Sunteți pe pagina 1din 1

Metodologia de întocmire a referatelor

Referatul va cuprinde :

-foaia de capăt
-introducere, cuprins ,concluzii şi bibliografie

Referatul va avea între 9 şi 12 pagini format A4, scris la


un rând, marginea din stânga 2,5 cm, restul marginilor 2
cm, caractere Times New Roman de 14 pt., la un rând şi
lucrarea trebuie să fie scrisă cu diacritice. Referatul va
avea la sfârşit ataşata bibliografia, cu menţiunea că
pentru fiecare referat trebuie folosite minim 5 surse
bibliografice (cărţi de specialitate, articole din ziare şi
reviste de specialitate).

ATENŢIE:

Notele de curs nu pot fi citate la subsol.


Toate materialele preluate din diferite tratate vor fi
citate în subsolul paginii.

P ROF.UNIV.DR E. MUSCALU