Sunteți pe pagina 1din 2

TEME DE CERCETARE/REFERATE

1. Dezvoltarea unor strategii de reforma a sistemului de sanatate.


2. Studii de evaluare a starii de sanatate si a serviciilor
3. Evaluarea si predictia necesarului de resurse umane; medici de medicina generala
si specialisti
4. Programul reformei institutionale. (PHARE)
5. Ancheta privind satisfactia medicilor
6. Atragerea si stabilirea medicilor in zone rurale
7. Analiza socio-demografica a populatiei medicale
8. Analiza socio-demografica a personalului din sanatate
9. Evaluarea procesului de rezidentiat
10. Supramortalitatea la tineri
11. Evaluarea procesului politic in domeniul sistemului de sanatate
12. Disparitati in procesul de asistenta de specialitate
13. Integrarea sanatatii in strategiile de dezvoltare regionala
14. Proiect de dezvoltare sanitara integrata regionala
15. Dezactivarea unei zone de ingrijiri coordonate (retele integrate) intrajudetene (mai
aales in rural)
16. Studiul determinant la bolile cronice (mai ales comportamental) si a variatiei
frecventei acestora pe medii
17. Dimensiunea si cresterea erorilor medicale
18. Determinarea nevoilor de ingrijiri in spitale pentru populatia dependenta social
19. Indicatori sintetici ai sanatatii si disparitati pe judete
20. Atlasul sanatatii si a serviciilor de sanatate in Romania
21. Saracia ca variabila independenta in cererea si utilizarea serviciilor de sanatate
22. Inechitati dovedite in starea de sanatate si accesul la serviciile de sanatate
23. Polarizarea sociala ca gradient al starii de sanatate
24. Decizii de politaica sanitara bazate pe evidente
25. Health impact assesment
26. Ghiduri de servicii preventive

27. Schimbari facute in structura si functiile familiei din Romania si impactul lor
asupra serviciilor de sanatate publica
28. Sanatatea mintala
29. Accesul populatiei sarace la serviciile de sanatate
30. Aplicatii ale epidemiologiei in managemntul sanitar
31. Evaluarea si controlul riscurilor
32. Particularitati in evolutia multianuala a fenomenului demografic