Sunteți pe pagina 1din 5

Cerere de pretransfer consimit ntre uniti de nvmnt se depune la comisia judeean de

mobilitate n perioada 25 30 martie 2016


Nr. ___________ /_______2016
Unitatea de nvmnt
______________________________________
Judeul _______________________________
Se certific exactitatea datelor
DIRECTOR,
L.S. ____________________________

Avizat Consilier Juridic ___________


Inspector colar pentru managementul
resurselor umane
Prof. ____________________________
(Numele i prenumele)

(Numele i prenumele)

DOAMN INSPECTOR COLAR GENERAL,


Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui) ____________________________________________,
COD NUMERIC PERSONAL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, nscut() la data de
|__|__|__|__|__|__|__|__||, titular() pe postul (catedra) de _______________________________
de la unitatea/unitile de nvmnt _______________________________________________
____________________________________________________________________________,
localitatea ________________________________________, judeul _____________________,
v rog s-mi aprobai pretransferul consimit ntre uniti de nvmnt, ncepnd cu 1
septembrie 2016 pe un post / o catedr publicat() vacant().
Menionez urmtoarele:
I. Am domiciliul n localitatea ____________________________________________________,
judeul _____________________________, str. _____________________________________,
nr. _______, bl. ________, ap. _______, telefon |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, conform actului
de identitate seria |__|__| nr. |__|__|__|__|__|__| eliberat de _____________________________.
II. Sunt absolvent() al(a) Universitatea, Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, coala
postliceal, coala de maitri, Liceul Pedagogic etc. ___________________________________
Facultatea ____________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de
licen, universitare de lung durat, ciclul II de studii universitare de masterat)
____________________________________________________________________________,
durata studiilor de ____ ani, forma de nvmnt (zi, seral, f.r., id) ______, promoia ________,
cu media la examenul de stat (licen)/absolvire ___________, cu specialitatea principal
___________________________________, secundar ______________________________.(2).
P ____,_____
Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de
masterat am absolvit:
- Facultatea ___________________________________________________________________,
cu durata studiilor de ______ ani, curs (zi; seral; frecven redus; fr frecven; nvmnt la
distan), promoia __________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire ___________,
cu specializarea ________________________________________________________________
P _____,_____

- Studii postuniversitare de specializare cu durata de ____ semestre _______________________


_____________________________________________________________________________
P _____,_____
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____ semestre _________________________
_____________________________________________________________________________
P _____,_____
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de ____ semestre __________________________
_____________________________________________________________________________
P _____,_____
- Masterat n sistem postuniversitar sau n cadrul ciclului II de studii universitare ____________
_____________________________________________________________________________
P _____,_____
- Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____ semestre ___________________
_____________________________________________________________________________
P _____,_____
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3
semestre _____________________________________________________________________
P _____,_____
- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic
de 3 semestre __________________________________________________________________
P _____,_____
- Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare n
domeniul _____________________________________________________________________
P_____,_____
III. La data depunerii dosarului sunt DEBUTANT cu media _______; am DEFINITIVATUL cu
media ___________; GRADUL II cu media__________; GRADUL I cu media ________;
DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n specialitatea
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de
examene, urmat de DOCTORAT n specializarea ______________________________
CATEGORIA (pentru antrenori) _____ n specializarea ________________________________
P ____,_____
IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2013/2014 ____________ i n anul colar
2014/2015 ____________
P____,_____
NOT:
a) Pentru absolvenii promoiei 2015 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare
calificativul parial din anul colar 2015-2016.
b) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n
considerare calificativul pentru anul colar 2014-2015 i calificativul parial din anul colar
2015-2016.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n
considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat
activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu
excepia situaiilor de la punctul a).

V.1. n perioada 01.09.2013 31.08.2015 (*), am desfurat urmtoarea activitate metodic:


la nivelul colii(2) P______,_______, judeului (municipiului Bucureti)(3) P_____,_____; la nivel
naional(3) P ______,______, la nivel internaional(3) P _______,___________ .
(*) Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se
puncteaz activitatea metodic i tiinific desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5
ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic. n mod excepional, n situaia n care
nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul primar cu o
vechime de cel mult 5 ani n nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se
poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea metodic i tiinific
desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai
NOT:
a) Pentru absolvenii promoiei 2015 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare
calificativul parial din anul colar 2015-2016.
b) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n
considerare calificativul pentru anul colar 2014-2015 i calificativul parial din anul colar
2015-2016.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi
ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din nvmntul special,
fa de punctajul acordat la punctul V.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n
considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi ani colari n care cadrul didactic
i-a desfurat activitatea.
V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de
elaborare a unor acte normative i legislative viznd calitatea activitii specifice domeniului
nvmnt, pentru:
Elaborarea de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice;
P _____,____
Elaborarea de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice;
P _____,____
Elaborarea de monografii / lucrri tiinifice nregistrate ISBN;
P _____,____
Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;
P _____,____
Elaborarea de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la
nivel judeean sau naional, nregistrate cu ISSN;
P _____,____
Elaborarea de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent
tiinific n domeniu;
P _____,____
Elaborarea de mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei i Cercetrii
tiinifice;
P _____,____
V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei
i Cercetrii tiinifice (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo
da Vinci .a.), altele dect cele punctate anterior;
P ____,____

V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Ministerul


Educaiei i Cercetrii tiinifice finalizate cu Certificat de competen profesional sau
adeverin echivalent;
P ____,____
V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare
continu, aprobate de Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice i alte instituii abilitate
(Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5 (cinci) ani
calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar) cu adeverin / certificat /
diplom.
P ____,____
VI. La 01.09.2015 am avut ______ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada
rezervrii catedrei).
P ____,____
TOTAL PUNCTAJ(4):
VII. Criterii social umanitare (Da / Nu): a) _____ b) _____ c) _____ d) ____ e) ____ f) _____.
(1) Se puncteaz nivelul studiilor;
(2) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt;
(3) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate;
(4) Pentru cadrele didactice detaate n ultimii doi ani colari, punctajul se completeaz de ctre
unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este detaat sau de ctre unitatea de nvmnt
la care cadrul didactic este titular.
NOT. Punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este
titular/detaat, se verific i eventual se recalculeaz n comisia de mobilitate a personalului
didactic constituit la nivelul inspectoratului colar. Pentru cadrele didactice detaate n ultimii
doi ani colari, punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic
este detaat sau de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este titular.

ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar):


1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de nvmnt
la care funcionez ca titular(), autentificat de conducerea unitii de nvmnt la care
funcionez ca titular()/detaat().
2. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care s rezulte domiciliul.
3. Adeverina eliberat de unitatea la care sunt titular din care s rezulte situaia postului
didactic/catedrei de la care m transfer/pretransfer (structura pe ore i discipline a catedrei, nivelul
de nvmnt, regimul de mediu).
4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol).
5. Copii, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca
titular()/detaat(), de pe certificatele de grade didactice i de pe actele doveditoare privind
schimbarea numelui.
6. Aprecierea/aprecierile sintetic a conducerii/conducerilor unitii/unitilor de nvmnt la
care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte calificativul acordat de consiliul de
administraie pentru anul colar 2013/2014 i 2014/2015 (conform fiei de evaluare) i
calificativul parial pentru anul colar 2015-2016 (dac este cazul).

7. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional,


nsoite de documentele justificative.
8. Copie de pe programele colare elaborate i aprobate, coperile manualelor colare, ghidurilor
i crilor, studii i articole publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice,
copii ale adeverinelor/certificatelor/diplomelor obinute, ca urmare a participrii n cadrul
programelor de reform i/sau de formare, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la
care funcionez ca titular()/detaat().
9. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul propriu general
de eviden a salariailor, autentificat de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca
titular()/detaat().
10. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din
care s rezulte vechimea la catedr.
11. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administraie al/ale
unitii/unitilor de nvmnt la care funcionez ca titular().
12. Documente justificative privind ndeplinirea criteriilor specifice, dac este cazul.
13. Documente n vederea aplicrii criteriilor social-umanitare.
14. Avizele i atestatele necesare ocuprii postului didactic/catedrei, dac este cazul.
15. Pentru cadrele didactice titulare din alte judee, adeverina eliberat de inspectoratul colar al
judeului/municipiului Bucureti pe teritoriul cruia este titular, din care s rezulte c cererea de
pretransfer a solicitantului n alt jude a fost luat n eviden.
Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta
consecinele n cazul unor date eronate. Menionez ca am luat cunotin de punctajul
acordat i nu am obiecii.
Data ________________

Semntura ________________

Se completeaz n comisie
Subsemnatul(a) _______________________________________________________________,
legitimat cu B.I./C.I. seria |__|__| nr. |__|__|__|__|__|__|, eliberat de ______________________,
OPTEZ, n etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, ca ncepnd cu 1
septembrie 2016 s fiu pretransferat() pe postul / catedra:
Unitatea de nvmnt
Post/catedra (Nr. ore)
Localitatea
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Data _________________

Semntura _______________

S-ar putea să vă placă și