Sunteți pe pagina 1din 44

Concursul Național de Matematică Lumina Math Ediția a XVIII-a

Subiecte Clasa a II-a


(30 de întrebări)
▪ Puteți folosi spațiile goale ca ciornă.
▪ Nu este de ajuns să alegeți răspunsul corect pe broșura de subiecte, el trebuie
completat pe foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării respective.
▪ Desenele au caracter orientativ, nu respectă valorile numerice din enunțul problemelor.

1. Dintre numerele 37, 48, 85, 78 și 90 cel mai 4. Țup-Țup a ronțăit toată săptămâna trecută
apropiat de 80 este: morcovi. Luni a ronțăit 4 morcovi, iar în zilele
următoare cu 3 morcovi în plus față de ziua
A) 85 B) 90 C) 78
precedentă. Câți morcovi a mâncat dumi-
D) 48 E) 37 nică?
A) 14 B) 18 C) 19
D) 21 E) 22

5. Înlocuiți literele din pătratul de mai jos cu nu-


mere naturale astfel încât niciun număr din
Lumina Instituții de Învățământ

pătrat să nu se repete, iar suma numerelor


de pe fiecare linie și fiecare coloană să fie
2. Într-o curte, o găină are 13 pui, iar alta are 11 aceeași și cea mai mică posibilă. Ce număr
pui. Câte păsări sunt în acea curte? trebuie pus în locul lui d?
A) 24 B) 25 C) 26
A) 5
a 14 13
D) 13 E) 14 B) 18
9 b c C) 7
D) 12
e d 2 E) 3

6. Bunicul meu are o vârstă cuprinsă între 70 și


80 de ani, iar bunica o vârstă între 60 și 70 de
ani. Pe cele două cifre cu care scriu vârsta
bunicului le folosesc apoi ca să scriu și vârsta
3. Care este numărul care se potrivește în și- bunicii. Cu câți ani este bunicul mai mare
rul 12, 15, 18, ... , 24, 27? decât bunica?
A) 19 B) 20 C) 21 A) 9 ani B) 11 ani C) 7 ani
D) 22 E) 23 D) 8 ani E) 10 ani

4
Subiecte clasa a II-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

7. O excursie costă 55 de lei. Ruxandra are doar 10. Suma tuturor numerelor naturale de două
29 lei. Câți lei îi mai trebuie Ruxandrei pen- cifre care au cifra zecilor cu 6 mai mică
tru a putea merge în această excursie? decât cifra unităților este:
A) 64 B) 84 C) 74
A) 26 lei B) 84 lei C) 24 lei
D) 54 E) 83
D) 25 lei E) 36 lei

11. Tatăl a prins cu 10 pești mai mult decât fiul.


Dacă îi dă fiului 3 pești, cu câți pești va avea
Lumina Instituții de Învățământ

tatăl mai mult?

8. Avem în frigider: 12 morcovi, 13 mere, 2 A) 2 B) 3 C) 4


ardei, 3 roșii și 15 castraveți. Câte legume D) 5 E) 7
avem în frigider?

A) 45 B) 39 C) 30
D) 32 E) 25

12. Irina, Andrei, Călin și Radu numără câte


exerciții au rezolvat. Ei observă că fiecare a
rezolvat cu 2 exerciții mai mult decât vecinul
din dreapta sa. Știind că Radu a rezolvat
cele mai multe exerciții și că Andrei se află
între Călin și Irina și a rezolvat 24 de exerciții,
atunci Radu a rezolvat:

A) 30 de exerciții
B) 28 de exerciții
9. Numărul 29 este cu 14 mai mare decât:
C) 26 de exerciții
A) 33 B) 43 C) 15
D) 32 de exerciții
D) 16 E) 23 E) 22 de exerciții

5
Subiecte clasa a II-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

13. Într-o cutie sunt 100 de bile pe care sunt scrise 16. Alin, Matei și Cristian au rezolvat 10 probleme
toate numerele naturale de la 1 la 100. Câte împreună. Fiecare a rezolvat cel puțin 2
cifre de 5 s-au folosit pentru numerotarea probleme și un număr diferit de probleme față
celor 100 de bile? de ceilalți doi băieți. Alin a rezolvat cel mai
mic număr de probleme, iar Cristian cel mai
A) 12 B) 14 C) 19 mare număr de probleme. Câte probleme a
D) 21 E) 20 rezolvat Matei?

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) niciuna

14. Andreea a cerut colegelor sale să noteze pe


câte un cartonaș de câte ori au fost la cine-
matograf. Cartonașele din desen sunt cele
Lumina Instituții de Învățământ

adunate de Andreea de la colegele sale. 17. Găsiți regula șirului și alegeți cu ce număr
Câte colege au fost doar de două ori la ci- trebuie completat pătrățelul gol.
nematograf?
7 3 9 ; 5 11 15 ;
4 4 1 2 1
3
2 2 3
2 10 4 13 ; 20 4 .
1 2 3
A) 22 B) 23 C) 24
A) 4 B) 5 C) 6
D) 16 E) 17
D) 2 E) 3

15. Într-o zi, cei 5 frați, Irina, Florin, Gabi, Sorin și


Cora au măsurat cu pasul lungimea grădinii 18. Dintre toate numerele naturale mai mari
lor. Irina a obținut 20 de pași, Florin a obținut decât 21 și mai mici decât 65, aleg numă-
30 de pași, Gabi a obținut 27 de pași, Sorin rul cu suma cifrelor cea mai mică și numă-
29 și Cora 21. Care dintre frați are lungi- rul cu suma cifrelor cea mai mare, adun
mea pasului cea mai mică? apoi cele două numere și obțin:

A) Irina B) Florin C) Gabi A) 95 B) 89 C) 87


D) Sorin E) Cora D) 86 E) 84

6
Subiecte clasa a II-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

19. Într-o cutie sunt în total 10 cuburi și bile, 22. Câte dreptunghiuri sunt în figura următoare?
unele roșii, altele verzi. Dintre acestea, 4 nu
sunt verzi, iar 7 nu sunt cuburi. Bile roșii sunt
două. Cuburi verzi sunt:

A) 6 B) 3 C) 5 A) 6 B) 5 C) 4
D) 1 E) 2 D) 3 E) 2

Lumina Instituții de Învățământ

20. Ordonând descrescător numerele naturale


42; 18; 76; 35 avem:
23. Se dă șirul 12, 3, 23, 5, 34, 7, ...
A) 35; 18; 42; 76 Observând regula, completați șirul cu încă
trei numere. Care sunt ele?
B) 18; 42; 35; 76
C) 18; 35; 42; 76 A) 13, 4, 23 B) 45, 9, 56 C) 36, 9, 76
D) 76; 42; 35; 18 D) 44, 8, 55 E) 61, 7, 78
E) 76; 35; 18; 42

21. Pentru a da fiecărui nepot câte 2 mere și a-l


lua pentru ea pe ultimul, bunica nu poate
avea în coș: 24. Diferența dintre vecinii numărului 120 este:

A) 7 mere B) 5 mere C) 11 mere A) 1 B) 3 C) 240


D) 6 mere E) 9 mere D) 2 E) 238

7
Subiecte clasa a II-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

25. Elevii unei clase s-au aşezat în bănci de câte 28. Robert are 13 ani, iar fratele său, Călin, va
două locuri. În clasă sunt 12 fete, iar fiecare avea 16 ani peste 5 ani. În prezent:
fată stă în bancă cu câte un băiat. Știind că 4
băieți stau singuri în bancă, aflați câți copii A) Robert este mai mic decât Călin cu 3 ani.
sunt în acea clasă. B) Călin este mai mic decât Robert cu 3 ani.
C) Robert este mai mare decât Călin cu 7 ani.
A) 20 B) 22 C) 24
D) Călin este mai mare decât Robert cu 8 ani.
D) 26 E) 28
E) Robert este mai mare decât Călin cu 2 ani.

29. Dacă astăzi este marți, data de 12 septem-


Lumina Instituții de Învățământ

brie, ce dată va fi joi, săptămâna viitoare?

26. Câte numere naturale scrise numai cu cifre A) 20 septembrie


pare sunt între numerele 43 și 69? B) 21 septembrie

A) 9 B) 13 C) 14 C) 15 septembrie

D) 12 E) 8 D) 22 septembrie
E) 19 septembrie

30. Aflați misterul piramidei! Care este suma


numerelor naturale care înlocuiesc literele
a și b?
1
27. O plantă avea 5 cm. În zilele cu nori ea crește 1 1
1 cm, iar în zilele cu soare crește 6 cm. După 1 2 1
o săptămână, în care numai două zile au 1 3 3 1
fost înnorate, iar restul cu soare, planta 1 4 a 4 1
măsoară: 1 5 10 10 b 1

A) 30 cm B) 32 cm C) 37 cm A) 9 B) 11 C) 10
D) 18 cm E) 29 cm D) 6 E) 14

8
Concursul Național de Matematică Lumina Math Ediția a XVIII-a

Subiecte Clasa a III-a


(30 de întrebări)
▪ Puteți folosi spațiile goale ca ciornă.
▪ Nu este de ajuns să alegeți răspunsul corect pe broșura de subiecte, el trebuie
completat pe foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării respective.
▪ Desenele au caracter orientativ, nu respectă valorile numerice din enunțul problemelor.

1. Se scriu toate numerele de la 1 la 20, unul 4. În șirul numerelor naturale de la 312 la 333
lângă altul. Câte cifre au fost scrise în total? întâlnim cifra 3 de:

A) 42 cifre B) 20 cifre C) 30 cifre A) 26 de ori B) 27 de ori C) 28 de ori


D) 31 cifre E) 49 cifre D) 29 de ori E) 22 de ori
Lumina Instituții de Învățământ

5. Daniela și Cristina au desenat 24 de cercuri


2. Numărul 389 este format din: împreună. În timp ce Cristina desena 5
cercuri, Daniela desena 3 cercuri. Câte
A) 8 zeci, 3 unități și 9 sute cercuri a desenat Daniela în total?
B) 9 unități, 3 sute și 8 zeci
A) 9 B) 12 C) 15
C) 9 zeci, 8 unități și 3 sute
D) 3 sute, 9 zeci și 8 unități D) 16 E) 18
E) 8 sute, 3 zeci și 9 unități

6. Câte dreptunghiuri sunt în figura


următoare?

3. Am avut în buzunar 3 bancnote de 100 de


lei. Cu 79 de lei am cumpărat cărți. Câți lei
mi-au rămas?

A) 251 lei B) 241 lei C) 221 lei A) 10 B) 11 C) 7


D) 151 lei E) 141 lei D) 9 E) 6

9
Subiecte clasa a III-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

7. Un material cu lungimea de 10m este tăiat în 10. Când a copiat exercițiul de pe tablă, în
bucăți de 2m fiecare. Câte tăieturi au fost care se adunau 4 numere de câte două ci-
necesare? fre, Irina a uitat să scrie o cifră la cel de-al
treilea termen. Exercițiul scris de ea este:
A) 5 B) 4 C) 3 21+30+4+16=109. Ce cifră a uitat Irina să
D) 6 E) 2 scrie?

A) 2 B) 3 C) 4
D) 6 E) 8

11. Clasa noastră a organizat întreceri sportive


Lumina Instituții de Învățământ

8. Găsiți regula și aflați suma celor două nu- în două zile. În prima zi au venit 21 de elevi,
mere naturale care trebuie puse în locul iar a doua zi cu 3 mai mulți elevi. Dacă 20
literelor a și b. dintre elevi au venit în ambele zile, iar 3 nu
au venit deloc, în clasă sunt:
10 82 6 3 30 3 10 64 2 a 50 b
A) 25 de elevi
A) 20 B) 15 C) 10 B) 46 de elevi
D) 25 E) 5 C) 27 de elevi
D) 41 de elevi
E) 28 de elevi

9. Cristina are în ogradă găini și miei. Când le


numără picioarele, găsește că sunt 16 picioa-
re. Care este cel mai mare număr de miei 12. Suma a patru numere naturale consecutive
pe care îl poate avea Cristina în ogradă? pare, dintre care unul este 184, nu poate fi:

A) 8 B) 4 C) 2 A) 748 B) 740 C) 732


D) 3 E) 5 D) 724 E) 716

10
Subiecte clasa a III-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

13. Câte numere mai mari decât 200 și mai 16. Care este suma dintre cel mai mic și cel
mici decât 500 au suma cifrelor 5? mai mare număr cu care poate fi înlocuit
″a″ în relația 14≤2+a<19?
A) 9 B) 10 C) 8
D) 11 E) 5 A) 33 B) 27 C) 32
D) 28 E) 29

17. Ștefan urcă pe munte împreună cu un grup


de prieteni. În șirul format, el ocupă poziția 8
numărând din față, iar prietenul său, Andrei,
Lumina Instituții de Învățământ

ocupă poziția cu numărul 12 din șir, numă-


rând de la sfârșit. Dacă Ștefan stă în spate-
14. Ce număr are suma cifrelor cea mai mică? le lui Andrei, iar între ei mai sunt încă trei
colegi, șirul este format din:
A) 9000 B) 8102 C) 3721
A) 15 persoane
D) 1572 E) 1036
B) 23 persoane
C) 18 persoane
D) 20 persoane
E) 16 persoane

18. Am scris pe o foaie un număr natural de două


cifre. Colega mea a adăugat la sfârșitul lui o
15. Dacă suma 15+16+17+...+27+28 are rezul- cifră, apoi a adunat noul număr obținut cu 8
tatul 301, atunci suma 16+17+18+...+28+29 și a obținut 305. Care este suma cifrelor nu-
are rezultatul: mărului scris de mine?

A) 315 B) 321 C) 302 A) 2 B) 3 C) 10


D) 314 E) 303 D) 11 E) 12

11
Subiecte clasa a III-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

19. Un număr de trei cifre egal cu răsturnatul 22. Diferența a două numere naturale este 46.
său, care are suma cifrelor egală cu 14 Dacă din suma celor două numere scădem
este: această diferență, obținem numărul 16. Care
este suma celor două numere?
A) 454 B) 646 C) 293
A) 62 B) 52 C) 54
D) 545 E) 266
D) 64 E) 68

Lumina Instituții de Învățământ

23. Mă aflu la ultimul etaj al blocului meu. Cobor


20. În livada mea se află 6 peri plantați pe un sin- 10 etaje, urc apoi 4 și constat că sunt la etajul
gur șir, la distanțe egale unul față de celălalt. al nouălea. Câte etaje (fără parter) are
Dacă de la primul păr la al patrulea sunt 36 blocul meu?
de metri, câți metri sunt de la al treilea păr
la al șaselea? A) 15 B) 16 C) 18

A) 12m B) 24m C) 36m D) 20 E) 19

D) 20m E) 40m

24. Priviți cele 8 numere împărțite A B


pe două coloane, A și B. Dacă
schimbăm un număr din coloana 3 2
A cu un număr din coloana B, 12 10
suma numerelor din coloana A 4 8
devine egală cu suma numerelor 7 14
din coloana B. Care este suma
21. Dacă din cel mai mic număr de forma 13a celor două numere care trebuie
scădem 27, obținem: schimbate între ele?

A) 112 B) 114 C) 113 A) 5 B) 14 C) 12


D) 104 E) 103 D) 22 E) 20

12
Subiecte clasa a III-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

25. Un număr abc se numește crescător dacă ci- 28. În exercițiul 320 - 200=120, scăzătorul este
frele sale respectă regula a < b < c. Câte nu- mai mare decât 128 cu:
mere crescătoare se pot forma cu cifrele
1, 3, 5, 7 și 9? A) 8 B) 192 C) 72
D) 328 E) 448
A) 5 B) 6 C) 7
D) 10 E) 16

Lumina Instituții de Învățământ

29. Se dă suma 3+5+10+12+24+30+42+54.


Dacă înlocuim în suma dată două semne "+"
26. Se dau numerele: 11, 423, 105, 276, 300, cu semne "- " se obține rezultatul 96. Care
820, 606, 1000. Câte numere dintre cele este suma celor două numere din șir în
date sunt cel puțin egale cu 300? fața cărora s-a pus semnul "-" ?

A) 3 B) 4 C) 5 A) 34 B) 42 C) 54
D) 6 E) 2 D) 45 E) 35

30. Mioara a adunat din livadă mere și pere, în


total 100 de fructe. Schimbă cu prietena ei
27. Alegeți varianta corectă care completează câte 7 pere pentru 2 mere. Când termină de
șirul următor cu încă trei termeni: schimbat toate perele observă ca are 75 de
mere. Câte pere a avut Mioara la început?
10, 21, 32, ...
A) 41, 52, 63 B) 12, 24, 35 C) 43, 54, 65 A) 28 B) 21 C) 25
D) 11, 22, 33 E) 46, 57, 68 D) 35 E) 49

13
Concursul Național de Matematică Lumina Math Ediția a XVIII-a

Subiecte Clasa a IV-a


(30 de întrebări)
▪ Puteți folosi spațiile goale ca ciornă.
▪ Nu este de ajuns să alegeți răspunsul corect pe broșura de subiecte, el trebuie
completat pe foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării respective.
▪ Desenele au caracter orientativ, nu respectă valorile numerice din enunțul problemelor.

1. Care egalitate este falsă? 4. De o parte și de alta a unei alei cu lungimea


de 74m s-au pus bănci cu lungimea de 2m și
A) 4x3+2 x1=14 distanța dintre ele de 7m. Aflați câte bănci
B) 3x4- 2 x1=10 sunt, știind că fiecare parte a aleii începe
și se termină cu câte o bancă.
C) 2+1x4+3=9
D) (3+4)- (1+2)=4 A) 18 B) 12 C) 9
E) (1+2)x(3+4)=24 D) 16 E) 8
Lumina Instituții de Învățământ

5. Am două perechi de canari și un papagal.


La fiecare masă, fiecare pasăre consumă
2. Care dintre următoarele numere are cifra câte 2g mei. Dacă le dau de mâncare
sutelor cu 3 mai mică decât cea a unităților de două ori pe zi (la ora 8:00 și la ora
și de două ori mai mare decât cea a miilor? 17:00), păsările vor consuma, începând
de azi, sâmbătă, ora 13:30 și până marți,
A) 10245 B) 24215 C) 82417 săptămâna viitoare, ora 16:30:
D) 28417 E) 31609
A) 60g mei B) 80g mei C) 36g mei
D) 45g mei E) 40g mei

3. Se dă șirul de numere naturale 5, 10, 15, 20, 6. Dacă azi este joi, 25 august, atunci în ce zi
25, ... . Aflați primul număr din șir care are va cădea data de 13 septembrie a acestui
suma cifrelor 27. an?

A) 4599 B) 4995 C) 4595 A) Luni B) Joi C) Marți


D) 9945 E) 999 D) Sâmbătă E) Duminică

14
Subiecte clasa a IV-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

7. O lecție de 50 de minute începe la ora 10:50. 10. La primul semnal al profesorului de educație
Exact la mijlocul lecției, domnul director a in- fizică, toți elevii unei clase se așază pe 6
trat în clasă. Cât era ceasul atunci când a rânduri, câte 4 elevi pe fiecare rând. La al
intrat în clasă domnul director? doilea semnal, ei se așază pe 8 rânduri egale
ca număr de elevi. Câți elevi se așază pe
A) 11:15 B) 11:25 C) 12:15 fiecare rând la cel de-al doilea semnal?
D) 11:20 E) 11:10
A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

8. Aceste balanțe sunt în echilibru. Corpuri-


le suspendate au, în total, 112 grame. Câte
Lumina Instituții de Învățământ

grame are steluța?

/////////////////////////////// 11. Care este ultima cifră a rezultatului pe


care îl are calculul 20x a+3 x7+4 ?

A) 3 B) 0 C) 5
D) 7 E) 4

A) 112g B) 7g C) 14g
D) 16g E) 5g

9. Unui număr natural n îi ștergem ultima cifră,


apoi adunăm la numărul obținut de cinci ori 12. În exercițiul 216 : 6=36, împărțitorul este
cifra ștearsă, obținând astfel numărul inițial. mai mare decât 2 de:
Aflați suma cifrelor numărului n.
A) 2 ori B) 108 ori C) 3 ori
A) 15 B) 27 C) 13
D) 8 ori E) 12 ori
D) 7 E) 8

15
Subiecte clasa a IV-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

13. Produsul a 4 numere naturale este 12. Care 16. Costel trebuia să rotunjească numărul 83792
este cea mai mică sumă posibilă a acestor la ordinul sutelor, dar l-a rotunjit la ordinul
4 numere? miilor din greșeală. Care este diferența din-
tre rezultatul obținut de el și cel pe care
A) 6 B) 15 C) 8 trebuia să-l obțină?
D) 9 E) 10 A) 6000 B) 200 C) 10
D) 210 E) 320

Lumina Instituții de Învățământ

17. Dorina rezolvă o adunare într-un minut și


14. Aflați ce număr se mărește cu 729, când o înmulțire în 3 minute. Care este cel mai
adăugăm la dreapta lui cifra 0. scurt timp în care poate rezolva următorul
calcul:
A) 18 B) 801 C) 81 12x3+12 x14+7 x12
D) 9 E) 811
A) 9 minute B) 11 minute C) 10 minute
D) 3 minute E) 5 minute

15. Doi gemeni și 3 tripleți au împreună 16 ani.


Tripleții sunt născuți înaintea gemenilor. Pes- 18. Numerele 3452y, 345x0 sunt consecutive,
te câți ani unul dintre gemeni și unul din- ordonate crescător. Atunci x este mai mic
tre tripleți vor avea împreună 14 ani? decât y cu:

A) 8 B) 2 C) 3 A) 6 B) 9 C) 3
D) 4 E) 6 D) 1 E) 2

16
Subiecte clasa a IV-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

19. Câte numere pare de la 197 la 293 se îm- 22. Un copil se joacă, urcând un șir de trepte după
part exact la 5? regula următoare: urcă 3 trepte, coboară
una, urcă din nou 3 trepte, coboară două. Pe
A) 20 B) 10 C) 40 ce treaptă se află după 736 de pași? (Un
pas înseamnă urcarea sau coborârea unei
D) 18 E) 25 trepte.)

A) 243 B) 368 C) 336


D) 248 E) 412

Lumina Instituții de Învățământ

20. Pe laturile unui pătrat, o fetiță a desenat 24


de puncte în total, așezate la distanțe egale
unul față de celălalt. Câte puncte a desenat 23. Câte numere naturale de două cifre se
fetița pe o latură? împart exact la 9?

A) 7 B) 6 C) 8 A) 8 B) 9 C) 10
D) 5 E) 4 D) 11 E) 12

21. Se dă numărul:
24. Se dă un număr natural format din două cifre.
N = 3 + 33 + 333 +...+ 333...3

.
Dacă la dreapta lui adaug 2, obțin același nu-
de 12 ori
măr ca atunci când la stânga lui adaug tot 2.
Care sunt ultimele 3 cifre ale numărului N?
Diferența cifrelor acestui număr este:

A) 300 B) 363 C) 666 A) 1 B) 2 C) 0


D) 366 E) 663 D) 3 E) 4

17
Subiecte clasa a IV-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

25. Câte numere impare de 4 cifre au propri- 28. Care dintre numerele de mai jos au aceeași
etatea că cifra sutelor mărită cu cea a ze- valoare?
cilor este de 6 ori mai mare decât suma
dintre cifra miilor și cea a unităților? A) XLV și 65 B) VL și 55 C) DC și 400
D) CL și 150 E) MCV și 1505
A) 2 B) 3 C) 7
D) 8 E) 15

Lumina Instituții de Învățământ

29. Determinați valoarea numărului J știind că:

26. Dacă a+a+36=a+a+a+9+9, atunci valoarea 150- (150:150+147:147+144:144+...+J:J)=102


lui a este:
A) 3 B) 7 C) 9
A) 9 B) 36 C) 45
D) 12 E) 15
D) 18 E) 27

30. Mergând pe jos pe Bulevardul Unirii, Raul


trece pe lângă patru clădiri așezate în linie,
una lângă alta, fiecare colorată într-o culoare
27. Într-o cutie sunt 4 bile albe, 4 bile roșii, 4 ne- diferită. El trece pe lângă clădirea portocalie
gre și 4 verzi. Care este numărul minim de înainte de a trece pe lângă cea roșie și trece
bile pe care trebuie să le extragem, fără să pe lângă clădirea albastră înainte de a trece
ne uităm, pentru a fi siguri că printre bilele pe lângă clădirea galbenă. Clădirea albastră
alese avem 2 de o culoare și alte 2 de altă nu este alăturată celei galbene. Câte așezări
culoare? a celor 4 clădiri pot fi posibile?

A) 6 B) 7 C) 8 A) 2 B) 3 C) 4
D) 9 E) 12 D) 5 E) 6

18
Concursul Național de Matematică Lumina Math Ediția a XVIII-a

Subiecte Clasa a V-a


(40 de întrebări)
▪ Puteți folosi spațiile goale ca ciornă.
▪ Nu este de ajuns să alegeți răspunsul corect pe broșura de subiecte, el trebuie
completat pe foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării respective.
▪ Desenele au caracter orientativ, nu respectă valorile numerice din enunțul problemelor.

1. În șirul numerelor naturale de la 30 la 80 4. Calculând dublul produsului dintre suma


cifra 4 apare de: și diferența numerelor 15 și 11 se obține:

A) 5 ori B) 9 ori C) 10 ori A) 4 B) 26 C) 30


D) 14 ori E) 15 ori Lumina Instituții de Învățământ
D) 104 E) 208

2. Câte cifre de 1 are în scrierea sa rezultatul


calculului: 5. Suma numerelor de cinci cifre LUM10 și
LUM12 este 123422. Valoarea sumei
L+U+M este:
 ?
1+11+111+...+11...1
de 9 ori
A) 10 B) 11 C) 12
A) 45 B) 5 C) 9
D) 13 E) 14
D) 6 E) 1

3. Dintre toate numerele de trei cifre care au 6. Dacă numerele naturale nenule A, B, C
suma cifrelor 9 le alegem pe cel mai mare și verifică relațiile 1001C - 2002A = 4004 și
pe cel mai mic. Suma acestor două numere 1001B+3003A = 5005, care este media arit-
este: metică a numerelor A, B, C?

A) 1008 B) 918 C) 909 A) 1 B) 3 C) 6


D) 999 E) 1017 D) 9 E) 1001

19
Subiecte clasa a V-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

7. Suma a două numere este 10. Dacă se adună 10. Care este diferența dintre suma primelor
3 la fiecare număr și apoi fiecare rezultat se 2014 numere pare nenule și suma primelor
dublează, care va fi suma noilor numere 2014 numere impare?
obținute?
A) 0 B) 1 C) 2
A) 23 B) 16 C) 36
D) 2014 E) 4028
D) 26 E) 32

Lumina Instituții de Învățământ

8. Fiecare rând din amfiteatrul școlii are 33 11. Dacă ABC+AB=392, A+B+C va fi:
de locuri. Începând cu rândul 12 și până la
22 sunt rezervate pentru invitații unui club A) 19 B) 15 C) 11
sportiv. Câte locuri sunt rezervate pentru
acest club? D) 9 E) 7

A) 297 B) 330 C) 363


D) 396 E) 726

12. Chip îi cere lui Dale să scadă 3 dintr-un număr


și apoi să împartă rezultatul la 9. În schimb,
Dale scade 9 și apoi împarte rezultatul la
9. Suma primelor douăzeci de numere 3, oferind ca răspuns numărul 43. Care ar
naturale impare este egală cu: fi fost răspunsul corect dacă ar fi lucrat
corect problema?

A) 361 B) 441 C) 400 A) 15 B) 34 C) 43


D) 360 E) 720 D) 51 E) 138

20
Subiecte clasa a V-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

13. Într-o cameră sunt 3 surori, fiecare dintre 16. Care este restul împărțirii numărului
surori are 3 genți, în fiecare dintre genți 1·3·5·7·9·11·13·15+49 la 21?
sunt 3 pisici, fiecare pisică are 3 pisoi. Câte
picioare sunt în cameră? A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8
A) 432 B) 438 C) 222
D) 444 E) 228

Lumina Instituții de Învățământ

14. Șase copii, 3 băieți și 3 fete, se așează pe 17. Toate numerele naturale mai mici sau egale
un rând. În câte moduri se pot așeza dacă cu 53 se împart la 5. Care este suma tuturor
toate fetele sunt una lângă cealaltă? resturilor obținute?

A) 24 B) 48 C) 72 A) 100 B) 102 C) 104


D) 144 E) 576 D) 106 E) 108

15. Dacă ☺(n) reprezintă suma cifrelor


2n+1 2n+3
numărului "n", pentru câte numere de două 18. Dacă 3 + 3 = 2430, atunci valoarea
cifre ☺(☺(n))=3? numărului 8·n este:

A) 3 B) 4 C) 6 A) 8 B) 16 C) 32
D) 9 E) 10 D) 64 E) 0

21
Subiecte clasa a V-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

19. Dacă numerele naturale x și y verifică relația 22. Dacă n!=1·2·3·...·n, care dintre următoare-
x y
x+3y =10, câte cifre are numărul 4·2 ·8 ? le numere este pătrat perfect?

A) 3 B) 4 C) 5
A) 98!·99! B) 98!·100! C) 99!·100!
D) 6 E) 7
D) 99!·101! E) 100!·101!

Lumina Instituții de Învățământ

20. Suma a trei numere naturale consecutive


2013 b
este 27 . Ultima cifră a produsului celor 23. Dacă 3 ·5 = a cu a și b numere naturale, cea
8 2

3 numere este: mai mică valoare a lui a+b este:

A) 0 B) 2 C) 4 A) 25 B) 34 C) 351

D) 6 E) 8 D) 407 E) 164026

21. Numărul 2564·6425 este pătratul numărului


natural N. Suma cifrelor numărului N este 24. Bogdan afirmă în anul 2000: "Voi avea n ani
egală cu: în anul n ". Câți ani avea Bogdan în 2000?
2

A) 7 B) 14 C) 21 A) 20 B) 19 C) 20 sau 21
D) 28 E) 35 D) 21 E) 20 sau 19

22
Subiecte clasa a V-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

25. Care este ultima cifră a produsului a șase 28. Pe o tablă sunt scrise toate numerele naturale
numere naturale consecutive nenule? de la 1 la 50. Matei alege unele numere
dintre acestea astfel încât suma oricăror
A) 0 B) 2 C) 4 două numere distincte alese nu se divide cu
7. Numărul maxim de numere pe care le
D) 6 E) 8
poate alege este:

A) 21 B) 22 C) 23
D) 24 E) 25

Lumina Instituții de Învățământ

26. Dintre numerele de la 1 la 2014 se exclud 29. Două numere naturale au media aritmeti-
numerele care se divid la 5. În ce cifră se că egală cu 29. Dacă împărțim numărul mai
termină produsul numerelor rămase? mare la numărul mic se obține câtul 6 și restul
2. Produsul celor două numere se divide cu:
A) 6 B) 4 C) 2
A) 3 B) 6 C) 9
D) 8 E) 3
D) 18 E) 16

30. Adunând un număr natural n cu triplul


predecesorului său și cu dublul succesorului
27. Numărul multiplilor de trei cifre ai numă- său, se obține 137. Dublul triplului acestui
rului 27 este: număr n are valoarea:

A) 30 B) 31 C) 32 A) 135 B) 136 C) 137


D) 33 E) 34 D) 138 E) 139

23
Subiecte clasa a V-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

31. Cele două cifre din vârsta lui Pluto sunt 34. Numărul numerelor impare de forma
aceleași cu cifrele din vârsta lui Donald, dar aabaa este egal cu:
scrise în ordine inversă. Peste 5 ani, Pluto
va fi de două ori mai mare decât va fi Donald A) 55 B) 45 C) 25
atunci. Care este diferența dintre vârstele
lor acum? D) 50 E) 90

A) 9 B) 18 C) 27
D) 36 E) 45

35. La petrecerea zilei de naștere a lui Ionuț sunt


Lumina Instituții de Învățământ

invitați 3 prieteni ai acestuia. Fiecare copil


prezent la petrecere primește câte o felie de
tort și mai rămân 3 felii. În câte moduri se
32. La o petrecere au participat 10 copii. Fiecare pot împărți feliile de tort rămase copiilor,
a dansat cu fiecare câte un dans. Numărul știind că fiecare copil mai poate servi cel
total de dansuri este de: mult două felii?

A) 81 B) 90 C) 45 A) 7 B) 10 C) 13
D) 100 E) 55 D) 14 E) 16

36. La restaurant hamburgerii pot fi serviți fără


niciun sos sau cu următoarele trei sosuri:
ketchup, muștar și maioneză. Un client poate
alege una, două sau trei chiftele din carne
33. Câte numere naturale de cinci cifre au precum și orice colecție de sosuri. Câte tipuri
produsul cifrelor egal cu 9? diferite de hamburgeri pot fi comandate?

A) 10 B) 12 C) 15 A) 6 B) 9 C) 18
D) 18 E) 5 D) 24 E) 27

24
Subiecte clasa a V-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

37. În șirul următor, perimetrul primei figuri este 39. Din 45 de bușteni cu lungimi de 6m, respectiv
4a, perimetrul celei de-a doua figuri este 8a, 5m, a căror sumă a lungimilor este de 239m,
perimetrul celei de-a treia figuri este 12a. Ce se taie bușteni cu lungimea de 1m. Câte
perimetru va avea a cincea figură din șir? tăieturi sunt necesare?

A) 190 B) 192 C) 194


...
D) 195 E) 196

A) 9a B) 18a C) 20a
D) 24a E) 26a

Lumina Instituții de Învățământ

38. Pătratul ABCD cu latura de lungime 25m se 40. Într-o anumită lună, trei zile de duminică au
împarte în 5 dreptunghiuri. căzut în date exprimate prin numere pare. În
Știind că AM+BN+CP+DQ=15m, perimetrul ce zi a săptămânii cade ziua de 4 a acestei
dreptunghiului EFGH este egal cu: luni?
D P C
A) marți B) luni C) miercuri
Q
H
G A) 60m B) 70m
D) joi E) vineri
C) 80m D) 90m
E
N
E) 100m
F
A M B

25
Concursul Național de Matematică Lumina Math Ediția a XVIII-a

Subiecte Clasa a VI-a


(40 de întrebări)
▪ Puteți folosi spațiile goale ca ciornă.
▪ Nu este de ajuns să alegeți răspunsul corect pe broșura de subiecte, el trebuie
completat pe foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării respective.
▪ Desenele au caracter orientativ, nu respectă valorile numerice din enunțul problemelor.

1. Suma a cinci numere consecutive pare este 4. Câte pătrate perfecte de 4 cifre încep cu 3
cu 4 mai mică decât suma primelor 8 numere și se termină cu 5?
consecutive impare. Care este cel mai mic
dintre numerele pare? A) 4 B) 3 C) 2
D) 1 E) 0
A) 6 B) 8 C) 10
D) 12 E) 14
Lumina Instituții de Învățământ

2. Fie N un număr natural cu proprietatea că


scris în baza zece, orice cifră este mai mică 5. Un număr natural impar se împarte exact la
decât următoarea cifră din dreapta sa. Aflați 3. Restul împărțirii numărului la 6 este:
suma cifrelor numărului 9N.
A) 5 B) 4 C) 3
A) 12 B) 11 C) 10
D) 1 E) 0
D) 9 E) 8

3. Cu cât crește produsul a 4 numere dacă


primul se mărește cu jumătatea lui, al
doilea se mărește cu a treia parte a sa, al
treilea se micșorează cu a patra parte a 6. Suma numerelor naturale care împărțite la
sa, iar al patrulea se micșorează cu a treia 5 dau câtul și restul numere naturale con-
parte a sa? secutive crescător este:

A) 3 B) 2 C) 1 A) 40 B) 85 C) 125
D) 0 E) 4 D) 119 E) 129

26
Subiecte clasa a VI-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

7. Produsul cifrelor celui mai mic număr na- 10. Să se afle numărul maxim de cifre ale unui
tural de trei cifre, cu două cifre identice, număr care are proprietatea că oricare
care împărțit pe rând la 10, 15 și 18 dă două cifre vecine ale sale formează un nu-
resturile p, 7, respectiv 10, p fiind număr măr divizibil cu 23.
prim, este:
A) 23 B) 10 C) 5
A) 32 B) 10 C) 30
D) 4 E) 8
D) 24 E) 14

Lumina Instituții de Învățământ

11. Fie n cel mai mic număr natural compus care


8. Fie a1, a2, a3, ... , a1001 numere naturale și nu are în descompunerea sa în factori primi
niciun factor prim mai mic decât 10. Atunci
N = 4(a1+a2 )(a2 +a3 )...(a1001+a1 ) -1. Restul împărțirii numărul n este cuprins între:
lui N la 5 este:
A) 100<n≤110 B) 110<n≤120
A) 3 B) 0 C) 2
D) 1 E) 4 C) 120<n≤130 D) 130<n≤140

E) 140<n≤150

9. Suma a 5 numere naturale nenule este 25.


Să se afle cel mai mare divizor comun al
acestor numere știind că cel puțin două 12. Câte numere prime mai mici decât 100 au
dintre ele sunt distincte. cifra unităților 9?

A) 5 B) 10 C) 15 A) 3 B) 4 C) 5
D) 20 E) 1 D) 6 E) 7

27
Subiecte clasa a VI-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

13. Diferența aaa- bbb cu a>b este sigur divi- 16. Un grup de 23 de elevi sunt așezați într-un șir
zibilă cu: după următoarele reguli:
• primul elev are 9 ani, iar al 15-lea și ultimul
A) 3 B) 5 C) 7 au câte 13 ani.
D) 9 E) 2
• media aritmetică a vârstelor primului și
ultimului elev mărită cu 1 este cât vârsta
unui elev din șir și coincide cu locul pe
care-l ocupă în șir acel elev.
• suma vârstelor oricăror 4 elevi vecini e 45.

Care este vârsta elevului de pe locul 11?

A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13
Lumina Instituții de Învățământ

14. Media aritmetică a numerelor

9, 99, 999, ... , 99...9


 17. Fiul împreună cu mama sa au cel mult 42 ani,
de 9 ori fiul împreună cu tatăl său au cel mult 44 ani,
este un număr natural cu nouă cifre distincte. suma vârstelor celor trei membri ai familiei
Acest număr nu conține cifra: este cel puțin 75 ani, iar mama și tata au îm-
preună cel mult 64 ani. Aflați vârsta mamei.
A) 4 B) 3 C) 2
D) 1 E) 0 A) 30 ani B) 31 ani C) 32 ani
D) 33 ani E) 34 ani

15. Media aritmetică a 7 numere este 20, iar a al- 18. Un creion și o radieră costă 8 lei. O radieră și
tor 3 numere este 10. Care este media arit- două caiete costă 3,5 lei. Cât costă 5 creioa-
metică a celor 10 numere? ne, 13 radiere și 16 caiete?

A) 17 B) 18 C) 19 A) 68 lei B) 53 lei C) 72 lei


D) 20 E) 21 D) 81 lei E) 90 lei

28
Subiecte clasa a VI-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

19. Câte numere naturale de cinci cifre încep 22. Un număr natural se numește "număr de
și se termină cu cifra 5? urgență" dacă produsul cifrelor sale este egal
cu 112. Aflati suma tuturor "numerelor de
urgență" formate din 3 cifre.
A) 900 B) 899 C) 1000
D) 999 E) 1001
A) 5439 B) 5832 C) 6814
D) 7218 E) 7425

Lumina Instituții de Învățământ

20. Câte numere mai mari decât 500 dar mai 23. Patru fete și patru băieți sunt așezați pe un
mici decât 1000 se pot scrie folosind cel rând astfel încât fetele să stea mereu una
mult o dată cifrele 0, 1, 3, 5, 7? lângă cealaltă. În câte moduri se pot aranja
cei 8 copii?
A) 16 B) 64 C) 32
A) 2880 B) 2400 C) 2225
D) 20 E) 24
D) 1200 E) 256

21. În figură avem 6 puncte care unite 2 câte 2


determină 9 drepte. Avem voie să ștergem 24. Se consideră
unul dintre cele 6 puncte și să-l desenăm
oriunde în altă parte. Care este numărul  a = 2n(2n +1) + 3n(n + 4) + 616, 
A = n∈  
maxim de drepte ce se pot obține după o  a  56, n ≤ 2014 
astfel de mutare?
Care este cardinalul mulțimii A?

A) 15 B) 14 C) 13
A) 1009 B) 2014 C) 2015
D) 12 E) 11
D) 1008 E) 1007

29
Subiecte clasa a VI-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

25. Într-o urnă sunt 7 bile albe, 7 bile negre, 7 bile 28. Valoarea numărului
roșii și 7 bile verzi. Bilele de fiecare culoare 32014 32013 32012 32 3
sunt numerotate de la 1 la 7. Câte extrageri = b - - -...- - -1 este:
22013 22013 22012 22 2
trebuie efectuate pentru a fi siguri că am
extras o bilă cu numărul 3? 3
A) 2 B) 1 C)
2
A) 25 B) 8 C) 17 9
D) E) 0
D) 5 E) 20 4

Lumina Instituții de Învățământ

29. Un automobil se deplasează cu viteza de


26. La o petrecere îmi aleg șase fursecuri din cele 90km/h la vale, cu 72km/h pe drum drept
trei sortimente: cu ciocolată, cu vanilie, cu și cu 60km/h la deal. Automobilul a parcurs
fructe. Dacă sunt cel puțin șase fursecuri distanța de la orașul A la orașul B în 5 ore,
de fiecare fel, în câte moduri pot să le aleg iar distanța de la orașul B la orașul A în 4 ore.
pe cele șase? Care este distanța dintre localitățile A și B?

A) 22 B) 25 C) 27 A) 420km B) 400km C) 360km


D) 28 E) 729 D) 320km E) 324km

30. Fie a, b, c, d numere raționale strict pozitive.


Se știe că
2a + b 3a + b și 4a + b
=
27. Fie F
n3 + 2n
, n ∈ *. = = 8.
n4 + 3n2 +1 2c + d 3c + d 4c + d
Cel mai mare număr natural prin care se Calculați valoarea raportului
5a + b .
poate simplifica F este: 5c + d

A) 2 B) 3 C) 1 A) 1 B) 2 C) 4
D) 5 E) 7 D) 8 E) 16

30
Subiecte clasa a VI-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

31. Raportul dintre un număr natural de două 34. Pe o semidreaptă cu originea în O se


cifre și răsturnatul său este egal cu 1,75. consideră punctele A, B, C, în această ordine
Câte numere naturale de 2 cifre au această și M, N, respectiv P mijloacele segmentelor
proprietate? [BC], [CA], respectiv [AB].
A) 2 B) 3 C) 4
OA + OB + OC
Calculați valoarea raportului .
D) 5 E) 6 OM+ ON+ OP

A) 2 B) 1 C) 3
D)
2 E)
3
3 2

Lumina Instituții de Învățământ

35. Un dreptunghi se poate descompune în 1344


de pătrate, fiecare cu latura de 5cm. Aflați
c c perimetrul dreptunghiului știind că acesta
32. Dacă a-b=0,5 și c=4, calculați (1,2a) :(1,2b) .
este maxim posibil.

A) 1,2 B) 1 C) 1,44 A) 625cm B) 15000cm C) 1345cm


D) 0 E) 1,728 D) 13450cm E) 14440cm

33. Segmentul [AB] are lungimea 4a. Punctele


C și D sunt interioare segmentului astfel 36. Un acvariu are forma unui cub cu latura de
încât AC=BD=3a. Calculați lungimea 50cm. La ce înălțime se ridică apa în acest
segmentului [CD]. acvariu dacă volumul apei este de 100 litri?

A) a B) 2a C) 3a A) 10cm B) 20cm C) 25cm


D) 1,5a E) 2,5a D) 30cm E) 40cm

31
Subiecte clasa a VI-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

37. Un dreptunghi are lățimea de 18cm. Mărindu-i 39. Dan aleargă 100 de metri în 10 secunde.
lungimea de 3 ori și lățimea cu 3cm, se obține Vlad aleargă 432 de metri în 48 secunde.
un dreptunghi cu aria de 1260cm . La o cursă de 1km, la ce distanță termină
2

Care e perimetrul dreptunghiului inițial? cursa Dan înaintea lui Vlad?

A) 162cm B) 38cm C) 76cm


A) 90m B) 95m C) 100m
D) 81cm E) 20cm
D) 105m E) 110m

Lumina Instituții de Învățământ

38. Radu tunde iarba de pe două cincimi de pe 40. Câte pătrate sunt în
un teren, în 18 minute. Dacă începe la ora figura alăturată?
10:00, aflați la ce oră termină de tuns iarba
de pe tot terenul.

A) 10:30 B) 10:40 C) 10:45


A) 34 B) 36 C) 39
D) 11:00 E) 11:30
D) 32 E) 40

32
Concursul Național de Matematică Lumina Math Ediția a XVIII-a

Subiecte Clasa a VII-a


(40 de întrebări)
▪ Puteți folosi spațiile goale ca ciornă.
▪ Nu este de ajuns să alegeți răspunsul corect pe broșura de subiecte, el trebuie
completat pe foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării respective.
▪ Desenele au caracter orientativ, nu respectă valorile numerice din enunțul problemelor.

10
1. Câți dintre divizorii lui 180 sunt multipli de 4? 4. Cel mai mare divizor comun dintre a=10
și b=1·2·3·...·30 este:
A) 2 B) 3 C) 4
10 6 7
D) 6 E) 9 A) 2 B) 10 C) 8·10
8 10
D) 25·10 E) 5

5. Pe o tablă este scris numărul a. Următoarele


operații sunt permise numai dacă rezultatul
lor este un număr natural.
Lumina Instituții de Învățământ

(1) a se înlocuiește cu 1
2. Dacă a - c = 4, atunci cifra unităților (2) a se înlocuiește cu a:2
numărului abc- cba este: (3) a se înlocuiește cu a - 3
(4) a se înlocuiește cu a·4
A) 0 B) 2 C) 4
Dacă inițial a este 0, care dintre următoarele
D) 6 E) 8 valori nu este posibilă pentru a?

A) 4096 B) 2008 C) 4000


D) 2 E) 2016

6. Dintre numerele 1, 2, 3, ... , 2014 alegem n


3. Dacă numere astfel încât suma oricăror 2 să fie cel
A = (-22014 + 22013 - 22012 + 22011 -...- 22002 + 22001 ) : (-41000 ) mult 2050.
atunci 3A = ? Care este valoarea maximă a lui n?

15
A) 0 B) 2 C) 2 - 2 A) 1025 B) 990 C) 1979
1007 14
D) 4 E) 2 - 1 D) 1078 E) 2000

33
Subiecte clasa a VII-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

10. Un profesor dă un test la 5 elevi. El propune


ca elevii să-și corecteze unul altuia lucrările
7. Fie și . astfel încât nici unul să nu își corecteze
Ultima cifră a lui x+y este: propria lucrare. În câte moduri le poate
distribui lucrările în vederea corectării?
A) 7 B) 9 C) 3
A) 29 B) 96 C) 44
D) 5 E) 1
D) 68 E) 120

Lumina Instituții de Învățământ

11. Fie A={1, 2, 3, ... , 108}. Aleg la întâmplare n


numere din mulțimea A. Care este valoarea
8. A = {(a,b) | a,b ∈ ,1+ 5a = 6b } minimă a lui n astfel încât printre cele
n numere să existe în mod sigur 2 cu
Numărul elementelor mulțimii A este: diferența mai mică sau egală cu 3?

A) 0 B) 1 C) 2 A) 36 B) 25 C) 55
D) 3 E) niciunul dintre acestea D) 28 E) 37

1
1−
12. 2014 = ?
1
9. Care este numărul minim de numere întregi − −1
2014
pe care le putem extrage din mulțimea
numerelor întregi  astfel încât printre
acestea să existe întotdeauna 3 elemente 2016 2013 2015
A) B) − C)
cu suma divizibilă cu 3? 2015 2015 2014
A) 3 B) 4 C) 5 2013 2014
D) − E) −
D) 6 E) 7 2016 2015

34
Subiecte clasa a VII-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

13. Dacă punctele aflate pe axa din desenul 1


alăturat se află la distanțe egale, atunci 16. Dacă 0,1 ≤ a ≤ 100 10
≤ b ≤ 1010,
și
numărul a este egal cu:
10
b
atunci cea mai mare valoare a lui este:
a
1 11
A) B) 10 C) 10
10
20 100
D) 10 E) 10
A) 8 B) 24 C) 25
D) 30 E) 32

1 1
17. Fie A = 2014 + , B = 2014 +
2014 1
Lumina Instituții de Învățământ

2014 +
2014
1
și C = 2014 + .
1
1 1 1 2014 +
1
14. 2 ⋅ 5 ⋅ 9 ⋅ ( -+ ) =? 2014 +
2 5 9 2014
Ordonate crescător, numerele A, B, C sunt:
A) 45 B) 2 C) 37
D) 56 E) 73 A) A<B<C B) C<A<B C) B<C<A
D) C<B<A E) B<A<C

 . Care dintre următoarele


18. Fie x = 0,00...01
15. Ce număr trebuie șters dintre numerele 1, 2014 cifre

2, 3, … , 101 astfel încât media aritmetică numere este cel mai mare?
a numerelor rămase să fie 51,5?
A) 10+x B) 10- x C) 10x
A) 1 B) 25 C) 50
10 x
D) 51 E) 101 D) E)
x 10

35
Subiecte clasa a VII-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

19. Un tren are viteza de 60km/h. Trenului îi 22. Alex a rezolvat corect 60% dintr-un test de
trebuie 3 secunde să intre în tunel complet 25 probleme, 70% dintr-un test de 30 proble-
și încă 3 secunde să iasă complet din tunel. me și 90% dintr-un test de 20 probleme. Ce
Lungimea tunelului este: procent reprezintă problemele rezolvate
corect din numărul total de probleme?
A) 25m B) 30m C) 45m
A) 50% B) 54% C) 60%
D) 50m E) 100m
D) 72% E) 75%

20. Tatăl și cei doi fii adulți ai săi merg în vizită la


bunica. Ei au la dispoziție o motocicletă. Pe
motocicletă pot circula maxim două persoane
simultan.
Lumina Instituții de Învățământ

Viteza de deplasare a motocicletei este de


20km/h cu două persoane și de 25km/h cu
o persoană. Viteza de deplasare pe jos a
oricărei persoane este de 5 km/h. 23. Într-un buchet de lalele la fiecare 2 lalele albe
Să se afle timpul minim în care pot ajunge sunt 3 lalele roșii. Ce procent din numărul
cei trei bărbați la bunica, știind că distanța total reprezintă lalelele roșii?
până la casa bunicii este de 30km.
A) 66,6% B) 45% C) 33,(3)%
29 12 17 D) 60% E) nu se poate preciza
A) h B) h C) h
11 11 11
31 30
D) h E) h
11 11

21. Angajații unui stadion dispun de 4 mașini


de tuns iarba A, B, C, D. Cu mașinile A și B
iarba e tunsă în totalitate în 2h. Mașinile B și
C execută aceeași sarcină în 3h, iar C și D
în 4h. În cât timp poate fi tunsă iarba dacă
sunt utilizate mașinile A și D?

A) 2,5h B) 2h 40min C) 3h 24. Dacă x<-2 atunci 1 − 1 + x =?


D) 3,2h E) 2h 24min A) 2+x B) - 2- x C) x
D) - x E) - 2

36
Subiecte clasa a VII-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

25. Dacă a,b ∈  , |a|+a+b=12 și a+|b|- b=14, 28. Care dintre următoarele figuri geometrice
atunci a+b=? are cele mai multe axe de simetrie?

A) 13 B) 2,2 C) -2 A) triunghiul echilateral


B) rombul ≠ pătrat
22
D) E) -13 C) dreptunghiul ≠ pătrat
5
D) triunghiul isoscel
E) pătratul

29. În figura de mai jos triunghiul ABC este drept-


unghic în A și (BD ) ≡ (BE ), iar (CF ) ≡ (CE ).
Lumina Instituții de Învățământ

 =?
Atunci m(DEF)
26. Suma a n numere întregi este A. Două cifre
ale unuia dintre numere sunt schimbate între
ele și noua sumă a celor n numere devine B. B
E
Atunci A- B este întotdeauna divizibil cu:

~
A) 2 B) 5 C) 7 D ~

D) 9 E) niciunul dintre acestea A F C

A) 40O B) 37,5O C) 47O


D) 45O E) 42,5O

27. În triunghiul ABC, D este punctul de inter- 30. Un triunghi are 2 unghiuri exterioare de
 = 125.
secție al bisectoarelor, iar m(BDC) măsuri 105O și 87O. Măsura celui mai mare
 .
Aflați m(BAC) dintre unghiurile triunghiului este:

A) 50O B) 60O C) 70O A) 93O B) 113O C) 105O


D) 80O E) 90O D) 168O E) 175O

37
Subiecte clasa a VII-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

A 34. În triunghiul ABC, I este punctul de intersecție


al bisectoarelor. Dacă IA=IB=IC=30cm atunci
31. (AB) ≡ (AC) distanța de la I la AC este:
O ABD ≡ DBC
120
D A) 5cm B) 6cm C) 12cm
 = 120o
m(ADB)
D) 10cm E) 15cm
B C

Care este măsura BAC?


A) 60O B) 20O C) 40O
D) 80O E) 55O
Lumina Instituții de Învățământ

35. Fie triunghiul ABC cu m(A)  = 90o, m(C)


 = 30o
32. Fie triunghiul ABC isoscel cu vârful în A. și M mijlocul laturii BC. Fie D simetricul lui B
Măsura unghiului dintre bisectoarea și față de AC și N piciorul perpendicularei din A
înălțimea duse din vârful B este 30O. Măsura pe DC. Dacă AM=15cm, atunci DN=?
unghiului ACB este:
A) 7,5cm B) 10cm C) 12,5cm
O O O
A) 30 B) 45 C) 50 D) 9cm E) 12cm
D) 60 O
E) 80 O

33. În triunghiul ABC, H este ortocentru și


 .
(BH) ≡ (AC). Aflați m(HCB) A 36. În triunghiul ABC, (BD este bisectoarea
 , D ∈ (AC), BC=AB+AD și
unghiului ABC
 = 2x . Atunci m(ACB)
m(ABC)  =?
H

B 180o - 2x o xo
C A) x o B) C) 90o -
3 2
A) 30O B) 45O C) 60O xo 3x o
D) E)
D) 75O E) 15O 3 2

38
Subiecte clasa a VII-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

A 39. În figura alăturată Q este mijlocul lui [MP]


și QR ┴ NP, R ∈ NP, iar EN || QR,
(AD) ≡ (BD) ≡ (BC) M
37. E ∈ PM. Dacă aria triunghiului
(AB) ≡ (AC) MNP este de 40cm2, atunci
D E
Care este măsura ADB ? aria triunghiului PER este:
Q
B C
A) 72O B) 120O C) 108O
D) 100O E) 30O
P R N

A) 22,5cm2 B) 25cm2 C) 21cm2


D) 15cm2 E) 20cm2
Lumina Instituții de Învățământ

S 40. Punctele M, N și P sunt mijloacele laturilor


În triunghiul STU (SV este [BC], [AC] și [AB] ale triunghiului ABC. R este
38.
bisectoarea TSU, TE ┴ SV, piciorul perpendicularei din B pe AC. Dacă
( ) ( )
D  = 40o, atunci m PRM  este:
m PNM
CD || SU, E ∈ CD . Valoarea
E raportului SD este: A
T
DT R
VC U
P N
1
A) B) 2 C) 1
2 M
2 1 B
D) E) C
3 3
A) 30O B) 36O C) 40O
D) 45O E) 60O

39
Concursul Național de Matematică Lumina Math Ediția a XVIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a


(40 de întrebări)
▪ Puteți folosi spațiile goale ca ciornă.
▪ Nu este de ajuns să alegeți răspunsul corect pe broșura de subiecte, el trebuie
completat pe foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării respective.
▪ Desenele au caracter orientativ, nu respectă valorile numerice din enunțul problemelor.

1. Dacă a este număr natural nenul astfel încât 4. Vlad, Corina și Dan au fiecare câte o sumă
x de bani. Vlad și Corina au împreună 40% din
-1< < 2 pentru exact 11 valori întregi ale suma totală, Corina și Dan au împreună 80%
a
lui x, atunci a are valoarea: din suma totală. Ce procent din suma totală
are Corina?
A) 1 B) 2 C) 3
A) 10% B) 20% C) 30%
D) 4 E) 5
D) 40% E) 50%
Lumina Instituții de Învățământ

1 x2 - 4
2. Dacă x = , valoarea raportului
7 x 2 - 2x
este egală cu: 5. Fie x un număr natural astfel încât x= 4ab ,
cu a, b cifre distincte în baza zece.
1 7 Numărul de valori ale lui x este:
A) B) C) -15
7 15
A) 0 B) 1 C) 2
15 D) 3 E) 4
D) 15 E)
49

3. Rezultatul simplificării fracției


(2 ) - (2 )
4028 2 4024 2

este:
6. Câte numere iraționale sunt în șirul:

(4 ) - (4 )
2011 2 2009 2 2, 4, 6, 8, ..., 298, 300 ?

A) 1024 B) 2048 C) 521 A) 128 B) 129 C) 142


D) 4096 E) 256 D) 143 E) 0

40
Subiecte clasa a VIII-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

7. Ordonați crescător numerele: 10. Numărul numerelor iraționale a pentru care


a= 36; b = 35,2; c = 35,19; d = 5 .
2
3a2 -1 2a2 +1
numerele p = și q = sunt
a +1 2a + 3
A) d<c<b<a B) c<b<d<a C) d<a<c<b raționale este:
D) a<d<c<b E) b<a<d<c
A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

11. Tatăl și cei doi fii adulți ai săi merg în vizită la


bunica. Ei au la dispoziție o motocicletă. Pe
motocicletă pot circula maxim două persoane
Lumina Instituții de Învățământ

8. Dacă numerele reale nenule x, y, z verifică simultan.


1 1 1 Viteza de deplasare a motocicletei este de
relațiile x + =1, y + = 2 și z + = 5, atunci
y z x 20km/h cu două persoane și de 25km/h cu
valoarea sumei x +y +z este egală cu: o persoană. Viteza de deplasare pe jos a
oricărei persoane este de 5 km/h.
19 23 25 Să se afle timpul minim în care pot ajunge
A) B) C) cei trei bărbați la bunica, știind că distanța
6 6 6
până la casa bunicii este de 30km.
29
D) E) 6
6 29 12 17
A) h B) h C) h
11 11 11
31 30
D) h E) h
11 11

 x- 6 
9. Mulțimea A =  x ∈  | - 3 ≤ ≤ 2  este: 12. Valoarea minimă a expresiei 9x 2 + 6x, x ∈ ,
 2- 3 
este:
A) [2,3] B) [ 2, 3] C) [-2,3] A) -1 B) 0 C) 1
D) [-3,2] E) [- 3,- 2] D) -2 E) 2

41
Subiecte clasa a VIII-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

13. Dacă x+y = -1, valoarea expresiei x 2 + yz - x(y + z)


16. După simplificare, fracția
E(x,y)= x + 6x + 6y + 2xy + y
2 2
x 2 - yz + x(y - z)
este: devine:

A) 7 B) - 7 C) 5 A) y + z B) x + z C) x - z
D) - 5 E) 3 x+y x-y x+y

D) x + y E) x - y
x-y x+y

Lumina Instituții de Învățământ

14. Numărul numerelor prime care divid  11   1 1


71 - 37 - 51 este:
2 2 17. Dacă  x 2 - 3x +   y 2 + y +  = , unde
 4  2 8
A) 0 B) 1 C) 2 x,y ∈ , atunci valoarea sumei x+y este:
D) 3 E) 4 A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

15. Calculați:
( )(
2+ 3- 6 - 2+ 3+ 6 )( 2- 3+ 6 )( 2 18.
+ 3Numărul
+ 6 )
de elemente al mulțimii
6 )( 2- 3+ 6 )( 2+ 3+ 6 . ) A={ a ∈  | a +4 este număr prim} este:
4

A) 12 B) 24 C) 17 A) 0 B) 1 C) 2
D) 23 E) 19 D) 2014 E) o infinitate

42
Subiecte clasa a VIII-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

19. Maria și Adi au împreună 80kg, Maria și Ina 22. Dacă


au împreună 90kg, iar Adi și Ina au împreună
( a1 -1) + ( a2 - 2 ) + ( a3 - 3 ) +...+ ( a2014 - 2014 )
2 2 2 2
≤ 0,
100kg. Cât cântărește Ina?
atunci a1+a2+a3+...+a2014 este:
A) 60kg B) 40kg C) 45kg
D) 55kg E) 50kg A) 2029105 B) 2092015 C) 2029015
D) 2014 E) 2015

23. Doi copii iau pe rând bomboane dintr-un


pachet. Primul ia o bomboană, al doilea
Lumina Instituții de Învățământ

două, apoi primul trei, al doilea patru și așa


mai departe. Când numărul de bomboane
20. Ecuația ( x - 3 ) + 3 - x = 0, x ∈  , are un rămase în pachet este mai mic decât cel
2

număr de soluții egal cu: necesar, atunci cel căruia îi vine rândul ia
toate bomboanele. Câte bomboane au fost
A) 0 B) 1 C) 2 la început în pachet, dacă primul copil a
luat 399 bomboane?
D) 3 E) o infinitate
A) 798 B) 768 C) 780
D) 741 E) 779

24. În SUA, datele trebuie scrise astfel: numărul


lunii, numărul zilei și anul. În Europa, datele
se scriu astfel: numărul zilei, numărul lunii și
21. Maria are la biologie notele 7, 8 și 10. Care anul. Câte zile sunt într-un an, ale căror
este nota minimă necesară Mariei pentru a date nu pot fi determinate dacă nu știu în
obține media 9 la acest obiect? care mod au fost scrise?

A) 6 B) 7 C) 8 A) 144 B) 365 C) 132


D) 9 E) 10 D) 12 E) 0

43
Subiecte clasa a VIII-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

25. Ce valoare are x în figura alăturată? 28. În triunghiul ABC se construiește GP||BC,
D P ∈ AC, unde G este centrul de greutate al
triunghiului ABC. Dacă aria trapezului BCPG
este 16, atunci aria triunghiului ABC este:
C E
100
O A) 34 B) 36 C) 38
93
O

D) 40 E) 42
x
O
58 O

B A
A) 35O B) 42O C) 51O
D) 65O E) 109O

29. Dacă a, b, c sunt lungimile laturilor unui


triunghi care satisfac relația:
a2c+b2a+c2b=a2b+b2c+c2a, atunci valoarea
Lumina Instituții de Învățământ

 = 90o și
26. Triunghiul dreptunghic ABC are m(A) raportului (a - b)(b - c)(c - a) este egală cu:
BC=12cm. Atunci distanța de la ortocentrul a+b+c
triunghiului la centrul de greutate al
triunghiului este: A) 0 B) 1/2 C) 1
D) 2 E) 3/2
A) 2cm B) 3cm C) 4cm
D) 5cm E) 6cm

 = 90o,
27. În triunghiul dreptunghic ABC, m(A)
m(B) > m(C)
 , măsura unghiului dintre bisectoa- 30. În trapezul ABCD, BC ┴ AB, BC ┴ CD și
rea și mediana corespunzătoare unghiului A AC ┴ BD. Știind că AB= 11 și AD= 1001,
este de 10O. Măsura unghiului B este: BC are lungimea:

A) 35O B) 45O C) 55O A) 101 B) 1001 C) 111

D) 65O E) 75O D) 11 E) 110

44
Subiecte clasa a VIII-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

31. În triunghiul ABC se consideră punctele 34. Un romb are perimetrul egal cu 48cm și
M ∈ [ AC], N ∈ [ AB] și se notează cu P aria egală cu 72cm2. Lungimea înălțimii
intersecția segmentelor [BM] și [CN]. Știind rombului este:
că ariile triunghiurilor BNP, BPC și,
respectiv, CMP sunt 2, 3 și, respectiv, 4, A) 2cm B) 3cm C) 4cm
atunci aria triunghiului ABC este:
D) 5cm E) 6cm
A) 102 B) 103 C) 104
D) 105 E) 106

32. Măsurile unghiurilor unui patrulater convex


sunt proporționale cu numerele 1, 2, 4 și 5. 35. Două pătrate de laturi 8 și 13 se intersectează
Lumina Instituții de Învățământ

Cel mai mare unghi are măsura de: ca în figură. Care este diferența ariilor
nesuprapuse?
A) 150O B) 175O C) 180O
D) 200O E) 220O A) 87
B) 96
C) 105
D) 113
E) 120

33. În dreptunghiul ABCD sunt înscrise trei


cercuri tangente la laturile dreptunghiului și
tangente între ele, ca în figură. Dacă lățimea
dreptunghiului este 4cm, atunci lungimea
dreptunghiului este:

r
36. Fie ABCD un pătrat de latură 3 și punctele
E ∈ (BC), F ∈ (CD) astfel încât FC=EC=1.
R r
Distanța de la punctul E la latura AF este:
O

A) 5 13 B) 5 C) 13
13 13 13
A) 2 + 2 2 cm B) 1+ 2 2 cm C) 2 2 cm
D) 5 13 E) 13
D) 3 + 2 2 cm E) 3 cm 26 26

45
Subiecte clasa a VIII-a | Lumina Math Ediția a XVIII-a

37. Fie M, N, P mijloacele laturilor [BC], [AC], 39. Punctul C aparține unui semicerc de diametru
respectiv [AB] ale triunghiului ABC. R este AB. Se construiesc două semicercuri de
simetricul punctului B față de punctul N, iar S diametre AC, respectiv BC, ca în figură. Știind
este simetricul punctului M față de punctul P. că AB=10cm și BC=6cm, aria suprafeței
Dacă PN=12cm, lungimea liniei mijlocii a hașurate este:
patrulaterului RSBC este:
C

A) 30cm B) 25cm C) 40cm


D) 36cm E) 28cm
A B

A) 60cm2 B) 24cm2 C) 30cm2

Lumina Instituții de Învățământ D) 20cm2 E) 10cm2

38. Pe un cerc se consideră punctele A, B, C, D 40. În triunghiul ABC, I este centrul cercului
 = 100o și
în această ordine. Dacă m(ADC) înscris în triunghi, AB= 5 , BC=1 și AC=2.
 = 30o , atunci m(BAC)
m(ACB)  este: Cercul circumscris triunghiului BIC taie AB în
P. Lungimea lui BP este:
A) 50O B) 55O C) 60O
A) 5 -1 B) 5 C) 5 + 2
D) 65O E) 70O
D) 5 - 2 E) 5 + 3

46
LUMINA MATH XVIII ‐ 2014 RASPUNSURI
CLASA a II‐a CLASA a III‐a CLASA a IV‐a CLASA a V‐a CLASA a VI‐a CLASA a VII‐a CLASA a VIII‐a
Br. A Br. B Br. A Br. B Br. A Br. B Br. A Br. B Br. A Br. B Br. A Br. B Br. A Br. B
1 C C 1 D A 1 E C 1 E A 1 B D 1 D C 1 D B
2 C E 2 B A 2 C B 2 E E 2 D B 2 D D 2 D D
3 C C 3 C D 3 B B 3 A E 3 D D 3 C E 3 D D
4 E C 4 D D 4 A D 4 E E 4 D D 4 C D 4 B D
5 C C 5 A A 5 A C 5 E E 5 C A 5 E C 5 C E
6 A C 6 B B 6 C A 6 B E 6 A D 6 A B 6 C D
7 A B 7 B C 7 A C 7 E C 7 D C 7 C A 7 D B
8 D B 8 C E 8 B D 8 C C 8 B C 8 B C 8 B C
9 C A 9 D C 9 C E 9 C B 9 E B 9 C D 9 A A
10 B B 10 A E 10 B B 10 D D 10 C A 10 C C 10 C C
11 C C 11 E C 11 C A 11 B B 11 C C 11 D C 11 E C
12 B B 12 E A 12 C B 12 A B 12 C E 12 B C 12 A B
13 E B 13 A D 13 C D 13 B A 13 A C 13 B C 13 D D
14 B D 14 A B 14 C + 14 D E 14 E A 14 C C 14 D D
15 B E 15 A D 15 D B 15 E D 15 A E 15 A D 15 D E
16 B D 16 D E 16 B C 16 D D 16 E B 16 C B 16 E D
17 B A 17 A A 17 E C 17 D D 17 B A 17 C A 17 D D
18 B B 18 D A 18 A C 18 B + 18 A E 18 D B 18 B A
19 D B 19 D D 19 B C 19 B B 19 C C 19 D D 19 D C
20 D E 20 C B 20 + C 20 A C 20 E A 20 E D 20 B E
21 D B 21 E D 21 D C 21 B A 21 C C 21 E D 21 D B
22 A A 22 A C 22 D A 22 C B 22 A E 22 D E 22 A A
23 B B 23 A B 23 C E 23 D D 23 A A 23 D E 23 E D
24 D E 24 C C 24 C A 24 + B 24 D D 24 B B 24 C D
25 E D 25 D C 25 D C 25 A B 25 A D 25 D D 25 C C
26 E D 26 C D 26 D D 26 B E 26 D A 26 D D 26 C D
27 C B 27 C D 27 C B 27 E A 27 C C 27 C B 27 C A
28 E E 28 C A 28 D D 28 C C 28 A E 28 E C 28 B C
29 B C 29 B A 29 C D 29 E E 29 E D 29 D C 29 A E
30 B D 30 D C 30 B C 30 D B 30 D A 30 A C 30 E B
31 B D 31 C C 31 B E 31 D C
32 C D 32 C C 32 E D 32 A A
33 C D 33 B B 33 B B 33 D A
34 D C 34 B B 34 E C 34 E A
35 E C 35 D E 35 A E 35 C D
36 D E 36 E C 36 B A 36 A E
37 C B 37 C D 37 C E 37 A C
38 B C 38 C C 38 C A 38 E D
39 C A 39 C E 39 E B 39 B E
40 A C 40 E C 40 C E 40 D B