Sunteți pe pagina 1din 16

,DECE GO&OR

= '71. '. ,,'J *

V m*Vun'

-,>

r
{l

? , f' f l
I
f

{
I

{,

...]

#
;;l''i
*'

&
., trj

:,j

\rr

;",6*
ln'* 1fi t ,' iil' "
:a,-i I

{iit"

ffi
#
t

6.X

n+fl=z
a
O a

,t..
.

-|

a'

i!\:xf;
' :lvvl

',(3); 'c'(z)

Z+fl=3

4-

-M e=
4
eo

t,
l

j 3+fl=4
1,,,,r!lt;,r=::.:=,rL::*:=y=+

',4+X=5

il,
I. o
It

ll
* /.r^+s-.", *a+.,.L

l,(

,l

-l

/t
H

o
I

, i. I
!

5+{=6

b. e

E\

6+n=7

r77

ry

sa

'lt6

ta
I

od

tt

0 0

\(.-

Na

I
r

gra

gi Goloreazd unegtegrupade obiectecu cifra corespunzdtoare:

g
\\

Goloreazigi unegtegrupa de obiectecu cifra corespunzdtoare:

Goloreazigi unegtegrupa de obiectecu cifra Gorespunzatoare:

ffi666ffi ss s \
ffiffiffi66

\\\ \ s

t(.:,

t) /

-Ll

IL -

)XryA AW

ffiw

,,ar A

-l l

r-l

WA

ieh:;
a '
'a.f

I
't. a ; t. a :

W ,ilill||ilL|ltt|[ruL
tsBN 978-973-1 845-30-2