Sunteți pe pagina 1din 5

Denumirea msurii

Investiii n crearea i dezvoltarea infrastructurii


culturale i de agrement

Codul msurii

M8/6B

xInvestiii
x Servicii
Sprijin forfetar
1.Descrierea general a msurii, inclusive a logicii de intervenie a acesteia i a
contribuiei la prioritile strategiei, la domeniile de intervenie, la obiectivele
transversal i a complementaritii
Tipul msurii

1.1 Justificare.
Corelare cu analiza SWOT

1.2. Obiectiv(e) de
dezvoltare rural
1.3.Obiectiv(e) specific(e)
al(e) msurii
1.4. Contribuie la
prioritatea/prioritile
prevzute la art.5, Reg.(UE)
nr.1305/2013
1.5 Msura corespunde
obiectivelor art. 20 din Reg.
(UE) nr.1305/2013

Ca urmare a consultrilor publice, a rezultat necesitatea


nfiinrii unor servicii de agrement deoarece acestea sunt
inexistente sau slab dezvoltate la nivelul teritoriului
Identificarea nevoii de intervenie asupra Cminelor
Culturale pentru modernizarea acestora n vederea
dezvoltrii i susinerii activitii culturale
Obinerea unei dezvoltri teritoriale echilibrate a
economiilor i comunitilor rurale, inclusiv crearea i
meninerea de locuri de munc
Dezvoltarea activitilor cultuale, sportive i de agrement
cu utilitate public

P6- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii srciei i a


dezvoltarii economice in zonele rurale
Articolul 20
Servicii de baz i rennoirea satelor n zonele rurale
1 (b) investiii n crearea, mbuntirea i extinderea
tuturor tipurilor de infrastructuri la scar mic, inclusiv
investiii n domeniul energiei din surse regenerabile i al
economisirii energiei;
1) (d) investiii n crearea, mbuntirea sau extinderea
serviciilor locale de baz destinate populaiei rurale,
inclusiv a celor de agrement i culturale, i a infrastructurii
aferente;
3) Investiiile realizate n temeiul alineatului (1) sunt
eligibile pentru sprijin dac operaiunile relevante sunt
implementate n conformitate cu planurile de dezvoltare a
municipalitilor i a satelor n zonele rurale i a serviciilor
de baz oferite de acestea, acolo unde exist asemenea

planuri, i sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare


local relevant.
1.6 Contribuia la domeniile
de intervenie

1.7 Contribuia la obiectivele


transversale ale Reg.(UE)
1305/2013

1.8 Complementaritate cu
alte msuri din SDL

1.9 Sinergie cu alte msuri


din SDL

6B-ncurajarea dezvoltrii locale n zonele rurale

Msura contribuie la inovare i protecia mediului


Protecia mediului
Se vor sprijini initiativele care propun soluii pentru
colectarea selectiv a deeurilor, ct i sisteme de iluminat
cu surse regenerabile n cadrul investiiilor propuse.
Inovare
Msura este important la nivelul teritoriului pentru c se
vor finana investiii i servicii prin care se creaz sau se
modernizeaz prin introducerea de tehnologie nou.
Complementaritatea interveniei propuse n SDL prin M8/6B
poate fi realizata cu alte msuri prevzute n SDL, astfel
beneficiarii directi ai acestei msuri sunt inclusi in
categoriile de beneficiari directi/indirecti (grupurile tinta)
ai masurilor M1/1B, M2/ 2A , M3/2B, M4/ M5/6A,. M4/ 3A,
M5/6A, M6/6A, M7/6B.
Prin SDL se propun 4 masuri distincte (M4/ 3A
Procesarea produselor agricole, M5/6A Sprijinirea nfiinrii
de noi activiti economice non-agricole, M6/6A Investiii
pentru crearea i dezvoltarea de activiti neagricole,
M7/6B Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii
de baza la scara mica, M8/6B Investiii n crearea i
dezvoltarea infrastructurii culturale i de agrement.) care
impreuna contribuie la realizarea uneia dintre prioritatile
strategiei P6.

2. Valoarea adugat a msurii


Msura contribuie la creterea calitii vieii populaiei din mediul rural prin crearea i
dezvoltarea infrastructurii culturale i de agrement n vederea oferirii de servicii la nivel
local n vederea asigurrii de condiii de via la standarde europene.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislaie UE
Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificrile i completrile ulterioare;
Legislaie Naional
Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;

Legea 143/2007 privind nfiinarea, organizarea i desfurarea activitii aezmintelor


culturale, cu modificrile i completrile ulterioare
4. Beneficiari direci/indireci (grup int)
4.1. Beneficiari direci

4.2. Beneficiarii indireci

Autoriti publice locale i asociaiile acestora (ADI-uri)


ONG-uri
Populaia local
Firmele i ntreprinderile din teritoriu
ONG-uri din teritoriu
Tinerii din localitile beneficiare care pot fi implicai in
activiti sportive, culturale i recreaionale

M8 este complementara cu M1, M2, M3, M4, M5, M6 si


M7 deoacere se adreseaza in mod indirect populaiei
poteniali clieni/consumatori ai produselor agricole.
5. Tip de sprijin (conform Reg. (UE) nr.1305/2013)

Rambursarea costurilor eligibile suportate i pltite efectiv de solicitant pentru


proiectele de modernizare/dezvoltare a ntreprinderilor mici/micro-ntreprinderilor
existente
Pli n avans, cu condiia constituirii unei garanii echivalente corespunztoare
procentului de 100% din valoarea avansului, n conformitate cu art.45(4) i art.63 ale Reg.
(UE) nr. 1305/2013
6.Tipuri de aciuni eligibile i neeligibile
Aciuni eligibile
Modernizarea, renovarea i/sau dotarea cminelor culturale
nfiinarea i modernizarea (inclusiv dotarea) terenurilor de sport i zone de agrement
Amenajare loc de campare
Cheltuieli neeligibile
Contribuia n natur
Costuri privind nchirierea de maini, utilaje, instalaii i echipamente
Costuri operaionale inclusiv costuri de ntreinere i chirie
Tipurile de aciuni eligibile/neeligibile, au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG
nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR cap. 8.1 i fia
tehnic a Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr.
295/2016.
7. Condiii de eligibilitate
Solicitantul s se ncadreze n categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul nu trebuie s fie n insolven sau n incapacitate de plat;
Solicitantul se angajeaz s asigure ntreinerea/mentenana investi iei pe o perioad de
minim 5 ani, de la ultima plat;

Investiia s se ncadreze n tipul de sprijin prevzut prin msur;


Investiia trebuie s fie n corelare cu strategia de dezvoltar local i/sau jude ean
aprobat;
Investiia s se realizeze n teritoriul GAL
8. Criterii de selecie
Pentru investiiile n infrastructura cultural vor avea prioritate proiectele care prevd
activiti culturale ce se vor desfura n cadrul aezmntului;
Asigurarea principiului gradului de acoperire a persoanelor deservite;
Pentru investiile n infrastructura cultural, ct i n cazul activitilor sportive i de
agrement se va acorda prioritate proiectelor care asigur colectarea selectiv a deeurilor
i/sau iluminatul obiectivului din resurse regenerabile.
9. Sume aplicabile i rata sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de pn
la 100% astfel:
pentru operaiunile generatoare de venit din infrastructura sportive si de agrement: 90%;
pentru operaiunile generatoare de venit cu utilitate public 90%;
pentru operaiunile negeneratoare de venit: 100%.
Valoarea eligibil aferent unui proiect poate fi cuprins ntre 5.000 i 50.000 de euro
(sum nerambursabil).
Contributie publica nerambursabila total ape masura 190 000 euro
Se aplic aplica regulile de ajutor de minimis n vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare
Populatia neta care beneficiaza de servicii /infrastructuri imbunatatite- 12 000 locuitori
Numr de beneficiari sprijinii-6

S-ar putea să vă placă și