Sunteți pe pagina 1din 1

CHEMARE

Vino la Mine, tu, copil pierdut


Şi îţi voi da să bei din apa vie
Te va inviora din ce în ce mai mult
Căci este un izvor curat, ce-nvie!

Aş vrea ca toţi la Mine să veniţi


Şi glasul Meu sa-L auziţi de-acuma,
Dar voi, sunteţi din ce în ce mai împietriţi
Şi Eu doresc , să nu vă las cu lumea...

De ce nu ştiţi ce vreau Eu de la voi?


Şi vreţi ca să Mă rastigniţi întruna?
Am suferit destul Eu pentru voi,
Ca viaţă veşnică s-aveţi de-acuma!

Dar voi, iubiţi doar viaţa de păcat


Şi viaţa Mea nu vă interesează,
Iar Eu, în lacrimi capu-Mi ţin plecat,
Căci tot ce văd,mai mult Mă întristează.

La voi n-am să renunţ Eu niciodată!


Cu dragoste am să vă chem din zi în zi,
Cu toţii să ne bucurăm de-al nostru Tată,
Acolo, Duhul Sfânt ne va călăuzi.

Acolo vreau să fiţi şi voi cu Mine


Toţi cei ce inima Îmi daruiţi
Să ne plimbăm o veşnicie pe coline
Acolo e Ierusalimul cel promis.

AMIN!