Sunteți pe pagina 1din 15

1

Problema 1.
1. Se ncheie un contract pentru cumprarea unei opiuni put pentru 100 aciuni cu o prim de 6500 lei, la un pre de exerciiu de 1100 lei pe aciune i o scaden de trei luni. Care va fi ctigul sau pierderea cumprtorului opiunii, dac la scaden cursul unei aciuni va fi de 1000 lei? Cr= (Pmr Pf)x nr. Actiuni unde Cr- castig real Pmr- pragul minim de rentabilitate Pf- pret de inchidere Pmr= Pex-Pu= 1100- (6500/100)=1100-65= 1035 lei/ actiune Cr= (1035-1000) x100 = 3500

Problema 2.
1. Se ncheie un contract pentru vnzarea unei opiuni call pentru 100 aciuni cu o prim de 8500 lei, la un pre de exerciiu de 1400 lei pe aciune i o scaden de trei luni. Care va fi ctigul sau pierderea vnztorului opiunii, dac la scaden cursul unei aciuni va fi de 1500 lei? Pmr= Pex + Pu = 1400+ (8500/100)=1400+85= 1485 lei/ actiune Pr = (Pf-Pmr)x nr. Actiuni = (1500-1485) x100= 1500 lei unde Pr pierderea reala la scadenta

Problema 3
Indicatorii de caracterizare a cheltuielilor publice 1. Ponderea cheltuielilor publice n PIB 2. Cheltuieli publice medii pe un locuitor 3. Ponderea unei anumite categorii de cheltuieli publice n totalul acestora 4. Modificarea absolut a cheltuielilor publice n perioada n fa de n-1 5. Modificarea relativ a cheltuielilor publice n perioada n fa de n-1 6. Modificarea ponderii cheltuielilor publice n PIB n perioada n fa de n-1 7. Modificarea nivelului mediu al cheltuielilor publice pe locuitor n perioada n fa de n-1 8. Modificarea structurii cheltuielilor publice n perioada n fa de n-1

Se consider urmtoarele date referitoare la un stat: Indicatori Anul 2006 Anul 2007 Cheltuieli publice totale 193 263 Cheltuieli curente 123 173 Cheltuieli de capital 32 41 mprumuturi acordate 20 27 Rambursri de credite x y Curs de schimb 1,99 1,97 Populaia 14,1 14,8 PIB 1479 2111 Calculai indicatorii de caracterizare a cheltuielilor publice (cei 8 de mai sus).

2 1. ponderea cheltuielilor publice in PIB Pc/PIB= (C / PIB ) x 100 -pentru anul 2006 -pentru anul 2007 Pc/PIB = (193 / 1479) x 100 = 13,05 % Pc/PIB = (263/2111) x 100 = 12,45 %

2. calcularea cheltuielii publice medii pe un locuitor Cloc = C / populatie Pentru anul 2006 : -pentru cheltuieli publice totale : Cloc = C / populatie = 193 / 14,1 = 13,68 -pentru cheltuieli curente : Cloc = C / populatie = 123 / 14,1 = 8,72 -pentru cheltuieli de capital : Cloc = C / populatie = 32 / 14,1 = 2,26 -pentru imprumuturi acordate : Cloc = C / populatie = 20 / 14,1 = 1,42 Cheltuielile publice totale = cheltuieli curente + cheltuieli de capital + imprumuturi acordate + rambursari de credite , Deci Rambursari de credite = cheltuieli publice totale - (cheltuieli curente + cheltuieli de capital + imprumuturi acordate) Rambursari de credite 2006 = 193 (123 + 32 + 20) = 193 175 = 18 Rambursari de credite 2007 = 263 (173 + 41 + 27) = 263 241 = 22 -pentru rambursari de credite Cloc = C / populatie = 18 / 14,1 = 1,27 Pentru anul 2007 : -pentru cheltuieli publice totale : Cloc = C / populatie = 263 / 14,8 = 17,77 -pentru cheltuieli curente : Cloc = C / populatie = 173 / 14,8 = 11,69 -pentru cheltuieli de capital : Cloc = C / populatie = 41 / 14,8 = 2,77 -pentru imprumuturi acordate : Cloc = C / populatie = 27 / 14,8 = 1,82

3 -pentru rambursari de credite Cloc = C / populatie = 22 / 14,8 = 1,49 3. ponderea unei anumite categorii de cheltuieli publice in totalul acestora Ponderea cheltuielilor curente in cheltuieli publice totale - pentru anul 2006 : (123 / 193 ) x 100 = 63,73 % - pentru anul 2007 : (173 / 263) x 100 = 65,78 % Ponderea cheltuielilor de capital in cheltuielile publice totale : - pentru anul 2006 : (32 / 193) x 100 = 16,58 % - pentru anul 2007 : (41 / 263) x 100 = 15,59 % Ponderea imprumuturilor acordate in cheltuieli publice totale -pentru anul 2006 : (20 / 193) x 100 = 10,36 % -pentru anul 2007 : (27 / 263) x 100 = 10,27 % Ponderea rambursarilor de credite in cheltuieli publice totale : -pentru anul 2006 : (18 / 193) x 100 = 9,33 % -pentru anul 2007 : (22 / 263) x 100 = 8,36 % 4. modificarea absoluta a cheltuielilor publice in perioada 2007 fata de 2006 -cheltuieli publice totale = 263 193 = 70 -cheltuieli curente = 173 123 = 50 -cheltuieli de capital = 41 32 = 9 -imprumuturi acordate = 27 20 = 7 -rambursari de credite = 22 18 = 4 5. modificarea relative a cheltuielilor publice in perioada 2007 fata de 2006 -cheltuieli publice totale = [(263 193 ) / 193 ] x 100 = 36,27 % -cheltuieli curente = [(173 123) / 123] x 100 = 40,65 % -cheltuieli de capital = [(41 32) / 32] x 100 = 28,13 % -imprumuturi acordate = [(27 20) / 20 ] x 100 = 35 % -rambursari de credite = [(22 18) / 18 ] x 100 = 22,22 % 6. modificarea ponderii cheltuielilor publice in PIB in perioada 2007 fata de 2006 [ (263/2111) x 100 ] [ (193 / 1479) x 100 ] = 12,46 13,05 = - 0,59 % ,deci are loc o descrestere a cheltuielilor publice in 2007 fata de 2006 7. modificarea nivelului mediu al cheltuielilor publice pe locuitor in perioada 2007 fata de 2006 17,77 13,68 = 4,09

4 8. modificarea structurii cheltuielilor publice in perioada 2007 fata de 2006 -cheltuieli curente : 65,78 63,73 = 2,05 % -deci cheltuielile curente au crescut -cheltuieli de capital : 15,59 16,58 = - 0,99 %-deci cheltuielile de capital au scazut -imprumuturi acordate : 10,27 10,36 = - 0,09 %-deci imprumuturile acordate au scazut -rambursari de credite : 8,36 9,33 = - 0,96 % - deci rambursarile de credite au scazut

Problema 4
Calculai structura cheltuielilor publice totale ale statului A grupate pe criterii economice i determinai mutaiile care au avut loc n cadrul acestora n anul 1 comparativ cu anul 0, pe baza urmtoarelor date: Indicatori An 0 An 1 Cheltuieli publice totale 918 1729 Cheltuieli curente 783 1575 Cheltuieli materiale i servicii 193 346 Cheltuieli de personal 203 415 Subvenii 82 165 Transferuri 138 303 Prime 4 15 Dobnzi aferente datoriei publice 161 312 Cheltuieli de capital 60 129 1. ponderea cheltuielilor curente in cheltuielile publice totale -pentru anul 0: (783/918) x 100 = 85,29 % -pentru anul 1: (1575 / 1729) x 100 = 91,09 % 91,09 85,29 = 5, 8 % cheltuielile curente au crescut in anul 1 fata de anul 0. 2. ponderea cheltuielilor de capital in cheltuielile publice totale : -pentru anul 0: (60/918) x 100 = 6,54 % -pentru anul 1: (129 / 1729) x 100 = 7,46 % 7,46 6,54 = 0,92 cheltuielile de capital au crescut in anul 1 fata de anul 0. 3. ponderea cheltuielilor materiale si serviciilor in cheltuielile curente -pentru anul 0: (193/783) x 100 = 24,65 % -pentru anul 1: (346 / 1575) x 100 = 21,96 % 21,96 24,65 = - 2,69 % -cheltuielile materiale si cu serviciile au scazut in anul 1 fata de anul 0. 4. ponderea cheltuielilor de personal in cheltuielile curente -pentru anul 0: (203 / 783) x 100 = 25,93 % -pentru anul 1: (415 / 1575) x 100 = 26,34 % 26,34 25,93 = 0,41-cheltuielile de personal au crescut in anul 1 fata de anul 0. 5. ponderea subventiilor in cheltuielile curente : -pentru anul 0: (82 / 783) x 100 = 10,47 % -pentru anul 1: (165/1575) x 100 = 10,47 % 10,47 10,47 = 0 subventiile in cheltuielile curente au ramas la fel. 6. ponderea transferurilor in cheltuielile curente -pentru anul 0: (138 / 783) x 100 = 17,62 % -pentru anul 1: (303 / 1575) x 100 = 19,23 % 19,23 17,62 = 1,61 % -transferurile in cadrul cheltuielilor curente au crescut in anul 1 fata de anul 0

5 7. ponderea primelor in cheltuielile curente -pentru anul 0: (4 / 783) x 100 = 0,51 % -pentru anul 1: (15 /1575) x 100 = 0,95 % 0,95 0,51 = 0,44 % -primele in cadrul cheltuielilor curente au crescut in anul 1 fata de anul 0. 8. ponderea dobanzilor aferente datoriei publice in cheltuielile curente -pentru anul 0: (161 / 783) x 100 = 20,56 % -pentru anul 1: (312 / 1575) x 100 = 19,80 % 19,80 20,56 = - 0,76 % -dobanzile aferente datoriei publice au scazut in anul 1 fata de anul 0.

Problema 5
. Cheltuielile social-culturale din Romnia: Ch. pt. nvmnt Ch. pt. sntate Ch. pt. cultur, culte i activitate sportiv Ch. pt. asisten social Total cheltuieli publice PIB 2004 15317,6 12415 4792,5 32567,5 291078,1 1767242,8 2005 17313,3 12316 7054,7 46.104,4 351320,6 2341400

I. Calculai ponderea fiecrui tip de cheltuial social-cultural n: - total cheltuieli publice - PIB - Total cheltuieli publice social culturale II. Calculai evoluia lor de la un an la altul (n mrime absolut i relativ) III. Calculai modificarea structurii cheltuielilor pentru nvmnt n total cheltuieli publice. I. Ponderea fiecarui tip de cheltuiala social culturala :

-ponderea cheltuielilor pentru invatamant in total cheltuieli publice - anul 2004 : (15317,6 / 291078,1) x 100 = 5,26 % - anul 2005 : (17313,3 / 351320,6) X 100 = 4,92 % -ponderea cheltuielilor pentru sanatate in total cheltuieli publice - anul 2004 : (12415 / 291078,1) x 100 = 4,26 % - anul 2005 : (12316 / 351320,6) x 100 = 3,50 % -ponderea cheltuielilor pentru cultura , culte si activitate sportiva in total cheltuieli publice - anul 2004 : (4792,5 / 291078,1 ) x 100 = 1,64 % - anul 2005 : (7054,7 / 351320,6) x 100 = 2 % -ponderea cheltuielilor pentru asistenta sociala in total cheltuieli publice - anul 2004 : (32567,5 / 291078,1) x 100 = 11,18 % - anul 2005 : (46104,4 / 351320,6) x 100 = 13,12 % -ponderea cheltuielilor pentru invatamant in PIB - anul 2004 : (15317,6 / 1767242,8) x 100 = 0,86 % - anul 2005 : (17313,3 / 2341400) x 100 = 0,73 %

6 -ponderea cheltuielilor pentru sanatate in PIB - anul 2004 : (12415 / 1767242,8) x 100 = 0,70 % - anul 2005 : (12316 / 2341400) x 100 = 0,52 % -ponderea cheltuielilor pentru cultura , culte si activitate sportiva in PIB - anul 2004 : (4792,5 / 1767242,8) x 100 = 0,27 % - anul 2005 : (7054,7 / 2341400) x 100 = 0,30 % -ponderea cheltuielilor pentru asistenta sociala in PIB - anul 2004 : (32567,5 / 1767242,8) x 100 = 0,18 % - anul 2005 : (46104,4 / 2341400) x 100 = 1,96 % Ponderea fiecarui tip de cheltuiala social culturala in total cheltuieli publice social culturale Total chelt.publice soc-cult in 2004 = 15317,6 + 12415 + 4782,5 + 32567,5 = 65092,6 Total chelt.publice soc-cult in 2005 = 17313,3 + 12316 + 7054,7 + 46104,4 = 82788,4 -pondera cheltuielilor pentru invatamant in total cheltuieli publice social culturale - anul 2004 : (15317,6 / 65092,6) x 100 = 23,53 % - anul 2005 : (17313,3 / 82788,4) x 100 = 20,91 % -ponderea cheltuielilor pentru sanatate in total cheltuieli publice social culturale - anul 2004 : (12415 / 65092,6) x 100 = 19,07 % - anul 2005 : (12316 / 82788,4) x 100 = 14,87 % -ponderea cheltuielilor pentru cultura , culte si activitate sportiva in total cheltuieli publice social culturale - anul 2004 : (32567,5 / 65092,6) x 100 = 50,03 % - anul 2005 : (7054,7 / 82788,4) x 100 = 8,52 % -ponderea cheltuielilor pentru asistenta sociala in total cheltuieli publice social culturale - anul 2004 : (32567,5 / 65092,6) x 100 = 50,03 % - anul 2005 : (46104,4 / 82788,4) x 100 = 55,69 % II. Evolutia cheltuielilor de la un an la altul :

-evolutia cheltuielilor in marime absoluta - cheltuieli pentru invatamant : 17313,7 15317,6 = 1995,7 - au crescut - cheltuieli pentru sanatate : 12316 12415 = - 99 - au scazut - cheltuieli pentru cultura, culte si activitate sportiva : 7054,7 4792,5 = 2262,2 -- au crescut cheltuieli pentru asistenta sociala : 46104,4 32567,5 = 13536,9 -- au crescut

7 -evolutia cheltuielilor in marime relativa - cheltuieli pentru invatamant : [(17313,3 15317,6) / 15317,6] x 100 = 13,02 % - au crescut - cheltuieli pentru sanatate : [(12316 12415) / 12415] x 100 = - 0,79 % - au scazut - cheltuieli pentru cultura, culte si activitate sportiva : [(7054,7 4792,5) / 4792,5] x 100 = 47,20 % - au crescut - cheltuieli pentru asistenta sociala : [(46104,4 31567,5) / 32567,5 ] x 100 = 41,56 % - au crescut III. Modificarea structurii cheltuielilor pentru invatamant in total cheltuieli publice : anul 2004 : (15317 /291078,1) x 100 = 5,26 % anul 2005 : (17313,3 / 351320,6) x 100 = 4,92 %

[(4,92 5,26) / 5,26] x 100 = - 6,46 --ponderea cheltuielilor pentru invatamant in total cheltuieli publice a scazut in 2005 fata de 2004

Problema 6
1. Se cunosc urmtoarele date privind veniturile bugetului de stat, pe 2005: impozit pe profit:39396 impozit pe venit: 59154 TVA: 90221 Alte impozite directe: 8522 Accize: 45880 Taxe vamale: 8163 Alte impozite indirecte: 28816 Venituri nefiscale: 16877 Venituri din capital: 551 ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate: 238

S se determine: a. valoarea impozitelor directe, a impozitelor indirecte, a veniturilor fiscale, a veniturilor curente i a veniturilor totale b. structura veniturilor totale, precum i a veniturilor fiscale, a impozitelor directe i a impozitelor indirecte. Impozite directe = impozit pe profit + impozit pe venit + alte impozite directe Impozite directe = 39396 + 59154 + 8522 = 107072 Impozite indirecte = TVA + accize + taxe vamale + alte impozite indirecte Impozite indirecte = 90221 + 45880 + 8163 + 28816 = 173080 Venituri fiscale = impozite directe + impozite indirecte Venituri fiscale = 107072 + 173080 = 280152

Venituri curente = venituri fiscale + venituri nefiscale Venituri curente = 280152 + 16877 = 297029 Venituri totale = venituri curente + venituri din capital + incasari din rambursarea imprumuturilor acordate. Venituri totale = 297029 + 551 + 238 = 297818 Venituri totale = venituri curente + venituri din capital + donatii + incasari din rambursarea imprumuturilor acordate Venituri totale = 297818 din care : venituri curente = 288507 -- (288507 / 297818) x 100 = 96,87 % venituri din capital = 551 -- (551 / 2978180 x 100 = 0,18 % incasari din rambursarea imprumuturilor acordate = 238-- (238 / 297818) x 100 = 0,08 %

Venituri fiscale = impozite directe + impozite indirecte Venituri fiscale = 280152 din care : impozite directe = 107072 -- (107072 / 280152) x 100 = 38,22 % impozite indirecte = 173080 -- (173080 / 280152) x 100 = 61,78 %

Impozite directe = impozit pe profit + impozit pe venit + alte impozite directe Impozite directe = 107072 din care : impozit pe profit = 39396 -- 939396 / 107072) x 100 = 36,79 % impozit pe venit = 59154 -- (59154 / 107072) x 100 = 55,25 % alte impozite directe = 8522 -- (8522 / 107072) x 100 = 7,95 %

Impozite indirecte = TVA + accize + taxe vamale + alte impozite indirecte Impozite indirecte = 173080 din care : TVA = 90221 --- (90221 / 173080) x 100 = 52,13 % accize = 45880 --- (45880 / 173080) x 100 = 26,50 % taxe vamale = 8163 ---- (8163 / 173080) x 100 = 4,72 % alte impozite indirecte = 28816 ---- (28816 / 173080) x 100 = 16,65 %

Problema 7
n luna februarie 2006 o persoan fizic angajat a unei instituii publice obine un salariu de baz n valoare de 720 ron i sporuri n valoare de 265 ron. Salariatul are n ntreinere doi copii minori. Calculai impozitul pe salariu pltit. Salariul de baza = 720 RON Sporuri = 265 RON Venitul brut = salariul de baza + sporuri Venitul brut = 720 + 265 = 985 RON Venitul net = venitul brut contributii sociale angajat

9 Contributii sociale angajat : -asigurari somaj = 0,5 % la salariul de baza in cazul nostru =3,6 RON -contributie aigurari sociale = 9,5 % la venitul brut in cazul nostru =93,57 RON -contributie la asigurarile sociale de sanatate 6,5 % la venitul brut in aczul nostru =64 RON Venitul net = 985 (3,6 + 93,57 + 64) = 985 161,17 = 823,83 RON Venitul impozabil = venitul net deduceri personale Deducerile personale sunt : 250 + 100 + 100 = 450 ( cu 2 copii minori in intretinere) Venitul impozabil = 823,82 450 = 373,83 RON Impozit pe venit = 16 % , deci impozitul platit pe salariu in cazul nostru= 59,81 RON

Problema 8
O societate comercial efectueaz urmtoarele operaiuni: - achiziie materii prime n valoare de 5 mil lei, inclusiv TVA - servicii de care beneficiaz societatea respectiv de 2 mil, exclusiv TVA - desfaceri de mrfuri la intern, 10 mil, inclusiv TVA - desfaceri de mrfuri cu plata n rate de 50 mil, exclusiv TVA, pentru care se primete un avans de 60%, restul fiind achitat n rate n lunile urmtoare. Calculai TVA de plat sau de ncasat de la bugetul de stat. Tva colectata pentru desfacere de marfuri la intern : (10 mil / 1,19) = 8,4 mil =>10 mil 8,4 mil = 1,6 mil Tva colectata pentru desfacere de marfuri cu plata in rate : (60/100) x 50 mil = 30 mil =>(19/100) x 30 mil = 5,7 mil TVA colectata total : 1,6 mil + 5,7 mil = 7,3 mil TVA deductibila pentru achizitie materii prime (5 mil /1,19) = 4,2 mil =>5 mil 4,2 mil = 0,8 mil TVA deductibila pentru servicii (19/100) x 2 mil = 0,38 mil TVA deductibila total : 0,8 mil + 0,38 mil = 1,18 mil ==> TVA colectata > TVA deductibila , =>: TVA de plata = Tva colectata TVA deductibila TVA de plata = 7,3 mil 1,18 mil = 6,12 mil

10

Problema 9
a. b. c. d. Care din urmtoarele sume este mai mare (FA10,5 = 0,621; FAA10,7 = 4,868; FA10,1 = 0,909): 2000 RON primii acum 2300 RON primii peste un an 3000 RON ce urmeaz s fie primii peste 5 ani, n condiiile unei rate constante a dobnzii de 10% 260 RON primii la finele fiecruia din urmtorii 7 ani a. VP = 2000 ron b. VP = VV x FA10,1 VP = 2300 x 0,909 = 2090,7 ron c. d. VP = VV x FA10,5 VP = 3000 x 0,621 = 1863 ron VP = C x FAA10,7 VP = 260 x 4,868 = 1265,68 ron

=> : mai mare este suma de la punctual b: 2300RON primiti peste un an.

Problema 10
Pasivul bilanului se prezint n urmtoarea structur: - capitaluri proprii: 8,0 mil. lei - obligaii curente (decontri cu personalul, impozite, contribuii i taxe, furnizori): 2,0 mil. lei; - mprumuturi pe termen scurt: 0,5 mil. lei, - mprumuturi pe termen mediu: 0,7 mil. lei, - mprumuturi pe termen lung: 0,4 mil. lei. Calculai i comentai valorile pentru: capitalul permanent; nivelul ratei de ndatorare la termen; mrimea ratei de ndatorare general; rata autonomiei financiare. Capitalul permanent = capital propriu + imprumuturi pe termen mediu + imprumuturi pe termen lung Capitalul permanent = 8 + 0,7 + 0,4 = 9,1 Rata de indatorare la termen = (credite pe termen mediu si lung / capitaluri proprii ) x 100 Rata de indatorate la termen = [(0,7 + 0,4) / 8] x 100 = 13,75 % Rata de indatorare generala = (datorii totale / capital total (sau total pasiv) Rata de indatorare generala = [(2+0,5+0,7+0,4) / (8+2+0,5+0,7+0,4)] x 100 = 31,03 % Rata autonomiei financiare = (datorii pe termen scurt, mediu si lung / capital propriu) x 100 Rata autonomiei financiare = [(0,5+0,7+0,4) / 8] x 100 = 20 %

11

Problema 11
Care este creterea capitalului propriu al unei firme, dac din bilanul de la sfritul exerciiului financiar se poate constata c activul total a crescut cu 2 mil. lei fa de nceputul exerciiului, iar datoriile totale au sczut cu 3 mil. lei? Capitalul propriu = Active Datorii sau CP = A D CP = (A + 2) (D 3) , =>CP = (A D) + 5 : =>Capitalul propriu a crescut cu 5 mil lei

Problema 12
Pentru o firm, raportul Active/Capitaluri proprii este de 115%. Care va fi valoarea raportului Datorii totale/Capitaluri proprii? Active = Capitalul propriu + datorii totale A/CP = CP/CP + D/CP A/CP = 1 + D/CP D/CP = A/CP -1 D/CP = 115 1 = 114 D/CP = 114 % sau A = CP + D

Problema 13
O firm dorete s pun de o parte ntr-un cont al fondului de amortizare o sum egal la finele fiecrui an, pentru care primete o dobnd de 10% pentru urmtorii 5 ani. Firma vrea s obin n acest cont la finele celor 5 ani, 5 milioane RON pentru a rscumpra obligaiunile emise. Ct trebuie s depun n cont la finele fiecrui an? (FCA10,5 = 6,105; FAA5,10 = 7,722; FC5,10 = 1,629; FA10,5 = 0,621). VAA = S x FCAr,n unde : VAA valoarea viitoare a anuitatii S anuitatea FCAr1n factorul de compunere al anuitatii r - rata dobanzii aferenta fiecarei perioade n numarul de perioade VAA = 5 mil ron r = 10 % n = 5 ani FCA10,5 = 6,105 5 = S x 6,105 =>S = 5 / 6,105 = 0,819 =>S = 0,819 mil ron

12

Problema 14
O firm mprumut 100 mii RON ce trebuie rambursai n 4 pli egale (care includ rata i dobnda) la finele fiecruia din urmtorii 4 ani. Creditorul solicit o rat anual a dobnzii de 10% care se calculeaz la soldul mprumutului de la finele fiecrui an. Calculai suma ce va fi pltit n fiecare an de firm, care include rata de credit i dobnda. (FCA4,10 = 12,006; FAA10,4 = 3,170; FC10,4 = 1,464; FA4,10 = 0,676). VPA = S x FAAr,n unde : VPA valoarea prezenta a anuitatii S anuitatea FAAr,n factorul de actualizare al anuitatii\ r - rata dobanzii n numarul de perioade VPA = 100 mii ron r = 10 % n = 4 ani FAA10,4 = 3,170

100 = S x 3,170

S = 100 / 3,170 = 31,55

S = 31,55 mii ron

Problema 15
O societate comercial are un capital social n sum de 170 mii lei, valoarea nominal a unei aciuni fiind de 10 lei. Capitalizarea bursier a aciunilor este de 238 mii lei, iar Adunarea General a Acionarilor decide creterea capitalului cu 130 mii lei printr-o emisiune de aciuni noi, pe care le vinde cu prim de emisiune de 3 lei pe aciune. Calculai: A. numrul de aciuni iniiale i valoarea de pia; B. numrul de aciuni noi emise i valoarea de emisiune; C. valoarea de pia a unei aciuni, dup creterea de capital. A. Capitalul social = Numar actiuni x Valoarea nominala/actiune 170000 = Numar actiuni x 10 lei/actiune Numar actiuni = 170000 / 10 = 17000 actiuni Capitalizarea bursiera = Numar de actiuni x valoarea de piata/actiune 238000 = 17000 x Valoarea de piata Valoarea de piata = 238000 / 17000 = 14 lei/actiune B. Pretul de emisie = Valoarea nominala/actiune + prima de emisiune Pretul de emisie = 10 + 3 = 13 lei/actiune 130000 = numar actiuni emise x 13 lei/actiune Numar actiuni emise = 130000 / 13 = 10000 actiuni emise C. VP = [(NxC) + (nxPE) / (N + n)] : C valoarea de piata a actiunilor vechi N numar actiuni vechi n numar actiuni noi PE pretul de emisie al actiunilor noi VP = [(17000 x 14) + (10000 x 13) / 27000] = 368000/27000 = 13,63 lei/actiune

13

Problema 16
Dac se depune capital la nceputul anului ntr-o banc pe o per. de 3 ani, astfel: 100 mii um n primul an, 200 mii um n al doilea an, 50 mii um n al treilea an, iar dobnzile anuale sunt de 10%, 20%, respectiv 30%, determinai suma deinut de inv. la sfritul anului 3. Si i = 1 ;3 suma detinuta de investitor la sfarsitul fiecarui an S1 = 100 + (10 / 100) x 100 = 100 + 0,1 x 100 = 100 + 10 = 110 S2 = S1 + 200 + 20/100 (S1 + 200) = 110 + 200 + 0,2 (110 + 200) = 310 + 0,2 x 310 = 372 S3 = S2 + 50 + 30/100 x (S2 + 50) = 372 + 50 + 0,3 (372 + 50) = 422 + 0,3 x 422 = 548,6 S1 = 110 u.m. S2 = 372 u.m. S3 = 548,6 u.m.

Problema 17
Un mprumut obligatar are o valoare nominal de 1000 um pe obligaiune i o dobnd de 10%, rambursabil n 6 ani. Calculai prima de emisiune, dac rambursarea se face la sfritul perioadei, iar rata de actualizare este de 11%. PE = VN VE : PE prima de emisie VN valoarea nominala VE valoarea de emisie VV = VP x FC10,6 : VV valoarea viitoare VP valoarea prezenta FC10,6 1,772 factor de compunere FA11,6 0,535 - factor de actualizare VP = VV x FA11,6 VV = 1000 x 1,772 = 1772 VP = 1772 x 0,535 = 948 PE = 1000 948 = 52

14

Problema 18
Se dau 2 proiecte de investiii, A i B. Rata de actualizare este de 10%, iar cash-flow-rile produse de acestea sunt date n tabel. Calculai termenul de recuperare i valoarea prezent net a celor dou proiecte, i indicai care proiect va fi ales dup fiecare din aceste metode.

An Proiect A Proiect B 0 - 100 - 100 1 80 20 2 70 30 3 120 80 70

Proiect A

1000

TRA = 1 + [(100 80) / 70] = 1 + 2/7 = 9/7 = 1,28 ani sau 2/7 x 365 zile = 104 zile TRA = 1 an + 104 zile = 365 + 104 = 469 zile

VPNA = { [ 80 / (1+0,1) + 70 / (1+1,01)2 ] } 100 = [ (80 / 1,1) + (70 / 1,12) 100 = = (158 121) / 1,21 = 30,57

15 Proiectul B

120 20 0 30

100

TRB = 2 + [ (100 50) / 120] = 2 + 5/12 = 29/12 = 2,41 ani sau 5/12 x 365 zile = 152 zile TRB = 2 ani + 152 zile = 882 zile VPNB = { [ 20 / (1+0,1) + 30 / (1+1,01)2 + 120 / (1+1,01)3 ] } 100 = = (24,2 + 33 + 120 133,1) / 1,331 = 44,1 / 1,331 = 33,13 Concluzii : I deoarece proiectul A are termenul de recuperare cel mai mic TRA = 1,28 ani < TRB = 2,41 ani , va fi preferat acest proiect II deoarece proiectul B are valoarea prezenta neta mai mare VPNB = 33,13 > VPNA = 30,57 , va fi preferat acest proiect