Sunteți pe pagina 1din 154

GAIL DOUGLAS

Vreme furtunoas`

ALCRIS

Capitolul 1
Tiffany Greer se uit` [ocat` \n jos, spre p`mntul
\ndep`rtat. Toate acele glume de r`mas-bun ale prietenilor [i
colegilor s`i nu mai p`reau acum att de nostime.
S-a \ntmplat ceva? \ntreb` femeia \n vrst` care st`tea
lng` ea.
Tiffany se uit` \n sus.
Aveai respira]ia \ntret`iat`, explic` femeia zmbind la
figura \ntreb`toare a lui Tiffany. Te-ai uitat pe fereastr` [i ]i-a
sc`pat un sunet [ocat.
Pentru o clip`, Tiffany \[i mu[c` buza de jos, apoi pur [i
simplu nu se putu ab]ine:
Doamn` Holt, acolo jos totul este alb, spuse ea \n [oapt`,
fiindu-i parc` fric` s` nu provoace panic`. M` \ntrebam dac`
nu erau doar nori, dar v`d ni[te lumini minuscule. Cred c`
p`mntul este acoperit de z`pad`. O mul]ime de z`pad`.
Doamna Holt rse, dar reu[i totu[i s` par` \n]eleg`toare.
Hawaii pare a fi foarte departe acum, nu-i a[a?
Tiffany d`du din cap.

GAIL DOUGLAS

Groaznic de departe. M-am n`scut [i am crescut \n


Honolulu. Am plecat din Pacificul de Sud o singur` dat`, [i
atunci, pentru o vacan]` \n Mexic. N-am v`zut niciodat`
z`pad`, dect \n filme sau pe vederi, sau \n acele mici igluuri
din globurile de sticl`.
Z`u? Nu ai fost \n Hawaii doar \n vacan]`? Doamne
fere[te, draga mea, de ce o persoan` care locuie[te \n
paradis ar alege s` vin` \ntr-un loc ca Winnipeg? {i \n
ianuarie?
N-a fost alegerea mea, r`spunse Tiffany oftnd adnc.
Am fost trimis`. Lucrez pentru o companie care comercializeaz` alimente cu con]inut numai din substan]e naturale,
care are sediul \n Hawaii, dar \[i extinde orizonturile. Sunt
aici pentru a verifica o firm` din Winnipeg \n vederea unei
posibile cump`r`ri de ac]iuni. Dac` se va face o \n]elegere,
s-ar putea s` fiu nevoit` s` r`mn pentru a ajuta la tranzac]ie, spuse ea zmbind slab. S-ar putea s` r`mn aici ctva
timp.
Nu aveai idee de ce te putea a[tepta aici cnd ai acceptat
aceast` \ns`rcinare? \ntreb` doamna Holt, \nchiznd cartea [i
strecurnd-o \n geant`.
Tiffany scutur` din cap.
Cnd e[ti la baza piramidei comitetului executiv, nu discu]i
ordinele, ci doar \ncepi s` \mpachetezi. Bine\n]eles, m-am
interesat [i eu \n leg`tur` cu cteva am`nunte.
Excelent, spuse doamna Holt, cu un ton didactic, dar
amuzat`. Te-ai interesat [i \n leg`tur` cu ce te-ai putea a[tepta
de la clim`?
Am... `.... renun]at la citit cnd am ajuns la acel capitol,
spuse Tiffany. Cteodat`, e bine s` nu [tii prea multe. Va trebui pur [i simplu s` m` acomodez, b`nuiesc. {i \n plus, acolo
chiar locuiesc oameni. Dumneavoastr` locui]i acolo. Ct de
frig poate fi?

VREME FURTUNOAS~

Doamna Holt deschise gura pentru a r`spunde, ezit`, iar \n


cele din urm` b`tu u[or mna lui Tiffany.
Poate c` ai dreptate, draga mea. Cteodat` e mai bine s`
nu [tii.
*

Mitch Canfield \[i scoase m`nu[ile de ln` [i se desf`cu la


jachet` \n timp ce se \ndrepta gr`bit spre terminalul aeroportului din Winnipeg, uitndu-se de-a lungul etajului principal \n
speran]a de a repera persoana cu care trebuia s` se
\ntlneasc`. De vreme ce nu v`zu pe nimeni care s`
corespund` descrierii, se opri la cel mai apropiat monitor al
sosirilor, pentru a afla dac` avionul aterizase.
Trecndu-[i degetele prin p`rul \nchis la culoare, Mitch
cercet` lista [i \njur` \ncet. Avionul ajunsese la timp, dar el
\ntrziase 15 minute.
Se duse spre zona bagajelor. Banda rulant` era goal`, iar
singurii pasageri r`ma[i erau doi b`rba]i asiatici, \n costume,
care purtau o discu]ie aprins` cu b`rbatul de la bagaje, pe a
c`rui fa]` se citea suferin]a \ndelungat` [i care \ncerca s`-i
conving` pe cei doi s` completeze un formular pentru
bagajele pierdute.
Hot`rt s`-[i anun]e pasagerul, Mitch era pe punctul de a se
\ndrepta spre biroul de informa]ii, cnd se \ntoarse spre biroul
de \nchiriat ma[ini [i observ` o pereche de picioare lungi [i
armonioase \nc`l]ate \n ni[te cizme lungi pn` la genunchi,
complet nepotrivite. Privirea lui urc` mai departe trecnd
peste haina galben` care era dr`gu]`, dar nefolositoare pentru
clima din Winnipeg unde temperatura cobora sub zero grade,
[i ajunse cu ochii la un nor \ncnt`tor de p`r negru r`v`[it.
Zmbi \n timp ce mergea gr`bit spre biroul de \nchirieri.

GAIL DOUGLAS

Doamna trebuia s` fie cea pe care o c`uta. Cu siguran]` ea nu-[i


petrecuse prea mult timp \n nord.
Sunte]i cumva Tiffany Greer? \ntreb` el imediat ce ajunse
lng` ea.
Ea \[i ridic` privirea de pe harta pe care tocmai o studia, iar
pulsul lui Mitch o lu` razna de parc` ar fi fost la o curs` de
Formula 1. Ochii ei migdala]i aveau culoarea verde a valurilor
\nspumate ale m`rii, \ncadra]i de gene dese negre, iar
sprncenele erau blnd arcuite. Pome]ii proeminen]i dominau
tr`s`turile delicate, [i o b`rbie hot`rt` \ncerca din r`sputeri s`
nege vulnerabilitatea sugerat` de buzele pline, moi [i apetisante.
Dndu-[i seama c` ea nu-[i confirmase identitatea, el mai
\ncerc` o dat`:
Sunte]i Tiffany Greer? \ntreb` el cu vocea r`gu[it`.
Tiffany d`du din cap, dar nu vorbi. Captivat` de ochii lui
c`prui calzi [i de zmbetul care ar fi topit toat` z`pada din
America de Nord, se trezi st`ruind asupra unui singur gnd:
P`cat c` este c`s`torit. Era cu siguran]` c`s`torit. So]ia lui \l
ajuta s` conduc` ferma familiei [i compania alimentar`.
Dumneavoastr` sunte]i domnul Canfield? \ntreb` ea \n
cele din urm`, cu privirea pironit` la gropi]a discret` din
b`rbia lui.
Exact, spuse el \ntinznd mna. Dar noi nu ne formaliz`m, pe aici. Numele meu este Mitch.
Tiffany accept` strngerea de mn` cu un zmbet re]inut.
Trebuia s` fie Peter.
Peter este fratele meu. M-a rugat s` te iau eu [i s` te duc
la ferm`. A intervenit o mic` problem` care l-a \mpiedicat s`
vin` el \nsu[i s` te ia.
Mitch, repet` Tiffany \n [oapt`. Poate totu[i era nec`s`torit.
Nu purta verighet`, observ` ea. De asemenea, mai observ` c`
el \i ]inea mna mai mult dect era necesar. Strngerea lui era

VREME FURTUNOAS~

ferm`, dar blnd` iar mna lui emana o c`ldur` care urc` pe
bra]ul ei dispersndu-se cu repeziciune [i inundndu-i \ntregul trup. Chiar [i cu ochii pleca]i, ea \i sim]ea privirea
p`trunz`toare. Oare el \i citea gndurile? {tia el oare c` era
tentat` s` se apropie de el pentru a-i sim]i parfumul? C` septul
pu]in proeminent al nasului, care de altfel era perfect, o
intriga?
Cum m-ai recunoscut din mul]ime? \ntreb` ea str`duindu-se
s` par` ct mai deta[at`.
Mitch clipi.
Glume[ti? |n hainele astea?
Tiffany \[i retrase brusc mna.
Nu, nu glumesc, spuse ea abordnd un zmbet calm ca el
s` nu-[i dea seama c` fusese atins` de cuvintele lui. C` doar nu
port o fust` multicolor` [i nici nu am o ghirland` de flori \n
jurul gtului.
O scnteie periculoas` ap`ru \n ochii lui, dndu-i lui Tiffany
impresia c` el [i-o imagina deja \ntr-o fust` multicolor` [i
purtnd acea ghirland` de flori. Orict de iritat` ar fi fost, \[i
dorea ca lui s`-i plac` imaginea.
Pentru o secund`, el \nchise ochii. |[i trase fermoarul la
jachet`, \[i puse m`nu[ile, lu` valizele lui Tiffany [i porni
spre ie[ire, fiind sigur c` ea \l va urma f`r` ezit`ri sau
\ntreb`ri.
La \nceput, chiar asta a [i f`cut. Apoi, dndu-[i seama de
ceea ce f`cea, \njur` \n surdin`. Dac` va avea aerul acela autoritar necesar acestei \ns`rcin`ri, ar fi mai bine s` \nceap` s` arate
ceva mai mult` hot`rre. Era cam trziu s` se opreasc` [i s`-i
cear` lui Mitch Canfield s` o invite politicos ca ea s`-l urmeze,
a[a c` \ncerc` alt` metod`.
Nu mi-ai r`spuns la \ntrebare, \i reaminti ea. Cum ai [tiut
cine sunt?
Hainele alea pe care le por]i sunt ideea de haine de iarn`

10

GAIL DOUGLAS

a vreunui designer insular, a[a cred. Sunt perfecte pentru o


doamn` cu numele de Tiffany... dar...
Deci acum, dup` ce spui c` hainele mele sunt nepotrivite,
mai este ceva \n neregul` cu numele meu?
Absolut nimic, r`spunse Mitch zmbindu-i larg, peste
um`r.
Dintr-un anume motiv, \[i d`du seama c` nu se putea
ab]ine s` nu o nec`jeasc` pe Tiffany Greer. |i pl`cea felul \n
care ea \[i ridica b`rbia aceea mic` [i \nc`p`]nat`.
E un nume foarte dr`gu], continu` el f`r` a o l`sa s`-l
\ntrerup`. }i se potrive[te perfect. La fel [i \mbr`c`mintea. Din
p`cate, \n secunda \n care vei ie[i afar`, \]i va \nghe]a. Se opri
[i rse. S` spunem doar c` nu te vei sim]i bine, dect dac`
temperatura va urca subit la c`ldu]ele minus zece grade.
Se \ntoarse spre ea aruncndu-i o privire \ntreb`toare.
Prea frig pentru tine?
Str`lucirea provocatoare din ochii lui o l`s` pe Tiffany perplex`. Oare dorea s-o sperie? Nu avea nici o logic`.
Proprietarul Fermei Canfield c`uta un partener. Nu Paradise
Foods fusese cea care ini]iase proiectul, ci Peter Canfield. De
ce ar fi \ncercat fratele lui s` o pun` pe fug` prin exagerarea
condi]iilor meteorologice?
Presupun c` [i ninge? spuse ea zmbind [i sim]indu-se
mndr` de non[alan]a pe care o ar`ta. |nc` pu]in` z`pad` este
exact lucrul de care era nevoie, nu-i a[a?
E prea frig ca s` ning`, r`spunse Mitch voios.
Zmbetul lui Tiffany se stinse.
Prea frig ca s` ning`, repet` ea monoton. {i cam ct de
frig ar \nsemna asta?
Cam de minus 30 de grade, poate minus 32, [i cu un vnt
care ar cobor\ temperatura la aproximativ minus 45 de grade.
Nu mai \ncape \ndoial`, se gndi Tiffany. El \i \ntindea o
curs`. Foarte bine. Ea pur [i simplu refuza s` cad` \n aceasta.

VREME FURTUNOAS~

11

R`mase acolo studiindu-l, \ncercnd s` decid` dac` s`-l \ntrebe


verde-n fa]` care era problema lui. Intrase ea oare pe un teritoriu masculin? Oare el se a[teptase s` se \ntlneasc` cu un
b`rbat? Pu]in probabil, se gndi ea. O recunoscuse din
mul]ime [i \i [tiuse numele. Deci care era problema lui?
Putem merge mai departe? \ntreb` el cu exagerat`
r`bdare. Am parcat \n dreptul unui taxator automat, a[a c` nu
pot l`sa ma[ina acolo mult timp.
De ce m` zore[ti? \ntreb` Tiffany hot`rt` s` pun`
piciorul \n prag. Dac` m` gndesc mai bine, de ce a[ merge
undeva cu tine? De unde [tiu c` e[ti \ntr-adev`r fratele lui
Peter Canfield? Ai putea fi un... un r`pitor.
Se sim]i ca o proast` de \ndat` ce f`cu acea afirma]ie stupid`. |n loc s` pun` piciorul \n prag, se f`cea de rs!
Ar`t eu a r`pitor? \ntreb` el dorindu-[i ca ea s` nu fi fost
att de atr`g`toare.
Tiffany se hot`r\ s` dep`[easc` acel moment penibil [i s`-[i
dea seama cum era el de fapt. Nu o prea lini[tea faptul c` \i
pl`cea ceea ce vedea. P`rul lui [aten, destul de scurt, despre
care ea credea c` era ve[nic r`v`[it, reprezenta tenta]ia unei
atingeri, pielea sa era str`lucitoare [i aurie datorit` bronzului,
care \nmuia tr`s`turile dure ale fe]ei sale marcate de vremea
rece. Pe sub jacheta albastr` groas` [i sub blugii care \i veneau
ca turna]i, se ascundea \n mod evident un corp bine f`cut, [i
nu numai c` se mi[ca cu gra]ia unui atlet, dar emana o energie
nest`vilit` chiar [i cnd st`tea pe loc.
B`rbatul acesta era periculos de atr`g`tor. Tiffany \[i activ`
sistemul defensiv interior care de trei ani \ncetase s` mai
lucreze.
De fapt, semeni mai mult cu un pierde-var`, spuse ea pe
un ton dispre]uitor pe care se str`duise din r`sputeri s`-l
simuleze.
Singura lui reac]ie fu \nc` un zmbet.

12

GAIL DOUGLAS

Ai ghicit. Dar ezi]i, Sweet Leilani, [i amndoi [tim c` acest


lucru se datoreaz` faptului c` ]i-e team` s` ie[i afar`, [i nu din
cauza \ndoielii asupra indentit`]ii mele. Nu te condamn, dar ]i-a[
fi recunosc`tor dac` m-ai urma ca o feti]` curajoas`, pentru ca
eu s` nu primesc o amend` pentru parcare.
{i continu` apoi s` mearg` spre u[`.
Ai face bine s` a[tep]i \n`untru pn` aduc eu ma[ina. O
voi face primitoare, cald` [i confortabil` pentru tine.
Tiffany \i arunc` o privire descurajatoare [i trecu pe lng`
el \ndreptndu-se spre ie[ire.
Voi merge cu tine. |]i mul]umesc, dar nu trebuie s` faci
nimic mai pl`cut pentru mine.
Mitch f`cu un pas \n fa]a ei, blocndu-i drumul.
Ascult`, ma[ina aia va fi ca un congelator pn` dau drumul
la c`ldur`. N-am nevoie de bravur` din partea unei persoane
care nu are nici cea mai vag` idee despre ceea ce va urma.
El se \ntoarse [i porni din nou spre u[`. Iar lui Tiffany \i
venea s` arunce cu ceva dup` el, dar \[i reaminti c` \ndat` ce
va ajunge la ferma familiei Canfield, nu va mai trebui s` aib`
de-a face cu fratele lor.
Ce ma[in`? strig` dup` el, [i nu se putu ab]ine s` nu
adauge: Sau voiai s` spui o pereche de husky?
El \i arunc` o privire [i spuse:
Este un Jeep Cherokee. Unul ro[u. Totu[i s` nu te repezi
s` ie[i imediat ce m` vezi pornind ma[ina. R`mi aici. Voi intra
eu s` te iau.
De ce nu la[i aici valizele mele, \n loc s` te cari cu ele
pn` la ma[in`?
El se \ntoarse [i \i f`cu cu ochiul \n timp ce ie[ea.
Consider`-le ostatice. N-am vrea s`-]i vin` vreo idee
n`stru[nic` s` ne abandonezi deoarece ]i se va p`rea c` vremea e prea rea pentru tine, nu-i a[a? Pete [i Jackie de-abia
a[teapt` s`-]i prezinte planurile.

VREME FURTUNOAS~

13

Tiffany deschise gura, dar o \nchise la loc dndu-[i seama c`


n-ar face altceva dect s` vorbeasc` cu geamul gros al unei u[i
\nchise. {i era nel`murit`. De fapt, Mitch nu \ncerca s` o pun`
pe fug`.
Cu toate acestea, oricare ar fi fost jocul lui, r`bdarea ei
ajunsese la limit`.
Pn` cnd Jeep-ul ro[u fu tras \n fa]a u[ii ea repetase un discurs satisf`c`tor pentru a-i da de \n]eles c` nu va accepta ca el
s-o mai enerveze prin comportamentul lui. {i nu va a[tepta
\n`untru ca el s` intre [i s-o ajute s` ajung` la ma[in`, de parc`
ea n-ar putea s` mearg` singur` trei metri.
|n timp ce el cobor\ din ma[in`, Tiffany ie[i sfid`toare pentru a-l \ntmpina, ]innd capul sus trufa[. Dar aerul rece o izbi
ca un perete de ghea]` \n vreme ce o rafal` de vnt \i t`ie
respira]ia, iar un petic alunecos de trotuar \i veni de hac. Era
ca [i cum cineva \i tr`sese de sub picioare covorul pe care
c`lca. |ncepu s` dea frenetic din mini, \ncercnd cu disperare
s` se aga]e cu degetele de ceva, dar reu[ind s` prind` doar aer.
Fu recunosc`toare, de[i nu voia s` admit` acest lucru, bra]elor
puternice care o cuprinser` [i o sus]inur`. |[i sim]i corpul
relaxndu-se, mulndu-se dup` formele puternice ale corpului
lui, \n ciuda ve[mintelor sale groase.
{tiam c` aveam un motiv \ntemeiat s` apreciez aceast` zi
urt`, spuse Mitch, iar \n timbrul vocii sale se sim]ea o tent` de
umor ce r`spndea vibra]ii stranii \n corpul ei.
{ocat` de corpul ei care o tr`dase, Tiffany \[i propti palmele
pe pieptul lui Mitch [i \ncerc` s` se \ndep`rteze de el. V`znd
c` el nu-i d` drumul, \[i \nclin` capul pe spate [i privi \n sus
spre el.
Ce crezi c` faci?
Profit de o ocazie de aur, r`spunse el cu neru[inat`
onestitate. {i te sprijin ca s` nu cazi pe fundule]ul `la dr`gu].
Cizmele tale nu au stria]ii pe t`lpi.

14

GAIL DOUGLAS

De unde [tii? pufni ea.


Mitch rse [i o trase \nc` [i mai aproape.
Ce? C` ai un fundule] dr`gu], sau c` cizmele tale nu au
stria]ii pe t`lpi? |n ambele cazuri, po]i s` o nume[ti b`nuial`.
E[ti... e[ti... e[ti incredibil! protest` Tiffany, dar nu se
desprinse din bra]ele lui. Se afla sub influen]a unei ciudate
mole[eli care o re]inea exact acolo unde era.
|nti rzi de mine, apoi \mi dai ordine de parc` ai fi un
sergent, iar eu un soldat \n timpul instruc]iei, [i apoi... apoi
\ncepi s` m` pip`i, bomb`ni ea.
Nu te pip`i, te strng \n bra]e. |mi place felul \n care te
cuib`re[ti. {i \n plus, cine \n bra]ele cui a c`zut?
Fir-ar s` fie! Avea dreptate. Ea chiar se cuib`rise.
A fost un accident nefericit, spuse ea, \ncordndu-se.
Un accident care nu s-ar fi \ntmplat dac` ai fi a[teptat
\n`untru, a[a cum ]i s-a spus, conchise Mitch.
Tiffany \nchise ochii [i num`r` pn` la zece.
Nu [tiu exact cu ce fel de femei, care stau sluj \n fa]a
dumitale, ai de-a face, domnule Canfield, spuse ea \n cele din
urm` silabisind, de parc` ar fi vorbit cu cineva care nu
cuno[tea bine limba, dar aceast` femeie pe care o ai \n fa]` nu
face \ntotdeauna tot ce i se spune.
{tii, b`nuiam c` a[a este.
Mitch o \mbr`]i[` [i mai tare, ceea ce era o adev`rat`
insolen]`.
Dar ar fi mai bine s` \nve]i s` accep]i sfaturi, cel pu]in pn`
vei st`pni arta de a sta pe propriile picioare [i de a nu intra \n
necazuri prin p`r]ile astea. De exemplu, lec]ia num`rul unu:
Nu mai merge cu nasul pe sus, cnd ar trebui s` te ui]i pe unde
mergi. {i num`rul doi: Cnd un domn \]i salveaz` fundul de la a
fi v`t`mat, ar fi dr`gu] din partea ta s`-i mul]ume[ti.
Tiffany se sim]ea cu adev`rat jenat`, a[a cum era [i cazul. El
avea dreptate din nou.

VREME FURTUNOAS~

15

|]i mul]umesc c` m-ai salvat de la... o c`z`tur` zdrav`n`,


spuse ea supus`. Dar chiar trebuie s` m` prive[ti a[a, de sus?
El rse [i o eliber`, ]innd-o totu[i de cot cu o mn`, pentru a o sus]ine \n timp ce o conducea spre ma[in`.
Ai dreptate, [i \mi cer scuze. Cu toate acestea, trebuie s`-]i
spun f`r` s` te privesc de sus, bine\n]eles c` trebuie s` fii
mai bine echipat` pentru vremea de aici, de preferat \nainte de
a merge la ferm`. Cizme adecvate [i haine mai groase ar trebui
s` fie \n capul listei de priorit`]i. Nici m`car nu ai o p`l`rie.
Nici tu.
Am o [apc` \n buzunar. Acum nu o port, dar o ]in \ntotdeauna la \ndemn`. Acela[i lucru este valabil [i \n ceea ce
prive[te m`nu[ile. Acele m`nu[i ale tale, care nu sunt din
piele, sunt la fel de nefolositoare \mpotriva frigului precum
acele cizmuli]e negre lucioase [i acea h`inu]` galben` de
culoarea narciselor.
Tiffany nu avu \ncotro [i fu de acord cu el. F`r` bra]ele lui
]inndu-i cald [i f`r` corpul lui ad`postind-o de frig, \nghe]a
urechile, fa]a, degetele de la mini [i de la picioare, \ntregul ei
corp suferea de frig. {i nu-[i d`duse seama ct de neted` era
talpa cizmuli]elor ei. Poate ar trebui s` asculte ce avea el de
spus, cel pu]in pn` se acomoda.
Ajunser` la ma[in`, iar el \i deschise u[a.
Urc`, ordon` el.
Da, domnule! replic` Tiffany, gndindu-se c` scuzele lui
erau folositoare ca frec]ia la un picior de lemn. Ce credeai c`
aveam de gnd s` fac? S` m` sui [i s` merg pe bara din fa]`?
Se aplec` pentru a se asigura c` haina ei nu va fi prins` \n
u[`.
Po]i fi o sarcastic` micu]`, nu-i a[a?
Tiffany nu mai fusese numit` micu]` de la vrsta de [ase
ani. Era prea surprins` pentru a-i ar`ta ct de sarcastic` ar
putea fi, dac` s-ar pune la mintea lui.

16

GAIL DOUGLAS

Pune-]i centura de siguran]`, spuse Mitch cnd se


\ndrept`. Avem ni[te legi pe-aici.
Orict ]i-ar fi de greu s` crezi, [i prin alte locuri exist`
legi, spuse ea pe un ton dulce. |ntotdeauna folosesc centura.
Asta-i bine. |nseamn` un obicei \n minus pe care ar fi trebuit s` ]i-l \nsu[e[ti, spuse el, apoi zmbi c`tre ea [i \nchise
u[a.
Tiffany \ns`[i se trezi cu un surs pe buze, surs ce
amenin]a a se transforma \ntr-un zmbet \n toat` regula.
B`rbatul era neobi[nuit [i imposibil, dar ea [tia c` merita ca el
s` o cic`leasc`. Ea era un soldat proasp`t \nrolat, care fusese
prea la[ pentru a afla cu exactitate la ce treab` se \nh`ma. Dac`
pozi]iile lor unul fa]` de cel`lalt ar fi fost rezervate, nu era
sigur` c` ar fi fost \n stare s` reziste tenta]iei de a glumi cu el.
Aproape uitasem c` ast`zi este duminic`, spuse ea cnd
Mitch se urc` la volanul Jeep-ului. Exist` magazine deschise
pentru a-mi putea cump`ra mai multe haine potrivite? Am
primit permisiunea de a-mi cump`ra orice am nevoie, iar cheltuielile vor fi suportate de firm`. {i de vreme ce pari gr`bit, ai
putea s` m` la[i \ntr-un supermarket. Voi lua apoi un taxi pentru a ajunge la ferma fratelui t`u.
Acum nu m` gr`besc. Pur [i simplu nu voiam o amend`
de parcare.
Mitch porni motorul.
Te voi duce la un magazin de unde \]i vei putea lua
lucrurile la pre]uri de en-gros. De \ndat` ce vei fi bine
\mbr`cat`, ne vom \ndrepta spre ferm`.
Tiffany fu pl`cut surprins`.
E[ti foarte amabil, spuse ea, abia apoi dndu-[i seama c`
rostise aceste cuvinte pe un ton mirat.
El rse f`r` rea-inten]ie, apoi \i zmbi \ncet [i sexy.
Cu pl`cere.
Cuvintele, tonul lui, \ntregul lui comportament \i aminti lui

VREME FURTUNOAS~

17

Tiffany momentele \n care fusese \n bra]ele lui, [i un fior


nea[teptat o fulger` pe [ira spin`rii. Ea b`nuia c` asta [i fusese
inten]ia lui. Era evident c` Mitch Canfield [tia ce impact avea
asupra femeilor. B`rba]ii de genul lui erau \ntotdeauna
con[tien]i de acest lucru.
Z`u, nu m-a[ sup`ra dac` a[ lua un taxi, spuse ea cu o
u[oar` panic` \n glas. Sunt sigur` c` ai lucruri mai importante
de...
Nici nu discut, i-o retez` el hot`rt.
Tiffany scutur` din cap. Oare se vor termina vreodat` afirma]iile lui categorice? Deschise gura pentru a-i arunca ni[te
comentarii directe dar \ntrziate \n leg`tur` cu tendin]ele lui
dictatoriale.
Apropo, spuse el \nainte ca ea s` poat` articula vreun
cuvnt, ce f`ceai la biroul de \nchiriat ma[ini?
Ea se \ncrunt` la el, scoas` din s`rite.
Ce se face de obicei la un birou de \nchiriat ma[ini? De
vreme ce nu ap`ruse nimeni pentru a m` \ntmpina, m-am
hot`rt s` \nchiriez o ma[in`.
Aveai de gnd s` conduci singur` pn` la ferm`?
De ce nu? {tiu s` citesc o hart`. A[ fi g`sit drumul.
Te-ai confruntat vreodat` cu [oselele pe timp de iarn`?
Nu, dar am avut [i eu parte de dune de nisip pe plaj`, [i
m-am descurcat. Ct de diferit poate fi de troienele de z`pad`?
Mitch rse de parc` ea spusese ceva amuzant.
Tiffany, scute[te-i pe ne[tiutorii conduc`tori auto din
Winnipeg. Nu-]i testa teoria.
Ea hot`r\ s` nu-l contrazic` \n aceast` privin]`. B`rbatul
acesta era insuportabil, dar Tiffany nu putea nega faptul c`
\ncerca s` fie atent, s`-i fie de folos [i s` fie vesel \n felul s`u
enervant. Nu era vina lui Mitch c` ea avea foarte pu]in`
r`bdare cu b`rba]ii {tie-tot, siguri pe ei [i care flirtau de cte
ori aveau ocazia.

18

GAIL DOUGLAS

Ceea ce nu putea \n]elege ea era motivul care o f`cea s` se


simt` atras` de acest tip de b`rbat. Oare imunitatea ei nu-[i
mai f`cea efectul, precum un vaccin expirat?
Ct timp crezi c` vei sta aici? \ntreb` Mitch.
Nu sunt sigur`, r`spunse Tiffany cu precau]ie, \ntrebndu-se de ce voia el s` [tie. |ncerca oare s` afle dac` era dispus`
dinainte s` recomande cump`rarea de ac]iuni?
El nu accept` r`spunsul ei vag.
Ai idee? O zi, o s`pt`mn`, mai mult?
Chiar nu [tiu. Deocamdat` voi avea nevoie de haine doar
pentru vreo dou` zile.
{i dac` fratele meu [i Jackie fac o \n]elegere cu compania
pentru care lucrezi, vei sta mai mult?
De ce \ntrebi?
El \i arunc` o privire f`cndu-i cu ochiul \ntr-un mod
familiar, iar col]ul gurii se ridic` \ntr-un zmbet mali]ios.
Eram doar curios.
Dintr-o dat`, Tiffany se sim]i stnjenit`. {i \nc`lzit`. Prea
\nc`lzit`. Era convins` c` el o avertizase din timp c` este interesat de persoana ei, c` inten]iona s`-i dovedeasc` acest lucru
\ndat` ce ea \i va da ocazia, [i era sigur c` ei \i va fi greu s`-i
reziste. Dar deocamdat` nu-i putea spune s` nu \ndr`zneasc`
s` se apropie de ea, deoarece el nu spusese nimic [i nu f`cuse
vreun gest pe care ea s`-l considere un avans concret.
Dac` nu ]ii c`ldura la maximum doar pentru tine, po]i s-o
opre[ti acum, suger` ea cu vocea \ncordat`.
Bine, spuse el reducnd imediat sistemul de \nc`lzire.
Eram pe punctul de a face acest lucru oricum. {i acum,
revenind la \ntrebarea ta, motivul pentru care te-am \ntrebat
ct timp ai de gnd s` r`mi era pentru a afla dac` ar trebui s`-]i
dau cteva lec]ii de condus, ca s` te po]i descurca [i singur`,
f`r` s` fii o torpil` uciga[` propulsat` cu benzin`.
Aha, spuse Tiffany gndindu-se dac` doar \[i imaginase

VREME FURTUNOAS~

19

provocarea sexual` pe care o sim]ise cu cteva momente \n


urm`. Ce dr`gu] din partea ta, murmur` ea.
El \ntinse mna [i b`tu u[or minile ei strnse.
Sunt un tip de treab`. Nu mi-ai sim]it din prima calit`]ile
uimitoare [i indispensabile?
Tiffany izbucni \n rs.
E[ti un [arlatan, Mitch Canfield. Dar s` ne \n]elegem de
la \nceput asupra unui lucru: eu nu amestec pl`cerea cu
afacerile.
Zmbetul lui deveni \nc` [i mai deocheat, iar str`lucirea din
ochii s`i, \nc` mai diavoleasc`.
Mul]umesc pentru compliment.
Ce compliment? E[ti flatat pentru c` e[ti numit [arlatan?
Nu, sunt flatat pentru c` te referi la mine ca la o pl`cere.
Gura lui Tiffany se deschise, apoi se \nchise la loc. |[i
strnse buzele ct putu de tare, dndu-[i seama c` tot ce
spunea era folosit \mpotriva ei.

Capitolul 2
Tiffany era nedumerit` v`znd c` Mitch se opre[te \n fa]a
unui mic complex comercial [i parcheaz` \n fa]a unui magazin
de echipamente sportive.
Nu pare a fi vreun magazin deschis, spuse ea \ntrebndu-se
cum de el nu v`zuse c` luminile erau stinse \n majoritatea
magazinelor din complex [i c` nu p`rea a fi cineva \n`untru.
Mitch zmbi [i cobor\ din Jeep.
De data asta, stai aici pn` vin eu s` te iau.
Tiffany r`mase \n ma[in`. Ultimul lucru de care avea nevoie
era s` coboare din Jeep, s` alunece pe p`mntul \nghe]at, [i s`
cad` iar \n bra]ele lui.
Ce ai de gnd s` faci? \ntreb` ea cnd el deschise u[a din
partea ei [i \i \ntinse mna. S` spargi vreo fereastr`?
Am putea \ncerca [i asta, spuse Mitch strngndu-i mna
\ntr-a lui.
Zorn`ind cheile din mna liber`, el ad`ug`:
Sau am putea intra mai u[or.
Tiffany ezit` [i se uit` \n sus la firma Canfield Sports apoi

VREME FURTUNOAS~

21

rse \n timp ce cobora \n strmtul spa]iu dintre Mitch [i


ma[in`. |n loc s` fac` un pas \napoi pentru a-i face loc, el
r`mase unde era, foarte aproape.
Bine\n]eles, spuse el \ncet, dac` te distreaz` fanteziile
n`stru[nice de a face parte din bran[a ho]ilor c`]`r`tori...
Fanteziile mele n`stru[nice nu sunt treaba ta.
Mitch rse [i o smuci pentru a o trage lng` el, apoi \nchise
u[a de la ma[in`.
Cel pu]in recuno[ti c` ai fantezii n`stru[nice. Asta
\nseamn` c` e[ti o femeie cinstit`.
Ea se uit` \n sus la el, fiind dintr-o dat` \ngrijorat`.
Chiar este necesar s` m` ]ii \n felul acesta?
Pn` vei avea ni[te cizme mai bune, da.
Oftnd cu resemnare, ea renun]` s` \l mai contrazic`.
O dat` intra]i \n magazin, Tiffany fu surprins` de m`rimea
lui. Se \ntindea mult \n spate [i se ramifica \n form` de L.
Toate acestea sunt ale tale? \ntreb` ea impresionat`.
Stocul [i accesoriile expuse, da. Spa]iul, nu.
Conducnd-o pe Tiffany spre spatele magazinului, Mitch se
uita \n jurul s`u de parc` ar fi v`zut acel loc pentru prima dat`.
Totu[i \mi scap` de sub control. Anul trecut a trebuit s`
mai \nchiriez o arip`, [i iar nu mai avem loc.
Urmndu-l \n aripa indicat`, Tiffany v`zu frumos coloratul
raion de articole sportive de iarn`.
Trebuie s` ai o afacere extrem de \nfloritoare. De ce mi-ai
spus c` e[ti un pierde-var`?
Nu ]i-am spus. Aceea a fost ideea ta. Am spus doar c` ai
ghicit, [i a[a [i este. Sunt un pierde-var` \n ceea ce prive[te
inima.
Se uit` din nou \n jurul s`u \ncruntndu-se.
Ceea ce era la \nceput o mic` afacere pentru a m`
men]ine pe linia de plutire, s-a dezvoltat dintr-o dat` uluitor.
Tiffany nu \n]elegea de ce el nu p`rea prea mul]umit.

22

GAIL DOUGLAS

Ce e r`u \n a avea succes?


Multe. Consum` prea mult timp [i energie.
Figura sa \ncruntat` se \nsenin` brusc \ntr-un zmbet
\n[el`tor pe care Tiffany \ncepea deja s`-l cunoasc` drept o
provocare, modul lui t`cut de a spune c` [i-a f`cut propriile
reguli, [i-a tr`it via]a exact a[a cum alesese [i nu avea nici cea
mai mic` inten]ie de a-[i schimba stilul de via]`.
Trecu \n spatele ei [i-i puse u[or minile pe umeri \n timp
ce ea \[i descheia nasturii la hain`.
|]i iau eu haina, spuse el.
Tiffany se gr`bi s` o dea jos. Apropierea lui Mitch \i provoca acele senza]ii tulbur`toare care o \ncercaser` [i la aeroport,
iar atingerea lui era electrizant` chiar [i atunci cnd era
inocent`.
Ce ai prefera s` faci cu via]a ta? \ntreb` ea, spernd c` el
nu va lua \n seam` u[oara emo]ie din vocea ei.
S` m` bucur de ea, \n principal, r`spunse el, \ndep`rtndu-se
pentru a-i atrna haina pe unul dintre umera[e. |[i scoase [i el
jacheta [i o arunc` pe un raft.
Cine [tie? continu` el. A[ putea foarte bine ca \ntr-o bun`
zi s` vnd totul, pentru a-mi redobndi libertatea.
Cnd se \ntoarse spre Tiffany privirea lui era plin` de o sincer` admira]ie.
Ea \[i dorea s` fi purtat [i altceva \n afar` de rochia scurt`,
stacojie care i se mula pe corp, mult deasupra genunchiului.
P`ruse a fi o alegere bun` pentru confortul unui zbor lung, [i
destul de potrivit` pentru o prim` \ntlnire de afaceri cu familia Canfield, dar dintr-o dat` se sim]i expus` [i cam prea... ei
bine... sexy.
{i ce vei face dup` ce vei fi vndut totul? \ntreb` ea, \ncercnd s`-l fac` pe obraznicul domn Canfield s` bat` \n retragere.
S` schiezi pn` se termin` banii [i apoi s-o iei de la cap`t?
Mitch \i zmbi.

VREME FURTUNOAS~

23

|mi place cum sun` ideea.


Tiffany nu-[i putea crede urechilor. Era de neconceput ca
un b`rbat s` porneasc` o afacere profitabil`, ca apoi s`
glumeasc` spunnd c` ar arunca totul de dragul unei vacan]e
perpetue.
Chiar nu ai pic de ambi]ie? \ntreb` ea apropiindu-se de
unul dintre rndurile de jachete pentru a arunca o privire
rapid` peste ele.
Am mult` ambi]ie. Exist` o mul]ime de mun]i, de exemplu, [i vreau s`-i cobor cu schiurile pe ct mai mul]i dintre ei
\nainte s` fiu trimis \n cabana aceea mare din cer.
Tiffany se uit` la el peste um`r.
Acea caban` mare din cer? Spune-mi c` nu ai zis asta.
El rse.
Bine, devin cam banal cnd vorbesc despre marea pasiune a vie]ii mele. Tu ce cau]i, Tiffany?
Cercetnd absent` o jachet` verzuie ca [i cnd ar fi dorit s`
o probeze, Tiffany r`spunse cu grij`:
Acela[i lucru ca [i majoritatea oamenilor. O anumit`
satisfac]ie \n munca depus`, o oarecare siguran]` personal`, [i
destule momente de pl`cere de-a lungul drumului pentru a
face tot acest efort s` merite.
O filozofie \n]eleapt`, coment` Mitch. Dar tot ce doream
s` aflu era ce cau]i \n rndul de jachete.
Se \ntoarse [i-l privi.
Ceva c`lduros, bine\n]eles, spuse ea. Nu de asta am venit
aici?
Atunci sugerez s` trecem de raionul pentru b`rba]i [i s`
ne ocup`m direct de cel pentru femei.
Buzele lui Mitch se strnser` pentru a \n`bu[i un zmbet,
\n timp ce f`cu semn cu mna ar`tnd spre sectorul din spatele
lui.
Tiffany r`mase unde era, punndu-[i minile \n [olduri,

24

GAIL DOUGLAS

\nclinnd capul \ntr-o parte pentru a-l privi \ndelung,


m`surndu-l din cap pn`-n picioare.
|]i place la nebunie s` faci asta, nu-i a[a?
S` fac ce?
S` ]ii pe cineva la distan]`.
Numai anumite persoane, spuse el \ntorcndu-se pentru
a se uita printr-un rnd de jachete de dam`.
De ce tocmai eu?
El trase afar` din rnd o jachet` de schi roz aprins cu pu]in
negru, [i o ridic` pentru a o confrunta cu culorile hainelor pe
care le purta Tiffany.
Poate pentru c` e[ti att de serioas` [i con[tiincioas`. Pari
a lua via]a \n serios \n a[a hal, \nct nu m` pot ab]ine s` nu m`
distrez un pic cu tine. {i mai este [i b`rbia ta cert`rea]`. |mi
place la nebunie s` o privesc cum se r`ste[te parc`, ie[ind \n
afar`. Ce-ar fi s` probezi asta, s` vedem dac` ]i se potrive[te
m`sura?
Via]a este serioas`, \l contrazise ea, lund jacheta [i
\mbr`cnd-o, dar cred c` ]ie, pur [i simplu \]i place s` domini,
mai ales femeile.
Poate c` a[a este. Femeile apetisante, oricum. Exist` o
gr`mad` de Dalile \n lume, a[teptnd s` \ngenuncheze un
b`rbat, \n]elegi?
Bietul b`ie]el, murmur` Tiffany cu un zmbet vag.
Nu [tia dac` Mitch \[i ar`ta \ntr-adev`r \ngrijorarea fa]` de
\ntreaga popula]ie de sex feminin, sau doar glumea cu ea. |n
orice caz, era preg`tit` s` lase balt` acest subiect. Devenise un
subiect delicat \n momentul \n care el f`cuse aluzia c` ea ar fi
o femeie apetisant`.
Se duse \n fa]a unei oglinzi, se uit` admirativ la ea \ns`[i [i
spuse:
Jacheta pare s`-mi fie bun`. Exist` [i partea de jos?
}i-o dau imediat, spuse Mitch.

VREME FURTUNOAS~

25

Cnd \i d`du o pereche de pantaloni de schi gro[i,


matlasa]i, ea strmb` din nas:
Ce-i cu costumul `sta de astronaut?
Crede-m`, ]i-a[ sugera o pereche de pantaloni colan]i,
dac` mi-ar permite con[tiin]a, dar vei avea nevoie de haine
c`lduroase pentru vnzoleala [i cercetarea pe care o vei face la
ferm`. Apropo, sper c` ]i-ai adus ni[te blugi [i ni[te bluze
groase.
Privirea lui Mitch se mut` din nou asupra ei, \nc`lzindu-i
corpul, ca o arm` cu raze d`t`toare de c`ldur`.
Pentru urm`toarele cteva zile nu prea vei avea nevoie de
rochi]e [ic ca aceea pe care o por]i.
Am ni[te blugi \n valiz`, dar mi-am imaginat c`-mi voi
putea cump`ra un pulov`r cnd voi ajunge aici, spuse ea,
dorindu-[i din nou s` fi purtat altceva orice \n afar` de
rochia ro[ie tricotat` c`reia el p`rea s`-i dea atta aten]ie. O
salopet` de azbest, poate.
Un pulov`r, repet` el absent, apoi d`du din cap. Bine. Un
pulov`r. Voi avea grij` [i de asta. Dar lenjerie intim`?
Ochii lui Tiffany se \ngustar`.
A[a intri \n intimit`]i cu to]i clien]ii?
M` refer la ceva care s` ]in` cald, spuse Mitch, rznd pe
\nfundate de indignarea ei. Se duse la un raft din perete, c`ut`
printre pachetele de pe el [i alese.
Cnd el \i \ntinse cu repeziciune dou` pachete, ea f`cu
un pas \napoi, de parc` el ar fi \ncercat s`-i dea un co[ cu
[erpi.
M`tase pur`, spuse el, desf`cnd un pachet [i sco]nd un
jerseu elegant. N-ai sim]it niciodat` ceva mai fin pe piele. Vrei
s` \ncerci?
Ea lu` bluza.
Exist` o cabin` de prob`?
Alege, spuse el, ar`tnd spre [irul de cabine. Dar mai \nti...

26

GAIL DOUGLAS

|[i propti minile pe umerii ei [i o ghid` spre un scaun,


a[eznd-o pe el.
Acum ce mai e? \ntreb` ea \n timp ce el \ngenunche \n fa]a ei.
Nu po]i proba haine f`r` s`-]i sco]i cizmele, spuse el
apucnd cu mna de sub unul din tocuri [i tr`gndu-i cizma.
Tiffany oft`, dar se supuse. Cnd \i scoase cizma pe
jum`tate, \[i puse o mn` \mprejurul p`r]ii de sus a gambei ei,
sco]ndu-i cizma cu cealalt` mn`. Ea se gndi c` ar fi trebuit
s`-i spun` c` se poate descurca [i singur`. Ceea ce f`cea el
p`rea o intimitate periculoas`, sim]i prea mult` c`ldur` \n
palma lui. Prea mult` putere delicat` \n degetele lui. Prea
mult` electricitate \n atingerea lui. Imagini senzuale, s`lbatice,
n`v`lir` \n mintea ei [i trebui s` le alunge. Nemi[cat`, se \ntreba dac` [i pe el \l \ncercau acelea[i senza]ii.
A[eznd cizma al`turi, el o privi brusc. |n timp ce ochii s`i
\i \ntlnir` pe ai ei, mna \i alunec` \ncet spre glezn` \nainte de
a-i cobor\ piciorul pe podea.
Tiffany, cu respira]ia \ntret`iat`, nu putu \ngna vreun
protest, [i nu-[i putea lua privirea de la ochii lui. El \i ridic` [i
cel`lalt picior, \i trase cizma [i \[i puse din nou mna pe partea
superioar` a gambei ei, iar degetele sale \i atinser` u[or un loc
sensibil din spatele genunchiului.
Tiffany nu-[i putea da seama dac` el era \n mod inten]ionat
provocator sau nu, a[a c` hot`r\ c` ar fi mai bine s` nu-i spun`
nimic. Spre surprinderea ei, el fu primul care rupse, \n cele
din urm`, acea t`cere ap`s`toare, dnd u[or, dar vizibil, din
cap, \n timp ce se ridica \n picioare.
Acum te po]i duce la cabina de prob`, spuse el cu o voce
\ncordat` \n mod straniu. |ntre timp eu voi g`si un pulov`r [i
ni[te cizme.
Bine, spuse ea \n timp ce se ridica, neputnd s` gndeasc` foarte limpede.
Z`rise ea oare o p`rticic` din b`rbatul pe care el nu dorise

VREME FURTUNOAS~

27

s-o las` s`-l vad`? Oare flirtul s`u care avusese doar menirea de
a tachina, era acum ceva mai mult? Oare fuseser` amndoi
prin[i pentru cteva clipe \ntr-o vraj` stranie?
Tiffany reu[i s` se trezeasc` la realitate. De \ndat` ce evad`
\n primul separeu pentru a-[i schimba, o dat` cu hainele, [i
starea de spirit, puse totul pe seama oboselii rezultate din
urma zborului lung.
Cum merge? \ntreb` el prin u[a \nchis`.
Foarte bine. Pantalonii mi se potrivesc, [i ai avut dreptate
\n ceea ce prive[te m`tasea aceasta, spuse ea cu o voce
nea[teptat de entuziast`. Materialul este fantastic. E[ti sigur c`
]ine cald? Pare prea decadent s` spui c` este doar practic.
Sunt absolut sigur, r`spunse Mitch zmbind. }i se mai d` o
lec]ie \n ceea ce prive[te \n]elegerea Nordului. Practicul [i pl`cerea
pot merge mn`-n mn`. Mai am ceva pentru tine s` \mbraci.
Tiffany deschise u[a cabinei.
Mul]umesc, spuse ea lund pulov`rul, ridicnd
sprncenele cu surprindere \n timp ce ad`uga: e superb! Ai
gusturi bune!
M` bucur c`-]i place, spuse Mitch \ncruntndu-se.
Bluza de m`tase, care \i venea perfect ca o a doua piele, l`sa
s` se \ntrez`reasc` conturul de dantel` al unui sutien care
ascundea ni[te sni superbi, destul de voluptuo[i pentru a se
cuib`ri, dulce, \n minile \nfometate ale unui b`rbat, iar \n
ochii ei calzi de culoarea smaraldului se iviser` str`luciri ca ale
unor pietre pre]ioase. P`rul \i era mai ciufulit dect \nainte, iar
pielea era u[or ro[ie. Nu se putea ab]ine s` nu o priveasc` \n
timp ce ea \[i proba pulov`rul.
Ce p`rere ai? \ntreb` ea voioas`, \n timp ce-[i trecea
degetele prin p`r dup` ce \mbr`case pulov`rul.
C` ar`]i de parc` tocmai ai fi f`cut dragoste, gndi el.
Merge, morm`i el, apoi \i \ntinse cizmele pe care le alesese pentru ea. Acum \ncearc` astea.

28

GAIL DOUGLAS

Tiffany p`rea \nc` ne\ncrez`toare, dar se a[ez` pe scaun


pentru a le proba.
E[ti foarte cooperant`, spuse Mitch \n timp ce punea
cizmele pe podea lng` ea [i \i d`du [osetele.
Nu fi a[a sigur. Dac` aflu c` asta este o cacealma de
ini]iere, s` m` pavoazezi cu ni[te lucruri ridicole, iar toat`
lumea din jurul meu s` fie \mbr`cat` normal, voi g`si o
metod` s` te ademenesc \n Hawaii [i s` te dau drept hran`
rechinului meu domestic.
Ea \l putea ademeni oriunde, gndi el, dar spuse numai:
Ai un rechin acas`?
Da, bine\n]eles. Toat` lumea din Hawaii are cte un
rechin pe care-l \ndr`ge[te.
Mitch rse [i o l`s` s`-[i probeze cizmele f`r` ajutorul lui \n
timp ce el alegea ni[te accesorii. Cnd auzi un hohot de rs, se
\ntoarse [i o v`zu pe Tiffany stnd \n fa]a unei oglinzi, \n toat`
splendoarea ei.
Hai recunoa[te, spuse ea. |]i ba]i joc de mine. Am urm`rit
la televizor Jocurile Olimpice de Iarn`. Nimeni nu ar`ta \n
halul `sta.
Poate c` nu, dar ascult`-m` pe mine, iubito. Concuren]ii
de la Jocurile Olimpice nu au de-a face cu vntul care-]i
\nghea]` [i sufletul [i care vjie de-a lungul cmpurilor, \n
plin` prerie, explic` Mitch.
Dar nu pot s` merg normal, protest` ea. Uite! Merg ca o
ra]`, \i demonstr` ea.
Ea f`cu c]iva pa[i, oprindu-se [i pornind din nou.
Cnd m` mi[c, fac zgomot, spuse ea f`cnd \nc` un pas.
Ascult`! Fo[nesc. Scr]i.
Toat` lumea face a[a. Este din cauza materialului.
Bine, dar m` simt aiurea. Nu sunt obi[nuit` s` fo[nesc [i
s` scr]i.
Peste ceva timp, nici nu vei mai b`ga de seam`, o asigur`

VREME FURTUNOAS~

29

Mitch. Ce-ar fi s` scr]i \ncoace, ca s`-]i complet`m


echipamentul?
Ea \i arunc` \n glum` o privire exasperat`, dar se duse la el.
Vrei s` spui c` mai lipse[te ceva?
El \i d`du o pereche de m`nu[i din ln` [i nailon, cu un singur deget, [i \i \nf`[ur` \n jurul gtului o e[arf` neagr`, zmbind \n timp ce i-o ridica pn` la nas.
Acum am terminat. A[a trebuie s` fii \mbr`cat` cnd faci
turul fermei.
Deocamdat`, \mi pot pune \napoi celelalte haine?
Cum dore[ti. Eu m` duc afar` s` \nc`lzesc Jeep-ul.
Tiffany \[i trase e[arfa \n jos, pentru a putea vedea.
N-ai uitat ceva? \ntreb` ea \n timp ce el se \ndrepta spre
u[`, \n[f`cndu-[i jacheta \n drum. Cum ar fi nota de plat`?
Mitch se gr`bea s` ias` din magazin. Tiffany nu se sim]ea
prea bine \n noile sale haine, iar gndul c` trebuia s`-[i scoat`
\ncet ve[mintele, unul cte unul, pentru a se re\ntoarce la
alura sa feminin`, era o adev`rat` pl`cere.
Voi calcula mine diminea]` [i-]i voi aduce nota la ferm`,
\ntr-una din zilele viitoare, spuse el, gr`bindu-se s`-[i pun`
jacheta pe el.
Bine, dar uit` ce mi-ai spus mai devreme \n leg`tur` cu
reducerea de pre], nu vreau ca profitul t`u s` scad`. Tiffany
zmbi. O mic` reducere ar fi mai mult dect generoas`,
mul]umesc.
|ncheindu-[i jacheta, Mitch se \ntoarse la ea [i nu se putu
ab]ine s` nu-i ating` u[or vrful n`sucului acela obraznic.
|mi place stilul t`u, Tiffany Greer. {i ar`]i superb \n
hainele alea. Oricine ar crede c` te-ai n`scut pentru o ]ar` din
nord.
Ce gnd oribil, spuse Tiffany sco]nd un sunet ca de
durere, dar zmbi \n timp ce se \ndrepta c`tre cabina de prob`,
trop`ind \n noile ei cizme ciudate. Nu putea \n]elege de ce ar

30

GAIL DOUGLAS

prefera cineva s` tr`iasc` \ntr-un astfel de loc, care presupunea


atta b`taie de cap [i attea preg`tiri complicate pentru o
simpl` ie[ire, [i cu toate acestea \ncepea s` cread` c` ar putea
fi \n stare s` se descurce cu aceast` \ns`rcinare, considernd-o
o aventur`. Ar fi o poveste pe care ar putea-o spune nepo]ilor
ei \n timp ce ei ar construi castele de nisip pe o plaj` din
Pacificul de Sud.
Aflndu-se \n cabin`, \[i v`zu obrajii \mbujora]i [i o
str`lucire deosebit` \n ochi, [i \[i atinse u[or cu ar`t`torul,
vrful nasului. Mai sim]ea \nc` atingerea lui Mitch.
Suspin` de pl`cere [i \[i spuse c` dac` spera \ntr-adev`r ca
\ntr-o bun` zi s` priveasc` \napoi [i s` rd` de aceast` \ntmplare, ar fi bine s` se p`zeasc` de farmecul [i frumuse]ea
acestui a[a-zis pierde var`, care avea cu siguran]` o femeie \n
fiecare sat din vrful mun]ilor, de la Mun]ii Stnco[i pn` la
Alpi.
|n Hawaii, \nv`]ase s` recunoasc` dintr-o privire fiecare
Don Juan dintre to]i surferii. Precum valurile \nalte, Mitch
Canfield, ar putea oferi o c`l`torie emo]ionant` [i cuceritoare,
dar orice femeie care a gustat aceast` senza]ie fie chiar o
singur` dat`, este predispus` unei lez`ri emo]ionale serioase.

Capitolul 3
Tiffany \[i \ngusta ochii pentru a-i ap`ra de lumina
orbitoare a soarelui care se reflecta pe z`pad`. Cnd Jeep-ul
p`r`si ora[ul [i se deplasa de-a lungul drumului de ]ar`
m`rginit de cmpuri albe interminabile, ea \l invidia pe Mitch
pentru ochelarii s`i Ray-Ban.
Nu ai ochelari de soare la tine? \ntreb` el.
I-am l`sat acas`, spuse ea, surprins` c` el \i observase
disconfortul. |ntreaga lui aten]ie p`rea s` fie concentrat`
asupra men]inerii ma[inii pe urmele adnci ale cauciucurilor,
dre care deveniser` mici [an]uri scobite \n masa de ghea]` [i
z`pad` de pe [osea.
A fost o prostie din partea mea, [tiu, dar mi-am imaginat
c` nu voi avea nevoie de ei aici.
N-a fost prostie. A fost o gre[eal` normal`. Ar fi trebuit s`
m` gndesc [i la ochelari de soare cnd eram la magazin.
|ntinse mna [i deschise torpedoul.
De obicei am o pereche de rezerv`... Bun... Iat`-i. Scoase
o pereche de ochelari de soare [i \i d`du lui Tiffany.

32

GAIL DOUGLAS

Punndu-i la ochi, Tiffany sim]i o u[urare instantanee.


Sunt formidabili. Dintr-o dat` am \n]eles ce \nseamn` s`
fii orbit de z`pad`. |nsu[i cerul este de un albastru att de
limpede \nct \]i r`ne[te ochii.
Mitch se uit` la ea cu o min` satisf`cut`.
Ne mndrim cu cerul nostru \nsorit. Oamenii care
p`r`sesc aceste locuri pentru zone climatice mai blnde, adesea se \ntorc \napoi \n goan`, dndu-[i seama c` mai curnd
ar ]ine piept frigului, dect s`pt`mnilor \ntregi cu zile
\ntunecate, deprimante [i ploioase.
Iube[ti cu adev`rat aceste ]inuturi, spuse Tiffany uimit`.
Cnd sunt aici, da. Cnd sunt \n Elve]ia, acela este locul
cel mai frumos de pe p`mnt. Acela[i lucru este valabil [i pentru Caraibe, New York \i f`cu cu ochiul [i chiar pentru
Hawaii.
Orice imagine a unei ferme Old Mc Donald \n paragin`
disp`ru \n timp ce Cherokee-ul ajunse \n vrful unui delu[or
[i Mitch \i indic` o vast` panoram` de cmpuri acoperite de
z`pad`.
Am ajuns, spuse el deta[at. Ferma Canfield. Pe ambele
p`r]i ale drumului, ct vezi cu ochii [i chiar ceva mai departe.
Dumnezeule, este enorm`, murmur` Tiffany. {i frumoas`, ad`ug` ea, lund \n acel tablou [i plcurile de brazi
care purtau pe ramuri straturi groase de z`pad`, grupurile de
cl`diri cuib`rite din loc \n loc ca \ntr-un aranjament al unei
vederi de Cr`ciun, casa alb` imens` decorat` cu obloane
negre impun`toare, iar undeva \n spate, departe de drumul
principal, un gra]ios plc de copaci desfrunzi]i.
E pur [i simplu superb, spuse ea \ncet, apoi se uit` la
Mitch [i zmbi. A[ putea spune c` este chiar intim [i confortabil dac` n-a[ [ti ct de frig este afar` [i dac` n-ar fi
imens`.
Mitch \i zmbi, cu o str`lucire de mndrie \n ochi, precum

VREME FURTUNOAS~

33

[i bine cunoscuta scnteie care prevestea obi[nuita tachinare.


La ce te a[teptai? La o gr`din` de legume [i la Iepurele
Peter tr`gnd cu ochiul din spatele unei verze ciuruite de
insecte?
Nu chiar, spuse Tiffany rznd. Dar nu-mi imaginasem o
ferm` precum cele din Texas care se \ntind pe zeci de
kilometri.
Texas? Proprietatea aia ct un timbru po[tal? Pe dracu!
Am putea s` punem laolalt` dou` sau trei propriet`]i din
Manitoba [i probabil c` \nc` ar mai r`mne loc pentru
\ntregul New England.
{i mai [i exagerezi, ca un texan, i-o \ntoarse Tiffany.
Mitch rse \nfundat [i \ncetini \n timp ce lua o curb` la
stnga spre un drum lung care ducea c`tre cas`.
Nu v`d dubi]e, coment` el. B`nuiesc c` familia nu s-a
\ntors \nc` acas`.
Tot nu mi-ai spus de ce n-a putut fratele t`u s` m`
\ntmpine la aeroport, spuse Tiffany. A intervenit ceva care s`
transforme venirea mea aici \ntr-un inconvenient?
Nu-]i face iluzii. A intervenit ceva, dar care nu-]i va da o
scuz` s` fugi \napoi la M`rile Sudice. Pete [i Jackie au fost
nevoi]i s`-l duc` pe fiul lor la urgen]`, asta-i tot.
Asta-i tot?
Nu e ceva de care s` se fac` prea mare vlv`. Au trebuit
s` se duc` cu Danny s`-i coas` sprnceana, dup` ce fusese
t`iat de lama unei patine \n timpul unui meci de hochei. A
fost o ran` grav`.
Urm`rind o alee circular` din fa]a casei, Mitch trase ma[ina
aproape lng` u[`, apoi opri motorul [i se \ntoarse spre ea
zmbind.
Te pasioneaz` hocheiul?
Noi nu avem prea multe patinoare \n Hawaii.
Mitch \[i scoase centura de siguran]`.

34

GAIL DOUGLAS

Intr`m s` ne continu`m conversa]ia \n fa]a unui foc


primitor [i dogoritor?
Fruntea lui Tiffany se \ncre]i \ntr-o \ncrunt`tur` \ngrijorat`.
Nu e nici o problem`? Adic`, locuie[ti aici?
Acum nu, dar este ca o a doua cas` pentru mine [i am
cheia. A[teapt` aici pn` m` duc eu s` descui u[a. |n felul
acesta nu va trebui s` stai \n frig mai mult dect este necesar.
Dup` ce Mitch cobor\ din Jeep [i gr`bi pa[ii c`tre u[a de la
intrare a conacului, Tiffany se gndi \n sinea ei c` el avea
probabil o \ntreag` colec]ie de chei. Era genul de b`rbat
c`ruia femeile dornice de aventuri amoroase i-ar strecura \n
palm` cheile lor.
Acest gnd sumbru \i d`du un gust straniu, amar.
Mitch se \ntoarse [i \i deschise u[a de la ma[in`, iar \n
secunda \n care cobor\ din Jeep era sigur` c` pl`mnii ei
fuseser` \nghe]a]i instantaneu. |ncercnd din r`sputeri s`
respire, \[i \ntoarse fa]a spre Mitch c`utnd ad`post \n um`rul
lui \n timp ce acesta \[i \ncol`ci bra]ul \n jurul ei [i o conduse
\n grab` c`tre cas`. Z`pada afnat` scr]ia sub cizmele lor, iar
vntul le biciuia picioarele ca o crava[`. Tiffany se gndea la
vremea pe care o l`sase \n urm`, [i dintr-o dat` \ntreaga
situa]ie p`ru la fel de ridicol` precum o comedie veche. Cnd
ajunser` \ntregi [i \n siguran]` \n cas`, cu u[a \nchis` \n urma
lor, Tiffany se sprijini de ea, chicotind f`r` s` se poat` ab]ine.
Mitch o privi o clip`, apoi o prinse de ceaf` cu o mn`, [i
de b`rbie cu cealalt`.
Tiffany Greer, spuse el \n [oapt`, rsul acesta molipsitor
al t`u putea face un b`rbat s` uite de scrupule.
Zmbetul ei se stingea cu repeziciune \n timp ce-[i ridica
privirea spre el. |[i ordon` s` plece de lng` el \nainte ca
fl`c`rile de chihlimbar din adncul ochilor lui s` o hipnotizeze \n \ntregime, dar trupul ei ignor` comanda. El \[i l`s`

VREME FURTUNOAS~

35

minile s` alunece \mprejurul ei, \nv`luind-o \n c`ldura lui,


iar minile ei \[i urmar` drumul spre pieptul lui [i r`maser`
acolo, f`r` a opune rezisten]`.
Dndu-[i seama de t`cerea ciudat`, aproape nep`mnteasc`, de parc` z`pada de afar` ar fi \n`bu[it orice sunet,
Tiffany era vr`jit`, ca fermecat` de vreo magie, ]inut` captiv`
de privirea insistent` [i p`trunz`toare a lui Mitch \n timp ce
acesta \[i cobora \ncet capul pn` ce gura lui puse st`pnire
pe gura ei.
Buzele sale erau calde [i ferme, s`rutul lui era conving`tor
\ntr-un mod deliberat, nici violent, nici ner`bd`tor. Tiffany se
supuse [i se l`s` s` alunece \ntr-o stare de vis \n timp ce limba
lui \i mngia u[or buzele, le dezmierd` [i le desf`cu [i \ntlni umezeala interioar`. Dulcea]a gustului lui o strni [i pe ea,
avnd efectul unei \nghi]ituri de brandy tare. O mare de
c`ldur` se rev`rs` prin corpul ei, topind rezisten]a, dizolvnd
inhibi]ia, l`sndu-i o senza]ie de plutire [i \mplinire. Era un
s`rut lin, delicios, un s`rut care \i f`cea picioarele s` se
\nmoaie, trupul s` se relaxeze [i s` se unduiasc`. Inima \i
b`tea nebune[te. Degetele \i urcar` spre ceafa lui, apoi prin
p`rul lui. Limba ei o c`uta pe a lui.
Un geam`t de dorin]` evad` din adncul gtului ei, ceea ce
o [oc` [i o readuse cu picioarele pe p`mnt. L`sndu-[i
minile s` cad` pe umerii lui Mitch, \l \mpinse [i i se eliber`
din bra]e. Puse cu repeziciune o distan]` de c]iva pa[i \ntre
ei, \[i aranj` p`rul [i reu[i s` spun` rznd r`gu[it:
Ai spus c` voi fi \n siguran]` cu tine.
Din p`cate n-am luat \n calcul dac` EU voi fi \n siguran]`
cu TINE, spuse el, p`rnd sincer afectat.
N-am crezut niciodat` c` voi spune asta \ntr-un climat
att de friguros, dar putem s-o l`s`m mai moale de acum
\ncolo? suger` ea.
Da, ar fi mai bine, r`spunse Mitch aprobator, fiind

36

GAIL DOUGLAS

nea[teptat de supus. Exist` s`ruturi [i s`ruturi. Acesta


alc`tuie[te singur o categorie.
Tiffany zmbi \ndelung.
Recunosc c` e[ti un adev`rat expert, spuse ea, refuznd
s`-l ia \n serios. Schimb` brusc subiectul. Spuneai ceva de
aprinderea unui foc? zise ea cu un zmbet. |n [emineu, vreau
s` zic.
Dup` ce o privi cteva momente bune, f`r` o intensitate
stnjenitoare, fa]a lui Mitch se lumin` vizibil, relundu-[i
expresia obi[nuit` de tachinare.
Nu-]i face griji, Tiffany. |]i voi aprinde focul de \ndat` ce-]i
voi fi adus lucrurile din Cherokee, spuse el, cu ochii
sc`p`rndu-i din nou, cu o nou` provocare. Las`-m` doar s`-]i
iau haina...
Cred c` a[ dori s`-mi mai ]in haina pe mine cteva
minute, spuse ea, \ncol`cindu-[i bra]ele \n jurul mijlocului,
\mbr`]i[ndu-se ca [i cum i-ar fi fost frig. Dar nu-i era, \n cas`
era rezonabil de cald. Pur [i simplu nu voia ca Mitch s-o mai
ating`. Efectul pe care \l avea asupra ei era alarmant. Voi
a[tepta aici [i \]i voi deschide u[a cnd vei aduce valizele,
suger` ea, [tiind c` ar fi inutil s` se ofere s` se duc` din nou
cu el afar`.
Cteva minute mai trziu, dup` ce adusese valizele \n cas`,
el spuse:
Voi mai face un drum pentru a lua pungile cu haine pe
care le-am luat de la magazin [i s` mut ma[ina \n cealalt`
parte a casei, iar apoi voi face focul.
Tiffany \l privi printr-un geam vertical, lung, dintr-o parte
a u[ii, \ntrebndu-se dac` superiorii ei din Honolulu avuseser` cea mai vag` idee despre condi]iile c`rora ea trebuia s`
le fac` fa]` cu succes.
Dup` cteva minute, cnd \l v`zu pe Mitch venind spre u[`,
pulsul \i crescu iar buzele i se desf`cur` invitnd parc` la \nc`

VREME FURTUNOAS~

37

un s`rut de-al lui, lung [i dulce. Doamne, Dumnezeule, \n ce


m-am b`gat? spuse ea deodat`, f`r` s`-[i dea seama.
|nsp`imntat` cum era de realit`]ile climatice, era \nc` [i mai
\ngrozit` de faptul c` fusese ab`tut` de la principiile ei de c`tre
un lup \n haine de pierde-var`, doar la cteva minute dup` ce
\l cunoscuse. Trebuia pur [i simplu s` rec[tige controlul
asupra situa]iei. {i asupra ei \ns`[i. {i ct mai repede.
Ea deschise u[a cnd Mitch \[i scutura picioarele pe covora[ul de cnep` din fa]a casei. El intr` [i \nchise repede u[a \n
urma lui. Tiffany \ncerc` s` nu-l g`seasc` extraordinar de
atr`g`tor, dar parfumul pe care \l emana era att de curat [i
proasp`t, att de masculin [i deosebit, \nct era asaltat` de
o s`lbatic` tenta]ie de a-l \mbr`]i[a [i de a-[i lipi nasul de
gtul lui.
Ei, haide, n`roado, revino-]i [i controleaz`-te!, \[i reaminti ea [i se \ndep`rt` de el.
Mitch \[i scoase jacheta, o ag`]` pe un cuier antic de p`l`rii
[i se a[ez` pe un scaun pentru a-[i dezlega ghetele.
Poate ar trebui s`-]i duc echipamentul sus, \n camera ta,
\nainte de-a face focul.
{tii care este camera mea? \ntreb` Tiffany uitndu-se prin
pungile Canfield Sports, ca [i cum ar fi vrut s` se asigure c`
toate hainele pe care le cump`rase erau acolo, cu toate c` nu
\ncerca dect s` nu se uite la Mitch.
Jackie mi-a spus c` te va instala \n camera mea, spuse el,
sco]ndu-[i ghetele [i ridicndu-se \n picioare.
Capul lui Tiffany se \n`l]` brusc.
Camera ta?
Scuze, vreau s` spun camera care a fost a mea. |i zmbi
tachinnd-o. Nu-]i face griji, Tiffany. Am crescut aici la ferm`,
dar am propria mea cas` \n ora[. Camera mea de aici a fost
tranformat` \n camer` de oaspe]i, iar cnd vin ocazional aici [i
petrec o noapte \n vechiul meu pat nu sunt altceva dect un

38

GAIL DOUGLAS

oaspete ca oricare altul. Oft` teatral, sugernd o trist` nostalgie,


iar apoi \i arunc` o privire \ntreb`toare. Dar nu-]i imaginai c`
m` gndeam c` vei \mp`r]i camera cu mine, nu-i a[a?
Nu chiar, spuse Tiffany, zmbind for]at, dorindu-[i s`-[i
poat` da seama ce avea Mitch Canfield de o f`cea s` se simt`
dezorientat`. Numai gndul de a dormi \n patul lui, chiar dac`
nu mai era patul lui, era de ajuns pentru a-i da senza]ia c` nu
putea s` respire.
Acum e[ti preg`tit` s` renun]i la hain` [i la ghete?
\ntreb` el.
Tiffany \l privi de parc` se uita prin el. Imagina]ia ei vie o
aruncase \n patul lui [i ea mai era \nc` acolo, inspirnd parfumul pernelor lui, bucurndu-se de moliciunea [i fine]ea
cear[afurilor pe pielea ei, privindu-l \ntinzndu-se lng` ea,
amndoi fiind goi, f`r` ru[ine.
Nu este chiar att de frig \n cas`, spuse Mitch, aruncndu-i
o privire \ntreb`toare. Te po]i a[eza confortabil \ntr-unul din
scaunele din fa]a [emineului. |]i voi da o p`tur` groas` cu care
s` te \nfofole[ti.
|n cele din urm` Tiffany reveni la realitate.
Ar fi foarte dr`gu], mul]umesc. Scuz`-m` dac` par pierdut`. Dar admiram... casa.
|[i scoase repede haina [i se duse s-o aga]e pe unul dintre
cuierele pentru p`l`rii, dar Mitch \ntinse mna dup` ea [i o
atrn` \n dulap.
Stai jos [i te voi ajuta s`-]i sco]i ghetele.
Tiffany ezit`. N-ar fi mers prin cas` cu ghetele \n picioare,
dar nu voia ca scena din magazin s` se mai repete.
F`r` insinu`ri, spuse el, citindu-i gndurile. Promit.
Ea zmbi scurt, se a[ez` [i \i \ntinse un picior.
Mitch se ]inu de cuvnt. Ghetele i-au fost scoase \n doi
timpi [i trei mi[c`ri, f`r` nici o privire cu sub\n]eles.
Vrei s` te instalezi acum \n p`tura aceea, sau ai prefera

VREME FURTUNOAS~

39

s` mergi sus [i s`-]i vezi camera? \ntreb` el dup` ce se ridic`


\n picioare.
Tiffany gndi c` n-ar fi \n]elept s` intre cu Mitch \n vreun
dormitor, dar privi [i lu` \n calcul att pachetele ct [i valizele,
[i [tiu c` nu putea s` fac` pe mironosi]a [i s` stea ca o prin]es`
\n timp ce el \i c`ra lucrurile sus.
Merg cu tine, spuse ea ridicnd pungile de plastic.
Mitch \i zmbi din nou ciudat, de parc` ar fi [tiut exact
ceea ce se petrecea \n mintea ei, apoi \i \n[f`c` valizele [i o
conduse pe sc`ri \n sus.
|ncercnd din r`sputeri s` se gndeasc` la altceva \n afar`
de efectul inexplicabil pe care \l avea Mitch asupra ei, \n timp
ce urca sc`rile \n urma lui, Tiffany se uit` atent` \n toate
p`r]ile, mai pu]in la [oldurile zvelte [i la coapsele lui musculoase. Se concentra asupra segmentelor de cas` pe care le
putea vedea intrarea spa]ioas` m`rginit` \n partea stng` de
o sufragerie simpl` [i o camer` de zi pentru oaspe]i \n partea
dreapt`.
La prima vedere p`rea o cas` obi[nuit` de ]ar`, cu tavanul
\nalt, podele din lemn acoperite de covoare moi, [i pere]i
zugr`vi]i \n culori vii sau tapeta]i cu elemente florale
tradi]ionale.
Camera de oaspe]i era un loc \n care oricine se putea
sim]i confortabil, cu pere]i verzi de culoarea p`durii care
alc`tuiau un decor impresionant pentru mobilierul de pin
natural, ferestre protejate de obloane, [i o cuvertur` cu
imprimeuri abstracte. Singura not` feminin` era un frumos
aranjament floral a[ezat \ntr-o vaz` de ceramic` alb` pe o
toalet`.
Ce buchet superb, coment` ea.
Mitch puse valizele pe o b`ncu]` joas` la picioarele patului, apoi se \ntoarse spre Tiffany arbornd unul dintre
zmbetele lui specifice, acela triumfal.

40

GAIL DOUGLAS

|]i plac florile acestea? M` bucur. Chiar eu le-am cules.


Da? spuse Tiffany, recunosc`toare c` el \ncerca s` reia
acea atmosfer` juc`u[`, dinainte s`rutului.
De unde? Cum?
Luminile lic`rir` [i scnteiar` \n ochii lui.
N-ai auzit de floarea-z`pezii din Manitoba, care \nflore[te iarna?
Ea \i arunc` o privire ne\ncrez`toare, \n timp ce deschidea
una dintre valize [i scotea o pereche de papuci de cas` negri,
din piele.
Ciudat, mie-mi par a fi trandafiri.
Bine\n]eles c` arat` ca ni[te trandafiri. Aceasta este una
dintre caracteristicile cele mai frapante ale florii-z`pezii,
spuse Mitch pe un ton serios [i profesoral \n timp ce se apleca s` miroas` unul dintre boboci. Chiar [i miros ca trandafirii.
Dar nu cred c` vei g`si trandafiri crescnd sub z`pad`, \n
spatele hambarului.
Sub z`pad`? spuse Tiffany cu gravitate, \n b`taie de joc,
\n timp ce-[i strecura picioarele \n papuci. De-a dreptul
fascinant.
Mitch se \ndrept` [i d`du din cap.
Adnc sub z`pad`. Cu ct mai adnc, cu att mai bine. |i
protejeaz` de frig, dar face din g`sirea lor o adev`rat` art`.
A[ spune c` e[ti un maestru [i \n alt` art`, de asemenea,
spuse Tiffany, [eznd pe marginea patului pentru a-l \ncerca.
{i care ar fi acea art`?
Ea se ridic` \n picioare, merse pn` la el, [i \i \nfipse degetul ar`t`tor \n piept.
Arta de a schia.
El rse, dar amuzamentul lui se stinse brusc \n timp ce \[i
\ncle[t` degetele pe mna ei.
Fir-ar s` fie, Tiffany, de ce trebuie s` fii o companie att
de \ncnt`toare?

VREME FURTUNOAS~

41

Ea \[i trase mna [i se dep`rt` de el, iar ro[ea]a puse


st`pnire pe fa]a [i pe gtul ei.
Poate c` ar trebui s` ne \ntoarcem jos, la parter, suger`
ea cu o voce \ncordat`.
Dup` o scurt` ezitare, Mitch d`du din cap.
Nu exist` nici un poate \n ceea ce prive[te acest lucru,
spuse el, apoi oft` dramatic. {i cnd vom ajunge acolo, Tiffany
Greer, s` stai departe de mine, ai auzit?
Rsul ei era for]at.
M` voi str`dui, voi face tot posibilul, promise ea.
Dar chiar [i atunci cnd el f`cu un pas \napoi pentru a-i
face loc s` ias` din camer` \naintea lui, ea trebui s`-i reziste
magnetismului fizic natural \n timp ce trecea pe lng` el.
Spera doar c` restul familiei Canfield va ap`rea curnd.
Dac` fusese vreodat` nevoie de o ac]iune de salvare a unui
suflet pierdut \n tundra \nghe]at`, ea era acela.

Capitolul 4
Tiffany s-a decis repede s` se cuib`reasc` \ntr-un fotoliu de
lng` c`minul \n care trosnea focul, \n timp ce afar` vntul urla
[i fluiera, amintindu-i constant ct de confortabil era a[ezat`.
Descul]` [i cu picioarele strnse sub ea, sorbea dintr-o ciocolat` cald`, asculta un jazz la CD player [i savura aroma
bu[tenilor de pin arznd.
El st`tea pe jos, cu picioarele \ncruci[ate, cu fa]a la [emineu,
\ntre]innd focul, cu spatele la ea, [i cu un pahar de bere lng`
el. Era o adev`rat` pl`cere s` \l urm`re[ti. Fiecare mi[care a lui
avea u[urin]a [i siguran]a unui b`rbat \ncrez`tor \n sine, un
b`rbat care \[i men]inea mereu corpul \n form`, un b`rbat
obi[nuit s` cear` numai performan]e de vrf de la el \nsu[i.
Tiffany se surprinse imaginndu-[i-l pe o prtie de schi. Ar fi
fost controlat, totu[i \ndr`zne], de o frumuse]e clasic`, dar
con[tient doar de pl`cerea de a schia.
Imaginea mental` o \nfl`c`ra \ndeajuns de mult \nct s` o
fac` s` ia \n considerare s` se apuce de acest sport, pn` cnd
[i-a dat seama c` ar face parte dintr-o mul]ime o mul]ime de
admiratoare ale lui Mitch.

VREME FURTUNOAS~

43

|ncep s` simt c`ldura, spuse Mitch punnd v`traiul la loc,


lundu-[i berea [i ridicndu-se \n picioare.
Tiffany se uit` lung dup` el, \ncepnd s` cread` c` putea cu
adev`rat s` \i citeasc` gndurile. Dar, dup` un prim moment de
uimire, realiz` c` el se referise la c`ldura focului. Sorbi o gur` din
cana aburind` cu ciocolat` pentru a-[i \n`bu[i un chiot, aproape
\necndu-se cnd Mitch \ncepu s`-[i trag` pulov`rul peste cap.
Uimitor, gndi ea. V`zuse o mul]ime de b`rba]i bronza]i pe
plajele din Hawaii, mergnd ]an]o[i sau \nfoindu-se ca ni[te p`uni
\n timp ce \[i scoteau tricourile [i pantalonii scur]i pentru a se
expune \n slipi, [i reac]ia ei fusese invariabil una de amuzament.
Cu toate acestea, Mitch, doar sco]ndu-[i pulov`rul [i
r`mnnd \ntr-o c`ma[` cambrat` cu mneci lungi \i f`cu inima
s` bat` ca o tob`. Poate pentru c` el nu poza inten]ionat. Sau
pentru c` el avea sim]ul umorului. Sau pentru c` radia \ntr-un
mod natural o virilitate [i o con[tien]` de sine care ar fi f`cut
al]i b`rba]i s` par` c` se str`duiesc prea mult.
|[i puse pulov`rul pe speteaza unui scaun [i se a[ez` pe
fotoliul din fa]a ei, sprijinindu-[i o glezn` pe genunchiul opus.
Te-ai \nc`lzit? o \ntreb` el.
Da, mul]umesc, r`spunse ea studiind cu aten]ie
con]inutul c`nii [i sugrumndu-[i \n acela[i timp un acces de
rs nervos. Se \nc`lzise? Dac` nu ar fi \ncetat s` fiarb` la foc mic
de fiecare dat` cnd se uita la acest b`rbat, ar fi fost nevoit` s`
g`seasc` o scuz` s` ias` afar` [i s` sar` \n n`me]i.
Aceast` perspectiv` r`coritoare o potoli.
Ai spus c` ai crescut aici. Cum ai ajuns s` fii schior \n mijlocul
preriei? \ntreb` ea hot`rt` s` poarte o conversa]ie banal`.
Ui]i de schiatul de-a lungul fermei, \i r`spunse el. Prefer
totu[i s` o fac pe o pant` [i este destul de u[or s` sar \ntr-un
avion [i s` merg \ntr-o sta]iune de munte cnd simt nevoia.
Dar cum te-ai apucat de schi? insist` Tiffany, bucuroas` c`
avea un subiect pe care putea s` \l abordeze.

44

GAIL DOUGLAS

Sunt cteva dealuri prin regiune, dar de fapt i-am prins


gustul \n adolescen]` cnd, \mpreun` cu Pete, \l vizitam pe
unchiul nostru pe Coasta de Vest. El ne-a dus la Whistler [i de
atunci am devenit pasionat de acest sport. Nu voiam s` fac
altceva dect s` fiu pe prtii. Schiul era via]a mea pn` cnd...
Se opri brusc, apuc` paharul [i lu` o \nghi]itur` mare de bere.
Tiffany a[tept`, dar el nu \[i termin` propozi]ia. Pn` la
urm`, n-a mai putut r`bda [i \l provoc`:
Pn` cnd?
El f`cu o grimas`.
Pn` cnd am fost for]at s` cresc pu]in. Foarte pu]in dup` unii.
|i ar`t` o fotografie cu rama de argint de pe m`su]a de lng` ea.
Te-am observat uitndu-te de cteva ori la acea fotografie.
Da, cele dou` persoane din ea sunt p`rin]ii mei. {i da, tr`iesc
[i sunt s`n`to[i. Pete se ocup` de ferm` pentru c` ei s-au retras.
Sunt un fel de p`s`ri migratoare.
Era o schimbare de subiect att de evident` [i de brutal`
cum Tiffany nu mai \ntlnise niciodat`, dar a acceptat-o \n
ciuda curiozit`]ii ei de a [ti de ce Mitch nu dorea s` vorbeasc`
despre ceea ce sus]inea c` era marea pasiune a vie]ii lui. Nu era
nimerit s` cear` mai multe am`nunte. Pe de alt` parte, ea se
\ntrebase despre aceast` fotografie, temndu-se s` cear`
l`muriri despre persoanele din ea, de fric` s` nu ating` vreun
subiect dureros.
P`s`ri migratoare?
Cum ai auzit. Migreaz` spre sud \n fiecare toamn` [i stau
acolo pn` prim`vara trziu.
Deci exist` unii originari din Winnipeg c`rora nu le place
climatul de aici, spuse Tiffany cu un zmbet ironic.
Da, unora nu le place, accept` Mitch. Dar mama [i tata au
reu[it mult timp s` se \mpace cu el, [i cnd se \ntorc aici pentru cteva zile de Cr`ciun ador` z`pada, aerul curat [i distrac]ia
pe care o po]i avea doar iarna.

VREME FURTUNOAS~

45

Tiffany se uit` la el intrigat`, imaginndu-[i conacul cu un


molid \mpodobit \n fa]a unei ferestre arcuite [i o bolt` de
verdea]` frumos mirositoare \mpodobind aleea de la intrare [i
sc`rile. Un sentiment de mult \ngropat o cuprinse, un dor pe
care nu voia s`-l identifice.
Ce este cu privirea asta pierdut`? \ntreb` Mitch.
Tiffany ocoli r`spunsul.
Aveam o privire pierdut`?
Foarte, surse el. Visai la un Cr`ciun alb?
Ar`t eu a Bing Crosby? \i r`spunse ea t`ios. Uite ce e, la
mine Mo[ Cr`ciun vine \n ora[ pe o plac` de surf tras` de opt
cai de mare.
Mitch rse pe \nfundate [i scutur` din cap.
Nu este de mirare c` vremea noastr` te-a [ocat.
|n timp ce vorbea, un bu[tean alunec` [i se rostogoli spre
grilajul de protec]ie al [emineului. Mitch \[i puse paharul jos,
lu` din nou v`traiul [i se ghemui \n fa]a c`minului.
Familia ta mai este \nc` \n Hawaii? \ntreb` el deschiznd
grilajul [i \mpingnd cu abilitate bu[teanul la loc.
Tata mai este, r`spunse Tiffany absent`, privindu-i
picioarele \ncordate \n strnsoarea jeans-ilor, zvcnirea
mu[chilor lui de pe spate [i bra]e, jocul luminii focului pe
tr`s`turile lui puternice.
El \ntoarse capul [i o privi \ntreb`tor.
Tata este produc`tor de televiziune \n Honolulu, continu`
ea gr`bit`, scuturndu-se pentru a ie[i din starea de reverie.
Mama s-a stabilit \n Maui, dar ea [i tat`l meu vitreg produc
casete video despre c`l`torii prin lume, a[a c` de obicei sunt \n
vreun loc exotic [i filmeaz`.
Mitch se cufund` \n t`cere [i se uit` iar la foc, aranjnd
bu[tenii f`r` vreun motiv anume.
C]i ani aveai cnd au divor]at p`rin]ii t`i? \ntreb` el dup`
cteva momente.

46

GAIL DOUGLAS

Tiffany \[i arcui sprncenele, mirat` de \ntrebarea personal`,


pus` f`r` nici un menajament.
Aproape doisprezece, \i r`spunse ea nev`znd nici un
motiv s` nu o fac`. De ce \ntrebi?
|nc` nu m-am l`murit \n privin]a acelei priviri pierdute.
P`reai... nu [tiu cum. Nostalgic`. Au fost s`rb`tori de Cr`ciun
frumoase \nainte de desp`r]ire [i groaznice dup`?
Nu groaznice, spuse ea ferm. Dup` un moment de
amintiri dulci am`rui, se surprinse continund cu o sinceritate
neobi[nuit`. {i niciodat` foarte frumoas`, oricum. Cr`ciunul
era o generoas` s`rb`toare de afaceri, nu de apropiere familial`. Tata a fost \ntotdeauna... cum s` o spun mai frumos, un
b`rbat care iubea femeile [i care era iubit de femei. Divor]ul nu
a f`cut altceva dect s` pun` cap`t unei c`snicii nereu[ite.
Locuiam cu mama, \l vizitam pe tata, [i pn` la urm` m-am ales
cu ni[te p`rin]i vitregi foarte dr`gu]i. Cnd tata s-a rec`s`torit [i
[i-a \ntemeiat a doua familie au avut trei b`ie]i \n c]iva ani
a \nceput brusc s` se poarte de parc` el ar fi inventat termenii
de fidelitate [i de paternitate. |i iubesc pe b`ie]i [i sunt \ncntat` c` tata are alte priorit`]i acum, dar la [aisprezece ani nu
eram destul de matur` pentru a \n]elege cum dintr-o dat` se
\mbr`ca \n costum ro[u, \[i punea barb` [i umbla prin cas`
rznd ca Mo[ Cr`ciun. B`rba]ii pot fi foarte...
Se opri, \[i goli cana [i o a[ez` pe m`su]a de lng` ea.
Sper c` ai avut dreptate [i c` rana nepotului t`u nu este
serioas`, spuse ea auzindu-l pe Mitch punnd la loc v`traiul. Nu
le ia prea mult timp s` se \ntoarc`?
{tiu sigur c` rana nu a fost grav` deoarece am vorbit cu
Pete exact cnd doctorul \i cosea rana lui Danny, zise Mitch.
Tiffany se uit` pe fereastr`, de parc` ar fi putut face familia s` apar`.
B`rba]ii pot fi foarte cum, Tiffany? \ntreb` Mitch dup`
cteva secunde. Ce \ncepuse[i s` spui?
Dup` ce se gndi pu]in, spuse simplu:

VREME FURTUNOAS~

47

Imprevizibili.
{i nici nu te po]i baza pe ei, nu?
Da, [i asta.
A[a pot fi [i femeile, zise el \ncet. Cel pu]in pn` nu \nve]i
s` le alegi pe cele previzibile.
Tiffany nu era sigur` c` voia ca el s` dezvolte subiectul, a[a c`
pretinse c` este captivat` de miile de acri de z`pad` imaculat`
br`zdat` \n zigzag de vrfurile gri ale gardurilor de lemn, dar tot
corpul ei era \ncordat, fiind con[tient de prezen]a lui Mitch. Ce
f`cea el? Oare o urm`rea? Se mi[ca prin camer`, [osetele lui
nef`cnd nici un zgomot \n timp ce p`[ea pe covorul gros? Sau
o ignora, nici pe departe la fel de nelini[tit cum era ea?
Sunetele u[oare din spatele ei i-au f`cut respira]ia s` se
opreasc`. Prezen]a lui Mitch era ca un cmp magnetic care intra
\n ea. Curen]i electrici p`reau c` p`trund pe la baza coloanei,
adunndu-[i for]ele acolo, pentru a-i tulbura apoi fiecare
buc`]ic` din corp. Inima \i b`tea cu putere. Tmplele \i
zvcneau.
|n sfr[it \i sim]i degetele atingndu-i u[or um`rul.
Tiffany, [opti el. Tiffany, eu...
Ea \nc` nu [tia ceea ce urma s` fac` sau s` spun` el, sau cum
va reac]iona ea.
{i nici n-a avut [ansa s` afle.
Vorbind despre lup...
O dubi]` maron intrase pe aleea lung` dinspre cas`. Familia
venise acas`.
Tiffany \ncerca s` se conving` singur` c` era u[urat`.
*

Presupunnd pn` atunci c` Danny Canfield era singur la


p`rin]i, Tiffany fu surprins` cnd Mitch deschise u[a din fa]` [i

48

GAIL DOUGLAS

trei copilandri doi b`ie]i [i o feti]` cu obrajii ro[ii n`v`lir`


\n cas` \naintea p`rin]ilor lor.
Stnd sub o arcad` \ntre intrare [i living, Tiffany zmbi urm`rind
veselul schimb de salut`ri [i deosebind membrii clanului Canfield.
Danny, b`iatul care fusese dus la spital, era cel mai mare.
Tiffany \i d`du cam unsprezece ani. Fratele s`u, Jason, avea
probabil [apte sau opt ani. Amndoi erau usc`]ivi, dar puternici.
Amndoi erau brune]i [i aveau ni[te ochi imen[i, de culoarea
ciocolatei. Dup` o scurt` evaluare a tat`lui lor, era sigur` c`
b`ie]ii erau replicile exacte ale lui Pete [i Mitch la aceea[i vrst`.
G`si asem`narea fizic` \ntre cei doi b`rba]i izbitoare. Pete
era mai masiv dect Mitch, tr`s`turile lui erau mai pu]in cizelate, dar ochii \i erau de acela[i c`prui cald, p`rul la fel de rebel
[i mi[c`rile aveau aceea[i elegan]` masculin` care f`ceau parte
din fiin]a lui Mitch. Chiar [i vocile le aveau la fel. Dac` sem`nau
[i din alte puncte de vedere dect cele fizice, era de v`zut.
Diferen]a evident` era aceea c` Pete era evident un familist, pe
cnd Mitch era...
Nu putu s`-[i termine gndul. Nu putea fi sigur` cum era
Mitch. Dup` propriile lui spuse, \i pl`cea s` aib` o via]` ct se
poate de lipsit` de responsabilit`]i. Totu[i nu \nc`pea \ndoial`
c` era apropiat de familia lui, gata s`-i ajute ori de cte ori era
nevoie, [i c` era un unchi care \[i iubea foarte mul nepo]ii.
Cnd Rebecca, o feti]` cu ochii c`prui, cam de doi sau trei
ani[ori, se n`pusti vesel` asupra lui, Mitch se aplec` s` o ridice
\n aer [i o pup` zgomotos pe obraz, f`cnd-o s` chicoteasc` de
bucurie. O duse \n bra]e pn` la sc`ri, o a[ez` pe o treapt` [i o
ajut` s` scape de cizme [i de costumul de schi, reu[ind acest
lucru foarte u[or, fiind atent \n acela[i timp la cei doi b`ie]i care
\i povesteau entuziasma]i detaliile pline de snge ale accidentului lui Danny.
OK, deci omul este o haimana dulce [i agreabil`, admise
Tiffany. Dar o haimana este o haimana [i va fi mereu o haimana.

Capitolul 5
Nu am mai v`zut a[a ceva, spuse Jackie \n [oapt`.
Pete d`du din cap uimit.
Nu a fost nici un semn de avertisment. Nu c`sca, nu i se
\nchideau ochii, nimic, nici un semn. S-a oprit exact \n mijlocul
propozi]iei. Crezi c` a le[inat?
Nu a le[inat, spuse Mitch, zmbind \n timp ce urm`rea
pieptul lui Tiffany urcnd [i cobornd ritmic. |[i d`duse seama
\n ultimele patru ore c` ea avea o voin]` foarte slab`. Semnele
fuseser` att de evidente pentru el \nct era mirat c` ceilal]i nu
observaser`. Dup` ce se a[ezase pe fotoliu dreapt` [i ]eap`n` ca
o scndur`, cedase treptat tenta]iei de a o copia pe Jackie,
desc`l]ndu-se [i strngndu-[i picioarele sub ea. Nu fusese
deloc surprins cnd, \n cele din urm`, ochii ei se \nchiser` [i
capul \i alunec` \ntr-o parte pe um`r, \nainte de a-[i g`si un
punct de sprijin, cu obrazul ap`sat pe speteaza fotoliului.
Nu este de mirare c` n-a mai putut sta treaz`, zise el \ncet.
Numai c`l`toria cu snow-mobilul ar fi fost de ajuns s` termine
pe oricine. |ntr-un interval de cteva ore, Tiffany a traversat cteva zone cu fus orar diferit, s-a confruntat cu temperaturi arctice

50

GAIL DOUGLAS

dup` ce a tr`it toat` via]a la tropice, a f`cut cuno[tin]` cu noi


oameni de afaceri [i a \nceput discu]iile preliminarii pentru
\ncheierea unei importante rela]ii de afaceri. Ar fi trebuit s` o
trimitem la culcare de mult.
N-a[ vrea s` o trezesc acum, murmur` Jackie. Dar nici nu
cred c` ar trebui s-o l`s`m s` doarm` a[a.
A[ putea s` o duc eu pn` sus [i s-o a[ez \n pat, spuse Pete
ridicndu-se \ncet. Sau am putea s`-i aducem o plapum` aici.
Mitch s`ri \n picioare.
O duc eu, spuse el, tonul lui sugernd c` nu accepta nici o
\mpotrivire.
Pete se uit` la Jackie, apoi la Mitch, rnjind.
Ce se \ntmpl` cu tine? Te por]i ca [i cnd ai avea vreun
drept asupra doamnei. Nu e[ti tu `sta, Mitch. Chiar deloc.
Nu mai face atta caz, zise Mitch cu o privire \ncruntat`,
doar c`, dac` Tiffany s-ar trezi cumva \ntre timp, s-ar sim]i mai
stnjenit` \n bra]ele tale dect \n ale mele. Fiind c`rat`, adic`.
Am \n]eles ce voiai s` spui, zise Pete cu o sprncean` ridicat`. Este vreun motiv special pentru care s-ar sim]i mai pu]in
stnjenit` \n bra]ele tale?
Nu \l mai lua atta la \ntreb`ri, \i ordon` Jackie. Sunt sigur`
c` are dreptate. Se \ntoarse [i \l s`get` pe Mitch cu o privire
amenin]`toare. Dar dac` te gnde[ti cumva c` o s` te las s-o
dezbraci [i s-o \nvele[ti...
Nu \]i face griji, o \ntrerupse Mitch cu un surs lini[titor. O
s` fiu un gentleman perfect chiar dac` o s` m` omoare. Este
prea tn`r` [i inocent` pentru gustul meu. Se aplec` [i \[i strecur` minile sub trupul suplu al lui Tiffany.
Doarme dus`, spuse el [i o ridic`. Sper` c` avea dreptate.
Ea ar fi fost \ngrozit` dac` s-ar fi trezit.
Inima lui b`tea deja puternic [i \ntr-un ritm sincopat cnd a
ajuns \n dormitor, [i nu pentru c` Tiffany era grea. Ci pentru c`
era extrem de sexy. Somnul o f`cuse maleabil` [i se lipise de el,

VREME FURTUNOAS~

51

ascunzndu-[i fa]a \n gtul lui, buzele aproape atingndu-i scobitura gtului [i respira]ia ei gdilndu-i pielea. Nu voia s-o
a[eze pe pat, s` trag` plapuma peste ea [i s` plece. Voia s`
\nchid` u[a \n spatele lor, s`-i scoat` \ncet hainele [i s` se urce
\n pat lng` ea.
Nu era nimic neobi[nuit la acea reac]ie, reflect` Mitch. Ceea
ce era neobi[nuit, ceea ce \l [oca era c` voia s` o ]in` \n bra]e,
s`-i simt` pielea lipit` de pielea lui, picioarele ei printre ale lui,
pieptul ei strivit de al lui. Chiar dac` nimic altceva nu s-ar fi
\ntmplat, s` o dezmierde toat` noaptea ar fi fost o pl`cere profund` \n sine.
A[eznd-o pe Tiffany pe saltea, Mitch o privi [i sim]i ceva tulbur`tor \n`untrul s`u. |ncerc` s`-[i spun` c` experimenta un
r`spuns natural la p`rul de culoarea miezului nop]ii, la genele
negre ca funinginea plecate peste o piele delicat` de culoarea
fri[tii, la obrajii pe care orice sculptor ar fi vrut s`-i imortalizeze
\n marmur`.
{tia c` se am`gea singur. Ceea ce sim]ea nu avea nimic de-a
face cu forma unui obraz sau cu o [uvi]` de p`r. Suspecta chiar
c` avea foarte pu]in de-a face cu o dorin]` natural`. Aceast`
femeie inocent` \l vr`jise. Dac` ar fi avut pu]in` minte, [i-ar fi
pierdut urmele imediat.
Totu[i mai z`bovi pu]in, acoperind-o cu plapuma [i dndu-i
la o parte de pe fa]` un crlion] m`t`sos. |ncercnd \n acela[i
timp s` descifreze ce anume de la Tiffany Greer \l sensibiliza att.
|n loc s` g`seasc` un r`spuns, sim]i un val de tandre]e
cuprinzndu-l. Aproape f`r` s`-[i dea seama ce face, el se aplec`
[i o s`rut` pe pleoape, retr`gndu-se apoi ezitant.
Ochii ei se deschiser` brusc. Se uit` la el att de intens \nct el
se \ntreb` dac` era dezorientat`, sau confuz`, sau chiar speriat`.
Mitch deschise gura ca s-o asigure [i s`-i explice ceea ce se
\ntmplase, dar \nainte s` poat` vorbi, Tiffany \[i arcui buzele
\ntr-un zmbet dulce [i somnoros.

52

GAIL DOUGLAS

Bun`, Mitch, murmur` ea, de parc` l-ar fi cunoscut [i ar fi


avut \ncredere \n el dintotdeauna. |ntinzndu-se dup` mna lui,
suspin` mul]umit` [i adormi la loc.
Timpul se opri \n timp ce Mitch se uita la ea, cu un nod \n
gt. Dup` o eternitate, clipi [i \[i scutur` capul. Un nod \n gtul
lui Mitch Canfield? Din cauza unei femei? O femeie pe care o
cunoscuse chiar \n acea zi? O femeie prea tn`r`, prea inocent`,
care apar]inea M`rilor Sudului [i nu avea ce c`uta \n aceast`
regiune primitiv` [i neprimitoare? Ce se \ntmpla cu el?
|[i eliber` atent mna [i se ridic`. Dup` ce se mai uit` cteva
momente la Tiffany, se retrase \ncet din dormitor. Cnd ajunse
la u[`, respir` adnc [i se for]` s` plece.
Dac` \nv`]ase ceva \n ultimii ani, era momentul cnd s` plece
repede [i definitiv.
Ar fi fost o idee bun`, se decise el, s` se ]in` departe de ferm`
pentru o perioad`.
*

Mitch d`rm` receptorul telefonului de lng` pat pe noptier`,


trezindu-se treptat [i luptndu-se la fiecare mi[care cu ]ritul
asurzitor al telefonului care \l smulgea din \mbr`]i[area lui Tiffany.
Unchiule Mitch, auzi el.
Recupernd ne\ndemnatic receptorul, Mitch privi ceasul.
{ase [i jum`tate. Nepo]ii lui erau adev`ra]i b`ie]i de fermier.
Danny? S-a \ntmplat ceva? \ntreb` el, alungndu-[i persistentele imagini senzuale din minte, pentru a face loc \ngrijor`rii.
Aproape, spuse Danny. |]i aduci aminte cnd m-ai dus
duminic` la bibliotec` s` m` aju]i la proiectul pentru ora de [tiin]e?
Frecndu-[i ochii cu degetele, Mitch morm`i ceva afirmativ.
Ei bine, nu-mi g`sesc noti]ele pe care le-am f`cut, continu`
Danny. Le-am c`utat peste tot, [i am ast`zi nevoie de ele la

VREME FURTUNOAS~

53

[coal`. M` gndeam dac` nu cumva le-am uitat la tine acas`


cnd ne-am \ntors s` mnc`m pizza.
A[teapt` pu]in. M` duc s` m` uit, spuse Mitch, punnd
receptorul pe pern` [i trecndu-[i picioarele peste marginea
patului. St`tu un moment pe marginea saltelei, apoi se for]` s`
se ridice [i se \ndrept` spre living. Imagina]ia trupului s`u gol
surprins` \n oglind` \i confirm` ceea ce [tia deja. |ncheiase ziua
precedent` rvnind la Tiffany Greer, [i \ncepea o nou` zi \n
aceea[i situa]ie nepl`cut`.
Se uit` s` vad` [i dac` avusese o noapte proast`. P`rul \i era
zburlit, trebuia s` se b`rbiereasc` urgent [i avea [i cearc`ne sub
ochi. Petrecuse prima parte a nop]ii luptndu-se cu o insomnie,
iar restul nop]ii fiind prins \ntr-un caleidoscop de vise erotice.
|i trebuir` cteva minute s` g`seasc` noti]ele lui Danny.
D`du dezaprobator din cap \n timp ce ridica receptorul telefonului din living.
Danny, de ce memoria ta este att de bun` \nct ai putut
s` zici exact unde ]i-ai l`sat caietul, dar e[ti att de aiurit [i \]i tot
ui]i lucrurile aici?
Acela[i lucru m-a \ntrebat [i mama, spuse Danny. Cred c`
problema este c` m` simt \ntotdeauna att de bine cu tine, \nct
uit de orice altceva.
Mitch pufni. Era evident c` el nu era singurul Canfield care
st`pnea arta manipul`rii.
Dintr-o dat`, o imagine a lui Tiffany rznd \[i f`cu loc \n
mintea lui, exact a[a cum ap`rea \n visele sale: Tiffany \n vechiul
lui dormitor, ochii ei l`crimnd de rs \n timp ce el b`lm`jea
ni[te prostii despre florile de ghea]`, Tiffany \n bra]ele lui, zmbindu-i, Tiffany \ntins` pe pat patul lui...
Bun` \ncercare, pu[tiule, spuse el repede, \ncercnd s` fie
atent la Danny. Ce facem acum?
P`i, b`nuiesc c` a[ putea s`-i explic profesoarei. Probabil c`
m` va penaliza cu vreo zece puncte pe pu]in.

54

GAIL DOUGLAS

Adu [i viorile s` te acompaniez, zise Mitch, neputnd s` \[i


ascund` amuzamentul din voce. OK. Am pornit spre voi.
O! Mul]umesc, spuse Danny, reu[ind s` par` mirat.
Cu pl`cere, dar data viitoare cnd mai vii aici o s`-]i lipesc
toate lucrurile tale de tine. Aceste drumuri de diminea]` o s` fie
\n curnd prea mult pentru un b`trn ramolit ca mine.
{tiu, unchiule Mitch. |mi pare foarte r`u. Sincer.
Mitch se strmb` la receptor. Nu se a[tepta ca b`iatul s`
aprobe c` era ramolit.
O s` ajung \naintea autobuzului [colii, promise el. Adic`
\nainte de opt, nu?
Da. |]i r`mn dator pentru asta, unchiule Mitch.
Mitch \[i d`du ochii peste cap \n timp ce puse receptorul \n
furc`.
Abia pe la jum`tatea drumului \[i aduse aminte c` pl`nuise
s` nu mai treac` pe la ferm` ct timp Tiffany era acolo. Dar nu
avea cum s` fie o problem`, \[i spuse. Sigur nu se trezise,
oricum.
*

Tiffany se de[tept` \n zgomotele unei gospod`rii \n care era


clar c` toat` lumea \ncerca \n zadar s` fac` lini[te \n timp ce
f`ceau lucrurile obi[nuite de diminea]`.
Bjbi dup` ceasul de c`l`torie pe care \l pusese pe noptier`
\n mijlocul nop]ii. Era dup` trei cnd a deschis ochii [i [i-a dat
seama \ncetul cu \ncetul unde era [i cine o dusese acolo. Abia se
ab]inu s` nu ]ipe. Dup` ce se schimb` \ntr-o c`ma[` de noapte
[i \[i despachet` bagajele, se \ntoarse \n pat, dar nu reu[i dect
s` stea treaz`, cu ochii \n tavan, reamintindu-[i fiecare detaliu al
conversa]iei cu Mitch, retr`ind fiecare atingere [i acel unic s`rut
pe care [i-l d`duser`.

VREME FURTUNOAS~

55

|[i apropie ceasul de fa]` [i se uit` lung la el. {apte fix. Puse
ceasul la loc [i se cuib`ri mai bine sub plapum`, \mbr`]i[nd
perna.
Zece minute mai trziu, Tiffany accept` faptul c` nu mai
dormea. Mintea ei se chinuia s` capteze vaga amintire a lui
Mitch c`rnd-o \n pat, aplecndu-se asupra ei, ochii lui plini de
o c`ldur` ciudat`, mna lui a[ezndu-i u[or p`rul. Fusese
cuprins` de un straniu sentiment de apropiere care refuza s`
dispar`. Lumina rece a dimine]ii ar fi trebuit s-o fac` s` gndeasc` limpede, reflect` ea. De ce nu mergea?
Dintr-o dat`, se hot`r\ s` se trezeasc`. Nu se f`cuse nici un
plan s` munceasc` cu Pete [i Jackie \n prima zi de la venirea ei,
dar nu prea avea sens s` trnd`veasc` toat` ziua, gndindu-se la
toate evenimentele ciudate din ziua precedent`. Pe de alt`
parte, cu ct se vedea cu gazdele ei mai curnd, cu att totul se
va termina mai repede. Nu \[i putea da seama ce credeau ei
despre ea, nu numai datorit` scenei demne de Frumoasa adormit`, ci [i datorit` schimburilor \ncinse de cuvinte pe care le
avusese cu Mitch.
Singurul lucru care \i f`cea ru[ine s` fie suportabil` era faptul c` nu trebuia s` dea ochii cu Mitch. Probabil c` pn` va veni
el la ferm`, ea avea s` fie femeia ra]ional`, \n toate min]ile, care
plecase din Hawaii cu ceva mai mult de o zi \n urm`. Poate avea
chiar s` fie insensibil` la impactul senzual al acestui b`rbat pn`
atunci. R`spunsul ei nebunesc trebuia s` fie rezultatul c`l`toriei
cu snowmobilul. Citise c` putea avea influen]e mari [i ciudate
asupra oamenilor.
*

Buc`t`ria era la fel de mare, de vesel` [i de primitoare cum


Tiffany \[i imaginase \ntotdeauna c` trebuie s` fie o buc`t`rie de

56

GAIL DOUGLAS

ferm`, numai cu lemn albit de stejar cu ornamente albastre,


tapet pictat [i perdele luminoase. B`ie]ii erau afar` f`cnd scandal \n z`pad` \n timp ce a[teptau autobuzul [colii, Pete cur`]a
z`pada de pe alee, iar Rebecca era \n buc`t`rie, sub masa lung`
[i oval`, mergnd \n patru labe \n pijamaua ei roz, jucndu-se.
Era o atmosfer` familial` de care Tiffany se bucura din plin.
|mbr`cat` \ntr-un costum de jogging verde deschis, se a[ez` la
cap`tul mesei, savurnd o can` de cafea aburind`, ni[te biscui]i
abia sco[i din cuptor [i ni[te fructe proaspete. Urm`ri fascinat`
cu Jackie se ocupa de nenum`rate treburi [i de crize minore cu
minimum de agita]ie [i maximum de eficien]` \n timp ce nu
pierdea un cuvnt din conversa]ia lor.
Tiffany \[i ceru scuze, dar Jackie o opri rznd.
Mitch avea dreptate, spuse Jackie. Dup` lungul zbor cu
avionul [i toate fusele orare pe care le-ai traversat, nu ar fi trebuit s` te ]inem treaz` atta timp.
Tiffany nu se putu ab]ine s` se \ntrebe dac` Mitch \i g`sise
scuze \nainte sau dup` ce o dusese \n pat. Nu ar fi fost nici o
diferen]`, dar se enerv` la gndul c`, pe cnd ea adormise cu o
inocen]` copil`reasc` mai potrivit` Rebecc`i dect unei femei
mature, Mitch \[i luase responsabilitatea de a decide ce s` fac`
\n privin]a ei. Singura ei consolare era c` el nu considerase
potrivit s` o schimbe \n c`ma[a de noapte.
Alung` acel gnd \n momentul cnd sim]i o c`ldur`
\n[el`toare cuprinznd-o.
Jackie, pot s` te ajut cu ceva? \ntreb` ea vesel`.
Jackie zmbi.
Nu, mul]umesc. Totul este sub control. Relaxeaz`-te. O s`
munce[ti pe rupte \n curnd. Sunt foarte multe locuri de v`zut
\n urm`toarele zile dac` vrei s` cuno[ti cu adev`rat afacerea
noastr`.
Tiffany sim]i deodat` un curent de aer rece atingndu-i
gleznele goale. Se \ntoarse spre u[a din spate a casei.

VREME FURTUNOAS~

57

Dup` ce \[i scutur` viguros picioarele pe pre[ul de la intrare,


Pete \[i b`g` capul pe u[a buc`t`riei.
Iubito, mai este cumva vreun bidona[ cu lichid de
dezghe]at \n bufetul de sub chiuvet`? o \ntreb` el pe Jackie. Nu
se urne[te deloc u[a de la dubi]`.
Lichid de dezghe]at, gndi Tiffany \n timp ce Pete lu` recipientul pe care i-l \nmnase Jackie [i ie[i. Alei care trebuiau
desz`pezite, deoarece vntul spulberase z`pada \n timpul
nop]ii. S` te scuturi de z`pad` pe pre[ul din fa]a u[ii de fiecare
dat` cnd vii de afar`. S` te \nfofole[ti din cap pn`-n picioare
de fiecare dat` cnd ie[i afar`. Chiar voia s` tr`iasc` aceste
lucruri mai mult de cteva zile?
Nu avea de ales, \[i aminti singur`. Dac` se \ncheia afacerea,
trebuia s` stea, fie c` \i pl`cea, fie c` nu.
Dup` cteva minute, Pete ap`ru din nou, \ntinznd bidona[ul.
A mers, a[a c` plec imediat ce se \nc`lze[te motorul. Se uit`
la Tiffany [i \i surse \ntr-un fel care-i f`cu stomacul s` se strng`,
deoarece sem`na foarte mult cu zmbetul amuzat al lui Mitch.
Nu [tiu de ce m` gr`besc, spuse el. M` duc la dentist.
Tiffany rse [i \i f`cu un semn de consolare, dar se uit` \n alt`
parte cnd Jackie se duse la u[` s` \l s`rute. Afec]iunea lor o
impresiona cumva.
Pete plecase de cteva minute, Rebecca o rupsese la fug`
spre living [i Jackie se dusese dup` ea, cnd Tiffany sim]i un nou
val de aer rece pe la glezne [i auzi un nou scuturat de picioare.
Se \ntreb` dac` dubi]a lui Pete se oprise cumva pentru c` nu a
l`sat motorul s` se \nc`lzeasc` destul. |[i ridic` privirea cu
sprncenele arcuite \ntreb`tor.
Dar nu Pete ap`ru \n u[` de data aceasta. Era Mitch, care \[i
scotea cu o mn` c`ciula [i [i-o \ndesa \n buzunar, iar cu cealalt`
\[i descheia jacheta. Ochii lui \i \ntlnir` pe ai lui Tiffany [i se
m`rir`. P`rea complet z`p`cit [i se opri la intrare.
Ce cau]i aici? \ntreb` el.

Capitolul 6
Tiffany era [ocat`, [i avea respira]ia \ntret`iat`. Cum putea
un b`rbat s` arate att de atr`g`tor, cu tot p`rul r`v`[it din
cauza [epcii [i cu fruntea \ncruntat`? Cum putea s` fie att de
sexy cnd avea corpul zvelt \nfofolit \n attea haine, [i cum
putea fi att de irezistibil? Tot ce putea face era s` nu par`
nicidecum afectat`. Se uit` cnd \ntr-o parte cnd \n alta, ca [i
cum ar fi vrut s` se asigure exact unde era [i de ce ar fi el att
de surprins s` o g`seasc` acolo.
P`i... tu m-ai adus aici, \]i aminte[ti?
{tiu asta, spuse el pierzndu-[i r`bdarea. Dar ce faci \n
buc`t`rie?
Ea se uit` \n jos \n farfurie, apoi din nou la el.
Iau micul dejun!
Exasperat, mai \ncerc` o dat`.
Vreau s` spun, de ce te-ai trezit att de devreme? Ar trebui
s` recuperezi ni[te ore de somn.
N-am putut s` dorm, r`spunse ea.
Dormeai destul de bine ultima dat` cnd te-am v`zut.

VREME FURTUNOAS~

59

M-am trezit, \i explic` ea calm`. Cred c` am r`mas \nc` la


fusul orar din Hawaii, sau cel pu]in pe undeva prin mijlocul
Pacificului.
Nu era nevoie s`-i spun` c` el era cauza insomniei ei.
Apropo, mul]umesc c` m-ai ridicat literalmente, se for]`
s` adauge.
Fu recompensat` cu o urm` de zmbet.
Pl`cerea este de partea mea, ca \ntotdeauna, murmur` el,
apoi \[i propti un picior pe treapta de sus [i se aplec` pentru a-[i
descheia gheata.
Lui Tiffany \i veni \n minte gndul c` Mitch nu p`rea att de
indiferent sau dornic s` flirteze a[a cum fusese cu o zi \nainte.
{i ar`ta de parc` noaptea sa nu fusese mai lini[tit` dect a ei.
Oare o petrecuse cu vreo femeie \nfocat`?
Jackie o salv` de la tortura acelui gnd care, \n mod ciudat,
o deranja; aceasta intr` din nou \n buc`t`rie, ]innd-o pe
Rebecca \n bra]e.
Mitch, \mi r`sfe]i fiul, \l dojeni ea \n timp ce se \ndrepta
spre u[` pentru a-i ura bun-venit. Cum va \nv`]a Danny s` fie grijuliu cu propriile lucruri, dac` tu i le aduci \napoi mereu? I-am
spus s` nu te roage s` vii \n diminea]a asta.
Nu m-a rugat, spuse Mitch, sco]ndu-[i gheata [i schimbndu-[i pozi]ia pentru a [i-o descheia [i pe cealalt`. Danny m-a
\ntrebat doar dac` este la mine acas` caietul lui. Era chiar
preg`tit s`-[i primeasc` pedeapsa de la profesoara lui. A fost
alegerea mea aceea de a-l mai salva \nc` o dat`. {i \n plus, [tiam
c` avusese la el caietul la mine acas`, [i nu mi-am amintit acest
lucru atunci cnd am plecat, a[a \nct, cum pot fi dur cu el pentru c` l-a uitat?
Cnd ambele ghete fur` scoase, se \ndrept`, \[i scoase
jacheta, o arunc` pe cuier, [i apoi p`[i f`r` zgomot \n buc`t`rie,
\n [osete gri, goase, pentru munc`.
Purta o helanc` neagr` pe gt, iar pe deasupra un pulov`r

60

GAIL DOUGLAS

multicolor. Pantalonii negri i se mulau pe liniile ferme ale


[oldurilor [i ale coapselor.
Calm`, \[i spuse Tiffany cu disperare \n timp ce respira]ia ei devenea necontrolat`, iar minile \ncepuser` s`-i
tremure.
Oricum, continu` el f`r` a-i mai arunca vreo privire, am
ajuns aici chiar \nainte ca autobuzul s` soseasc` s`-i ia pe copii la
[coal`, a[a \nct cred c` b`iatul nostru era destul de nervos pentru a se hot`r\ ca data viitoare s` fie mai atent. Fa]a i se lumin` cu
un zmbet de-ndat` ce Rebecca \ntinse bra]ele spre el.
Ce face Becky a mea? spuse el, lund feti]a [i ridicnd-o
mult deasupra capului s`u, destul \nct s-o fac` s` gngureasc`
plin` de \ncntare.
Tiffany \ncerc` s` nu priveasc` scena. O mi[ca \n mod inexplicabil. Dar nu se putu ab]ine.
D`-mi-o \napoi, \i ordon` Jackie cu un zmbet indulgent.
Acum, cnd de restul familiei am avut deja grij`, e timpul
s-o \mbrac [i pe asta mic`.
Mitch o pred` pe micu]` [i se duse la ma[ina de g`tit.
Ridicnd capaul, se uit` \n oal`.
A mncat toat` lumea?
A mai r`mas destul p`sat [i pentru tine, spuse Jackie.
Intuisem c` Danny ar putea s` te conving` s` vii pe aici, a[a c`
am f`cut mai mult. Serve[te-te.
De vreme ce Jackie o lu` pe Rebecca sus, iar Mitch lu` un
castron din dulap f`r` a \ncerca m`car s` lege vreo conversa]ie,
Tiffany \ncepu s` se simt` groaznic de ignorat`. Foarte bine, se
gndi ea. Oricum nu voia s` vorbeasc` cu acel b`rbat. Se concentr` asupra termin`rii ultimelor fructe de pe farfurie [i a
ultimelor \mbuc`turi de biscui]i cu miere.
Mitch \[i punea cu polonicul fiertur` de ov`z \n caston cnd,
f`r` a se uita \n spate la ea, spuse:
Tiffany, [tiu c` ai [osete pentru c` eu \nsumi le-am ales.

VREME FURTUNOAS~

61

N-ar trebui s` umbli \n picioarele goale. Sunt curen]i reci la


nivelul podelei, mai ales acolo unde stai tu.
Se uit` la el pu]in [ocat`. |i observase gleznele goale? Sim]i
un nou val de c`ldur` aprinzndu-se \nl`untrul ei, dar \i puse
cap`t repede [i cu hot`rre. Tot ceea ce observase el era un
nou motiv pentru care s-o cic`leasc`. Cu \nc` un zmbet fals, ea
\i spuse cu dulcea]` \n glas:
Ce bine \mi pare c` te v`d din nou, Mitch, cu toate c` nu
sunt sigur` dac` pot face fa]` att de devreme, diminea]a,
farmecului t`u covr[itor.
Mitch \ntoarse capul spre Tiffany pentru a o str`punge cu o
privire ascu]it`, dar zmbi, dndu-[i seama c` merita remarca
aceea ironic`. Fusese att de concentrat s` nu arate ct de
pl`cut surprins era cnd o v`zuse, \nct avusese un comportament re]inut pn` la impolite]e fa]` de ea.
Ce ai mncat la micul dejun? \ntreb` el.
Tiffany se \ncrunt` peste marginea ce[tii pe care o ridicase
la buze. Ca din senin b`rbatul dorea s` fie sociabil.
Jackie mi-a preg`tit o farfurie cu fructe, r`spunse ea.
O farfurie cu fructe. ~sta-i mic dejun hawaiian, nu un mic
dejun \n Winnipeg.
Este genul meu de mic dejun, spuse Tiffany cu hot`rre.
Jackie a presupus c` eu sunt obi[nuit` s` iau o mas` u[oar`, de
fructe proaspete, [i a presupus foarte bine.
Poate c` \ntr-adev`r e[ti obi[nuit` cu a[a ceva, dar prin
locurile astea, ar fi mai bine s` treci pe fiertur` de ov`z. Jackie
o face mai gustoas` dect alte gospodine. Rade ni[te nuc[oar`
\n ea, [i pune ni[te scor]i[oar`, cred. |n orice caz, este genul de
\nt`ritor de care ai nevoie \n aceast` ]ar`. Se lipe[te de coaste [i
te \nc`lze[te \n interior.
Nu sunt genul care s` m`nnc ceva care s` se lipeasc` de
coaste, [i \n mod sigur nu am nevoie s` mi se \nc`lzeasc`...
|nchise repede gura, dndu-[i seama c` aproape

62

GAIL DOUGLAS

recunoscuse c` ultimul lucru de care avea nevoie era ca interiorul ei s` fie \nc`lzit. Prezen]a lui Mitch era mai mult dect
suficient` pentru a avea acest efect, orict de iritant era, dar cu
siguran]` ea nu dorea s` recunoasc` acest lucru \n fa]a lui.
Dar era prea trziu; \[i d`du seama de acest lucru imediat ce
\l v`zu privind-o, cu lingura suspendat` la jum`tatea drumului
c`tre gur`, cu zmbetul acela familiar de [tiam asta care \i
f`cea col]ul buzelor s` se ridice u[or.
N-ar trebui s` te \ntorci \n ora[ pentru a-]i deschide
magazinul? \ntreb` ea cu sub\n]eles.
El rse [i-i arunc` o privire pref`cut \ngrozit`.
Vorbe[ti serios? Chiar crezi c` a[ lucra \n acel loc? Care ar
fi rostul de a fi [ef dac` nu-]i angajezi oameni care s` fac` treaba de zi cu zi?
Tiffany \l studie, cu ochii \ngustndu-i-se.
Nu-]i mai \nghit jocul acesta de pierde-var`, spuse ea cu
hot`rre. Nimeni nu face un succes dintr-o afacere competitiv` cu
aceast` atitudine pe care te str`duie[ti s-o afi[ezi. De ce faci chestia asta?
Ce fac?
Pretinzi s` fii ceva ce nu e[ti.
O privi drept \n ochi.
Dimpotriv`. Eu sunt unul dintre pu]inii oameni pe care-i
cunosc, care nu pretinde a fi ceva ce nu e. Ce vezi, asta sunt.
Att [i nimic mai mult, nimic ascuns, nimic profund sub o
spoial`, nu-mi atribui calit`]i pe care nu le posed, Tiffany.
Aceasta este cea mai mare sl`biciune a femeii [i obiceiul cel mai
cumplit. Ea se str`duie[te s` vad` b`rbatul mai bun dect este
de fapt, apoi \l ur`[te cnd acesta nu se ridic` la nivelul imaginii
pe care ea [i-a creat-o despre el.
Tiffany \l privi cu gura c`scat`, uimit` de vehemen]a discursului; vorbise \n stilul lui obi[nuit, t`r`g`nat, cu obi[nuitul zmbet de b`iat de[tept, dar \[i expusese punctul de vedere [i o
r`ceal` brusc` \n ochii lui \l confirmase.

VREME FURTUNOAS~

63

Ce \nseamn` asta? \ntreb` ea \ncet cnd \[i mai veni \n fire.


M` avertizezi prietene[te, Mitch?
L`snd jos lingura, Mitch se blestem` \n sinea lui. Vorbise ca
un egoist cinic, prevenind o femeie superb` de a nu-[i pune \n
totalitate baza \n el. De parc` el ar fi un trofeu extraordinar. Ei
bine, nu era mare scofal` de trofeu, [i probabil c` era \ntr-adev`r
un egoist cinic. {i poate c` Tiffany era prea dulce [i prea delicat` pentru a se descurca. Avea nevoie de avertisment, pentru
a se feri de b`rba]i ca Mitch Canfield. N-ar fi to]i att de aten]i
s` nu profite de ea.
Se ridic` \n picioare, merse spre cel`lalt cap`t al mesei, o
cuprinse pe dup` umeri, [i o ridic` \n picioare.
Da, spuse el, cu voce brusc r`gu[it`. Un avertisment pentru amndoi.
|[i cobor\ gura peste a ei, \ntr-un s`rut posesiv, f`r` menajamente. A[a dorea el s` fie. Nu dorea s` \ncurajeze la delicate]e,
nu dorea mu[c`turi u[oare menite s` fac` o femeie s` vrea mai
mult. Acesta era ultimul s`rut. Un sfr[it al acestei nebunii.
La \nceput, Tiffany era prea uimit` pentru a protesta. Dup`
numai cteva secunde, era prea implicat`, prea cufundat` \n
pl`cere pentru a da m`car impresia unei \mpotriviri.
Limba lui Mitch, fierbinte [i agresiv`, \i dep`rt` buzele [i
\ncepu s` exploreze ceea ce era ascuns \n spatele lor. Ea gust`
aromele de nuc[oar`, scor]i[oar` [i ar]ar dulce, \n timp ce propria ei limb` \ntlni instinctiv [i mngia limba lui.
Cnd minile lui eliberar` umerii pentru a-[i croi drum prin
p`rul ei, \nclinndu-i capul pe spate, iar gura lui puse [i mai
mult st`pnire pe a ei, bra]ele ei se \ncol`cir` \n jurul taliei lui,
strngnd-o, tr`gndu-i corpul spre al s`u. Auzi un geam`t
\nfundat [i senzual r`zbind din gtul lui [i \i sim]i vibra]iile ciocnindu-se de buzele ei. Era foarte con[tient` de strnsoarea cu
care \i presa trupul de al ei [i o durere puternic` dar pl`cut` se
instal` \ntre coapsele ei. Nu [tiuse niciodat` c` ar putea

64

GAIL DOUGLAS

cunoa[te vreodat` o nevoie att de brusc` [i de nes`buit`.


Tiffany plutea \ntr-o stare de abandon fericit. Minile ei se
mi[cau constant pe spatele lui Mitch, aventurndu-se apoi pe
pieptul [i pe umerii lui, atingnd u[or sfrcurile lui tari, masculine. Adora s`-l simt` lipit de ea.
Mitch gemu din nou cnd limba ei o mngie pe a lui [i o
ademeni \ntr-un dans ame]itor.
M` \nnebune[ti, [opti el. Nu trebuia s` se \ntmple asta,
Tiffany. Nu a[a \mi imaginasem. |mi sco]i la iveal` toate
inten]iile. M` \nvingi de fiecare dat` f`r` m`car s` te str`duie[ti,
f`r` s`-]i dai seama de ceea ce faci. Apoi \i prinse \ntre din]i
buza inferioar` plin` [i i-o mu[c` blnd, apoi \[i trecu limba
peste ea calmnd-o. Nu \n]eleg nimic din toate astea, spuse el
\n timp ce buzele lui le acoperir` din nou pe ale ei.
Nici Tiffany nu \n]elegea nimic din ce se \ntmpla. Dar nu-i
p`sa. Camera se \nvrtea. Podeaua se \nclina \n toate p`r]ile, ca
o plut` pe ni[te ape \nvolburate, iar ea se ag`]a de Mitch, cu
echilibrul instabil, deoarece picioarele \i erau prea moi pentru
a o mai putea sus]ine.
De parc` ar fi ghicit ct de tulburat` era, el \[i l`s` ambele
mini s` alunece pe corpul ei pn` \i ajunser` la fese [i le
cuprinser`, apoi o ridic` pentru a o sprijini pe marginea mesei.
Mi[cndu-se \ntre coapsele ei, el \[i afund` degetele \n carnea
ei fin` pentru a o \mpinge \nspre el.
Mitch, [opti ea. Oh, Mitch, de ce te doresc att de mult?
Cum pot s` doresc un b`rbat pe care nici m`car nu-l cunosc?
Naivitatea \ntreb`rii ei \l readuse pe Mitch cu picioarele pe
p`mnt mai repede dect o lopat` plin` de z`pad` aruncat` \n
fa]`. El \n`l]` capul [i se uit` \n jos la ea, c`utndu-i privirea
r`t`cit`, blestemndu-se c` a \nceput ceva ce nu trebuia s` termine. Nu era cinstit fa]` de Tiffany. Nu era corect din partea
lui; femeile din via]a lui n-ar pune o astfel de \ntrebare. Ele nu
trebuiau s` cunoasc` un b`rbat pentru a-l dori. La dracu, ele

VREME FURTUNOAS~

65

preferau s` nu [tie prea multe. F`r` intimit`]i, f`r` promisiuni, f`r` obliga]ii. Sex protejat, att emo]ional ct [i fizic.
Aceste lucruri erau prea reci [i false pentru gusturile lui, dar
Tiffany era prea blnd`, cald` [i real` pentru pacea lui
interioar`.
Prinzndu-i fa]a \ntre palme, el se for]` s`-i zmbeasc`,
spernd c` reu[e[te s` fabrice cel mai insolent [i arogant zmbet.
Poate c` dac` m-ai cunoa[te, nu m-ai dori att de mult,
suger` el \ncet, cu toate c` de-ndat` ce vorbi, \[i dori s` se fi
gndit de dou` ori \nainte de a deschide gura. Acest fel de
comentariu se g`sea la acela[i nivel cu acea replic` ieftin` e[ti
prea bun` pentru mine, care strnea curiozitatea [i compasiunea unei femei.
Tiffany ie[ea \ncet dintr-o cea]` de senzualitate, iar corpul ei
era \ncins, \n timp ce mintea ei \ncerca s`-[i vin` \n fire [i s` se
controleze o dat` cu stingerea brusc` a pasiunii lui Mitch.
Ce-ai spus? \ntreb` ea.
Mitch scutur` din cap.
Nimic.
Dar...
N-am spus nimic care s` merite s` fie repetat, spuse el cu
hot`rre. Dndu-[i seama c` rupsese vraja, dar nu [i
\mbr`]i[area, lu` minile lui Tiffany [i f`cu un pas \napoi,
tr`gnd-o doar att ct s-o ajute s` coboare de pe mas`.
Ne[tiind cum s` treac` lin peste acest moment neobi[nuit, \i
d`du drumul pur [i simplu, \i ciufuli scurt p`rul de parc` ar fi
fost un c`]elu[ dr`g`la[ [i \ncepu s` strng` masa.
Tiffany se duse \napoi la scaunul ei, buim`cit`, neputnd s`
gndeasc` limpede.
Cum ]i se par lucrurile pn` \n prezent? \ntreb` el,
purtndu-se de parc` nimic extraordinar nu se \ntmplase \ntre
ei [i vorb`ria m`runt` era un lucru perfect natural.
Ce lucruri? \ntreb` ea cu o voce pierdut`.

66

GAIL DOUGLAS

Cum ]i se pare Winnipeg? Cum ]i se pare iarna? Mitch lu`


castronul \n care mncase \mpreun` cu farfuria ei [i le duse la
chiuvet`. Vei reu[i s` te descurci cu via]a din nord dac` \nchei
o \n]elegere cu Peter [i cu Jackie [i va trebui s` r`mi aici pentru un timp?
Ea ridic` din umeri, cu nep`sare.
Nu [tiu sigur, spuse ea, ad`ugnd \n sinea ei c` erau multe
lucruri de care nu era sigur`, ca de exemplu, jocurile pe care le
juca Mitch. Pur [i simplu nu sunt sigur`, repet` ea, mai mult
pentru sine dect pentru el.
Dar mai crezi c` po]i fi obiectiv` \n ceea ce prive[te
recomandarea?
Da, spuse ea, \mpingnd b`rbia \n sus cnd se dezmetici
[i \ncepu s` ajute la strns. Destul cu prostia asta de a sta cu
ochii pironi]i, \[i spuse ea. Dac` cele dou` companii sunt
potrivite una pentru cealalt`, nu voi avea nici o problem` \n
recomandarea unei achizi]ion`ri de ac]iuni. Oricum, Paradise
Foods n-ar renun]a la afacere dac` decid c` nu sunt preg`tit` s`
stau pentru perioada de tranzi]ie. Este o corpora]ie foarte
mare, cu propriet`]i \n toat` lumea. Trebuie s` existe vreun
suflet excentric care [i-ar dori din toat` inima s` vin` aici.
|n]eleg, spuse Mitch \n timp ce sp`la vasele, gndindu-se
serios la vorbele ei. Ea ar putea pleca din Winnipeg. S-ar putea
s` n-o mai vad` niciodat`, era foarte posibil ca acest lucru s` se
\ntmple, iar lui nu-i pl`cea ideea. Excentric? repet` el, accentund cuvntul rostit. E chiar att de r`u?
Tiffany \n[f`c` un prosop de vase [i \ncepu s` [tearg`.
Mitch, am ajuns aici abia ieri, spuse ea. Recunosc c` sunt
oarecum cople[it` de duritatea care pare a fi necesar` pentru a
m` descurca aici, dar nu sunt preg`tit` s` m` dau \n l`turi de la
provocare, \nainte de a-mi acorda mie \ns`mi [ansa de a m`
confrunta cu ea.
El \i arunc` o privire dintr-o parte [i zmbi.

VREME FURTUNOAS~

67

Iubito, acum n-ai dect s` stai s`-]i plngi \n pumni. Nu


e[ti att de puternic`.
Nu z`u? B`rbia ei urc` din nou \n timp ce-l r`spl`tea cu un
zmbet rece.
De unde [tii c` nu sunt o floare a z`pezii rezistent`?
Mitch rse.
Vrei s` pariezi?
Pe ce? Pe abilitatea mea de a m` acomoda \ntr-un mediu
necunoscut?
L`sndu-[i la o parte propriile dubii, Tiffany decise c` se
s`turase s` fie considerat` mai slab` doar pentru faptul c` nu
fusese n`scut` [i crescut` \ntr-un iglu.
Accept pariul t`u, spuse ea sfid`tor. Care este miza?
Mitch tr`gea de timp [i evita r`spunsul f`cndu-[i de lucru
la chiuvet` [i [tergnd masa. Nu se a[teptase la r`spunsul lui
Tiffany, dar \[i d`du seama c` ar fi trebuit s` [tie c` mndria ei
\[i va intra \n rol. Acum va \ndura absolut orice surpriz` i-ar
rezerva nordul, dect s` recunoasc` faptul c` nu poate face fa]`.
Iar el s-a blocat singur \ntr-un punct mort. Acum va trebui s`-i
dovedeasc` c` iarna din Winnipeg o poate \nvinge dar nu se
putea hot`r\ dac` voia \ntr-adev`r s` c[tige pariul sau s`-l
piard`.
Ei bine? spuse Tiffany cu ner`bdare \n timp ce [tergea
ultimul vas [i atrna apoi prosopul la uscat. Ai de gnd s` spui
care este miza?
Lui Mitch \i veni \n minte c` ar putea s-o fac` pe Tiffany s`
renun]e la aceast` nerozie \nainte ca aceasta s` \nceap`.
Bine, ce zici de asta? spuse el, \n[f`cnd un prosop pentru
a se [terge pe mini \n timp ce se \ntorcea spre ea, \ncercnd s`
par` sincer.
Dup` cte \mi dau seama, va trebui s` petreci aici cel pu]in
zece zile pentru a alc`tui un raport complet.
Tiffany \[i \ndoi bra]ele \n jurul pntecului, \ntr-un gest

68

GAIL DOUGLAS

instinctiv de auto-ap`rare. |n ochii lui Mitch era o sclipire


periculoas`. Acum \n ce se mai b`ga ea oare?
Sau probabil voi sta aici dou` sau trei s`pt`mni.
Atunci, s` zicem dou` s`pt`mni. Dac` rezi[ti att de mult
timp f`r` s` recuno[ti c` n-ai putea niciodat` s` r`mi o
perioad` att de lung`, te trimit cu avionul, pentru un weekend, \ntr-un loc idilic \n Caraibe.
Un weekend \n Caraibe? murmur` ea, \n]elegnd ce era cu
acea sc`p`rare din ochii lui. Sun` foarte bine, spuse ea calm,
arbornd apoi cel mai str`lucitor zmbet al ei. {i dac` pierd, vii
cu mine?
Mitch o privi fix un moment, \nainte de a clipi aprobator. Nu
mai fusese de mult timp pus cu botul pe labe, [i niciodat` cu
att de mult` \ndemnare.
Deci accep]i pariul? \ntreb` el, \ntinznd mna \n semn de
\ncheiere a \n]elegerii.
Tiffany accept` strngerea de mn`. Era o strngere de
mn` hot`rt`, cald` [i electrizant`, dar ignor` semnalele de
alarm` [i se concentr` gndindu-se cum va reu[i s`-i
dovedeasc` acestui mascul l`ud`ros de ce era ea \n stare.
Accept, dac` accep]i [i tu, r`spunse ea.
Ochii lor se \ntlnir` [i r`maser` pironi]i uitndu-se unul la
cel`lalt, \n timp ce zmbetele lor se stingeau treptat, iar minile
le r`maser` \mpreunate timp de cteva momente \ndelungate,
pn` ce le auzir` pe Jackie [i Rebecca venind jos, cntnd un
cntec f`r` rost. Un cntec acum sosim tare [i f`r` rost.
Cnd Jackie [i fiica sa intrar` \n buc`t`rie, Tiffany \[i b`g`
minile \n buzunare. Micu]a alerg` direct la unchiul s`u, iar el
o ridic` [i o a[ez` pe umerii s`i.
Care sunt planurile pentru diminea]a aceasta? o \ntreb` el
pe Jackie.
Nu aveam nici un plan. Nu ne a[teptam ca o persoan` care
a traversat jum`tate din lume s` fie ner`bd`toare s` ias` att de

VREME FURTUNOAS~

69

devreme. Jackie f`cu o pauz`, apoi scutur` din cap. Ai dori


probabil s` scapi mai repede de marele tur [i-]i devansezi programul, Tiffany, dar bona lui Becky nu va veni dect pe la ora
unu, a[a c` nu-]i pot ar`ta \mprejurimile.
Nu-i nici o problem`, spuse Tiffany. Voi ie[i s` fac o plimbare.
Ai dori probabil s` te mai gnde[ti la aceast` variant`,
interveni Mitch, apoi tres`ri \n timp ce Rebecca \i apuc` un
smoc de p`r pentru a se putea ]ine bine \n timp ce se b]ia \n
sus [i-n jos \ntr-o \ncercare de a-l face s` se joace dii c`lu]ule
cu ea.
Sunt minus 25 de grade afar`. Iar factorul de vnt de ast`zi
este de -40.
Tiffany [tia c` el \ncerca s-o alarmeze [i chiar reu[ea.
Dar, de fapt, ce este acest factor de vnt?
Galopnd ciudat \n cerc \n timp ce Rebecca gngurea
fericit`, Mitch \i explic` \n cei mai simpli termeni posibili:
Termometrul \nregistreaz` -25 de grade, dar vntul care
vine \n contact cu pielea, face temperatura s` par` mult mai
sc`zut`. F`cu o pauz` pentru a-i zmbi lui Tiffany.
Totu[i, exist` [i ve[ti bune. Maxima de azi se preconizeaz`
s` ajung` la 20, continu` el. Poate chiar la 18.
Ea zmbi de parc` ar fi fost \ncurajat`.
Bine, atunci, \n cazul acesta, va fi chiar \nvior`tor, a[a c`
m` voi duce s` fac acea plimbare. V` rog s` m` scuza]i, dar voi
fugi sus [i voi \ncepe s` m` \nfofolesc \n echipamentul de
supravie]uire, special ales pentru mine.
|ntorcndu-se pe c`lcie [i \ndreptndu-se c`tre holul principal [i spre sc`ri, Tiffany \l auzi pe Mitch chicotind.
Nu-]i uita lenjeria de corp, spuse el cnd ea ajunse la u[`.
Ea se opri [i se zbrli la el.
Mitch! Pentru numele lui Dumnezeu, trebuie s` fii att
de... Se opri brusc cnd o v`zu pe Jackie f`cnd eforturi zadarnice de a-[i re]ine o izbucnire \n rs. Tiffany trase adnc aer \n

70

GAIL DOUGLAS

piept [i \l expir` cnd ajunse cu num`r`toarea la cinci, [i zmbi.


Vrea s` spun` lenjeria c`lduroas` de corp, explic` ea.
Asta... asta am presupus, spuse Jackie, cu voce st`pnit`.
Tiffany sim]i cum o cuprinde un val de ro[ea]`. |ncerc` s`
par` st`pn` pe situa]ie, apoi se \ntoarse [i ie[i din camer`.
Preg`te[te-te repede [i-]i voi face eu turul! strig` Mitch
dup` ea.
Nu m` voi gr`bi [i o voi a[tepta pe Jackie s` vin` cu mine
dup`-amiaz`, mul]umesc, spuse ea, gr`bindu-se \n sus pe sc`ri.
Pari a fi \mbr`cat pentru schi. Nu-]i schimba planurile din cauza
mea.
Mitch ap`ru \n antreul de jos, cu Rebecca \n spate, c`lare ca
un adev`rat jocheu de la Triple Crown.
Nu te \nvinov`]esc pentru c` dai \napoi, bine\n]eles. De
vreme ce se \ntmpl` s` fiu \mbr`cat ca pentru schi, a[ dori s`
fac o tur` peste cmpuri cu snow-mobilul. Un tur ar fi mai rapid
\n acest fel, dar aceste ma[ini pot fi destul de \nfrico[`toare
pentru cineva care nu este obi[nuit cu ele.
Ajungnd pe ultima treapt` de sus, Tiffany se aplec` peste
balustrad` pentru a se uita \n jos la el.
Snow-mobilul nu m` sperie, ai \n]eles? {i nici tu!
Foarte bine. Atunci hai, gr`be[te-te, [i vom termina turul
\nainte s` po]i spune
C`ldurosul [i minunatul Waikiki. Se \ntoarse [i se duse
\napoi \n buc`t`rie, l`snd-o pe Tiffany s` se minuneze de felul
simplu \n care ob]inuse ceea ce dorise.
Ceea ce se \ntreba ea, era de ce?
Fu \napoi \n buc`t`rie \n 15 minute, cu lenjeria m`t`soas`
mngindu-i pielea, cu [osetele c`lduroase \n picioare [i cu
pantalonii de schi fo[nindu-i la fiecare pas pe care \l f`cea.

Capitolul 7
Pe m`sur` ce se apropiau de prima lor destina]ie, r`getul
motorului se mai domoli. Vehicolul [i miorl`itul s`u \nfior`tor se
oprir`, dup` ce Mitch parc` lng` o alee cur`]at` de z`pad` care
ducea spre o cl`dire veche.
O moar` de vnt, spuse Tiffany zmbind deodat`. Aici sunt
f`cu]i fulgii de porumb [i f`ina m`cinat`?
Exact, r`spunse Mitch. Demodatul mijloc de a face f`ina,
care este acum considerat ca fiind o metod` reactualizat`, datorit`
nepolu`rii mediului \nconjur`tor. Pete lucreaz` la aceast` ferm`
cu tehnici abandonate de genera]ii \ntregi. |i place s` spun` c` a
r`mas att de \n urma timpurilor, \nct a ajuns \naintea lor, dar
acesta este doar teatrul lui de ]`ran prostu].
|n concluzie, amndoi v` prezenta]i o fals` imagine despre
voi \n[iv`. Pete face pe ]`r`nelul cnd este de fapt un afacerist
abil \n domeniul agriculturii. Tu \ncerci s` pari un fulg de
porumb f`r` nici o grij`, cnd de fapt e[ti...
|]i po]i da drumul acum, o \ntrerupse Mitch, uitndu-se
peste um`r la Tiffany [i zmbindu-i.

72

GAIL DOUGLAS

Ea \[i trase \n grab` minile din jurul taliei lui. Reu[ise s-o tulbure, [i asta exact cnd ea \ncerca s`-l pun` pe el \n \ncurc`tur`.
Era imposibil s` te \n]elegi cu acest b`rbat!
Mitch cobor\ din vehicul [i se \ntoarse pentru a-i \ntinde o
mn` de ajutor. Tiffany o accept`. |nv`]ase acea lec]ie la aeroport.
El o ]inea \nc` de mn` cnd au p`[it pe o mic` verand`, chiar
\n interiorul cl`dirii.
|mi po]i da drumul acum, spuse ea zmbindu-i dulce.
El \i d`du \ntr-adev`r drumul la mn`, dar numai pentru a-[i
pune bra]ul \n jurul mijlocului ei [i pentru a o trage lng` el.
E[ti un copil neascult`tor, \i spuse el, cu gura periculos de
aproape de a ei.
Adu-mi aminte s` nu te mai tachinez dect dac` vreau ca
tachinarea s` nu se \ntoarc` \mpotriva mea.
Exact acest lucru am \ncercat s` ]i-l reamintesc, spuse ea, \n
timp ce se uita cu emo]ie de jur-\mprejurul ei. Veranda era
desp`r]it` de interiorul cl`dirii printr-o u[`, astfel \nct nimeni
nu putea vedea ce se petrecea. Dar cineva putea ie[i \n orice
clip`. {i a[ mai vrea s`-]i amintesc c` sunt aici \n interes de serviciu, ad`ug` ea. Te rog, ai putea s` m` tratezi ca atare? |i ordon`
propriului puls s` se lini[teasc`. Acesta o ignora, galopnd [i
zb`tndu-se precum un cal de curse.
Putem intra acum?
|n`untrul morii, Mitch se transform` \ntr-o cu totul alt` persoan`, la fel cum f`cuse [i cu o sear` \n urm`, \n timpul discu]iei
despre afaceri. Dup` ce-i lu` jacheta lui Tiffany, o ag`]` \n cuier,
o conduse pentru a-i ar`ta interiorul cl`dirii, \i f`cu cuno[tin]` cu
muncitorii [i \i explic` cu r`bdare tot ce f`ceau ace[tia. El le [tia
rostul la toate, era serios [i deosebit de curtenitor.
Tiffany observ` c` toat` lumea \l cuno[tea [i \l striga pe
numele mic, lucru care nu o surprinse. Dar era nel`murit` de
faptul c` tuturor li se p`rea normal c` el era cel care-i ar`ta
cl`direa [i \i d`dea explica]ii, de parc` el ar conduce afacerea.

VREME FURTUNOAS~

73

E[ti sigur c` nu faci parte din aceast` companie? \ntreb` ea \n


timp ce-[i puneau jachetele pentru a porni spre urm`torul obiectiv.
Doar fac parte din familie, spuse el. Cred \n ceea ce fac Pete
[i Jackie pentru a men]ine aceast` veche ferm` la standardele
maxime \n aceste timpuri schimb`toare, asta-i tot.
E[ti \mpotriva unui parteneriat cu Paradise Foods?
Dimpotriv`, eu sunt cel care a sugerat acest parteneriat.
Observnd c` Tiffany se lupta pentru a-[i \ncheia pn` la cap`t
fermoarul jachetei, Mitch prelu` ac]iunea, ajutnd-o.
Atta timp ct negociezi cu bun`-credin]` [i nu \ncerci s`
schimbi regulile privitoare la proprietate ca atare, fiind astfel
exclus` din \n]elegere, voi fi bucuros.
Suntem interesa]i de produsele rezultate din opera]iune,
nu de p`mnt sau de cl`diri, \l asigur` Tiffany, ad`ugnd
\n]epat`: {i eu negociez cu bun`-credin]`, sau nu negociez deloc.
El ridic` fermoarul, apoi o atinse u[or sub b`rbie.
Iar iese la atac b`rbia aia b`t`ioas`, spuse el. Sus [i \n afar`,
exact la momentul oportun.
Tiffany se strmb`, gndindu-se c` Mitch se descurca prea bine \n
a ob]ine din partea ei orice reac]ie dorea, numai pentru a se amuza.
*

A[ avea [i eu o \ntrebare, spuse Tiffany cnd ea [i Mitch


p`r`sir` al treilea obiectiv, o micu]` cas` transformat` \ntr-o
camer` pentru desf`[urarea opera]iei de ob]inere a uleiurilor alimentare din diverse semin]e. De ce este totul att de \mpr`[tiat
pe distan]e att de mari? N-ar fi mult mai simplu dac` toate aceste ramuri ale companiei s-ar afla sub acela[i acoperi[, sau cel
pu]in concentrate pe o arie mai restrns`?
Categoric, spuse Mitch. Dar deocamdat` putem munci \n
aceste condi]ii [i ne putem permite mai u[or a[a. Ferma unde am

74

GAIL DOUGLAS

crescut eu nu era att de extins` precum este \n momentul de


fa]`. Pete [i Jackie cump`r` propriet`]i \nvecinate, [i \n loc s`
d`rme construc]iile, le folosesc. Ferma Canfield seam`n` mult
cu Paradise Foods diversificat` [i extins` la o scar` mai mic`.
|n timp ce se urcau \n snow-mobil, el \n[ir` cteva dintre propriet`]ile companiei, dndu-i lui Tiffany cteva detalii despre
fiecare, pentru a-[i face o idee.
Cnd el porni motorul, conversa]ia trebui s` ia sfr[it. Tiffany
r`mase s` mediteze asupra celor ce aflase. |n cazul \n care Mitch
nu-i zugr`vise o imagine exagerat` a felului \n care ferma
Canfield se ridicase pe pia]`, atunci acesta era exact genul de
firm` \n care compania ei era ner`bd`toare s` fac` investi]ii.
Perspectiva de a lucra timp de cteva luni cu familia lui Mitch
\n perioada fuzion`rii, era descurajant`. Nu va putea fi \n stare
s`-l ocoleasc` sau nici nu voia.
Ea decise s` lase grijile deoparte pentru moment. Nu se
hot`rse nimic \nc`. Nimic nu se va hot`r\ \n urm`toarele
s`pt`mni. |n loc s`-[i fac` probleme, se concentr` asupra
c`l`toriei, dndu-[i brusc seama c` se bucura de ea [i se sim]ea
bine. Oare unde se evaporaser` emo]iile ei?
Peisajul o fascina, iar m`re]ia sa monocromatic` nu era completat` dect de azuriul str`lucitor al cerului [i discul metalic al
soarelui alb-auriu. Parc` ar fi fost alt` planet`, una str`in`, att de
frumoas`, \nct \]i t`ia respira]ia.
Tiffany [tia c` aduna amintiri vii care vor r`mne cu ea pentru
mult timp, iar cnd Mitch \i ar`t` o c`prioar` cu codi]a alb`
alergnd speriat` c`tre un plc de conifere, uit` de ea \ns`[i destul
\nct s`-[i strng` bra]ele \n jurul lui \ntr-o \mbr`]i[are impulsiv`.
Se \ntreba dac` era doar imagina]ia ei, sau snow-mobilul
p`rea \ntr-adev`r c` \ncetine[te pentru un moment.
*

VREME FURTUNOAS~

75

Diminea]a se scurse prea repede. Se \ndreptau \napoi c`tre cas`,


iar Tiffany se trezi dorindu-[i ca diminea]a s` \nceap` abia atunci.
Deodat`, cnd traversaser` deja aproape o treime din cmpul
imens a[ezat la vest de cas`, o rafal` violent` de vnt ridic`
z`pada de pe p`mnt [i o transform` \ntr-un vrtej zbur`tor, cu
Mitch, Tiffany [i snow-mobilul lor prin[i \n el.
Tiffany sim]i corpul lui Mitch \ncordndu-se. Apoi ambal`
motorul pentru a m`ri viteza, \ndreptndu-se ca \ntr-un raliu
spre cas`.
Dar rafala de vnt fusese doar \nceputul a ceea ce avea s`
urmeze. |n doar cteva secunde vehiculul gonea printr-un
giulgiu cople[itor de z`pad`.
Tiffany era alarmat`. Nu-i putea veni s` cread` c` aceste
condi]ii climaterice se pot schimba att de repede, cu un att de
scurt avertisment, [i nu prea avea nici cea mai vag` idee despre
cum se putea descurca Mitch cu ele. S` se avnte \nainte \n
necunoscut p`rea periculos. Existau garduri [i buturugi de
copaci, care abia a[teptau ca ei s` se ciocneasc` de ele. |n afar`
de asta, vizibilitatea era proast`, a[a c` pierderea direc]iei era
aproape inevitabil`. Cu toate acestea, nici o oprire nu i se p`rea
o alternativ` mai bun`. Perspectiva \ngrop`rii sub un morman de
z`pad` nu era cu siguran]` deloc atr`g`toare.
Nu-i r`m`sese dect o singur` op]iune: s` aib` \ncredere c`
Mitch [tia ce s` fac`. Pitindu-[i capul dup` spatele lui lat pentru a se
ad`posti de asaltul t`ios al vntului [i al z`pezii, ea \[i aduse aminte
c` Mitch cuno[tea locurile, crescuse aici [i se va descurca \ntr-un fel.
}ine-te bine! strig` el acoperind urletul vntului [i zgomotul constant al snow-mobilului.
Nu trebui s`-i spun` lui Tiffany de dou` ori. Con[tiin]a de sine
fu dat` uit`rii \n timp ce bra]ele [i coapsele ei se strnser` \n jurul
lui ca ni[te liane. Ma[ina vir` scurt la dreapta. Tiffany nu [tia de
ce se \ntmplase acest lucru. Mitch [tia ce face, \[i repeta ea \n
gnd, ]innd ochii strns \nchi[i.

76

GAIL DOUGLAS

Deoarece urletul vntului se mai domoli, [i p`rea s` fi \ncetat


\n \ncercarea lui de a o desp`r]i de Mitch [i de a o dobor\ de pe
snow-mobil, Tiffany deschise ochii [i v`zu un brad \nalt, drept,
cu ramurile ce p`reau ni[te bra]e. Bra]e \ntinse [i primitoare. Ea
ridic` ochii. Al]i copaci. Copaci peste tot \n jurul lor. Molid [i balsam, cedru [i pin, \nc`rca]i de movile uria[e de z`pad` ce p`rea
a fi fri[c`. Culorile lor variau de la smaraldul argintiu [i pal la jad
limpede, pn` la albastrul verzui. Strecurate printre ele, ramuri
groase, f`r` frunze, \mbr`cate \n pojghi]e de ghea]` z`ng`neau,
la fel de frumos precum clinchetul unor clopo]ei de cristal, \n
timp ce se frecau unele de altele.
Mitch \i adusese la un ad`post perfect, iar Tiffany era interesat` [i \ncntat` de ceea ce vedea. Se sim]ea de parc` i s-ar fi permis s` intre \ntr-un loc secret, dintr-un basm plin de prin]ese [i
castele de ghea]`.
Mitch \ntrerupse motorul [i ar`t` spre o structur` care abia se
observa, ascuns` \ntre crengile cele mai joase ale unui copac,
despre care Tiffany presupunea c` este un imens stejar b`trn,
sau poate un ar]ar.
Nu-i chiar att de r`u aici, spuse Mitch, dar am putea la fel
de bine s` intr`m, s` st`m confortabil [i s` a[tept`m ca vijelia s`
se domoleasc`. Se uit` \n spate, peste um`r, la Tiffany.
Crezi c` te descurci cu ghetele pentru z`pad`?
Tiffany d`du absent din cap \n timp ce se uita la coliba de
lemn spre care ar`tase el.
O c`su]` \n copac? Vom a[tepta \ntr-o c`su]` \n copac?
|mi pare r`u. Asta-i tot ce pot s` fac. {i \mi cer scuze c` nu
am anticipat acest viscol. De obicei nu sunt luat pe nepreg`tite \n
felul acesta. F`cu o pauz`, apoi ad`ug` aproape \n [oapt`:
Nu-mi st`tea mintea la vreme, cred.
Dar \ntr-o c`su]` suspendat`? spuse Tiffany plin` de
ner`bdare. Vorbe[ti serios? Vrei s` spui c` putem urca acolo?
Mitch \i arunc` un zmbet \ntreb`tor.

VREME FURTUNOAS~

77

Vorbe[ti de parc` chiar ai vrea s` faci lucrul `sta.


Chiar vreau! N-a[ rata aceast` [ans` pentru nimic \n lume!
N-am mai fost niciodat` \ntr-o c`su]` \n copac. Este a ta? Tu ai
construit-o?
Mitch \ncepu s` rd`, \n timp ce cobora de pe snow-mobil \n
stratul gros de z`pad`.
Ar fi trebuit s`-]i fie fric` sau s` fii furioas`, sau cel pu]in un
pic sup`rat`, nu \ncntat`, spuse el, sco]nd cele dou` perechi
de ghete pentru z`pad` [i punndu-[i una dintre ele. Ce fel de
hawaiian` neexperimentat` e[ti tu, de fapt?
Genul de hawaiian` care are de gnd s` c[tige un anume
pariu, i-o \ntoarse ea, zmbind apoi.
{i genul care [i-a dorit \ntotdeauna s` vad` pe din`untru o
cas` suspendat`.
Ar fi trebuit s` te \ntlnesc acum c]iva ani. Te-a[ fi luat sus,
\n c`su]a mea din copac oricnd, spuse Mitch cu obi[nuitul lui
zmbet amuzat [i f`cndu-i cu ochiul.
Te voi crede pe cuvnt c` m-ai fi luat, spuse ea t`r`g`nat.
|mpreun` cu fiecare dintre femeile pe care le puteai ademeni
acolo sus.
Mitch rse doar [i o ajut` s` coboare de pe snow-mobil [i s`-[i
pun` ghetele. |i trecuse prin minte gndul de a o fi \ntlnit pe
Tiffany cu ani \n urm`, dar \l \ndep`rt`. Dac` ea l-ar fi \ntlnit
cnd avea, s` zicem... 23 de ani cnd era un idealist [i un
romantic care \nc` mai credea c` exist` undeva o femeie
deosebit` f`cut` pentru el Tiffany ar fi avut 15 ani.
*

Vorbir` \ncet \n urm`toarea jum`tate de or` sau poate chiar


mai mult, \n cea mai mare parte despre ferm` sau despre
educa]ia demodat` de care Mitch [i Pete se bucuraser` acolo. Ea

78

GAIL DOUGLAS

ascult` cu interes [i cu pl`cere povestirile \ntmpl`rilor din


copil`rie. {i observ` c` umorul era \ntr-adev`r o calitate incontestabil` a lui. |n pove[tile lui Mitch, el juca rolul de clovn, \n
timp ce Pete trecea drept erou ceea ce f`cea ca \n ochii lui
Tiffany, Mitch s` se transforme \ntr-un erou.
Locul acesta e minunat, murmur` ea cnd sim]i c` furtuna
se stingea, iar momentele ei deosebite petrecute al`turi de Mitch
erau pe sfr[ite. {tii ce m` intrig` cel mai mult aici, la ferm`?
Ce te intrig`? \ntreb` el \ncet.
Lini[tea, [opti ea, ca [i cum i-ar fi fost fric` s` nu sf`rme
t`cerea. E aproape un lucru palpabil, att de moale, precum
catifeaua, ca un tampon \mpotriva marginilor dure ale lumii.
Mitch o s`rut` pe cre[tetul capului.
{tii ce m` intrig` pe mine aici?
Tiffany se uit` \n sus la el [i scutur` din cap.
Zmbetul lui era att de tandru \nct \]i rupea inima.
Tu. S`rutndu-i fiecare pleoap`, continu`: Tu m` intrigi,
Tiffany Greer, chiar dac` vrei sau nu vrei, chiar dac` vreau, chiar
dac` nu vreau.
Mitch, [opti ea. Oh, Mitch.
Nu se putea gndi la nimic altceva s` poat` spune, iar \n clipa
urm`toare, nici nu mai conta. Gura lui parfumat` de mirodenii o
acoperea pe a ei, [i \ntr-o secund` m`nu[ile lor disp`rur`, iar
[epcile fur` aruncate deoparte, iar ea era culcat` \n poala lui, cu
bra]ele \n jurul gtului lui [i cu degetele mngindu-l pe p`rul
ciufulit, moale ca m`tasea.
Tiffany, murmur` el. Ce s` m` fac eu cu tine? |mi petrec
jum`tate din timp f`cndu-mi mie \nsumi promisiuni serioase c`
\mi voi ]ine minile departe de tine, iar cealalt` jum`tate
\nc`lcnd toate aceste promisiuni.
|ncalc`-le, rosti ea. Buzele ei se jucau cu ale lui. Limba ei \i
desp`r]i buzele, le explorar` ner`bd`toare nectarul delicios. |ncalc`
acele promisiuni, Mitch. M`car pentru scurt timp. F`r` obliga]ii.

VREME FURTUNOAS~

79

El se \nmuie [i se pred` s`rutului ei dulce [i apoi \i \ntoarse


acel s`rut, adnc [i posesiv, dar el b`nuia c` ea gre[ea. Existau
obliga]ii. Existaser` obliga]ii din prima clip` cnd o v`zuse. Fire
invizibile dar puternice \i apropiau [i \i legau ca \ntr-o plas`,
f`cndu-i prizonieri unul altuia, iar el era din ce \n ce mai pu]in
sigur c` dorea s` opun` rezisten]`. Gustul ei era ame]itor.
Dorin]a ei necontrolat` era un afrodisiac puternic. |n ciuda tuturor ve[mintelor lor de nailon, bumbac [i ln`, care \i desp`r]eau,
senza]ia corpului ei cuib`rindu-se cu disperare \ntr-al lui, era
sentimentul cel mai puternic erotic pe care el \l sim]ise vreodat`.
Cnd ea \ncepu s` trag` de hainele lui ca [i cum ar fi dorit s`
intre sub ele, Mitch rse r`gu[it [i \[i descheie [i jacheta lui, [i pe
a ei. Strecurndu-[i mna pe sub pulov`rul [i pe sub bluza ei,
\ncepu s`-i fr`mnte snii [i le tachin` sfrcurile, care r`spunser`
incitant la atingerile lui.
Tiffany \[i arcui spatele, dorind din ce \n ce mai mult
\mbr`]i[`rile lui. Sfrcurile ei erau tari [i umflate, tnjind \n
t`cere dup` buzele [i limba lui. |ntregul ei corp era treaz cum nu
mai fusese niciodat`, furnicat de dorin]`. Tnjind s`-l ating`, \[i
\mpinse minile pe sub hainele lui, [i-i mngie spatele, umerii,
pieptul. Ea sim]i sfrcurile masculine \nt`rindu-se, \ncordarea
mu[chilor cnd ea \l dezmierda cu mngierile sale, dogoarea de
foc emanat` de undeva, din adncul fiin]ei lui.
Lumea din afar` \ncet` s` mai existe. Mai era doar Mitch.
Atingerea lui, c`ldura r`sufl`rii sale pe pielea ei, s`rut`rile lui
dulci [i posesive. P`rea a se afla \n vreo lagun` dintr-o insul` din
Pacificul de Sud, deoarece nu mai sim]ea frigul. Cnd palma lui
Mitch alunec` de la baza gtului ei pn` la talie, l`s` o dr` de
foc. Cnd degetele lui \ndemnatice desf`cur` cordonul care-i
strngea salopeta de schi [i se strecurar` mai departe, \n jos,
avntndu-se peste buric [i cobornd din ce mai jos, sim]i cum
\ntreaga ei fiin]` va izbucni \n fl`c`ri. Iar cnd el descoperi centrul sensibil al dorin]ei ei [i \ncepu s`-l mngie cu degetele sale

80

GAIL DOUGLAS

cunosc`toare, ea explod` precum Mauna Loa, strigndu-i


numele iar [i iar, cu sunete incoerente [i cuprinse, pierdute \n
interiorul gurii lui.
Dumnezeule, Tiffany, spuse el cu voce r`gu[it`. Iubito, e[ti
preg`tit` pentru mine, e[ti att de...
Vocea lui pieri \ntr-un geam`t surd, gutural. Mna lui Tiffany
cobor\ \ndr`zne] \n jos, iar degetele ei se \ncol`cir` \n jurul lui \n
timp ce [oldurile sale se \n`l]ar` pentru a primi invazia lui intim`,
deschizndu-i-se lui, \n timp ce gura ei primi \mpuns`turile adnci [i ritmice ale limbii lui.
Dar deodat`, o rafal` rece de aer r`zb`tu prin pere]ii c`su]ei,
trimi]nd vrtejuri de z`pad` prin cr`p`turi [i prin fereastra
\ntredeschis`. Mitch \i eliber` gura lui Tiffany [i se mi[c` astfel
\nct mna ei alunec` de pe el.
Gata, spuse el. Am ajuns la cap`tul r`bd`rii. Nu mai pot continua. Sunt pe punctul de a-]i rupe toate hainele de pe tine [i de
a te avea chiar aici pe podea, \n mijlocul unei furtuni de z`pad`,
[i asta ar fi o nebunie. La dracu, este de-a dreptul periculos! Las`-m`
s` te ]in \n bra]e, iubito. Vreau doar s` te strng \n bra]e.
Tiffany era prea ame]it` ca s` fac` altceva \n afar` de a se
supune. O senza]ie ca o furnic`tur` radia din centrul fiin]ei sale
\n afar`, \n toate direc]iile, dispersndu-se pn`-n vrful
degetelor, al snilor, pn` [i \n vrful buzelor [i \n loburile urechilor. |[i sim]ea minile [i picioarele de parc` ar fi fost f`cute din
miere topit`. Pielea \i ardea, iar sngele \i pulsa \n tmple att de
tare, \nct urechile \i vuiau cumplit, ca valurile m`rii \n timpul
unei furtuni. Iar \nl`untrul ei sim]ea o durere puternic`, ce p`rea
c` nu va \nceta niciodat`.
Mitch \[i \ncol`ci bra]ele \n jurul ei.
E-n regul`, iubito, [opti el. Este \n regul`. |i s`rut` fruntea
[i tmplele [i o mngie pe p`r, de parc` ar fi avut nevoie de
consolare.
|ntr-un fel straniu, chiar avea nevoie s` fie consolat`. Era pro-

VREME FURTUNOAS~

81

fund tulburat`. Nu mai sim]ise niciodat` ceva att de intens [i


cople[itor. Nu visase niciodat` c` s-ar putea sim]i vreodat` att
de abandonat`. {i dintr-o dat` era groaznic de timid`.
Nu-mi vine s` cred ceea ce tocmai s-a \ntmplat, spuse ea
buim`cit`.
Nici mie, murmur` Mitch. Nu pl`nuisem s` se \ntmple
asta. Mi se pare c` am spus de multe ori aceast` fraz`, de cnd te-am
cunoscut, dar este adev`rat. Trupul meu a \nceput s` aib` o
voin]` proprie. |[i strnse degetele sub b`rbia ei [i i-o ridic` spre
el, f`cnd un efort s`-i zmbeasc`. Vrea cineva s` coboare [i s`
fac` figuri pe z`pad`? \ntreb` el, cu o voce r`gu[it`.
Fiindu-i recunosc`toare pentru efortul de a \ncerca s` reduc`
tensiunea, Tiffany reu[i s` rd`.
N-am crezut vreodat` c` voi fi tentat` de o astfel de ofert`,
dar pare a fi o idee bun`.
St`tur` \n t`cere timp de cteva minute, apoi Mitch, dup` ce
ascult` atent domolirea vntului, oft` din greu.
Furtuna pare a se fi lini[tit. Ar fi bine s` mergem, Tiffany.
Dac` nu, am putea fi destul de nebuni s` r`mnem, iar corpurile
noastre vor fi descoperite mine diminea]`, \mpreunate pentru
totdeauna, cu zmbete fericite \ntip`rite pe fe]ele noastre.
Tiffany strmb` din nas, cu un dezgust pref`cut.
Imagina]ia ta este foarte conving`toare, domnule Canfield.
Se lupt` s` se ridice \n picioare, [i reu[i, dar membrele ei p`reau
c` nu mai au oase. Sunt gata, spuse ea cu senin`tate.
Timpul vis`rii, \[i spuse ea, se sfr[ise.

Capitolul 8
|n timp ce Tiffany se duse sus s` se schimbe la loc \n costumul
de jogging, Mitch se \ndrept` spre buc`t`rie, \ntrebndu-se de ce
nu le deschisese Jackie [i de ce era Rebecca att de lini[tit`.
O oal` aburind`, plin` cu sup` de cas` \i a[tepta pe masa din
buc`t`rie, lng` un bilet de la Jackie, explicndu-le c` a plecat
cu Rebecca la cump`r`turi [i c` se va \ntoarce \nainte s` vin`
bona, adic` \nainte de ora unu.
Mul]umesc mult, murmur` el. Nu se a[teptase s` fie l`sat
din nou singur cu Tiffany la \ntoarcerea acas`. Era o complica]ie [i o tenta]ie \n plus \ntr-o zi plin` de amndou`.
}i-e foame? \ntreb` el cnd Tiffany se \ntoarse \n buc`t`rie.
Mor de foame, spuse ea pu]in prea vesel`, dup` care,
mergnd cu pa[i mari, se duse lng` el [i \ncepu s` se uite
atent` la sup`, inspirnd profund. Nici nu-mi aduc aminte de
cnd nu am mai fost att de \nfometat`.
A[a se \ntmpl` dac` de-abia m`nnci diminea]a, spuse
Mitch, apelnd la tachin`ri ca unica metod` de ap`rare care-i
r`m`sese.

VREME FURTUNOAS~

83

Obrajii ei erau de un roz deschis, iar p`rul \ncurcat \ntr-un


mod \ncnt`tor. O dorea att de mult \nct \l durea.
Ce-ar fi s` sco]i ni[te pine \n timp ce pun eu \n farfurii?
suger` el.
Tiffany g`si \n co[ule] ni[te pine cu cereale [i \ncepu s` taie
felii sub]iri.
O s` \ncerc s` m`nnc ni[te budinc` la micul dejun mine
diminea]`, anun]` el. M-am hot`rt s` \ncep s`-]i ascult sfaturile
f`r` s` comentez de fiecare dat`.
O s` cred asta cnd o s` v`d, spuse Mitch. Scoase din bufet
dou` linguri de sup` [i le puse pe mas`, apoi se \ncrunt`
v`znd ce f`cea Tiffany. Hei, avem nevoie de felii s`n`toase de
pine, o dojeni el.
Tiffany \[i d`du ochii peste cap.
Chiar trebuie s` dai ordine \n leg`tur` cu orice? Unii dintre noi trebuie s` aib` grij` de dieta lor, s` [tii. Ea \ncepu s` taie
o alt` feliu]` de o jum`tate de centimetru.
Cam asta a fost hot`rrea ta de a nu te certa cu mine de
fiecare dat`. A durat exact ct m` a[teptam s` dureze. Lucru
pentru care era extrem de recunosc`tor, ad`ug` el \n gnd.
Contrazicerile stupide ajutau s` ascund` ceea ce se \ntmpla cu
adev`rat.
Tiffany mut` cu]itul \nc` un centimetru.
Satisf`cut? \ntreb` ea dup` ce t`ie o felie generoas`.
S` zicem, accept` Mitch, apoi nu mai putu s` g`seasc` nici
un alt motiv s` o nec`jeasc` sau chiar despre ce s`
p`l`vr`geasc`. Gndurile lui se tot \ndreptau spre caban` [i,
judecnd dup` modul \n care lui Tiffany \i tremurau din cnd
\n cnd minile [i dup` cum \[i umezea buzele cu limba, ea
avea aceea[i problem`.
Se a[ezar` fa]` \n fa]` la mas`. La un moment dat, Tiffany \[i
reveni [i \ncepu s`-l atace pe Mitch \n \ntreb`ri. |ntreb`ri de
afaceri. |ntreb`ri despre ferm`. |ntreb`ri despre marketing.

84

GAIL DOUGLAS

P`rea c` \ncearc` s` \ngroape intimitatea dintre ei cu o avalan[`


de detalii importante.
El r`spunse clar [i r`spicat, fiind [i el de acord s` pretind`
c` nu existau \ntre ei nici un fel de curen]i senzuali.
El \[i terminase a doua farfurie cu sup` cnd realiz` c` ea era
neobi[nuit de t`cut`. Probabil era plictisit` de felul anost \n
care vorbise. El sigur era.
Se uit` spre ea, cu sprncenele arcuite \ntreb`tor. Capul ei
c`zuse \nainte, ochii \i erau \nchi[i. Tiffany se apleca
\ngrijor`tor \ntr-o parte.
Mitch s`ri de pe scaun [i ocoli masa \ntr-o secund`. Cumva
con[tient` c` el era acolo, Tiffany se abandon` total [i se
cuib`ri la pieptul lui \n timp ce el se l`s` pe un genunchi s` o
prind`.
Ce naiba o s` fac eu cu tine? murmur` el lund-o \n bra]e
[i ducnd-o pe sc`ri. Nu pot s` garantez de cte ori o s` te duc
\n pat f`r` s` te urmez, scumpete. Sunt [i eu b`rbat, [i \n
momentul acesta nu m` simt foarte onorabil.
Singurul r`spuns al lui Tiffany fu s`-[i uneasc` minile \n
jurul gtului lui [i s`-[i lipeasc` fa]a de el.
El [tiu c` era momentul s` ia o hot`rre radical`. {i ce avea
de f`cut era simplu, s` plece din ora[. Trebuia oricum s-o fac`
din motive de afaceri, dar era vital pentru el s` se gndeasc`
mai mult la aceast` \ntors`tur` a lucrurilor.
Tiffany ar avea [i ea nevoie de pu]in timp s` respire, \[i spuse
el. Avea nevoie de o ocazie [i \[i d`dea seama dac` \ntr-adev`r
sim]ea ceva pentru el sau tr`ia ni[te emo]ii confuze, accentuate
de oboseal`.
O a[ez` pe pat, \i scoase pantofii, trase plapuma peste ea [i
\ncepu s` se \ndep`rteze. Dar se opri [i se aplec` din nou,
\nl`turndu-i p`rul de pe fa]` [i s`rutnd-o u[or pe frunte.
Nu i-a fost u[or deloc s` se ridice [i s` plece.
Nu conteaz`, \[i spuse ferm. O s`pt`mn` [i ceva pe prtii ar

VREME FURTUNOAS~

85

trebui s`-i limpezeasc` mintea. {i pn` atunci, Tiffany probabil


c` s-ar fi convins o dat` pentru totdeauna c` fiecare p`rticic`
din el era de haimana, a[a cum \l judecase la \nceput.
*

Mitch se sim]ea ca un cine ciob`nesc \ncercnd s`-[i ]in`


turma unit` \n timp ce-i ]inea pe partenerii lui de schi pe mijlocul
rului Red, care era acum \nghe]at [i acoperit de z`pad`. Se
\ndreptau spre The Forks, locul unde rul Red se \ntlnea cu
Assiniboine \n inima Winnipegului. Locul de confluen]` devenise
un fel de Mecca al locuitorilor din ora[ pentru recreere [i pentru
cump`r`turi, dar [i un punct de atrac]ie turistic`.
Cinci minute pauz`. S` nu ne for]`m prea mult de la \nceput.
Pauza fu primit` cu un murmur general recunosc`tor.
Mitch zmbi.
Dac` era]i att de obosi]i, trebuia s` m` anun]a]i. Nu stric`
dac` te plngi pu]in. }ine]i minte, noi nu suntem de acord cu
expresia nu se c[tig` f`r` suferin]`. U[or [i bine este motto-ul
nostru, de acord?
Dup` ce elevii s`i rser` [i \ncepur` s` vorbeasc` \ntre ei
despre cum se descurcau, Mitch nu rezist` s` nu mai arunce o
privire spre silueta zvelt` care se apropia de ei, cu capul \nainte
[i foarte concentrat`. |i amintea \ntr-adev`r de Tiffany, chiar [i
prin costumul roz aprins cu negru pe care \l purta. Nu era un
stil [i o culoare neobi[nuit`, \[i reaminti el cnd pulsul i-o lu`
razna. {i probabilit`]ile s` \[i vad` hawaiiana preferat` f`cndu-[i
drum prin z`pad` pe ru erau zero.
Dar pe m`sur` ce ea se apropia, el se \ncrunt`. Era oare
posibil ca Tiffany s` schieze de una singur` \ntr-o dup`-amiaz`
cu minus [aisprezece grade?
Nu. Era imposibil.

86

GAIL DOUGLAS

Cteva secunde mai trziu, inima lui Mitch \ncepu s` fac`


ni[te salturi mortale. Femeia chiar era Tiffany!
Se \ntoarse spre ea, execut` o \ntoarcere rapid` [i schie
al`turi de ea.
Att de mult vrei s` c[tigi pariul acela? \ntreb` el, mndrindu-se c` p`rea rezonabil de deta[at.
Ea se uit` spre el mirat`, cu ochii m`ri]i.
Mitch! Ce faci aici?
Ai grij`, o avertiz` el. O s` te \mpiedici.
Dar era prea trziu. Unul dintre schiurile ei trecu peste
cel`lalt, iar un b`] i se \ncurc` \ntre picioare \n timp ce ea \l
\nfigea pe cel`lalt \n z`pada din spatele ei. |ncepu s` se
balanseze nebune[te, ca [i cnd ar fi \ncercat s` aleag` dintre
dou` rele s` plonjeze \n fa]` sau s` cad` pe spate.
Mitch \[i transfer` imediat un b`] dintr-o mn` \n cealalt`,
eliberndu-[i o mn` pe care [i-o trecu \n jurul mijlocului lui
Tiffany pentru a o stabiliza. Era bine s-o ating` din nou. Att de
bine \nct nu mai voia s`-i dea drumul. Niciodat`.
E[ti \n siguran]` acum, spuse el. Te ]in eu, scumpete. Nu
te las s` cazi.
N-o s` \nv`] niciodat` sportul `sta! explod` Tiffany. Se
sprijini de Mitch doar un moment, apoi \ncepu s` se zbat` s` \[i
\ndrepte schiurile [i s`-[i aranjeze be]ele. De ce depune cineva
atta efort, nu \n]eleg. Nu este nici pe departe ca schiul acvatic!
Este greu! {i dac` \ncepi acum s` m` cer]i pentru c` nu port
masca de schi...
N-o s-o fac. Nu ai nevoie de ea ast`zi. Nu prea bate vntul.
{i ar trebui s` men]ionez c` una din pl`cerile schiului este
aceea c` e greu de \nv`]at. Dar poate fi pl`cut cu un echipament potrivit [i o idee vag` despre ceea ce faci. Mitch se \ntinse
pe lng` Tiffany s` ia b`]ul care r`m`sese \nfipt \n z`pad` \n
spatele ei. De ce nu mi-ai spus c` voiai s` \nve]i?
Realiz` gre[eala pe care o f`cuse abia \n momentul \n care

VREME FURTUNOAS~

87

Tiffany se uit` la el cu o fulgerare plin` de mnie \n ochi. El ]inu


b`]ul \n continuare \n loc s` i-l dea ei, de team` ca ea s` nu
plece sau s` nu i-l rup` \n cap.
A[ fi avut o mic` problem` cu localizarea ta, nu-i a[a?
M-am \ntors asear`. Asear` trziu, spuse el, \ncruntndu-se
u[or \n timp ce se \ntreba de ce se explica. N-o f`cea niciodat`.
{i fa]` de nimeni. Dintr-o dat` realiz` ceva care veni ca o surpriz` [i mai mare. Era bucuros nu, era \ncntat c` Tiffany se
sup`rase pe el pentru c` plecase. Situa]ia era chiar mai serioas`
dect crezuse el.
Unde este Pete? Ce a p`]it de te-a l`sat s` vii aici s` \nve]i
singur` s` schiezi?
Nu i-am spus c` pl`nuisem s` fac asta, zise Tiffany. Nu am
crezut c` este nevoie s` \nv`] ceva. |]i ata[ezi o pereche de
schiuri la picioare. {i \ncepi s` mergi nostim.
Ce fel de cear` ai folosit?
Fruntea lui Tiffany se \ncre]i [i p`ru nedumerit`.
Cear`?
Exact cum am crezut. Scumpo, schiatul nu trebuie s` fie
att de greu. |ncepi cu un echipament decent, la care nu trebuie s` faci attea lucruri [i care s` fie m`sura ta, nu vechituri
pentru m`rimea patruzeci [i patru.
Ei bine, n-am vrut s` m` arunc s` \mi cump`r echipament
nou cnd nu aveam nici o idee ct o s`-l folosesc, spuse ea
uitndu-se piezi[ la el. Am v`zut un anun] \ntr-un ziar. Pre]ul
era convenabil, a[a c` am cump`rat lucrurile astea pentru
\nceput.
Mitch zmbi. Reu[ise s-o \nfurie pe Tiffany la numai cteva
minute dup` ce o v`zuse din nou. Din nu [tiu ce motiv, adora
s-o exaspereze. Poate pentru c` ochii \i deveneau de un verde
str`lucitor. Sau poate pentru c` \i pl`cea b`rbia ei mic` [i
obraznic`.
Ct timp ai exersat?

88

GAIL DOUGLAS

Cte o or` dup`-amiaza \n ultimele patru zile, r`spunse


Tiffany. {i am supravie]uit. Uimitor, nu-i a[a? Mitch ignor` atacul ei ironic.
De cnd e[ti ast`zi pe prtie?
De aproape patruzeci de minute. De ce?
Cred c` te-ai pedepsit inutil destul pn` acum. Grupul
meu este gata s` termine pe ziua de azi, a[a c` noi o s` ne
\ntoarcem. B`nuiesc c` ai plecat spre The Forks.
Grupul t`u? \ntreb` Tiffany, uitndu-se \n spatele lui la
schiorii care se odihneau [i pe care nu-i observase pn` atunci.
Tu \nve]i oamenii cum s` fac` asta? Exist` vreo metod` special`
sau ceva de genul `sta? |n afar` de faptul c` trebuie s` ai un
echipament de excep]ie, bine\n]eles.
Le dau cteva sfaturi, spuse Mitch. Vino cu noi. Poate
prinzi [i tu ceva folositor.
Ea \[i mu[c` buza de jos, apoi refuz`.
Nu cred c` ar trebui. O s` v` \ncetinesc ritmul.
Nu fi absurd`. N-o s` ne \ncetine[ti deloc.
Bine\n]eles c` o s-o fac. Cei din grupul t`u au mai luat
lec]ii. Eu nu. Ei probabil c` [i-au dat [i schiurile cu cear`.
De fapt nu a fost nevoie. Ei folosesc schiuri cu fibr` de
sticl` pe care nu este nevoie s` le dai cu cear`. Dar, pe lng`
faptul c` au un echipament bun, elevii mei au \nv`]at o lec]ie
mult mai important`.
{i anume? \ntreb` Tiffany curioas`.
{i anume cnd s` nu fie infernal de independen]i. S`
punem problema astfel, Tiffany: dac` vrei s` termini de schiat
cu dou` be]e, va trebui s` vii cu mine.
Nu ai nici un fel de scrupule, morm`i ea.
Zmbetul lui nu fu unul prin care s`-i cear` scuze.
|ncepi s` te prinzi.
Cnd te-am cunoscut mi-ai ]inut valiza ostatic` s` nu cumva
s` sar din avion \n timp ce aduceai ma[ina, \i aduse ea aminte.

VREME FURTUNOAS~

89

Acum este un b`] de schi. Ce urmeaz`, noile mele patine?


Mitch \[i d`du capul pe spate [i \ncepu s` rd`.
Spune-mi c` nu este adev`rat. Doar nu te-ai apucat [i de
patinaj?
|nc` nu, dar am de gnd s` o fac. La urma urmelor, copiii
mici o fac. Ct de greu poate fi?
Oftnd teatral, Mitch spuse:
O s` am mari b`t`i de cap cu tine, [tii asta?
Nu [tiu nimic. Nu ]i-am cerut ajutorul. Nici m`car nu
vreau s` m` aju]i.
Ei bine, o s` te ajut, fie c` vrei, fie c` nu, o inform` el.
|ncepnd chiar de acum. Vii singur` sau este nevoie s` apelez
la m`suri de constrngere?
Tiffany se gndi pu]in, apoi d`du din cap aprobator.
Bine, bine. Dac` e[ti att de \nc`p`]nat [i vrei neap`rat s`
m` ai pe cap, o s` m` al`tur clasei tale. Dar dac` o singur` persoan` o s` rd` de mine...
Nimeni n-o s` rd` de tine. Mitch \i \nmn` b`]ul pe care
i-l ]inuse pn` atunci. Crede-m`, nici o persoan` din grupul
acesta nu s-ar gndi m`car o dat` s` rd` de altcineva. {i
apropo, una peste alta, te descurcai destul de bine.
Tiffany se \nveseli.
Chiar a[a?
Da. {i te admir pentru d`ruirea cu care o f`ceai.
Ea \i zmbi.
Serios?
Serios, spuse Mitch simulnd exasperarea, dar abia
rezistnd dorin]ei de a o strnge \n bra]e. Acum fugi \nainte ca
s` verific \n ce form` e[ti.
Ea \i arunc` o privire suspicioas`, dar f`cu ceea ce \i spusese,
f`r` s` comenteze.
Mitch o urma din spate, \n timp ce \l cople[ea un fel de
fericire nebun`.

90

GAIL DOUGLAS

Forma lui Tiffany, gndi el \n timp ce o urm`rea \ndreptndu-se spre restul grupului, era bun`. Foarte, foarte bun`.
*

Tiffany era sigur` c` Mitch era con[tient ct de [ocat` fusese


ea cnd \[i ridicase ochii de pe prtie [i privise drept \n ochii lui
negri, dar se \ntreba dac` avea cea mai mic` b`nuial` \n
leg`tur` cu \ncntarea ei cnd \l v`zuse, cu sentimentul c` totul
era bine iar \n lume pentru c` el era acolo.
Totu[i, dac` i-ar fi trecut prin minte c` Mitch d`dea lec]ii de
schi, ar fi stat departe de The Forks, un loc ideal pentru lec]ii.
Era bucuroas` c` nu [tiuse. De fapt, era \ncntat` s` \l vad` din
nou, de[i \nc` era sup`rat` pe el.
|[i d`du seama c` aceast` \ntlnire nu fusese att de accidental` precum p`rea. Jackie fusese cea care o informase c` cel
mai bun timp [i loc pentru schiat sau patinaj era dup`-amiaza
trziu la The Forks.
Interesant, cuget` Tiffany. |ncerca oare Jackie s` \ncurajeze
o idil`? A[a p`rea. Dar de ce? Voia ea s` vad` aripile cumnatului ei t`iate? {i chiar credea c` o hawaiian` ar fi putut s` o fac`
dac` nu reu[iser` nenum`ratele nordice care sigur \ncercaser`?

Capitolul 9
Ceva se schimbase \n atitudinea lui Mitch, se gndi Tiffany
dup` ce el o cunoscuse la hotel pentru a se preg`ti \nainte de
cin`. Nu-[i putea da seama exact ce se schimbase. Sim]ise o
schimbare subtil` la el, care o intriga [i o nelini[tea.
Dup` un du[ scurt, \[i puse pantalonii crem [i pulov`rul de
culoarea piersicii, pe care le cump`rase cu o zi \nainte. |n mod
surprinz`tor, \i pl`cea felul \n care se sim]ea ln` aceea fin` tricotat` pe piele, [i \n mod cert \i pl`cea felul \n care hainele sale
noi se men]ineau de-a lungul \ntregii zile. Unul dintre avantajele
climei reci, fa]` de cea torid`, erau acelea c` nu trebuia s` se
lupte cu aspectul ne\ngrijit cauzat de c`ldur` [i umiditate.
|[i termin` de aranjat p`rul [i \[i finis` machiajul, se desf`t`
\ntr-un nor u[or de parfum, [i se uit` la ceas. Mitch trebuia s`
apar` dintr-o clip` \ntr-alta.
Telefonul sun`. Ea zmbi \n timp ce ridica receptorul.
Bine\n]eles, el era punctual ca de obicei.
Bun`, Mitch, \l salut` ea.
El f`cu o pauz` \nainte de a vorbi.

92

GAIL DOUGLAS

Bun`, spuse el. Vocea \i era r`gu[it` [i suna la fel de intim


precum o [oapt`.
Am ajuns aici. S` urc eu, sau cobori tu?
Tiffany sim]i un fior pe [ira spin`rii, ca [i cnd buzele lui \i
atinser` ceafa, iar r`suflarea lui \i gdilase pielea.
Sunt gata, spuse ea, cu vocea gtuit` de emo]ie. Cobor imediat.
|nchise [i \[i \nc`l]` repede noile ghete din piele crem, \ntrebndu-se dac` lui Mitch \i vor pl`cea. Apoi \[i \n[f`c` haina [i
geanta [i ie[i gr`bit` spre lift. Era la jum`tatea drumului pn` la
parter cnd, brusc, \[i d`du seama ce se petrecea de fapt. Ea [i
Mitch aveau o \ntlnire. De fapt, nu le f`cea lui Jackie [i fratelui
s`u o favoare jucnd rolul de [ofer sau de ghid al turului. El o
invitase \n ora[, pentru a lua cina, doar ei doi.
Emo]ia r`bufni \n sufletul ei, ca o sticl` de [ampanie agitat`.
Zmbind \n timp ce u[ile liftului se deschideau, observ` vag un
b`rbat \nalt stnd \ntr-o parte a u[ilor, dar nu se uit` direct la el,
ci ie[i \n grab` \n hol, ner`bd`toare s` fie lng` Mitch.
Auzind un rs familiar, se opri, se \ntoarse \ncet, [i se holb` uimit`
la acel b`rbat elegant pe lng` care trecuse atingndu-l u[or.
Mitch!
El rse [i \ntinse minile pentru a le lua pe ale ei, tr`gnd-o
spre el.
De ce e[ti a[a surprins`?
Tu! Vreau s` spun, Doamne, Dumnezeule, e[ti... R`mas`
f`r` cuvinte, se uita la el, cercetnd pardesiul de ca[mir deschis
peste o jachet` sport de tweed, un pulov`r de culoarea
filde[ului, pantalonii care-i veneau ca turna]i.
E[ti \mbr`cat superb, spuse ea \n cele din urm`.
Trebuie s` fi ar`tat destul de r`u d`]ile trecute cnd m-ai
v`zut, dac` consideri c` asta \nseamn` superb \mbr`cat,
remarc` el, lundu-i mna sub bra]ul s`u. Chiar trebuie s` pari
att de [ocat`?
N-ai ar`tat niciodat` r`u, protest` ea \n timp ce el o con-

VREME FURTUNOAS~

93

ducea de-a lungul holului. E[ti... Ea rse [i scutur` din cap,


pref`cndu-se c` se uit` sup`rat` la el. Ar`]i superb oricum ai fi
\mbr`cat, [i o [tii [i tu.
Apropo de superb, spuse el, uitndu-se repede \nc` o dat`
la ea, ai fost la cump`r`turi?
Da. |ntinse \nainte un picior pentru a i-l ar`ta lui Mitch.
Ghete frumoase [i practice. Din piele. Sunt lungi doar pn` la
glezne dar au talpa aderent`. B`gnd mna \n buzunar, g`si
m`nu[ile cele noi [i le scoase pentru a i le ar`ta. Tot din piele.
|nv`].
Bine. Dar mai por]i \nc` haina de culoarea narciselor.
M` descurc cu ce am pe dedesubt, cu excep]ia acestei seri,
cnd [tiam c` voi ie[i cu un domn care m` r`sfa]` ca pe un copil,
asigurndu-se c` Cherokee-ul s`u este \nc`lzit [i confortabil
\nainte s` m` lase s` m` urc \n ma[in`. Hainele sunt scumpe.
Vreau s` m` asigur c` voi sta aici destul timp pentru a avea
nevoie de una nou`, \nainte de a cheltui o astfel de sum` pentru
o hain` adecvat`.
{i cnd vei fi singur`? \ntreb` Mitch cnd ajunser` la ie[irea
din hol.
Am trimis un raport preliminar la Honolulu [i a[tept un
r`spuns. Se uit` la Mitch, \n timp ce acesta \ncepuse s`-i \ncheie
un nasture la hain`. Puteam s` fac [i eu asta.
Mitch se \ncrunt`.
Cred c` puteai. Dar el termin` oricum ce \ncepuse. Nu ai
e[arf`, se strmb` el.
Am spus c` \nv`], nu c` am s` [i promovez, i-o \ntoarse ea.
Totu[i nu se putea ab]ine s` nu zmbeasc`, constatnd cu
surprindere c` \i pl`cea felul \n care Mitch avea grij` de ea [i \i
acorda atta aten]ie.
O jum`tate de or` mai trziu se aflau \ntr-un bistrou \n stil
mediteranean, mncnd calamar. Se a[tepta la un interogatoriu
\n ceea ce privea raportul pe care \l trimisese companiei despre

94

GAIL DOUGLAS

Canfield Farm, dar Mitch nu p`rea ner`bd`tor s` vorbeasc`


despre afaceri. P`rea mai interesat s` afle mai multe despre ea,
\mbiind-o s`-i dezv`luie mai multe despre Tiffany Greer, mai
multe dect spusese ea vreodat` cuiva, mai multe dect se gndea ea c` cineva vrea s` afle. Cu toate acestea, nu i-a povestit
despre b`rbatul care o \nv`]ase s` aib` grij` \n ce persoan` \[i
investea \ncrederea. |n perioadele lui bune, Trevor Black era
aproape la fel ca Mitch, iar aceast` u[oar` asem`nare de caracter
nu o l`sa s` se simt` \n largul ei. Pentru aceast` singur` sear`, nu
dorea s` se \ntrebe dac` Mitch sem`na cu Trevor cnd era \n
momentele cele mai proaste.
Cnd ajunse la un subiect mai delicat, acela de a-l \ntreba pe
Mitch despre fizioterapia de care avusese nevoie, el r`spunse
doar:
Am avut un accident la schi.
Apoi, cu un surs, f`cndu-i cu ochiul, el ad`ug`:
Se mai \ntmpl` chiar [i celor mai buni dintre noi. Apropo
de schi, cred c` e[ti un adev`rat as la schi nautic.
Bine, se gndi Tiffany, deci nu voia s` vorbeasc` despre accident, iar ea nu avea de gnd s`-l scie cu \ntreb`rile.
Nu sunt chiar un as, dar nici nu sunt att de ne\ndemnatic` precum sunt pe z`pad`, spuse ea rznd, [i continu` conversa]ia discutnd despre oamenii deosebi]i pe care \i cunoscuse
\n acea zi la cursul lui.
Ea \[i d`dea seama pentru prima dat` c` era curtat`. Era un
cuvnt demodat, gndi ea, dar unul care punea punctul pe i.
|ntr-adev`r Mitch \ncerca s-o cucereasc`. O f`cea s` se simt` de
parc` nici o alt` femeie nu mai exista pentru el. Tachin`rile lui
erau blnde, nu erau menite s` provoace. Nu existau mesaje cu
substrat, nici momente de abia re]inut` dorin]` \ntrerupt` de
sentimente trec`toare de nep`sare. Era abil, o flata, ar`ta chiar
sentimente de afec]iune fa]` de ea. Dac` punea la cale o scen` de
seduc]ie, atunci se descurca de minune.

VREME FURTUNOAS~

95

Cnd o conduse \n camera ei, Tiffany se \ntreb` dac` el avea


vreun plan ascuns \n mnec` pentru a se autoinvita s` intre. Ea
spera ca el s` aib` unul.
Cnd ea deschise u[a, el intr` pur [i simplu, \nchiznd apoi
u[a \n urma lor. Dar, \n timp ce se uita \n jurul s`u, comentariul
lui nu fu chiar att de romantic:
Asta nu-i bine, spuse el \ncruntndu-se. Asta nu-i bine
deloc.
Stnd lng` el, Tiffany \i urm` privirea cu un zmbet confuz.
Ce nu-i bine? Ce nu-]i place?
Camera asta. Nici m`car nu-i un apartament.
Managerii juniori nu merit` apartamente, explic` ea. Va trebui s` a[tept pn` ce voi fi pre[edinta companiei pentru a
beneficia de un astfel de lux.
{i ambi]ia ta arz`toare este s` fii pre[edintele unei companii? \ntreb` Mitch, str`pungnd-o cu ochii s`i negri.
Nu aceasta este ambi]ia oricui? \ntreb` ea, pe deplin
con[tient` c` existau tot felul de oameni care nu aspirau la
func]ii importante [i pline de succes \n cadrul vreunei afaceri
inclusiv ea \ns`[i. Dar \[i d`du seama c` mai curnd l-ar fi enervat pe Mitch. Seara fusese prea pl`cut`. |i lipseau scnteile. {i \n
plus, ea mai avea ceva s`-i spun` acestui b`rbat, [i anume c` era
iritat` de atitudinea lui.
Chiar [i tu ai mai mult` ambi]ie dect vrei s` recuno[ti,
remarc` ea. Se \ntoarse pentru a-i adresa cel mai inocent zmbet
al ei, [i \l \ntreb` cu dulcea]` \n glas: De fapt, cte magazine de
articole sportive ai \n lan]?
El ridic` o sprncean`.
Conteaz`?
Nu neap`rat. De fapt, a[ prefera s` nu-mi spui. Imaginea ta
de hedonist iresponsabil a fost deja terfelit` destul de acea
diplom` \n afaceri a ta, ca s` nu mai vorbim de acea c`l`torie \n
vest pe care ai f`cut-o pentru a-]i ajuta noul manager s` se orga-

96

GAIL DOUGLAS

nizeze, [i de munca voluntar` depus` de tine ca psihoterapeut.


Dac` a[ mai [ti cteva lucruri bune despre Mitch Canfield pe
lng` ce am aflat deja, mi-ar putea veni anumite idei stranii pe
care lui nu i-ar pl`cea ca femeile lui s` le aib`.
Ochii lui se \ngustar` \n timp ce se \ndrepta c`tre ea.
{tii, \mi place cum sun` asta, spuse el t`r`g`nat.
Tiffany ridic` repede garda.
Cum sun` ce?
Expresia femeile lui. Mai ales cnd te incluzi [i pe tine \n
acea categorie.
E un fel de-a spune, \l \ntrerupse Tiffany \n grab`,
retr`gndu-se din calea lui.
Zmbetul lui era mai insolent ca niciodat`.
Doar un fel de-a spune? E[ti sigur`?
Bine\n]eles.
Gambele ei lovir` patul. Se \ntreba dac` subcon[tientul ei
pl`nuise \ntreaga manevr`. Nu era oare fericit` s`-l aib` din nou
lng` ea pe rebelul ei \n locul lui Mitch, gentlemanul perfect care
fusese toat` seara? Voia oare ca el s` ignore orice riscuri [i s-o
arunce \n pat?
Cu toate acestea, orice ar fi pl`nuit subcon[tientul ei, ra]iunea
\i intr` \n panic`.
Cu siguran]` nu m` a[teptam s` iei textual ceea ce am spus,
zise ea, auzind o not` de disperare \n vocea sa, [i \ncerc` s` intre
\n ofensiv`. |ncerci s` ascunzi faptul c` m-ai... m-ai insultat.
El \ntinse minile [i \ncepu s`-i desfac` nasturii de la hain`.
Cum te-am insultat, iubito?
F`cnd dou` afirma]ii arogante [i egoiste, spuse ea captivat`
de mi[c`rile dibace ale degetelor lui, fiind incapabil` s` ridice
mna [i s`-l opreasc`. La \nceput, ai spus c` e[ti att de irezistibil
\nct eu...
Irezistibil? o \ntrerupse el cnd termin` de desf`cut nasturii
[i \[i strecur` minile sub haina ei pentru a-i cuprinde talia, apoi

VREME FURTUNOAS~

97

continu`. Asta \mi aminte[te ceva. }i-am spus ct de frumoas` [i


apetisant` ar`]i \n seara asta? Culoarea asta a piersicii este
dr`gu]`. Str`luce[ti \n ea. Nici nu mai aveam nevoie de lumnare
la masa noastr`.
Coborndu-[i capul, el \i prinse lobul urechii \ntre din]i [i i-l
mu[c` blnd, \n timp ce degetele mari o mngiau u[or pe sub
sni prin pulov`r.
Dar te-am \ntrerupt, murmur` el dup` o clip`. Ce spuneai?
Tiffany l`s` capul pe spate \n timp ce el \i l`sa pe gt s`rut`ri
ude [i fierbin]i.
Spuneam?
Despre cum te-am insultat f`cnd dou` afirma]ii arogante [i
egoiste, \i reaminti el. Degetele lui mari urcar` spre vrfurile
snilor ei, mi[cndu-se \nainte [i-napoi, fr`mntndu-le pn`
cnd sfrcurile \mpunser` agresiv ]es`tura moale a pulov`rului ei.
Prima mea afirma]ie p`rea s` aib` de-a face cu faptul c`
sus]ineam c` sunt irezistibil, murmur` el. Att de irezistibil \nct tu...
F`cu o pauz` pentru a continua cu s`rut`rile \n jos pe maxilarul ei, apoi atinse un loc sensibil de sub b`rbie [i \ntreb` \ntr-o
[oapt` r`gu[it`:
Att de irezistibil \nct tu ce, Tiffany?
Nu-mi amintesc, spuse ea, pierzndu-[i treptat r`bdarea \n
timp ce \[i strecura minile \n jurul taliei lui Mitch [i \[i b`ga
minile pe sub pulov`rul lui. Sunt \nfierbntat`. Prea \nfierbntat` ca s` pot gndi.
{tiu, spuse Mitch lipindu-[i gura de a ei. |nfierbntat`, dar
frumoas` [i excitant`.
Nu asta am vrut s` spun, protest` ea cu disperare. M`
refeream la hain`. Mor de cald \n ea.
Mitch chicoti, [i o secund` mai trziu haina ei z`cea pe podea
la picioarele patului.
E mai bine? \ntreb` el dezmierdndu-i buzele cu mu[c`turi
[i mngieri.

98

GAIL DOUGLAS

Ea r`spunse \ncol`cindu-[i bra]ele \n jurul gtului lui [i


mngindu-i \ncet, cu limba, buza de jos. Extaziat` de geam`tul
lui plin de dorin]`, sim]i un val de putere feminin` rev`rsndu-i-se
prin \ntreg trupul. Dorea s`-l \nnebuneasc` a[a cum o \nnebunea [i el pe ea.
Dar deodat` el o prinse de umeri [i o ]inu la distan]`.
Cred c-ar fi mai bine s` plec de-aici, spuse el cu o voce
groas` [i cu r`suflarea \ntret`iat`. Dac` r`mn, voi face dragoste
cu tine, [i nu vreau. Nu aici, [i nu \nc`.
De ce? \ntreb` Tiffany, prea frustrat` pentru a putea fi mai
diplomat`.
Bun` \ntrebare, spuse Mitch zmbind. Suntem \n sfr[it singuri, f`r` pericolul de a fi \ntrerup]i \ntr-un moment nepotrivit.
Nu trebuie s` ne facem griji c` vom muri \nghe]a]i. Dar se pare c`
sunt mai romantic dect am crezut. Nu vreau ca prima dat` cnd
facem dragoste s` fie \ntr-o camer` mic` de hotel, [i a[ vrea s` [tiu
c` \ntre noi este ceva mai mult dect o strict` atrac]ie fizic`.
Ea clipi.
{i te mai nume[ti rebel?
Nu, spuse el cu ochii sc`p`rnd. Tu m-ai numit rebel.
|ncruntndu-se, Tiffany \ncerc` s` fac` un pas \napoi pentru a
sc`pa din bra]ele lui. Dar patul era \nc` \n spatele ei, iar Mitch
nu-i d`dea drumul.
De ce m-ai s`rutat \n felul acesta dac` erai hot`rt s` te
opre[ti cnd eram gata s` m` fac de rs?
Uite cum stau lucrurile: eu nu sunt un sfnt, spuse el
devenind serios. {i nu erai nici pe departe gata s` te faci de rs.
E[ti frumoas` [i senzual`, iar eu n-am [tiut ce \nseamn` s`
dore[ti cu adev`rat pe cineva pn` cnd ai ap`rut tu \n via]a
mea. Tiffany, eu nu m` joc. Acum \ncerc s` c[tig aurul. Cu
mult timp \n urm` am aflat c` atunci cnd faci asta, trebuie s`
fii foarte sigur c` e[ti preg`tit, sau altfel ai putea s`-]i ratezi
[ansa [i s` ie[i p`gubit din aceast` treab`.

VREME FURTUNOAS~

99

O s`rut` pe vrful nasului, trase aer adnc \n piept de parc` ar fi


vrut s`-[i strng` toate puterile, apoi plec` de lng` ea [i se \ndrept`
spre u[`. Cu mna pe mnerul rotund al u[ii, se \ntoarse [i-i arunc`
o ultim` privire plin` de dorin]`, apoi \nchise \ncet u[a \n urma lui.
Zece secunde mai trziu, o pern` travers` \n zbor camera,
lovind u[a cu o bufnitur` mut`.
A doua zi dis-de-diminea]`, Tiffany era senin` [i muncea dup`
o noapte lung` cu prea pu]in somn [i prea multe gnduri.
Biroul ei temporar din fabrica din ora[ a companiei era mic [i
strict func]ional, dar oferea o mas` de lucru, un telefon, o secretar` [i acces la un fax [i la orice alt echipament de care ea ar avea
nevoie. Din p`cate, nu avea [i un buton pe care s` poat` ap`sa
pentru a-[i elibera gndurile de la Mitch.
Telefonul sun` la ora zece, de[teptnd-o dintr-una din multele ei reverii neinten]ionate [i reamintindu-[i c`-[i pierduse
concentrarea din nou.
Bine, am o cas` pentru tine, o anun]` Mitch de-ndat` ce
Tiffany r`spunse.
Ea se holb` la receptor.
Pentru numele lui Dumnezeu, despre ce vorbe[ti? {i de
unde [tiai unde s` m` g`se[ti?
Jackie mi-a spus, zise el, r`spunzndu-i \nti la a doua \ntrebare. {i vorbesc despre condi]iile tale de via]`. Este de ajuns s`-mi
spui, [i vin s` te conduc pentru a arunca o privire la cas`. Dac`
dore[ti, te po]i muta acolo ast`zi.
S` m` mut unde?
|n cas`, bine\n]eles.
Tiffany d`du ochii peste cap.
A, desigur. Casa.
Decise s` \ncerce s`-i pun` ni[te \ntreb`ri mai concrete.
Vrei s`-mi spui despre ce cas` vorbe[ti, de ar trebui s`-i
arunc o privire, [i de ce m` pot muta \n ea azi?
Dup` ce oft` din greu, Mitch spuse:

100

GAIL DOUGLAS

Apar]ine unui prieten de-al meu. Acum dou` s`pt`mni m-a


rugat s` am grij` de ea [i s`-i ud plantele ct timp el se va bucura de soarele din Arizona, pentru restul iernii. L-am sunat azidiminea]` pentru a-l \ntreba ce-ar spune dac` ar avea pe cineva
\n cas` care s`-i men]in` jungla s`n`toas` \n loc de un uciga[ al
vegeta]iei care s` se duc` acolo din an \n Pa[te. Mi-a spus s`
predau cheile, cu ct mai repede cu att mai bine. Plantele alea
par a \nsemna mult pentru el.
L-ai amenin]at c`-i ucizi plantele dac` nu permite unei persoane complet str`ine s` se mute \n casa lui?
Nu, i-am spus c` mi-am dat seama c` nu m` pricep la
gr`din`rit, chiar cu cele mai bune inten]ii [i cu lunga list` de
instruc]iuni pe care mi-a dat-o. Te pricepi la plante, nu-i a[a?
Da, dar...
Perfect. {tiam c` te vei pricepe. {i acum, pentru a ne
\ntoarce la subiect, ar trebui s` vezi casa ct mai curnd cu
putin]`. Ar fi o nebunie s` petreci \nc` o noapte \n acea camer`
meschin` cnd te po]i bucura de o cas` dr`gu]` [i \n acela[i timp
s` le faci o favoare unui om care iarna migreaz` \n ]`rile calde [i
plantelor lui bolnave. La ce or` s` vin s` te iau?
*

O b`taie u[oar` se auzi \n u[`.


Da? r`spunse ea, \n timp ce o emo]ie nea[teptat` \i invad`
corpul ca o injec]ie cu amfetamin`.
Cindy b`g` capul pe u[`.
Domnul Canfield este aici, spuse ea p`rnd nervoas` [i
uimit`.
Tiffany se \ncrunt`. Cindy era o blond` foarte dr`gu]`, cu
p`rul ondulat. {i avea \n jur de 19 ani. Genul de fat` tn`r`,
atractiv` din punct de vedere sexual, care ar fi orbit` de Mitch.

VREME FURTUNOAS~

101

Genul pentru care el [i-ar da fru liber farmecelor, m`car pentru a se men]ine \n form`, doar pentru a nu-[i pierde
\ndemnarea. Din acest motiv, probabil, el nu se mai putea
ab]ine de la a cuceri.
11:22, murmur` ea. A venit mai devreme.
N-am [tiut c` \l a[tepta]i, spuse Cindy cu o voce de Marilyn
Monroe, cu r`suflarea nelini[tit`. Ea intr` \n birou [i \nchise u[a
\n urma ei. Sunt o angajat` nou` a companiei. Nu-l mai v`zusem
niciodat` pe domnul Canfield. Doamne, tot ce au spus celelalte
fete este adev`rat. Este superb!
Tiffany se ridic` \n picioare [i se duse la fereastra din spatele
biroului s`u, uitndu-se afar`.
}i se pare? \ntreb` ea, \ncercnd s` par` plictisit`. Eu n-am
observat.
Cindy chicoti:
Z`u? Nu glumi]i?
Tiffany \nchise ochii.
Te rog invit`-l pe domnul Canfield s` intre, spuse ea
fixndu-[i privirea la traficul de afar`, cu trei etaje mai jos.
Reac]ia lui Tiffany \i \nt`rise [i mai mult hot`rrea de a rezista
atrac]iei lui Mitch. Nu se \ntoarse cnd auzi u[a deschizndu-se
[i apoi \nchizndu-se, nici cnd \l auzi s`lutnd-o cu un degajat
Bun`!. Dac` s-ar fi uitat la acel b`rbat, nu ar fi putut garanta c`
genunchii ei nu vor \ncepe s` tremure. Chiar mai r`u, ar putea
fugi \n bra]ele lui, [i ar ofta f`r` s` se poat` ab]ine.
Bun` diminea]a, spuse ea cu o voit` indiferen]`, uitndu-se
\n continuare la traficul aglomerat. |nainte de a zice ceva, vreau
s`-]i spun c` \]i sunt foarte recunosc`toare pentru toate eforturile, dar nu-]i apreciez atitudinea autoritar`. {i \nc` ceva: a[
vrea s`-]i intre \n capul acela de mascul \ncrezut, c` eu nu sunt
responsabilitatea ta. Hainele mele nu sunt responsabilitatea ta.
Condi]iile \n care locuiesc nu sunt responsabilitatea ta. A[a c`,
te rog, las`-m` s`-mi fac treaba, s` fac propriile gre[eli, [i s`

102

GAIL DOUGLAS

decid eu \ns`mi micile detalii cum ar fi de exemplu unde voi


locui, ct timp voi locui aici, bine?
O lini[te de cteva secunde se a[ternu \n camer`, apoi
neputnd reac]iona imediat, el spuse cu surprindere:
Nu \n]eleg. Ce am f`cut?
Tiffany \nghe]`. Vocea aceea... Era o oarecare diferen]`...
|ntorcndu-se, sim]i un val de ro[ea]` acoperindu-i fa]a.
Pete!
El ridic` o sprncean`.
Cine ai crezut c` este? Am auzit-o pe Cindy cnd ]i-a spus c`
sunt...
Se opri brusc, apoi zmbi.
Mitch?
Tiffany gemu [i se \ntoarse la scaunul ei. Se cufund` \n el,
\ngropndu-[i fa]a \n palme.
Ar ajuta cu ceva dac` \mi cer scuze?
Nu, pentru c` nu este nevoie de a[a ceva.
Pete se a[ez` pe scaunul din fa]a ei.
Eram prin fabric` verificnd ni[te ambalaje noi pentru
cereale, a[a c` m-am gndit s` trec pe la tine s` v`d dac` prime[ti
toat` cooperarea de care ai nevoie.
Tiffany d`du din cap, apoi l`s` minile \n jos [i \l privi pe Pete.
|nainte de a m` \ntreba, vreau s` te asigur c` Mitch nu a
f`cut nimic deplasat.
|n afar` de faptul c` te-a sup`rat, dup` cte v`d. Ce-a mai...
Pete fu \ntrerupt cnd Cindy b`g` capul din nou pe u[`.
Mai este un domn Canfield aici!
Ochii fetei erau ca ni[te fafurioare albastre de por]elan,
sc`p`rnd cu o emo]ie abia controlat`.
S`-l poftesc \n`untru [i pe domnul?
Bine\n]eles, spuse Tiffany re]inndu-[i un chicotit care era
pe jum`tate amuzat, pe jum`tate nervos.
Cindy \l conduse \n`untru cteva secunde mai trziu, uitndu-se

VREME FURTUNOAS~

103

\n sus la el [i b`tnd din gene. Tiffany era uimit`. Nu-[i d`duse


seama c` femeile chiar f`ceau gesturi de genul acesta. Spera c`
ea nu f`cea la fel, cu toate c` nu era sigur` de ce era capabil`
cnd Mitch se afla prin preajma ei.
Cindy p`r`si camera la fel de [ov`itoare ca un copil care
fusese trimis la culcare tocmai cnd o petrecere a adul]ilor devenea interesant`. De \ndat` ce ea \nchise u[a, Pete se ridic` \n
picioare [i se \ntoarse spre Mitch.
M` bucur c` e[ti aici, fr`]ioare. Tocmai o \ntrebam pe
Tiffany ce ai f`cut de ai sup`rat-o, dar de vreme ce e[ti aici, \mi
po]i spune tu \nsu]i.
Mitch se uit` la Tiffany.
Te sup`r` ceva?
Numai faptul c` par a avea prostul obicei de a-l confunda
pe fratele t`u cu tine, r`spunse ea.
~sta-i un obicei extrem de prost, spuse Mitch, cu ochii
juc`u[i. I-ar putea pricinui multe necazuri cu Jackie. {i cu mine,
a[ putea ad`uga.
Tiffany se scul` furtunos de pe scaun [i \[i sprijini minile pe
birou \n timp ce se apleca spre el.
Nu a[a am vrut s` sune.
A[a cum? \ntreb` Pete.
Mitch \i zmbi.
Chiar a[a, Tiffany, a[a cum?
|ndreptndu-se, ea ezit`, lund \n considerare posibilitatea de a
se arunca pe fereastr`. Dac` jos nu era nici un morman de z`pad`
pentru a-i atenua c`derea, nu conta. Ar fi murit de ru[ine oricum.
Te rugam s` iei \n calcul posibilitatea c` a[ fi capabil` s`-mi
conduc singur` via]a. Din p`cate, s-a dovedit c` de fapt vorbeam
cu Pete.
Ne asem`n`m att de mult, coment` Mitch uitndu-se la
fratele lui mai mare. El e mai solid. Eu sunt mai simpatic.
Pete morm`i [i-[i d`du ochii peste cap.

104

GAIL DOUGLAS

Nu l-am v`zut pe Pete, \i explic` Tiffany printre din]ii


\ncle[ta]i. Eram la fereastr` cnd el a intrat [i am \nceput s`
vorbesc f`r` s` m` \ntorc.
Mitch chicoti cu imens` satisfac]ie.
Nu m` puteai privi \n ochi cnd \mi spuneai s` nu m` mai
amestec, nu-i a[a? Nu te-am avertizat eu cu mult timp \n urm`, s`
te ui]i pe unde mergi? Acel sfat se aplic` [i \n cazul \n care critici
pe cineva, ct [i \n cazul \n care ie[i din aeroport [i calci pe un
trotuar acoperit de polei.
Tiffany se uita la el, iar gura ei se str`duia s` articuleze o
replic`, dar nu reu[i. |n cele din urm` un mrit \i r`sun` adnc
\n gt, se cufund` din nou \n scaunul ei, [i \[i sprijini b`rbia pe
ambii pumni.
Pete, dac`-]i g`se[ti vreodat` fratele \nfipt cu capul \n jos
\ntr-un cmp acoperit cu un strat de z`pad`, vei [ti cine i-a f`cut
asta, morm`i ea.
V` rog, se poate s`-mi spun` [i mie cineva ce-i cu voi doi?
spuse Pete, uitndu-se cnd la unul cnd la cel`lalt. Ave]i un limbaj al vostru. Jackie pare s` v` \n]eleag` conversa]iile, dar eu nu
le pot urm`ri.
Tiffany m` g`se[te un pic cam exagerat de autoritar, \i
explic` Mitch.
Attila hunul era un pic cam exagerat de autoritar,
replic`Tiffany.
|ncerc s`-]i fac via]a mai u[oar`, o \ntrerupse Mitch. Chiar
nu \n]elegi? Vreau s` c[tig pariul.
Tiffany se uit` fix la el, [i o c`ldur` mole[itoare \i p`trunse
brusc \n corp. El dorea ca ea s` considere c` putea ]ine piept
condi]iilor din Winnipeg. Dorea s` r`mn`.
Vrei? murmur` ea dup` un lung moment tensionat.
Ce pariu? \ntreb` Pete ar`tnd de parc` era gata-gata s`
\nceap` s` arunce cu ceva \n ei.
Mitch se \ntoarse spre fratele s`u.

VREME FURTUNOAS~

105

Am aranjat ca ea s` foloseasc` apartamentul lui John Kozak


\n loc s` stea \ntr-un hotel, oferi el o explica]ie par]ial`.
Pe bune? Casa lui John Kozak? Pete se \ntoarse c`tre Tiffany:
Ce mai a[tep]i? Accept`!
Pentru o clip`, Tiffany \i privi pe cei doi b`rba]i, apoi oft`. |i
ajungea un singur Canfield c`ruia s`-i ]in` piept. Doi Canfield,
era deja o lupt` pentru o cauz` pierdut`.
Ai dreptate, spuse ea ridicndu-se \n picioare [i ducndu-se
spre micul dulap unde era ag`]at` haina ei.
Pn` ce ea ajunse la dulap, Mitch deschisese deja u[a
dul`piorului. |n timp ce \i scotea haina galben` [i i-o ]inea lui
Tiffany pentru a o \mbr`ca, \[i l`s` privirea s` alunece peste ea.
Frumos costum, coment` el. |]i st` foarte bine \n ro[u. Dar
astea nu sunt exact hainele pe care le-a[ numi c`lduroase pe sub
aceast` hain`. Ce-ai zice de un pulov`r c`lduros \n locul acelei
bluze \nflorate de m`tase?
Tiffany \[i strecur` minile \n mnecile hainei.
De vreme ce merg cu taxiul tot timpul, aceast` hain` e
bun`, [i nu e nevoie s`-mi pun multe pe sub ea. {i \n plus, azi
sunt numai -17 grade.
|i arunc` lui Pete o privire imploratoare.
Acum \n]elegi de ce devin iritat` cu acest b`rbat? Nici mama
nu m-a cic`lit vreodat` a[a cum o face el. El...
|ntorcndu-se cu fa]a spre Mitch, se opri brusc din vorbit. O
privea surznd, cu un zmbet att de atr`g`tor, \nct \i lu`
r`suflarea.
Doar -17 grade, spuse Mitch cu blnde]e. DOAR. Nici m`car
nu [tii ce spui. Iubito, cnd te hot`r`[ti s` c[tigi un pariu, mergi
pn` la cap`t.
Tiffany se holba la el, cu ochii mari de uimire.
Doamne fere[te, m` transform \ntr-o nordic`?
Mitch rse [i o prinse u[or cu o mn` de ceaf`.
M` duc s` iau jeep-ul [i s`-l aduc \n fa]a u[ii \n timp ce-]i pui

106

GAIL DOUGLAS

tu ghetele, murmur` el, apoi \i atinse buzele cu ale sale s`rutnd-o


posesiv, cu \ndr`zneal`, dar \n acela[i timp cu blnde]e. Ridicnd
apoi capul, \i mai arunc` un zmbet care topi fiecare os din corpul ei, apoi o eliber`.
Ne vedem mai trziu, Pete, spuse el relaxat, \n timp ce se
\ndrepta spre u[`.
Sigur. Bine\n]eles. Mai trziu, murmur` Pete.
Limpezindu-[i mintea \nce]o[at`, dup` ce Mitch plec`, Tiffany
se uit` la Pete zmbindu-i [i ridicnd din umeri, spernd c`
ro[ea]a din obraji, privirea mirat` [i r`suflarea neregulat` nu
erau prea evidente.
Aceast` purtare exagerat de protectoare a lui Mitch este
secretul succesului s`u la femei? \ntreb` ea cu un rs tremurat \n
timp ce se a[eza pentru a-[i pune ghetele. Aten]ie constant` [i
d`d`ceal`, ct mai mult flirt, toate acestea alc`tuind o combina]ie
irezistibil de atr`g`toare?
Pete scutur` \ncet din cap, de parc` el \nsu[i ar fi fost \n
trans`.
Din cte [tiu eu, nu. Fratele meu este exact opusul. Dac`
vrei p`rerea mea, de obicei el este prea nep`s`tor fa]` de sentimentele altora. Tiffany, cu tine, v`d un Mitch cu totul nou. Nici
m`car cu logodnica lui nu era att de atent.
Punndu-[i [i cealalt` gheat`, Tiffany ridic` brusc capul,
l`snd gheata s` atrne pe vrful degetelor de la picioare.
Logodnic`?
Fosta, spuse repede Pete. Foarte fost`. Acum opt ani.
Domni[oara [i-a luat t`lp`[i]a exact dup` accidentul lui Mitch,
cnd a aflat c` exist` riscul ca el s` nu mai poat` merge din nou,
[i cu att mai pu]in s` aib` vreo [ans` s` devin` o celebritate sau
s` se \mbog`]easc` de pe urma publicit`]ii.
Accident, se gndi Tiffany. Accidentul de schi pe care Mitch l-a
considerat neimportant atunci cnd ea \l \ntrebase despre
fizioterapia lui?

VREME FURTUNOAS~

107

S` nu mai poat` merge din nou? repet` ea cu voce stins`.


Celebritate? Publicitate?
Peter se \ncrunt`.
Se pare c` Mitch nu ]i-a povestit multe lucruri despre el,
murmur` Pete.
Se pare c` nu, spuse Tiffany rec`p`tndu-[i repede calmul
[i controlndu-[i reac]iile. Se aplec` din nou pentru a-[i \nc`l]a [i
a doua gheat`. Dar de ce ar face-o? Faptul c` este escorta mea
temporar`, nu-l oblig` s` m` pun` la curent cu povestea vie]ii lui.
Ridicnd capul, ea reu[i s` zmbeasc`.
{i nu-]i face griji, Pete. Nu-i voi cere detalii despre asta.
El se str`dui s` schi]eze un zmbet.
Nu e[ti genul de femeie curioas`?
Sunt genul de femeie foarte curioas`, recunoscu ea. Dar \]i
promit c` nu voi \ncerca s` scot de la Mitch restul pove[tii.
E[ti o femeie neobi[nuit`, Tiffany.
Mul]umesc, spuse ea zmbindu-i din nou dup` ce se ridic`
\n picioare [i \[i lu` po[eta dintr-unul dintre sertarele biroului,
sim]ind un brusc sentiment de vin`. Ba chiar era curioas`. Punea
cap la cap frnturi de informa]ii cu viteza unui computer, [i
\ncerca s` g`seasc` ni[te metode de a completa restul pove[tii.
Acea remarc`, \n orice caz, a sunat cam misogin, \l tachin`
ea, spernd c` Pete nu era capabil s` citeasc` ce gndea ea.
Precum \n]elegeau so]ia [i fratele s`u.
{i nu-i putea citi gndurile, zmbetul lui l`rgindu-se.
Cred c` ai dreptate. Deci, acum c` a vorbit gura f`r` mine [i
am reu[it s` te sup`r, ar fi mai bine s` plec.
Se \ntoarse [i plec`, dar veni \napoi dup` cteva secunde,
b`gnd capul pe u[` [i spunnd \ncet:
Dar tot e[ti o femeie neobi[nuit`. {i cred c` fratele meu este
destul de de[tept \nct s` o [tie [i el.
Cu toate c` rse, Tiffany era mai nel`murit` ca niciodat` \n
privin]a lui Mitch. Dac` el era \ntr-adev`r att de diferit cu ea pre-

108

GAIL DOUGLAS

cum spusese Pete, de ce nu o considera destul de neobi[nuit`


sau destul de special`, pentru a avea \ncredere \n ea? Era ea oare
\nc` o simpl` cucerire, mai interesant` dect celelalte doar pentru c` era greu de abordat?
Amintirea r`spunsului ei emo]ionat [i necontrolat la simpla
lui atingere f`cu aceast` teorie s` dispar` foarte repede. Nu ea
era cea greu de abordat.
Probabil c` cea mai simpl` explica]ie era cea corect`. El era
tipul de cuceritor ocazional. Contrar genului de turist sociabil cu
care Tiffany era obi[nuit` \n Hawaii, el nu se sim]ea bine vorbind
despre sine.
Tiffany se \ncheie la hain`, \[i trase m`nu[ile \n mini, [i
p`r`si biroul, dorindu-[i s` nu-i fi f`cut lui Pete acea promisiune
pripit` de a nu-i cere detalii lui Mitch.
Cindy, voi lipsi cteva ore, spuse ea trecnd pe lng` biroul
secretarei.
Cum Cindy nu r`spunse, Tiffany se uit` \napoi la ea. Fata se
uita \n gol, pierdut`.
Nu te ambala prea tare gndindu-te la cei doi superbi
b`rba]i Canfield, spuse Tiffany cu un zmbet pref`cut
decep]ionat. Cel mare are o c`snicie fericit`.
Cindy zmbi plin` de speran]`.
{i cel mai tn`r?
Este deja ocupat, r`spunse Tiffany cu hot`rre.
Fir-ar s` fie! spuse Cindy oftnd. Cei buni sunt \ntotdeauna
lua]i.
Tiffany plec` repede, cu greu venindu-i s` cread` ceea ce
f`cuse [i \ntrebndu-se ce-ar crede Mitch dac` ar [ti c` ea [i-l
adjudecase.

Capitolul 10
|n momentul cnd Mitch vira cu jeep-ul s`u pe o strad` la
cteva blocuri de locul unde \i spusese el c` locuie[te, Tiffany
ardea de o curiozitate frustrant`.
Ei poftim, gndea ea filozofic. Cnd era cu Mitch totdeauna
ardea de ceva frustrant. |n acel moment ardea [i de furie.
F`cea ea socoteala: un accident la schi care \l f`cuse pe
Mitch s` aib` nevoie de un fizioterapeut; un moment pierdut
pentru a-[i c[tiga faim` [i avere; o logodnic` ce \l p`r`sise
exact cnd avea mai mult` nevoie de ea.
Acestea erau exact gndurile care o \nfuriau pe Tiffany [i-i
r`scoleau mintea de a[a manier` \nct s` nu fie \n stare s` se
adune. Continua s` se cantoneze cu gndul la acea nenorocit`
de logodnic`, dorindu-[i s` se poat` \ntoarce \napoi \n timp [i
s`-i bage min]ile-n cap tmpitei `leia. Nu putea \n]elege cum
poate fi cineva lipsit de inim`. Cum poate cineva renun]a la un
b`rbat ca Mitch care a fost cu ea att de bun \nct s`-i cear` s`
se c`s`toreasc` cu el; asta nu putea ea s` \n]eleag`!
Nici nu era de mirare c` el se transforma \ntr-un playboy cu
\nclina]ii spre western.

110

GAIL DOUGLAS

Tiffany a trebuit s`-[i ]in` gura \n mod repetat pentru a nu-[i


\nc`lca promisiunea f`cut` lui Pete. Ea fu bucuroas` cnd Mitch
trase ma[ina pe o alee lung` [i opri.
Iat` noul t`u c`min, departe de cas`, zise el cu mndrie
nedisimulat`. |n afar` de cazul cnd, desigur, te hot`r`[ti s` te
compor]i cum nu trebuie [i s` refuzi un prieten la nevoie.
Tiffany zmbi. Declara]ia lui Mitch era f`cut` s` sune ca [i
cnd ea \i f`cea cuiva o favoare.
De afar` aceasta ar`ta ca o construc]ie obi[nuit` cu dou`
etaje, ridicat` mult \n interiorul propriet`]ii [i \n mijlocul unui
num`r suficient de arbori pentru a li se spune p`durice.
Priveli[tea era atr`g`toare chiar [i \n miezul iernii, dar Tiffany
putea ghici ramurile gola[e abia vizibile din strad`.
Imediat ce intrar` amndoi \n cas`, Tiffany \n]elese de ce
Pete o sf`tuise s` pun` mna pe ea. Aceasta p`rea s` fi fost
demolat` \n interior [i complet reproiectat` pentru a c`p`ta un
aspect mai aerisit, mai luminos.
Ei, b`ie]i, iat-o, a sosit! strig` Mitch \n timp ce o ajuta pe
Tiffany s`-[i scoat` haina.
Tiffany privi \n jurul ei frem`tnd.
Plantele, zise Mitch, r`spunznd privirii ei \ntreb`toare.
M` gndeam c-ar fi mai bine s` le spun c` a sosit ajutorul \n caz
c` una dintre ele ar avea de gnd s` moar` [i are nevoie doar
de-o raz` de speran]` ca s` poat` s-o mai duc` pu]in.
Scuturnd din cap [i rznd, Tiffany \[i l`s` privirea s` treac`
pe lng` el c`tre grupul de plante care formau o desp`r]itur`
\ntre holi[orul de intrare [i camera de zi.
Sfinte Sisoe, n-ai glumit! coment` ea.
S`rmana de tine, [opti ea melodios \n timp ce ridica o
tulpin` care \[i pierduse prospe]imea [i rupse cteva frunzuli]e
ve[tejite.
Nu-]i face griji, frumoaso, [tiu eu ce trebuie s` fac pentru
ca s` te sim]i mai bine. O s` am eu grij` de tine.

VREME FURTUNOAS~

111

Aha, deci a[a trebuie s` vorbe[ti cu ele? zise Mitch, vocea


lui vibrnd de bucurie abia st`pnit`. B`nuiesc c` am gre[it
total pn` acum.
Dar tu cum f`ceai? \ntreb` Tiffany aplecndu-se asupra
unei plante c`]`r`toare care se ofilea din lips` de aer. Le d`deai
ordine s` se men]in` \n form`?
Ctu[i de pu]in, protest` el pe un ton jignit. M-am purtat
foarte prietenos. Le spuneam scorurile la meciuri, le d`deam
prognoza meteo [i chestii de felul `sta.
Tiffany \i arunc` o privire plin` de comp`timire.
E[ti tr`snit. Chiar nebun.
Recunosc c` mi-a lipsit un schi de la pereche de curnd,
zise el vesel. Asta \mi aduce aminte c` mi-am permis s`-]i \nlocuiesc echipamentul cu unul de \nchiriat, decent, cnd m-am
\nvrtit prin magazine. Cred c` o s` observi o diferen]` mare
cnd o s` facem o coborre \n dup`-amiaza asta.
Ea se \ntoarse brusc [i se holb` la el.
Ce-ai zis?
Am zis c` mi-am permis s`...
Te-am auzit, dar pur [i simplu nu-mi vine s` cred. Cum
adic` mi-ai \nlocuit schiurile? Ce-ai f`cut cu ele?
Le-am dat la un dogar care face butoaie, \n caz c` le poate
folosi ca doage de calitatea a treia, r`spunse Mitch cu aplombul
s`u obi[nuit \n timp ce-[i scotea jacheta [i o ag`]a \n cuier.
Tipul care ]i le-a vndut te-a citit, iubito. Sunt ciupite [i uzate [i
pe deasupra mult prea lungi pentru tine. Chiar [i be]ele sunt
de la recuper`ri. {i \nainte de a-ncepe s`-mi spui c` sunt arogant, ]ine-]i frumoasa ta guri]` cteva clipe [i las`-m` s`
sfr[esc. |n primul rnd banii de \nchiriere sunt din partea
casei. |n al doilea rnd, refuz s`-]i permit s` ri[ti o glezn` rupt`.
Sunt tare bucuros c` ne afl`m pe un teren plat, c` altfel ai fi
putut-o lua la vale de pe un deal schiind cu un echipament la
fel de pr`p`dit, f`r` a mai pune la socoteal` hot`rrea ta

112

GAIL DOUGLAS

\nc`p`]nat` mai mare dect sim]ul m`surii. El \[i cobor\


privirea la picioarele ei. Ai nevoie de ajutor la bocancii `ia?
Nu, mul]umesc, zise Tiffany ]fnoas`. |ncepu s` [i-i scoat`
singur`, ]innd c`lciul unuia cu vrful celuilalt. Ce am eu
nevoie, zise ea dup` ce-[i scoase primul bocanc [i se apucase s`
[i-l scoat` [i pe-al doilea, este s` g`sesc un mijloc s` scap de
tine, pentru c` nici nu vreau, nici nu am nevoie de... de... |n
graba sa \[i pierdu echilibrul cu piciorul pe jum`tate ridicat [i
bocancul pe jum`tate scos. B`tnd aerul cu bra]ele \ntinse lateral ca un echilibrist pe srm` se lupt` s`-[i recapete echilibrul, dar \n zadar. O lu` la vale \ntr-o parte. Noroc c` Mitch era
acolo ca s-o prind` strecurndu-i un bra] pe dup` mijloc [i
tr`gnd-o spre el \n timp ce \i scotea cu cealalt` mn` [i al
doilea bocanc.
Ce ziceai? \ntreb` el coborndu-[i privirea asupra ei cu un
amestec de satisfac]ie [i amuzament care o scotea din min]i.
|mpresurat` de bra]ele lui puternice care \i confereau un
sentiment de securitate, Tiffany \[i d`du pe spate capul [i
\ncerc` s`-l fixeze cu privirea, dar sfr[i prin a izbucni \n rs.
B`rbatul acela era irezistibil. Era gata s`-[i uite toate preceptele
chiar din ziua \n care \l cunoscuse. El \i demola pur [i simplu
toate barierele de ap`rare, indiferent ct de mig`los [i le construise [i reconstruise.
Pari a fi \ntotdeauna prin preajm` pentru a m` prinde ori
de cte ori sunt gata s` cad, sau s` m` readuci la culcare dup`
ce mi-a s`rit somnul, sau s` m` salvezi dintr-o cine [tie ce alt`
nebunie, zise ea cu un zmbet plin de triste]e. S` [tii c` nu sunt
a[a. Nu sunt ne\ndemnatic`, de regul`, sunt repezit` sau chiar
adormit` \n momentele cele mai nepotrivite. Aproape c` nu m`
recunosc nici eu de ct`va vreme.
Zmbetul amuzat al lui Mitch disp`ru, iar bra]ele sale se
strnser` [i mai tare \n jurul mijlocului ei.
Crede-m`, cunosc acest sentiment, zise el \ncet.

VREME FURTUNOAS~

113

Respira]ia ei parc` se opri \n piept. Buzele i se desp`r]ir`


instinctiv, iar toat` fiin]a ei se contopi cu a lui.
Mitch, murmur` ea con[tient` totu[i c` se aflau singuri [i
nu \ntr-o camer` de hotel. Puteau face dragoste nestingheri]i.
{i ea dorea asta. Dumnezeule, dorea att de mult s` fac`
dragoste cu omul acesta \nct nu se putea gndi la nimic altceva.
Mitch, vreau...
El \[i drese vocea [i \[i \ncle[t` degetele \n jurul \ncheieturilor minilor ei, ridicndu-le de pe pieptul lui [i eliberndu-le
\n timp ce se \ndep`rta de ea.
Hai s`-]i ar`t casa acum, zise el cu o voce pu]in aspr`, dar
cu un ton categoric.
|n clipa aceea ar fi aruncat cu un bocanc \n el, dar se st`pni
bravnd ct fu ea \n stare [i se prelinse demn` pe lng` el c`tre
camera de zi ca [i cnd abia a[tepta s` o vad`.
Se opri \n mijlocul camerei, cu privirea m`turnd covorul
gros de culoare gri perlat [i mobila cu tapi]erie fin`. Picturile de
pe pere]i erau originale ale unor arti[ti foarte buni, la fel cum
erau [i cteva sculpturi interesante de deasupra [emineului.
Dr`gu], murmur` ea auzindu-l pe Mitch c` intr` \n
\nc`pere \n spatele ei.
Ea se \ntoarse cu bra]ele \ncruci[ate [i \i trimise o privire
plin` de \ndoial`.
E[ti sigur c` domnul Kozak dore[te ca o str`in` s`
locuiasc` \n casa lui? Are cteva lucruri foarte frumoase aici. De
ce le-ar \ncredin]a el unei persoane pe care n-a cunoscut-o
niciodat`?
John are cuvntul meu c` vei avea grij` de cas`. {i \n afar`
de asta, tot ce se afl` aici este asigurat. {i po]i s`-]i dai [i tu
seama c` e[ti binevenit`. Plantele deja s-au \nviorat. Mitch se
\ndrept` spre u[a din cap`tul cel`lalt al camerei. Haide, te-ajut
s` faci turul casei.
Tiffany \l urm` f`cnd remarci de apreciere \n timp ce

114

GAIL DOUGLAS

viziona acest c`min de o elegan]` discret`. Dar s`mn]a unei


suspiciuni nepl`cute deja \ncol]ise \n mintea ei. De ce n-a vrut
Mitch s` fac` dragoste cu ea? Era el \ntr-adev`r un Don Juan
periculos? Era oare tipul de b`rbat care nu era satisf`cut pn`
cnd nu cucerea \ntreaga fiin]` [i sufletul unei femei, care trebuia s` se asigure c` aceasta nu \l va uita niciodat` dup` ce o va
p`r`si?
Nu putea s` accepte ideea. Mitch nu putea fi a[a, gndea ea.
Mitch era prea integru pentru a avea nevoie s`-[i afirme propriul sim] al valorii sale distrugnd o alt` fiin]`.
Dar mai c`zuse o dat` \ntr-o astfel de capcan`, \[i spuse ea.
Ar fi \n]elept s` se gndeasc` la posibilitatea ca acest lucru s` se
\ntmple din nou.
Este o cas` minunat`, spuse ea pu]in crispat`. A[ dori s`
locuiesc aici. Acum hai s` discut`m despre chirie.
*

Discu]ia asupra chiriei s-a desf`[urat la un prnz cu piro[ti cu


salat` \ntr-un mic restaurant ucrainean. Mitch pretindea c` prietenul s`u era fericit s` aib` pe cineva care s`-i \ngrijeasc`
plantele [i n-ar accepta nici un b`nu], \n timp ce Tiffany refuz`
categoric s` se mute dac` nu pl`tea ct de pu]in. Nici nu \nc`pea
\n discu]ie. Nu voia s` se simt` mai obligat` dect era deja.
Pn` la urm` ajunser` la un compromis. Putea s` pl`teasc`
apa [i c`ldura consumate ct locuia acolo.
*

Mitch o sun` pe Tiffany cu pu]in \nainte de ora patru pentru a-i spune c` \ntrzie [i s` se scuze c` nu va putea s` o ia

VREME FURTUNOAS~

115

la schi pn` la urm`. Spre surprinderea lui, ea nu era acolo.


Domni[oara Greer a ie[it pu]in, r`spunse secretara cu o
voce tremurat`. Pot s` v` ajut cu ceva, domnule Canfield?
Mitch se \ncrunt` cu receptorul \n mn`. Vocea tinerei p`rea
a se auzi de la mare distan]`.
Poate \i transmite]i un mesaj domni[oarei Greer, zise el cu
un timbru exagerat de oficial. V` rog s`-i comunica]i c` sunt
re]inut pentru a studia o nou` linie de articole de sport, dar voi
termina \n jurul orei [ase. O s` iau leg`tura cu ea pe la ora
aceea.
Imediat ce sosi acas` la ora [ase \i telefon` lui Tiffany la casa
Kozak. Zmbi cnd auzi vocea ei r`spunznd, dar zmbetul i se
stinse cnd sim]i o ezitare necaracteristic` \n tonul vocii ei [i se
\ncrunt` cnd \nchise telefonul. Se scuzase c` a \ntrziat, \n special pentru c` \i fusese imposibil s` schieze f`r` el [i se p`rea c`
nu fusese afectat` prea mult c` ratase ie[irea.
Oricum sunt prea obosit`, spusese ea. Am for]at prea mult
nota pe toate fronturile \n ultima vreme. Poate c` m-a ajuns [i
pe mine. Am tot ce-mi trebuie pentru a-mi face un sandvi[, a[a
c` o s` m`nnc [i apoi m` arunc direct \n pat.
E-n regul`, se gndi Mitch. Probabil c` chiar avea nevoie
de o noapte lini[tit`. Sau poate c` acesta a fost un fel al ei
de a-i spune c` for]eaz` nota. Dar Tiffany? Pe dracu! Ea a
ie[it la ramp` direct cu P`streaz` distan]a! sau ceva de
genul `sta.
Ceva legat de ea continua s`-l contrarieze. Ea \i mul]umise
prea frumos c` a ajutat-o s` fac` rost de cas`. Ridicase din nou
problema chiriei spunnd c` s-ar sim]i mai bine dac` ar putea
s` p`streze totul \n limitele unor rela]ii de afaceri.
Rela]ii de afaceri. Gndea asta \n timp ce scotocea prin
frigider dup` ceva de mncare pe care s-o \nc`lzeasc` \n cuptorul cu microunde. Nu trecuser` el [i Tiffany de mult timp de
etapa asta?

116

GAIL DOUGLAS

Descoperi ceva cu macaroane pentru cin` [i \[i petrecu


seara \n fa]a televizorului uitndu-se la reclame care nici m`car
nu erau reu[ite.
*

De-abia \n dup`-amiaza urm`toare cnd o sun` pe Tiffany la


birou ca s-o invite la o partid` de schi [i s` ia cina \mpreun`,
stomacul lui se r`zvr`ti.
Se \ntmplase \ns` ca ea s` fi promis unor colege de la birou
s` mearg` cu ele la un spectacol de balet [i nu [i-a g`sit timp
nici m`car pentru o or` s` mearg` la schi. Foarte bine, \[i spuse
el. Avea [i ea dreptul la via]a ei particular`. {i sunase destul de
sincer regretul de a-i fi refuzat invita]ia.
|ns` el sim]i c` ea se retrage, distan]ndu-se de el, [i nu
\n]elegea de ce.
El \ncepu s`-[i pun` \ntreb`ri. Nu [tia nici ct timp va sta
Tiffany \n Winnipeg. |ntr-o curs` contra-cronometru, nu cumva
alerga el \ntr-o direc]ie gre[it`? Era el cumva prea precaut \n
\ncercarea de a-i c[tiga inima f`r` a o lega de el imediat prin
rela]ii intime?
El fusese con[tient tot timpul de marea ei pruden]`, era
provocat` probabil de mariajul nefericit al p`rin]ilor ei [i confirmat, cu siguran]`, de vreun nenorocit care abuzase de
\ncrederea ei. I-ar lua r`bdare [i timp ca s` dep`[easc` aceste
temeri. R`bdarea era punctul lui forte de cnd \nv`]ase ct de
mult ar putea costa ner`bdarea. Dar fie c` avea, fie c` nu avea
suficient timp, p`rea s` fie un drum prea lung.
{i acum, din motive care \i sc`pau, Tiffany se \ndep`rta de
el.
|n seara aceea, \n timp ce se str`duia s` bage \n el un hamburger care n-avea nici un gust, stnd la masa din buc`t`rie, se

VREME FURTUNOAS~

117

hot`r\. Nu avea talent la jocuri de-a ghicitul. Avea de gnd s`


aib` o explica]ie cu Tiffany a doua zi diminea]a. Se va duce la
ea, \ntr-un fel sau altul.
Dintr-o dat` se sim]i mai bine. S` a[tepte ce dorea nu era
genul lui. El prefera lupta. {i dac` lupta cu Tiffany \nsemna s`
o care \n bra]e [i s` o ]in` acolo pn` cnd ob]inea ni[te
r`spunsuri, cu att mai bine.
De fapt ar putea s-o ]in` acolo [i dup` ce ob]inea r`spunsurile.
*

Era aproape de miezul nop]ii cnd Tiffany s-a \ntors acas`


dup` spectacol. Ie[ise pentru a evita s` mai stea singur`. Dac`
st`tea singur` \nsemna s`-i r`mn` gndurile la Mitch, \ntrebndu-se dac` era proast` sau o la[`. Nu. Fiind sigur` c` este o
la[`. Nu-i pl`cea prea mult pozi]ia ei \n acel moment, dar \[i
protejase inima, din cte \[i aducea aminte, chiar \mpotriva propriilor ei p`rin]i. Nu era un obicei u[or de lep`dat. |n singurul
caz cnd \[i coborse garda, fusese lovit` proste[te. F`cuse cea
mai proast` alegere \n privin]a omului \n care se \ncrezuse.
Ea considera c` \ncrederea este, totu[i, un lucru ca oricare
altul. |i trebuise ceva exerci]iu s` fac` alegerea corect`.
Se gndea s`-l sune pe Mitch, chiar [i pentru a fi cinstit` cu
el [i s`-i spun` de ce fusese din cale-afar` de timid`. Nu-i datora ea o explica]ie ca lumea? Nu-[i datora asta [i ei \ns`[i ca s` se
poat` lupta cu memoria \nc`p`]nat` a logodnicei lui? Nu era
mai bine s` ri[te s` piard` dect s` nu lupte deloc?
Diminea]a ea se hot`r\. |l va suna la prima or`.
Sim]indu-se mai bine, totu[i pu]in [ocat` la perspectiva
asum`rii riscului emo]ional cnd s-ar fi sim]it mult mai bine
re]inndu-se de la aceste riscuri, pl`ti taximetristul [i \[i c`ut`

118

GAIL DOUGLAS

cheile \n timp ce urca aleea c`tre u[a principal`. Era o noapte


friguroas` [i nu era suficient de gros \mbr`cat` pe sub pardesiu. Pardesiul ei de culoarea narcisei, se gndea ea zmbind.
Mitch ar certa-o \ngrozitor dac` ar [ti c` nu se \mbr`case
corespunz`tor.
Se \ncrunt` cnd \[i d`du seama c` uitase s` aprind` lumina
din fa]a casei cnd plecase de-acas`.
|n cele din urm` g`sindu-[i cheile \n fundul po[etei le
scoase cu o mn` tremurnd de frig. Spre groaza ei, cheile \i
sc`par` din mn` [i c`zur` \n z`pada care se troienise \n fa]a
treptelor din fa]a u[ii.
Ah, nu, spuse ea \ncet cu un oftat. Acum chiar c-am \ncurcat-o! Se uit` \napoi \n strad`. Taxiul plecase. Trebuia s`
g`seasc` cheile.
Ea \ncerc` s` stea pe aleea cur`]at` de z`pad` pip`ind cu
grij` \n jurul ei unde credea c` ar putea fi cheile, de[i nu le
v`zuse c`znd. Nimic.
Nu avea de ales dect s` p`r`seasc` aleea [i se \ntoarse prin
z`pad` pentru a cerceta locul cu mai mare aten]ie. Purta cizme
\nalte pn` la genunchi cu [osete groase \n ele, dar \n cteva
secunde picioarele [i le sim]ea ca \ntr-o carcas` de ghea]`,
pielea nec`ptu[it` a cizmelor l`snd frigul s` p`trund`.
|ncercnd s` nu intre \n panic`, cerceta z`pada din jurul
copacilor, c`utnd o scobitur` \n albul z`pezii. Erau mai multe.
Toate ar`tau ca [i cnd ar ascunde un set de chei, dar nu g`si
dect cr`cu]e [i ]ur]uri de ghea]` c`zu]i din copaci.
Dup` ce grebl` cu degetele \n zadar pn` cnd nu-[i mai
sim]i minile, Tiffany renun]` s` mai caute [i se \ntoarse pe
alee. Se uit` \n susul [i-n josul str`zii. Nu era nici o singur`
lumin` aprins` la vreuna dintre case. Evident se afla \ntr-un
cartier \n care locatarii se culc` devreme [i-apoi, nu cuno[tea
nici m`car un suflet. Anotimpul rece nu-i d`duse prilejul s`
lege vreo conversa]ie peste gard cu vreun vecin.

VREME FURTUNOAS~

119

Mitch, \i str`fulger` ei un gnd. Mitch mai avea un set de


chei. {i locuia la cteva blocuri dep`rtare. El \i ar`tase casa \n
care locuia o dat` cnd trecuser` cu ma[ina pe lng` ea \n
drum spre centru.
Tiffany morm`i. Numai la cteva blocuri dep`rtare? Deja
\nghe]a [i nu era sigur` c` [tie drumul. Dac` ar descoperi strada exact` [i, din fericire, el \i men]ionase numele pe care ea [i-l
reaminti, ar putea s` recunoasc` [i Cherokee-ul ro[u.
Doar dac` nu era \n garaj.
Doar dac` era el acas`.
Doar dac` nu renun]ase la ea [i-[i petrecea noaptea cu o
femeie care nu se apucase s`-i \nchid` telefonul \n nas.
O porni la drum, spernd ca mi[cndu-se suficient de
repede s` reu[easc` s` se \nc`lzeasc` pn` cnd \i va descoperi
casa lui Mitch, o cabin` telefonic` sau un taxi \n trecere.

Capitolul 11
Mitch tocmai se dezbr`case [i se preg`tea de culcare cnd
auzi b`taia f`r` vlag` \n u[a principal`. Sunetul era att de slab,
\nct nici nu l-ar fi luat \n seam` dac` un al [aselea sim] al s`u
nu i-ar fi dat de [tire.
Stomacul i se strnse, iar p`rul de pe ceaf` i se zbrli. |n
mintea lui nu exista nici o \ndoial` \n leg`tur` cu cine era la
u[`, cu toate c` nu [i-ar fi putut da seama de unde [tia acest
lucru.
Aruncnd pe el un halat, alerg` pe sc`ri \n jos, [i se gr`bi s`
deschid` f`r` a se mai uita pe vizor.
Dumnezeule! explod` el, tr`gnd-o pe Tiffany \n`untru.
|mpinse u[a \nchiznd-o [i o \nf`[ur` pe Tiffany \n bra]ele sale.
Mi-am pierdut cheile, spuse ea, cu o voce att de stins`,
\nct abia se putea auzi. Le-am pierdut \n z`pad`.
Mitch \njur`.
Ar trebui s` fiu \mpu[cat. De ce nu ]i-am dat un set de
rezerv`? E att de u[or s` le scapi [i att de greu s` le g`se[ti.
Nu-mi vine s` cred c` am omis un lucru att de elementar.

VREME FURTUNOAS~

121

A[ fi putut [i eu s`-mi fac un set de rezerv`, dar nu am avut


timp pentru asta, protest` ea \n timp ce se b`ga \n el,
c`utndu-i c`ldura. {i \n plus, nu mi-ar fi att de frig dac` ]i-a[
fi urmat sfatul [i mi-a[ fi cump`rat o hain` mai bun` [i ni[te
cizme de piele. Toat` nenorocirea e din vina mea. Iar tu e[ti aici
pentru a m` salva din nou. Nu eram sigur` c` vei fi, dar \ntotdeauna e[ti.
Mitch \[i strnse mai tare bra]ele \n jurul trupului ei
tremurnd [i fragil, condamnndu-se \nc` pe sine. Ar fi trebuit
s`-i cumpere o hain`, chiar [i atunci cnd era prea \nc`p`]nat`
s`-[i cumpere singur`. Ar fi trebuit s` petreac` mai mult timp
cu ea expunndu-i lucrurile care s-ar putea \ntmpla. S-ar fi
putut asigura c` ea avea un set de chei de rezerv`.
Dar singurul lucru care conta acum era s` o \nc`lzeasc` pe
Tiffany. Ea era cuib`rit` [i \[i \mpingea corpul \ntr-al lui att de
aproape, \nct practic intrase \n halatul lui. |n mod uimitor, el
abia sim]i r`ceala. Corpul s`u p`rea concentrat s`-[i ridice propria temperatur` pentru a furniza c`ldur` corpului ei.
Cu toate acestea, ce avea ea nevoie de fapt era mai mult
dect o strngere \n bra]e. Ridicnd-o \n bra]e, o duse sus \n
baie, unde o l`s` jos cu blnde]e lng` cada mare.
Cel mai rapid mod de a te face s`-]i revii este \n cad`,
spuse el \n timp ce ea se cuib`rea cu disperare \n bra]ele lui,
nedorind s` se despart` de el nici m`car pentru a-l l`sa s`
deschid` robinetele sau s` \ntind` mna pentru a aprinde
radiatorul.
Vom \ncepe cu ap` u[or c`ldu]` [i o vom \nc`lzi pe parcurs, spuse el reu[ind \ntr-un fel s` dea drumul la ap` \n timp
ce o ]inea pe ea.
O ]inu \n bra]e cteva momente.
Iubito, trebuie s`-]i scoatem hainele, spuse el \n cele din
urm`. |ncepnd cu cizmele.
Cizme tmpite, spuse ea printre din]ii cl`n]`nindu-i \n

122

GAIL DOUGLAS

timp ce \l l`s` s-o a[eze pe un mic taburet de lng` cad` [i s`-i


scoat` cizmele \n]epenite. Nu. Tmpita de mine. Nu mi-a fost
niciodat` frig \n ghetele Sorels [i nici \n alte lucruri pe care mi
le-ai ales tu. Numai \n h`inu]ele mele sofisticate, iar tu m-ai prevenit de o mie de ori c` nu erau destul de c`lduroase.
Deodat`, lacrimi ap`ruser` \n ochii ei.
De ce nu te-am ascultat, cnd mi-ai dovedit de zeci de ori
c` tu [tiai despre ce vorbe[ti?
Punndu-i deoparte cizmele [i ridicnd-o pe Tiffany \n
picioare, buzele lui Mitch se strnser` ca s` nu zmbeasc`. Ea
se va ur\ diminea]a pentru toat` aceast` autoincriminare [i
autocritic`.
Poate c` nu am fost destul de diplomat, suger` el ca
\nving`tor generos, str`duindu-se s`-i scoat` haina \n timp ce
ea se lupta s` se trasc` \napoi \n halatul lui.
Tiffany \[i frec` nasul rece de locul acela p`ros [i cald din
mijlocul pieptului lui.
N-ai fost diplomat deloc. Dar asta nu-i o scuz`. Ar fi trebuit
s`-]i urmez fiecare sfat pe care ai \ncercat vreodat` s` mi-l dai.
El nu putu s`-[i re]in` un chicot \nfundat.
Ei bine, iubito, vei avea o gr`mad` de timp s` te revan[ezi,
pentru c` ai fost att de dificil`. Sunt sigur c` \]i voi da tot felul
de sfaturi [i \n viitor, [i po]i recupera tot ce n-ai f`cut \n trecut
urmndu-le f`r` nici un fel de comentariu.
De vreme ce Tiffany era sigur` c` va face orice \i va spune
Mitch doar ca el s` o ]in` \n continuare \n siguran]` \n bra]ele
sale [i s-o \nc`lzeasc` cu dogoarea care \i radia prin fiecare por,
ea d`du din cap \n semn afirmativ.
F`r` nici un fel de comentariu, repet` ea.
Dup` toate d`]ile cnd Mitch \i \ncheiase [i \i descheiase nasturii la haine, \i ridicase [i-i desf`cuse fermoarul de la jachet`, o
\mbr`case cu mai multe pulov`re [i \i a[ezase e[arfe \n jurul
gtului, lui Tiffany i se p`rea ceva absolut normal ca ea s` coo-

VREME FURTUNOAS~

123

pereze \n timp ce el o dezbr`ca. De fapt, p`rea ceva foarte


pl`cut. Extraordinar. Ea nu pl`nuise aceast` situa]ie \n mod
inten]ionat, dar dac` se gndea mai bine, se poate ca ea s` fi
\ncercat. A \nghe]a pe jum`tate era un pre] de nimic pe care \l
pl`tea pentru aceast` desf`tare.
Ea \l ajut` un pic la scoaterea hainelor ei, dar Mitch se descurca att de bine, \nct nu avu nevoie de prea mult` \ndrumare. Era liber` s`-[i \nc`lzeasc` minile pe pieptul lui [i s`-[i
ating` de el fiecare centimetru nou-descoperit de piele.
Cel pu]in purtai dresuri rezonabil de groase, spuse el \n
timp ce i le scotea u[or.
Tiffany ridic` un picior [i atinse u[or degetele dezgolite de
partea interioar` a gambei lui.
Doar pentru c` ciorapii-dres ma]i sunt la mod`, recunoscu
ea, ridicnd [i cel`lalt picior, \nc`lzindu-[i-l \n acela[i fel. Am
fost o proast` \nc`p`]nat`.
Mitch \ncepea s` r`spund` la \ncerc`rile disperate ale lui
Tiffany de a-[i \nc`lzi diferitele p`r]i ale corpului.
S` v`d dac` g`sesc c`ma[a din cnep` [i ni[te cenu[` s`-]i
pui \n cap, morm`i el \n timp ce-i desf`cea sutienul [i \i d`dea
jos bretelele de pe umeri [i le cobora pe bra]e.
Tiffany \[i l`s` u[or capul pe spate [i se \ncrunt` \n sus la el.
Ce s` g`se[ti?
Nimic.
|i azvrli sutienul deoparte [i se lupt` s` p`streze un oarecare nivel de obiectivitate clinic`, chiar [i atunci cnd Tiffany se
\nmuiase \n bra]ele lui. El [tia c` frigul era cel care-i \nt`rise
sfrcurile, dar nu se putea ab]ine s` nu se gndeasc` la un mod
pl`cut de a-i \nc`lzi.
|nghi]ind greu, \i ag`]` cu degetele mari bridele de la chilo]i,
inspir` adnc [i \i trase \n jos.
Complet goal`, ea era mult deasupra viselor lui, snii ei erau
tari [i fermi, talia delicat` \ngustndu-se armonios pn` la [old.

124

GAIL DOUGLAS

Pielea ei era moale [i fin`, de culoarea piersicii aurii, vrfurile


snilor erau de acela[i roz ca buzele ei.
Gura lui Mitch tnjea s` guste dulcea]a ei, dar l`sndu-[i
minile s` alunece lin pe spatele ei lung, gra]ios [i pe rotunjimea blnd` a [ezutului ei, sim]i ct de frig \i era \nc`. Halatul
s`u era desf`cut a[a c` \l \nf`[ur` \n jurul ei, sprijinind-o de el
pn` ce cada se umplu.
Cnd \n cele din urm` fu destul` ap` pentru a intra \n ea,
Mitch \nchise robinetele [i \nvrti un buton pentru a activa
jeturile de aer. Tiffany \[i \ncol`ci bra]ele \n jurul gtului lui [i
se mi[ca o dat` cu el de parc` ar fi fost \mpreuna]i \n vreun straniu dans intim.
Nu vedea dect o singur` solu]ie. Ridicnd-o din nou \n
bra]ele sale, p`[i atent \n cada adnc` [i se l`s` \mpreun` cu ea
\n vrtejurile pl`cute ale apei, leg`nnd-o \n bra]ele sale.
E att de bine, murmur` ea, atingnd u[or cu buzele
gropi]a lui de la gt. Toate casele din Winnipeg au jacuzzi?
Mitch rse \nceti[or.
Bine\n]eles. Iar sub z`pad`, toate str`zile sunt pavate cu aur.
Ct m` bucur! spuse ea oftnd. Am crezut c` sub ea exist`
doar un alt strat de z`pad`.
Relaxndu-se lng` el, \nchise ochii, iar genele ei lungi
atinser` pielea lui precum un s`rut dulce, precum fructul dorit.
Mitch avea nevoie de fiecare pic`tur` de control de sine doar
pentru a o ]ine \n bra]e, cnd \ntregul lui corp cerea cu mult
mai mult. Dac` cu cteva s`pt`mni \n urm` cineva i-ar fi spus
c` va ]ine att de mult la o femeie \nct [i-ar aduna toate
rezervele de autodisciplin` pentru a rezista tenta]iei de a o
avea, ar fi considerat aceast` idee ca fiind complet ridicol`.
{i totu[i, iat`-l. Cuib`rind-o pe scumpa lui Tiffany \n poala
sa, mngindu-i bra]ul, savurndu-i parfumul feminin care-i
r`sf`]a sim]urile, picurndu-i ap` pe umeri [i pe unduirea
snilor, [i recitnd \n gnd tabla \nmul]irii.

VREME FURTUNOAS~

125

Cnd apa se r`ci, trebui s` se \ncordeze pentru a se \ntinde


s` mai dea drumul la ap` cald`. Regreta fiecare dat` cnd trebuia s-o deranjeze pe Tiffany.
Scuze, spuse el a treia oar` cnd trebui s` \nc`lzeasc` apa,
cnd aceasta nu era destul de fierbinte pentru a ie[i aburi din
ea.
Ea \[i l`s` u[or capul pe spate pentru a-i zmbi pe jum`tate
adormit`.
S` nu-]i par` r`u. Este foarte pl`cut`. {i ]ine figura. M-am
\nc`lzit din cap pn`-n picioare.
Bine. Vom mai sta un timp, apoi te preg`tim de culcare.
Tiffany \i zmbi din nou, apoi \[i ap`s` u[or capul pe
curbura gtului. Un moment mai trziu, ea \ncepu s`-l s`rute
u[or pe gt [i pe umeri [i pe piept, iar degetele \i alunecau de-a
lungul coapsei lui.
Mitch \[i ]inu respira]ia. Reu[i totu[i s` spun` cu senin`tate.
Sunt cumva, din \ntmplare, sedus?
Nu [tiu, r`spunse Tiffany, lingndu-l \ncet, ca o pisicu]`,
cu vrful limbii. E[ti sedus?
El r`spunse l`sndu-[i mna s` alunece peste [oldul ei,
peste talie, pn` pe stomac, apoi pe snul ei.
Cred c` \ncep s`-mi dau seama, murmur` el, mu[cndu-i
u[or buza inferioar`. E[ti \n stare de orice pentru a m` atrage
\n pat.
{tiind c` el doar o nec`jea, Tiffany rse [i \[i trecu minile
peste crlion]ii de p`r ud de pe pieptul lui, zgriindu-l u[or cu
unghiile.
Situa]ia devenise insuportabil`. A trebuit s` iau m`suri
drastice.
Limba ei o \ntlni pe a lui [i dansar` un timp. Apoi, cu \nc`
un zmbet care p`rea inocent [i provocator \n acela[i timp, ea
\l \ntreb`:
M` vor ajuta cu ceva?

126

GAIL DOUGLAS

Mitch o privi fix, \nregistrnd pentru totdeauna, \n memoria


lui, la loc sigur, acest moment, apoi \i r`spunse capturndu-i
gura \ntr-un s`rut prelung, \nfometat, care era o promisiune
erotic`. Minile lui se mi[car` peste corpul ei, modelndu-i
formele, \nv`]ndu-i contururile, ca [i cum ea ar fi fost o
comoar` nepre]uit` care intrase \n posesia lui prin vreun miracol inexplicabil.
M` vrei, [opti Tiffany \n timp ce palma ei, a[ezat` \n
mijlocul pieptului lui, \i sim]i b`t`ile nebune[ti ale inimii. M`
vrei cu adev`rat?
Dumnezeule, Tiffany, spuse el cu vocea \ngro[at` de
dorin]`.
El \i lu` mna \ntr-a lui [i o mi[c` \n jos, pn` ce atinse dovada incontestabil` a dorin]ei lui.
Da, te vreau. }i-am spus ct de mult. Ai v`zut [i ai sim]it
tot timpul ct de mult te vreau. Cu siguran]` nu ai avut niciodat` \ndoieli \n leg`tur` cu acest lucru.
|n timp ce-i mngia b`rb`]ia m`t`soas` [i rigid`, snii ei se
ridicar` [i coborr` o dat` cu respira]ia ei frnt` [i
tremur`toare.
Acum nu mai am nici o \ndoial`, Mitch. Nici m`car una.
El \i mut` minile \n jurul gtului lui, \i cuprinse talia cu
bra]ele [i o ridic` \mpreun` cu el \n timp ce p`[ea afar` din
cad`. |nf`[urnd-o \n propriul lui halat de baie, gros [i
c`lduros, \i picur` s`rut`ri blnde pe fa]` [i \i [opti u[or,
mngind-o:
|ntr-o bun` zi, iubita mea, voi face dragoste cu tine chiar
\n aceast` cad`, [i sub du[, [i probabil sub masa din sufragerie.
Peste tot [i oriunde putem fi singuri [i nestingheri]i. Dar \n
momentul acesta te vreau unde te-am vrut de la \nceput. Nu
\ntr-o camer` de hotel, nu la ferm`, nu \n patul altui b`rbat,
chiar dac`, temporar, este al t`u. Locul t`u este \n patul meu,
Tiffany Greer, [i acolo e[ti pe cale s` ajungi.

VREME FURTUNOAS~

127

El zmbi [i \i d`du pe spate cteva [uvi]e de p`r c`zute peste fa]`.


Ai de gnd s` te cer]i cu mine apropo de acest subiect?
Cu ochii sc`p`rnd [i cu un zmbet juc`u[ pe buze, care
era de fapt esen]a misterului feminin, Tiffany scutur` \ncet din
cap.
Pulsul lui Mitch o lu` razna. Inima i se zb`tea \n piept,
amenin]nd s` plesneasc`. Minile \i tremurau, iar corpul s`u \l
\mboldea s` se gr`beasc`, s` o duc` pe Tiffany \n patul s`u [i s`
se scufunde \n c`ldura ei umed` [i moale.
Totu[i, se for]` s` continue \ncet, s` prelungeasc`, pe ct de
mult posibil, aceast` prim` noapte de dragoste cu Tiffany.
O a[ez` pe taburetul pe care-l mutase de lng` cad` \n fa]a
unei oglinzi, [i \ncepu s`-i usuce p`rul.
Ea \l privi \n oglind` un timp, urm`rindu-i fiecare mi[care,
de parc` ar fi fost hipnotizat`. El s` gndi s`-[i lege un prosop
\n jurul mijlocului, dar \i pl`cea felul \n care ochii ei \ngreuna]i
de gene lungi [i dese \l devorau. Apoi ea se \ntoarse pentru a-l
privi direct, iar privirea ei era att de arz`toare, \nct \n compara]ie cu ea radiatorul era rece.
El terminase deja s`-i usuce p`rul cnd ea \ncepu s`-l ating`,
dar Mitch nu se gr`bi s` plece de lng` ea. Tiffany \ntinse mna
[i atinse cu degetele ambelor mini pieptul lui viril acoperit de
p`r crlion]at, apoi \[i l`s` minile s` alunece f`cnd cercuri
largi care se mic[orar` din ce \n ce mai mult, iar \n cele din
urm` conturar` aureolele maro din jurul sfrcurilor lui. Cnd
ea ap`s` u[or cu degetele mari sfrcurile lui tari, masculine,
c`ldura trecu prin el precum firele de electricitate, conectate
direct la centrul fiin]ei sale.
Puse cu grij` usc`torul jos [i \[i avnt` degetele prin p`rul ei
m`t`sos, negru cu tente albastre, tr`gnd-o cu ezitare spre el,
pn` ce buzele ei ap`sar` direct pe inima lui care b`tea s`lbatic. Vrful limbii ei \i mngie pielea, iar minile ei \[i urmar`
\ncet calea \n jos, c`tre [olduri, \n lateral, [i c`tre \ncheieturile

128

GAIL DOUGLAS

coapselor lui. Undeva \n adncul min]ii sale, el \[i amintea c`


dorise s`-[i p`streze controlul, s` pl`nuiasc` \n secret fiecare
desf`tare \mp`rt`[it`. Dar \n loc s` fie a[a, ea preluase friele.
El trebuia s` fie cel care-i provoca pl`cere, dar acum ea era cea
care \i oferea acest lucru. Doamne, [i ct` pl`cere \i oferea!
Buzele [i limba ei f`ceau minuni, iar minile ei erau la fel de
u[oare [i de r`scolitoare de senza]ii precum flfitul de aripi ale
unei p`s`ri colibri.
E[ti att de frumos, [opti ea, iar r`suflarea ei cald` \i
r`sf`]a pielea. E att de bine s` te pot atinge \n felul acesta. {i
s` te gust...
Un geam`t gros se rupse din gtul lui Mitch. Ea \l adusese
pe marginea pr`pastiei, [i trebuia s-o opreasc` \nainte ca el s`
treac`. L`sndu-[i minile pe umerii ei, o ridic` un pic [i o
strnse \n bra]e, \[i cobor\ buzele spre ale ei, [i \i asalt` gura
\ntr-un s`rut s`lbatic, devastator.
Cteva secunde mai trziu, ea era din nou goal`, cu halatul
c`zut la picioare. Bra]ele ei erau \n jurul gtului lui, iar corpul
mulat dup` al lui.
|mi place att de mult s` te simt, [opti el, iar minile lui
alunecau de-a lungul coloanei ei, spre baz`, apoi se oprir` pentru a-i cuprinde [ezutul.
|mi doream de atta timp s` te am a[a lipit` de mine,
iubito. Se \ntmpl` oare cu adev`rat?
Cred c` da. {i s-ar fi putut \ntmpla mai de mult, se
\ncrunt` ea cu dragoste \n timp ce-l mu[ca u[or de buza inferioar`. De ce nu s-a \ntmplat, Mitch? De ce ai fugit de lng`
mine cnd [tiai ct de mult te doream?
Cred c` aveam un motiv \ntemeiat, r`spunse el, iar
degetele lui strnser` carnea ei fin`.
Trase tare partea de jos a corpului ei \ntr-al s`u, pentru a
alunga orice posibil` \ntrebare, cum ar fi dac` inten]iona s`
plece de lng` ea [i de aceast` dat`.

VREME FURTUNOAS~

129

Dar orict a[ \ncerca, iubito, nu mi-l pot aminti acum.


Ea \[i mi[c` [oldurile \n cercuri ame]itoare, provocatoare,
care aproape c` \l proiectar` \n tavan.
Nu ]i-l aminti, \i spuse ea. Nici m`car s` nu \ncerci.
Abia \[i d`dea seama c` o luase \n bra]e [i c` o dusese \n dormitor, dar deodat` se aflau acolo, [i o l`s` u[or pe saltea, iar
trupul s`u era \ntins complet peste al ei.
Fiecare fibr` a fiin]ei lui urla s` se elibereze, dar hot`rrea
lui era mai puternic` dect nevoia. O s`ruta pe fa]`, pe gt, pe
umeri, de-a lungul p`r]ilor interioare a bra]elor pn` la vrful
degetelor. Limba lui \i dezmierda palmele, \ncheietura unde
pulsul se zb`tea cu putere, partea interioar` a coatelor. Buzele
[i limba lui ar`tau o aten]ie neobosit` snilor ei, \nainte de a se
muta spre plex [i spre stomacul ei.
Nu mai suport! ]ip` Tiffany. Mitch, te rog, nu mai pot
a[tepta...
Ba po]i, spuse el cu blnde]e. Ai r`bdare, dragostea mea.
Ea sim]ea cum ia foc. Fiecare particul`, fiecare celul` era \n
fl`c`ri \n timp ce Mitch se ridic` lng` ea, o lu` \n bra]ele sale
[i o strnse lng` el, capturndu-i buzele \ntr-un s`rut ucig`tor
de tandru. Mna sa liber` se mi[ca pe corpul ei, abia atingndu-i
pielea. Ob]innd totu[i [ocuri de pur` energie senzual` \n
fiecare nerv. Atinse locul care constituia centrul exploziv al
dorin]ei ei, [i \ntmpin` ]ipetele ei cu \mpuns`turi adnci ale
limbii \n dulcea]a gurii ei. Cnd degetele lui \ncepur` s`
exploreze secretele ei cele mai intime, sim]i petalele feminit`]ii
ei desf`cndu-se precum un boboc al unei flori deschizndu-se
spre soare.
Mitch, gfi ea. Dumnezeule, Mitch, acum, te rog acum...
Da. Da, iubito. Da. Acum.
Se mut` peste ea [i u[or, u[or intr` \n c`ldura ei [i \i acoperi
gura cu a lui. Gura ei se \nmuie. Strnsoarea ei \i eliber` umerii
[i \[i puse bra]ul \n jurul gtului lui. Trupul ei p`rea s` se

130

GAIL DOUGLAS

topeasc`, ademenindu-l cu dulcea]a ei, invitndu-l \n moliciunea ei irezistibil`.


Predarea ei \l cuceri. Gemnd, el intr` adnc \n ea. |ncepur`
s` se mi[te \ntr-un ritm alert, plutind pe valuri unduitoare care
deveneau din ce \n ce mai puternice.
Mitch? [opti Tiffany, cuprins` de o senza]ie care ei \i era
str`in` [i care o f`cea s` tresar`, un sentiment straniu de a nu
[ti unde s-a terminat [i unde a \nceput el.
Mitch, ]ine-m` \n bra]e! ]ip` ea, de parc` s-ar fi sf`rmat
dac` el nu era acolo pentru a o ]ine.
El \[i strecur` ambele bra]e sub ea [i o strivi de el.
Te ]in, iubito. Nu-]i voi da drumul.
Dintr-o dat` p`mntul se opri. Timpul se opri. Tiffany sim]i
o coloan` de c`ldur` exploziv` [i intens` ridicndu-se \n ea. Se
uit` \n sus la Mitch, transformndu-i ochii \ntr-un punct fix din
universul care \ncepea s` se roteasc` sc`pat de sub control.
Las` s` se \ntmple, spuse el. Nu te \mpotrivi, dragostea mea.
Ochii lui se umbrir`. Fiecare mu[chi din corpul s`u era
\ncordat. Minile \i alunecar` \n jos pentru a-i cuprinde [ezutul
[i o ridic` spre el, \n timp ce respira]ia lui se transform` \ntr-un
gfit s`lbatic.
Brusc, o mie de senza]ii se prelinser` peste Tiffany, iar
c`ldura din`untrul ei erupse ca un gheizer debordant. Mitch
pulsa s`lbatic \n ea, cu ]ipete de triumf masculin primitiv care
se amestecau cu propriile ei vaiete ascu]ite, ne\nfrnate.
Cu Tiffany cuib`rit` la \ndoitura bra]ului s`u, cu p`turile
strnse aproape de ea pentru a-i fi destul de cald, Mitch zmbi
mul]umit.
Acum \mi amintesc de ce am vrut s` a[tept pn` era
momentul potrivit s` facem dragoste, spuse el \ncet.
Mmm? r`spunse Tiffany, ap`sndu-[i buzele pe um`rul lui.
Din fericire, spuse el surznd, noaptea asta era momentul perfect.

VREME FURTUNOAS~

131

Ea abia oft` [i se \ntoarse un pic pe o parte, punndu-[i un


bra] \n jurul mijlocului lui [i un picior peste coapsele lui.
Nu voiam [i nu vreau s` avem o aventur`, continu` el,
mngindu-i absent um`rul. Vreau s` spun, doar o aventur`.
|i d`du un s`rut u[or pe cre[tetul capului, trase tare aer \n
piept [i \[i umplu n`rile cu parfumul ei dulce feminin, apoi
continu` cu hot`rre.
{tiu c` exist` probleme \ntre noi care ar trebui puse la
punct, \ntreb`ri pe care amndoi vrem s` le punem, compromisuri la care trebuie s` ajungem. Dar principalul s-a realizat.
Suntem f`cu]i unul pentru cel`lalt. E[ti a mea, iubito. Numai a
mea. Chiar dac` \n]elegi pe deplin sau nu, acum e[ti a mea, la
fel cum eu sunt al t`u [i probabil c` a fost a[a din prima zi, la
aeroport.
El zmbi din nou [i o cuib`ri mai aproape de el, bucuros c`
ea nu protesta.
{i pe legea mea, ad`ug` el de vreme ce p`rea a se bucura
de atta aten]ie din partea ei, orice alte idei ai mai avea \n
c`p[or, inten]ionez s` te p`strez, orice ar fi.
Ea nu scoase un cuvnt.
O b`nuial` \ncol]i \n mintea lui Mitch. |nclin` capul \ntr-o
parte pentru a putea vedea fa]a lui Tiffany.
Buzele ei erau curbate \ntr-un zmbet vis`tor. Ochii \i erau
\nchi[i, iar genele lungi [i negre aruncau umbre pe obrajii ei
\mbujora]i de dragoste. Respira]ia \i era profund` [i regulat`.
Mitch surse [i \ntinse mna spre \ntrerup`torul de la capul
patului. Se \ndoia ca ea s` fi auzit vreun cuvnt din ce \i spusese. Poate c` era mai bine a[a.
R`bdare, \[i spuse el. R`bdarea era \ntotdeauna cheia.

Capitolul 12
Crezi c` e timpul s`-mi spui ce s-a \ntmplat dup` ce te-am
l`sat acas` alalt`ieri? \ntreb` Mitch calm \n timp ce o ]inea pe
Tiffany de cot pentru a o \ndruma s` intre \ntr-un complex din
centrul ora[ului.
Nu prea multe, r`spunse Tiffany pref`cndu-se nevinovat`, [i \ncercnd s` evite r`spunsul la \ntrebare, continund \n
grab`. Am ve[ti din Honolulu. Se pare c` directorul nostru
executiv a fost ocupat cu alt proiect mare, dar va ajunge [i la
decizia acestuia foarte curnd. |n ceea ce prive[te casa, benjamina domnului Kozak se simte mai bine, iar celelalte plante
vor fi [i ele fericite foarte curnd.
Scrutnd lista de articole a magazinului, Mitch g`si ceea ce
c`uta.
Haine pentru femei, etajul al treilea, spuse el, \ntorcndu-se
apoi spre Tiffany zmbindu-i r`bd`tor \n timp ce o conducea
spre sc`rile rulante. {i acum, iubito, las` teatrul. {tii exact ce
te-am \ntrebat. Cnd te-am sunat acum dou` zile, totul era bine
[i frumos \ntre noi. Cnd te-am sunat \n noaptea aceea, ai

VREME FURTUNOAS~

133

\nceput s` te joci de-a v-a]i ascunselea, [i ai continuat a[a pn`


cnd subcon[tientul t`u a preluat controlul [i ]i-a aruncat
cheile \n z`pad` pentru a te for]a s` vii la mine. Ce-a vrut s`
\nsemne asta?
Ochii lui Tiffany se l`rgir`, nevenindu-i s` cread`.
Ce... ce... ce-a f`cut subcon[tientul meu? \ntreb` ea
repede.
El \[i d`du capul pe spate [i rse.
Te-am prins! E bine s-o avem pe vechea Tiffany \napoi.
Iubito, glumeam doar. Deveni brusc gnditor [i spuse: totu[i,
trebuie s` recuno[ti c` este [i aceasta o teorie interesant`.
Nu trebuie s` recunosc nimic din toat` abera]ia asta!
Pierderea acelor chei a fost \ntr-adev`r un accident. Chiar tu ai
spus c` lucruri de genul acesta se \ntmpl` tot timpul. {i de
vreme ce ai de gnd s` m` ba]i la cap s`-]i dau o explica]ie pn`
vei primi una, iat-o: motivul pentru care am fost pu]in... ei bine,
nesigur`, a fost pentru c` eu... eu...
Se \ncrunt`, iar mintea ei se goli brusc. Cum l-ar fi putut face
pe Mitch s` \n]eleag` spaima ce o cuprinsese, de vreme ce nici
m`car ea \ns`[i nu se \n]elegea prea bine?
Uitndu-se fix la el \n timp ce o a[tepta s` termine ce avea
de spus, Tiffany \[i \ndrept` ]fnoas` coloana [i se hot`r\ s`-i
m`rturiseasc`:
Dup` ce ai plecat pentru a te \ntlni cu acel agent comercial al t`u, am fost la bibliotec` [i am aflat cteva lucruri despre
tine care m-au nelini[tit.
Mitch ridic` o sprncean`, zmbind.
Sun` destul de serios. Dar sunt tulburat. Ce ai fi putut afla
care s` fie mai r`u dect ceea ce credeai deja?
Ai fost un schior olimpic, spuse ea cnd urcar` scara
rulant`. Un schior olimpic!
Ei, \n cazul acesta, nici nu-i de mirare c` e[ti sup`rat`.
Astea-s lucruri grave. Dac` ai fi descoperit c` sunt bigam [i un

134

GAIL DOUGLAS

uciga[ pl`tit de mafie, n-ar fi fost chiar att de r`u. Dar un


schior olimpic? Cine te-ar putea \nvinov`]i c` te-ai speriat att
de tare?
Tiffany refuz` s` se lase c`lcat` pe nervi [i s` fie provocat`.
De asemenea [tiu despre cariera ta ulterioar` ca instructor
de schi \n cteva dintre cele mai cunoscute sta]iuni din Europa.
Ai petrecut ceva timp vorbind cu oameni cu pozi]ii sociale mai
\nalte, cum ar fi grupul lui Robin Leach. Ai tutuit femei despre
care am citit articole mondene ale revistelor Vogue [i Town
and Country. Ai dat oarece sfaturi oamenilor importan]i, precum membri ai familiilor regale!
El scutur` din cap [i rse.
Da, [i?
{i nu mi-ai spus niciodat` toate astea!
Asta s-a \ntmplat cu ani de zile \n urm`. Ar fi trebuit s` m`
prezint ca fiind Mitch Canfield, odat` schior olimpic plin de
speran]`. Fost` mascot` a bog`ta[ilor trndavi?
Nu vorbi a[a. De ce insi[ti s` te prezin]i \n cea mai proast`
lumin` posibil`? Pentru un timp am crezut c` faci asta din cauza
faptului c` voiai s` te asiguri c` nici o femeie cu jum`tate de
creier nu ar deveni interesant` de persoana ta pentru mai mult
de o noapte...
Z`u? \ntreb` el cu un surs, lund-o de bra] cnd p`r`sir`
scara rulant`. Interesant. Ar putea fi a[a cum spui tu, cred, cu
toate c` nu mi-a trecut niciodat` prin minte acest gnd.
El se uit` \n jur, localiz` hainele, [i porni spre ele.
Am putea foarte bine s` \ngrop`m trecutul [i s`-l l`s`m la
o parte. B`nuiesc c` [tii de asemenea c` accidentul de care ]i-am
spus a fost pur [i simplu din cauz` c` m-am aplecat prea mult,
\ncercnd s` c[tig medalia de aur?
Da, am citit despre accidentul t`u. Despre cum ai pierdut
aurul din cauza lui, dar ai c[tigat un premiu mai important,
acela de a \nv`]a s` mergi din nou [i s` schiezi din nou \n

VREME FURTUNOAS~

135

ciuda tuturor dificult`]ilor. Aceste lucruri sunt importante,


Mitch. De ce nu le-ai men]ionat, mai ales cnd te-am \ntrebat
despre accident? De ce ai evitat \ntotdeauna s`-mi dai un
r`spuns direct?
El se opri \n dreptul unui raion de haine groase de ln` [i se
uit` la ele \n grab`.
A[ putea spune c` totul s-a petrecut cu atta timp \n urm`,
\nct foarte rar m` gndesc la asta, spuse el ridicnd din umeri
cu nep`sare. A[ putea sus]ine c` \mi provoac` mult` suferin]`.
Dar adev`rul este c` nu am nici un chef s` vorbesc despre
lucruri care m` fac de rs.
Te fac de rs! Ai reu[it s` ajungi la Jocurile Olimpice, ai
pierdut aurul din cauza unui accident, te-ai ref`cut complet \n
ciuda unui prognostic nefavorabil, iar tu te sim]i stnjenit.
N-a fost un accident! A fost o prostie.
Scoase din rndul de haine una albastr` [i o ]inu pu]in pentru a se uita la ea mai \ndeaproape.
Voiam aurul acela prea mult. Eram un tn`r plin de succes [i \ncrez`tor \n mine \nsumi, convins c` [tiam mai multe
dect antrenorul meu. I-am ignorat sfatul, am \ntins coarda
prea tare \nainte de a fi preg`tit, [i am obosit.
{i asta este ceva pentru care te sim]i stnjenit? E[ti
groaznic de dur cu tine \nsu]i, coment` Tiffany.
Mitch puse \napoi haina albastr`, murmurnd c` era prea
grea pentru Tiffany.
N-ar fi fost att de grav dac` a[ fi fost singura persoan`
afectat`, dar i-am dezam`git pe al]ii: echipa, sponsorii,
antrenorii chiar \ntreaga ]ar`, \n final. Pentru a aduce un
sportiv \ntr-o echip` olimpic` [i pentru a-l propulsa pn` pe
podium chiar, este nevoie de ani \ntregi, de bani [i de o
mul]ime de oameni care se dedic` \n \ntregime acestui scop. Eu
am n`ruit totul \n doar cteva secunde de sfidare, deoarece am
crezut c` argintul nu era destul de bun pentru mine. Tot ce pot

136

GAIL DOUGLAS

spune despre aceast` \ntreag` experien]` este c` mi-am clarificat ni[te priorit`]i, am \nv`]at s` tr`iesc \n prezent dect s`
insist asupra unui singur moment iluzoriu de glorie, [i am pierdut o logodnic` cu care m` logodisem din motive total eronate.
Erai plin de ur` pentru ea. Defectele femeii aceleia ]i-au
\nnegurat de atunci \ntreaga existen]`, rela]iile cu toate
femeile, spuse Tiffany, ajungnd \n cele din urm` la ceea ce o
rodea de fapt.
Poftim? \ntreb` el, privind-o fix cu un zmbet [ocat.
M-ai auzit ce-am spus.
El se \ntoarse spre un rnd e haine c`ptu[ite cu puf, scoase
trei dintre ele, avnd m`sura ei, o apuc` de mn` [i o trase spre
cabina de prob`.
Nu po]i intra aici, spuse Tiffany \n timp ce el o conducea
\ntr-una din cabine [i \nchise u[a \n urma lor.
Suntem singuri. Am verificat, spuse el. Nu se v`d
picioarele pe sub u[`.
Dar cineva...
Tiffany, ascult`-m`, o \ntrerupse el, atrnnd hainele \n
cuier. Vreau s` te l`muresc chiar acum. Logodnica mea m-a
f`cut un tn`r plin de ur`, da. Pentru dou`, poate chiar pentru
trei luni. Dar pn` s`-mi revin, mi-am dat seama c` am sc`pat
ca prin urechile acului. Ea era dr`gu]`. Putea fi \ncnt`toare
cnd \[i punea \n minte. Dar nu era pentru mine. Acea oboseal`
m-a costat o medalie de aur, dar m-a salvat de la comiterea unei
gre[eli \ngrozitoare. Din acel moment, nu m-am mai implicat
profund \n nici o rela]ie. Cteodat`, m-am \ntrebat de ce. Am
pus acest lucru pe seama comodit`]ii emo]ionale, dar acum [tiu
mai bine.
Cuprinse fa]a lui Tiffany \n minile sale [i o s`rut` \ndelung,
\ncet, iar apoi \i spuse u[or:
Motivul era simplu, iubito. Nu te \ntlnisem pe tine.
Ochii lui Tiffany se umplur` de lacrimi.

VREME FURTUNOAS~

137

O, Mitch, murmur` ea.


El \i zmbi.
|mi place la nebunie cum spui asta. |nc` o dat`, iubito.
Mai spune-mi o dat`.
O, Mitch, spuse ea, aruncndu-[i bra]ele \n jurul gtului lui.
El o ]inu strns o bun` bucat` de timp, apoi, \n cele din
urm`, \i ordon` cu o voce groas`, r`gu[it`:
Gata cu tine. Probeaz` chiar acum lucrurile astea. Nu
plec`m de aici pn` nu-]i cump`r`m o hain` c`lduroas`.
Tiffany zmbi. Emo]iile intense \l f`ceau pe acel b`rbat un
dictator adorabil.
*

Cump`rarea attor haine de iarn` att de trziu, spre


sfr[itul sezonului, \i p`ruse lui Tiffany o extravagan]`
prosteasc`, dar de vreme ce nu v`zuse nici cel mai mic semn de
prim`var` pn` la sfr[itul primei s`pt`mni din martie, era
bucuroas` s` aib` acea c`lduroas` hain` u[oar`, de culoare
verde, pe care Mitch o ajutase s-o aleag`, ca [i perechea de
cizme din piele, lungi pn` la genunchi care \i ]ineau degetele
de la picioare calde, f`r` a purta o pereche de [osete \n plus.
Vineri diminea]a, g`si pe biroul ei un fax trimis din Honolulu
la sfr[itul zilei de munc` de acolo, [i dis-de-diminea]` \n
Winnipeg. Mult-a[teptata decizie de la cartierul general sosise.
Termenii pe care \i negociase cu familia Canfield erau acceptabili pentru Paradise Foods. Un avocat avea s` vin` \n doar
cteva zile pentru a legaliza afacerea.
Tiffany era \ncntat` de ve[ti.
Apoi citi ultimul paragraf al mesajului. Fu ca o lovitur` \n
stomac. |l mai citi o dat`.
Nu-i cinstit, [opti ea. E al dracului de necinstit.

138

GAIL DOUGLAS

Dup` cteva minute de asimilare a [ocului, \ntinse mna


spre telefon pentru a-l suna pe Mitch, dar mna ei plutea deasupra receptorului. Aveau planuri pentru un weekend special.
De ce s` le strice?
La \nceputul s`pt`mnii, Pete [i Jackie luaser` copiii [i se
\ndreptaser` spre sud, [i nu se vor \ntoarce pn` duminic`
seara trziu. |l rugaser` pe Mitch s` aib` grij` de ferm` [i s` le
preia coresponden]a. El, \n schimb, veni cu un plan care lui
Tiffany \i pl`cu la nebunie.
Ce-ai spune s` protej`m acest loc cum se cuvine, s` st`m
chiar aici de vineri noaptea, s` zicem pn` duminic` seara
devreme? sugerase el. Am face o favoare familiei. Ei [i-au l`sat
furgoneta \n parcarea de la aeroport, a[a c` nu trebuie s` m`
duc s`-i \ntmpin. Vor fi foarte \ncnta]i s` se \ntoarc` \ntr-o
cas` gata \nc`lzit`, iar noi vom putea petrece weekendul
bucurndu-ne de ni[te adev`rate partide de schi f`r`
\mbulzeal`, f`r` zgomot. Doar noi doi t`indu-ne unul altuia
urmele de pe z`pad`.
Ea hot`rse s` ia liber vineri dup`-amiaz` pentru a ad`uga
cteva ore \n plus micii lor escapade.
Lu` o decizie de moment. Ve[tile ei att cea bun`, ct [i
cea rea vor putea a[tepta pn` duminic` seara. Nimic nu-i va
strica acest weekend cu Mitch.
Ar putea foarte bine s` fie ultimul lor weekend.
*

Pe la 11:30, era plin` de emo]ie [i nervi, \ncercnd s` nu se


gndeasc` la ce avea s` urmeze dup` cele dou` zile, \n timp ce
a[tepta ner`bd`toare ca Mitch s` vin` s-o ia de la casa lui Kozak,
pentru un prnz trziu la ferm`.
De\ndat` ce v`zu Cherokee-ul tr`gnd \n fa]a casei, \[i

VREME FURTUNOAS~

139

arunc` pe ea haina [i-[i puse repede cizmele, iar pn` ce Mitch


b`tu la u[` ea era gata de plecare.
Scuz`-m` c` a durat att de mult, spuse el, iar p`rul s`u
ar`ta mai r`v`[it dect de obicei. Am avut de f`cut cteva comisioane care mi-au luat mai mult timp dect m` a[teptam.
Zmbi \n timp ce privirea lui se prelingea pe corpul ei.
Pari gata de plecare.
Sunt, spuse ea ridicnd geanta de voiaj pe care [i-o
preg`tise diminea]a devreme cnd venise pe-acas` pentru a se
\mbr`ca s` se duc` la serviciu. Mitch zmbea \ntotdeauna dezaprobator la acest ritual, dar nu se plngea de asta. P`rea s`
\n]eleag` c` ea avea totu[i nevoie de autonomie.
Mi-ai adus [i celelalte lucruri? \ntreb` ea. |[i ]inea echipamentul [i costumul de schi la el acas`.
Mitch se lovi cu palma peste frunte.
{tiam c` am uitat ceva!
Ea \l crezu pentru vreo cinci secunde, pn` v`zu lumini]a
juc`u[` din ochii lui.
Bine, bine, nu trebuie s` \ntreb, spuse ea, lovindu-l \n
joac` cu pumnul peste um`r. Scuz`-m`. Am tendin]a de a verifica \ntotdeauna, poate pentru c` nu sunt obi[nuit` s` depind
de altcineva.
Obi[nuie[te-te, spuse el cu severitate, tr`gndu-i mna
sub bra]ul lui, apoi se potoli cu un zmbet [i f`cndu-i cu
ochiul. Dar nu stric` s` verifici. Nici chiar eu nu sunt infailibil,
dac` po]i crede sau nu.
Obi[nuie[te-te, repet` ea \n gnd. Dorea m`car s` fi avut
[ansa s` o fac`.
Tiffany? spuse Mitch atingnd-o sub b`rbie cu degetul [i
ridicndu-i-o pentru a privi \n sus la el. Te fr`mnt` ceva?
Ea for]` un zmbet.
Da. Acea ultim` remarc` a ta cere o replic`, dar nu m` pot
gndi la nici una.

140

GAIL DOUGLAS

El rse, lund r`spunsul ei drept unul sincer.


Drumul pn` la ferm` fu pl`cut. Mitch avusese ve[ti de la
Pete \n diminea]a aceea [i era \narmat cu pove[ti amuzante
despre ct de bine se distra familia, a[a c` Tiffany nu trebui s`
se lupte s` men]in` conversa]ia vesel`.
Cnd ajunser`, Mitch \ntreb`:
E[ti \nfometat`, sau \]i surde mai curnd ideea unei partide de schi pentru a-]i m`ri apetitul?
S` s`rim pe schiuri, r`spunse Tiffany, provocnd un
geam`t de exasperare \n glum` al lui Mitch.
Cteva minute mai trziu, alunecau peste cmpurile moi [i
curate.
Ce zi superb`, spuse Tiffany inspirnd aerul curat [i
p`trunz`tor. Nu-mi vine s` cred ce cald este.
Mitch zmbi.
Aproape zero grade. |nvior`tor, \]i aminte[ti?
De vreme ce nu aveau nevoie de m`[ti de schi \ntr-o zi a[a
frumoas`, Mitch se asigur` c` fa]a ei era bine dat` cu crem` protectoare \mpotriva soarelui, iar buzele cu balsam. Trebui s`-[i
\nchid` ochii \n timp ce el o ungea cu creme. Lacrimi, periculos de aproape de suprafa]`, amenin]ar` s` se reverse. |i va fi
dor de grija lui. |i va fi dor de zmbetul lui, de tachin`ri [i de
aerul lui de [ef. Doamne, Dumnezeule, \i va fi att de dor de tot
ce e legat de el.
Se apropiau de un plc familiar de copaci \nainte ca
Tiffany s`-[i dea seama c` Mitch o conducea spre c`b`nu]a
din copac.
{i-au scos schiurile [i se urcar` pn` la ea, iar \n momentul
\n care b`g` capul pe u[i]a joas` a cabanei, Tiffany izbucni \n
lacrimi. Un sac de dormit gros, \mbietor, era a[ezat pe o saltea
cu aer pe podea. Lng` el se aflau un re[ou portabil, un co[ de
picnic plin pn` la refuz [i o sticl` de Dom Perignon cuib`rit`
\ntr-o g`le]ic` de argint cu ghea]`.

VREME FURTUNOAS~

141

Mitch \[i scoase m`nu[ile [i \[i deschise fermoarul la jachet`,


apoi o strnse \n bra]e.
Hai, voiam s` te fac fericit`.
Ai reu[it, spuse ea, \ncol`cindu-[i bra]ele \n jurul taliei lui
[i strngndu-l ca [i cum ar fi fost hot`rt` s` nu-l mai lase
niciodat` s` plece. |ntotdeauna reu[e[ti. Transformi fiecare
clip` \ntr-o... o... s`rb`toare. Oh, Mitch, te iubesc.
|[i ]inu respira]ia, speriat` de ceea ce tocmai spusese pe
nea[teptate, nevenindu-i s` cread`. Nu-[i g`sise momentul
potrivit. Ce-ar fi trebuit s` fac` el acum? S`-i \ntoarc` din
obliga]ie declara]ia? S` \ncerce s`-i explice c` ]inea foarte mult
la ea, dar c` dragostea nu se afla \n programul s`u?
|i cuprinse b`rbia [i o f`cu s` se uite \n sus la el.
Speram c` vei ajunge la aceast` confesiune mai devreme
sau mai trziu, spuse el \ncet, uitndu-se \n ochii ei. Pentru c`
[i eu te iubesc.
Tiffany se uita fix la el, iar inima \i b`tea cu putere. O iubea?
Era oare posibil? Era \ntr-adev`r serios, sau era doar o
propozi]ie u[or de pronun]at? Nu! Nu Mitch. El n-ar arunca
aceste cuvinte la \ntmplare.
Aproape c` voia s`-i spun` atunci, c` fusese chemat` \napoi
\n Hawaii [i c` trebuie s` plece peste cteva zile. Dar nu putea.
Nu \n momentul acela. Ar fi ca [i cum i-ar da un ultimatum: o
iubea oare \ntr-atta \nct s`-i cear` s` nu plece?
Dac` nu, atunci prefera s` nu afle \nc`.
{i dac` el era preg`tit s`-i cear` acest lucru, era ea oare
preg`tit` s` renun]e la tot [i s` r`mn`?
Prefera s` nu se confrunte nici cu aceast` problem` \nc`.
Iubito, e[ti sigur` c` totul este \n regul`? \ntreb` el cu blnde]e.
Tiffany d`du \ncet din cap [i \ntinse minile pentru a le
\ncol`ci \n jurul gtului lui.
Sunt prea ame]it` ca s` pot vorbi, \i zmbi ea seduc`tor.
Te po]i gndi la altceva ce putem face?

142

GAIL DOUGLAS

O privi \n ochi un moment \ndelungat, apoi cobor\ capul [i


abia \[i atinse gura de a ei.
Cred c` pot veni cu cteva idei, murmur` el.
*

|mi plac ideile tale, spuse Tiffany mult timp mai trziu,
\ntinzndu-se \n`untrul sacului de dormit.
|i era uimitor de cald, avnd \n vedere c` Mitch aprinsese
re[oul doar cu cteva momente \n urm`. Ea nu-i l`sase timp
pentru asta mai devreme. Emo]iile re]inute explodaser` \n
secunda \n care el a s`rutat-o, [i [i-a ocupat minile
convingnd-o s` caute c`ldura sacului de dormit \nainte s` se
dezbrace complet.
De \ndat` ce \nchiseser` fermoarul coconului lor de nailon,
restul lucrurilor lor zburaser` \n toate direc]iile, iar minile lui
Tiffany \ncepuser` s` se mi[te cu l`comie pe trupul lui. |[i
dorise s`-l ating` peste tot \n acela[i timp, s`-[i osp`teze gura [i
s`-[i potoleasc` durerea din profunzimea fiin]ei sale cu c`ldura
lui puternic`. Pentru scurt timp, el fu p`tura ei, ad`postul [i
piatra de \ncercare a existen]ei ei.
Privindu-l \ndreptnd re[oul spre ei, ea zmbi. Era o pl`cere
s`-l prive[ti, puternic [i frumos, [i att de viril \nct \]i t`ia
r`suflarea. Cnd el se \ntoarse pentru a se cufunda \napoi \n
sacul de dormit, Tiffany \[i deschise bra]ele pentru a-l primi.
Te voi r`ci prea tare, spuse el, ezitnd. A[teapt` un
minut...
}i s-a f`cut pielea de g`in`, \l \ntrerupse ea, \mbr`]i[ndu-l
[i l`sndu-[i palmele s` alunece pe spatele lui lat [i musculos.
{i \n plus, a[a e cinstit. Tu m` \nc`lze[ti tot timpul. Este rndul
meu s` te \nc`lzesc.
El ced` [i \[i strnse bra]ele \n jurul ei.

VREME FURTUNOAS~

143

Te descurci destul de bine, murmur` el.


Ea rse, dndu-[i deja seama ct de bine.
Dac` m` gndesc mai bine, cred c` este din nou rndul
t`u.
Dup` ce \l \mpinse u[or [i se rostogolir` pn` ce ea se afl`
deasupra lui, \i \nc`lec` [oldurile zvelte [i \ntinse mna \n jos
pentru a-l \ndemna s` intre \n ea.
|nc`lze[te-m`, Mitch, [opti ea. |nc`lze[te-m` a[a cum \mi
place s` fiu \nc`lzit`.
El \i cuprinse [oldurile cu ambele mini [i o \nc`lzi cum
numai el putea.
*

Cnd ajunser` \n cele din urm` la pateu, la brnzeturi, la


pinea rumenit` [i la friptura rece de pui, pe care Mitch le adusese la c`b`nu]` \n diminea]a aceea, erau h`mesi]i.
Excelent! spuse Tiffany, s`turndu-se \n sfr[it. Sprijinit`
\n cot [i stnd \ntins` jum`tate afar` din sacul de dormit [i
jum`tate \n`untru, nefiindu-i frig nici un pic \n ciuda goliciunii,
ea \ntinsese paharul gol de [ampanie cernd s` fie umplut.
{tii care este marele avantaj al picnicurilor pe timp de
iarn`?
{tiu mai multe avantaje legate de acest lucru, [i mai ales
acesta, spuse Mtich turnnd lichidul palid \n paharul ei. Dar la
ce te referi \n mod special?
Ea sorbi un pic din [ampanie [i \[i \nclin` capul pe spate,
l`snd bulele s`-i ciupeasc` limba [i gtul timp de cteva
secunde \nainte de a r`spunde simplu:
F`r` gndaci.
Mitch rse [i \[i umplu [i paharul s`u.
{tii, iubito, o femeie care poate sta goal` \ntr-o am`rt`

144

GAIL DOUGLAS

c`b`nu]` din lemn, avnd doar un re[ou pentru a o proteja


\mpotriva elementelor...
{i un b`rbat puternic [i bine f`cut care m` men]ine
fierbinte oricare ar fi temperatura, spuse ea.
Cu hot`rre, el continu`.
O femeie care \[i face singur` prtie pe cmpuri virgine [i
apoi se ca]`r` \ntr-un copac pentru a lua prnzul.
Nu prnzul \ncercam s`-l ob]in, \l \ntrerupse Tiffany.
Ultima dat` cnd am urcat \n acest copac, n-am terminat ce
\ncepusem.
El \ntinse mna peste ea c`utnd \n co[ule]ul pentru picnic,
[i g`si o truf` de ciocolat`, o scoase din ambalaj, [i mngie
buzele lui Tiffany cu ea.
Nu m` mai \ntrerupe, [i-]i dau ceva bun.
Ea atinse de cteva ori bomboana cu limba, \ncercnd
degeaba s` o captureze.
Bine, spuse ea dup` un moment. Dar \nti d`-mi trufa.
Scuturnd din cap [i rznd, el strecur` buc`]ica de ciocolat` \ntre buzele ei, apoi fur` un pic din ea \ntr-un s`rut dulce
[i cremos.
Ceea ce \ncercam s` spun, continu` el cteva momente
mai trziu, este c` nu voi mai accepta fals` modestie din partea
ta. Ai c[tigat pe cinstite pariul nostru. A[adar te declar, acum
[i pentru totdeauna, o adev`rat` nordic`.
El ridic` paharul spre ea, toastnd.
Tiffany zmbi [i accept` tributul lui ca fiind ceea ce i se
cuvenea.
O adev`rat` nordic`, repet` ea \ncet.
{i-]i sunt dator un weekend \n Caraibe, \i reaminti el.
Cnd vrei s`-mi onorez pariul?
Ea se \ntoarse pe o parte, cu spatele la el.
Uitasem de pariu, spuse ea u[or.
Eu nu. {i n-am de gnd s` m` eschivez.

VREME FURTUNOAS~

145

Puse paharul jos [i o cuprinse pe Tiffany cu un bra],


atingndu-i cu palma unul dintre sni.
Gnde[te-te, iubito, spuse el mu[cnd-o juc`u[ de lobul
urechii, murmurnd apoi: imagineaz`-]i cum ar fi s` ne bronz`m
pe o plaj` \nc`lzit` de soare, dansnd sub o lun` tropical`...
Tentant, spuse ea tr`gnd repede aer \n piept, apoi \[i
puse jos [ampania [i se \ntoarse s`-[i \ncruci[eze bra]ele de
gtul lui. Cu toate acestea, orict de frumoas` este luna tropical` [i orict ar fi plajele de \nc`lzite de soare, sunt fericit` aici
[i acum. {i am \nv`]at de la un b`rbat \n]elept c` acum [i
aici este tot ce avem cu adev`rat. Hai s` ne bucur`m de
fiecare secund` ct mai mult cu putin]`.
El ezit`, ridicnd capul pentru a se uita \n ochii ei, ca [i cum
graba [i spusele evazive \i creaser` suspiciuni, dar de-a lungul
ultimelor s`pt`mni, Tiffany \nv`]ase bine cum s`-l fac` s` intre
\n uitare.
*

Cnd dup`-amiaza se transform` \n sear`, Mitch [i Tiffany


\[i p`r`sir` cu p`rere de r`u ascunz`toarea.
Luna care-i c`l`uzea nu era tropical`, dar ea [tia c` nu va mai
vedea niciodat` o lun` mai perfect`. Plin` [i palid`, f`cea un
relief ascu]it \n compara]ie cu cerul negru ca smoala, [i se ridica peste noapte precum o \mp`r`teas` veghindu-[i domeniul.
Vntul nu [uiera, a[a c` singurul sunet \n acea t`cere vast`
era acela al schiurilor. |n timpul pauzelor pe care le luau pentru a se odihni, nemi[carea era att de complet` \nct Tiffany se
gndi c` ar putea auzi cristalele de ghea]` mi[cndu-se \n
z`pad`. Aerul era rece [i dulce, mai ame]itor dect [ampania pe
care ea [i Mitch o b`user` cu cteva ore \n urm`.
Cnd ajunser` acas` [i \[i scoaser` schiurile, \nainte de a

146

GAIL DOUGLAS

deschide u[a [i de a intra, Mitch trase puternic aer \n piept.


Vine prim`vara, spuse el.
Tiffany zmbi \n sus la el.
|i sim]i mirosul?
Pu]in. Dar cel mai bine o simt.
Cre[terea de temperatur`?
Nu. Nu are nimic de-a face cu temperatura. Este vorba de
altceva. O anume moliciune \n atmosfer`. Un curent ascuns, ca
un izvora[ iluzoriu de c`ldur` care ]i se joac` pe la glezne cnd
te b`l`ce[ti \ntr-un lac \nghe]at. |n clipa asta crezi c` e acolo, \n
urm`toarea nu mai e[ti sigur. |n momentul acesta, este acolo.
Va ie[i la iveal` destul de curnd.
Cnd? \ntreb` Tiffany cu o urm` de melancolie.
Mitch ridic` din umeri.
E greu de spus. Tocmai asta face prim`vara att de
emo]ionant` pe aici. Sau \nnebunitoare, depinde de punctul de
vedere al fiec`ruia.
Las`-m` s` ghicesc. Pentru tine, este emo]ionant`.
Coborndu-[i capul, el \i atinse buzele cu ale sale.
Pentru mine, aceasta va fi cea mai emo]ionant` prim`var`
din cte au fost pn` acum.
Stomacul lui Tiffany se strnse ca un nod. Trebuia s`-i spun`!
Cum s-ar fi sim]it, dac` el i-ar ascunde ei ceva att de important?
{i totu[i, dac`-i spunea c` ea nu va fi cu el s` a[tepte \mpreun` venirea prim`verii, n-ar fi schimbat nimic, ci doar ar fi
aruncat o umbr` de triste]e peste bucuria lor.
Luni diminea]a va fi destul de curnd.
*

Luni diminea]a veni prea repede.


Stnd \n fa]a lui Mitch la m`su]a din buc`t`ria lui, Tiffany

VREME FURTUNOAS~

147

bea cu \nghi]ituri mici cafeaua de la micul dejun [i c`uta metoda


cea mai potrivit` de a-i m`rturisi ceea ce \i ascunsese de vineri.
|ncerca s` se conving` pe sine c` el s-ar putea nici s` nu se
supere de aceast` plecare nea[teptat` a ei. |n definitiv, Mitch
era persoana pentru care \[i f`cea probleme. Poate c` s-ar sim]i
u[urat c` o desp`r]ire natural` a intervenit, \nainte ca lucrurile
s` devin` \ntr-adev`r serioase.
Dar nu credea nici un cuvnt din toate acestea.
Dragostea lui Mitch pentru ea era real`. La fel de real` precum a ei pentru el. Dar era o dragoste abia n`scut`, prea
proasp`t` [i fragil` pentru a fi testat` astfel.
Bine, Tiffany, spune.
|ntrerupt` din acea lupt` interioar`, se uit` cu groaz` la
Mitch. Nu mai putea amna inevitabilul.
Ceva te tot fr`mnt`, spuse el aplecndu-se pu]in \nainte
[i \ncruci[ndu-[i bra]ele pe mas`. A[a c` hai s` vorbim. De
vineri am tot a[teptat s` te dest`inuie[ti, dar p`reai c` vrei s` ne
petrecem weekendul f`r` a deschide vreun subiect serios.
Acum, weekendul s-a sfr[it. La ce te gnde[ti?
Ea \nghi]i greu, apoi trase adnc aer \n piept [i-[i spuse toat`
problema.
Compania mea a fost de acord cu tot ce era \n ultima
propunere, dar au decis s` trimit` pe altcineva pentru a
supraveghea tranzac]ia. M` vor trimite \napoi la biroul din
Honolulu pn` la sfr[itul s`pt`mnii. S`pt`mna aceasta.
Mitch se holb` la ea, ca lovit de tr`snet.
De ce?
Nu [tiu, spuse ea sim]ind sngele cum i se scurge din
vene.
Ura felul \n care o privea Mitch. Se a[teptase la [oc. Ceea ce
vedea era furie abia st`pnit`.
Mesajul nu con]inea alte detalii. Am crezut c` [efii mei sunt
mul]umi]i de munca depus` de mine, [i le-am spus c` a[ dori s`

148

GAIL DOUGLAS

r`mn s` m` ocup de acest proiect, dar ordinele nu se discut`.


{tiai de vineri? \ntreb` Mitch, cu o voce periculos de
calm`, iar ochii \i studiau \n profunzime pe ai ei.
Tiffany d`du din cap [i \[i feri privirea.
El t`cu un moment \ndelungat, apoi spuse:
Bine, ai vrut s` ne bucur`m de acest weekend. {i a[a am
[i f`cut, a[a c` poate c` ai luat decizia corect`. Dar dac` nu te-a[
fi \ntrebat, cnd mi-ai fi spus? Sau m`car cnd aveai de gnd s`-mi
spui ceva?
Ea \l privi jignit`.
Bine\n]eles c` aveam de gnd s`-]i spun. De fapt, chiar \n
diminea]a asta voiam s`-]i spun. Singurul motiv pentru care ai
\ntrebat tu primul \nainte de a-]i vorbi eu, este c` nu [tiam cum
s`-]i dau vestea.
{i mai crezi c` eu sunt cel care nu comunic`? Erai sup`rat`
pentru c` nu ]i-am \mp`rt`[it lucruri care s-au \ntmplat cu ani
de zile \n urm`, [i totu[i tu ai ]inut \n tine ceva att de important, att de... de iminent?
Descruci[ndu-[i bra]ele, el lovi masa cu pumnii.
Fir-ar s` fie, Tiffany, pretinzi c` m` iube[ti [i apoi \mi
prezin]i chestia asta ca pe un fapt \mplinit? Ce-ar trebui s` fac eu?
S` fiu recunosc`tor [i s` spun c` mi-a p`rut bine s` te cunosc,
p`cat c` s-a terminat, [i s`-mi trimi]i o vedere din Don Ho?
Lacrimi se ivir` \n ochii ei.
Mitch, aceasta nu este decizia mea. Nu vreau s` plec, dar
nu am de ales.
Ridicndu-se \n picioare, Mitch \ncepu s` se \nvrteasc` prin
buc`t`rie cu minile b`gate \n buzunarele pantalonilor.
Exist` \ntotdeauna o alternativ`.
Nu, nu exist`, spuse ea \n[f`cnd un prosop pentru a-[i
[terge lacrimile. Nu le spui [efilor unei corpora]ii c` nu te duci
unde vor ei s` te trimit`.
El se \ntoarse c`tre ea, ridicnd o sprncean`.

VREME FURTUNOAS~

149

De ce nu?
Tiffany se ridic` [i \ncepu s` cure]e masa, ducnd vasele la
chiuvet`.
Fii serios. {tii cum merg lucrurile pe lumea asta. Singurele
mele op]iuni reale sunt s` fac ceea ce mi se spune, sau s`
renun] la serviciu.
{i renun]area la serviciu iese din discu]ie?
Ea se \ntoarse brusc spre el.
Ca s` fac ce? Nu este ca [i cum a[ putea prinde alt` pozi]ie.
Nici m`car nu sunt cet`]ean al acestei ]`ri!
Stai cu mine, spuse el, prinznd-o de umeri.
Se uit` la ea \ndelung, apoi ad`ug`:
C`s`tore[te-te cu mine.
Lui Tiffany nu-i veni s`-[i cread` urechilor. {i judecnd dup`
expresia de pe fa]a lui Mitch, nici lui nu-i venea s` cread` ce
spusese.
Nu cred c` ai pl`nuit aceast` cerere \n c`s`torie, a[a c` nu
te voi l`sa s` o men]ii \n continuare, spuse ea for]ndu-se, cu
toate c` inima ei o \mpingea s` ]ipe un r`sun`tor Da.
Las`-m` s`-mi men]in cererea, spuse el, tr`gnd-o spre el.
Vreau s` m` la[i. Ai dreptate. N-am pl`nuit aceast` cerere. Am
pl`nuit alta. Cu flori, mai romantic` [i \ntr-un moment potrivit,
zise el strngnd-o \n bra]e. Dar aceast` cerere impulsiv` [i
prostesc de ner`bd`toare este la fel de sincer`. M`rit`-te cu
mine, Tiffany. Ne iubim reciproc. Ce altceva mai conteaz`?
Nimic nu mai conteaz`, spuse ea ]inndu-[i palmele pe
pieptul lui, [i obrazul pe um`rul lui. Dar totul se \ntmpl` prea
repede. O parte din mine ar putea face asta, Mitch. O parte din
mine ar renun]a f`r` nici o problem` la carier`, la prietenii mei,
[i la singura cas` pe care am [tiut-o vreodat`, pentru a juca
totul pe o singur` carte, pe aceast` dragoste incipient` a noastr`, spernd s` dureze o via]` \ntreag`. Dar cealalt` parte din
mine nu crede c` este preg`tit` pentru a face un astfel de pas

150

GAIL DOUGLAS

gigantic, l`snd totul \n voia sor]ii. Ar fi atta presiune asupra


noastr`, Mitch, am sim]i c` trebuie s` facem lucrurile s` mearg`
\ntre noi, orice ar fi, cu orice pre], iar aceasta este o re]et` pentru e[ec. Poate dac` am fi putut avea mai mult timp...
L`sndu-[i capul pe spate, \ncerc` s` zmbeasc` [i apoi
ad`ug`:
Nu cred c` ]i-ai putea lua un concediu s` mergi cu mine
\napoi \n Hawaii, nu-i a[a?
Mitch se gndi cteva momente la aceast` variant`, dar \n
cele din urm` scutur` din cap.
A[ putea, dar avnd \n vedere \mprejur`rile, nu cred c` asta
ar fi solu]ia problemei. Nu eu sunt cel care are \ndoieli, Tiffany.
Nu te condamn pentru c` ai aceste dubii, dar nici nu le pot face
s` dispar` urmndu-te acas` precum un c`]elu[ plin de speran]`. ~sta este un lucru cu care va trebui s` ai de-a face singur`.
|mi era team` c` asta vei spune, zise Tiffany. Dar Mitch pe
care-l iubesc eu, n-ar fi reac]ionat \n nici un alt fel.
|mi pare r`u, iubito, spuse el \ncet.
Ea scutur` din cap.
S` nu-]i par` r`u. Poate c` nu eram f`cu]i s` fim \mpreun`.
Poate c` soarta ne-a scos \n drum aceast` problem`, pentru a
ne opri de la a face o gre[eal`.
Chiar crezi asta cu adev`rat? \ntreb` el.
Oftnd din greu, Tiffany ie[i din ad`postul bra]elor lui [i se
duse la chiuvet` pentru a se uita pe fereastr` la curtea din spate
acoperit` de z`pad`. |ncepuse s` vad` acele locuri ca pe o }ar`
a Minunilor Iernii din via]a real`, dar dintr-o dat` totul p`ru
pur [i simplu rece.
Nu, r`spunse ea cu o voce mic`, ce abia putea fi auzit`. Dar
poate ar fi mai bine s` cred asta. Nu prea mai pot face altceva.

Capitolul 13
Scena era ca un dja vu, iar Mitch nu era prea \ncntat de
treaba asta.
Pentru a doua oar` intra \n fug` \n aeroport pentru a
\ntmpina un pasager sosind din Hawaii. La fel ca ultima dat`,
lui Pete i se ivise o problem` de ultim minut [i \l rugase pe el
s` preia reprezentantul de la Paradise Foods.
Doar c`, de aceast` dat`, reprezentantul nu avea s` fie
Tiffany. |i era team` c` \i va arunca doar o singur` privire
\nlocuitorului ei [i \l va pocni \n nas.
Se gndi c` nici m`car nu era sigur c` trebuia s` \ntlneasc`
un b`rbat. Pete \nchisese telefonul f`r` a-i da alte detalii. Nu era
o problem`, se gndi Mitch, nefiind oricum \n dispozi]ia de a-i
p`sa. Dac` era necesar, i-ar fi transmis acestui personaj un mesaj.
Dar avea sentimentul c` nu va fi prea greu s` localizeze al doilea
venit din Hawaii, cel pu]in nu va fi cu mult mai greu dect fusese
s`-l localizeze pe primul. Probabil c` acest al doilea pasager avea
anana[i desena]i pe mn` pe c`ma[a sub]ire din bumbac.
Verificnd lista informa]iilor pentru sosiri, v`zu c` avionul

152

GAIL DOUGLAS

aterizase. Va mai dura doar cteva minute pn` ce pasagerii vor


ap`rea la poart`.
Mitch \ncepu s` se plimbe de colo-colo, \ncercnd s` fie cu
un pas \naintea amintirilor care \l urm`reau, \naintea imaginii
chinuitoare a lui Tiffany, mergnd \n haina ei galben`,
prosteasc`, p`rul ei negru-alb`strui crlion]at \ncadrndu-i fa]a,
ochii ei migdala]i privindu-l \ntr-un fel care \i provoca toate
instinctele masculine.
Precum proverbialul b`rbat pe cale s` se \nece, \[i v`zu via]a
trecndu-i prin fa]a ochilor dar numai p`r]ile cele mai importante ale vie]ii sale.
V`zu figura lui Tiffany, luminat` de un zmbet. O v`zu luptndu-se de-a lungul lacului \nghe]at, hot`rt` s` arate c` [tia s`
schieze [i s` patineze [i c` se descurca cu rachetele acelea speciale pentru z`pad`, ca [i cum s-ar fi n`scut pentru ele. |i v`zu
capul aplecat [i ochii \nchizndu-se \n mijlocul uneia dintre
frazele lui interminabile [i plictisitoare. Buzele ei dep`rtndu-se,
primindu-i s`rutul. Chicotind la paharul cu [ampanie din
c`b`nu]a din copac, l`udndu-l ce inspirat a fost \n leg`tur` cu
picnicul, iubindu-l.
Iubindu-l.
R`mase nemi[cat.
Adev`rul \l izbi. |n loc s` a[tepte pasiv, spernd \n van c` ea
se va \ntoarce la el, ar trebui s` se duc` el dup` ea. Ar fi trebuit
s` plece cu ea de la bun \nceput [i s` stea lipit de ea pn` cnd
toate \ndoielile ei disp`reau. Acela[i lucru i-l spusese [i Jackie,
cu tact dar cu hot`rre. Pete fusese mai dur:
E[ti un tic`los, fr`]ioare, explodase el cu o zi \nainte.
Peter fusese \ntotdeauna cel care spunea lucrurilor pe
nume, f`r` menajamente:
De ce nu e[ti \n Honolulu? Ce a[teptai de la Tiffany?
Aceast` femeie te cunoa[te de vreo dou` luni. Nu prea vorbe[ti
mult despre tine, l`snd-o cu \nc`p`]nare s` cread` c` e[ti un

VREME FURTUNOAS~

153

fulg \n b`taia vntului [i un incurabil Don Juan pn` \n m`duva


oaselor, [i cnd \i spui c` o iube[ti [i c` vrei s` te c`s`tore[ti cu
ea, ea ar trebui s` aib` destul` \ncredere \n tine \nct s` ri[te
\ntreaga ei via]` pentru tine? Cum de ai putut s-o urci \n acel
avion [i s-o la[i s` plece, este peste puterea mea de \n]elegere.
Tu, dintre to]i oamenii. B`rbatul care trece prin foc [i sabie
pentru a ob]ine orice \[i pune \n minte.
Mitch sim]i c` i se face r`u. Deodat` \[i d`du seama ce
f`cuse. Era o reluare ciudat` [i oribil` a trecutului. Cnd ar
fi trebuit s` a[tepte momentul potrivit [i s` preg`teasc`
terenul pentru a \ncerca s` c[tige cel mai mare premiu dintre toate, s-a transformat \ntr-un \ngmfat, cu prea mult`
\ncredere \n sine. Doar c` de aceast` dat` premiul pe care-l
pierduse nu era aurul olimpic. De data aceasta o pierduse pe
Tiffany.
Cum a putut s` fie att de prost? De ce crezuse c` ni[te
cuvinte frumoase, cteva \ntlniri romantice secrete, cteva ore
de pasiune, ar reprezenta pentru Tiffany siguran]a de care avea
nevoie?
De ce-[i pierduse r`bdarea exact \n momentul cnd avea
mai mult` nevoie de ea?
Se hot`r\.
Honolulu, a[teapt`-m` c` vin, murmur` el cnd v`zu
primul grup de pasageri venind pe poart`. |i va livra lui Pete
acel intrus la fabrica de \mpachetare. Va \ncerca chiar s` fie
recunosc`tor de dragul \n]elegerii \ncheiate de Tiffany [i de
care fusese att de mndr`.
Apoi se va duce acas` s`-[i fac` bagajul [i s`-[i rezerve un
bilet la primul zbor spre Pacificul de Sud.
Ner`bd`tor s` plece mai repede, \[i dorea s`-[i fi scris un
bilet mare pe care s`-l ]in` ridicat [i pe care s` scrie cine era [i
ce pasager trebuia s` \ntmpine. Ar fi putut gr`bi lucrurile.
Deodat`, v`zu pentru o secund` ceva ce-i f`cu inima s`-i

154

GAIL DOUGLAS

sar` \n gt. Galben. Galbenul narciselor. Flfind, ridicndu-se,


l`snd s` se vad` ni[te picioare lungi, armonioase [i zvelte.
Era sigur c` are halucina]ii. O voia pe Tiffany att de mult,
\nct o vedea [i unde nu era.
Dar dac` ea era doar un vis, era unul viu. Zmbind, cu ochii
str`lucind, ea \l v`zu [i \ncepu s` mearg` mai repede.
Tiffany, [opti el.
Ea \ncepu s` alerge spre el.
Tiffany! gr`bi [i el pasul. Era timpul s-o \ntlneasc` la
jum`tatea drumului. La mai mult de jum`tate dac` putea
ajunge acolo destul de repede. F`cu slalomul vie]ii sale printre
oamenii care-i erau \n cale, ajungnd la ea dup` o curs` ce
b`tea toate recordurile.
Tiffany! repet` el \n timp ce o strngea \n bra]e. O, iubito,
dragostea mea, iubirea mea...
Nu existau destule cuvinte dr`g`stoase. Nu exista nici un fel
de a-[i exprima deplin bucuria ce \l invadase. |i c`ut` gura [i se
convinse c` ea era real` gustndu-i dulcea]a [i pierzndu-se \n
c`ldura ei moale.
Tiffany se sim]ea de parc` \ntreg aeroportul se rotea. Nu-i
p`sa. Mitch o ]inea \n bra]e. |ntreaga planet` se putea muta
\nvrtindu-se \ntr-o alt` galaxie, [i ea tot s-ar sim]i \n siguran]`
[i s-ar sim]i acas` atta timp ct se afla \n bra]ele lui.
Cnd, \n cele din urm` el \i eliber` gura, \[i strecur`
degetele \n p`rul ei [i \i ap`s` obrazul pe pieptul s`u, iar
cel`lalt bra] al s`u era strns \n jurul ei, ea [tiu c` el nu o va mai
l`sa niciodat` s` plece.
Te-ai \ntors, spuse el frecndu-[i obrazul de p`rul ei. Te-ai
\ntors la mine.
A trebuit, murmur` ea.
L`sndu-[i capul pe spate pentru a-i zmbi printre lacrimi de
bucurie, ea spuse:
Muream de frig \n Hawaii. Exist` un singur loc \n lumea

VREME FURTUNOAS~

155

asta unde \mi poate fi cald. Cu tine, Mitch. Numai cu tine.


El se uit` la ea, cu ochii umezi.
Pn` mine a[ fi fost acolo, cu tine, ca s` te \nc`lzesc,
iubito, mi-a luat ceva timp, dar m-am de[teptat \n cele din
urm`. Acum, vrei s` r`mi aici, sau s` cump`r`m dou` bilete
pentru a ne \ntoarce direct \n Hawaii?
Vreau s` r`mn. Trebuie s` r`mn. Am o treab` de f`cut
aici.
O treab`? Tu e[ti reprezentantul cu care trebuia s` m`
\ntlnesc.
Ea d`du din cap.
Hot`rsem s` demisionez [i s` zbor \napoi la tine, dar
mi-am tot amintit c` spuneai c` mai exist` [i alte alternative.
M-am gndit la felul \n care te-ai luptat tu s`-]i revii dintr-un
dezastru total, acum zece ani, [i m-am gndit c` a[ putea s`
lupt pentru postul meu. A[a c` mi-am adunat tot curajul, am
cerut o \ntrevedere cu conducerea companiei [i le-am spus c`
proiectul Winnipeg a fost al meu de la \nceput [i c` trebuie s`
r`mn` al meu. {i a mers! Partea cea mai nebuneasc` este c`
ei credeau c`-mi f`ceau o favoare trimi]nd pe altcineva care
era obi[nuit cu vremea rece. Voiau s` m` recompenseze! |]i
po]i imagina?
Trebuie s` fie idio]i creznd c` ai vrea s` stai \ntr-un Eden
tropical cnd po]i avea toate astea, spuse el cu vocea \ngro[at`,
ar`tnd cu mna \nspre geamurile cu vedere afar`, spre p`mntul noroios, maro, pe care se aflau petice de z`pad` murdar`.
Tiffany zmbi, r`mnnd cu privirea a]intit` la Mitch.
Trebuie s` fie idio]i.
Un gnd \ncol]i \n mintea lui Mitch. Era prea greu, avnd \n
vedere cele spuse de Tiffany, dar trebuia s` \ntrebe.
Ce se va \ntmpla cnd munca ta de fuzionare va lua
sfr[it?
Poate nu voi termina. Am cteva idei despre \nfiin]area

156

GAIL DOUGLAS

unor birouri \n Winnipeg pentru a supraveghea \ndeaproape


cteva opera]iuni de pe continent. Dar dac` acest plan nu
reu[e[te, nu-mi pas`. Sunt \ndr`gostit` de un rebel extraordinar, [i cu asta basta.
Ea ezit`, apoi ad`ug` \ncet:
Orice s-ar \ntmpla cu cariera mea, propunerea ta impulsiv` r`mne \n picioare?
Mitch sim]i c` poate respira din nou pentru prima dat` dup`
mult timp.
N-a fost o cerere \n c`s`torie impulsiv`, iubito. |n februarie am spus c` sunt pe cale de a pune mna pe aur cu tine, [i
chiar [i atunci m` refeream la verighete de aur. Da, este \nc`
valabil`, dar te voi \ntreba din nou, oficial. Tiffany, vrei s` te
m`ri]i cu mine?
Oh, Mitch, [opti ea. Da, Mitch, da.
El \nchise ochii [i \ncerc` s` asimileze ceea ce p`rea un
miracol. Cnd \i deschise iar, \[i strnse mai tare bra]ele \n jurul
lui Tiffany.
Dumnezeule, te iubesc, murmur` el.
|n secunda urm`toare, Tiffany v`zu tr`s`turile fe]ei lui lund
expresia aceea gnditoare, ceea ce \nsemna c` el lua deja
decizii.
O nunt` \n iunie, la ferm`, ar fi frumoas`. Iar luna de
miere trebuie s` fie \n Caraibe, bine\n]eles...
Mitch, spuse Tiffany punndu-i un deget pe buze.
El ridic` \ntreb`tor o sprncean`.
Iar faci pe [eful.
Dnd ochii peste cap, rse [i o eliber`, punndu-i un bra] \n
jurul umerilor \n timp ce mergeau spre caruselul de bagaje.
Bine, preia conducerea. Cum vrei s` fie?
Se gndi la acest subiect cteva secunde, apoi ridic` b`rbia.
O nunt` \n iunie, la ferm`, ar fi frumoas`. {i \mi e[ti
\ntr-adev`r dator cu o excursie \n Caraibe...

VREME FURTUNOAS~

157

Mitch \[i l`s` capul pe spate [i izbucni \n rs, fiind cuprins


de o bucurie exuberant`, \mplinit`.
De acum \nainte, iubito, promit s`-]i cer p`rerea [i s`-]i
respect dorin]ele \n toate problemele.
Iar eu nu m` voi mai contrazice cu tine niciodat`, pentru
nimic, spuse ea ap`sat, \n glum`.
El rse din nou [i o \mbr`]i[` repede, apoi \i v`zu bagajele
[i le trase de pe band`.
{i dac` amndoi credem \n ceea ce a spus cel`lalt, Florea
Z`pezii care \nflore[te iarna va acoperi \n fiecare zi a anului
str`zile din Winnipeg, pentru tot restul vie]ilor noastre
naturale.
Tiffany nu se \ndoise niciodat` c` a[a va fi.

Sfr[it

S-ar putea să vă placă și