Sunteți pe pagina 1din 1

FI DE AUTOEVALUARE

Prezenta fi de autoevaluare este ntocmit de doamna/domnul ................................., avnd funcia


de .............., pentru serviciul social ............(denumirea)..........................,
cu sediul n localitatea ......(municipiu, ora, comun)............., str. ................... nr. ......, bl. ....., sc. .....,
et. ....., ap. ....,
judeul/sectorul .................., cod potal ........., telefon ................, fax ..............., email ..................... pagina de internet ...........................

MODUL 1 (definiie)
Standard 1 (definire/misiune)
S1.1. (condiie minim, procedur de
implementare - definire)
S1.2. (condiie minim, procedur de
implementare - definire)
Standard 2 (definire/misiune)
S2.1. (condiie minim, procedur de
implementare - definire)
S2.2. (condiie minim, procedur de
implementare - definire)
MODUL II (definire)
Standard 1 (definire/misiune)
S1.1. (condiie minim, procedur de
implementare - definire)
S2.2. (condiie minim, procedur de
implementare - definire)
Standard 2 (definire/misiune)
S2.1. (condiie minim, procedur de
implementare - definire)
S2.2. (condiie minim, procedur de
implementare - definire)
Standard 3 (definire/misiune)
S3.1. (condiie minim, procedur de
implementare - definire)
S3.2 (condiie minim, procedur de
implementare - definire)
PUNCTAJ TOTAL:

Punctaj maxim al
standardelor
minime de calitate

Punctaj rezultat n
urma autoevalurii
ndeplinirii
standardelor
minime de calitate

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

Data:
Reprezentant furnizor serviciu social ..(numele i prenumele).........
Semntura i tampila

Observai
i

S-ar putea să vă placă și