Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS

1. Volumul populatiei (numarul de locuitori) .................................................................... 85


2. Densitatea populatiei...................................................................................................... 86
3. Dispersia populatiei........................................................................................................ 87
4. Structura populatiei pe sexe ........................................................................................... 88
5. Structura populatiei pe grupe de vrsta.......................................................................... 89
6. Structura populatiei dupa starea civila ...........................................................................

de dezvoltare care nu au avut


in vedere sanatatea.2 . Po n d e r e a re d u s a a c o rd a t a
o c ro t i r i i s a n a t a t i i i n s t r u c t u r a b u g e t u l u i ,
p r i n n e c o re l a re a s a c u i n t e re s e l e s a n a t a t i i , c u n e v o i l e s t a r i i
d e s a n a t a t e s i cresterea calitatii asistentei
medicale.3 . S t r u c t u r i n e a d e c v a t e a l e s i s t e m u l u i d e
s a n a t a t e , c u d e z v o l t a r e a dezechilibrata a ingrijirilor
d e s p e c i a l i t a t e s i s p i t a l i c e s t i f a t a d e c e l e p r i m a re s i e x t r a s p
italicesti neadaptate nevoilo

1. Volumul populatiei

Se stabileste prin metoda recensamntului, metoda care se aplic n majoritatea tarilor


lumii la un interval de 10 ani, avnd drept scop nregistrarea populatiei la un moment dat (o
data fixa), sub toate aspectele care tin de statica si dinamica (nr. de locuitori, structura
populatiei pe sexe, vrste, stare civila, caracteristici socio-economice, etc.).
Pentru perioada dintre doua recensaminte, numarul de locuitori se estimeaza prin
metode probabilistice, avnd o valoare aproximativa.
Din necesitati de ordin practic, valorile oficiale ale numarului de locuitori se stabilesc
de catre Comisia Nationala de Statistica pentru 1 ianuarie si 1 iulie ale fiecarui an
calendaristic.