Sunteți pe pagina 1din 1

5.

* Linia

de

mfi

63

Liniile de cofl $unt plasate in majoritatea cazurilor irr afara crxrturului exrffinr
al t*iectului reprezentat, la o distan{h de rniniruum ? mnr. Distan{a irrtre doufl linii 4e
cotl parulele succesile *re aceearyi valoare de ? mm tfi.g"A.5,5i

Figura 5.5 Plasarea liniilor dc


paralele succrsivc

cofl fath de conturul exterior pi a liniilor dr co$

I.q.q.ttg qlt"isa suprapunerea liniilarde

coticu liniile

de ccntur sau cu liniile

Posibil, pe suprafele n:ari.


firi detalii de t'orm&

$igura 5.6 Linia dc rotE iu raport cu contururile

pi cu

liniile dr axl

S-ar putea să vă placă și