Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ............, domiciliat(a) in .....................


Formulez:
PLANGERE CONTRAVENTIONALA
impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor nr. ........ din .......... incheiat
de .......... prin care in baza art. 3 lit. ... din Legea nr. 61/1990 am fost sanctionat(a)
cu ............. lei amenda contraventionala.
Va rog sa admiteti aceasta plangere si sa anulati procesul-verbal de constatare a
contraventiilor prin care mi s-a aplicat amenda in suma de ........ lei.
Motivele plangerii:
In fapt, prin procesul-verbal enuntat, am fost sanctionat(a) cu ......... lei amenda,
retinandu-se in seama mea faptul ca ..............
Consider ca sanctiunea care mi s-a aplicat este nelegala si netemeinica pentru
ca ..............
De aceea, cer admiterea plangerii si anularea procesului-verbal atacat.
In drept, imi intemeiez plangerea pe dispozitiile art. 8 din Legea nr. 61/1990.
Dovada o fac cu .................
Anexez procesul verbal a carui anulare o cer.
Data depunerii
..............
Semnatura,
..........
DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI .......................