Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I ADMINISTRAREA


AFACERILOR
DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT

Analiza economico-financiara a firmei SC.ExperPro.SRL

Student : Togoe Andreea


Anul II ,ID
Specializare : Management

Tema de control 1:
Alegeti o firma de pe piata romneasca pentru care, pe baza situatiilor sale
financiare din ultimii 3 ani:
a) actualizati datele din situatiile financiare pe cei trei ani folosind rata anuala a
inflatiei;
b) calculati principalii indicatori economico-financiari ai acesteia;
c) intocmiti o analiza diagnostic, evidentiind punctele forte si cele slabe ale firmei
in cauza.

SC.Exper-Pro.SRL
Societatea comercial SC Exper Pro SRL, functioneaza in baza Legii nr. 31/1990, din anul 1990 cu
un capital social subscris si varsat de 200 RON.
Actionarii societatii sunt D-nii Damian Munteanu, Calinescu Radu, Marinescu Emilia.
Obiectivul de activitate a societatii este 5590- alte servicii de cazare, sediul social este in judetul
Brasov, orasul Zarnesti, strada Raului, numarul 28, numarul de telefon 0722391348, este identificat
in registrul comertului cu numarul j08/1048/1998, iar codul unic de inregistrare este 10964844.

(*) Data ultimei cereri de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a ultimei declaratii de


inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent.
(**) Data prelucrarii cererii de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a declaratiei de
inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent, de catre ANAF
(***) Pentru modificarea informatiilor referitoare la datele de identificare ale contribuabililor
comercianti (inregistrati la ONRC), va rugam sa va adresati Oficiului Registrului Comertului
competent. Dupa modificarea datelor de la Oficiul Registrului Comertului, informatiile se vor
actualiza si pe site-ul MFP.

Denumire platitor:

EXPER-PRO S.R.L.

Impozit pe veniturile microintreprinderilor (data luarii in


evidenta):

01-FEB-13

Contributia de asigurare pentru accidente de munca si


boli profesionale datorate de angajator (data luarii in
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in
evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare
pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in
evidenta):
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la
persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):

01-IAN-13

Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor


(data luarii in evidenta):
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia
interna (data luarii in evidenta):
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri
(data luarii in evidenta):

01-IAN-13

01-IAN-13
01-IAN-13
01-IAN-13
01-IAN-13

NU
NU

Prezentarea situatiilor financiare ale SC.Exper-Pro.SRL la data de 31.12.2011

Prezentarea situatiilor financiare ale SC.Exper-Pro.SRL la data de 31.12.2012

Stocuri (materii prine, materiale consumabile, productie in curs de executie, semifabricate,


produse finite, marfuri etc.)

a) actualizati datele din situatiile financiare pe cei trei ani folosind rata anuala a

25064

inflatiei;
Rata inflatiei in anul 2011 conform Institutului National de Statistica a fost de 5,79 %.
5,79 %
Date
actualizate

716254,4
110654,2
7230,747
25187,54
78235,94

811893,8

15014,77
211,58

322767,4
325248,2
185635

139613,2
0

132039,7
0

Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN

Alte servicii de
cazare

Rata inflatiei in anul 2012 conform Institutului National de Statistica a fost de 3,33 %.

3,33 %
Date actualizate

764878,6
93175,76
25898,63
61870,9
5406,226

0
852315,4

5738,948
15499,5

120869,2
145088,8

0
24219,52

0
24219,52

Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN

Alte servicii de
cazare

b) calculati principalii indicatori economico-financiari ai acesteia


Principalii indicatori economico-financiari ai acesteia pentru 2011

Indicatorii structurii activului (utilizari)


Raportul dintre activele imobilizate si activele totale, care prezinta evolutia
imobilizarilor corporale, necorporale si financiare (IMOB) in total active (AT).
IMOB/AT =677053/781651=0,866183

Raportul dintre activele curente si activele totale analiza factoriala a acestui indicator
(adica descompunerea activelor curente pe componente si raportarea lor la activele totale)
poate releva cresterea stocurilor, crestere ce trebuie corelata cu cresterea volumului productiei
sau a disponibilitatilor, ca sa reflecte posibilitatile de plata ale firmei.Relatia de calcul este:
AC/AT = 104598/781651=0,133817

Indicatorii structurii pasivului (resurse)


Solvabilitatea patrimoniala raportul dintre capitalurile proprii (CPR) si pasivele

totale (PT) releva independenta financiara a firmei. Marimea optima a acestui indicator este situata in

jurul valorii de 0,5 (dar se poate accepta si o valoare mai mica daca rentabilitatea economica a
firmei este satisfacatoare ).
CPR/PT = 14193/781651 =0,018158

Rata globala de indatorare raportul dintre total datorii (DAT) si total pasive (PT)
reflecta contributia creditelor la formarea resurselor totale, iar interpretarea sa trebuie facuta in
corelatie cu indicatorul solvabilitatii patrimoniale.
DAT/PT =767458/781651=0,981842

Indicatori ai lichiditatii si solvabilitatii


Lichiditatea generala reflecta capacitatea firmei de a face fata datoriilor sale din
activele pe care le are. Se calculeaza cu ajutorul relatiei.
AC/DAT =104598/767458=0,136291

Recomandabil este ca acest raport sa fie supraunitar.


Solvabilitatea generala - care masoara marja de credit a firmei, raportnd activele

totale (AT) la capitalurile imprumutate (CIMP).


AT/CIMP =781651/ 0

Viteza de rotatie a activelor imobilizate prezinta eficienta folosirii imobilizarilor


(IMOB) prin prisma cifrei de afaceri generate (CA) sau, cu alte cuvinte, capacitatea firmei de
a genera vnzari pe baza activelor imobilizate detinute si folosite pentru producerea bunurilor
supuse vnzarii. Relatia de calcul este :
CA/IMOB=305102/677053=0,450632

Prin compararea activelor imobilizate cu cifra de afaceri, acest indicator ne arata ct de


eficienta este firma in utilizarea acestor active. Cu ct viteza de rotatie a activelor imobilizate
este mai mare cu att mai eficient este managementul acestora.
Viteza de rotatie a activelor totale reprezinta raportul dintre cifra de afaceri (CA) si
activele totale (AT) si exprima capacitatea firmei de a genera vnzari tinnd cont de totalul
activelor folosite.
CA/AT = 305102/781651=0,39033
O viteza de rotatie mare a activelor totale indica un management eficient, in timp ce o
valoare redusa a acestui indicator indica necesitatea modificarii strategiei de ansamblu a
firmei, precum si a politicilor de marketing si de cheltuieli ale firmei.

Indicatori compusi
Acestia combina marimi din bilant cu cei din contul de profit si pierdere pentru a se obtine
indicatori de sinteza cu privire la activitatea firmei)
Rentabilitatea comerciala: se calculeaza raportnd profitul net (PN) la cifra de afaceri
(CA). O valoare redusa a acestui indicator arata ca firma nu genereaza suficiente vnzari ca sa
acopere cheltuielile sau/si nu exista suficient control asupra efectuarii cheltuielilor.
PN/CA=124813/305102=0,409086

Principalii indicatori economico-financiari ai acesteia pentru 2012

Indicatorii structurii activului (utilizari)


Raportul dintre activele imobilizate si activele totale, care prezinta evolutia
imobilizarilor corporale, necorporale si financiare (IMOB) in total active (AT).
IMOB/AT =740229/830402=0,89141

Raportul dintre activele curente si activele totale analiza factoriala a acestui indicator
(adica descompunerea activelor curente pe componente si raportarea lor la activele totale)
poate releva cresterea stocurilor, crestere ce trebuie corelata cu cresterea volumului productiei
sau a disponibilitatilor, ca sa reflecte posibilitatile de plata ale firmei.Relatia de calcul este:
AC/AT = 90173/830402=0,10859

Indicatorii structurii pasivului (resurse)


Solvabilitatea patrimoniala raportul dintre capitalurile proprii (CPR) si pasivele
totale (PT) releva independenta financiara a firmei. Marimea optima a acestui indicator este situata in
jurul valorii de 0,5 (dar se poate accepta si o valoare mai mica daca rentabilitatea economica a
firmei este satisfacatoare ).
CPR/PT =5554/830402 =0,006688

Rata globala de indatorare raportul dintre total datorii (DAT) si total pasive (PT)
reflecta contributia creditelor la formarea resurselor totale, iar interpretarea sa trebuie facuta in
corelatie cu indicatorul solvabilitatii patrimoniale.
DAT/PT =824848/830402=0,993312

Indicatori ai lichiditatii si solvabilitatii


Lichiditatea generala reflecta capacitatea firmei de a face fata datoriilor sale din
activele pe care le are. Se calculeaza cu ajutorul relatiei.
AC/DAT =90173/824848=0,109321

Recomandabil este ca acest raport sa fie supraunitar.


Solvabilitatea generala - care masoara marja de credit a firmei, raportnd activele

totale (AT) la capitalurile imprumutate (CIMP).


AT/CIMP =830402/0

Viteza de rotatie a activelor imobilizate prezinta eficienta folosirii imobilizarilor


(IMOB) prin prisma cifrei de afaceri generate (CA) sau, cu alte cuvinte, capacitatea firmei de
a genera vnzari pe baza activelor imobilizate detinute si folosite pentru producerea bunurilor
supuse vnzarii. Relatia de calcul este :
CA/IMOB=116790/740229=0,157775

Prin compararea activelor imobilizate cu cifra de afaceri, acest indicator ne arata ct de


eficienta este firma in utilizarea acestor active. Cu ct viteza de rotatie a activelor imobilizate
este mai mare cu att mai eficient este managementul acestora.
Viteza de rotatie a activelor totale reprezinta raportul dintre cifra de afaceri (CA) si
activele totale (AT) si exprima capacitatea firmei de a genera vnzari tinnd cont de totalul
activelor folosite.

CA/AT =116790/830402=0,140643
O viteza de rotatie mare a activelor totale indica un management eficient, in timp ce o
valoare redusa a acestui indicator indica necesitatea modificarii strategiei de ansamblu a
firmei, precum si a politicilor de marketing si de cheltuieli ale firmei.

Indicatori compusi
Acestia combina marimi din bilant cu cei din contul de profit si pierdere pentru a se obtine
indicatori de sinteza cu privire la activitatea firmei)
Rentabilitatea comerciala: se calculeaza raportnd profitul net (PN) la cifra de afaceri
(CA). O valoare redusa a acestui indicator arata ca firma nu genereaza suficiente vnzari ca sa
acopere cheltuielile sau/si nu exista suficient control asupra efectuarii cheltuielilor.
PN/CA=-23439/116790=-0,20069

c) intocmiti o analiza diagnostic, evidentiind punctele forte si cele slabe ale firmei
in cauza.
1)Punctele forte ale SC.Exper-Pro.SRL

sistem park-ing supravegheat video


loc de joaca pentru copii

personal eficient cu calificare adecvata

capacitate de relaionare eficace cu alte organizaii din staiune

acordarea de discount-uri considerabile la grupuri organizate

2)Punctele slabe ale SC.Exper-Pro.SRL

colaborarea destul de redusa cu ageniile de turism


oferta redusa a serviciilor de agrement

capacitate de cazare relativ mica

Tema de control 2
Alegeti o firma de pe piata romneasca si dezvoltati urmatoarele aspecte:
a) prezentati si analizati componentele de macro si micromediu care influenteaza activitatea firmei;
b) identificati posibile oportunitati de afaceri si amenintari (riscuri) pentru firma analizata si schitati
un proiect de investitii, precum si surse de finantare pentru acesta,bazndu-va si pe punctele forte si
slabe ale firmei pe care le-ati identificat in precedenta tema de control.
a)prezentati si analizati componentele de macro si micromediu care influenteaza activitatea firmei;
Micromediul SC.Exper-Pro.SRL
Personalul

La pensiunea Hora cu Brazi s-a selectat pentru angajare personalul cel mai bun. Astfel sunt
depuse eforturi pentru a se creea o atmosfera prietenoasa,calda,stimulativa,care sa intareasca
loialitatea reciproca dintre directori si angajati.Angajatul are datoria de a pastra si a duce mai
departe traditia,pt. a le oferi clientilor nivelul serviciilor asteptat.Deasemeni angajatul
trebuie sa-l ajute pe oaspete sa se simta ca acasa pe perioada in care sta la pensiune. Caldura cu care
este primit,sinceritatea,zambetului si felul placut in care i se ureaza bun venit sunt apreciate si sunt
cele care castiga loialitatea clientilor. Succesul pensiunii depinde de ospitalitatea angajatilor.
Furnizorii si intermediarii
De la deschidere si pana in prezent pensiunea a incheiat o serie de contracte cu firme specializate
in promovarea si comercializarea produselor si serviciilor oferite. Spre exemplu interioarele
pensiunii au fost gandite cu mult timp inainte si s-au folosit numai materiale de calitate,
mobilierul, accesoriile,partea tehnica,toate au fost aduse din afara tarii,majoritatea din Germania.
Din zona Brasovului putem spune ca s-a fost utilizata forta de munca pentru construirea
cladirii. Pentru serviciile alimentare si nonalimentare pensiunea a incheiat contracte cu:Margaritar, Borsec, Coca-Cola,Pesi,Evian,vinuri de
prima clasa.
Clientii
In ansamblul relatiilor sale cu piata, pensiunea poate fi privita ca o unitate ce se adreseaza unui
anumit segment al populatiei , respective turisti.Zona Zarnesti-Bran se afla in topul preferintelor
turistilor,atat ca destinatie de weekend ,cat si pentru un sejur de vacanta mai lung. Pensiunea se afla
in zona montana,fiind inconjuratade peisaje frumoase, si multe atractii turistice.Din punct de vedere
al nationalitatii, pe primul loc se afla cetatenii romani, unguri urmati de italieni,germani.
Pensiunea Hora cu Brazi se mentine cu o pozitie buna pe piata si in fata concurentilor prin:
-prestarea serviciilor la o calitate superioara,
-obtinera unui raport bun calitate/pret,-printr-o oferta cat mai mare si vasta pt.satisfacerea celor
mai rafinate cereri,
-ameliorarea echipamentelor si confortului.6
Concurentii
Concurenta este o confruntare deschisa,loiala, in cadrul careia vanzatorii si cumparatorii
invata,printr-un proces continuu detatonari si erori,sa-si amelioreze situatia pe piata si prin piata.
De aceea, adesea, concurenta este considerate calea de satisfacere a intereselor tuturor
participantilor la viata economica. Piata turismului din zona Brasov pune la dispozitia turistilor un
numar mare de pensiuni de 5 *, 4 * si 3*. Pensiunea Hora cu Brazi are drept concurenti directi,
pe aceasta piata, pensiunile de 4* destinate pentru vacantele de iarna .Topul pensiunilor din judetul
Brasov este urmatorul:
-Vila Hora Cu Brazi Zarnesti***
-Pensiunea Aliart***
-Peniunea Garofita Pietrei Craiului ***
Reputatia legata de servirea clientilor la Pensiunea Hora cu Brazi are o lunga traditie si anume
de a oferi:
-preparate gustoase si servicii bune la un pret avantajos,
-inovatia si creativitatea pt. a gasi noi modalitati de a satisface nevoile clientilor.
Directorii fondatori ai pensiunii au convingerea ca:
-oamenii reprezinta cea mai importanta valoare a firmei
-atmosfera familiala este important la locul de munca
-recompensarea performantelor trebuie sa fie bazata pe un sistem adecvat si sinstit
-trebuie sa se concentreze spre investitii pt. cresterea numarului de proprietati.

Macromediul de marketing
Activitatea oricarei intreprinderi se afla sub influenta factorilor de mediu care actioneaza pe o arie
larga.Componentele macromediului sunt mediuldemografic,economic,tehnologic,socio-cultural si
politic .
Mediul politico-legislativ
Influenta mediului politic asupra deciziilor in domeniul economic este covarsitoare,
iar interesele politice primeaza in fata celor economice de cele mai multe ori. Acorduri
i nt e rn at io na l e l a c a re Ro m an ia e s t e me mb r u au o ma r e i mp or t a nt a s i i nf l ue n te a z
a activitatea firmelor: Fondul Monetar International, Organizatia Mondiala a
Comertului,Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvolare, Organizatia pentru Secur
itate si Cooperare in Europa, Uniunea Europeana.
Cadrul legislativ:-eficienta cadrului juridic pentru efectuarea unor activita ti in baza
conventiilor de prestari de servicii (2001)
- codul muncii: aplicarea noilor prevederi si identificarea solutiilor la problemele aparutein
practica (2005)
-dupa 30octombrie 2007 toate instalatiile IPPC trebuie sa detina autorizatii integrate
demediu ( controlul si reducerea poluarii).
-L e ge a n r.34 9 d in 6 iu n ie pe nt ru pr ev e ni r ea
s i co mb a t er e a e fe ct el o r co ns um u lu i produselor din tutun-ordonanta Guvernului nr.
59/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii deturism in Romania.
- ordinul Ministrului Turismului nr 910/2002 pentru modificarea normelor metodologice privind
criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turismaprobate prin
Ordinul ministrului turismului nr. 170/2001.

Mediul economic
Criza economice loveste si in turism, estimandu-se faptul ca piata turismului isi va
incetini ritmul de crestere . Romanii au strans punga si au renuntat sa mai plece la munte si la mare.
S-au multumit cu amintirea vacantei de vara si multi au renuntat la concediul de sarbatori. Vor
petrece acasa, iar banii ii pastreaza pentru rata la banca.Cu toate acestea putem afirma ca exista
destule persoane care au un nivel de trai mediu s - au s up er io r d at or it a u nu i l oc de mu nc a
s ta bi l s i b in e pl a ti t ,p ut a n du -s i of er i a s t fe l excursii, drumetii si timp liber pentru relaxare.
Pregatirea si intrarea in Uniunea Europeana au pus amprenta semnificativ pe domeniul
economic: s-au inregistrat cresteri ale PIB,cresteri la productia industriala,s-a observat
deasemenea o crestere la exporturi si importuri,o crestere a depozitelor si a
creditelor neguvernamentale.Se observa o depreciere a leului in fata monezii europene datorita
cresterii accentuate aacesteia.
Mediul socio-cultural
Modificarile din mediul socio-cultural pot determina noi oportunitati sau amenintari pentru
turism.
Principalele schimbari socio-culturale care ar putea avea un impact asupra turismului national
sunt:
- schimbari in structura familiei si reducerea natalitatii; schimbari in structura vrstei pe piata
turistica;
- schimbari in stilul de viata si nevoia de detasare din rutina de zi cu zi;
- schimbarea atitudinii fata de calitatea vie tii si cresterea nevoii de a i nvata lucruri
noi manifestata de noi regiuni si culturi;
- cresterea numarului de turisti bine informati ca urmare a scolarizarii si a mijloacelor de
comunicare. Nevoile de calatorie in epoca moderna au fost create de societate si modelate de
viata de zi cu zi; individul este motivat de a calatori pentru a descoperi in afara granitelor ceea

ce nu poate gasi in propria tara si de a scapa de rutina. Decizia individ


u a l a e s t e predeterminata social, in special in ceea ce priveste calatoriile si vacantele.
Mediul tehnologic
F a c to ri i te h no l og i ci au o imp or ta nt a de o s e b i ta d at or it a g ra d ul u i d e t eh n ol o gi
z ar e continuu iar in
pensiunea Moldova se respecta acest ritm al dezvoltarii al schimbarilor implementand mereu noile
tehnologii necesare pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul pensiunii.Fiind vorba despre
o pensiune de 3* cu un management bine implementat,toate regulile si normele de igiena,
tehnologizarea sunt strict respectate.Pentru a tine pasul cu tendintele continue de in noire a
tehnologiei,p ensiunea a adus recent televizoare cu plasma Philips, o noua masina industriala
de spalat vesela,sisteme de refrigerare noi,aparatura electronica noua.Din pacate infrastructura este
in general de o calitate precara si prost intretinuta.9
Mediul demografic
Factorii demografici evidentiaza structura pe varsta a clientilor cat si a
angajatilor,reprezentand un punct important pentru determinarea calitatii serviciilor.Astfel media de
lucru a angajatilor este de pana in 30 ani pentru serviciile realizate in fata casei si pana la 60 de ani
pentru serviciile practicate in satele casei.Clientii sunt si ei diferentiati observandu-se ca
majoritatea oaspetilor care utilizeaza pensiunea aceasta ca post de casa au varsta cuprinsa intre 4050 de ani reprezentand un procentaj de 65% din clientii pensiunii. Restul de 35% se impart in doua
categorii,clientiiau varste cu p rinse intre 20-30 de ani,acestia ocupand un procentaj de
20% si clientii cu varste cuprinse intre 30-40 de ani cu un rocentaj de 15%.

b) identificati posibile oportunitati de afaceri si amenintari (riscuri) pentru firma analizata si


schitati un proiect de investitii, precum si surse de finantare pentru acesta,bazndu-va si pe punctele
forte si slabe ale firmei pe care le-ati identificat in precedenta tema de control.
1)Oportunitatii

includerea in circuitul turistic internaional

adaptarea vilei la standarde internationale, datorita dotarilor de care dispune

prestarea serviciilor la standarde tehnologice ridicate

posibilitai gastronomice variate, att bucatarie tradiionala, ct i internaionala


2)Amenintari

infiinarea a tot mai multor restaurante in zona

lipsa unui centru SPA

flexibilitatea programului de funcionare in raport cu celelalte unitai

Datorita crizei economice interesul populatiei pentru turism a scazut acest fapt
generand pierderi