Sunteți pe pagina 1din 4

3:11am

Varianta A

3:11am Varianta A Pag. 1

Pag. 1

Sesiunea I, iulie 2015

1 2
1
2

lim n 3 + n 2 +1 n)

n →∞ (

(1 + 2 x) x (1 + x)

3

D
D

2

E
E

1

3

1

2

B 0 −e
B
0
−e
1 A 3 A
1
A
3
A
C ∞ −e 2
C
−e 2

lim

x

0

D
D

E
E

1

 

x 0

x

   
1 1 Fie ( a n ) n ≥ 1 un s ir de numere
1
1
Fie ( a n ) n ≥ 1 un s ir de numere reale astfel încât s irul 1 +
√ 2 + · · · + √ n − a n · √ n sa˘ fie marginit.˘
,
,
3
2

Atunci lim

n

a n este:

Atunci lim n → ∞ a n este: A 0 B 2 C 1 D √
A
A

0

B
B

2

C
C

1

D
D

2

2

E
E

Sa˘ se calculeze limitele:

 
4
4

lim

tg x x

 
A
A

0

B
B

1

C
C
D
D

1 1

 
E
E
 
5
5

x 0

lim

x

3

tg 12 x x 12

A
A
 

6

7

6

B
B
 

1

2 3

C
C

4

D
D

0

E
E
 

x 0

x

14

14

 

6
6
 

n

1

 

lim

   
A
A

0

 
B
B

1

C
C

2

D
D

1

E
E
 

 

n →∞

 

(2 k + 1)(2 k + 3)

3

3

6

 

k

=1

 

În planul xOy se considera˘ punctele A(8 , 0), B (0 , 6) s i M ( x, y ).

,

 
7
7

Mijlocul segmentului AB este punctul:

 
A
A

(4 , 3)

 
B
B

(3 , 4)

C
C

(2 , 2)

 
D
D

(3 , 3)

E
E

(4 , 4)

 
8
8

Minimul

 

sumei

MA 2 + MB 2 este:

 
A
A

25

B
B

50

C
C

5

D
D

0

E
E

100

9
9

Minimul sumei MA 2 + MB 2 când M ( x, y ) apart , ine dreptei de ecuat ie x = y este:

,

 
A
A

49

B
B

60

C
C

51

D
D
 

10

E
E

14

10
10

Maximul sumei MA 2 + MB 2 când M ( x, y ) verifica˘ | x| + | y | = 1 este:

 
A
A

118

B
B

100

C
C

90

D
D

120

 
E
E

60

11
11

Ecuat ia dreptei care trece prin origine s i este paralela˘ cu AB este:

,

,

 
A
A

4 x +3 y =0

 
B
B

3 x +4 y =0

 
C
C

3 x 4 y =0

 
D
D

4 x 3 y =0

 
E
E

x = y

12 lim (cos x − sin x) n dx este: n →∞ n 1 0
12
lim
(cos x − sin x) n dx este:
n →∞ n 1
0
1
A
B
0
C
1
D
E
cos 1
2
π
2
2
x sin x
π 2
π
π
13
2
x dx este:
A
B
π
C
D
E
0
1 + cos 2
8
2
4
0
14
cos 2 ( nx) dx,
n ∈ N ∗ , este:
A
B
2 π
C
0
E
π
2
0

3:11am

Varianta A

3:11am Varianta A Pag. 2

Pag. 2

15
15

lim

1

2t

ln (1 + 2 x)

dx este:

A
A

2

 
B
B

1

 
C
C
 

0

D
D
 
E
E

ln 2

 
   

16
16

t0

t

t

 

sin x

     

n →∞ 2

lim

0

x n + (2 x) n dx este:

n

A
A

B
B

1

C
C

2

D
D

0

E
E

3

17
17

1

x ln (1 + x) dx

este:

 
A
A

ln 4

B
B

1

C
C

ln 2

D
D
 

1

E
E

1

0

 

2

 

4

Fie f : R R , f ( x) = x sin x.

3

 
18
18

f

(0) este:

 
A
A

1

 
B
B

1

C
C

2

D
D

3

2

 
E
E

0

19
19

f

(0) este:

 
A
A

0

 
B
B

6

C
C

3

6

D
D

1

3

6

E
E
 

1

3

3

20
20

Inegalitatea 2 x + a x 3 x +4 x are loc pentru orice x R daca˘ s i numai daca˘ parametrul a > 0

,

este:

A
A

6

B
B

3

C
C

4

D
D

e

E
E

12

 
 
21
21
 

1

Graficele funct iilor f ( x) = ax 2 + bx + 2 s i g ( x)=1 x , x > 0 au tangenta˘ comuna˘ în punctul

,

,

 

de abscisa˘ x 0 = 1 daca˘ perechea ( a, b) este:

 
 
A
A

(3 , 5)

 
B
B

(3 , 5)

 
C
C

(1 , 1)

 
D
D

(0 , 1)

 
E
E

(0 , 0)

Fie F o primitiva˘ a funct iei f : R R ,

,

f ( x) = e x 2 .

 
 
22
22

lim

 

este:

A
A

1

B
B

1

C
C
 

2

D
D

0

E
E
 
23
23

x 0

xF ( x) f ( x)

2

e

lim

este:

 
A
A
 

1

B
B
 

1

C
C
 

2

D
D

0

E
E

x →∞

xF ( x) f ( x)

2

 

e

 
24
24

Numarul˘

solut iilor din [0 , π ] ale ecuat iei

,

,

2 sin x 1 = 0

este:

 
A
A

1

B
B

0

C
C

2

D
D

4

E
E

3

 
25
25
 

Numarul˘

valorilor reale ale lui m pentru care ecuat ia

 

,

(sin x m) 2 + (sin x m 2 + 2 m 2) 2 = 0 are solut ii este:

,

 
A
A

2

B
B

1

C
C

3

D
D

infinit

 
E
E

0

 
26
26

Daca˘

x, y [ π, π ]

atunci relat ia (cos x + cos y ) 2 + (sin x + sin y ) 2 = 4

,

are loc daca˘ s i

   

,

numai daca˘ x y apart , ine mult imii:

,

 
 
A
A

[ π, 0]

B
B

{ 0 , 2 π }

C
C

{

0 }

D
D

[0 , π ]

E
E

{−2 π, 0 , 2 π }

27
27
   

Mult imea solut iilor inecuat iei 2( x 1) 4( x + 1) este:

,

,

 
 
 

A

 

[ 3 , )

 
, B
,
B

( −∞ , 3]

C
C

(2 , )

D
D

( −∞ , 2]

 
E
E

[ 3 , 2]

   
28
28
 

Solut ia ecuat iei 16 x +4 x = 20 apart , ine mult imii:

,

,

 
A
A

[ 5 , 1)

 
B
B

[ 1 , 1)

C
C

{

1 }

, D
,
D

{−5 , 4 }

E
E

3:11am

Varianta A

3:11am Varianta A Pag. 3

Pag. 3

 1 2 −1 29  Matricea A =  −1 3 0  are
1 2 −1
29
Matricea A = 
−1
3
0  are rangul minim pentru:
2 a
3
A
a =0
B
a = −21
C
a =1
D
a =5
a =7
30
30

Pe R se considera˘ legea " " definita˘ prin x y = xy 6 x 6 y + 42. Elementul neutru este:

A
A

5

B
B

nu exista.˘

C
C

7

D
D

6

E
E

1

Fie polinomul P ( x) = x 3 x 2 x + a, a R, cu rad˘ acinile˘

x 1 , x 2 , x 3 .

 
31
31

x 2 + x 2 2 + x 3 este:

1

2

 
A
A

4

B
B

3

C
C

1

 
D
D

3

 
E
E

5

32
32

Valoarea lui a pentru care P are o rad˘ acin˘

a˘ dubla˘ întreaga˘ este:

 
A
A
33
33

nu exista˘

B
B

Daca˘ P are rad˘ acini˘

0

C
C

1

D
D

2

E
E

1

1

distincte, atunci expresia P ( P x 1 ( ) x 1 ) x 3

+

P ( x 2 ) x 3 + P ( x 3 ) x 3

2

3

este:

A
A

1

B
B

1

C
C

0

D
D

2

E
E

depinde de a

P ( x 2 )

P ( x 3 )

Fie monoidul multiplicativ ( M, · ), unde M = { A( a, b) | a, b R } cu A( a, b) =

a

0

b

0

b

0

0

0 .

a

 
34
34

A

2 (1 , 1) este:

A
A

A(2 , 1)

B
B

A(4 , 4)

 
C
C

A(1 , 2)

D
D

2 A(1 , 1)

E
E

4 A(2 , 2)

 
35
35

Elementul neutru în monoidul M este:

 
 
A
A

nu exista˘

 
B
B

A(1 , 1)

 
C
C

A(0 , 1)

 
D
D

A(2 , 2)

E
E

A(1 , 0)

 
36
36

A

n ( a, a) ,

n N , este:

 
 
A
A

A(2 n a, 2 n a)

 
B
B

A( a n , a n )

 
C
C

2 n 1 a n A(1 , 1)

D
D

A( n, n)

 
E
E

I

3

Se da˘ polinomul P ( x) = ( x 2 + x + 1) 2015 + x + 1 cu radacinile˘

x k , 1 k 4030.

 
37
37

P

( i) este:

 
A
A

i

 
B
B

0

C
C

i

D
D

1

E
E

1

 
38
38

Restul împart˘ , irii lui P la x 2 + 1 este:

A
A

x

B
B

1

C
C

1

D
D

x +1

E
E

x 1

39
39
 

4030

1

   

Valoarea lui

 

este:

A
A

1000

 
B
B

1008

C
C

1

D
D

e

E
E

4030

 

x

k

 

k

=1

 
40
40

Familia de parabole asociate funct iilor f m ( x) = mx 2 + ( m + 1) x 2 m + 2 , m R \ { 0 } ,

,

 
A
A

are 3 puncte fixe

B
B

are un punct fix pe Oy

C
C

are un punct fix pe prima bisectoare

D
D

are 2 puncte fixe

 
E
E

nu are puncte fixe

 
41
41

Mult imea solut iilor ecuat iei log 3 x 2 2 log x 9 = 2 este:

,

,

,

 
 
A
A

{

9 }

B
B

( −∞ , 0)

 
C
C

{

2 }

D
D

{−9 }

E
E

3 , 9

1

 

3:11am

Varianta A

3:11am Varianta A Pag. 4

Pag. 4

 

42
42

Mult imea valorilor ( m, n) R × R pentru care sistemul

,

este compatibil nedeterminat este:

mx + y + z = 1

x + 2 my + z = 1

x + y + z = n

 
A
A

{ (1 , 1) , ( 1

2 , 1) }

B
B

{ (0 , 0) }

 
C
C

{ ( 1 , 1) , (0 , 1) }

D
D

{ (1 , 1) , (1 , 0) }

E
E

43
43

Valoarea lui 1 + i + i 2 + · · · + i 2015 este:

 
A
A

1+ i

B
B

i

C
C

i

D
D

1

E
E

0

44
44

Termenul care nu-l cont ine pe x din dezvoltarea ( x +

,

5

1
1

x ) 21 este:

 
A
A

C

6

21

B
B

C

1

21

C
C

C

3

21

D
D

C

4

21

E
E

nu exista˘

45
45

Numarul˘

complex 1+ 1+ i i 3

2016

este:

A
A

1+ i 3

B
B

2 1008

C
C

1

D
D

i

E
E

2 1008