Sunteți pe pagina 1din 31
ANEXAJA Lonele defavorizate 1. Zonsle defaveriaate dia Romina (Curacterzanea zouslor dafsvorzata ace ca sci de busi date funizate de cite Tnsitl National de (Carcetare ~Derveltare pentru Pedologie, Agochimie pi Protect Mediuli (CPA), Decleravea zouelor defevorzate(agrica) a sme cont de Regulamenta (CE) 1257/1800 fn beza acestuia au delimit 3 spi de zone defevorizate: Zona Mentend Defevoriati (ZMD), Zona Semmgpeatr Defavorzata (25D) ¢ Zona Defevortata de Condi Newurele Specfice (ZD5) Zonete defovercate- principal indicoteri si dicibuiiayparill aacestera ‘Tube cu centalizaresindicatorilorpsivind zonsledefaverizate Indicator 2D 2D Ds GusaURoniis || 204% 140% Ponders sa Ba Aefeonané dis wos ‘sprit Romine 29.93% eérorien din SAU xT) Bos ‘Tou pode spat seal defsvorita in supra Remaaa LFA Romani Fig 1 Zonele defovorzae din Reminie in malizs hing prvind separa zonelordeftverizate la nivel atonal reiese c& ZMD :e muleaci ia puincipal pe Mung Capa - acolo uade oe inlzese valor mar. de aitudine si pam, ZSD seoperi Dalts Dusira - deoarece i scest seal se cimuleaci c serie de factor clinatci ji edafin sae lumuteszi putemic sctuitates agricoll, ot ZDS zu 9 desfigurare mai impriytata datonté diverge faeton satura, caractenchel pe suprafefe mai restince, eae acfoueazi asupr2 produchwaph agzcole, ale ant elaiv compactesemualinds-e doar inpates de sides 2 an Valocree de medi a conclor deferoricae Din supcspunsren zonelos defavorinte ox ENV sou cu IBA seiese ci ZM este scopesté fn propentie, de peste 909: de HAV, ZSD asta scepaits ia properse de 100% de IBLA, sr ZDS pioporpe da paste 65% de IBA, raaarcSnda-cesefel vateaea damadie 2 estar zone ‘Suprapunere LFA-HNV-IBA. Romania 2 Saprapunere ZD/HNVzonele IBA plot pentru Maura 214 Bonsficiari spine financias pntre zoneledefavorsate eneficiai puijinalui fuanciar peut zouele defavoizate -acendst prin iutermedial Masusiot 211 #22 aint fomiani cave desfjonsS acthitip agricule i zone defvesizae deseamate conform Ferment sunt defini ca persoasele fizice sau juice sau guparile de pesoane fzice sau juridice, Indifest de sratwul juridie pe cate gupunile sau membri ii It dea, cae desfgoaa actiita sgvicole ix acopuri productive stu sare mena trenmile agsiole im Bune Condiptdgicole ji de Media Sprijul fiaancar ofwit pest suprafeye utdizate fa comun de clue mai uu fermieti pene Pigmatel snimalelor se yosie scorda Secirui feraier proporponsl ex dept de aflicare smu 20 seordS wai veperantant dl Fesierilor Aufel, i cezuluibzins i com a papumlor commal, dept de utizare al fermienlos este dat ce fncheiovea unui contact de pijuact lute femnieri i wiminisrabril pijunor commale. Aces contracts provid slocires de supmatife de pipine! fermieslor conform ua rapes UVM (alcult Tiss aninallor pantry sce Srsart cole pSpuaat) / suprafats de plpiar in acest fl Con Tocsle atrimie fermiarior 0 supafati de pismat, mprfiyé penta cae = ot primi pli compensator in mod individual de cite fccare femmes. De ssemenea, cei famiari pot impute ‘a reprezentant peatrua clic plit compensator fn earl nflisiné fo comm a pipmilbe 2fawnte wnor foome asecinive de propriate, membui acestora pot aplica pentru suprafejale pentru care detin dept de wlizare cau pet mums wn reprezentant cee poze spies in numele lor