Sunteți pe pagina 1din 3

Indicatori privind structura nivelul si dinamica veniturilor publice

1. Indicatori privind nivelul veniturilor publice. a) Volumul veniturilor publice(VP) totalitatea veniturilor publice realizate intr-o anumita perioada; apare in: - expresie nominala (VPn) - expresie reala (VPr) VPr = VPn/Deflatorul PIB b) Ponderea veniturilor publice in PIB. PVP/PIB = VP/PIB * 100 c) Veniturile publice medii pe locuitor. - exprimate in moneda nationala VPm/loc = VP/populatie - exprimate in moneda straina EURO. VPm/loc = VP/[populatie * curs de schimb valutar] 2. Structura veniturilor publice VPi = VPi/ VP * 100 3. Indicatori privind dinamica. a) Modificarea absoluta a veniturilor publice: - in expresie nominala VPn(1/0) = VPn(1) - VPn(o) - in expresie reala VPr(1/0) = VPr(1) - VPr(o) b) Modificarea relativa a veniturilor publice. - expresie nominala %VPn(1/0) = [VPn(1) - VPn(o)] / VPn(o) * 100 - in expresie reala %VPr(1/0) = [VPr(1) - VPr(o)] / VPr(o) * 100 c)Modificarea ponderii VP in PIB P(VP/PIB)(1/0) = P(VP/PIB)(1) - P(VP/PIB)(0) d) Modificarea absoluta a veniturilor publice medii/locuitor. - exprimata in moneda nationala VP(m/loc)(1/0) = VP(m/loc)(0) VP(m/loc)(1) = [VP(1)/populatia(1)] [VP(0)/populatia(0)] - exprimata in EURO VP(m/loc)(1/0) = VP(m/loc)(0) VP(m/loc)(1) = [VP(1)/populatia(1)*curs schimb(1)] [VP(0)/populatia(0)*curs schimb(0)] e)Modificarea structurii veniturilor publice. VPi(1/0) = VPi(1) VPi(0)

f) Indicatorul privind corespondenta dintre modificarea veniturilor publice si modificarea PIB. K = [VP(1)/VP(0)] / [PIB(1)/PIB(0)] g) Coeficientul de elasticitate e = {[VP(1) VP(0)] / VP(0)} / {[PIB(1) / PIB(0)] / PIB(0)}

Indicatori privind structura nivelul si dinamica cheltuielilor publice


1. Indicatori privind nivelul veniturilor publice. a) Volumul cheltuielilor publice(CP) - expresie nominala (CPn) - expresie reala (CPr) CPr = CPn/Deflatorul PIB b) Ponderea cheltuielilor publice in PIB. PCP/PIB = CP/PIB * 100 c) Cheltuielile publice medii pe locuitor. - exprimate in moneda nationala CPm/loc = CP/populatie - exprimate in moneda straina EURO. CPm/loc = CP/[populatie * curs de schimb valutar] 2. Structura cheltuielilor publice CPi = CPi/ CP * 100 3. Indicatori privind dinamica. a) Modificarea absoluta a cheltuielilor publice: - in expresie nominala CPn(1/0) = CPn(1) - CPn(o) - in expresie reala CPr(1/0) = CPr(1) - CPr(o) b) Modificarea relativa a cheltuielilor publice. - expresie nominala %CPn(1/0) = [CPn(1) - CPn(o)] / CPn(o) * 100 - in expresie reala %CPr(1/0) = [CPr(1) - CPr(o)] / CPr(o) * 100 c)Modificarea ponderii cheltuielilor publice in PIB P(CP/PIB)(1/0) = P(CP/PIB)(1) - P(CP/PIB)(0) d) Modificarea absoluta a cheltuielilor publice medii/locuitor. - exprimata in moneda nationala CP(m/loc)(1/0) = CP(m/loc)(0) CP(m/loc)(1) = [CP(1)/populatia(1)] [CP(0)/populatia(0)] - exprimata in EURO CP(m/loc)(1/0) = CP(m/loc)(0) CP(m/loc)(1) = [CP(1)/populatia(1)*curs schimb(1)] [CP(0)/populatia(0)*curs schimb(0)]

e)Modificarea structurii cheltuielilor publice. CPi(1/0) = CPi(1) CPi(0) f) Indicatorul privind corespondenta dintre modificarea cheltuielilor publice si modificarea PIB. K = [CP(1)/CP(0)] / [PIB(1)/PIB(0)] g) Coeficientul de elasticitate e = {[CP(1) CP(0)] / CP(0)} / {[PIB(1) / PIB(0)] / PIB(0)}