de taxa judiciar de timbru.
Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
Antal Istvan Deputat U.D.M.R.
15. La articolul 13 alineatele (1) i (2) se
modific i vor avea urmtorul cuprins:
Art.13. - (1) n cazul prevzut la art.11 alin.(2) sau Corelare Cod
n cazul unei hotrri judectoreti definitive care procedura civila .
dispune astfel, oficiul Registrului Comerului de pe
lng tribunal va elibera certificatul de nregistrare,
coninnd codul unic de nregistrare, certificatul
constatator emis n baza declaraiei pe propria
rspundere, precum i alte acte prevzute de lege,
dup caz.
(2) Termenul de eliberare a certificatului de Reducere termene
nregistrare i, dup caz, a certificatului de nscriere
de meniuni este de 3 zile lucrtoare, calculat de la
data nregistrrii cererii sau, dup caz, de la data
completrii cererii cu documentele solicitate.
Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.
18

Marin Gheorghe Deputat P.S.D.


Antal Istvan Deputat U.D.M.R.
(3) Certificatul de nregistrare, coninnd
codul unic de nregistrare, este documentul
care atest nregistrarea n registrul
comerului, autorizarea funcionrii, precum
i luarea n eviden de ctre autoritatea
fiscal competent.
(4) Dispoziiile art.11 i 13 din Legea nr.
359/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare, referitoare la atribuirea i utilizarea
codului unic de nregistrare, se aplic n mod
corespunztor.
20.
Art.14. - (1) Fr a aduce atingere
dispoziiilor art.28 alin.(2), o persoan poate
avea cte un singur certificat de nregistrare
pentru statutul juridic, respectiv cel de PFA,
titular de ntreprindere individual sau
membru al unei ntreprinderi familiale pentru
care a fost autorizat.
(2) Schimbarea sediului profesional i a
obiectului principal de activitate se
nregistreaz n registrul comerului, cu
aplicarea corespunztoare a dispoziiilor
prezentului capitol.

(3) Nemodificat

(4) Nemodificat

16. La articolul 14 alineatele (2) i (4) se


modific i vor avea urmtorul cuprins:
(1) Nemodificat

(2) Schimbarea sediului profesional i/sau a


obiectului principal de activitate se nregistreaz n
Registrul Comerului, cu aplicarea corespunztoare
a dispoziiilor prezentului capitol. n cazul
schimbrii sediului profesional n alt jude,
directorul oficiului Registrului Comerului sau
persoana desemnat, unde este nregistrat
PFA,
ntreprinderea
individual
sau
ntreprinderea familial, va aproba prin aceeai
rezoluie, schimbarea sediului profesional n alt
jude, nregistrarea n registrul comerului de la
noul sediu i radierea nregistrrii din registrul
comerului de la vechiul sediu, dispunnd
efectuarea
nregistrrilor
n
registrul

Pentru clarificare
avnd n vedere ca
membrul IF nu are
certificat de
nregistrare.

19

comerului.

(3) Punctele de lucru se nregistreaz n


registrul
comerului,
cu
respectarea
dispoziiilor privind sediul profesional i cu
aplicarea corespunztoare a dispoziiilor
prezentului capitol.
(4) Pentru desfurarea unei activiti pentru
care nu s-a cerut nregistrarea n registrul
comerului i autorizarea funcionrii este
necesar
obinerea
acestora
potrivit
prezentului capitol.
(5) Cererea pentru efectuarea modificrilor
prevzute la alin.(2) (4) se depune la
registrul comerului n care este nregistrat
PFA,
ntreprinderea
individual
sau
ntreprinderea familial, nsoit de declaraia
pe propria rspundere, prevzut la pct.1.3,
2.3 sau 3.3 din anex, dup caz.
(6) Oficiul registrului comerului de pe lng
tribunal va elibera un nou certificat de
nregistrare n cazul prevzut la alin.(2) i, n
toate cazurile, certificatul de nscriere de
meniuni i certificatul constatator emis n
baza declaraiei pe propria rspundere,
precum i alte acte prevzute de lege.
(7) Modificarea acordului de constituire a
ntreprinderii familiale se declar, n termen
de 15 zile de la ncheierea actului adiional, la
registrul comerului n care este nregistrat
ntreprinderea familial. Oficiul registrului
comerului de pe lng tribunal va nregistra
modificrile i va elibera certificatul de

Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
Antal Istvan Deputat U.D.M.R.
(3) Nemodificat

(4) Pentru desfurarea unei activiti economice,


n conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1),
este obligatorie obinerea nregistrrii i
autorizrii funcionrii potrivit prevederilor
prezentului capitol.
(5) Nemodificat

Simplificarea
procedurii n cazul
schimbrii sediului.
Modificare necesar
pentru a elimina
interpretrile.

(6) Nemodificat

(7) Nemodificat

20

21.

22.

23.

nscriere de meniuni, cu respectarea


prevederilor legale aplicabile.
Art.15. - Persoana fizic autorizat, titularul
ntreprinderii individuale i reprezentantul
ntreprinderii familiale vor ine contabilitatea
n partid simpl, potrivit reglementrilor
privind organizarea i conducerea evidenei
contabile n partid simpl de ctre persoanele
fizice care au calitatea de contribuabil, n
conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare.
CAPITOLUL III
Regimul
juridic
al
PFA,
al
ntreprinztorilor
titulari
ai
ntreprinderilor
individuale
i
al
ntreprinderilor familiale
SECIUNEA 1
Regimul juridic al PFA

24.
Art.16. n scopul exercitrii activitii pentru
care a fost autorizat, PFA poate colabora cu
alte persoane fizice autorizate ca PFA,
ntreprinztori persoane fizice titulari ai unor
ntreprinderi individuale sau reprezentani ai
unor ntreprinderi familiale ori cu alte
persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea
unei activiti economice, fr ca aceasta s i
schimbe statutul juridic dobndit potrivit
prezentei seciuni.

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
17. Articolul 16 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art.16. (1) n scopul exercitrii activitii pentru
care a fost autorizat, PFA poate stabili relaii
contractuale n condiiile legii, cu alte persoane
fizice autorizate ca PFA, ntreprinztori persoane
fizice titulari ai unor ntreprinderi individuale sau
reprezentani ai unor ntreprinderi familiale ori cu
alte persoane juridice, pentru efectuarea unei
activiti economice, fr ca aceasta s i schimbe
statutul juridic dobndit potrivit prezentei seciuni.

Colaborarea trebuie
realizat numai prin
relaii contractuale,
pe baz de contracte
ncheiate
n
condiiile legii.
Colaborarea
nu
poate fi realizat cu
persoane fizice dac
nu sunt autorizate.
(2) Persoana fizic nregistrat ca PFA poate Este necesar a se
numrul
solicita autorizarea funcionrii pentru cel mult stabili
al
trei clase de activitate, inclusiv clase de activiti maxim
activitilor n care
conexe, prevzute n Codul CAEN n vigoare.
se poate autoriza o
persoan fizic, n
21

25.

26.

27.

Art.17. - (1) PFA i poate desfura


activitatea conform prevederilor art.4 lit.a)
sau poate angaja, n calitate de angajator, tere
persoane cu contract individual de munc,
ncheiat n condiiile legii.
(modificat prin OUG nr.46/2011)
(2) Cu toate acestea, o persoan poate cumula
calitatea de persoan fizic autorizat cu cea
de salariat al unei tere persoane care
funcioneaz att n acelai domeniu, ct i
ntr-un alt domeniu de activitate economic
dect cel pentru care PFA este autorizat.
(3) PFA nu va fi considerat un angajat al
unor tere persoane cu care colaboreaz
potrivit art.16, chiar dac colaborarea este
exclusiv.
(introdus prin OUG nr.46/2011)
Art.18. - PFA este asigurat n sistemul
public de pensii i alte drepturi de asigurri
sociale i are dreptul de a fi asigurat n
sistemul asigurrilor sociale de sntate i al
asigurrilor pentru omaj, n condiiile
prevzute de lege.
Art.19. - (1) PFA i desfoar activitatea
folosind n principal fora de munc i
aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate
cumula i calitatea de ntreprinztor persoan
fizic titular al unei ntreprinderi individuale.
(2) PFA poate cere ulterior schimbarea
statutului juridic dobndit i autorizarea ca
ntreprinztor persoan fizic titular al unei
ntreprinderi individuale, cu respectarea
dispoziiilor cap.II i ale art.21.

raport de pregtirea
sa profesional.
19. La articolul 17 alineatele (1) i (3) se Precizarea
modalitilor
de
modific i vor avea urmtorul cuprins:
(1) PFA poate desfura activitile pentru care activare a unui PFA.
este autorizat, individual i independent conform
prevederilor art. 4 lit. a) sau mpreun cu cel mult
trei tere persoane, angajate de aceasta, n calitate
de angajator, cu contract individual de munc,
ncheiat i nregistrat n condiiile legii.
(2) Nemodificat
(3) Nemodificat
Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
Antal Istvan Deputat U.D.M.R.

Nemodificat

Nemodificat

22

28.
Art.20. - (1) PFA rspunde pentru obligaiile
sale cu patrimoniul de afectaiune, dac acesta
a fost constituit, i, n completare, cu ntreg
patrimoniul su, iar n caz de insolven, va fi
supus procedurii simplificate prevzute de
Legea
nr.85/2006
privind
procedura
insolvenei, cu modificrile ulterioare, dac
are calitatea de comerciant, potrivit art. 7 din
Codul comercial.
(2) Creditorii i vor executa creanele potrivit
dreptului comun, n cazul n care PFA nu are
calitatea de comerciant.
(3) Orice persoan interesat poate face
dovada calitii de comerciant n cadrul
procedurii insolvenei sau separat, prin
aciune n constatare, dac justific un interes
legitim.

29.

Art.21. - (1) PFA i nceteaz activitatea i


este radiat din registrul comerului n
urmtoarele cazuri: a) prin deces;
b) prin voina acesteia;
c) n condiiile art.25 din Legea nr.26/1990,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(2) Cererea de radiere, nsoit de copia
certificat pentru conformitate cu originalul a
actelor doveditoare, dup caz, se depune la
oficiul registrului comerului de pe lng
tribunalul unde i are sediul profesional, de
ctre orice persoan interesat.
(3) Dispoziiile art.11 13 se aplic n mod

20. Articolul 20 se modific i va avea urmtorul


cuprins:
Art. 20 (1) PFA rspunde pentru obligaiile sale
cu patrimoniul de afectaiune, dac acesta a fost
constituit i, n completare, cu ntreg patrimoniul
su, iar n caz de insolven, va fi supus procedurii
simplificate prevzute de Legea nr.85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenei i de
insolven, dac are calitatea de profesionist,
potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Codul
civil.
(2) Creditorii i vor executa creanele potrivit
dreptului comun, n cazul n care PFA nu are
calitatea de profesionist.
(3) Orice persoan interesat poate face dovada
calitii de profesionist n cadrul procedurii
insolvenei sau separat, prin aciune n constatare,
dac justific un interes legitim.

Modificari necesare,
n conformitate cu
noul Cod civil i cu
apariia noului act
normativ privind
insolvena.

Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
Antal Istvan Deputat U.D.M.R.
Nemodificat

23

30.

31.

32.

corespunztor.
Art.211. Soia/soul titularului ntreprinderii
individuale/persoanei fizice autorizate se
poate asigura n sistemul public de pensii pe
baz de contract de asigurare social, n
sistemul asigurrilor pentru omaj, prin
ncheierea unui contract de asigurare de omaj
n condiiile prevzute la art.22 din Legea
nr.76/2002 privind sistemul asigurrilor
pentru omaj i stimularea ocuprii forei de
munc, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i n sistemul asigurrilor
de sntate, n condiiile prevzute de lege.
(introdus prin Legea nr.4/2014)
SECIUNEA a 2-a
Regimul
juridic
al
ntreprinztorului
persoan fizic titular al ntreprinderii
individuale
Art.22. - ntreprinderea individual nu
dobndete personalitate juridic prin
nregistrarea n registrul comerului.

33.
Art.23. - ntreprinztorul persoan fizic
titular al ntreprinderii individuale este
comerciant persoan fizic de la data
nregistrrii sale n registrul comerului.

34.
Art.24.

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
21. Articolul 23 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 23 - ntreprinztorul persoan fizic titular al
ntreprinderii
individuale
este
profesionist
persoan fizic de la data nregistrrii sale n
registrul comerului.
Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
Antal Istvan Deputat U.D.M.R.
22. Art. 24 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 24 - (1) ntreprinztorul persoan fizic, Prevederile
titular al unei ntreprinderi individuale va fi respective au drept
ca
autorizat s funcioneze pentru cel mult cinci scop
24

Pentru
organizarea
i
exploatarea
ntreprinderii sale, ntreprinztorul persoan
fizic, n calitate de angajator persoan fizic,
poate angaja tere persoane cu contract
individual de munc, nregistrat la
inspectoratul teritorial de munc, potrivit
legii, i poate colabora cu alte PFA, cu ali
ntreprinztori persoane fizice titulari ai unor
ntreprinderi individuale sau reprezentani ai
unor ntreprinderi familiale ori cu alte
persoane juridice, pentru efectuarea unei
activiti economice, fr ca aceasta s i
schimbe statutul juridic dobndit potrivit
prezentei seciuni.

35.

Art.25. - (1) ntreprinztorul persoan fizic


titular al unei ntreprinderi individuale nu va
fi considerat un angajat al unor tere persoane
cu care colaboreaz potrivit art.24, chiar dac
colaborarea este exclusiv.
(2) ntreprinztorul persoan fizic titular al
unei ntreprinderi individuale poate cumula i
calitatea de salariat al unei tere persoane care
funcioneaz att n acelai domeniu, ct i
ntr-un alt domeniu de activitate economic
dect cel n care i-a organizat ntreprinderea
individual.
(3) ntreprinztorul persoan fizic titular al
unei ntreprinderi individuale este asigurat n
sistemul public de pensii i alte drepturi de
asigurri sociale i are dreptul de a fi asigurat
n sistemul asigurrilor sociale de sntate i

clase de activitate, inclusiv clasele pentru


activiti conexe, prevzute de Codul CAEN n
vigoare.
(2) Pentru organizarea i exploatarea ntreprinderii
individuale, ntreprinztorul persoan fizic, n
calitate de angajator, poate angaja cel mult opt
salariai, tere persoane, cu contract individual de
munc ncheiat i nregistrat n condiiile legi i
poate colabora contractual cu persoane fizice
autorizate ca PFA, cu ali ntreprinztori persoane
fizice, titulari ai unor ntreprinderi individuale sau
reprezentani ai unor ntreprinderi familiale ori cu
alte persoane juridice, pentru efectuarea unei
activiti economice, fr ca aceasta s i schimbe
statutul juridic dobndit potrivit prezentei seciuni.
Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
Antal Istvan Deputat U.D.M.R.
Nemodificat

ntreprinderile
individuale s nu
dezavantajeze
microntreprinderile,
s nu distorsioneze
concurena n pia
i s nu genereze
tensiuni
i
disfuncionaliti n
mecanismul
economic, stimulnd
migrarea
juridic,
economic i fiscal
a
microntreprinderile
ctre statutul de
ntreprindere
individual.

25

al asigurrilor pentru omaj, n condiiile


prevzute de lege.
36.
Art.26. - Persoana fizic titular a
ntreprinderii individuale rspunde pentru
obligaiile sale cu patrimoniul de afectaiune,
dac acesta a fost constituit, i, n completare,
cu ntreg patrimoniul, iar n caz de insolven,
va fi supus procedurii simplificate prevzute
de Legea nr.85/2006, cu modificrile
ulterioare.

37.

Art.27. - (1) ntreprinztorul persoan fizic


titular al unei ntreprinderi individuale i
nceteaz activitatea i este radiat din registrul
comerului n urmtoarele cazuri:
a) prin deces;
b) prin voina acestuia;
c) n condiiile art.25 din Legea nr.26/1990,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(2) Cererea de radiere, nsoit de copia
certificat pentru conformitate cu originalul a
actelor doveditoare, dup caz, se depune la
oficiul registrului comerului de pe lng
tribunalul unde i are sediul profesional, de
ctre orice persoan interesat.
(3) n cazul prevzut la alin.(1) lit.a)
motenitorii pot continua ntreprinderea, dac
i manifest voina, printr-o declaraie
autentic, n termen de 6 luni de la data
dezbaterii succesiunii.

23. Articolul 26 se modific i va avea urmatorul


cuprins:
Art.26. - Persoana fizic titular a ntreprinderii
individuale rspunde pentru obligaiile sale cu
patrimoniul de afectaiune, dac acesta a fost
constituit, i, n completare, cu ntreg patrimoniul,
iar n caz de insolven, va fi supus procedurii
simplificate prevzute de Legea nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenei i de
insolven.

Modificare necesar
avnd n vedere
noua reglementare
privind insolvena.

Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
Antal Istvan Deputat U.D.M.R.
Nemodificat

26

38.
39.

Cnd sunt mai muli motenitori, acetia i


vor desemna un reprezentant, n vederea
continurii
activitii
economice
ca
ntreprindere familial.
(4) Dispoziiile art.11 13 se aplic n mod
corespunztor. Activitatea va putea fi
continuat sub aceeai firm, cu obligaia de
menionare n cuprinsul acelei firme a calitii
de succesor.
SECIUNEA a 3-a
Regimul juridic al ntreprinderii familiale
Art.28. - (1) ntreprinderea familial este
constituit din 2 sau mai muli membri ai unei
familii.
(2) Membrii unei ntreprinderi familiale pot fi
simultan PFA sau titulari ai unor ntreprinderi
individuale. De asemenea, acetia pot cumula
i calitatea de salariat al unei tere persoane
care funcioneaz att n acelai domeniu, ct
i ntr-un alt domeniu de activitate economic
dect cel n care i-au organizat ntreprinderea
familial.
(3) Membrii unei ntreprinderi familiale sunt
asigurai n sistemul public de pensii i alte
drepturi de asigurri sociale i au dreptul de a
fi asigurai n sistemul asigurrilor sociale de
sntate i al asigurrilor pentru omaj, n
condiiile prevzute de lege.
(4) ntreprinderea familial nu poate angaja
tere persoane cu contract de munc.

40.
Art.29. - (1) ntreprinderea familial se
constituie printr-un acord de constituire,
ncheiat de membrii familiei n form scris,
ca o condiie de validitate. Acordul de
constituire va stipula numele i prenumele

Nemodificat
Nemodificat

24. La articolul 29 alineatele (1) i (3) se


modific i vor avea urmtorul cuprins:
Art.29. - (1) ntreprinderea familial se constituie
printr-un acord de constituire, ncheiat de membrii
familiei n form scris, ca o condiie de validitate.
Acordul de constituire va stipula numele i
prenumele membrilor i ale reprezentantului

Reprezentantul face
parte din membrii
ntreprinderii
familiale i acest
lucru
trebuie
27

membrilor, reprezentantul, data ntocmirii,


participarea fiecrui membru la ntreprindere,
condiiile participrii, cotele procentuale n
care vor mpri veniturile nete ale
ntreprinderii, raporturile dintre membrii
ntreprinderii familiale i condiiile de
retragere, sub sanciunea nulitii absolute.
(2) Reprezentantul desemnat prin acordul de
constituire
va
gestiona
interesele
ntreprinderii familiale n temeiul unei procuri
speciale, sub forma unui nscris sub
semntur privat. Procura special se
semneaz de ctre toi membrii ntreprinderii
care au capacitate de exerciiu i
reprezentanii legali ai celor cu capacitate de
exerciiu restrns.
(3) n scopul exercitrii activitii pentru care
a fost autorizat, ntreprinderea familial, prin
reprezentantul su, poate colabora cu alte
persoane fizice autorizate ca PFA,
ntreprinztori persoane fizice titulari ai unor
ntreprinderi individuale sau reprezentani ai
unor ntreprinderi familiale ori cu alte
persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea
unei activiti economice, fr ca aceasta s i
schimbe statutul juridic dobndit potrivit
prezentei seciuni.

41.

Art.30. - (1) ntreprinderea familial nu are


patrimoniu propriu i nu dobndete
personalitate juridic prin nregistrarea n
registrul comerului.
(2) Prin acordul de constituire a ntreprinderii

desemnat numai din rndul acestora, felul, seria precizat.


i numrul actului de identitate al fiecrui membru,
data ntocmirii, participarea fiecrui membru la
ntreprindere,
condiiile
participrii,
cotele
procentuale n care vor mpri veniturile nete ale
ntreprinderii,
raporturile
dintre
membrii
ntreprinderii familiale i condiiile de retragere,
sub sanciunea nulitii absolute.
(2) Nemodificat

(3) n scopul exercitrii activitii pentru care a


fost autorizat, ntreprinderea familial, prin
reprezentantul su, poate colabora contractual cu
persoane fizice autorizate ca PFA, ntreprinztori
persoane fizice titulari ai unor ntreprinderi
individuale sau reprezentani ai unor ntreprinderi
familiale ori cu alte persoane juridice, pentru
efectuarea unei activiti economice, fr ca aceasta
s i schimbe statutul juridic dobndit potrivit
prezentei seciuni.

Nu
se
poate
colabora contractual
dect cu persoane
fizice autorizate.

Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
Antal Istvan Deputat U.D.M.R.
Nemodificat

28

familiale, membrii acesteia pot stipula


constituirea unui patrimoniu de afectaiune.
(3) n cazul prevzut la alin.(2), prin acordul
de constituire sau printr-un act adiional la
acesta se vor stabili cotele de participare a
membrilor la constituirea patrimoniului de
afectaiune. Dac membrii ntreprinderii
convin n unanimitate, cotele de participare
pot fi diferite de cele prevzute pentru
participarea la veniturile nete sau pierderile
ntreprinderii.
42.
Art.31. - Membrii ntreprinderii familiale sunt
comerciani persoane fizice de la data
nregistrrii acesteia n registrul comerului i
rspund solidar i indivizibil pentru datoriile
contractate de reprezentant n exploatarea
ntreprinderii cu patrimoniul de afectaiune,
dac acesta a fost constituit, i, n completare,
cu ntreg patrimoniul, corespunztor cotelor
de participare prevzute la art.29 alin.(1).

43.
Art.32. - (1) Deciziile privind gestiunea
curent a ntreprinderii familiale se iau de
ctre reprezentantul desemnat n condiiile
art.29 alin.(2).
(2) Actele de dispoziie asupra bunurilor
afectate activitii ntreprinderii familiale se
vor lua cu acceptul majoritii simple a

25. Art. 31 se modific i va avea urmtorul


cuprins:
Art. 31. - Membrii ntreprinderii familiale sunt
profesioniti persoane fizice i i pot desfura
activitatea economic de la data nregistrrii
acesteia n Registrul Comerului i rspund solidar
i indivizibil pentru datoriile contractate de
reprezentant n exploatarea ntreprinderii cu
patrimoniul de afectaiune, dac acesta a fost
constituit, i, n completare, cu ntreg patrimoniul,
corespunztor cotelor de participare prevzute la
art.29 alin.(1).

Activitatea
unui
membru nu este n
afara ntreprinderii,
aa c intereseaz
momentul
cnd
ntreprinderea poate
ncepe activitatea.

Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
Antal Istvan Deputat U.D.M.R.
26. La articolul 32 alineatul (3) se modific i va
avea urmtorul cuprins:
(1) Nemodificat

(2) Nemodificat

29

membrilor ntreprinderii, cu condiia ca


aceast majoritate s includ i acordul
proprietarului bunului care va face obiectul
actului.
(3) Actele prin care se dobndesc bunuri
pentru activitatea ntreprinderii familiale se
ncheie de reprezentant fr autorizarea
prealabil a membrilor, dac valoarea bunului
cu privire la care se ncheie actul nu depete
50% din valoarea bunurilor care au fost
afectate ntreprinderii potrivit art.30 alin.(2) i
a sumelor de bani aflate la dispoziia
ntreprinderii la data actului. Bunurile
dobndite sunt coproprietatea membrilor n
cotele prevzute la art.29 alin.(1) sau la art.30
alin.(3), dup caz.

44.

Art.33. - (1) ntreprinderea familial i


nceteaz activitatea i este radiat din
registrul comerului n urmtoarele cazuri:
a) mai mult de jumtate dintre membrii
acesteia au decedat;
b) mai mult de jumtate dintre membrii
ntreprinderii cer ncetarea acesteia sau se
retrag din ntreprindere;
c) n condiiile art.25 din Legea nr.26/1990,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(2) Cererea de radiere, nsoit de copia
certificat pentru conformitate cu originalul a
actelor doveditoare, dup caz, se depune la
oficiul registrului comerului de pe lng
tribunalul unde i are sediul profesional, de
ctre orice persoan interesat.

(3) Actele prin care se dobndesc bunuri pentru Precizare necesar.


activitatea ntreprinderii familiale se ncheie de
reprezentant fr autorizarea prealabil a
membrilor, dac valoarea bunului cu privire la care
se ncheie actul nu depete 50% din valoarea
bunurilor care au fost afectate ntreprinderii potrivit
art.30 alin.(2) i a sumelor de bani aflate la
dispoziia ntreprinderii la data actului. Bunurile
dobndite sunt coproprietatea membrilor n cotele
de participare la veniturile nete ale
ntreprinderii prevzute potrivit art.29 alin.(1) sau
art.30 alin.(3), dup caz.
Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
Antal Istvan Deputat U.D.M.R.
Nemodificat

30

45.

46.
47.

(3) Dispoziiile art.11 13 se aplic n mod


corespunztor.
Art.34. - (1) n cazul n care membrii
ntreprinderii familiale au constituit un
patrimoniu de afectaiune potrivit art.30
alin.(2) sau au dobndit bunuri potrivit art.32
alin. (3), bunurile se mpart conform cotelor
prevzute la art.30 alin.(3).
(2) n cazul n care nu a fost constituit un
patrimoniu de afectaiune, bunurile dobndite
potrivit art.32 alin.(3) se mpart conform
cotelor prevzute la art.29 alin.(1).
CAPITOLUL IV
Dispoziii finale
Art.35. - (1) Primriile pot s i constituie
birouri de asisten i reprezentare a
persoanelor fizice prevzute la art.4, prin
reorganizarea activitii desfurate n temeiul
dispoziiilor Legii nr.300/2004,
cu
modificrile i completrile ulterioare.
(2) Persoanele fizice pot opta s efectueze
formalitile prevzute la cap.II i prin
intermediul birourilor de asisten i
reprezentare.
(3) Birourile de asisten i reprezentare pot
s reprezinte persoana fizic solicitant n
cadrul procedurilor de obinere a autorizaiei
i nregistrrii n registrul comerului, n
temeiul unei cereri de reprezentare.
(4) Birourile de asisten i reprezentare au
urmtoarele competene:
a) primesc i ordoneaz documentaia pentru
nregistrare i autorizare;
b) remit cererea de nregistrare n registrul
comerului i de autorizare a funcionrii,
nsoit de documentaia de susinere, la
registrul comerului competent, efectueaz

Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat

31

coresponden cu acesta n scopul obinerii


nregistrrii i autorizrii, precum i pentru
primirea certificatului de nregistrare i a
celorlalte acte, n original;
c) remit solicitantului actele n original
primite de la registrul comerului, prin
scrisoare recomandat cu confirmare de
primire, n termen de 5 zile lucrtoare de la
data primirii din partea acestuia; actele se
socotesc comunicate solicitantului la data la
care acestea devin disponibile destinatarului
pe suport hrtie;
d) acord solicitanilor asisten privind
operaiunea de nregistrare n registrul
comerului i de autorizare a funcionrii.
(5) Pentru serviciile prestate primriile vor
putea percepe taxe pe care le pot stabili
autonom, n temeiul principiului autonomiei
locale.
(6) Primriile vor pune la dispoziia
publicului un formular standard al cererii de
reprezentare prevzute la alin.(3). Cererea de
reprezentare, cererea de nregistrare n
registrul comerului i de autorizare a
funcionrii i documentaia de susinere pot
fi remise la registrul comerului competent n
format electronic, utiliznd Sistemul de
autorizare i nregistrare online i/sau pe
suport hrtie, prin pot, cu scrisoare
recomandat cu confirmare de primire cu
coninut declarat, ori direct la registrul
comerului.
(7) n scopul liberului acces al cetenilor la
servicii publice administrative de calitate,
birourile de asisten i reprezentare pot primi
cereri de reprezentare i pot presta servicii de
asisten, indiferent de sediul profesional al
32

solicitantului i de registrul comerului cruia


i se adreseaz acesta.
48.

49.

26. Dup art. 35 se introduce un nou articol, art.


351 care va avea urmtorul cuprins:
Art. 351 (1) Studenii care vor s nfiineze o
afacere proprie, sunt scutii de la plata taxelor
pentru operaiunile de nregistrare i autorizare
a unui PFA sau unei ntreprinderi individuale
prin oficiile registrului comerului de pe lng
tribunale, precum i de la plata tarifelor pentru
serviciile de asisten prestate de aceste oficii.
(2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1),
studentul care obine va deine calitatea de
persoan fizic autorizat sau de titular al
ntreprinderii
individuale,
trebuie
s
ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii:
a) s urmeze cursurile unei instituii de
nvmnt superior acreditat n Romnia;
b) s fie cel puin n anul II de studiu i s fi
promovat, integral, la data solicitrii, toate
cerinele programei de nvmnt prevzute de
senatul instituiei;
c) nu a mplinit vrsta de 30 de ani.
(3) Cererea de nregistrare i autorizare a
funcionrii
PFA
sau
a
ntreprinderii
individuale va fi nsoit de actul doveditor emis
de instituia de nvmnt superior, din care s
rezulte c sunt ndeplinite condiiile prevzute la
alin. (2) lit. a) i b).

Art.36. - Acolo unde prezenta ordonan de


urgen nu dispune, prevederile Legii
nr.26/1990, republicat, cu modificrile i

Este necesar s se
acorde faciliti i s
se
simplifice
procedurile, n cazul
n care un student
dorete s nfiineze
o afacere proprie.

Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
Antal Istvan Deputat U.D.M.R.
Nemodificat

33

50.

51.

completrile ulterioare, precum i cele ale


Legii nr.359/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare, se vor aplica
corespunztor, n msura n care nu contravin
dispoziiilor prezentei ordonane de urgen.
Art.37. - (1) Persoanele fizice prevzute la
art.3 alin.(1), care desfoar o activitate
economic autorizat i recunoscut ntr-un
alt stat membru al Uniunii Europene sau al
Spaiului Economic European, n forme
similare cu cele prevzute de prezenta
ordonan de urgen, pot fi autorizate s
desfoare pe teritoriul Romniei aceleai
tipuri de activiti pentru care au fost
autorizate n acel alt stat, cu respectarea
dispoziiilor art.1 i 3.
(2) n cazul prevzut la alin.(1), cererea de
nregistrare n registrul comerului i de
autorizare a funcionrii este de competena
directorului oficiului registrului comerului de
pe lng tribunalul n raza cruia a fost ales i
declarat sediul profesional.
(3) Cererea va fi nsoit de urmtoarele acte:
a) carte de identitate sau paaport al
solicitantului fotocopie i traducere n limba
romn, certificate olograf;
b) documentaia care atest funcionarea
legal, obinut n celalalt stat al Uniunii
Europene sau al Spaiului Economic
European fotocopie i traducere n limba
romn, certificate olograf.
(4) n funcie de forma de organizare pentru
care se solicit autorizarea, se vor aplica
corespunztor prevederile cap.II.
Art.38. - Persoanele prevzute la art.4 sunt
pltitoare de impozit pe venit n condiiile
prevzute de Legea nr.571/2003, cu

Nemodificat

Nemodificat

34

52.

modificrile i completrile ulterioare.


Art.39. - (1) Procedurile desfurate potrivit
Legii nr.300/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare, se vor finaliza potrivit
prevederilor legii aplicabile la data iniierii
acestora.
(2) Persoanele fizice i asociaiile familiale
autorizate i nregistrate n registrul
comerului n temeiul unor acte normative
anterioare prezentei ordonane de urgen pot
funciona n baza certificatului de nregistrare,
emis de oficiul registrului comerului de pe
lng tribunal, o perioad de 2 ani de la data
intrrii n vigoare a prezentei ordonane de
urgen.
(modificat prin OUG nr.38/2009)
(3) Pn la mplinirea termenului de 2 ani,
persoanele prevzute la alin.(2) vor opta
pentru desfurarea activitii n una dintre
formele prevzute de prezenta ordonan de
urgen. Dispoziiile cap.II se aplic n mod
corespunztor.
(modificat prin OUG nr.38/2009)
(4) Persoanele prevzute la alin.(2) care nu iau exercitat dreptul de opiune i nceteaz
activitatea i vor fi radiate din registrul
comerului, din oficiu, fr nicio alt
formalitate.
(5) Rezoluia prin care directorul oficiului
registrului comerului de pe lng tribunal
dispune radierea se public pe pagina de
internet a Oficiului Naional al Registrului
Comerului i se afieaz, sub form tabelar,
la sediul oficiului registrului comerului unde
s-a dispus radierea. mpotriva rezoluiei se
poate formula plngere, n condiiile art. 12,
care se aplic n mod corespunztor.

Nemodificat

35

53.

54.

Art.40. - (1) n situaia n care autoritile


publice competente constat c nu mai sunt
ndeplinite condiiile de desfurare a
activitii care au stat la baza autorizrii
funcionrii
i
aplic
sanciuni
contravenionale complementare, notific
oficiul registrului comerului de pe lng
tribunalul din judeul unde este declarat sediul
profesional al persoanei fizice autorizate,
ntreprinderii individuale sau ntreprinderii
familiale sancionate.
(2) Notificarea se comunic n termen de 3
zile de la data expirrii termenului de
contestare sau de la data primirii hotrrii
judectoreti definitive i irevocabile prin care
s-a soluionat plngerea mpotriva sanciunii
dispuse.
(3) Oficiul registrului comerului de pe lng
tribunal va nregistra din oficiu aceast
notificare, fr plata taxelor prevzute de
lege.
(4) Dispoziiile alin.(1) (3) se aplic n mod
corespunztor i n situaia ridicrii sanciunii.
Art.41. - (1) Orice referire coninut n alte
acte normative la sintagma persoan fizic
autorizat i/sau asociaie familial va fi
considerat ca fiind fcut la sintagma
persoan fizic autorizat, ntreprindere
individual i/sau ntreprindere familial,
dup caz.
(2)
Structura
denumirii
ntreprinderii
individuale este aceeai ca i cea a persoanei
fizice autorizate.
(3) Dispoziiile art.30 i 31 din Legea
nr.26/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, se aplic n mod
corespunztor.

Nemodificat

Nemodificat

36

55.

56.

Art.42. - La Ordonana Guvernului


nr.75/2001 privind organizarea i funcionarea
cazierului fiscal, republicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.664 din 23
iulie 2004, cu modificrile i completrile
ulterioare, articolul 8 alineatul (11) se
modific i va avea urmtorul cuprins:
(11) Obligaia prevzut la alin.(1) este
ndeplinit n situaiile prevzute la lit.a), c),
d) i e) prin transmiterea, n format electronic,
a informaiilor din cazierul fiscal al
contribuabililor de Agenia Naional de
Administrare Fiscal Oficiului Naional al
Registrului Comerului, la solicitarea acestuia,
n termen de 8 ore. Solicitarea cuprinde, n
mod obligatoriu, urmtoarele informaii:
numele i prenumele/denumirea i codul de
identificare fiscal.
Art.43. - La Legea nr.359/2004 privind
simplificarea formalitilor la nregistrarea n
registrul comerului a persoanelor fizice,
asociaiilor familiale i persoanelor juridice,
nregistrarea fiscal a acestora, precum i la
autorizarea funcionrii persoanelor juridice,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei
Partea I, nr.839 din 13 septembrie 2004, cu
modificrile i completrile ulterioare,
articolul 3 alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art.3. - (1) nmatricularea persoanelor fizice
autorizate, a ntreprinderilor individuale i a
ntreprinderilor
familiale
n
registrul
comerului i nregistrarea fiscal a acestora
se fac pe baza rezoluiei directorului oficiului
registrului comerului de pe lng tribunal,
potrivit legii speciale, fr a fi necesar
pronunarea de ctre judectorul delegat a

Nemodificat

Nemodificat

37

57.

58.

ncheierii prevzute la art.6 alin.(1) din Legea


nr.26/1990 privind registrul comerului,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Art.44. - La data intrrii n vigoare a
prezentei ordonane de urgen se abrog:
a) Legea nr.300/2004 privind autorizarea
persoanelor fizice i a asociaiilor familiale
care desfoar activiti economice n mod
independent, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr.576 din 29 iunie 2004,
cu modificrile i completrile ulterioare;
b) Hotrrea Guvernului nr.1.766/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr.300/2004 privind autorizarea
persoanelor fizice i a asociaiilor familiale
care desfoar activiti economice n mod
independent, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr.1.048
din 12
noiembrie 2004;
c) art.17 lit.a) din Legea nr.26/1990 privind
registrul comerului, republicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.49 din 4
februarie
1998,
cu
modificrile
i
completrile ulterioare;
d) orice alte dispoziii contrare.

Nemodificat

Art. II (1) n termen de un an de la intrarea n


vigoare a prezentei legi, persoanele fizice
autorizate i ntreprinderile individuale au
obligaia actualizrii autorizrii pentru clasele
de activitate declarate, potrivit prevederilor art.
16 alin. (2), respectiv art. 24 alin. (1) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr.44/2008
privind desfurarea activitilor economice de
ctre
persoanele
fizice
autorizate,
ntreprinderile individuale i ntreprinderile
familiale, cu modificrile i completrile

Prevederi necesare
pentru aplicarea
reglementrilor
prezentei legi.

38

ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta


lege .
(2) n vederea ndeplinirii obligaiei prevzute la
alin. (1), este permis schimbarea statutului
juridic dobndit anterior intrrii n vigoare a
prezentei legi cu statutul de ntreprindere
individual sau cu statutul de persoan juridic,
n condiiile legii.
(3) Procedurile de schimbare a statutului juridic
de PFA cu cel de ntreprindere individual,
prevzute la alin. (2), se realizeaz de ctre
oficiul egistrului comerului n mod gratuit.
(4) Listele cu persoanele fizice autorizate i
ntreprinderile individuale, care un i-au
ndeplinit obligaiile n termenul prevzut la
alin. (1), vor fi publicate pe site-ul Oficiului
Naional al Registrului Comerului, cu 30 de zile
nainte de mplinirea acestui termen.
(5) n termen de 60 de zile dup expirarea
termenului prevzut la alin. (1), oficiul
registrului comerului va radia, din oficiu,
persoanele fizice autorizate i ntreprinderile
individuale care un i-au ndeplinit obligaia
prevzut
la
alin.
(1),
cu
aplicarea
corespunztoare a dispoziiilor art. 39 alin. (5)
din Ordonana de urgen a Guvernului
nr.44/2008 privind desfurarea activitilor
economice de ctre persoanele fizice autorizate,
ntreprinderile individuale i ntreprinderile
familiale, cu modificrile i completrile
ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta
lege.

Pentru clarificare

Pentru informare/
publicitate/atentiona
re i pentru a avea
timp sa se
conformeze n
ultima clip!

Autori :
IuIan Iancu Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
39

Antal Istvan Deputat U.D.M.R.


Art. III Prezenta lege intr n vigoare la 90 de Precizare necesar.
zile de la publicarea n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

59.

60.

61.

ANEX
1. Documentaia de susinere a cererii de
nregistrare n registrul comerului i de
autorizare a funcionrii PFA
1.1. Carte de identitate sau paaport
fotocopie certificat olograf de ctre titular
privind conformitatea cu originalul
1.2. Document care s ateste drepturile de
folosin asupra sediului profesional, precum
contract de nchiriere, comodat, certificat de
motenitor, contract de vnzare-cumprare,
declaraie de luare n spaiu sau orice alt act
juridic care confer dreptul de folosin etc.
copie legalizat

Autori :
IuIan Iancu Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
Antal Istvan Deputat U.D.M.R.
Art. IV Ordonana de urgen a Guvernului
nr.44/2008 privind desfurarea activitilor
economice de ctre persoanele fizice autorizate,
ntreprinderile individuale i ntreprinderile
familiale, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i cu cele aduse prin
prezenta lege, se va republica n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor
o nou numerotare.
Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
Antal Istvan Deputat U.D.M.R.
27. Anexa se modific i va avea urmtorul
cuprins:
ANEX
1. Documentaia de susinere a cererii de
nregistrare n Rregistrul Comerului i de
autorizare a funcionrii PFA.
1.1 Nemodificat
1.2. Document care atest dreptul de folosin
asupra sediului profesional/punctului de lucru :
- orice act juridic care confer dreptul de
folosin sau atest afectaiunea special a
spaiului, n fotocopie certificat olograf de ctre
titular privind conformitatea cu originalul.

Modificri necesare
pentru clarificarea
categoriilor de
documente i a
condiiilor de
depunere n
susinerea cererii.
40

1.3. Declaraie pe propria rspundere care s


ateste ndeplinirea condiiilor legale de
funcionare prevzute de legislaia special
din domeniul sanitar, sanitar-veterinar,
proteciei mediului i proteciei muncii
1.4. Fotocopii certificate olograf de pe
documentele
care
atest
pregtirea
profesional, dac aceasta este cerut, potrivit
unor prevederi legale speciale
1.5. Fotocopii certificate olograf de pe
documentele
care
atest
experiena
profesional, dac este cazul
2. Documentaia de susinere a cererii de
nregistrare n registrul comerului i de
autorizare a funcionrii ntreprinderii
individuale
2.1. Carte de identitate sau paaport al
titularului ntreprinderii individuale
fotocopie certificat olograf de ctre titular
privind conformitatea cu originalul
2.2. Document care s ateste drepturile de
folosin asupra sediului profesional, precum
contract de nchiriere, comodat, certificat
de motenitor, contract de vnzarecumprare, declaraie de luare n spaiu
sau orice alt act juridic care confer
dreptul de folosin etc. copie legalizat

2.3. Declaraie pe propria rspundere care s


ateste ndeplinirea condiiilor legale de
funcionare prevzute de legislaia special
din domeniul sanitar, sanitar-veterinar,
proteciei mediului i proteciei muncii
2.4. Fotocopii certificate olograf de pe

1.3 Nemodificat

1.4. Nemodificat

1.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele


care atest experiena profesional, dac aceasta
este cerut, potrivit unor prevederi legale
speciale
2. Documentaia de susinere a cererii de
nregistrare n Registrul Comerului i de autorizare
a funcionrii ntreprinderii individuale
2.1 Nemodificat

2.2. Document care atest dreptul de folosin


asupra sediului profesional/punctului de lucru:
- orice act juridic care confer dreptul de
folosin sau atest afectaiunea special a
spaiului, n fotocopie certificat olograf de ctre
titular privind conformitatea cu originalul.
2.3 Nemodificat

2.4 Nemodificat
41

documentele
care
atest
pregtirea
profesional, dac aceasta este cerut, potrivit
unor prevederi legale speciale
2.5. Fotocopii certificate olograf de pe
documentele
care
atest
experiena
profesional, dac este cazul
3. Documentaia de susinere a cererii de
nregistrare n registrul comerului i
autorizare a funcionrii ntreprinderii
familiale
3.1. Carte de identitate sau paaport al fiecrui
membru fotocopie certificat olograf de
ctre titular privind conformitatea cu
originalul
3.2. Document care s ateste drepturile de
folosin asupra sediului profesional, precum
contract de nchiriere, comodat, certificat de
motenitor, contract de vnzare-cumprare,
declaraie de luare n spaiu sau orice alt act
juridic care confer dreptul de folosin etc.
copie legalizat
3.3. Declaraie pe propria rspundere a
reprezentantului, care s ateste ndeplinirea
condiiilor legale de funcionare prevzute de
legislaia special din domeniul sanitar,
sanitar-veterinar, proteciei mediului i
proteciei muncii
3.4. Fotocopii certificate olograf de pe
documentele
care
atest
pregtirea
profesional, dac aceasta este cerut, potrivit
unor prevederi legale speciale
3.5. Fotocopii certificate olograf de pe
documentele
care
atest
experiena
profesional, dac este cazul

2.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele


care atest experiena profesional, dac aceasta
este cerut, potrivit unor prevederi legale
speciale
3. Documentaia de susinere a cererii de
nregistrare n Registrul Comerului i autorizare a
funcionrii ntreprinderii familiale
3.1 Nemodificat

3.2. Document care atest dreptul de folosin


asupra sediului profesional/punctului de lucru: poate fi reprezentat de orice act juridic care
confer dreptul de folosin sau atest
afectaiunea special a spaiului, n fotocopie
certificat olograf de ctre orice membru
deponent privind conformitatea cu originalul
3.3 Nemodificat

3.4 Nemodificat

3.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele


care atest experiena profesional, dac aceasta
este cerut, potrivit unor prevederi legale
speciale.
42

3.6. Acordul de constituire i procura


special, prevzute la art.29
4. Documente care atest pregtirea sau
experiena profesional
Pregtirea sau experiena profesional se
atest, dup caz, cu documente cum sunt:
diploma, certificatul sau adeverina, prin care
se dovedete absolvirea unei instituii de
nvmnt,
certificatul
de
calificare
profesional sau de absolvire a unei forme de
pregtire profesional, organizat n condiiile
legii, n vigoare la data eliberrii acestuia,
certificatul de competen profesional, cartea
de meteugar, carnetul de munc al
solicitantului, declaraie de notorietate cu
privire la abilitatea de a desfura activitatea
pentru care se solicit autorizarea, eliberat de
primarul localitii respective n mod gratuit
n cazul meseriilor tradiionale artizanale,
atestatul de recunoatere i/sau de echivalare
pentru persoanele fizice care au dobndit
calificarea n strintate, atestatul de
recunoatere a calificrii dobndite n
strintate, n afara sistemului de nvmnt,
orice alte dovezi care s ateste experiena
profesional.

3.6 Nemodificat
4. Nemodificat
Autori:
IuIan Iancu - Deputat P.S.D.
Marin Gheorghe Deputat P.S.D.
Antal Istvan Deputat U.D.M.R.

VICEPREEDINTE,

SECRETAR,

MARIN GHEORGHE

MPU RADU BOGDAN

Consilier parlamentar: Gondo Viorela


Consilier parlamentar: Bivolaru Ioan
Consilier parlamentar: Donea Cristina

43