Sunteți pe pagina 1din 1

Tabel Nominal

Al echipei_______________________ pentru participare


la Campionatul raional-zonal
Nr Prenumele,
prenumele

Data
Scoala
nasterii
i

Clas
a

Nr.
dosarului

Semnatura
si paraful
medicului

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Profesor de cultura fizica___________________
Director.________________________________
Semnatura si parafa medicului___________________