Sunteți pe pagina 1din 5

Academia Tehnic Militar

Concursul de admitere sesiunea iulie 2011


Facultatea de Sisteme Electronice i Informatice Militare

CHESTIONAR DE CONCURS
Varianta A
Proba: ,,Matematic-Fizic
mx + 2 y + z = 0

1. Fie sistemul ( m + 2 ) x 2 y + 3 z = 0 , m .
5 x + 2my + ( 3m + 2 ) z = 0

Mulimea tuturor valorilor lui m pentru care sistemul admite i soluii nenule este:
a)

\ {2,1} ; b) {2, 1} ; c) {2,1} ; d)

\ {2, 1} ; e) mulimea vid.

2. Rdcina independent de m a ecuaiei:

x3 + ( 3m 1) x 2 + 2m 2 2m + 3 x 2m 2 m 3 = 0
se afl n intervalul:
a) [1,2 ) ; b) ( 1,1) ; c) ( 5, 3] ; d) [3,5] ; e) ( 3, 1] .

3. Fie funcia f : [ 2, b ]

, f ( x) =

ex

, unde b este un numr real, pozitiv, cu


xe x + 1
proprietatea c f ( 2 ) = f ( b ) . Fie M valoarea maxim a funciei f pe domeniul de
definiie, r abscisa punctului rezultat din aplicarea teoremei lui Rolle funciei f pe
intervalul [ 2,b ] i S = r + M . Atunci:

a) S = 1 ; b) S = 0 ; c) S = 2 ; d) S = 2 ; e) S = eb .

4. Un corp lansat pe vertical n sus trece de dou ori prin dreptul unui observator
aflat la nlimea h1 = 60 m , la un interval de timp t1 = 8 s . Un alt observator aflat
la nlimea h2 ( h2 > h1 ) vede acelai corp n urcare, respectiv coborre, la un
interval de timp t2 = 6 s . Diferena de nivel h = h2 h1 , respectiv viteza v0 cu
care a fost lansat corpul, considernd g = 10 m s 2 , au urmtoarele valori:

a) h = 50 m , v0 = 30 m s ; b) h = 35 m , v0 = 52,9 m s ;
c) h = 20 m , v0 = 15 m s ; d) h = 52,9 m , v0 = 35 m s ;
e) h = 10 m , v0 = 25 m s .

x 1
x
, dac x ( , 1) U (1, )
5. Fie funcia f : , f ( x ) = x + 1
i fie A

x
( x + 1) e , dac x [ 1,1]
aria regiunii situate ntre graficul funciei f, asimptota sa oblic i dreptele x = 1 i
x = 1 . Atunci:
1 din 5

a) A = 1 + e + e1 ; b) A = 3e 3e1 + 2 ; c) A = e 3e 1 + 2 ;
d) A = e1 + 3e + 2 ; e) A = 2 e .

6. Fie z , cu z < 1 i i numrul complex cu partea real 0 i partea imaginar 1.


i (1 z )
Atunci partea imaginar a numrului complex w =
se afl n intervalul:
1+ z
a) ( , 3) ; b) ( 0, ) ; c) ( 3, 2 ) ; d) ( 2, 1) ; e) ( 1,0 ) .
n

1
7. Fie irul cu termenul general xn =
. Atunci valoarea lim xn = l

n
k
k
+
1
(
)
k =1

este:

1
1
a) l = ; b) l = e ; c) l = ; d) l = ; e) l = 0 .
e
e

8. Se consider funcia f : , f ( x ) = e3 x + 2 x + 1 . Valoarea limitei


lim ( f ( 1) + f ( 2 ) + f ( 3) + K + f ( n ) + n 2 ) = l este:
n

a) l =

1
e3 + 1

; b) l = e3 1 ; c) l =

1
e3

; d) l = e3 ; e) l =

1
e3 1

9. O surs de tensiune electromotoare E = 10 V i rezisten intern r = 0,5


alimenteaz un circuit format dintr-un bec legat n paralel cu un rezistor de rezisten
R = 9 , ca n figur. tiind c puterea total dezvoltat de surs este PE = 20 W ,
atunci puterea consumat de bec are valoarea:

a) 2 W ; b) 25 W ; c) 10 W ; d) 7 W ; e) 9 W .

10. Ordinea descresctoare a numerelor p = ln ln 2 , q = ln 3 , r = ln 2 este:


a) q, r , p ; b) p, q, r ; c) p, r , q ; d) q, p, r ; e) r , p, q .

11. Pentru circuitul cu schema din figur se cunosc: E1 = 12 V ; E2 = 6 V ; r1 = 1 ;


r2 = 2 ; R1 = 12 ; R2 = 1 ; R3 = 4 ; R4 = 12 ; R = 6 . Tensiunea U AN ntre
2 din 5

nodurile A i N are valoarea:

a) 100 V ; b) 20 V ; c) 10 V ; d) 10 V ; e) 12,5 V .
12. O butelie de volum V = 24,942 litri conine o mas de oxigen m1 = 48 g , cu
masa molar 1 = 32 g/mol i o mas de azot m2 = 42 g , cu masa molar
2 = 28 g/mol . Ambele gaze sunt considerate ideale i se afl la temperatura
t = 77C . Se cunoate R = 8314 J kmol K . Presiunea din recipient este:
a) 350 Pa ; b) 320 Pa ; c) 320 kPa ; d) 350 kPa ; e) 480 kPa .

13. Un mobil parcurge prima jumtate din drum cu viteza v1 . A doua jumtate este
parcurs astfel: prima jumtate din timp cu viteza v2 , iar a doua jumtate din timp
cu viteza v3 . Viteza medie pe toat durata micrii este:
a) vm =

d) vm =

v1 ( v2 + v3 )
v +v
vv +vv
; b) vm = v1 + 2 3 ; c) vm = 1 2 1 3 ;
2
v1 + 2 ( v2 + v3 )
v1 + v2 + v3

2v ( v + v )
v2v3
; e) vm = 1 2 3 .
2v1 + v2 + v3
v1

1
. Pentru oricare n
x 2 + 3x + 2
ordinul n a funciei f ( x ) n punctul x = 0 este egal cu:

14. Fie f : [ 0, )

, f ( x) =

( 2 1) ;
a) ( n + 1)!
n

derivata de

1
1
n
1

b)

1
n
!
1

;
c)
n

1
!

;
(
)
(
)

n
n +1
n
n
2
2
3
2

n
n +1
1

d) ( 1) ( n + 1)! n 1 ; e) ( 1) n ! n +1 + 1 .
2

15. Un polinom P [ X ] se mparte la ( x 1)( x 2 )( x 3)( x 4 ) i se obine rest


P (1) 1 1 1
P ( 2) 2 4 8
un polinom fr termen liber. Atunci determinantul
este egal cu:
P ( 3) 3 9 27
P ( 4 ) 4 16 64
3 din 5

a) 64; b) 16; c) 1; d) 0; e) 1 .
16. Fie funcia f :

, f ( x ) = x 3 i q

( 3 a + 3 b q) ,

compoziie prin a b = f

, q fixat. Pe

se definete legea de

pentru orice a, b

. Dac S este

suma soluiilor ecuaiei x 2 x = ( 6 q ) , atunci:


3

a) S = 1 ; b) S = 19 ; c) S = 0 ; d) S = 5 ; e) S = 11 .

17.

Mulimea

(x

tuturor

valorilor

parametrului

pentru

care

+ x ) e x dx = 3 e a este:

a) {1} ; b) {2,1} ; c) mulimea vid; d) {2, 1} ; e) {1, 2} .

18. Pentru circuitul cu schema din figur se cunosc: E1 = 10 V, r1 = 0 ,


E2 = 5 V, r2 = 0 , R1 = 5 . tiind c puterea total debitat de sursa de tensiune
electromotoare E2 este nul, atunci valoarea rezistenei R este:

a) 5 ; b) 10 ; c) 15 ; d) 0,5 ; e) 25 .
Toate cele 18 probleme sunt obligatorii.
Fiecare problem se coteaz cu un punct.
Media probei de concurs se calculeaz mprind numrul de puncte acumulate la cele 18
probleme (numrul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaug un punct din oficiu.
Timp de lucru efectiv 3 ore.

4 din 5

GRIL DE EVALUARE
Varianta A
a

7
a

2
b

16
b

11
a

15

10
a

14

9
a

a
13

8
a

17
a

12

e
18

5 din 5