Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

SPECIALIZAREA:FINANTE SI BANCI

ANALIZA STRUCTURII SI DINAMICII CHELTUIELILOR PUBLICE


DIN BUGETUL DE STAT SI DIN BUGETELE LOCALE DIN ROMANIA

COORDONATOR:

LECTOR PROF UNIVERSITAR:SUMAN ELENA

STUDENT:

GRUPA 26

IASI,2017

1|Page
CUPRINS

Introducere..............................................................................................................

1.Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat si din bugetele locale-criterii si


componente(conform clasificatiei bugetare)

1.1 Sinteza clasificatiei bugetare a cheltuielilor publice(o schema cu principalele criterii si


ctaegorii de cheltuieli)
1.2 Identificarea diferentelor dintre abordarea teoretica si cea legislativa

2.Mutatii in nivelul si structura functionala a cheltuielilor publice din bugetul de stat in


perioada 2012-2015

2.1 Evolutia nivelului absolut si relativ al cheltuielilor publice

A.Prezentarea utilizand metoda tabelara, nivelul nominal(marimi absolute) si nivelul


real(marimi absolute) ale cheltuielilor publice totale din bugetul de stat in perioada analizata.

B.Prezentarea folosind metoda tabelara,ponderile in PIB si cheltuielile totale in BGC


ale cheltuielilor publice totale din bugetul de stat in perioada analizata

C.Explicarea mutuatiilor survenite in baza datelor din tabele

D.Analizarea cauzelor si mutatiilor constatate

2.2 Dinamica relativa a cheltuielilor publice

A Prezentarea utilizand metoda tabelara,modificarea relativa nominala si reala si


elasticitatea in raport cu PIB a cheltuielilor publice totale din bugetul de stat in perioada
analizata

B Explicarea mutuatiilor survenite in baza datelor din tabele

C Analizarea cauzelor si implicatiilor mutatiilor constatate

2.3 Mutatii in structura functionala a cheltuielilor publice din BS

A Prezentarea utilizand metoda tabelara,structura functionala a cheltuielilor publice


din BS pe principalele componente(cf.clasificatiei bugetare) in perioada analizata

B Prezentarea utilizand grafice de tip 100% stacked-columns si/sau linie,structura


functionala a cheltuiellilor publice din BS pe principalele componente(cf.clasificatiei
bugetare) in perioada analizata

C Explicarea mutatiilor survenite in baza datelor din tabele si grafice

D Analizarea cauzelor si implicatiilor mutatiilor constatate

2|Page
3.Mutatii in nivelul si structura functionala a cheltuielilor publice din bugetul centralizat al
unitatilor administrativ-teritoriale in perioada 2012-2015

3.1 Evolutia nivelului absolut si relativ al cheltuielilor publice

A Prezentarea utilizand metoda tabelara,nivelul nominal(marimi absolute) si nivelul


real(marimi absolute) ale cheltuielilor publice totale din BCUAT in perioada analizata

B Prezentarea utilizand metoda tabelara,ponderile in PIB si cheltuielile BGC ale


cheltuielilor publice totale din BCUAT in perioada analizata

C Explicarea mutuatiilor survenite in baza datelor din tabele

D Analizarea cauzelor si implicatiilor mutuale constatate

3.2 Dinamica relativa a cheltuielilor publice

A Prezentarea utilizand metoada tabelara modificrea relativa nominala si reala si


elasticitatea in raport cu PIB a cheltuielilor publice totale din BCUAT in perioada analizata

B Explicarea mutuatiilor survenite in baza datelor din tabele

C Analizarea cauzelor si implicatiilor mutuatiilor constatate

3.3 Mutatii in structura functionala a cheltuiellilor publice

A Prezentarea utilizand metoda tabelara,structura functionala a cheltuielilor publice din


BCUAT pe principalele componente(cf clasificatiei bugetare)in perioada analizata

B Prezentarea utilizand grafice de 100% stacked-columns si/sau linie,structura functionala


a cheltuiellilor publice din BCUAT pe principalele componente(cf.clasificatiei bugetare) in
perioada analizata

C Explicarea mutuatiilor survenite in baza datelor din tabele si grafice

D Analizarea cauzelor si implicatiilor mutuatiilor constatate

4.Concluzii

3|Page
INTRODUCERE

Cheltuielile publice exprima relatii economico-sociale in forma baneasca,care se


manifesta intre stat pe o parte iar pe de alta parte intre persoane fizice si juridice cu ocazia
repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului in scopul indeplinirii functiilor
acestuia.

Acestea au ca finalitate platile care sunt efectuate de stat din resurse mobilizate pe diferite
cai,pentru anumite achizitii de bunuri sau prestari de servicii in scopul indeplinirii
diferitelor obiective ale statului:ordinea publica,securitatea sociala,actiuni
economice,actiuni social-culturale,servicii publice generale.

In prezent,cheltuielile publice au o larga diversificare.Astfel,ele se manifesta direct prin


finantarea de catre stat a institutiilor publice pentru a functiona.Altele au o influenta
directa asupra mediului economic si social si constituie instrumentele unei politici de
transformare a mediului.1

1
Iulian Vacarel,Finante publice,Editia a V-a,Bucuresti,2006,pag 73

4|Page
1.Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat si din bugetele
locale-criterii si componente(conform clasificatiei bugetare)

1.1 Sinteza clasificatiei bugetare a cheltuielilor publice(o schema cu principalele


criterii si ctaegorii de cheltuieli)
Abordarea structurii cheltuielilor publice necesita utilizarea mai multor criterii de grupare.In
clasificatia Indicatorilor Privind Bugetul de Stat,aprobata incepand cu 2006 prin Ordinul MFP
nr.1954/16.12.2005 in vigoare si in 2017 cheltuielile apar clasificate:

I A.CLASIFICATIA FUNCTIONALA A CHELTUIELILOR PUBLICE PRIVIND


BUGETUL DE STAT:

A.SERVICII PUBLICE GENERALE

1.Autoritati publice si actiuni externe Autoritati executive si legislative(Administratia


Prezidentiala,Autoritati legislative,Autoritati executive,Alte organe ale autoritatilor
publice)

Servicii publice descentralizate

Contributia la bugetul UE si cofinantarea


fondurilor primite de la UE

2.CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE Cercetare


fundamentala de baza

Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale

3.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE Programe de informare si prezentare a


Romaniei

Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului Fond de interventie la


dispozitia Guvernului Fondul National de Preaderare

4.TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI

Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi,comisioane si alte costuri


aferente datoriei publice locale externe

5.TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE


ADMINISTRATIEI

Transferul din bugetul de stat catre bugetele de stat,finantate partial din imprumuturi
externe Transferul din bugetul de stat catre bugetele asiguarilor sociale de stat

5|Page
Transferul din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor din somaj

B.APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

1.Aparare Administratie centrala Aparare nationala Ajutor militar


extern Apararare civila(protectie civila militara) Cercetare si dezvoltare
pentru aparare Alte cheltuieli in domeniul apararii

2.Ordine publica si siguranta nationala administratia centrala servicii


publice descentralizate Ordine publica(Politie,Jandarmerie,Paza si supravegherea
frontierei)

Sigurant nationala Protectie civila Autoritati judecatoresti Penitenciare

C.CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Administratie centrala Servicii publice


descentralizate

1. Invatamantul(prescolar si primar,prescolar,primar,secundar,postliceal,superior,nedefinibil
prin nivel) Servicii auxiliare pentru educatie(camine,cantine)

2.Sanatate

Administratie centrala Servicii publice descentralizate Servicii medicale in


ambulator Hematologie si securitate transfuzionala Alte ch.in domeniul sanatatii

4.Cultura,recreere si religie

Servicii culturale(biblioteci,muzee,gradini botanici,targuri saloane si expozitii)


Servicii de emisiune radio tv si publicatii Servicii recreative si sportive

5.Asigurari si asistenta sociala

Pensii si ajutoare pentru batranete Asistenta acordata persoanelor in varsta

Asistenta sociala in caz de invaliditate Asigurari pentru somaj

D. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

1.Locuinte,servicii si dezvoltare publica

Locuinte Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

2.Protectia mediului

Reducerea si controlul poluarii Protectia biosferei si a mediului natural

E.ACTIUNI ECONOMICE

1 a)Actiuni generale economice ,comerciale si de munca

Meteorologie Educatia si protectia consumatorului Cooperare economica


internatioanala Stimulare intreprinderi mici si mijlocii
6|Page
b)Actiuni generale de munca:Masuri active pentru combaterea somajului respectiv alte actiuni
generale de munca.

2.Combustili si energie:petrol si gaze naturale,combustibil nuclear,energie nucleara,alte


cheltuieli privind combustibilii si energia.

3.Industria extractiva,prelucratoare si constructii: Industria extractiva a resurselor minerale


altele decat combustibilii minerali,Industria prelucratoare.

4.Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare

5.Transporturi

6.Comunicatii

7.Cercetare si dezvoltare in domeniul economic

8.Alte actiuni economice:Fondul Roman de Dezvoltare Sociala,Zone libere,Turism,Proiecte


de dezvoltare multifunctonale.

F.REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT

B.CLASIFICATIA FUNCTIONALA A CHELTUIELILOR PUBLICE PRIVIND


BUGETELE LOCALE:

A.SERVICII PUBLICE GENERALE

1.Autoritati publice si actiuni externe Autoritati executive si legislative

2.Alte servicii publice generale Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
Fond pentru garantarea imprumuturilor externe,contractate/garantate de stat Fond
pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţile publice
locale Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor

3.Tranzacii privind datoria publica si imprumuturi

4.Transferuri cu caracter general intre diferite niveluri ale administratiei

B.APARARE,SIGURANTA PUBLICA SI APARARE NATIONALA

1.Aparare Aparare nationala

2.Ordine publica si siguranta nationala(Politie comunitara,Protectie civila si paza contra


incendiilor

7|Page
C.CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

1.Invatamant(prescolar si primar,secundar,postliceal,nedefinibil prin nivel),alte cheltuieli in


domeniul invatamantului

2.Sanatate(servicii medicale in unitati sanitare cu paturi),alte cheltuieli in domeniul sanatatii

3.Cultura,recreere si religie

 Servicii culturale:biblioteci publice,muzee,institutii publice de spectacole si


concerte,consolidarea si restaurarea monumentelor istorice,centre pentru conservarea
si promovarea culturii traditionale
 Servicii recreative si sportive:sport,tineret,intretineri gradini publice,parcuri,zone
verzi,baze sportive si de agrement
 Servicii religioase
 Alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei

4.Asigurari si asistenta sociala

 Asistenta acordata persoanelor in varsta:camine pentru persoane varstnice,centre de


ingrijire si asistenta
 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
 Asistenta sociala pentru familii si copii
 Centre de zi pentru asistenta sociala si protectia copilului
 Prevenirea excluderii sociale:Ajutor social,Cantine de ajutor social

D.SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APA

1.LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

 Locuinte(dezvoltarea sistemului de locuinte)


 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
 Iluminat public si electrificari rurale
 Alimentare cu gaze naturale in localitati

2.PROTECTIA MEDIULUI

 Salubritate si gestiunea deseurilor


 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

E.ACTIUNI ECONOMICE

1.Actiuni generale,economice si de munca

2.Combustibili si energie

8|Page
3.Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoar:Protectia plantelor si carantina
fitosanitara,Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

4.Transporturi

5.Alte cheltuieli economice:

 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala


 Turism
 Alte actiuni economice

F.REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT2

II.CLASIFICATIA ADMINISTRATIVA face referire la institutiile prin care sunt efectuate


cheltuielile publice:minister,departament,judet.Aceaata clasificare face posibila o structura a
cheltuielilor bine ierarhizata iar principalul dezavantaj este ca aceasta structura este supusa la
modificari relativ dese.

III.CLASIFICATIA ECONOMICA evidentiaza doua grupari:

1.Dupa natura cheltuielii:

 Cheluieli curente consumuri efective care trebuie in fiecare an sa fie reinnote


 Ch.de capital dezvoltarea si modernizarea insitutiei

2.Dupa felul de cheltuiala:

 Cheltuieli privind serviciile publice plata unui serviciu.Ex:plata unui functionar


 Cheltuieli de transfer transferul unor sume de bani de la buget la persoane
fizice(pensionari,elevi,someri),administartii locale(judet,oras,municipiu,comuna),altor
persoane juridice(institutii,intreprinderii) sub forma unui ajutor banesc nerambursabil.

III.CLASIFICATIA FINANCIARA

 Cheltuieli definitive
 Cheltuielili temporare(operatiuni de trezorerie)
 Cheltuieli virtuale(garantii de stat,cheltuieli de rezerve)3

2
clasificatia Indicatorilor Privind Bugetul de Stat,aprobata incepand cu 2006 prin Ordinul MFP
nr.1954/16.12.2005
3
Iulian Vacarel,Finante publice,Editia a V-a,Bucuresti,2006,pag 77

9|Page
1.2 Identificarea diferentelor dintre abordarea teoretica si cea legislativa

Termenul de cheltuiala publica este utilizat cu mai multe intelesuri,dintre care se pot distinge
cel teoretic respectiv cel legislativ.

1.Abordare teoretica

Termenul de cheltuiala publica reprezinta niste procese economice de repartitie a PIB


desfasurate prin alocarea si utilizarea resurselor financiare.Aceste procese au loc intre
autoritatile publice respectiv persoanele fizice si juridice cu ocazia destinatiei banilor si
utilizarii resurselor administrate de aceste autoritati.

Cheltuielile publice sunt formate prin utilitati sub forma de bunuri si servicii care sunt
destinate intrebuintarii publice si au ca scop sa indeplineasca functiile si indatoririle statului.

2.Abordare legislativa

Din punct de vedere legislativ termenul de cheltuiala publica reprezinta o plata referitoare la
functionarea organizatiilor publice si la indeplinirea activitatilor cu caracter public respectiv a
firmelor cu capital de stat.

Astfel cheltuielile publice in aceasta abordare se desfasoara printr-o multitudine de organe si


entitati publice ce sunt competenti sa atraga atentia si sa efetueze operatiuni de plati respectiv
in cheltuirea banului public dupa normele prevazute.4

4
Filip Gh,Finante Fublice,Editura Junimea,Iasi,2010,pag 54

10 | P a g e
2. Mutatii in nivelul si structura functionala a cheltuielilor publice din
bugetul de stat in perioada 2012-2015

Evolutia nivelului absolut si nivelului relativ al cheltuielilor publice


In continuare vom prezenta analiza cheltuielilor publice din bugetul de stat facand referire la
PIB respectiv BGC(bugetul general consolidat) in perioada 2012-2015.

Fig nr.1 Sursa:prelucrare proprie pe baza


informatiilor de pe Institutul National de Statistica

In figura de mai sus sunt prezentate valorile PIB-ului din perioada 2012-2014,ale cheltuielilor
totale din bugetul de stat consolidst respectiv cheltuielile totale din bugetul de stat fiind
exprimate in milioane lei.

Putem observa o crestere a cheltuielilor bugetului de stat consolidat de la an la altul.

Observam de asemenea o usoara crestere a cheltuielilor bugetului de stat in 2013 respectiv


2014 evidentiindu-se o crestere mai mare in 2015 fata de anul precedent.

11 | P a g e
A. Prezentarea utilizand metoda tabelara, nivelul nominal(marimi absolute) si
nivelul real(marimi absolute) ale cheltuielilor publice totale din bugetul de stat in
perioada analizata

Pentru a putea evidentia nivelul nominal respectiv cel real ale cheltuielilor publice totale
din bugetul de stat in perioada 2012-2015 avem nevoie de urmatoarele formule:

C p 1n
C p 1r =
Ip 1 /0

P1
unde I p1/ 0= ,
P0

in care : P1−nivelul preturilor ∈ perioada curenta

P0−nivelul preturilor ∈ perioada de baza

In urma calculelor se pot evidentia urmatoarele rezultate:

PIB Cheltuieli nominale Cheltuieli reale din Ip


Anul din BS BS*
2012/2011* 596681,5 104569,8 97.683,1387 1,0705
2013/2012 637456 110128,1 103.087,241 1,0683
2014/2013 668134,6 115615,9 110.309,99 1,0481
2015/2014 712658,5 125215,8 117.397,15 1,0666

Fig nr 2

*PIB 2011= 557348.2, Cheltuieli nominale BS in 2011=106088,7,cheltuieli reale din


2011=99,102.0084

*Atat cheltuielile nominale din bugetul de stat ca si cele nominale sunt exprimate in mil lei

12 | P a g e
Modificari anuale ale bugetului de stat

Fig nr 3

Putem observa in fig nr 3 ca numarul de cheltuieli publice totale in valoare nominala au


crescut in 2013 fata de 2012 cu 6,83% ,in 2014 fata de 2013 numarul de cheltuieli au o
tendinta de crestere cu 4,98% iar in 2015 fata de 2014 putem observa cea mai mare
crestere din perioada analizata cu 8,30%.
La nivel real,cheltuielile publice au la fel o tendinta de crestere diferentiindu-se
procentajele.Astfel,in 2013 cheltuielile publice la nivel real au crescut cu 5,53% fata de
2012,in 2014 fata de 2013 cheltuielile cresc cu 7% iar in 2015 fata de 2014 se observa o
crestere la nivel real cu 6,42%.

B.Prezentarea folosind metoda tabelara,ponderile in PIB si cheltuielile totale in BGC ale


cheltuielilor publice totale din bugetul de stat in perioada analizata

In urma analizei si a calculului asupra valorilor cheltuielilor totale din bugetul de stat raportat
la PIB respectiv bugetul general consolidat s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Anul Cheltuieli totale din Ponderea din Ponderea din PIB


BS BGC
2012 104569,8 MIL LEI 50,29% 17,52%
2013 110128,1 MIL LEI 51,02% 17,27%
2014 115615,9 MIL LEI 51,08% 17,30%
2015 125215,8 MIL LEI 51,33% 17,57%
Fig nr 4

13 | P a g e
Se evidentiaza ca in perioada 2012-2015 ponderile PIB reprezinta atat o scadere(2013 fata de
2012) dar mai ales o crestere(2014 fata de 2013 respectiv 2015 fata de 2014) acesta nefiind
constant si nu se poate vorbi de o stabilitate economica.

De asemenea putem observa ca totalitatea cheltuielilor totale ale bugetului de stat reprezinta
mai mult de 50% din cheltuielile bugetului general consolidat ceea ce consider ca nu este un
lucru deloc favorabil pentru societatea in care traim deoarece este dificil a acoperi o gama
larga de nevoi daca nu se dispun de resurse.

2.2 Dinamica relativa a cheltuielilor publice

A Prezentarea utilizand metoda tabelara,modificarea relativa nominala si reala si


elasticitatea in raport cu PIB a cheltuielilor publice totale din bugetul de stat in perioada
analizata

Pentru a calcula modificarea relativa nominala si reala respectiv elasticitatea in raport cu PIB
a cheltuielilor publice totale din BS in perioada 2012-2015 avem nevoie de urmatoarele
formule:

∆ Cpn1/ 0 ∆ Cpn1 /0
1. ∆ Cp=Cp −Cp 1 0
2. I crn= X 100 3. I crr= X 100
Cp n0 Cpr0

In urma calculelor efectuate s-au obtinut urmatoarele rezultate:

An ∆ nominal ∆ real
2012 -1,518,9 -14.188.697
2013 5,558,3 5,4041023
2014 5,487,8 7,222749
2015 9,599,9 708,716

Fig nr 5

Anul Modificari la nivel nominal(%) Modificari la nivel real(%)

2012/2011 -0,0014 1,431


2013/2012 0,005 0,005
2014/2013 0,0049 7,006
2015/2014 0,008 6,036

14 | P a g e
Fig nr.6

Analiza si calculul coeficientului de elasticitate s-a realizat cu urmatoarea formula:

∆Cp
Cp
K e= , in care:
∆ PIB
PIB0

K e −coeficientul elasticitatii cheltuielilor publice fata de PIB

∆ C p−variatia volumului cheltuielilor publice

C p0 −volumul total al cheltuielilor publice ∈ perioada de baza

∆PIB-variatia marimii PIB

PIB0−marimea absoluta a PIB ,∈ perioadade baza

An ∆ C p /C p 0
∆ PIB /PIB 0 Ke
2012/2011 0,01431 0,0071 1,97183
2013/2012 0,0005 0,0683 0,73206
2014/2013 0,07006 0,0481 1,45530
2015/2014 0,06036 0,06663 0,90589

Fig nr.7

In urma cheltuielilor publice totale analizate in raport cu PIB se poate observa ca avem doua
valori subunitare(in anul 2013 respectiv in 2015) dar si doua valori supraunitare evidentiate in
2012 si 2014.

Putem afirma ca in anii 2012 si 2014 coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice se


modifica mai repede decat PIB-ul ceea ce nu este un lucru tocmai bun pentru economie iar in

15 | P a g e
anii 2013 si 2015 asistam la o modificare lenta a coeficientului comparativ cu PIB-ul,fiind
favorabila.

2.3 Mutatii in structura functionala a cheltuielilor publice din BS

A Prezentarea utilizand metoda tabelara,structura functionala a cheltuielilor publice din BS


pe principalele componente(cf.clasificatiei bugetare) in perioada analizata

Pentru analiza mutuatiilor in structura functionala a cheltuielilor publice din BS am ales sa


prezint principalele componente conform clasificatiei bugetare in perioada 2012-2015 dupa
cum urmeaza:
AN 2012 2013 2014 2015
CHELTUIELI TOTALE 104569,8 110128,1 115615,9 125215,8
Servicii publice generale 40261,2 42436,1 43767,7 48154,5
Autoritati publice si actiuni externe 11760 11212,4 12892,2 14469,8
Cercetare fundamentala si cercetare-dezvoltare 1443,3 1365,3 1481,2 1885,2
Alte servicii publice generale 1498,6 966,9 1845,1 1439,3
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 11353,8 11398,7 10977,9 10782,9
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele 14205,5 17492,8 16571,3 19577,3
Aparare,ordine publica si siguranta nationala 16163,9 18428,4 20394,4 22332,2
Cheltuieli social-culturale 25483,3 25477,9 26679 29666,2
Invatamant 3994 3867,2 4442,4 4491,9
Sanatate 2224,6 2725,3 3143,6 3758,5
Cultura,recreere si religie 1774,7 1700,9 1871,4 1919,8
Asigurari si asistenta sociala 17490 17184,5 17221,6 19496
Servicii si dezvoltare publica,locuinte,mediu si ape 1428,7 2839,8 5722,3 7056,4
Actiuni economice 19850,6 20945,9 19052,5 18006,5

Fig nr 8 Sursa:prelucrare proprie pe baza informatiilor de pe www.insse.com

Structura functionala a cheltuielilor la nivelul fiecarui an este reprezentata in urmatoarele


figuri ce urmeaza:

16 | P a g e
Fig nr 9 Sursa:prelucrare proprie pe baza informatiilor de pe
www.insse.com
Dupa cum se poate observa din fig nr 9 cea mai mare pondere a cheltuielilor o reprezinta
cheltuielile cu serviciile publice generale(24%),fiind urmate apoi de cheltuielile social-
culturale(15%) .

Cheltuielile in 2013 se prezinta in felul urmator:

Fig nr 10 Sursa:Prelucrarea proprie pe baza informatiilor de pe


www.insse.com

17 | P a g e
Putem observa ca ponderea serviciilor publice ramane constanta(26%) fiind urmata de
ponderea cheltuielilor social-culturale scazand cu doar un procent fata de prima figura.(14%)

De asemenea avem o usoara scadere cu 1% fata de anul precedent in ponderea reprezentata


de cultura,recreere si religie respectiv autoritati publice si actiuni externe.

Cheltuielile in 2014 se pot prezenta astfel:

Fig nr.11 Sursa:Prelucrare proprie pe baza informatiilor


de pe www.insse.com

Observam ca ponderea serviciilor publice generale prezinta o usoara crestere fata de anii
precedenti(26%) fiind urmata tot de cheltuielile social-culturale dar acestea avand o tendinta
de scadere fata de 2012 cu 2% si cu 1% fata de 2013.

In ultimul an analizat cheltuielile se prezinta astfel:

18 | P a g e
Fig nr 12

In urma analizei observam ca serviciile publice generale au cel mai mare procentaj din
perioada 2012-2015 (27%) fiind urmate de cheltuielile social-culturale cu 15% la fel ca in
2012.

B Prezentarea utilizand grafice de tip 100% stacked-columns si/sau linie,structura


functionala a cheltuiellilor publice din BS pe principalele componente(cf.clasificatiei
bugetare) in perioada analizata

Structura functionala a cheltuielilor publice din BS pe principalele componente conform


clasificatiei bugetare in perioada 2012-2015 este prezentata in graficul de mai jos:

Analiza cheltuielilor publice

19 | P a g e
Fig nr 13 Sursa: Prelucrare pe baza informatiilor de pe Institutul National de
Statistica

20 | P a g e

S-ar putea să vă placă și