Sunteți pe pagina 1din 4

Tema 3.

1. Politica economica ansamblul deciziilor adoptate de catre autoritatile publice in vederea orientarii
activitatii economice pe teritoriul tarii.
Obiectivele generale ale politicii economice:
1. Cresterea economica
2. Stibilirea preturilor
3. Ocuparra fortei de munca
4. Echilibrul extern
5. Controlul deficitului bugetar
Realizarea obiectivelor prevazute presupune asigurarea cu resurse financiare necesare interventiei statului
in economie cu ajutorul pirghiilor economico financiare, prin intermediul institutiilor si reglementarilor
financiare.
Componentele politicii economice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Politica financiara(include politica bugetar fiscala, monetara, valutara)


Politica preturilor(reglementeaza costurile si dobinzile)
Politica veniturilor salariale(stabiliste modul de formare a salariului din sectorul public)
Politica comerciala(reglementeaza activitatea de comert extern)
Politica industrial(relglem. Activitatea in domeniul industrial)
Politica agrara
Politica in domeniul invatamintului
Politica in domeniul fotei de munca

Politica financiara o parte componenta a politicii economice , care cuprinde totalitatea normelor,
principiilor si metodelor financiare folosite pentru constituirea, utilizarea si repartizarea fondurilor banesti
ale statului.
Pentru politica financiara se implimenteaza urmatoarele programe:
1. Dezvoltarea economica
2. Dezvoltarea progresului ethnic si stiintific
3. Promovarea profesionala
4. Reincadrarea in munca a somerilor
5. Ocrotirea sanatatii populatie
6. Dezvoltarea culturii
7. Protectia sociala
8. Apararea nationala
Caracteristicile politicii finnaciare:
1. Este o parte component a politicii generale ale statului
2. Trebuie sa aiba o anumita strategie si tactica
3. Difera de la o tara la alta in functie de potentialul economic, gradul de dezvoltare, tipul de
concentrare a economiei.
Continutul politicii financiare:
1. Elaborarea conceptiei generale a politicii financiare.Determinarea directiilor generale a
obiectivelor si a sarcinilor esentiale
2. Crearea unui mechanism finnaciar adecvat
3. Gestionarea activitatii financiare a statului si a alti subiecti economici.
Sarcinile politicii financiare:

1.
2.
3.
4.

Crearea premiselor pentru constituirea resurselor financiare.


Determinarea unei repartizari si utilizari rationale a res. Finac,
Organizarea reglementarii si stimularii proceselor economice si sociale prin metode financiare.
Elaborarea mecanismului financiar si perfectonarea lui permanenta in corespundere cu obiectivele
si sarcinile strategiilor
5. Crearea unui system efficient de gestionare financiara.
Strategia financiara- consta in orientarea de lunga durata a politicii financiare, prevazuta pentru
perspectiva in vederea solutionarii sarcinilor majore, determinate de strategia de dezvoltare econimica si
sociala a tarii.
Trategia financiara prevede:
1. Prognozarea tendintelor principale de dezvoltare a finantelor
2. Formarea conceptiilor de utilizare a finantelor
3. Stabilirea principiilor de organizare a relatiilor financiare.
Rolul stratategiei financiare consta in concentrarea resurselor financiare in principalele directii de
dezvoltare economice si sociala.
Tactica financiara consta in solutionarea sarcinilor pe termen scurt de dezvoltare a unei tari, asa ca:
1. Modificarea oportuna a metodelor de organizare a relatiilor financiare
2. Regruparea resurselor financiare
3. Revederea cheltuililor publice
4. Revederea impozitelor
Interconexiunea strategiei si tacticii pol. Financ.: Strategia financiara creeaza conditii favorabile pt
solutionarea sarcinilor tactice. Tactica prin modificarea metodelor si procedeelor de activitate contribuie
la solutionarea sarcinilor strategice in termini redusi si cheltuieli minime.
Politica bugetar fiscal-activitatea de influentare a proceselor social-economice prin venituri si cheltuieli
publice, in scopuri de micro si macro economie si de obtinere a echilibrului general in economie,
Este elaborate si promovata de guvernul tarii prin ministerul finnatelor. PBF se realizeaza prin procurarea
si utilizarea resurselor pentru satisfacerea necesitatilor publice.
Instrumentele de promovare a PBF:
1.Venituri publice si cheltuieli publice care formeaza politica in domeniul veniturilor publice si in
domeniu cheltuielilor publice.
Obiectivele politicii in domeniul veniturilor publice:
1. Formarea resurselor financiare publice
2. Influentarea proceselor economice si sociale prin instrumentele fiscal.
Elementele politicii bugetar0fiscale:
1. P. in dom. Veniturilor bugetare
2. P in dom cheltuielilor bugetare
3. P in dom gestiunii deficitului bugetar
4. P in dom deservirii datoriei de stat
5. P in dom relatiilor interbugetare
POlitica in dom. veniturilor bugetare:
-sursele de formare a fondurilor bugetare si extrabugetare de care statul are nevoie
-metodele de prelevare
Obiectivele economice si sociale pe care trbuie sa le indeplineasca instrumentele folosite in procesul
mobilizarii resurselor financiare.

P in dom. cheltuielilor bugetare:


-stabilisete volumul si structura cheltuilelilor in scopul indeolinirii functiilor si sarcinilor statului
-precizeaza formele, metodele si instrumentele pntru fonantarea cheltuilelilor
-stabileste obiectivele ce trebuie urmarite in procesul utilizarii rwsurselor financiare ale statului si caile de
realizare a acestor obiective.
P. in dom. gestiunii deficitului bugetar:
-stabileste asigurarea unui echilibru intre venituri si cheltuieli bugetare
-evitarea recurgerii la emisiunea baneasca si credite de consum
-necesitatea folosirii resursleor externe sau interne sub forma investitiilor directe de capital in ramuri de
interes economic pentru stat.
P. in dom. deservirii datoriei de stat:
-prevede determinarea surselor de rambursare a datoriei de stat
-determinarea metodelor de determinare a acesteia prin reesalonare, cu scopul asigurarii securitatii
financiare a statului.
P. in dom relatiilor enterbugetare:
-prevede aplicarea metodelor si instrumentelor necesare asigurarii procesuluil de distribuire a resurselor
pe nivelurile sistemului bugetar prin delimitarea competentelor administratiilor publice centrale si locale.
Prin aplicarea impozitelor si txelor guvernul urmareste urmatoarele scopuri:
1. Macroconomice
-stabilirea echilibrului general economic
-cresterea economiei
-controlul somajului
-stoparea inflatiei
2. Microeconomice
-stimularea agentilor economici in efectuarea investitiilor productive
-crearea de noi locuri de munca
-ridicarea nivelului calitatii si al competitivitatii produselor
- participarea in circuitul economic international
Obiectivele politicii in dom cheltuielilor:
1. Stabilirea nivelului cheltuielilor publice
2. Definirea obiectivelor care trebuie realizate prin efectuarea cheltuielilor publice
3. Determinarea eficientei cheltuielilor publice.
Politica monetar-creditara- activitatea de influentare a proceselor social-economice prin oferta de bani in
vederea realizarii principalelor scopuri macroeconomice si obtinerea echilibrului general in economie.
Este elaborate si pormovata de banca nationala a tarii prin punerea in functie a instrumentelor politiicii.
Instrumentele pol. Monetar-creditara:
1. Operatiuni pe piata deschisa cu hirtiile de valoare emise de govern
2. Rata dobinzii bancare
3. Rata rezervelor obligatorii
4. Cursul valutar

Operatiuni pe piata deschisa cumpararea/vinzarea de catre banca nationala a hirtiilor de valoare emise
de guvernul tarii si urmareste scopul maririi sau reducerii cantitatii de bani in circulatie
Cumpararea hirtiilor de valoare conduce la:
1.aspecte positive
-cresterea ofertei de bani
-scaderea ratei dobinzii
-influenteaza investitiile
-scaderea somajului
2.aspecte negative
-pericol de crestere a preturilor
-aparitia inflatiei
Vinderea hirtiilor de valoare conduce la:
1.aspecte positive
-stabilittaea preturilor
2.aspecte negative
-diminuarea ofertei de bani
-cresterea ratei dobinzii
-scaderea investitiilor in productie
-cresterea somajului
Scaderea ratei dobinzii bancare
-stimularea investitiilor
-scade somajul
-crestere preturilor
Cresterea ratei dobinzii:
-diminuarea investitiilor
-creste somajul
- Stabilitatea preturilor
Rata rezervelor obligatorii: Banca comerciala trebuie sa pastreze o parte din depozitele bancare in banca
nationala contribuind la:
-asigurarea bancii comerciale si protejarea clientele
-prin marirea sau micsorarea ratei rezervelor obligatorii, BN mareste sau micsoreaza oferta de bani.
Cursul valutar activitatea de stabilizare a nivelului cursului valutar.
Mcanismul interventiei valutare
Cursul valutei nationale scade: BN cumpara pe piata valutara propria moneda ceea ce conduce la
cresterea cererii de moneda
Cursul valutei nationale scade: BN vinde moneda proprie cee ace conduce la cresterea ofertei de moneda.