Sunteți pe pagina 1din 4

Numrul total de ore (pe semestru) din

planul de nvmnt
28 sem II

FIA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei
Anul de studiu

TEHNICI DE COMUNICARE LINGVISTICA


I

Semestrul *

II Tipul de evaluare final (E / V / C)

Regimul disciplinei (Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ)


Total ore din planul de nvmnt
Titularul disciplinei

28

Total ore de studiu


individual

Op
-

Numrul de credite

Total ore pe
semestru

28

Prof. Dr. Anca Colibaba

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru
fiecare semestru
Facultatea

Facultatea de Medicin

Catedra

Departamentul de Medicin
Preventiv si
Interdisciplinaritate

Profilul

Medicin

Specializarea

Asisten Medical General

E1

Total
28

** C curs, L activiti de laborator, P proiect


sau lucrri practice

Cunotine minime necesare studenilor pentru parcurgerea noiunilor de curs/stagii/lucrri


practice
Nivel independent limitat de limb strin (nivelul B1 conform Cadrului European Comun de Referin
pentru Limbi www.coe.int/portfolio), pe baza unei evaluri i auto-evaluri iniiale
Obiectivele disciplinei
La finalul acestui curs practic, studentii:
- vor avea mai multa incredere si motivatie in a utiliza limbile straine pe parcursul dezvoltarii
personale si profesionale
- vor cunoaste cerintele fundamentale ale unei certificari lingvistice international si ale unei aplicatii
pentru stagiu/slujba in strainatate
- vor putea folosi strategii de gandire si comunicare specific unor contexte de comunicare
profesional
- vor fi mai in masura sa initieze, monitorizeze si auto-evalueze procese de invatare autonoma a
limbilor pe parcursul vietii.

Programa analitic a cursului

Nr. ore

Programa analitic lucrri practice/stagii

Introducere in cursul practic. Introducere in politica europeana a limbilor:


Portofoliul European al Limbilor. Autoevaluarea nivelului de limba straina conform
nivelelor si standardelor europene. Profilul lingvistic ideal al asistentului medical

Modele de comunicare interuman i elemente de subiectivitate cu implicaii n


domeniul medical.

Tipuri de conversaii n domeniul asistenei medicale aplicaii practice.

12

Strategii de adaptare la interlocutor i de gestionare a conflictului.

Modele de dezvoltare profesional i personal n domeniul asistenei medicale

Recapitulare i (auto-)evaluare final

Competene practice dobndite la finalul anului/semestrului


Exprimate n acceptiunea Cadrului European al Calificrilor si al Cadrului National al Calificrilor n
nvtmntul Superior, cursul se concentreaz pe dezvoltarea urmtoarelor competente:
Competente profesionale:
1. Cunoasterea, ntelegerea si utilizarea limbajului specific
Competente transversale:
1. Comunicare oral si scris ntr-o limb strin
2. Lucrul n echip
3. Gndire critic i rezolvare de probleme
4. Recunoaterea i respectul diversitii i multiculturalitii
5. Respectarea i promovarea valorilor i eticii profesionale

La stabilirea notei finale se iau n considerare


- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final):
- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator
- testarea periodic prin lucrri de control

Ponderea n notare exprimat n


procente
(Total = 100%)
50%

- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri /


proiecte etc.
- alte activiti (PRECIZAI) : participarea la activitile
50%
practice, discuii i dezbateri din timpul semestrului
Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv i
/ sau test gril i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup, proiect,
etc.)
Lucrare scris descriptiv
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse
studentului
(completai cu 0 activitile care nu sunt cerute)
5
1. Descifrarea i studiul notielor de
8. Pregtire prezentri orale
curs
2. Studiu dup manual, suport de curs
3. Studiul bibliografiei minimale
indicate
4. Documentare suplimentar n
bibliotec
5. Activitate specific de pregtire
SEMINAR i / sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri,
traduceri, etc.
7. Pregtire lucrri de control

9. Pregtire examinare final

10. Consultaii
11. Documentare pe teren
12. Documentare pe Internet

13. Alte activiti ....


14. Alte activiti ....

TOTAL ore studiu individual (pe semestru)


= 10 minimum
Bibliografie obligatorie :
Limba englez general:
1. Portofoliul European al Limbilor (www.coe.int/portfolio i www.eelp.org)
2. Gramatici si alte materiale de studiu recente ale unor edituri de prestigiu (ex. Oxford,
Cambridge, Harmattan, Natan etc.)
3. Editii recente de dictionare apreciate national si international (roman-englez, englezroman, englez-englez, medical), gramatici si alte materiale de studiu recente ale
editurilor Longman, MacMillan, Oxford si Cambridge.
B ib li ograf ie sup limen ta r p en tru mate ria d e cu rs i lu crri p ractic e
1. Materiale autentice din pres si alte publicatii pe teme de interes (n limba de studiu);

2. Capitole privind problematica specializrii, selectate din diverse alte cursuri de limb
strin pentru domeniul medical disponibile la Disciplin;
3. Editii recente de dictionare si glosare medicale.

Data completrii:
2012

Semntura coordonatorului de activitate didactic


Prof. Dr. Anca Colibaba