Sunteți pe pagina 1din 121

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI

FINANŢE PUBLICE – caiet de seminar –

Autor: Cristian PANĂ

Bucureşti

2008

CUPRINS

Capitolul 1. CHELTUIELILE PUBLICE

3

1.1. Aplicaţii rezolvate

3

1.2. Teste grilă şi aplicaţii propuse

27

Capitolul 2. RESURSELE FINACIARE PUBLICE

58

2.1. Aplicaţii rezolvate

58

2.2. Teste grilă şi aplicaţii propuse

72

Capitolul 3. DATORIA PUBLICĂ

100

3.1. Aplicaţii rezolvate

100

3.2. Teste grilă şi aplicaţii propuse

105

BIBLIOGRAFIE

SELECTIVĂ

2

120

Capitolul 1. CHELTUIELILE PUBLICE

1.1. Aplicaţii rezolvate

1.

Se cunosc următoarele informaţii privind statul A:

 

Nr.

Indicatori

U.M.

Anul

Crt.

t

0

   

mld. u.m., preţuri

 

1

Cheltuieli publice totale (CPT)

curente

 

550

2

Indicele preţurilor constante (I p )

%

107,2

3

Cursul de schimb (C s )

u.m. / EUR

 

3,72

4

Populaţia (N)

mil. locuitori

 

19,6

5

Produsul Intern Brut (PIB)

mld. u.m.

4.820

Să se determine indicatorii de nivel ai cheltuielilor publice:

a) volumul cheltuielilor publice totale (CPT) în mărime nominală şi în

mărime reală;

b) ponderea cheltuielilor publice totale în Produsul Inter Brut

(

g

CPT

/

PIB

);

c) nivelul cheltuielilor publice totale medii pe locuitor exprimat în u.m.

naţionale şi în EUR ( c ).

Rezolvare:

a) CPT

N = 550 mld. u.m. preţuri curente

to

R

CPT

to

=

N

CPT to

I

=

b) PIB

g

CPT /

p

t0

=

CPT

PIB

550

107,2

100 =

100

= 513,05 mld. u.m. preţuri constante

550

4820

100

= 11,41%

3

9

c)

c

=

CPT

=

550

10

= 28.061,20 u.m./loc

 
 

N

19,6

10

6

 

EUR

c

28061,20 3,72 = 7.543,33 EUR/loc

 
 

c

=

=

 

C

 

s

2.

Se cunosc următoarele informaţii referitoare la statul B:

 

Nr.

 

Indicatori

 

U.M.

Anul

Anul

Crt.

 

t

0

t

1

   

Cheltuieli publice totale

mld. u.m., preţuri

   

1

(CPT)

 

curente

 

293

 

410

2

 

Indicele preţurilor constante

%

82,2

104,5

(I

p )

3

 

Cursul de schimb (C s )

u.m. / EUR

 

3,7

3,75

4

 

Populaţia (N)

 

mil. locuitori

15,3

15,8

5

 

Produsul Intern Brut (PIB)

mld. u.m.

1.585

2.310

Să se determine indicatorii de dinamică ai cheltuielilor publice:

a) creşterea nominală în mărime absolută a cheltuielilor publice totale

(

N

);

b) creşterea nominală în mărime relativă a cheltuielilor publice totale

(

N

%

);

c) creşterea reală în mărime absolută a cheltuielilor publice totale (

d) creşterea reală în mărime relativă a cheltuielilor publice totale (

R

%

R

);

);

e) modificarea ponderii cheltuielilor publice totale în Produsul Inter Brut

(

g

CPT

/

PIB

);

f) modificarea nivelul cheltuielilor publice totale medii

pe

locuitor

exprimat în u.m. naţionale şi în EUR ( c );

4

g) coeficientul de devansare a creşterii cheltuielilor publice totale de

către creşterea Produsului Intern Brut (

k

d

);

h) elasticitatea cheltuielilor publice totale faţă de Produsul Intern Brut

(

e

CPT

/

PIB

).

Rezolvare:

a)

N

b)

N

%

=

=

N

CPT t 1

N

CPT

t

1

N = 410 – 293 = 117 mld. u.m.

t 0

N

0

t

100

=

410

293

293

CPT

CPT

100 = 39,93 %

N

CPT

t 0

c)

R

=

R

CPT t 1

R

0

CPT

t

R

CPT t 0

R

CPT

t 1

=

=

N

CPT to

I

p

to

N

CPT

t

1

I

p

t 1

=

=

293

82,2

100

410

104,5

100

= 356,44 mld. u.m., preţuri constante

= 392,34 mld. u.m., preţuri constante

R

= 392,34 356,44 = 35,90 mld. u.m.

d)

R

%

=

R

1

CPT

t

R

CPT

t

0

R

t 0

CPT

100

e)

g

CPT

/

PIB

g

CPT

/

PIB

t 0

=

=

g

CPT

/

CPT to

PIB

to

PIB

t

1

100

=

392,34

356,44

356,44

100 = 10,07%

g

CPT

/

PIB

=

293

1585

100

t 0

= 18,48%

5

g

CPT

/

g

CPT

PIB

t 1

/

PIB

=

CPT

t

1

PIB

t 1

100

=

410

2310

100

= 17,74 – 18,48 = - 0,74%

= 17,74%

f) c =

c

c

t0

t1

=

=

c

t 1

c

t0

CPT

t

0

N

t

0

CPT

t

1

N

t

1

=

=

293

10

9

15,3

10

6

410

10

9

15,8

10

6

= 19.150,30 u.m./loc

= 25.949,30 u.m./loc

c = 25949,30 – 19150,30 = 6.799 u.m./loc

g)

c

EUR

t 0

=

c

t

0

C

s

t

0

=

c

EUR

t 1

=

c

t

1

C

s

t

1

=

c

EUR

=

c

EUR

t 1

19150,30 3,70 = 5.175,76 EUR/loc

25949,30 3,75 = 6.919,81 EUR/loc

-

c

EUR

t 0

= 6919,81-5175,76 = 1.744,05 EUR/loc

k

 

CPT

t

1

410

CPT

t

 

0

293

 

=

=

d

PIB

2310

t

1

1585

PIB

t

0

1,3993

= 1,4574

= 0, 9601

creşterea cheltuielilor publice este devansată de creşterea Produsului Intern Brut

h)

e

CPT

/

PIB

CPT

t 1

CPT

t

0

=

CPT

t

0

PIB

t 1

PIB

t

0

PIB

t

0

=

410

293

293 0,3993

= 0,4574

2310

1585

1585

= 0,8729

cheltuielile publice sunt inelastice în raport cu Produsului Intern Brut

6

3.

Se cunosc următoarele informaţii referitoare la statul C:

Nr.

Indicatori

U.M.

Anul

Anul

Crt.

t

0

t

1

 

Cheltuieli publice totale

mld. u.m., preţuri

   

1

(CPT)

curente

7.059,5

12.706,1

 

Indicele preţurilor

     

2

constante (I p )

%

99,5

113,4

3

Cursul de schimb (C s )

u.m. / EUR

 

1,70

 

1,60

4

Produsul Intern Brut (PIB)

mld. u.m.

27.323

38.584

5

Populaţia (N)

mil. locuitori

30,60

30,72

Să se determine indicatorii de dinamică ai cheltuielilor publice:

a) volumul cheltuielilor publice totale (CPT) în mărime nominală şi în

mărime reală;

b) ponderea cheltuielilor publice totale în Produsul

(

Brut

Inter

g

CPT

/

PIB

);

c) nivelul cheltuielilor publice totale medii pe locuitor exprimat în u.m.

naţionale şi în EUR ( c ).

d) creşterea nominală în mărime absolută a cheltuielilor publice totale

(

e) creşterea nominală în mărime relativă a cheltuielilor publice totale

N

);

(

N

%

);

f) creşterea reală în mărime absolută a cheltuielilor publice totale (

g) creşterea reală în mărime relativă a cheltuielilor publice totale (

R

%

R

);

);

h) modificarea ponderii cheltuielilor publice totale în Produsul Inter Brut

(

g

CPT

/

PIB

);

i) modificarea nivelul cheltuielilor publice totale medii

exprimat în u.m. naţionale şi în EUR ( c );

pe

locuitor

7

j) coeficientul de devansare a creşterii cheltuielilor publice totale de

către creşterea Produsului Intern Brut (

k

d

);

k) elasticitatea cheltuielilor publice totale faţă de Produsul Intern Brut

(

e

CPT

/

PIB

).

Rezolvare:

a)

N

CPT t 0

= 7.059,5 mld. u.m. preţuri curente

N

CPT

t 1

= 12.706,1 mld. u.m. preţuri curente

CPT

R

N

CPT t 0

 

7059,5

100

 

=

=

t 0

I

p

t 0

99,5

 

= 7094,97 mld. u.m. preţuri constante

 

CPT

N

 
 

CPT

R

=

t

1

=

12706,1

100

=

11.204,67 mld. u.m. preţuri

t 1

I

p

t

1

113,4

 

constante

 

b)

g

=

CPT to

100

=

7059,5

100

= 25,83%

CPT

/

PIB

t 0

PIB

to

 

27323

 

CPT

 
 

t

1

100

 

12706,1

100

= 32,93%

 

g

=

=

CPT

/

PIB

t 1

PIB

t 1

 

38584

 

CPT t 0
c)

c

t0

=

N

t 0

=

7059,5

10

9

= 230.702,60 u.m./loc

 

30,6

10

6

c

c

EUR

t 0

=

t1

=

c t 0

C

s t 0

CPT t 1

N

t

1

=

=

230702,60 1,70 = 135.707,41 EUR/loc

12706,1 10

9

30,72

10

6

= 413.610 u.m./loc

8

d)

EUR

c t 1

N

=

N

e) =

%

c

t

1

=

=

C

 

s

t 1

N

CPT t 1

CPT

N

t

1

413610 1,60 = 258.506,25 EUR/loc

N

CPT

t 0

N

0

CPT

t

= 12706,1 – 7059,5 = 5.646,6 mld. u.m.

12706,1

7059,5

100

100 = 79,98 %

N

CPT

t 0

=

7059,5

f)

g)

h)

R

R

%

=

R

CPT t 1

R

CPT

t

1

=

R

t 0

CPT

CPT

= 11204,67 – 7094,97 = 4.109,70 mld. u.m.

R

t

0

100

=

11204,67

7094,97

7094,97

100

= 57,92%

R

t 0

CPT

g

CPT

/

PIB

=

g

CPT

/

PIB

t

1

g

CPT

/

PIB

t 0

= 32,93 – 25,83 = 7,10%

i) c =

c

t 1

c

t0

= 413610 – 230702,60 = 182.907,40 u.m./loc

EUR

EUR

t

EUR

t 0

c

=

CPT

t

1

CPT

t 0

PIB

t 1

PIB

t

0

1

=

c

-

c

EUR/loc

12706,1

7059,5

38584

27323

j)

k

d

=

=

= 258506,25 – 135707,41 = 122.798,84

1,7998 1,4121 = 1,2745

creşterea Produsului Intern Brut este devansată de creşterea

cheltuielilor publice

9

k)

e

CPT

/

PIB

CPT

t 1

CPT

t

0

=

CPT t 0

PIB

t 1

PIB

t

0

PIB

t

0

12706,1

7059,5

=

7059,5

38584

27323

27323

=

0,7998 0,4121 = 1,9407

cheltuielile publice sunt elastice în raport cu Produsului Intern Brut

4.

Se cunosc următoarele informaţii referitoare la statul D:

 
 

- mld u.m. -

Nr.

Indicatori

Anul

Anul

Crt.

t

0

t

1

1

Cheltuieli curente (CC)

2053

4450

2

Cheltuieli de personal (CP)

540

1197

3

Cheltuieli materiale (CM)

321

532

4

Subvenţii şi transferuri (S)

242

499

5

Dobânzi (D)

950

2222

6

Cheltuieli de capital (CCPT)

155

263

Să se determine:

a) structura cheltuielilor publice grupate după criteriul economic;

b) modificarea structurii cheltuielilor publice grupate după criteriul

economic;

c) creşterea în mărime absolută şi relativă a cheltuielilor publice totale;

d) creşterea în mărime absolută şi relativă a cheltuielilor curente;

e) creşterea în mărime absolută şi relativă a cheltuielilor de capital.

a)

Rezolvare:

g

CC

t0

CPT t0

=

=

CC

t

CPT t 0 0

100

=

2053

2208

100

= 92,98%

CC

t 0

CCPT t0

= 2053 155 = 2208 mld u.m.

10

g

g

g

CP

t0

=

CP

t

0

CPT

t

0

100

=

540

2208

100

= 24,45%

CM

t0

=

S t0

=

CM

t

0

CPT

t 0

100

S

t

0

CPT

t 0

100

=

=

321

2208

100

= 14,53%

242

2208

100

= 10,96%

g

D t0

=

D

t

0

CPT

t 0

100

=

950

2208

100

= 43,02%

g

CCPT t0

=

CCPT

t

0

CPT t 0

155

100

=

2208

100

= 07,01%

g

CC

t1

CPT t1

=

=

CC

t

1

t

t 1

CPT

CC

100

1

CCPT t1

=

4450

4713

100

= 94,41%

= 4450 263 = 4713 mld u.m.

g

g

g

g

g

CP

t1

=

CM

t1

CP

t

1

CPT

t

1

100

=

=

CM

t

1

CPT

t

1

100

1197

4713

532

=

4713

100

= 25,39%

100

= 11,28%

S

t1

=

S

t

1

CPT

t

1

100

=

499

4713

100

= 10,58%

D

t

1

=

CPT

t1

=

1

t

CCPT

100

t

=

D

t1

1

CCPT

CPT

t 1

2222

4713

100

100

=

263

4713

= 47,14%

100

= 05,58%

11

b)

g

CC

g

g

CP

CM

=

=

=

g

CC

t 1

g

g

CP

t 1

g

g

CM

t 1

CC t0

=

94,4192,98 = +1,43%

= 25,39 24,45 = +0,94%

= 11,28 14,53 = -3,25%

CP t0

g

CM t0

g

g

S

D

=

=

g S t 1

g D t 1

g

CCPT

=

g

S t0

= 10,96 10,58 = +0,38%

g

D t0

= 47,14 43,02 = +4,12%

g

CCPT

t 1

g

CCPT t0

= 7,01 5,58 = +1,43%

c) CPT =

%

CPT

CPT t 1

CPT t0

= 4713 2208 = 2505 mld u.m.

=

CPT

t

1

CPT

t

0

CPT t 0

100

=

4713

2208

2208

100 = 113,45%

d) CC =

%

CC

CC t 1

CC t0

= 4450 2053 = 2397 mld u.m.

=

CC

t 1

CC

t

0

CC

t 0

100

=

4450

2053

2053

100 = 116,75%

e) CCPT =

%

CCPT

CCPT t 1

CCPT t0

= 263 155 = 108 mld u.m.

=

CCPT t 1

CCPT

t

0

CCPT t 0

100

=

263

155

155

100

= 69,67%

12

5.

Se cunosc următoarele informaţii privind structura cheltuielilor

publice, grupate după criteriul funcţional:

- mld u.m. -

Nr.

Indicatori

Anul

Anul

Crt.

t

0

t

1

1

Autorităţi publice şi acţiuni externe (APAE)

6.951,1

8.064,6

2

Cercetare (C)

1.254,2

2.521,9

 

Ordine publică şi siguranţă naţională

   

3

(OPSN)

4.431,8

5.737,6

4

Apărare (A)

8.752,0

9.259,8

5

Învăţământ (I)

5.214,3

9.688,9

6

Sănătate (Sn)

1.869,6

2.909,5

7

Cultură, recreere şi religie (CRR)

1.487,1

1.776,8

8

Asigurări şi asistenţă socială (AAS)

11.354,6

15.265,4

9

Acţiuni generale economice (AGE)

1.358,2

1.429,3

10

Alte cheltuieli (Ac)

4.005,4

5.331,9

Să se determine:

a) creşterea în mărime absolută şi relativă a cheltuielilor publice totale;

b) ponderea cheltuielilor de cercetare, de apărare si ordine publică în

totalul cheltuielilor publice;

c) creşterea în mărime absolută şi relativă a cheltuielilor de învăţământ;

d) creşterea în mărime absolută şi relativă a cheltuielilor sănătate;

a)

Rezolvare:

CPT t0

=

APAE

t 0

C

t

0

OPSN

t

0

A

t

0

I

t

0

Sn

t

0

CRR

t

0

AAS

t

0

AGE

t

0

Ac

t0

=

= 6951,11254,2 4431,8 8752,0 5214,3 1869,6 1487,111354,6 1358,2 4005,4 =

= 46.678,30 mld u.m.

CPT t1

=

APAE

t 1

C

t

1

OPSN

t

1

A

t

1

I

t

1

Sn

t

1

CRR

t

1

AAS

t

1

AGE

t

1

Ac

t1

=

= 8064,6 2521,9 5737,6 9259,8 9688,9 2909,5 1776,8 15265,4 1429,3 5331,9 =

= 61.985,70 mld u.m.

13

b)

CPT =

CPT

CPT t 1

CPT

=

t 1

CPT t0

CPT

t

= 61985,70 46678,30 = 15307,4 mld u.m.

0

100

=

61985,70

46678,30

46678,30

100 = 32,79%

% CPT t 0

g

C

t0

g

C

t1

=

=

g

OPSN

C

t 0

1254,20

46678,30

2521,9

61985,7

100

=

= 2,68%

= 4,06%

100

CPT

C

t

t 1

0

CPT

t0

=

t

100

=

=

0

100

100

t

100

1

OPSN

4431,8

46678,30

= 9,49%

CPT t 0

g

 

OPSN

=

t

1

100

=

5737,6

100

= 9,25%

OPSN

CPT

 

61985,7

 

t1

t

1

A

t

0

100

=

8752,0

 

100

= 18,74%

 

=

 

g

A 0

t0

CPT

t

A

 

46678,30

 
 

t

1

 

9259,8

 

g

=

A 1

t1

CPT

t

100

=

61985,7

100

= 14,93%

c) I =

I

t 1

I t0

= 9688,9 5214,3 = 4.474,6 mld u.m.

I t 1

I

t

0

9688,9

5214,3

%

I

=

100 = 85,21%

Sn

=

I

t

t 1

Sn

0

t

100

=

5214,3

d) Sn =

%

Sn

Sn

1

= 2909,5 1869,6 = 1.039,9 mld u.m.

t

0

100

=

2909,5

1869,6

1869,6

t0

Sn

100 = 55,62%

Sn

t 0

14

6.

Se cunosc următoarele informaţii referitoare la statul E:

Nr.

Indicatori

U.M.

Anul

Crt.

t

0

1.

Cheltuielile bugetului de stat

mld. u.m.

 

817

 

Cheltuielile fondului de asigurări

   

2.

sociale de sănătate

mld. u.m.

 

531

3.

Cheltuielile bugetelor locale

mld. u.m.

 

382

4.

Transferuri între bugete

mld. u.m.

 

215

 

Cheltuielile fondurilor speciale

   

5.

extrabugetare

mld. u.m.

 

168

6.

Produs Intern Brut

mld. u.m.

5.147

7.

Curs de schimb

u.m./EUR

 

3,60

8.

Populaţie

mil. loc.

41,25

Să se determine:

a) volumul cheltuielilor publice totale consolidate (CPTC);

b) ponderea cheltuielilor publice totale consolidate în Produs Intern Brut

(g CPTC/PIB );

c) nivelul cheltuielilor publice totale consolidate pe locuitor, exprimat în

EURO (c CPTC/loc - EUR ).

a)

Rezolvare:

CPTC = Cheltuielile bugetului de stat + Cheltuielile fondului de

asigurări sociale de sănătate + Cheltuielile bugetelor locale +

Cheltuielile fondurilor speciale extrabugetare - Transferuri între

bugete = 817 + 531 + 382 + 168 – 215 = 1683 mld. u.m.

b) g CPTC/PIB =

CPTC

PIB

100

=

1683

5147

100

= 33%

15

c)

c

CPTC/loc =

CPTC =

N

 

1683

41,25

10

9

10

6

= 40.800 u.m/loc

 

c

CPTC/loc - EUR =

c

CPTC

c

s

/

PIB

=

40800 = 11.333,34 EUR/loc

3,60

 

7.

Se consideră următoarele date referitoare la statul F:

Nr.

 

Indicatori

 

U.M.

 

t

 

t

 

Crt.

 

0

1

1.

Cheltuielile bugetului de stat

mld. u.m.

 

575

 

712

 

Cheltuielile fondului de

       

2.

asigurări sociale de sănătate

mld. u.m.

 

317

 

482

3.

Cheltuielile bugetelor locale

mld. u.m.

 

225

 

274

4.

Transferuri între bugete

mld. u.m.

 

105

 

136

 

Cheltuielile fondurilor

       

5.

speciale extrabugetare

mld. u.m.

 

73

 

81

6.

Produs Intern Brut

 

mld. u.m.

 

3.157

7.992

7.

Indicele preţurilor constante

%

 

82,30

104,50

7.

Curs de schimb

 

u.m./EUR

 

3,20

 

3,60

8.

Populaţie

mil. loc.

 

32,14

33,20

Să se determine:

a) Volumul cheltuielilor publice totale consolidate (CPTC);

b) Ponderea cheltuielilor publice totale consolidate în Produs Intern

Brut (g);

c) Nivelul cheltuielilor publice totale consolidate pe locuitor, exprimat în

EURO (c EUR )

d) Variaţia nominală absolută a cheltuielilor publice totale consolidate

(N CPTC);

e) Variaţia nominală relativă a cheltuielilor publice totale consolidate

(N % CPTC);

16

f) Variaţia reală absolută a cheltuielilor publice totale consolidate

(R CPTC);

g) Variaţia reală relativă a cheltuielilor publice totale consolidate

(R % CPTC);

h) Elasticitatea cheltuielilor publice totale consolidate faţă de Produs Intern Brut (e CPTC/PIB ).

Rezolvare:

a) CPTC t0 = Cheltuielile bugetului de stat t0 + Cheltuielile fondului de asigurări sociale de sănătate t0 + Cheltuielile bugetelor locale t0 + + Cheltuielile fondurilor speciale extrabugetare t0 - Transferuri între bugete t0 = 575 + 317 + 225 + 73 – 105 = 1.085 mld. u.m. CPTC t1 = Cheltuielile bugetului de stat t1 + Cheltuielile fondului de asigurări sociale de sănătate t1 + Cheltuielile bugetelor locale t1 + + Cheltuielile fondurilor speciale extrabugetare t1 - Transferuri între bugete t1 = 712 + 482 + 274 + 81 – 136 = 1.413 mld. u.m.

b)

g t0 =

CPTC

t

0

PIB

t 0

100

=

1085

3157

g t1 =

CPTC

t

1

PIB

t 1

100

=

1413

7992

100

100

= 35%

= 18%

c)

c t0 =

CPTC

t

0

N

to

c to-EUR =

c

t

0

c

s

=

c

t1 =

CTPC

t 1

N t 1

c

t1-EUR =

c

t

1

c

s

=

=

1085

10

9

32,14

10

6

= 33.760 u.m./loc

33760

3,20

= 10.550 EUR/loc

=

1413

10

9

33,20

10

6

= 42.560 u.m./loc

34310

3,6

= 11.822,23 EUR/loc

17

d) N CPTC =

CPTC -

t1

CPTC

t0

= 1413- 1085 = 328 mld u.m.

e) N % CPTC =

=

328

1085

100

CPTC

t

1

CPTC

t

0

CPTC

to

= 31%

100

=

1413

1085

1085

100

=

Cheltuielile publice totale consolidate nominale au crescut cu 31% în anul t 1 faţă de anul t 0

f) CPTC R t0 =

CPTC R t1 =

R CPTC =

CPTC

N

t

0

I

t

0

CPTC

N

t

1

I

t

1

CPTC

R

t 1

=

=

1085

82,30

1413

104,50

100 = 1319 mld u.m.

100 = 1353 mld u.m.

CPTC

R

t 0

= 1353 1319 = 34 mld. u.m.

g) R % CPTC =

CPTC

R

t 1

CPTC

R

t

0

CPTC

R

t 0

=

34

1319

100

= 3%

100

=

1353

1319

1319

100

=

Cheltuielile publice totale consolidate reale au crescut cu 3% în anul t 1 faţă de anul t 0

h) e CPTC/PIB =

CPTC

t

1

CPTC

to

CPTC

to

PIB

t

1

PIB

t

0

PIB

t 0

1413

1085

=

1085

7992

3157

=

328

1085

4835

3157 3157

=

0,31 =

1,54

= 0,21 Cheltuielile publice totale consolidate sunt inelastice faţă de Produsul Intern Brut

18

8.

Se cunosc următoarele informaţii despre statul G:

Nr.

Indicatori

U.M.

t

 

t

 

Crt.

0

1