Sunteți pe pagina 1din 25

Introducere

Sistemuldemanagementalcalitii(SMC)estedefinitcafiindunsistemdemanagementprincarese
orienteazisecontroleazoorganizaienceeaceprivetecalitatea.nacelaistandard(SRENISO
9000:2006)estedatodefiniiemaiextins:Sistemuldemanagementalcalitiiesteaceapartea
sistemului de management al organizaiei , orientat ctre obinerea rezultatelor, n raport cu
obiectivelecalitii,pentrusatisfacereanecesitilor,ateptriloricerinelorprilorinteresate,dup
caz. O definiie mai dezvoltat este enunat nEnciclopedia calitii (2005): "Un sistem de
managementalcalitii(SMC)esteansamblulproceselormanagerialentrecaresuntinterferene,al
documentelorasociateacestoraialelementelordenaturstructuralaleorganizaiei,ansamblual
cruiscopesteorientareaicontrolulorganizaieinceeaceprivetecalitatea."SocietateaAmerican
pentruCalitate(AmericanSocietyforQuality)prezinturmtoareadefiniie:"Unsistemformalizat
caredocumenteazstructura,responsabilitileiprocedurilenecesarepentruarealizamanagementul
calitiinmodeficace."Odefiniiealternativcareevideniaznecesitateandepliniriicondiiilorde
calitate prescrise de standarde internaionale (ISO) a fost propus n lucrarea: Sistemul de
managementalcalitiipoatefidefinitcaunansambludeaciuniimsuriplanificatereferitoarela
calitate , care garanteaz c produsul realizat ndeplinete condiiile de calitate prescrise de o
documentaie elaborat n conformitate cu standardele europene (EN) sau internaionale (ISO).
DicionarulBusinessDictionary.comincludeurmtoareadefiniie:"Politicicolective,planuri,practici
iinfrastructuradesuportprincareoorganizaieurmretesreducieventualseliminenon
conformitateacuspecificaiile,custandardeleicuateptrileclienilornmodulcelmaieficacecai
costuriimaieficient."Dezvoltareaiimplementareasistemuluidemanagementalcalitiiinclude
stabilireapoliticiireferitoarelacalitateiaobiectivelorcalitii,aplanificriicalitii,acontrolului
calitii,aasigurriicalitiiia mbuntiriicalitii.ConceptelecheiealeSMCsuntabordarea
activitilorcaproceseiinereasubcontrolaorganizaieindomeniulcalitii.UnSMCbazatpe
procesenseamnoabordareaactivitilorcaprocesepentruamanagerizaiinesubcontrolmoduln
care este implementat politica calitii i cum sunt atinse obiectivele calitii. Abordarea
managementului calitii ca proces implic: elemente de intrare, analize, emiterea de directive i
deciziireferitoarelacalitate.Proceselesuntcompusedinunasaumaimulteactiviticorelate,care
trebuiecondusepentruaobineelementedeieire(outputuri)predeterminate.Ieireadintrunproces
poateconstituiintrareapentruurmtorulproces,acesteproceseinteracioneazisuntcorelateprin
astfelderelaiiintrriieiri.AcesteinteraciunialeproceselorcreeazunSMCunic,bazatpeprocese.

1.Politica n domeniul calitii


Managementul de vrf al S.A. Cahulpan a definit i documentat politica n domeniul
managementului calitii. Aceasta este implementat i aplicat la toate nivelurile structurii
organizatorice ale organizaiei, respectnd cerinele prevzute n standardul de referin SR EN ISO
9001:2001 i a cerinelor prevzute n comenzi / contracte. Obiectivele referitoare la managementul
calitii sunt clar definite i stabilite de ctre managementul de vrf al organizaiei i au alocate toate
resursele necesare pentru indeplinire.
Toi angajaii organizaiei, inclusiv noii angajai, sunt instruii aa nct s neleag politica i
obiectivele n domeniul calitii i angajamentul cerut pentru a atinge aceste obiective Politica i
obiectivele n domeniul calitii, precum i responsabilitile i mijloacele pentru ndeplinirea acestora
sunt produsele pe care le executa managementul de varf al organizaiei, dar le pune n aplicare
intregul personal al organizaiei. Atunci cnd a stabilete politica n domeniul calitii, managementul
de vrf ine cont de urmtoarele elemente:

nivelul i tipul mbuntirilor viitoare necesare pentru ca organizaia s aib succes;

nivelul

ateptat

sau

dorit

al

satisfaciei

clientului;

dezvoltarea

angajailor;

resursele necesare pentru a depi cerintele SR EN ISO 9001:2001;


Gradul de adecvare al politicii n domeniul calitii este analizat n cadrul edinelor de analiz
efectuat de management, iar revizia acesteia poate atrage o revizuire a obiectivelor calitii.
Politica PRAG3SRL n domeniul calitii este rezumat n patru principii fundamentale:
Principiul 1: Calitate orientat spre pia
Calitatea serviciilor i produselor trebuie s fie superioar produselor i serviciilor furnizate pe pia de
companiile concurente, s se mbunteasc de la an la an, prin echipamente, produse noi,
performante remarcabile.
Principiul 2: Contientizarea calitii
Fiecare membru al echipei trebuie s-i concentreze activitatea n jurul obiectivului de prevenire a
defectelor i la realizarea sarcinilor i responsabilitilor care i revin la cel mai nalt grad de calitate si
eficien.
Principiul 3: Calitate din punct de vedere economic

Fiecare angajat trebuie s respecte principiile i legile economice care guverneaz partea sa de
activitate, precum i pe cele globale care se interfereaz indirect activitilor sale i care stau la baza
pietei.
Principiul 4: Responsabilitatea pentru calitate

Toti angajatii sunt raspunztori pentru calitatea muncii lor. Principala metoda de control a calitii
produselor/

serviciilor

pe

ntreg

fluxul

tehnologic

este

AUTOCONTROLUL.

Conducerea PRAG3SRL se angajeaza :

s asigure meninerea i mbuntirea continu a sistemului de management,

s asigure un management corespunztor al deeurilor rezultate din activitile organizaiei,

s in sub control riscurile i poluarea accidental,

s asigure conformarea cu prevederile legale i alte cerine aplicabile n organizaie,

s in sub control evacurile din mediu.

Directorul General al PRAG3SRL deleaga Directorului Executiv, Reprezentantul Managementului,


autoritatea pentru a se asigura c este stabilit, implementat i meninut un sistem integrat i raportarea
periodic asupra stadiului sistemului integrat n organizaie.

FamiliadestandardeISO9000,afostelaboratpentruaajutaorganizaiiledeoricemrime
simplementezeisconduceficacesistemedemanagementalcalitii.StandardeledinfamiliaISO
9000suntcunoscutecastandardegenericecarepotfiaplicatedeoriceorganizaie,maresaumic,n

oricesectordeactivitate,indiferentdacesteontreprinderedeafaceri,administraiepublicsau
departamentguvernamental.
PentruaimplementaunsistemdemanagementalcalitiibazatpefamiliadestandardeISO
9000estenecesareficacitateaurmtoareloraspecte:

Stabilireauneipoliticieficientereferitoarelacalitate;

Identificareaieliminareadefectelorexistente;

Cinstituireaunorsistemepentruaciuneapreventivicorectiv;

Efectuareauneianalizedemanagementasistemului.
PentrudezvoltareaiimplementareaunuisistemdemanagementalcalitiiTipografiaPRAG

3SRLnecesitparcurgereamaimultoretapecareincludurmtoarele:

determinareanecesitiloriateptrilorclienilorialealtorpriinteresate;

stabilireapoliticiiiobiectivelororganizaieireferitoarelacalitate;

determinareaproceselor,aresponsabilitilornecesareiacompetenelordecizionaleprivind
implementareaSMC;

stabilireametodelordemsurareaeficacitiiieficieneifiecruiproces;

utilizareaacestormetodepentruadeterminaeficienaieficacitateafiecruiproces;

determinareamijloacelordeprevenireaneconformitilorideeliminareacauzeloracestora;

stabilireaiaplicareaunuiprocesdembuntirecontinuaSMC.

Dup cum se observ, prima etap const n determinarea necesitilor i ateptrilor clienilor,
referitoarelacalitateaproduseloriserviciilorfurnizate.PoliticaiobiectiveleTipografiaPRAG3
SRLreprezintrspunsulacesteialanecesitileclieniloriprilorinteresate.naintedeparcurgerea
etapelormenionatemaisus,organizaiatrebuiesrealizeze:

analizadiagnosticianalizaprevizional;

luareadeciziilornecesarenvedereaimplementriiSMC.

Pentrudocumentarea,implementareaimeninereaunuiSMC, organizaia trebuiesmanagerieze


toateproceselecarecompunSMC,ntrosuccesiunedupcumurmeaz:

s identifice toateprocesele sistemului de management al calitiii s le aplice n ntreaga


organizaie;proceselenecesareSMCartrebuisinclud:proceseleactivitilordemanagement,
proceseledemanagementalresurselor,proceselederealizareaproduselor,proceseledemsurare,
analiz,auditinternimbuntire,procesuldelivrareaserviciului;

sdeterminesuccesiuneaiinteraciuneadintreacesteprocese;

sdeterminecriteriileimetodelenecesarepentruasigurareaeficacitiidesfurriiicontrolului
acestorprocese;

sseasigurededisponibilitatearesurseloriinformaiilornecesarepentruasusinedesfurareai
monitorizareaacestorprocese;

smonitorizeze,smsoareisanalizezeacesteprocese;

s implementeze aciunile necesare pentru a realiza rezultatele planificate, conform cerinelor


clienilorismbunteasccontinuuacesteprocese.

Cerinele pentru sistemele de management al calitii sunt specificate n standardul SR EN ISO


9001:2008. Aceste cerine sunt generale i aplicabile organizaiilor din orice sector industrial sau
economic,nsnusuntcerinepentruproduse.Pentrurealizareaproduselor,cerinelepotfispecificate
declieni,deorganizaiecaanticipareacerinelorclienilorsauprinreglementri.StandardulSREN
ISO9001propuneunmodelalSMCbazatpeprocese,carestlabazaversiunii2000astandardelor
dinfamiliaISO9000.Acestmodelincludepatrugrupedeprocesemanageriale:responsabilitatea
managementului de la nivelul cel mai nalt, managementul resurselor, procese de realizare a
produsului,procesedemsurare,analizimbuntire(pag.8dinstandard).
Elementele (procesele) unui sistem de management al calitii sunt structurate pe patru domenii:

responsabilitatea managementului;

managementul resurselor;

realizarea produselor/serviciilor;

msurare, analiz i mbuntire.

Responsabilitatea managementului de la cel mai nalt nivel. Managementul tipografiei trebuie s


prezinte dovezi ale implicrii sale pentru dezvoltarea i implementarea sistemului de management al
calitii.Pentru aceasta este necesar satisfacerea cerinelor standardului SR EN ISO 9001:2008, care
are ca obiective primordiale:
a) comunicarea n organizaie a importanei definirii i satisfacerii cerinelor clienilor;
b) stabilirea politicii referitoare la calitate; aceast politic trebuie s concorde cu obiectivele
organizaiei i trebuie s fie implementat n organizaie;
c) stabilirea obiectivelor calitii (care s includ cerinele de calitate pentru produs);
d) planificarea SMC; e) cerine referitoare la responsabilitate, autoritate i comunicare;
f) conducerea analizei SMC, efectuat de managementul de la cel mai nalt nivel;
g) s se asigure de disponibilitatea resurselor necesare pentru obiectivele referitoare la calitate ale
organizaiei.
Managementul resurselor. Organizaia trebuie s asigure, prin managementul de la cel mai nalt
nivel, resursele necesare pentru a implementa i a menine sistemul de management al calitii.
Resursele necesare se refer la:

resurse umane (identificarea competenei, asigurarea instruirii, evaluarea eficacitii instruirii,


meninerea de nregistrri referitoare la studii, experiena, instruirea i calificarea fiecrui angajat);

infrastructura necesar pentru a realiza conformitatea cu cerinele produsului;

mediul de lucru, necesar pentru a realiza conformitatea cu cerinele produsului.

Realizarea produsului. Un produs "demareaz" ca o idee. Iniial este necesar planificarea realizrii
produsului, proces care are ca rezultat documentul numit planul calitii; acesta descrie modul de
aplicare a SMC la procesele de realizare a produsului. Procesele referitoare la relaia cu clientul se
desfoar cu angajamentul direct al managementului de la cel mai nalt nivel.

Proiectarea i dezvoltarea produsului este urmtoarea etap n procesul global de realizare a


produsului i cuprinde:

planificarea

proiectrii

dezvoltrii

produsului,

cu

precizarea

proiectare/dezvoltare;

analiza, verificarea i validarea fiecrei etape;

stabilirea responsabilitilor i autoritii pentru proiectare i dezvoltare.

etapelor

de

Termenii "proiectarea i dezvoltarea produsului" au urmtoarele semnificaii: proiectarea creeaz


soluia conceptual a produsului, iar dezvoltarea transform soluia ntr-un model funcional complet.
Planificarea proceselor de realizare a produsului cuprinde urmtoarele:

stabilirea obiectivelor calitii i a cerinelor pentru produs;

stabilirea proceselor i documentelor necesare, necesitatea alocrii resurselor pentru a asigura


aplicarea cerinelor pentru produs;

activitile pentru verificarea, validarea, monitorizarea, inspecia i ncercrile produsului,


precum i criteriile de acceptare a produsului;

disponibilitatea nregistrrilor corespunztoare i necesare.

Procesul de aprovizionare este o etap premergtoare procesului de producie al produsului de realizat.


Este necesar s fie stabilite cerinele de aprovizionare care se refer la:

cerine pentru aprobarea produsului de aprovizionat, a procedurilor, proceselor i


echipamentelor furnizorului;

cerine pentru calificarea personalului;

cerine pentru sistemul de management al calitii, al furnizorului.

Organizaia trebuie s specifice i s implementeze inspeciile sau alte verificri necesare ale
produsului aprovizionat.

Procesul de producie i procesul de furnizare a serviciului. Organizaia trebuie s proiecteze procesul


de producie al produselor de tip "produs material", respectiv procesul de furnizare a unui serviciu, n
condiii controlate. Condiiile controlate includ: disponibilitatea informaiilor despre caracteristicile
produsului, disponibilitatea instruciunilor de lucru pentru operaii i procese, disponibilitatea
echipamentelor, a dispozitivelor de msurare i monitorizare, implementarea activitilor de livrare i
post-livrare. Organizaia trebuie s valideze procesele de producie, respectiv de furnizare de servicii,
n sensul de a se demonstra capabilitatea acestor procese de a obine rezultatele planificate. Organizaia
trebuie s menin identificarea i trasabilitatea produsului pe durata realizrii acestuia, atunci cnd
este necesar. Este necesar s fie asigurat pstrarea produsului, care se refer la identificarea,
manipularea, depozitarea i protecia acestuia. Dintre activitile desfurate ca i cerine ale SMC, n
timpul desfurrii procesului de producie, fac parte i inerea sub control a dispozitivelor de msurare

i de monitorizare, care implic identificarea, etalonarea sau verificarea, protejarea acestora mpotriva
deteriorrii.
Msurarea, analiza i mbuntirea este o etap important pe care ar trebui s o parcurg
tipografia pentru a analiza performanele SMC de implementat, avnd ca obiective demonstrarea
conformitii produsului, asigurarea conformitii SMC i mbuntirea eficacitii SMC. Procesele
corespunztoare acestei etape sunt:

monitorizarea i evaluarea proceselor SMC urmrete utilizarea metodelor care s demonstreze


capabilitatea proceselor SMC de a obine rezultatele planificate;

monitorizarea i evaluarea produselor trebuie efectuat n timpul procesului de realizare a


produsului, pentru verificarea ndeplinirii cerinelor specificate pentru produs. Trebuie meninute
dovezile conformitii cu cerinele de acceptare;

mbuntirea continu a eficacitii SMC este posibil prin stabilirea i aplicarea aciunilor
corective pentru eliminarea cauzelor neconformitilor, precum i prin aplicarea de aciuni
preventive pentru a preveni apariia neconformitilor poteniale. Trebuie meninute nregistrri ale
rezultatelor aciunilor corective i preventive ntreprinse.

Pentru definirea i implementarea sistemului de management al calitii TipografiaPRAG3SRL


este necesar s elaboreze un set documentaii, cerin a standardului SR EN ISO 9001:2008. Aceast
documentaie trebuie s includ un set de documente din care fac parte:

declaraia documentat referitoare la politica n domeniul calitii i obiectivele calitii;

manualul calitii : documentul care descrie sistemul de management al calitii dintr-o


organizaie. Coninutul manualului calitii este format din totalitatea procedurilor documentate i
instruciunilor de la toate compartimentele funcionale ale organizaiei. Acest manual definete
scopul SMC i descrie interaciunea dintre procesele SMC;

planul calitii : documentul care specific ce proceduri i resurse asociate trebuie aplicate, de
cine i cnd pentru un anumit produs, proces sau contract. Planul calitii descrie standardele,
practicile calitii, resursele i procesele pertinente pentru un produs, serviciu sau proiect specifice;

proceduri documentate : documente n care se descriu modurile specificate de efectuare a unei


activiti sau a unui proces. Procedura conine un ansamblu de reguli scrise, specifice unei
activiti, unui sector, unei operaii de obinere sau de inspecie (control), de ncercare etc.;

instruciuni de lucru: descriu modul de efectuare a tuturor lucrrilor care ar putea fi influenate
defavorabil de lipsa unor astfel de instruciuni;

formulare: documente elaborate i meninute pentru a nregistra datele care demonstreaz


conformitatea cu cerinele sistemului de management al calitii;

Metode i tehnici pentru mbuntirea calitii. Sunt cunoscute sub denumirea de "instrumentele
managementului calitii", fiind utilizate pentru rezolvarea etapelor procesului de mbuntire. Se
deosebete un grup de instrumente clasice (tradiionale) ale calitii, denumite i instrumente "de
prima generaie" i un grup de "instrumente noi", care constituie "cea de-a doua generaie".
Instrumentele clasice se bazeaz pe metode statistice de control i implic cunotine de statistic
pentru tratarea datelor numerice.
Conducerea PRAG3SRL dorete s mbuntteasc continuu performanele prin controlul
impactului activitilor sale n toate etapele realizrii produselor i serviciilor sale. Realizeaz lucrri
de calitate fr a prejudicia resursele naturale limitate, mediul inconjurtor, securitatea i sntatea
tuturor partenerilor si de interes.

Obiective i inte cuantificabile pentru sistemul de management ISO 9001


al ntreprinderii PRAG3SRL
Obiectiv
strategic din
politica n
domeniul
calitii

1. Obinerea
nivelului cel
mai nalt al
calitii
produselor
de ctre

PRAG3
SRL

Obiective de
proces

1.Evaluarea
nivelului
satisfacie
populaiei,
instituiilor
publice,angajailor

Indicator

de
a

2.Monitorizarea i
msurarea
proceselor :
capabilitatea

60%-70%

90%100%

Msuri
realizare

de

aplicam principiile
dezvoltarii durabile
prin satisfacerea
necesitatilor
prezentului,
fara a compromite
capacitatea
generatiilor viitoare
de a-si satisface
propriile
necesitati;

promovam
proiectarea
responsabila si

Resurse

n limitele
bugetului
disponibil

n limitele
bugetului
disponibil

Responsabili
de proces

Departamentul
Calitate

Managerul

proceselor de a
obine rezultatele
planificate.

3.Monitorizarea i
msurarea
produsului

4.Aciuni corective
i preventive de
eliminare a
cauzelor
neconformitilor

5.Implementarea i
certifcarea
sistemului integrat
al calitii ISO
9001,14001,22000

2.Dezvoltarea

1.Organizarea
instruirii
personalului n
domeniul
managementului
calitii

executia in
conditii de
securitate a
produselor
noastre, masuram,
monitorizam,
evaluam si
imbunatatim
continuu,
performantele
de mediu si
sanatate si
securitate in
munca;

90%100%

70%-80%

0-100%

minim
20%
ntrunire a
personalul
ui pe lun

-inspecii i
ncercri la primire
a materie prime
-inspecii i
ncercri n cursul
fabricaiei;
nregistrri.
-inspecii i
ncercri finale a
produselor
Stringerea datelor
prin intermediul:
-unor audituri
interne i externe;
-derogri dup
fabricaie;
-foi de strngere a
datelor referitoare la
controlul procesului;
-registru cu
reclamaiile de la
clieni;
-elaborarea
documentaiei
necesare;
-implementare
Prevederi standarde
de referin
-selectare organisme
de certificare
-alocare resurse
pentru efectuarea de
cursuri, participri
la seminarii
-instruirea specific
necesar executrii
sarcinilor

n limitele
bugetului
disponibil

Comisia
recepie

de

Responsabilul
Laboratorului
de Probe

aproximativ
40.000 lei

Managerul
Calitate
i aduse la
cunotin
Directorului
General,

aproximativ
200.000 lei

Director
General

n limitele
bugetului
disponibil

Managerul
Calitate
mpreun cu
Responsabilul
Logistica

competenelor
personalului i
contientizarea
importanei lor
n cadrul
asigurrii
calitii

2.Evaluarea
periodic a
activitii
angajailor

3.Evaluarea
activitii
ntreprinderii
S.A.,,BereUnitanc
precum i a
indicatorior de
performan n
conformitate cu
cerinele Uniunii
Europene

-elaborare metode
de evaluare a
ersonalului
-analiza rezultatului
evalurii
personalului prin
nregistrare i
arhivare.

40%-50%

1.nbuntirea
activitii
prin
calculul
indicatorilor
de
performan

1 din 90%
din
indicatorii
calculati
s
corespund

cu
cerintele
europene

-evaluarea
rezultatelor,
-validarea
combinailor
de
msuri de control
-validarea aciunilor
corective.

Managerul
Calitate
mpreun cu
Responsabilul
Logistica

n limitele
bugetului
disponibil

n
limitele
bugetului
disponibil

Managerul
Calitate
mpreun cu
Economistul

In acest scop ne angajam sa:


-

respectam

legislatiei

cerintele

in

vigoare,

clientilor
ale

si

ale

celorlalte

standardelor

parti

existente

interesate,

armonizate

aplicand
cu

prevederile

normele

Uniunii

Europene, precum si exigentele interne ale grupului;

stabilim

obiective

monitorizam,

privind

calitatea

lucrarilor

evaluam

noastre

si

pe

care

masuram,
mentinem;

- incurajam continuu proprii angajati in vederea dezvoltarii profesionale prin instruire


si
-

crearea
asiguram

cresterea

rad

unui
continua

inalt

mediu
a

stimulativ

satisfactiei

de

clientilor

prin

inovare

pentru
realizarea

aceasta;
de

si

lucrari

cu

calitate;

- protejam mediul inconjurator in principal prin reducerea atat a emisiilor cat si a


utilizarii
materiala

resurselor
si

naturale
energetica

neregenerabile,
a

cresterea

deseurilor

si

gradului

de

reabilitarea

recuperare
mediului;

- asiguram securitatea si sanatatea la locurile de munca prin minimizarea sau izolarea

riscurilor

pentru

proprii

angajati,

contractori

- urmarim satisfacerea deplina a exigentelor clientilor nostri,


stransa

si

neintrerupta

cu

acestia

si

livram

produsele

si

vizitatori;

realizam o comunicare

comandate

in

cel

mai

scurt

termen posibil.

Conducerea S.C. Disz Tipo S.R.L., prin prezenta declaraie, definete i consemneaz politica,
strategia si angajamentele organizaiei n domeniul calitii, mediului si sntii i securitii
ocupaionale urmrind realizarea urmtoarelor obiective principale:

Creterea satisfaciei clienilor i a altor pri

interesate

Creterea eficienei i motivrii personalului

mbuntirea

managementului

deeurilor

generate n organizaie

mbuntirea continu a performanei de


calitate, mediu i sntate i securitate

Creterea eficienei utilizrii resurselor i

ocupaional

evacurilor n mediu

Prevenirea polurii mediului

Reducerea

Adugarea de valoare la produsele clienilor


prin nbuntirea modului de preyentare a

riscurilor

de

producere

acestora;

oferirea

soluiilor

complete

de

accidentelor

ambalare beneficiarilor (mbinarea produselor

mediului

clasice cu elemente moderne de rezisten i

Creerea de noi spaii pentru asigurarea


depozitrii

optime

materiei

prime

produselor finite

repercursiuni

sntii

asupra
securitii

ocupaionale

ambalare)

cu

Asigurarea echipamentului individual de


lucru

protecie

pentru

personalul

organizaiei

Pentru realizarea acestor obiective conducerea S.C. Disz Tipo S.R.L Scele a stabilit urmtoarea
strategie:

implementarea unui sistem integrat n conformitate cu SR EN ISO 9001 2001, SR EN ISO


14001

2005

SR

OHSAS

18001- 2004

nelegerea necesitilor i ateptrilor clienilor, msurarea performanelor produselor/de


mediu/ OH&S

certificarea sistemului integrat implementat

gestionarea optim a resurselor i a deeurilor i emisiilor atmosferice

asigurarea accesibilitii politicii si performanelor de mediu/sntate i securitate ocupaional


tuturor prilor interesate

reducerea oricrui impact asupra mediului/ sntate i securitate ocupaional

PRAG3 SRL monitorizeaz permanent toate procesele sale tehnologice i acioneaz n sensul

prevenirii apariiei oricrui factor poluant, n condiiile satisfacerii integrale a cerinelor clienilor
privind calitatea.
n acest scop acioneaz n urmtoarele direcii:
1. Se conformeaz permanent cerinelor legislaiei de mediu, aplicabil activitilor sale;
2. Acioneaz n scopul modernizrii i mbuntirii permanente a proceselor tehnologice n scopul
reducerii pn la eliminare a factorilor poluani din sol, ap, aer. Colecteaz i valorific deeurile.
Colecteaz soluiile uzate pentru tratare i eliminare final prin firme specializate i achit toate
obligaiile fa de Fondul de Mediu;
3. Acioneaz permanent pentru instruirea i contientizarea managerilor i angajailor cu privire la
necesitile i oportunitile de reducere a polurii;
4. Colaboreazn permanen cu partenerii si de interese, n special cu autoritile naionale i
comunitatea, n scopul aplicrii acestei politici;

5.

Evaluiaz, analizeaz, actualizeaz i mbuntete permanent politica n domeniul mediului,

asigurnd adecvarea ei permanent la cerinele existente;


6. Asigur comunicarea i cunoaterea acestei politici de ctre toi managerii i angajaii PRAG3
SRL

7.

Rspunde de aplicarea prezentei politici n domeniul mediului toi managerii i angajaii PRAG

3SRL

Aceast politic este comunicat i neleas de ntregul personal i este disponibil pentru public.
Conducerea PRAG3SRL se angajeaz s aplice aceast politic pentru obinerea unui mediu
nconjurtor prietenos i o dezvoltare durabil.
Astfel politica de mediu a organizaiei se realizeaz prin punerea la punct a activitilor legate de:
Planificarea activitilor i integrarea acestora n sistemul societii cu punerea n eviden a aspectelor
i obiectivelor de urmrit prin programul de mediu;
Implementarea i funcionarea sistemului cu evidenierea structurii, a responsabilitilor, formarea i
sensibilizarea competenelor necesare, comunicarea ntre sectoarele de activitate, controlul i
prevenirea unor situaii de urgen, care pot aprea n sistem, elaborarea i implementarea
documentaiei i a activitilor respective;.
Avantajele implementrii :
Reducerea costurilor
reducerea costurilor materiilor prime;
reducerea consumului de energie;
reducerea riscului de mbolnvire;
Beneficii pe pia

mbuntirea imaginii publice;


folosirea avantajelor pe piee noi;
pstrarea pieelor deja ctigate.

Beneficii pentru clieni


creterea ncrederii clienilor n probitatea furnizorului;
preuri competitive datorit minimizrii cantitii de deeuri;
o utilizare mai bun a surselor financiare.

Beneficii pentru angajai


mbuntirea condiiilor de munc i via;
mbuntiri posibile ale sntii i creterea calitii vieii;
angajamentul privind o politic de mbuntire a calitii mediului va duce la creterea implicrii
angajailor.
Beneficii pentru mediu
reducerea consumurilor de materii prime, emisii, deeuri, zgomot, utilizrii energiei i impactului
asupra ecosistemelor.
Relaii mai bune cu autoritile din domeniul proteciei mediului
creterea abilitii de a nelege mai bine cerinele legislative i o abordare sistematic n atingerea lor

Conducerea tipografiei PRAG3 SRL este contient c atingerea excelenei n planul


competitivitii se obine numai prin creterea responsabilitii i a nivelului instruirii adecvat a tuturor
angajailor si si totodat printr-o comunicare deschis, permanent i nemijlocit cu beneficiarii i cu
autoritile responsabile.
PRAG3 SRL aplic un sistem de management integrat - calitate, mediu, sntate i
securitate n mun n conformitate cu standardele de referin SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO
14001:2005 i SR OHSAS 18001:2008 n scopul asigurrii calitii produselor / serviciilor efectuate,
protejrii mediului nconjurtor i mbuntirii performanei de sntate i securitate n munc.
Politica n domeniul calitii, mediului, sntii i securitii n munc este adus la cunotina
ntregului personal de management din societate, iar acesta o aduce la cunotina ntregului personal
din subordine.
Sistemul de management din organizatie este centrat pe conceptul Deming, bazat pe
participarea nemijlocit i integral a tuturor membrilor organizaiei, prin care urmrim permanent

asigurarea succesului pe termen lung pentru satisfacerea deplin a clientului, maximizarea obtinerii de
avantaje pentru toti membrii organizaiei i pentru societate, pentru minimizarea factorilor de risc
pentru angajai i a impactului asupra mediului inconjurtor.
Astfel angajatorul se oblig de a asigura securitatea si sntatea lucrtorilor n toate aspectele
legate de munc, iar dac acesta apeleaz la servicii externe nu e exonerat de responsabilitile sale n
acest domeniu.
n cadrul responsabilitilor sale, angajatorul are obligaia de a lua msurile necesare pentru:
- asigurarea securitii i protecia sntii lucrtorilor;
- prevenirea riscurilor profesionale;
-informarea i instruirea lucrtorilor;
-asigurarea cadrului organizatoric i a mijloacelor necesare securitii i snttii n munc.
Angajatorul desemneaz unul sau mai muli lucrtori pentru a se ocupa de activitile de
protecie i de activitile de prevenire a riscurilor profesionale din ntreprindere . n sarcina mai intr
i angajatorului urmtoarele obligatii:
- s ia msurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea
lucrtorilor, adaptarea naturii activitilor i mrimii ntreprinderii, innd seama de alte persoane
prezente;
- s stabileasc legturile necesare cu serviciile specializate, ndeosebi n ceea ce priveste primul
ajutor, serviciul medical de urgen, salvare i pompieri.
Angajatorul trebuie s ia msuri corespunzatoare, astfel nct lucrtorii s primeasc informaiile
necesare privind riscurile pentru securitate i sntate n munc, precum i msurile i activitile de
prevenire i de protecie att la nivelul ntreprinderii, ct i la nivelul fiecrui post de lucru .
Angajatorii consult lucrtorii i permit participarea acestora la discutarea tuturor problemelor
referitoare la securitatea i sntatea n munc. Acest lucru implica consultarea lucrtorilor, dreptul
lucrtorilor s fac propuneri, participarea echilibrat.
Este prevazut n sarcina angajatorului obligaia de a asigura condiii pentru ca fiecare lucrtor
s primeasc o instruire suficient i adecvat n domeniul securitii i sntii n munc, n special
sub form de informaii i instruciuni de lucru, specifice locului de munc i postului sau:
- la angajare;
- la schimbarea locului de munc sau la transfer;
- la ntroducerea unui nou echipament de munc sau a unor modificri ale echipamentului existent;
-la introducerea oricrei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
- la executarea unor lucrri speciale.

Administraia tipografiei PRAG3SRL este hotrat s furnizeze clienilor si produse care s


indeplineasc cerinele de calitate bazandu-se pe contribuia tuturor angajailor. Sunt contieni c
factorul cel mai important al succesului l constituie oamenii competeni i motivai, care au la
dispoziie resurse materiale i manageriale, care lucreaz intr-un mediu sntos i sigur.

Operand intr-un mediu economic globalizat i puternic concurenial, avand de satisfcut cerinele
tot mai mari ale clienilor, cred c cele mai bune rezultate economice sunt strans legate de
responsabilitatea pe care o simte conducerea

fa de angajaii societii, clienii, acionarii,

comunitatea local i mediul inconjurtor.


Pentru continua imbuntire a celor mai bune practici de conducere in PRAG3SRL se dezvolt i se
menine un Sistem de Management al Responsabilitii Sociale in conformitate cu Standardul
Internaional SA 8000 In acest context conducerea se angajeaz s:
a. respecte in totalitate cerinele Standardului Internaional SA 8000 :
b. respecte legislaia naional i internaional , aplicabile in societatea noastr ca i cerinele
documentelor internaionale listate in Manualul Responsabilitii Sociale precum i ale altora
privind drepturile angajailor;
c. intreprinde msuri active pentru imbuntirea continu a Sistemului de Management al
Responsabilitii Sociale i implicit a condiiilor i relaiilor de munc i a calitii produselor;
d. documenteze, implementeze, menin i s comunice intregului personal politica privind
Responsabilitatea Social.
e. fac public prezenta politic in domeniul responsabilitii
Orice angajat al PRAG3SRL. va fi susinut, dup nevoile organizaiei, pentru dezvoltare personal,
instruire i i se vor acorda facilitile necesare.
Reprezentantul Managementului pentru Responsabilitate Social numit de conducere are sarcina de a
monitoriza i a asigura implementarea corect i eficace a Sistemului de Management al
Responsabilitii Sociale PRAG3SRLin intregul su.

Managementul PRAG3SRLa devenit constient de faptul ca responsabilitatea sociala si conditiile de


munca sunt de o importanta fundamentala pentru dezvoltarea organizatiei, concomitent cu respectarea
legislatiei nationale si internationale in ceea ce priveste conditiile si forta de munca, aceasta fiind
responsabilitatea fiecarui angajat al organizatiei si de asemenea a intregii comunitati.
Avand in vedere cele de mai sus, precum si dorinta managementului de a dovedi ca satisfactia
clientilor si a beneficiarilor, realizarea profitului si actiunile concurentiale de pe piata trebuie realizate
fara a se neglija drepturile, necesitatile si asteptarile angajatilor si ale comunitatii, a fost luata decizia
implementarii unui sistem de management in conformitate cu cerintele standardului SA 8000.
Pentru realizarea celor de mai sus, managementul organizatiei se angajeaza:

Sa furnizeze toate resursele necesare pentru implementarea corespunzatoare a sistemului


de management;

Sa se conformeze tuturor cerintelor acestui standard referitoare la:

1 - Munca copilului sa se asigure ca nu se utilizeaza munca copiilor nici de catre organizatie si nici
de catre furnizori si ca se vor crea conditii speciale de lucru pentru minorii angajati care sa asigure
protejarea

acestora.

2 - Munca fortata si obligatorie - evitarea utilizarii muncii fortate si obligatorii in orice forma a
acesteia.
3 - Sanatate si securitate - asigurarea unui mediu de lucru sigur si sanatos fara pericole de accidentare
sau

imbolnavire

profesionala.

4 - Libertatea de asociere si dreptul la negociere colectiva - respectarea dreptului de formare sau


afiliere

la

structuri

sindicale

si

de

negociere

colectiva.

5 - Discriminare - interzicerea discriminarii in toate formele sale la locul de munca.


6 - Practici disciplinare - interzicerea folosirii pedepselor corporale, a abuzului mental sau verbal.
7 - Programul de lucru - respectarea legilor aplicabile si a standardelor industriale.
8 - Remunerarea - asigurarea de salarii care satisfac cerintele legale si standardele industriale specifice
si care sunt suficiente pentru a satisface nevoile minime de trai ale angajatilor si familiilor acestora.

Sa se conformeze legislatiei nationale i altor legi aplicabile sau cerine pentru care
societatea subscrie, i sa respecte alte instrumente internaionale i interpretarile acestora
prevazute in SA 8000;

Sa

analizeze

politica

si

performantele

sistemului

periodic

pentru

se

asigura imbunatatirea continua, lund n considerare schimbrile n cadrul legislativ,


propriul cod de conduit, si oricare alte cerinte ale organizatiei;

Sa se asigure ca politica este implementata, mentinuta, comunicata si accesibila


intregului personal care lucreaza pentru sau in numele sau;

Sa permita efectuarea auditurilor anuntate si neanuntate si sa puna la dispozitie toate


informatiile rezonabile pentru a dovedi conformarea cu cerintele SA 8000 in scopul
certificarii;

Sa utilizeze furnizori care respecta cerintele acestui standard;

Politica va fi pusa la dispozitie la cererea partilor interesate.

Intregul personal al organizatiei are obligatia de a se implica in mod activ in realizarea tuturor
angajamentelor asumate prin aceasta politica.

La Tipografia PRAG3 SRL responsabilitatea

securitii

informaiilor

revine

managementului de la cel mai nalt nivel. Angajailor le revine doar obligaia de a respecta regulile
impuse de management prin politici i proceduri.
Primul pas pe care trebuie s-l fac managementul este s stabileasc o politic de securizare a
informaiilor n funcie de specificul de activitate al firmei i de obiectivele acesteia. n funcie de
acestea, trebuie s decid modul n care se face clasificarea informaiilor, de regul informaii
neconfideniale, informaii confideniale i informaii strict confideniale i apoi s clasifice
informaiile pe baza criteriilor alese.
Dup ce s-a fcut clasificarea informaiilor, administraia Tipografiei PRAG3SRL se
stabilete nivelul de acces la fiecare categorie de informaii n funcie de fia postului. n general, este
bine s se utilizeze principiul need to know i fiecare angajat s aib acces doar la acele informaii
care i sunt necesare pentru ndeplinirea sarcinilor. Este foarte important ca n contractele de munc s
existe clauze bine definite pentru confidenialitate. De asemenea, elementele de confidenialitate
trebuie menionate i n cadrul fielor de post.
Urmtorul pas la este identificarea modalitilor de control al accesului la informaii, n funcie
de nivelul de acces al utilizatorilor. Cotrolul nu nseamn numai accesul la resursele informatice ale
companiei, ci trebuie controlat i accesul fizic, deoarece nu toate informaiile sunt pe suport electronic.
Degeaba este parolat computerul dac biroul este plin de hrtii care conin informaii sensibile
referitoare la contractele n derulare, de exemplu. De aceea firma stabilete proceduri att pentru
controlul accesului n reea, ct i pentru controlul accesului fizic.
Pn aici, lucrurile sunt oarecum clare i uor de implementat. Mai exist nc trei pai care se
urmeaz :
1) Instruirea personalului. Aceasta se face periodic, mcar o dat la ase luni, pn cnd regulile
ajung o a doua natur.

2) Verificarea aplicrii politicilor i procedurilor. Firma trebuie s conduc un audit intern mcar o
dat pe an, n funcie de numrul de procese i de complexitatea activitilor.
3) mbuntirea continu. n urma concluziilor auditului sau a verificrilor, organizaia trebuie s ia
msuri de ajustare a politicilor i procedurilor.

Deci n cadrul TipografieiPRAG3SRL politica de securitate a informaiei constituie unul dintre


cele mai importante documente din cadrul acesteia. Acest document prezint n

permanen o extensie a mediului de afaceri al organizaiei, a culturii i misiunii acesteia, s fie n


spiritul reglementrilor i legislaiei incidente.

Politica de securitate a informaiei este adaptat pentru a reflecta obiectivele de afaceri ale organizaiei.
Acesta este unul dintre principalele motive pentru care utilizarea unor politici standard nu este o
alternativ viabil pentru cei mai muli dintre managerii n securitatea informaiei. Este incontestabil
faptul c multe organizaii mprtesc obiective de afaceri similare i multe politici pot coincide.
Elementul definitoriu care promoveaz ns un program de securitate ctre un nivel de eficien
sporit, dei poate suna straniu, nu l constituie calitatea politicii l reprezint oamenii.

Pentru ca securitatea informaiei s fie luat n mod serios n consideraie n cadrul organizaiei, trebuie
ca n mod necesar suportul managementului s fie vizibil la toate nivelurile. Acest deziderat poate fi
atins prin finanarea iniiativelor programului de securitate al informaiei, promovarea acestora n
rndul personalului, organizarea unor activiti de informare i pregtire profesional.

Realizarea obiectivelor ntreprinderii n domeniul calitii impune crearea unei structuri


organizatorice care s stabileasc liniile directoare ale autoritii i responsabilitilor, s
mbunteasc comunicarea ntre unitile funcionale i s amelioreze productivitatea.
ncadrulTipografieiPRAG3SRL, Departamentul de Calitate funcioneaz ca o unitate
central la nivelul conducerii de vrf, avnd rolul de a sprijini managementul general n elaborarea
politicii, a obiectivelor i programelor pentru calitate, asigurnd logistica desfurrii activitilor din
domeniul calitii.
Organizarea Departamentul de Calitate la TipografiaPRAG3SRL ct i a componentelor
acesteia (servicii, birouri, laboratoare, puncte de control) este astfel conceput nct s aib att un rol
preventiv ct si un rol de atestare a calitatii.

Organigrama Departamentului Calitate


Direcia de Calitate are relaii ierarhice, funcionale i de colaborare cu toate compartimentele
funcionale i operaionale ale ntreprinderii, ct i cu mediul exterior alctuit din furnizori, beneficiari
si organisme de certificare.
Principalele responsabilitati ale Departamentului Calitate sunt:

implementeaza i menine SMc conform prevederilor standardului;

redacteaz i actualizeaz manualul calitii;

defineste procedurile sistemului de management al calitii;

ntreprinde aciuni pentru mbunatirea SMC;

analizeaz eficiena SMC i a aciunilor de mbuntire ntreprinse;

instruieste personalul n domeniul calitii;

coordoneaz activitatea responsabililor cu asigurarea calitii din departamente;

asigura interfaa cu organismele naionale de reglementare privind managementul calitii i cu


organismele de certificare .
De asemenea, fiecare compartiment din structura Departamentului Calitate Tipografiei

PRAG3 SRL are responsabiliti i relaii specifice. Astfel Serviciul analiz sistem i auditul
calitii asigur: coordonarea auditurilor interne i la furnizor, supravegherea meninerii condiiilor de
certificare, coordonarea activitilor de analiz a neconformitilor, coordonarea analizei efectuate de
conducere. Serviciul ingineria calitatii are responsabiliti n elaborarea, coordonarea si evaluarea

unor

proiecte

de

mbunatire

calitii.

Diagrama de organizare i funcionare pentru activitile


de recepie calitativ a materialelor