Sunteți pe pagina 1din 3

DIDACTICA TEXTULUI NONFICIONAL

Noiunea de text. Text i discurs. Textul, ca unitate secvenial a comunicrii. Textul lingvistic.
Textul vorbit i textul scris. Calitile oralitii. Calitile scriiturii. Interferene. Oportuniti i
vulnerabiliti n producerea i receptarea textelor.
Textul produs al comunicrii lingvistice. Construirea textului pe niveluri. Analiza textelor din
diferite perspective, componenial, distribuional, combinatorie-funcional. Descompunerea textelor pe
etaje ierarhice: morfosintactic, lexical, fonologic.
Textul ficional vs. textul nonficional. Identificarea etimologic i conceptual. Caracteristici
comune i diferene. Raportarea la realitate (referenialitatea). Tema i tratarea ei diferit n cele dou tipuri
de text. Textul cu referent concret i textul cu referent fictiv. Autoreferenialitatea. Primordialitatea textului
nonficional. Funcia primar a textelor: transmiterea de mesaje. Funcia global a textelor. Funcia poetic,
component a funciei de comunicare, specific unei categorii de texte (clasificarea lui Roman Jakobson).
Emitorul textului nonficional vs. autorul de text ficional (literatur). Eul real (empiric) i eul
ficional (poetic). Formularea diferit a ideilor n tipuri diferite de discurs. Funcia denominativ i funcia
expresiv. Tranzitivitate vs. reflexivitate n comunicare (Tudor Vianu).
Denotaie vs. conotaie n textul nonficional, prin comparaie cu textul ficional. Forme de
exprimare intermediare. Convergene i divergene. Delimitri i interferene.
Diferena dintre textul nonficional i cel ficional din punctul de vedere al relaiei Emitor
Receptor. Factorii care condiioneaz utilizarea limbii: socio-culturali, intelectuali, psihologici.
Etapele procesului de comunicare, n corelaie cu obiectivele fundamentale ale studiului la limba i
literatura romn: nelegerea i producerea de mesaje orale, respectiv, decodificarea i formularea de
mesaje scrise. Limba romn, surs i fundament al mesajelor n coal. Funcia metalingvistic. Limba
romn component multicurricular a procesului de nvmnt (viziunea holistic). Relaii curriculare:
inter-, cross-, trans-. Dinamica limbii romne n limbajul profesorilor i al elevilor. Stilul tiinific-didactic.
Condiiile receptrii corecte a textului nonficional. Problema referentului comun. Problema codului
comun. Problema adecvrii stilistice. Lingvistic, paralingvistic i nonlingvistic. Sintaxa mixt a mesajelor.
Receptarea oral vs. receptarea scris..
Strategia elaborrii de texte nonficionale. Proiectarea i redactarea. Compunerea colar. Tipologie
tradiional. Compunerea artistic vs. compunerea tiinific, caracteristici.
Stilurile nonficionale tradiionale: tiinific, oral i scris; juridic, oral i scris; administrativ (cu
sensul cetean oficialitate i sensul oficialitate cetean); jurnalistic, oral i scris. Stilul conversaiei
curente (colocvial).
Clasificarea compoziional a textelor nonficionale:
1. Textul descriptiv (n relaie cu descrierea artistic, din literatur, pe baza exemplelor din manuale).
Tipuri ale descrierii nonficionale: informarea, articolul de dicionar, expunerea i tratatul tiinific,
ghidul turistic, anunul comercial, actul de identitate etc. Caracteristici difereniatoare: obiectiv vs.
subiectiv, ierarhia-ordinea, precizia, concizia i alte caliti ale stilului, limbajul, pe niveluri de
complexitate.
2. Textul narativ: nararea evenimentelor, relatarea, comunicarea, informarea etc. Povestirea
nonartistic. Amintirea, evocarea, jurnalul de cltorie etc. (n relaie cu aceleai specii din literatur,
pe baza exemplelor din manuale). Povestirea, ca mod de expunere vs. povestirea ca specie.
Povestirea oral. Trsturi. Povestirea scris. Povestirea istoric ntre artistic i nonartistic. Autor
explicit i implicit. Relaia autor-narator n povestire. Persoana i personajul povestirii. Timpul
povestirii. Spaiul povestirii. Destinatarul povestirii.
3. Textul dialogat. Dialogul nonartistic: convorbirea (discuia), replica. Monologul nonartistic: urarea,
toastul, alocuiunea, discursul etc. Dialogul direct i dialogul indirect. Dialogul la telefon.
Comunicarea multimedia: Email, Facebook etc.
4. Textul epistolar. Formule caracteristice. Scrisoarea particular i scrisoarea oficial. Tipologie
tradiional: cartea potal, telegrama, felicitarea etc. Scrisori adresate oficialitilor: scrisoarea de
recomandare, scrisoarea de intenie, scrisoarea-cerere etc.
5. Textul religios. Stilul arhaizant, conservator. Terminologia specializat. Relaia cu textul literar.
Oralitatea. Tipuri de texte: rugciuni, psalmi, cntece bisericeti.
6. Textul eseistic. Eseul tiinific. Eseul filozofic. Eseul jurnalistic. Relaia cu eseul literar, asemnri i
diferene. Eseul, ca interferen a stilurilor (ex. Eseul epistolar, eseul-jurnal etc.)
7. Textul politic: declaraia, interpelarea etc. (orale) i statutul, regulamentul, pactul etc. (scrise).
Specificitatea limbajului politic: terminologie, formulri, retoric.
8. Stilul aforistic. Exprimarea sentenioas. Concizia formulelor. Semnificaii i expresivitate.
9. Textul expozitiv. Expunerea oral. Expunerea didactic; avantaje i dezavantaje. Expunerea scris.
Expunerea tiinific: prelegerea, conferina. Expunerea de motive, juridic. Expunerea

administrativ.
10. Textul normativ i variantele sale: juridico-administrative, legi, ordonane, decrete, ordine, hotrri,
decizii; tiinifice, reguli, legi, teoreme etc.; comerciale: indicaii, instruciuni; lingvistice: norme,
reguli, ndreptare etc. Lingvistic i extralingvistic n textul normativ.
11. Textul emotiv-expresiv: scrisoarea particular, jurnalul intim. Particulariti. Distincia de textul
liric.
12. Textul evaluativ-interpretativ (metatextul). Interpretarea tiinific; explicarea formulei, teoriei, legii
etc. Interpretarea oral vs. interpretarea scris. Comentariul cultural, jurnalistic, literar etc.: recenzia,
cronica, sinteza critic, studiul
13. Textul argumentativ-persuasiv, n diferite stiluri. Discursul politic, pledoaria avocatului, n justiie,
articolul de analiz, n jurnalism, predica, n limbajul religios, argumentarea filozofic, polemica
tiinific etc. Particularitile textului publicitar.
14. Stilul oratoric. Forme i domenii de manifestare. Discursul. Reguli ale conceperii sale. Figurile
retorice. Arta de a vorbi.

Repartizarea i concentrarea problematicii referitoare la textul nonficional n documentele colare,

programe i manuale:
Etapa pregimnazial
Clasele a III-a a IV-a
Textul informativ (extragerea informaiilor). Textul de informare i funcional: afi, flutura, tabel,
carte potal, invitaie, email.
Etapa gimnazial:
Analiza textelor din manuale i nu numai.

Clasa a V-a
Mesajul oral (reclama). Textul nonliterar: articolul de dicionar.RECLAMA
Clasa a VI-a
Reflectarea diferit a realitii: anunul, tirea, scrisoarea (0PTIONAL). Rezumare unui text
nonliterar: povestirea unui film, a unei piese de teatru etc.
Clasa a VII-a
Texte nonliterare: mersul trenurilor, programul de spectacol (OPTIONAL). Compunerea informativ
vs. compunerea descriptiv, narativ. Redactarea unor cereri n diverse scopuri. Fia de lectur.
Prezentarea unor evenimente culturale. Texte destinate prezentrii unui auditoriu. Adecvarea
elementelor nonverbale la mesaj. Modaliti de exprimare a preferinelor i a opiniilor. Dialogul
formal i dialogul informal: conversaia direct sau telefonic, susinerea cu argumente, formarea
unei opinii Elemente etice n textele nonliterare. Articolul de ziar, revist; textul publicitar. Textul
argumentativ.
Clasa a VIII-a
Texte nonliterare: texte publicitare, ziarul/revista, anecdota, gluma. Texte auxiliare (nonliterare,
inclusiv contemporane) Aceste texte trebuie s respecte urmtoarele criterii: valoric-estetic, formativ,
adecvare la vrst. Redactarea unor texte cu destinaie funcional: cerere, scrisoare.
Comunicarea oral. Situaia de comunicare monologat i dialogat. Monologul: text narativ, text
descriptiv, text informativ, text argumentativ (argumentarea / susinerea opiniilor i a preferinelor,
exprimarea i motivarea unei atitudini / reacii). Rezumatul oral. Conspectul
Etapa liceal
Analiza textelor din manuale i nu numai.

Clasa a IX-a
Texte nonficionale: memorialistice, epistolare, jurnalistice, juridic-administrative, tiinifice,
argumentative, detaliate:
o texte epistolare (coresponden privat, coresponden oficial etc.);
o texte jurnalistice (reportaj, interviu, articol, anun publicitar etc.);
o texte juridico-administrative sau tiinifice (lege, regulament, raport, referat, studiu tiinific
etc.);
o texte argumentative (eseu, discurs oratoric, prelegere etc.).
Clasa a X-a
Recenzia, cronica literar, studiul critic, eseul. Cererea, procesul-verbal, curriculum vitae, scrisoarea
de intenie, scrisoarea n format electronic, alte texte specifice domeniului de specializare.
Formularea i redactarea proiectelor. tirile radio, tirile TV.
Clasa a XI-a
Prezentare de carte. Recenzie. Cronica unui eveniment cultural. Discursul oral. Limbaje de
specialitate (texte didactice, administrative sau teologice).
Clasa a XII-a
Eseul argumentativ. Afirmaie i argumentare. Tipuri de discurs: publicistic i politic, religios,
administrativ. Etapele redactrii unor lucrri: analiz, comentariu, sintez, paralel, eseu structurat i
nestructurat. Ascultarea activ, exprimarea opiniei, conversaie, dezbatere, monolog informativ i
argumentativ, prezentarea oral a rezultatului unor documentri. Regulile unui dialog, ale unei
polemici civilizate. Completarea sau redactarea unor documente folosite curent n domeniul de
specialitate. Texte nonliterare (texte de doctrin, texte istorice, filozofice, tiinifice). Eseul literar,
memoriile etc. Dezbaterea n spaiul public i n spaiul privat. Eseul argumentativ. Studiul de caz.