Sunteți pe pagina 1din 11

Hotrre nr.

268/2007
din 14/03/2007

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind
protectia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 04/04/2007

n temeiul art. 108 din Constitufia Romniei, republicat, i al art. 103 din Legea nr. 448/2006
privind protecfia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificrile i
completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Articol unic. - Se aprob Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006
privind protectia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificrile i
completrile ulterioare, prevzute n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:

Ministrul muncii, solidarittii sociale i


familiei,
Gheorghe Barbu

Preedintele Autorittii Nationale

pentru Persoanele cu Handicap,

Silviu George Didilescu

p. Ministrul administratiei i
internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul snttii publice,
Gheorghe Eugen Nicolescu
Ministrul transporturilor,
constructiilor i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul educatiei i cercetrii,
Mihail Hrdu
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu

Bucureti, 14 martie 2007.

Nr. 268.

Norm metodologic
din 14/03/2007

de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia i


promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Tematici

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 04/04/2007


Actul a intrat in vigoare la data de 04 aprilie 2007

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006 privind protectia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificrile i
completrile ulterioare, denumit n continuare lege.
Art. 2. - Beneficiaz de dispozitiile legii urmtoarele categorii de persoane:
a) copiii care posed certificat de ncadrare n grad de handicap eliberat prin hotrre a
comisiei pentru protectia copilului;
b) adultii care posed certificat de ncadrare n grad de handicap eliberat de comisia de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dup caz, decizie eliberat de comisia
superioar de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, n termen de valabilitate.
CAPITOLUL II
Drepturile persoanelor cu handicap
SECTIUNEA 1
Sntate i recuperare
Art. 3. - n cazul n care familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu poate
asigura exercitarea drepturilor persoanelor cu handicap, aceasta revine, n principal, autorittilor
administratiei publice locale unde i are domiciliul sau reedinta persoana cu handicap.
Art. 4. - Asistentul social al serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau
reedint a persoanei cu handicap se autosesizeaz, rspunde la sesizri/reclamatii, constat c
familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu asigur sau ncalc drepturile
persoanei cu handicap i anunt n acest sens autorittile administratiei publice locale.
Art. 5. - n aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. e) din lege, autorittile publice se vor baza, n
principal, pe promovarea programelor de interventie timpurie.
Art. 6. - n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate, persoanele cu handicap
beneficiaz de asistent medical, inclusiv de medicamente, att pentru tratamentul ambulatoriu,
ct i pe timpul spitalizrii, n conditiile art. 10 din lege i n conformitate cu contractul-cadru
privind conditiile acordrii asistentei medicale n cadrul sistemului asigurrilor sociale de
sntate.
Art. 7. - nsotitorul copilului sau adultului cu handicap grav ori accentuat poate fi orice persoan
care nsotete copilul sau adultul, inclusiv asistentul personal n cazul copilului ori adultului cu
handicap grav.
Art. 8. - Biletele gratuite de tratament balnear se acord n limita numrului total de bilete
prevzute n legea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul respectiv.
Art. 9 - Cererea pentru acordarea biletului gratuit de tratament balnear se depune la casele
teritoriale de pensii i este nsotit de urmtoarele documente:
a) copie de pe actul de identitate;
b) copie de pe documentul care atest ncadrarea n grad de handicap;
c) recomandare medical emis de medicul de familie sau medicul specialist.
Art. 10. - n cazul n care decizia ori aprobarea de plat pentru dispozitivele medicale solicitate,
prevzut la art. 11 alin. (2) din lege, nu este emis n termen de maximum 30 de zile de la data
depunerii documentatiei necesare, persoana cu handicap se poate adresa instantei de
contencios administrativ competente, n conditiile legii.

SECTIUNEA a 2-a
Educatie
Art. 11. - n situatia n care studentul cu handicap grav sau accentuat adreseaz cererea de
reducere cu 50% a taxelor pentru cazare i mas la cantinele i cminele studenteti, iar aceasta
nu este rezolvat favorabil, persoana lezat se poate adresa instantei de contencios administrativ
competente, n conditiile legii.
Art. 12. - n vederea obtinerii unui loc gratuit n tabere de odihn pentru precolarul sau elevul
cu handicap, printele ori reprezentantul legal al acestuia va depune o cerere la unitatea de
nvtmnt de care apartine, nsotit de copie de pe documentul care atest ncadrarea n grad
de handicap. Studentul cu handicap va depune cererea personal sau prin reprezentant.
SECTIUNEA a 3-a
Locuint
Art. 13. - La nivel local, responsabile cu asigurarea accesului persoanelor cu handicap la
nchirierea unei locuinte sunt consiliile locale, ca autoritti deliberative, i primarii, ca autoritti
executive, n raza crora i are domiciliul sau reedinta persoana cu handicap.
SECTIUNEA a 4-a
Asistent juridic i facilitti
Art. 14. - n sensul prevederilor art. 23 alin. (4) din lege, n cazul n care instanta
judectoreasc numete ca tutore autoritatea administratiei publice locale, aceasta are obligatia
de a desemna o persoan sau o comisie din aparatul de specialitate al primarului, respectiv din
cadrul compartimentului cu atributii n domeniu, care s duc la ndeplinire hotrrea instantei
judectoreti.
Art. 15. - (1) n vederea obtinerii rovinietei, persoanele care se ncadreaz n prevederile art. 27
din lege vor depune fie la primriile din localitatea de domiciliu sau reedint, fie la directiile
generale de asistent social i protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor
municipiului Bucureti, o cerere nsotit de urmtoarele documente n copie: documentul care
atest ncadrarea n grad de handicap, actul de identitate, certificatul de nmatriculare sau cartea
de identitate a autovehiculului.
(2) Primriile vor centraliza lunar solicitrile primite n acest sens i le vor trimite pn n data
de 10 a lunii urmtoare directiilor generale de asistent social i protectia copilului judetene,
respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureti.
(3) Directiile generale de asistent social i protectia copilului judetene, respectiv locale ale
sectoarelor municipiului Bucureti, vor centraliza lunar solicitrile n acest sens i le vor trimite
pn n data de 20 a lunii urmtoare Companiei Nationale de Autostrzi i Drumuri Nationale din
Romnia - S.A., mpreun cu cererea de acordare a rovinietelor.
(4) Temeiul cererii prevzute la alin. (3) l constituie conventiile tripartite care se ncheie anual
ntre directiile generale de asistent social i protectia copilului judetene, respectiv locale ale
sectoarelor municipiului Bucureti, Ministerul Transporturilor, Constructiilor i Turismului i
Compania National de Autostrzi i Drumuri Nationale din Romnia - S.A.
(5) Compania National de Autostrzi i Drumuri Nationale din Romnia - S.A. va elibera
rovinietele solicitate ctre directiile generale de asistent social i protectia copilului judetene,
respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureti, pn n ultima zi lucrtoare a acelei luni.
Art. 16. - Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere, persoanele cu handicap grav
sau accentuat trebuie s fac dovada cu actul de identitate i documentul care atest ncadrarea
n grad de handicap.
Art. 17. - (1) Pentru a beneficia de prevederile art. 25 din lege, persoana cu handicap grav sau
accentuat se adreseaz Autorittii Nationale pentru Persoanele cu Handicap i depune prin
registratur urmtoarele documente:
a) cerere;

b) copie de pe documentul care atest ncadrarea n grad de handicap;


c) copie de pe documentul de identitate;
d) declaratie pe propria rspundere referitoare la faptul c ndeplinete conditiile art. 25 din
lege;
e) declaratie pe propria rspundere referitoare la faptul c va comunica Autorittii Nationale
pentru Persoanele cu Handicap orice modificare privind ncadrarea n grad de handicap.
(2) Autoritatea National pentru Persoanele cu Handicap elibereaz persoanei cu handicap o
adeverint referitoare la acordul pltii dobnzii.
(3) Dup obtinerea adeverintei, persoana cu handicap grav sau accentuat se adreseaz unei
unitti bancare n vederea obtinerii creditului. La solicitarea unittii bancare, Autoritatea National
pentru Persoanele cu Handicap va ncheia un angajament de plat a dobnzii.
(4) n situatia n care persoana cu handicap, beneficiar a creditului, nregistreaz restante la
rambursarea acestuia, dobnda aferent creditului se va suporta de ctre aceasta.
CAPITOLUL III
Servicii i prestatii sociale
SECTIUNEA 1
Servicii sociale
Art. 18. - (1) Serviciile sociale prevzute de Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile
sociale, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 515/2003, i de Hotrrea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului
institutiilor de asistent social i a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de
organizare i functionare a institutiilor de asistent social, precum i a Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu
modificrile i completrile ulterioare, sunt acordate de ctre furnizorii de servicii sociale acreditati
n conditiile legii persoanelor cu handicap, pe perioada valabilittii documentului care atest
ncadrarea n grad de handicap.
(2) Serviciile sociale prevzute la alin. (1) se acord din oficiu n situatii de criz.

Art. 19. - (1) n sensul prevederilor art. 30 alin. (3) din lege, actele doveditoare sunt:

a) copie de pe documentul care atest ncadrarea n grad de handicap;

b) copie de pe planul individual de servicii;

c) rezultatul anchetei sociale efectuate de serviciul specializat al primriei localittii de domiciliu

sau reedint;
d) pentru persoanele cu handicap care solicit admiterea ntr-un centru rezidential, dovad
eliberat de serviciul specializat al primriei n a crei raz teritorial i are domiciliul sau
reedinta persoana cu handicap, prin care se atest c acesteia nu i s-au putut asigura protectia
i ngrijirea la domiciliu sau n cadrul altor servicii din comunitate.
(2) n vederea solutionrii cererii, autoritatea administratiei publice locale n a crei raz
teritorial i are domiciliul sau reedinta persoana cu handicap poate solicita i alte documente.
(3) n situatia n care persoanei cu handicap nu i se pot asigura serviciile sociale solicitate la
nivelul localittii de domiciliu sau reedint, serviciul public specializat al acesteia se va adresa
autorittilor administratiei publice de la nivelul judetelor.
Art. 20. - Serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap pot fi acordate:
a) la domiciliu: ngrijiri specializate la domiciliu, echipa mobil, asistentul personal;
b) n comunitate: asistent personal profesionist;
c) n centre de zi i centre rezidentiale publice, private sau public-private.
Art. 21. - n vederea contractrii serviciilor sociale n conditiile art. 32 alin. (2) din lege,
autorittile administratiei publice locale vor proceda dup cum urmeaz:
a) stabilesc costul maxim pentru fiecare serviciu social care se intentioneaz a se contracta, n
baza unei analize privind cheltuielile aferente cu acel serviciu, pentru o persoan asistat, n
decursul unui an;
b) elaboreaz caietul de sarcini care include standardele minime privind asigurarea calittii
pentru serviciul social respectiv, cu respectarea legislatiei n vigoare;

c) contracteaz serviciul social, n conditiile legii.


Art. 22. - ngrijirile specializate la domiciliu se acord persoanelor cu handicap n baza evalurii
nevoilor individuale. ngrijirile specializate la domiciliu se pot acorda chiar i n situatia n care
persoana cu handicap grav beneficiaz de asistent personal.
Art. 23. - Nevoile individuale ale persoanei cu handicap sunt evaluate n cadrul serviciului de
evaluare complex din cadrul directiilor generale de asistent social i protectia copilului
judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureti, i vor fi precizate n planul
individual de servicii.
SECTIUNEA a 2-a
Asistentul personal
Art. 24. - (1) n cazul n care ntr-o familie exist dou sau mai multe persoane cu handicap
grav cu drept la asistent personal, fiecare dintre acestea beneficiaz de asistent personal.
(2) Copilul cu handicap pentru care s-a dispus o msur de protectie special la asistent
maternal nu beneficiaz de asistent personal.
Art. 25. - (1) Pentru a fi ncadrat ca asistent personal, persoana respectiv se va prezenta la
primria localittii de domiciliu sau de reedint a persoanei cu handicap grav i va depune un
dosar continnd urmtoarele documente:
a) cerere de angajare;
b) copie de pe actele de identitate i de stare civil;
c) copie de pe actele de studii;
d) cazier judiciar;
e) adeverint medical eliberat de medicul de familie sau de alt unitate sanitar autorizat,
care s ateste starea de sntate corespunztoare;
f) acordul persoanei cu handicap sau, dup caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al
familiei, exprimat n scris, pentru angajare;
g) declaratie pe propria rspundere c va respecta obligatiile prevzute la art. 37 din lege.
(2) Angajarea asistentului personal se face n maximum 30 de zile de la depunerea dosarului
cu documentele prevzute. n aceast perioad, primria localittii de domiciliu sau de reedint
a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare n vederea efecturii anchetei sociale la
domiciliul sau reedinta persoanei care dorete s se angajeze ca asistent personal.
(3) Dac ancheta social se finalizeaz cu recomandarea n vederea angajrii, asistentului
personal i se ntocmesc contractul de munc i actul aditional la acesta referitor la respectarea
prevederilor art. 37 lit. b) din lege.
Art. 26. - (1) Indemnizatia prevzut la art. 36 alin. (3) din lege se asigur o singur dat pe an,
indiferent dac asistentul personal efectueaz concediul de odihn n trane.
(2) n cazul copilului cu handicap, indemnizatia se acord printelui sau reprezentantului legal.
Art. 27. - n aplicarea prevederilor art. 37 lit. a) din lege, autorittile publice locale au obligatia
s asigure gratuit instruirea asistentilor personali, tematica acesteia urmnd a se stabili prin ordin
al preedintelui Autorittii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, emis n termen de 90 de zile
de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri.
Art. 28. - Monitorizarea realizrii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav
revine n sarcina directiilor generale de asistenta social i protectia copilului judetene, respectiv
locale ale sectoarelor municipiului Bucureti, i n coordonarea metodologic a Autorittii
Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
Art. 29. - (1) Serviciul public de asistent social de la nivelul primriei sau, n cazul
municipiului Bucureti, directiile generale de asistent social i protectia copilului prezint
semestrial consiliului local un raport care contine cel putin urmtoarele:
a) dinamica angajrii asistentilor personali;
b) informatii privind modul n care se asigur nlocuirea asistentului personal pe perioada
concediului de odihn, n strns legtur cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de
tip respiro;
c) informatii privind numrul de asistenti personali instruiti;

d) numrul de controale efectuate i problemele sesizate.

(2) n termen de 30 de zile, raportul prezentat consiliului local va fi transmis spre informare
directiilor generale de asistent social i protectia copilului judetene i secretariatului comisiei
judetene pentru incluziune social, respectiv a municipiului Bucureti, din cadrul directiei de
munc, solidaritate social i familie judetene, respectiv a municipiului Bucureti.
Art. 30. - Indemnizatia prevzut la art. 41 alin. (3) din lege se acord ncepnd cu luna
urmtoare depunerii cererii i nceteaz cu luna urmtoare celei n care persoana cu handicap nu
mai ndeplinete conditiile care au dus la stabilirea dreptului.
SECTIUNEA a 3-a
Centre pentru persoane cu handicap
Art. 31. - (1) Potrivit prevederilor art. 50 alin. (5) din lege, n vederea obtinerii avizului Autorittii
Nationale pentru Persoanele cu Handicap, solicitantul va depune urmtoarele documente:
a) cererea de solicitare a avizului;
b) proiectul de hotrre a consiliului judetean, respectiv local al sectorului municipiului
Bucureti;
c) nota de fundamentare;
d) proiectul de organigram.
(2) Autoritatea National pentru Persoanele cu Handicap va comunica avizul n termen de 30
de zile de la data nregistrrii dosarului complet.
Art. 32. - Evaluarea activittilor cu caracter inovator se face de serviciul public descentralizat
competent teritorial al Ministerului Muncii, Solidarittii Sociale i Familiei, n colaborare cu
Autoritatea National pentru Persoanele cu Handicap, pe baza unei grile de evaluare elaborate i
aprobate prin ordin al preedintelui Autorittii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, emis n
termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri.
Art. 33. - (1) n sensul art. 53 alin. (4) din lege, decontarea cheltuielilor se face n baza unui
cost mediu lunar al cheltuielilor stabilit de consiliile judetene, respectiv de consiliile locale ale
sectoarelor municipiului Bucureti. La stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor se iau n
calcul cheltuielile de personal i cheltuielile cu bunuri i servicii.
(2) Obligatia de decontare a cheltuielilor prevzute la alin. (1) revine consiliului judetean sau
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti n a crui/cror raz teritorial i are
domiciliul persoana cu handicap, prin directiile generale de asistent social i protectia copilului.
(3) Decontarea cheltuielilor se face lunar pentru luna anterioar. Se deconteaz costul mediu
lunar al cheltuielilor, din care se scade contributia lunar de ntretinere datorat de persoana cu
handicap.
Art. 34. - (1) De la data publicrii prezentelor norme metodologice, admiterea persoanelor cu
handicap n centrele rezidentiale publice din alt judet dect cel de domiciliu se face numai la
solicitarea conductorului directiei generale de asistent social i protectia copilului din unitatea
administrativ-teritorial n care persoana cu handicap i are domiciliul.
(2) Solicitarea cuprinde acordul directiei generale de asistent social i protectia copilului de a
achita costul mediu lunar de cheltuieli stabilit pentru respectivul centru rezidential n care
urmeaz s fie admis persoana cu handicap.
(3) Costul mediu lunar de cheltuieli pentru persoana cu handicap se datoreaz de la data
admiterii efective n centru.
SECTIUNEA a 4-a
Prestatii sociale
Art. 35. - (1) Dreptul la asistent social sub form de prestatii sociale se acord persoanelor
cu handicap pe perioada valabilittii documentului care atest ncadrarea n grad de handicap.
(2) Dreptul la asistent social sub form de prestatii sociale se acord din oficiu n toate
cazurile n care persoana detintoare de certificat de ncadrare n grad de handicap se afl n
plat n evidenta directiei generale de asistent social i protectia copilului.

(3) Pentru persoanele cu handicap grav i accentuat beneficiare de prestatii sociale la data
intrrii n vigoare a legii, acordarea prestatiilor sociale se face din oficiu.
Art. 36. - (1) Cererea pentru acordarea de prestatii sociale se nregistreaz fie la primria
localittii de domiciliu sau de reedint a persoanei cu handicap, fie la directiile generale de
asistent social i protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului
Bucureti.
(2) Primria va transmite directiilor generale de asistent social i protectia copilului cererea i
actele doveditoare n termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii acestora.
(3) Actele doveditoare sunt urmtoarele:

a) copie de pe actul de identitate;

b) copie de pe documentul care atest ncadrarea n grad de handicap; n cazul n care exist

diferente de nume ntre actul de identitate i certificat, se solicit actul care s ateste schimbarea
numelui;
c) declaratie pe propria rspundere privind tipul de venit.
(4) Prestatia social are caracter lunar, se acord ncepnd cu luna urmtoare depunerii cererii
i nceteaz cu luna urmtoare celei n care persoana cu handicap nu mai ndeplinete conditiile
care au dus la stabilirea dreptului.
(5) Stabilirea, suspendarea sau ncetarea dreptului la asistent social sub form de prestatii
sociale se face conform legii, n baza dispozitiei directorului executiv al directiei generale de
asistent social i protectia copilului judetene, respectiv locale a sectorului municipiului
Bucureti.
SECTIUNEA a 5-a
Accesibilitate
Art. 37. - n sensul prevederilor art. 60 lit. a) din lege, prin conceptul acces pentru toti se
ntelege proiectarea i executarea produselor, programelor i serviciilor astfel nct s poat fi
utilizate de orice persoan fr a necesita lucrri de adaptare.
Art. 38. - n sensul prevederilor art. 61 alin. (3) din lege, se suport din bugetele autorittilor
administratiei publice centrale sau locale numai costurile lucrrilor necesare pentru realizarea
adaptrilor prevzute pentru bunurile proprietate public sau privat a statului sau a unittilor
administrativ-teritoriale.
Art. 39. - n sensul prevederilor art. 63 alin. (6) lit. a) din lege, este necesar adaptarea cel
putin a unui vagon pentru fiecare garnitur de tren pentru a permite accesul persoanelor cu
handicap care utilizeaz fotoliul rulant.
Art. 40. - (1) Cardul-legitimatie pentru locuri gratuite de parcare, prevzut la art. 64 alin. (3) din
lege, are urmtoarele caracteristici:
a) dimensiuni: 106 mm/148 mm;
b) culoare: albastru-deschis, exceptie fcnd doar simbolul alb al utilizatorului de fotoliu rulant,
care va avea un fundal de culoare albastru-nchis;
c) este plastifiat, exceptie fcnd doar spatiul rezervat semnturii titularului n partea stng
verso;
d) este mprtit pe vertical n dou prti, att pe fat, ct i pe verso.
(2) Partea din stnga fat contine:

a) simbolul utilizatorului de fotoliu rulant, avnd culoarea alb pe un fundal de culoare albastru
nchis;
b) data la care expir cardul-legitimatie de parcare;
c) seria i numrul cardului-legitimatie de parcare;
d) denumirea i tampila autorittii emitente.
(3) Partea din dreapta fat contine:
a) cuvintele "Card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap" scrise cu majuscule n
limba romn; dup un spatiu adecvat, cuvintele "Card-legitimatie de parcare" vor fi scrise cu
caractere mici n celelalte limbi ale Uniunii Europene;
b) cuvintele "Model al Comunittii Europene" n limba romn;

c) ca fundal, codul distinctiv al Romniei: RO, ncercuit de inelul celor 12 stele simboliznd
Uniunea European.
(4) Partea din stnga verso contine:

a) numele titularului;

b) prenumele titularului;

c) semntura titularului sau alt nsemn autorizat;

d) fotografia titularului.

(5) Partea din dreapta verso contine:


a) afirmatia "Acest card-legitimatie ndrepttete titularul la locurile de parcare special
amenajate n Romnia";
b) afirmatia "Atunci cnd va fi utilizat, cardul-legitimatie va fi afiat n partea din fat a
vehiculului, astfel nct fata cardului-legitimatie s fie clar vizibil pentru verificare".
(6) Cu exceptia situatiei prevzute la alin. (3), toate nscrierile vor fi fcute n limba romn.
(7) n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei hotrri, Autoritatea National
pentru Persoanele cu Handicap va emite ordin pentru implementarea unui format unic al
modelului descris mai sus.
Art. 41. - (1) Eliberarea cardurilor-legitimatie pentru locuri gratuite de parcare se face de ctre
autorittile administratiei publice locale n termen de 30 de zile de la cererea persoanei cu
handicap.
(2) n vederea asigurrii formalittilor necesare, cererea persoanei cu handicap se poate
nregistra dup o perioad de 120 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei hotrri.
CAPITOLUL IV
Orientare, formare profesional, ocupare i angajare n munc
Art. 42. - Salariul de baz minim brut pe tar prevzut la art. 77 alin. (3) lit. a) din lege este
salariul de baz minim brut pe tar garantat n plat, stabilit prin hotrre a Guvernului, n vigoare
n luna pentru care se pltete suma datorat bugetului de stat n cazul neangajrii persoanelor
cu handicap.
Art. 43. - n sensul art. 77 alin. (3) lit. b) din lege, achizitionarea produselor sau serviciilor de la
unittile protejate se realizeaz lunar n baza unui contract, nsotit de factur i de dovada pltii.
Art. 44. - Sunt considerate unitti protejate, n sensul legii:
a) operatorii economici cu personalitate juridic, indiferent de forma de proprietate i
organizare, care au cel putin 30% din numrul total de angajati persoane cu handicap ncadrate
cu contract individual de munc;
b) sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice sau din
cadrul organizatiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie i cel putin 30% din numrul
total de angajati persoane cu handicap ncadrate i salarizate;
c) persoana fizic cu handicap autorizat potrivit legii s desfoare activitti economice
independente, inclusiv asociatia familial care are n component o persoan cu handicap. Sunt
incluse aici i persoanele fizice cu handicap autorizate n baza unor legi speciale, care i
desfoar activitatea att individual, ct i n una dintre formele de organizare ale profesiei.
Art. 45. - (1) Unitatea protejat are obligatia ca pn la data de 31 ianuarie a anului n curs
pentru anul anterior s prezinte Autorittii Nationale pentru Persoanele cu Handicap raportul de
activitate care trebuie s cuprind cel putin urmtoarele:
a) numrul persoanelor cu handicap angajate raportat la numrul total de angajati, pentru
fiecare lun calendaristic;
b) domeniile n care lucreaz persoanele cu handicap angajate;
c) modalitatea de respectare a dispozitiilor legale referitoare la functionarea unittilor protejate;
d) numrul de contracte ncheiate n sensul art. 77 alin. (3) lit. b) din lege.
(2) n caz de neprezentare a raportului, preedintele Autorittii Nationale pentru Persoanele cu
Handicap va dispune suspendarea autorizatiei.
(3) Unitatea protejat creia i s-a suspendat autorizatia va putea solicita, n termen de 30 de
zile de la data comunicrii, anularea msurii luate, prezentnd n acest sens raportul de activitate.

(4) n cazul n care unitatea protejat nu prezint acest raport n termenul precizat mai sus,
preedintele Autorittii Nationale pentru Persoanele cu Handicap dispune retragerea autorizatiei
de functionare.
(5) Pentru anul 2006, raportul de activitate se va depune n termen de 30 de zile de la intrarea
n vigoare a prezentei hotrri.
CAPITOLUL V
ncadrarea n grad de handicap
Art. 46. - (1) Evaluarea persoanelor adulte cu handicap este un proces complex i continuu prin
care sunt estimate i recunoscute particularittile de dezvoltare, integrare i incluziune social a
acestora. Procesul presupune colectarea de informatii ct mai complete i interpretarea acestora
n scopul orientrii asupra deciziei i interventiei.
(2) Evaluarea este subordonat principiului interesului persoanei cu handicap, potrivit cruia
orice decizie sau msur este luat numai n interesul acestei persoane, fiind inacceptabile
abordrile ntemeiate pe mil i pe perceptia persoanelor cu handicap ca fiind neajutorate.
Art. 47. - Evaluarea prezint urmtoarele caracteristici:
a) este axat pe potentialul de dezvoltare, integrare i incluziune social al adultului,
evidentiaz ce tie i ce poate face adultul cu handicap, ce abilitti i deprinderi are sau poate
dezvolta;
b) este bazat pe modelul social al abordrii dizabilittii, presupunnd o abordare integratoare
a elementelor relevante: sntate, grad de adaptare psihosocial, nivel de educatie, grad de
dezvoltare a abilittilor profesionale;
c) este unitar, n sensul c opereaz cu aceleai obiective, criterii, metodologii;
d) este efectuat n echip, toti membrii echipei sunt implicati activ, fiecare lucrnd
complementar cu cellalt;
e) respect drepturile i demnitatea persoanei cu handicap, precum i principiul "Nimic pentru
noi, fr noi!" care constituie baza oricrei decizii luate n ceea ce privete persoana cu handicap.
Art. 48. - Domeniile obligatorii n care se desfoar evaluarea sunt:
a) evaluarea social, asigurat de asistenti sociali;
b) evaluarea medical, asigurat de medici de specialitate;
c) evaluarea psihologic, asigurat de psihologi;
d) evaluarea vocational sau a abilittilor profesionale, asigurat de psihopedagogi, instructori
de educatie ori pedagogi de recuperare;
e) evaluarea nivelului de educatie, asigurat de psihopedagogi, instructori de educatie sau
pedagogi de recuperare;
f) evaluarea abilittilor i a nivelului de integrare social, asigurat de psihologi, psihopedagogi,
pedagogi de recuperare sau asistenti sociali.
Art. 49. - Serviciul de evaluare complex va fi format din persoane care vor avea cel putin
urmtoarele specializri: asistent social cu studii superioare, medic de specialitate, psiholog,
psihopedagog, kinetoterapeut, instructor de educatie, pedagog de recuperare.
Art. 50. - Serviciul de evaluare complex a persoanelor adulte cu handicap are urmtoarele
atributii principale:
a) efectueaz evaluarea/reevaluarea complex a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la
domiciliul persoanei;
b) ntocmete raportul de evaluare complex pentru fiecare persoan cu handicap evaluat;
c) recomand sau nu ncadrarea, respectiv mentinerea n grad de handicap a unei persoane,
precum i programul individual de reabilitare i integrare social a acesteia;
d) avizeaz planul individual de servicii al persoanei cu handicap ntocmit de managerul de caz.
Managerul de caz va nainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap att persoanei
n cauz, ct i reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de
reedint a persoanei cu handicap;
e) evalueaz ndeplinirea conditiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist,
ntocmete raportul de evaluare complex i face recomandri comisiei de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap;
f) recomand msurile de protectie a adultului cu handicap, n conditiile legii;

g) ndeplinete orice alte atributii prevzute de lege.


Art. 51. - Revizuirea programului individual de reabilitare i integrare social se efectueaz
anual, de ctre comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
Art. 52. - n cadrul directiilor generale de asistent social i protectia copilului judetene,
respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureti, functioneaz un secretariat care asigur
lucrrile de secretariat ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap i care
realizeaz legtura ntre comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap i serviciul de
evaluare complex.
CAPITOLUL VI
Finantarea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap
Art. 53. - (1) n sensul prevederilor art. 93 alin. (3) din lege, costul mediu lunar de ntretinere pe
baza cruia se stabilete contributia de ntretinere n centrele rezidentiale publice pentru
persoanele cu handicap, stabilit prin ordin al preedintelui Autorittii Nationale pentru Persoanele
cu Handicap, constituie valoarea de referint n baza creia fiecare consiliu judetean sau local al
sectoarelor municipiului Bucureti va stabili propriul cost mediu lunar de ntretinere n centrele
rezidentiale publice din subordine.
(2) Costul mediu lunar de ntretinere cuprinde cheltuielile de personal i cheltuielile cu bunuri i
servicii.
Art. 54. - (1) Autoritatea National pentru Persoanele cu Handicap acord subventii
organizatiilor prevzute la art. 97 din lege, exclusiv n completarea veniturilor proprii, astfel:
cheltuielile necesare functionrii organizatiilor subventionate se vor asigura cu prioritate din
veniturile proprii ale acestora i numai dup epuizarea acestora se vor utiliza sumele provenite
din subventii de la bugetul de stat.
(2) Sumele provenite din subventii de la bugetul de stat se vor utiliza pentru urmtoarele
cheltuieli necesare functionrii organizatiilor:
a) cheltuieli de administrare, respectiv cheltuieli de personal i de ntretinere, cu exceptia
chiriilor. Prin cheltuieli de personal se ntelege plata personalului administrativ, dar nu mai mult de
dou persoane la nivel de filial i 5 persoane la nivel central. Este interzis cumularea functiilor
subventionate de Autoritatea National pentru Persoanele cu Handicap;
b) cheltuieli pentru activitti specifice de interes general ale respectivei organizatii, aprobate
prin ordin al preedintelui Autorittii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, la solicitarea
motivat a organizatiei.
(3) n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei hotrri, iar ulterior, anual, n
termen de 30 de zile de la ntrunirea adunrii generale anuale, organizatiile vor depune prin
registratura Autorittii Nationale pentru Persoanele cu Handicap copii certificate de pe
urmtoarele documente:
a) raportul de activitate pe anul anterior;

b) statul de functii;

c) executarea bugetului de venituri i cheltuieli;

d) bilantul contabil;

e) proiectul bugetului de venituri i cheltuieli pentru anul n curs;

f) proiectul programelor asociatiei.

(4) Conturile de executie se ntocmesc i se transmit Autorittii Nationale pentru Persoanele cu


Handicap separat pentru venituri proprii i pentru venituri provenite din subventii.
Art. 55. - n sensul art. 98 din lege, sunt organizatii neguvernamentale cu activitate n domeniul
protectiei persoanelor cu handicap cele care au n statut ca obiect de activitate protectia i
asistenta persoanelor cu handicap sau demonstreaz aceasta prin experienta anterioar.
CAPITOLUL VII
Dispozitii finale
Art. 56. - n cazul nerespectrii dispozitiilor art. 13 alin. (1), art. 16-18, art. 19 alin. (3) i (4), art.
20, art. 21 alin. (1) i (2), art. 22, 29, 30, art. 33 alin. (3), art. 50 alin. (4), art. 54 alin. (1), art. 61
67, art. 68 alin. (1), art. 69, 70, art. 71 alin. (3), art. 77 i 81 din lege, Autoritatea National pentru

10

Pesoanele cu Handicap constat i aplic sanctiunile legale din oficiu sau sesizat de orice alt
persoan.
Art. 57. - n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei hotrri, Autoritatea
National pentru Persoanele cu Handicap va elabora, prin ordine ale preedintelui, instructiuni
pentru aplicarea unitar, coerent i lipsit de arbitrariu a art. 37 lit. a), art. 41 alin. (4), art. 50, art.
53 alin. (4) i art. 77 din lege.

11