Sunteți pe pagina 1din 13

Student : Badescu Daniela

Grupa CPSM;
j=2

LUCRAREA Nr. 1
Tema: S se calculeze parametrii geometrici pentru angrenajul cilindric cu dini drepi
(figura 1).
Date iniiale:
i12 STAS = 2
a1). Raportul de transmitere:
m STAS = 2
a2). Modulul danturii :
[mm]
a3). Numrul de dini la roata conductoare:
z 1 17+2
=19 dini
a4). Unghiul de presiune pe cercul de divizare:
0 20 .
a5). Coeficentul de nlime a capului dintelui:
h
a0 1.

Fig. 1

Etapa A. Calculul numerelor de dini i a abaterii raportului de transmitere


La angrenajul cilindric (1,2) roata 1 este roata conductoare , iar roata 2 este roata condus.
Din relaia raportului de transmitere i12 z 2 / z1 , se determin preliminar, numrul de dini la roata 2
z 2 i12 z 2 19 58

Numrul de dini este un numr ntreg i se alege valoarea cea mai apropiat, pentru z2 . Se
determin raportul de transmitere efectiv : i12 ef z 2 / z1 17 / 19 0,89 .
Abaterile raportului de transmitere de la valorile standardizate trebuie s se ncadreze n limitele:
i admis 2,5% , la reductoarele cu o treapt ( un angrenaj);
i admis 3% , la reductoarele cu mai multe trepte (mai multe angrenaje).

Abaterea raportului de transmitere este dat de expresia:


i

i STAS i ef
i STAS

100

2 0,89
100 0,5 i admis
2

Etapa B. Calculul elementelor geometrice de baz ale angrenajelor


1. Distana de referin ntre axe
a12

m ( z1 z 2 )
2

36

[mm]

2. Calculul elementelor geometrice generale ale roilor


Elementele geometrice ale unei roi cu dini drepi sunt prezentate n figura 2.

Fig. 2
Inlimea danturii
Inlimea capului dintelui
[mm]
Inlimea piciorului dintelui
[mm]
Inlimea de ref. a dintelui
[mm]

unde h a 0 1

h a h a 0 m 1 2 2 ,

h f ( h a 0 c 0 ) m (1 0,25) 2 2,5 , unde c


0 0,25
h ( 2 h a 0 c 0 ) m (2 1 0,25) 2 4,5

Diametre
d 1 m z1 2 17 34 ;
d 2 m z 2 2 19 38

Diametrul de divizare [mm]

d mz

Diametrul de baz
[mm]

d b d cos 0

Diametrul de picior

d b1 d 1 cos 20 34 cos 20 31,165 4

d b 2 d 2 cos 20 38 cos 20 o 32,0943


[mm]

Diametrul de cap
[mm]

df d 2hf

d f 1 d 1 2 h f 34 2 2,5 29

da d 2ha

d a1 d 1 2 ha 34 2 36

Calculul pasului danturii


Pasul pe cercul de divizare
[mm]
Pasul pe cercul de baz
[mm]
Calculul arcelor danturii
Arcul de divizare al dintelui
[mm]
Arcul de divizare al golului
[mm]

;
d a 2 d 2 2 ha 38 2 40

m 2 6,28

p b p cos 0 6,28 cos 20 o 5,90126

s p/2

=3,14

e p/2

=3,14

Calculul razei de racordare la piciorul dinteluii


0,38 m 0,38 2 0,76
Raza de racordare a profilului [mm]
REZULTATE
i12 stas m stas
ha
o
z1 z 2 i12ef
a 12
hf
i
[mm]

d f 2 d 2 2 h f 38 2 2,5 33

[grade
]

[mm

[mm
]

[mm
]

[mm
]

S
[mm
]

e
[mm
]

2.5

4.5

3.14

3.14

20

17

19

0,89

d1
[mm]

d2
[mm]

d a1
[mm]

da2
[mm]

d f1
[mm]

df 2
[m
m]

34

38

68

36

29

33

99
d b1
[mm]

d b2
[mm]

p
pb
[mm [mm]
]

31,1354

32,0943

6.28

5.90

[mm]

0.76

Student : Badescu Daniela


Grupa CPSM;
j=2

LUCRAREA Nr. 3
Tema: S se calculeze modulul unui angrenaj cilindric cu dini drepi din condiia de
rezistenla ncovoiere si s se verifice la presiunea de contact
Date iniiale:
i12 STAS = 2
a1). Raportul de transmitere:
a2). Puterea la roata conductoare: P1 2 0,5 j
= 3[kw]
a3). Numrul de dini la roata conductoare: z 1
18 dini
a4).Turaia la roata conductoare 1:
n1 1000 [rot / min] ;
a5). Materialul pentru roi dinate: OLC 45 (stas
880-82)
a6).Tensiunea la baza dintelui pentru un ciclu alternant

simetric: 1 = 400 [N/mm2] ;


a7).Coeficientul de concentrare a tensiunilor la baza

dintelui: K 1,6

Fig.1

a8).Modululde elasticitate longitudinal:


E1 E 2 2,1 10 5 [ N / mm 2 ] ;

a9).Tensiunea

Ka 580

admisibil

la

presiunea

de

contact:

[ N / mm 2 ]

Etapa A. Calculul modulului din condiia de rezisten la ncovoiere

m3

0,68 M tc
0,68 48132
3
z1 c f ai
18 15 0.1125

=1.102 [mm]

Mtc [Nmm] este momentul de torsiune cu valoare de calcul :


M tc K M t1 1.2 1.4 28650 48132 (calculul se face pentru roata

conductoare - roata 1)
n care,
K este coeficientul de amplificare i se calculeaz cu relaia : K c s c d , unde
- c s reprezint coeficientul de concentrare a sarcinii, iar valoarea sa este funcie de poziia
roii fa de punctele de reazem ; ine seama de repartizarea neuniform a forei normale pe dini;

- cd

reprezint coeficientul dinamic i valoarea sa este funcie de duritatea

materialului(exprimat n uniti Brinell HB) i de viteza periferic a roii; ine seama de regimul
dinamic neuniform; se consider: c s 1,2 i c d 1,4 .
- Mt1 este momentul de torsiune transmis de roata 1 i se determin cu relaia:
P
M t1 9550 1
n1

3
[Nm] 9550 10

P1
3
9550 10 3
28650 [Nmm]
n1
1000

unde P1 [kw] este puterea la roata 1 ,iar n1 [rot/min] este turaia la roata 1.

reprezint coeficientul de lime a roii, definit prin relaia : b / m , n care b este limea
roii, iar m este modulul roii i se alege n intervalul: 15......30 (se recomand, 15 );
c f reprezint coeficientul de form a dintelui i are valori funcie de nr.de dini al roii: c f 0,1

ai reprezint tensiunea admisibil la ncovoiere, ine seama de fenomenul de oboseal:


ai

unde

1
400

125
c k 2 1.6

este coeficientul de siguran care ine seama de rolul angrenajului n cadrul produsului;

c 1,5...2 , se recomand valoarea maxim: c 2 .

Valoarea STAS a modulului se alege astfel nct m STAS m calculat (din STAS 822-82).
Etapa B. Verificarea la presiunea de contact a dinilor
Calculul de verificare la presiunea de contact const n determinarea valorii maxime a
tensiunii determinat de fora normal la profilul dintelui roii 1, n punctul de contact C (polul
angrenrii) i compararea acesteia cu valoarea admisibil, conform relaiei:
E
K max 0,418 q red Ka
red

n care E red reprezint modulul de elasticitate longitudinal redus. Se determin cu relaia:


E red

2E1 E 2
, E red E1 E 2 2,1 105 [ N / mm 2 ]
E1 E 2

q reprezint sarcina normal unitar, distribuit pe limea b a roii:


n care,

b m ,

iar Fn1

.
q Fn1 / b ,

2M tc
2M tc

. Inlocuind n relaia de definire se obine


d1 cos 0 m z1 cos 0

relaia de calcul:
q

2M tc
m

2
stas

z1 cos 0

2 48132
116,96
3 18 15 cos 20 o
2

[N/mm]

red reprezint raza de curbur redus i depinde de razele de curbur 1 i 2 ,ale

evolventelor aflate n contact n punctul C (polul angrenrii), figura 1. Se determin cu relaia:


red 1 2 [mm];
1 2

1 CK1 r1 sin 0

m z1
m z2
m z1 i12
sin 0 ; 2 CK 2 r2 sin 0
sin 0
sin 0
2
2
2

Inlocuind n relaia de definire pentru red se obine:


red

m 2 z12 i12 sin 2 0


m z1 i12 sin 0 1,102 18 2 sin 20 o

8,23694
2 sin 0 m z1 (1 i12 )
2(1 i12 )
2(1 2)

Prin nlocuirea lui red i q , cu relaiile aferente acestora, se obine relaia direct de calcul a
tensiunii K max :
K max 0,418

K max

E (1 i12 )
red
Ka
m 3stas z12 cos 0 i12 sin 0

0,418

4M tc

2.1 10 5 (1 2)
4 160440

574.89 [ N / mm 2 ]
1,102 3 18 2 15 cos 20 o
2 sin 20 o

K max Ka 580

[ N / mm 2 ]

REZULTATE

P1

n1

[kw]

rot
min

Mt1

M tc

red

mc

mSTAS

K max

[mm]
[mm]
N

[Nmm] [Nmm]
[mm]
mm 2
mm

3
1000
28650
48132
45
116,96 8,23694
1,102
3
574,89
Pentru modul se alege valoarea standardizat astfel nct m stas m calculat (STAS 822 82)
m stas :1 ; 1,125 ; 1,25 ; 1,375 ; 1,5 ; 1,75 ; 2 ; 2,75 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9
[mm]

Obs. Valori mai mari se obin prin nmulirea cu 10 a valorilor date .

Student : Badescu Daniela


Grupa CPSM;
j=2

LUCRAREA Nr. 5
Tema: S se dimensioneze elementele unui cric cu urub care s ridice o sarcin Q.
Date iniiale:

a1).Sarcina:Q=(2+0,2j)[tone] =2,4 tone ;


Q[ N ] Q[ tone] 10 3 9,81[ ms 2 ]

= = Q[ N ] 5,2 10 3 9,81 51012

Fig. 1.

Fig.2

A. Componentele cricului (fig.1)


Componente principale:1-urub cu filet de micare (patrat, trapezoidal,fierstru) ; 2-piuli; 3-corpul
cricului; 4-manivel; 5- furca de preluare a sarcinii;
Componente secundare: 6 - tift filetat pentru fixarea piuli8ei; 7- aib;8- urub de fixare a aibei.
d1 - diametrul interior; d - diametrul exterior;
B. Elementele dimensionale ale filetului (fig.2) :
d 2 - diametrul mediu; p pasul.

C. Determinarea dimensiunilor filetului i ale urubului de micare


Se consider c sarcina Q acioneaz pe axa urubului.
Diametrul d1 al filetului se determin din condiia de rezisten a urubului la compresiune:
d1

4 1,3 Q

ac

4 1,3 24000
24,89 [mm] ; (Coeficientul 1,3 ine seama c urubul este
65

solicitat i la torsiune).
ac 65 [N/mm2] tensiunea admisibil la compresiune.

Elementele filetului se aleg din STAS 3126-52 pentru filet ptrat (tabelul 1) cu
valoarea diametrului interior superioar, sau egal cu valoarea calculat: d1 36
[mm]; d 44[mm]; d 2 40 [mm]; p = 8 [mm]
L 10 d =400
Lungimea filetat a urubului de micare se alege astfel nct,
[mm] . Dac L 10 d , urubul se verific la flambaj.
D. Calculul lungimii manivelei de acionare
Lungimea manivelei se calculeaz din condiia ca momentul de acionare
creat de fora F, s fie mai mare sau egal cu momentul de torsiune creat de fora H,
adic:

d
Fa H 2 ,
2

de unde

se determin :

d
40
H 2 8399,25
2
2 671,94
a min
F
250

unde F = 250300 N ; se recomand F = 250 N;


H Q tg ( 2 ) = H 51012 tg (3,64 5,71) 4153,32 , unde este unghiul de
frecare; artg() arctg(0,1) 5,71o . Se consider 0,1 .

p
8
o
arctg
2 arctg
3,64 este unghiul de nclinare a spirei filetului

40

corespunztor diametrului d 2 .
E. Elementele piuliei
z - numrul de spire ; m nlimea piuliei.
Se calculeaz numrul de spire
din condiia de rezisten la strivire a spirei:
z'

4Q

(d 2 d12 ) as

, unde as 60 [N/mm2]

tensiunea admisibil la strivire a

spirei;
z'

4 24000
0,86
(44 2 36 2 ) 60

din condiia de rezisten la ncovoiere a spirei:

z"

d1

ai

, unde ai 80 [N/mm ] - tensiunea admisibil la ncovoiere a spirei.


2

z"

Se alege:

6 24000
36 8 80

2,114

z max{z' , z"} i se rotunjete la valoarea ntreag superioar, la care se

adaug dou spire :


z =5+ 2 =7 10 spire.
nlimea piuliei: m p z [mm] ; m 8 7 56 [mm]
REZULTATE
Q

d1

d2

[tone]
5,2

[mm]
36

[mm]
44

[mm]
40

[mm]
8

[grade]
3,64

[mm]
8399,25

a min
[mm]
671,94

z'
1,69

z"
4,228

Z
7

m
[mm]
56

Tabelul 1

10
12
14

d1
7
9
11

d2
8,5
10,
5
12,
5

p
3

16
18
20

12
14
16

14
16
18

22
24
26
28

d1
17
19
21
23

30
32
36
40

24
26
30
34

22
24
26
28

d1
16
18
20
22

30
32
36
40

23
25
29
33

d2
19,
5
23,
5
25,
5
21,
5
27
29
33
37

p
5

44
48
50
52
55
60

d1
36
40
42
44
47
52

d2
40
44
46
48
51
56

p
8

65
70
75
80

55
60
65
70

60
65
70
75

10

d2
19,
5
23,
5
25,
5
21,
5
27
29
33
37

p
5

44
48
50
52
55
60

d1
35
39
41
43
46
51

d2
40
44
46
48
51
56

p
8

65
70
75
80

54
59
64
69

60
65
70
75

10

d1
73
78
83
88
96

d2
79
84
89
94
10
4

p
12

12
0
13
0
14
0
15
0

10
4
11
4
12
4
13
4

11
2
12
2
13
2
14
2

16

d1
72
77
82
87
97

d2
79
84
89
94
10
4

p
12

10
2
11
2
12
2
13
2

11
2
12
2
13
2
14
2

16

85
90
95
10
0
11
0

Filet trapezoidal tabelul 1


d

10
12
14

16
18
20

d1
6,5
8,5
10,
5

d2
8,5
10,
5
12,
5

p
3

11,
5
13,
5
15,
5

14
16
18

85
90
95
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0

Student : Badescu Daniela


Grupa CPSM;
j=2

LUCRAREA Nr. 7
Tema: S se dimensioneze arborele de intrare (figura 2) al unui reductor cu roi dinate cilindrice cu dini
drepi, cu o singur treapt, care transmite puterea P.

Date iniiale:
Schema reductorului este dat n figura 1. Axele arborilor sunt n planul orizontal.
Puterea la arborele 1: P1 (2 0,1 j ) 2,2kw
;
Turaia la arborele 1:
n 1 1000 [rot / min] .
Angrenajul(1,2): i12 2,5 ;m = 5 [mm]; z1 20 [dini] ; z 2 z1 i12 [dini]; d1 m z1 [mm].
Poziia roii dinate pe arbore: a = 40 [mm] ; b = 40 [mm].
Randamentul reductorului: 0,98

Fig. 2

Fig.1
A. Elemente geometrice caracteristice arborelui de intrare a micrii

Zonele A i B sunt zone de rezemare numite fusuri (A-fus radial intermediar, iar B fus
radial de capt). Cele dou fusuri au aceiai lungime ( l f ) i acelai diametru ( d f ).
Zona C este numit capt de arbore i n general, are form cilindric, caracterizat de
dimensiunile ( d c ) i ( l c ) cu valori STAS.

Zona D este zona de montare pe arbore a roilor dinate. Este caracterizat de diametrul D cu
valoare determinat constructiv.
Zona E este zona de asigurare a etaneitii. Diametrul ( d e ) se stabilete constructiv.
Pentru zonele prevzute cu canal de pan valoarea diametrului se mrete cu 5% , deoarece
canalul de pan determin o reducere a modulului de rezisten n seciunea respectiv.

B. Forele care acioneaz asupra arborelui 1 i solicitrile arborelui


Schema de ncrcare a arborelui

Momentul de torsiune:

P1 [kw ]
[Nmm].
n1 [rot / min]
2 M t1
Fora tangenial: Ft1
[N] ;
d1
M t1 9550 10 3

Fora radial:
Fr1 Ft1 tg ( 20 o ) [N]
F b
M iHmax r1
a [Nmm] ;
(a b )
F b
M iVmax t1
a ; [Nmm]
(a b )
M irez
max

(M iHmax ) 2 ( M iVmax ) 2

M i echiv

2
2
( M irez
max ) ( M t1 )

ai III / ai II 0,6

Momentul de torsiune:

P1 [ kw]
2,2
9550 10 3
29586 [Nmm].
n1 [rot / min]
1000
2 M t1
2 M t1
2 29586

485,17 [N] ;
Fora tangenial: Ft1
d1
d1
5 20
M t1 9550 10 3

Fr1 Ft1 tg ( 20 o ) 485,17 tg (20) 186,478 [N]


Fora radial:
F b
250,266 40
M iHmax r1
a
40 5005,318 [Nmm] ;
(a b)
(40 40)
F b
687,6 40
M iVmax t1
a
40 13752 ; [Nmm]
(a b )
( 40 40)
M irez
max
M i echiv

( M iHmax ) 2 ( M iVmax ) 2
2
2
( M irez

max ) ( M t1 )

(5005,318) 2 (13752) 2 14634,572 [Nmm]


(14634,572) 2 (0,6 34380) 2 25291,996

ai III / ai II 0,6 .

C. Calculul dimensiunilor seciunilor de arbore


Diametrele zonelor arborelui satisfac condiia: ( d c d e d f D ).
Arborele este solicitat la torsiune i ncovoiere.

Diametrul captului de arbore se calculeaz din condiia de rezisten la torsiune:


16 M t1
d c min 3
[mm] ; unde at 40 [ N / mm 2 ] este tensiunea admisibil la torsiune.
at
Pentru valoarea d c (d c min 0,05 d c min ) rezult din STAS 8774/2-71 (tabelul 1), diametrul ( d c ) i
lungimea ( l c - capt normal; l*
c - capt scurt) alegnd pentru diametru, valoarea egal, sau superioar celei
calculate.
16 M t1
16 289586
d c min 3
3
12,840 mm
at
40
d c (d c min 0,05 d c min ) (14,767 0,05 14,767) 15,505 mm

14 < 15,505 < 16 i se allege valoarea mai mare.

Se constat c n tabelul 1

Ca urmare, se aleg valorile STAS (din tabelul 1) : d c =16 mm; l c =40 mm; l*
c =28

Tabelul 1
d c [mm]
l c [mm]

10

23

31

40

50

l*
c

20

25

28

36

[mm]

11

12

14

16

18

19

20

22

24

25

28

60

30

32

35

38

80

40

42

45

48

110

42
58
82
Diametrul zonei de etanare se alege constructiv: d e d c stas (2...3) mm . Diametrul fusului se
alege constructiv, d f d e , valoarea sa fiind un multiplu de cinci, cu excepia 12, 17 . Diametrul D
are o valoare ce se determin constructiv, D d f ( 2...4) mm i trebuie s fie mai mare sau egal cu
valoarea determinat din condiia de rezisten la ncovoiere:
32 M i echiv
D min 3
; D ( D min 0,05 D min )
ai III
unde ai III 54 [ N/mm 2 ] este tensiunea admisibil la ncovoiere dup ciclul alternant simetric.
d e d c stas (2...3) mm = 16 + 1 = 17 mm
Se allege d f d e ; d f 20 mm

D d f ( 2...4)mm 20 4 24 mm

Se calculeaz D min 3

32 M i echiv
32 25291,996
3
16,834 mm
ai III
54

D (D min 0,05 D min ) (16,834 0,05 16,834) 17,675 mm


Valoarea dedus constructiv: D = 24 mm
Valoarea calculat: D = 17,675 mm
Se allege valoarea maxim D = 24 mm

REZULTATE ARBORE 1
M t1 [Nmm]
P1 [kw]
3,6

34380

d c [mm]

16

l c [mm]
l c =40; l*
c=
28

d e [mm]

17

d f [mm]
20

D[mm]
24

50

CUPLE CINEMATICE LA MECANISMELE PLANE


Precizati cuplele dintre elemente i tipul acestora

A(0,1) = R ; B(1,2) = (R); C(2,3) = ( R );


D(3,0) = R

2
6

A(0,1) = R; B(1,2) = (R+T) ;C(2,0) = R


Rola este element pasiv si devine rigidizat cu 2;
Cupla de rotaie dintre rol si tachetul 2 este
cupl pasiv.

S-ar putea să vă placă și