Sunteți pe pagina 1din 7

I21, IA21; MNI21

LUCRAREA DE LABORATOR 1.
TEMA: MULIMI STABILE NTR-UN GRAF
1. Elaborai un program pentru gsirea mulii stabile interior maxime cu algoritmul indicat.
Datele pentru punctele 2 i 3 sunt la sfritul fiierului
2. Pentru graful G (notai vrfurile grafului cu (x1, x2, ) i muchiile cu (u1, u2, )):
2.1. Descriei matricea de adiacen, matricea de inciden i matricea Kirchhgoff;
2.2. Determinai numerele (G ) i (G ) ;
2.3. Construii graful complementar lui G;
2.4. Descriei un subgraf complet cu numrul maxim de vrfuri a lui G;
2.5. Indicai un lan elementar de lungime maxim ;i un cilu elementar (dac exist);
2.6. Descriei toate mulimile:
a) stabile interior maximale, b) mulimile stabile exterior minimale, c) clicele maximale,
d) acoperirile de vrfuri minimale, e) acoperirile de muchii minimale, f) cuplajele maximale.
2.7. Determinai numerele 0 , 0 ,1 , 1 , .
2.8. Descriei pe pai aplicarea algoritmului din primul punct la graful G.
3. Rezolvai problemele indicate n variant
Grupa I21 Variantele
Varianta 1.

1. Algoritmul lui Bednarek i Taulbee 2. G16; 3. 14, 28.

Varianta 2.

1. Algoritmul Malgrange. 2. G17;

Varianta 3.

1. Algoritmul Bron i Kerbosch. 2. G18;

Varianta 4.

1. Algoritmul lui Bednarek i Taulbee2. G19;

Varianta 5.

1. Algoritmul Malgrange.2. G20;

Varianta 6.

1. Algoritmul lui Bednarek i Taulbee. 2. G1; 3. 9, 15

Varianta 7.

1. Algoritmul lui Bednarek i Taulbee. 2. G2;

Varianta 8.

1. Algoritmul Bron i Kerbosch.

Varianta 9.

1. Algoritmul lui Bednarek i Taulbee. 2. G4;

3. 13, 29
3. 12, 30
3. 11, 31

3. 10, 32

2. G3;

3. 8, 16

3. 6, 17
3. 7, 18

Varianta 10. 1. Algoritmul lui Bednarek i Taulbee. 2. G5; 3. 5d), 19


Varianta 11. 1. Algoritmul lui Bednarek i Taulbee. 2. G6; 3. 4, 20
Varianta 12. 1. Algoritmul Malgrange. 2. G7

3.3, 24

Varianta 13. 1. Algoritmul Bron i Kerbosch. 2. G8 3. 4, 25


Varianta 14. 1. Algoritmul Bron i Kerbosch.. 2. G9

3.1, 26

I21, IA21; MNI21


Varianta 15. 1. Algoritmul Malgrange. 2. G10

3. 2, 27

Grupa IA21 Variantele


Varianta 1.

1. Algoritmul lui Bednarek i Taulbee 2. G1; 3. 1, 15.

Varianta 2.

1. Algoritmul Malgrange. 2. G2;

Varianta 3.

1. Algoritmul Bron i Kerbosch. 2. G3;

Varianta 4.

1. Algoritmul lui Bednarek i Taulbee. 2. G4;

3. 2, 16

Varianta 5. 1. Algoritmul Bron i Kerbosch. 2. G5;

3. 3, 17
3. 4, 18

3. 5a)b), 18

Varianta 6.

1. Algoritmul lui Bednarek i Taulbee. 2. G6; 3. 5c), 19

Varianta 7.

1. Algoritmul Malgrange. 2. G7;

Varianta 8.

1. Algoritmul Bron i Kerbosch.

3. 5d), 20
2. G8;

3. 6, 21

Varianta 9. 1. Algoritmul lui Bednarek i Taulbee. 2. G9;

3. 7, 22

Varianta 10. 1. Algoritmul Bron i Kerbosch. 2. G10; 3. 8, 23


Varianta 11. 1. Algoritmul lui Bednarek i Taulbee. 2. G11; 3. 9, 24
Varianta 12. 1. Algoritmul Malgrange. 2. G12

3.10, 24

Varianta 13. 1. Algoritmul Bron i Kerbosch.2. G13 3. 11, 25


Varianta 14. 1. Algoritmul lui Bednarek i Taulbee2. G14
Varianta 15. 1. Algoritmul Bron i Kerbosch. 2. G15

3.12, 26

3. 13, 27

Grupa MNI21 Variantele


Varianta 1.

1. Algoritmul lui Bednarek i Taulbee. 2. G1; 3. 14, 20.

Varianta 2.

1. Algoritmul Malgrange. 2. G2;

Varianta 3.

1. Algoritmul Bron i Kerbosch. 2. G10;

Varianta 4.

1. Algoritmul Malgrange. 2. G11;

Varianta 5.

1. Algoritmul lui Bednarek i Taulbee

Varianta 6.

1. Algoritmul lui Bednarek i Taulbee. 2. G12; 3. 9, 21

Varianta 7.

1. Algoritmul Malgrange. 2. G13;

3. 13, 17
3. 12, 25

3. 11, 16
2. G9;

3. 8, 23

3. 10, 18

I21, IA21; MNI21


Varianta 8.

1. Algoritmul Bron i Kerbosch.

2. G14;

Varianta 9.

1. Algoritmul Malgrange. 2. G18;

3. 6, 22

3. 7, 24

Varianta 10. 1. Algoritmul lui Bednarek i Taulbee. 2. G19; 3. 5c), 19


Varianta 11. 1. Algoritmul lui Bednarek i Taulbee. 2. G7; 3. 4, 26
Varianta 12. 1. Algoritmul Malgrange. 2. G8

3.3, 16

Varianta 13. 1. Algoritmul Bron i Kerbosch.2. G3 3. 4, 29


Varianta 14. 1. Algoritmul Malgrange. 2. G5

3.1, 30

Varianta 15. 1. Algoritmul lui Bednarek i Taulbee. 2. G6

3. 2, 32

Grafurile pentru punctul 2

G1

G3

G5

G7

G2

G4

G6

G8

I21, IA21; MNI21

G9

G11

G13

G15

G17

G10

G12

G14

G16

G18

I21, IA21; MNI21

G19

G20

Problemele pentru punctul 3


1. Fie X o mulime cu n elemente. S se determine:
a) numrul grafurilor neorientate, a cror mulime de vrfuri este X;
b) numrul grafurilor neorientate cu bucle, a cror mulime de vrfuri este X;
c) numrul grafurilor orientate, a cror mulime de vrfuri este X;
2. Care este numrul de diagonale ntr-un poligon convex cu n vrfuri.
3. Fie A o submulime de vrfuri ale grafului neorientat G X ;U , iar k numrul muchiilor
care au exact o extremitate n A. S se demonstreze c numrul k este de aceeai paritate cu
numrul vrfurilor de grad impar din A.
4. S se verifice urmtoarele afirmaii:
a)exist grafuri neorientate de ordin 10 pentru care irul gradelor vrfurilor sale este respectiv
1, 1, 1, 3, 3, 3, 4, 6, 7, 9 ;
b)exist grafuri neorientate cu n 4 vrfuri, pentru care exact 3 vrfuri sunt de grad impar, iar
celelalte (n 3) vrfuri sunt de grad par;
5. S se verifice urmtoarele afirmaii:
a)exist grafuri neorientate pentru care gradele vrfurilor sunt distincte dou cte dou;
b)pentru orice graf neorientat, numrul vrfurilor de ordin impar este par.
6. Fie G X ;U un graf neorientat cu n vrfuri i m muchii. S se demonstreze c dac gradul
fiecrui vrf al acestui graf este k sau k 1 , atunci numrul vrfurilor de grad k este
( k 1)n 2m .
7. S se verifice care dintre urmtoarele afirmaii este adevrat i care este fals:
a) reuniunea a dou lanuri disjuncte ce leag vrfurile x i y ale unui graf G formeaz un
ciclu elementar;
b) reuniunea a dou lanuri elementare disjuncte ce leag vrfurile x i y ale unui graf G
formeaz un ciclu elementar.
8. Care este numrul maxim de muchii ntr-un graf cu n vrfuri ce nu conine cicluri elementare
de lungime par?

I21, IA21; MNI21


9. S se verifice afirmaiile: a)orice ciclu conine un ciclu elementar; b)orice ciclu de lungime
impar conine un elementar.
10. Fie G n un graf neorientat, vrfurile cruia reprezint primele n numere naturale
{1, 2, ..., n} , iar dou vrfuri x, y sunt adiacente, dac i numai dac numerele x i y sunt
reciproc prime.
a) S se scrie matricea de adiacen a grafurilor G5 , G6 , G7 . Care este structura matricei
de adiacen a grafului G n ?
b) S se verifice dac graful G n este conex.
c) S se demonstreze c G m , m n este subgraf al grafului G n , generat de submulimea
de vrfuri {1, 2, ..., m} .
11. S se demonstreze c dac G este un graf neorientat cu n 2 vrfuri i m C n21 muchii,
atunci G este conex.
12. S se demonstreze c dac (G ) ( n 1) 2 , atunci graful G este conex.
13. Fie G un graf conex. Este adevrat oare c graful complementar nu este conex? Cum ar fi
graful complementar, dac graful G nu ar fi conex?
14. S se verifice afirmaia: ntr-un graf conex orice dou lanuri elementare de lungime maxim
conin cel puin un vrf comun.
15. S se construiasc un graf neorientat n care orice mulime de vrfuri stabil exterior minim
nu este i stabil interior.
16. Fie G ( X ;U ) un graf neorientat, care nu conine vrfuri izolate. S se demonstreze c n
G exist mulime stabil exterior A, astfel nct

X \ A de asemenea este mulime stabil exterior.

17. S se demonstreze c dac graful neorientat G ( X ;U ) nu conine vrfuri izolate, atunci


0 (G ) X / 2 . S se construiasc un graf conex cu un numr par de vrfuri pentru care
0 (G ) X / 2 .
18. n cazul unui graf neorientat G ( X ;U ) , s se verifice inegalitatea
0 (G ) 0 (G )

19. S se verifice afirmaia: orice acoperire de vrfuri a unui graf conine o acoperite de vrfuri
minim. Rspunsul s se argumenteze.
20. S se verifice afirmaia: orice mulime de vrfuri stabil interior a unui graf neorientat se
conine ntr-o mulime stabil interior maxim. Rspunsul s se argumenteze.
21. Pentru un graf neorientat G ( X ;U ) , s se verifice dac sunt adevrate inegalitile:
0 (G ) 1 (G ) ,
1 (G ) 0 (G ) .

I21, IA21; MNI21


22. S se verifice inegalitatea 1 (G ) (G ) . n cazul unui rspuns afirmativ, inegalitatea s se
demonstreze. n caz contrar, rspunsul s se argumenteze printr-un exemplu concret.
23. S se demonstreze sau s se resping printr-un exemplu concret afirmaia: orice cuplaj al
grafului se conine ntr-un cuplaj maxim.
24. S se demonstreze c ntr-un graf bipartit cu m muchii are loc inegalitatea
m 0 (G ) 0 (G ) ,
care se transform ntr-o egalitate, dac i numai dac G este un graf bipartit complet.
25. S se demonstreze c ntr-un graf bipartit G are loc egalitatea
1 (G ) 0 (G ) .

26. S se construiasc un graf neorientat cu 6 vrfuri, diferit de K 6 , n care orice mulime


stabil interior se conine ntr-o mulime stabil interior maxim. Exist oare grafuri cu
proprietatea indicat pentru orice numr de vrfuri n?
27. S se afle cardinalul mulimii de vrfuri stabile exterior minime pentru ciclurile simple de
lungimea n, notate prin C n , i pentru lanurile elementare de lungimea n, notate prin Pn .
28. S se construiasc toate grafurile neorientate G cu 6 vrfuri i un numr minim de muchii,
pentru care se respect inegalitatea 0 (G ) k , unde k 3, 4, 5, 6 .
29. S se demonstreze c printre ase persoane luate la ntmplare numaidect se vor gsi trei
care se cunosc ntre ele, sau invers nu se cunosc.
30. S se demonstreze c n orice graf G cu n vrfuri are loc inegalitatea
1 (G )

n
.
2

31. S se dea exemple de grafuri pentru care mulimea de muchii U formeaz un cuplaj. n ce
condiii acest cuplaj va fi perfect?
32. S se determine toate grafurile pentru care exist cuplaj maximal format dintr-o singur
muchie.