Sunteți pe pagina 1din 28

Aplicatii Costuri, elasticitate

Aplicaia nr. 14
n legtur cu relaia dintre producia unui bun economic i costurile sale se cunosc
urmtoarele date:
Producia Q (buc)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Costurile totale (u m )
50 000
100 000
140 000
170 000
190 000
200 000
220 000
240 000
280 000
320 000
420 000

S se calculeze: costurile fixe(CF), costurile variabile(CV) i marginale(Cmg)


CT= CF+CV
CT CT1 CT0
Cmg1

Q
Q1 Q0
Rezolvare:
Q
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CT
50 000
100 000
140 000
170 000
190 000
200 000
220 000
240 000
280 000
320 000
420 000

CF
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000

CV
0
50 000
90 000
120 000
140 000
150 000
170 000
190 000
230 000
270 000
370 000

Cmg
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
20 000
20 000
40 000
40 000
100 000

Aplicaia nr. 15
n t1, costul mediu total este de 1600 um/buc, din care 20% reprezint costul fix mediu,
iar volumul produciei obinute este de 800 de buci n t2, n condiiile aceluiai cost fix
global, producia fizic sporete cu 25% . Cunoscnd c nivelul costului marginal este de 240
u m, s se determine:
a) costul fix global i pe unitatea de produs, n cele dou perioade;
b) costurile variabile globale i pe unitatea de produs n t1 i t2 ;
c) sporul total al costurilor variabile, antrenat de evoluia produciei n intervalul t1 t2
Rezolvare :
a) - pentru perioada t1 :
CM1 = 1 600 u m
Q1 = 800 buc
CMf1 = 20% x 1 600 = 320 (u m / buc )
Cfg1 = CMf1 x Q1 = 320 x 800 = 256 000 (u m )
- pentru perioada t2 :
Cfg2 = 256 000 u m = Cfg1
Q2 = Q1 + 0,25 x Q1 = 1,25 x Q1 = 1,25 x 800 = 1000 (buc )
Cfg2 = CMf2 x Q2
Cfg 2 256000
CMf 2

256 u.m / buc.


Q2
1000
b) - pentru perioada t1 :
CTg1 = CM1 x Q1 = 1 600 x 800 = 1 280 000 (u m /buc )
Cvg1 = 80 % x CTg1 = 80% x 1 280 000 = 1 024 000 (u m /buc )
Cvg1 1024000
CMv1

1280 u.m. / buc.


Q1
800
- pentru perioada t2 :

Cmg

CT CTg 2 CTg1

Q
Q 2 Q1

Cmg x (Q2 - Q1) = CTg2 CTg1


CTg2 = CTg1 + Cmg x (Q2 Q1) = 1 280 000 + 240 x 200 = 1 328 000 (u m )
CTg2 = Cfg2 + Cvg2
Cvg2 = CTg2 Cfg2 = 1 328 000 256 000 = 1 072 000 (u m )
Cvg 2 1072000
CMv 2

1072 u.m./buc.
Q2
1000
c) Cvg = Cvg2 Cvg1 = 1 072 000 1 024 000 = 48 000 (u m )

Aplicaia nr. 16

a)
b)
c)
d)

Funcia costului total al unei firme este:


CT = 182 + 56 x Q
n care CT costul anual total global (milioane lei)
Q producia (milioane tone)
Care este nivelul costurilor fixe?
Determinai costul mediu fix, costul total mediu i costul variabil mediu, atunci cnd
producia atinge 10 milioane tone
Care este costul marginal?
Care este preul de vnzare practicat de firm dac rata marjei convenionale asupra
costului variabil este de 40%? Care este profitul net al firmei dac producia de 10
milioane tone se desface la acest pre?
Rezolvare :
a) Pt Q = 0 => CT = CF
Q = 0 => Ctg = 182 (milioane lei) => CF = 182 (milioane lei)

CMf

CF 182

18,2
Q
10

b)
(lei/t)
CT = CF + CV = 182 + 56 x10 = 182 + 560 = 742 (milioane lei)

CMT

CT 742

74,2
Q
10

(lei / buc)
CMV = CMt CMf = 74,2 18,2 = 56 (lei/t)

Cmg

CT CT1 CT0 742 182

56
Q
Q1 Q0
10

c)

(lei)

d) Marja asupra costurilor variabile este destinat acoperirii cheltuielilor fixe i


asigurrii unui profit . Deci:
CF
m

CV

sau CF + = CV x m

CF + = CV x m (se aduna CV in stanga si in dreapta) =>


Preul de ofert: CV + CF + = CV + m x CV = CV x (1 + m)
pret CV (1 m)

Pr = 560 x(1 + 0,4) = 560 x 1,4 = 784 (lei)

Pru

Pr 784

78, 4 (lei)
Q 10

Preul unitar este :

CV m CF 0, 4 560 182 42 (milioane lei)

Profit net :
sau:
Profit net : = VT CT
VT = Pru x Q = 78,4 x 10 = 784 (milioane lei)
CT = 182 + 56 x 10 = 742 (milioane lei)
Profit net : = 784 742 = 42 (milioane lei)
Aplicatii Costuri, elasticitate
Aplicaia nr. 17
Un agent economic care produce un bun omogen realizeaz la nivelul unei luni
urmtorii indicatori:
Cantitatea vndut (buci)
Costuri totale, din care:
Materii prime directe ( lei) -CV
Salarii directe (lei)
-CV
Alte costuri variabile (lei) -CV
Amortizare (lei)
-CF
Cheltuieli de ntreinere i iluminat (lei) -CF
Cheltuieli de desfacere (lei)
-CF

3500
15050
5200
2100
1300
4800
700
950

Preul de vnzare este iniial stabilit prin adugarea unei marje de 35% asupra costului
total. Studiile de prospectare a pieei evideniaz o elasticitate de arc a cererii n raport cu
preul de -2,25. Agentul economic i propune s utilizeze o metod de stabilire a preului
care s in cont i de elasticitatea cererii, n paralel cu maximizarea contribuiei produsului la
acoperirea costurilor fixe i la obinerea profitului. Se cere s se calculeze:
a) Nivelul preului unitar i profitul realizat n cazul n care se aplic metoda de fixare a
preului mark-up pricing;
b) Preul unitar care permite maximizarea contribuiei asupra costurilor fixe i a profitului
utiliznd tehnica direct costing de calcul al preului;
c) Ce cantitate de produse va fi vndut n condiiile n care s-ar utiliza nivelul preului
determinat la punctul b)?
d) Ce avantaje are metoda propus la punctul b) n raport cu vechea tehnic de fixare a
preului?
Rezolvare :
a) Costul total mediu (CTM) al firmei se determin ca raport ntre costul total (CT) i
volumul produciei (Q):

CTM

CT 15050

4,3
Q
3500

(lei/bucat)
Preul unitar se determin cu relaia:

p CTM(1 R) 4, 3 (1 0, 35) 5,80

(lei/bucat)
Profitul obinut de firm se va calcula ca diferen ntre venitul total i costul total:
VT CT
Venitul total este:
VT = p Q = 5,80 3500 = 20300 (lei)
CT CF CV (Camortizare Cint retinere Cdesfacere ) (C mat.pr. Csal.dir. C altele )
6450 8600 15050 (lei)

20300 15050 5250

(lei)

b) Preul optim care permite maximizarea contribuiei produciei asupra costurilor fixe
i profitului se poate calcula pornind de la formula:
p CMV (1 m)

n care:
m reprezint marja brut asupra costului variabil (exprimat procentual);
mCMV reprezint contribuia fiecrei uniti de produs la acoperirea cheltuielilor fixe i
asigurarea profitului firmei.
Marja asupra costului variabil poate fi calculat pornind de la relaia:
1
e 1

1 m
e

unde e elasticitatea cererii n raport cu preul.


Pentru e = -2,25 vom avea:
1
0,55
1 m

sau m = 0,8
Costul variabil mediu a fost:
CMV

5200 2100 1300 8600

2, 46
3500
3500

p CMV (1 m)

Deci, p = 2,46 ( 1 + 0,8)

(lei/bucat)

(CMV=CV/Q)

4,43 (lei/bucat)

c) Pentru c variaia preului unitar de la 5,8 lei/bucat la 4,43 lei /bucat este
semnificativ, se va utiliza formula elasticitii de arc:

Q p 0 p1 Q1 Q0 p0 p1

p Q0 Q1 p1 p 0 Q0 Q1

unde: Q1 producia vndut n condiiile n care preul este calculat dup metoda directcosting;
Q0 producia iniial n condiiile fixrii preului dup metoda mark-up pricing;
p0 preul iniial;
p1 preul calculat dup metoda direct-costing.
Dar e = -2,25 i rezult:
Q 3500 4, 43 5,8
2, 25 1

4, 43 5,8 Q1 3500
de unde:
Q1= 6519 buci
d) La preul de 4,43 lei/bucat, venitul total este:
VT = pQ = 4,43 6519 =28879 (lei)
iar costul total:
CF CMV Q

CT = CF + CV=
CT = (4800 + 700 +950) + 2,46 6519 = 22487 (lei)
Prin urmare:
28879 22487 6392 (lei)

, ceea ce reprezint un ctig de 1142 lei lunar, n


raport cu vechea tehnic de fixare a preului.

Comparatie intre folosirea costului variabil si a costului total in fundamentarea


deciziilor

Costul variabil
Costul variabil asigura informatii pentru fundamentarea deciziilor privind:
- producerea/achizitionarea unui subansamblu (componenta)
- proiectarea nivelului costurilor si veniturilor viitoare pentru diferite nivele ale activitatii
- relatia dintre profit si volumul incasarilor
Costul total
- nu permite diminuarea importantei costurilor fixe
- permite stabilirea profitului in relatie cu volumul productiei si volumul vanzarilor
Alegerea intre stabilirea costului pe baza metodei costului total sau a costului variabil
depinde de conditiile particulare in care se afla firma.Incidenta fiecarei metode asupra
stabilirii nivelului profitului in cadrul fiecarei metode este redata prin exemplul urmator:

O intreprindere are o capacitate de productie normata de 100 unitati/luna dintr-un


bun X si produce la capacitate timp de 4 luni. Costul variabil mediu este de 10 um, iar
costul fix este de 2000 um/luna. In primele 3 luni vinde cate 20 unitati/luna la pretul de
40 um , iar la sfarsitul lunii a patra vinde intraga productie detinuta la pretul de 20 um.
Metoda costului total
Stabilirea nivelului incasarilor lunare ( Vi = pretul x cantitatea vanduta) :
V1 = 40 x 20 = 800 um
V2 = 40 x 20 = 800 um
V3 = 40 x 20 = 800 um
V4 = 20 x [3(100-20) + 100] = 6800 um
Stabilirea costului lunar aferent vanzarilor ( Ci = cost total unitar x cantitatea vanduta):
Cost total unitar = cost variabil mediu + cost fix/productie normata
C1 = ( 10 + 2000/100) x 20 = 600 um
C2 = ( 10 + 2000/100) x 20 = 600 um
C3 = ( 10 + 2000/100) x 20 = 600 um
C4 = ( 10 + 2000/100) x 340 = 10200 um
Stabilirea profitului lunar (i = Vi Ci) si la nivelul perioadei analizate ( = suma
i):
1 = 800 - 600 = 200 um
2 = 800 - 600 = 200 um
3 = 800 - 600 = 200 um
4 = 6800 -10200 = - 3400 um
= 200 x 3 3400 = - 2800 um
Evaluarea stocului la sfarsitul fiecarei luni ( Si = cost total unitar x cantitatea aflata in
stoc):
Cost total unitar = cost variabil mediu + cost fix/productie normata
C1 = ( 10 + 2000/100)
S1 = 30 x 80 = 2400 um
S2 = 30 x 160 = 4800 um
S3 = 30 x 240 = 7200 um
Metoda costului variabil
Stabilirea nivelului incasarilor lunare (Vi) nu difera fata de metoda costului total.
Stabilirea costului lunar aferent vanzarilor ( Ci = CVi + CFi )
CV = costul variabil mediu x cantitatea vanduta
C1 = (10 x 20) + 2000 = 2200 um
C2 = (10 x 20) + 2000 = 2200 um
C3 = (10 x 20) + 2000 = 2200 um
C4 = [10 x (80 x 3 + 100) + 2000 =5400 um
Stabilirea profitului/pierderii lunare (i) la nivelul perioadei analizate :
i = Vi - Ci
1 = 800 2200 = -1400 um
2 = 800 2200 = -1400 um
3 = 800 2200 = -1400 um
4 = 6800 5400 = +1400 um
Suma i = 3x(-1400) + 1400 = -2800 um

Evaluarea stocului la sfarsitul lunii ( Si=costul variabil mediu x cantitatea aflata in stoc):
S1 =10 x 80 = 800 um
S2 =10 x (80 + 80) = 1600 um
S3 =10 x ( 3 x 80) = 2400 um
Compararea rezultatelor obtinute:
- prin metoda costului variabil managementul firmei este informat- prin pierderile aferente
primelor 3 luni- ca a produce fara a avea desfacerea asigurata este o decizie cu efecte
nefavorabile.
- prin metoda costului total pierderea apare abia in ultima luna si are un nivel considerabil
- profitul/pierderea la sfarsitul perioadei este aceeasi prin ambele variante
Nota
Daca stocurile sunt realizate deliberat, pentru a preintampina o cerere sezoniera, pierderile
semnalate prin metoda costului variabil nu mai corespund realitatii.
Functia cererii, functia ofertei, functia costului total, pretul de echilibru, monopol
Aplicaia nr. 7
Considerm o ntreprindere a crei funcie de cost total este dat de relaia:
CT(Q) = 0,1.Q3 0,6.Q2 + 2Q
Curba cererii pe pia pentru produsul oferit de ntreprindere este dat de relaia:
Q 12 2 p p 6

1
Q
2

Se cere s se determine oferta ntreprinderii, dac aceasta acioneaz n condiii de


monopol i de concuren pur i perfect, evideniindu-se diferena n situaia de monopol
fa de situaia concurenei perfecte.
Rezolvare :
A) n situaia monopolului:
Costul total mediu este dat de relaia:

CTM(Q)

CT(Q)
0,1 Q 2 0,6 Q 2
Q

Costul marginal este:


Cm = dCT

C m (Q) 0,3 Q 2 1,2 Q 2.


Venitul total al ntreprinderii n condiiile de monopol va fi:

1
1

VTM (Q) Q p Q 6 Q Q 2 6 Q.
2
2

Venitul mediu al ntreprinderii aflat n situaia de monopol va fi:


VTM M (Q )

Venitul marginal:

1
Q 6.
2

VmM (Q) (VT(Q) ) Q 6

Grafic, cele prezentate sunt redate n figura nr. 1.


VTMM

C,P,V

Cm (Q) (costul marginal)


VmM (Q)
CTM (costul total mediu)
EM

4
3,5

ECPP

3 4

EM punctul de echilibru al monopolului


ECPP punctul de echilibru n condiiile concurenei pure

12 Q

Figura nr.1: Echilibrul ntreprinderii aflat n situaia de monopol


comparativ cu situaia de concuren perfect.
Profitul firmei va fi dat de relaia:
(Q) VTM (Q) CT(Q)

= pxQ - CT

(Q) Q 6 Q 0,1 Q 3 0,6 Q 2 2 Q


2

Punem condiia ca profitul s fie maxim: Cmg=Vmg


0,3Q2-1,2Q + 2 = - Q + 6 => 0,3Q2 0,2Q 4 = 0

0,2 2 4 ( 4 ) 0,3 4,84


Q1

2,2

0,2 2,2
4
0,6

Q2 nu convine din punct de vedere economic.


p 6

1
4 6 2 4
2

Dac Q = 4 =>
n aceast situaie profitul monopolului este:
( Q) 6 Q

1
Q 2 0,1 Q 3 0,6 Q 2 2 Q 0,1 Q 3 0,1 Q 2 4 Q
2

(4 ) 0,1 64 0,1 16 4 4 6,4 1,6 16 11,2

(uniti monetare)

B) Concurena perfect

Dac ntreprinderea acioneaz n condiiile concurenei perfecte, atunci condiia de


maximizare a profitului devine:
p Cmg 6

1
Q 0,3 Q 2 1,2 Q 2
2

0,3 Q 2 0,7 Q 4 0 Q1 5 p 6

1
5 3,5
2

Profitul ntreprinderii va fi n acest caz:

(Q) 0,1 Q 3 0,1 Q 2 4 Q


(5) 0,1 125 0,1 25 4 5 12,5 2,5 20 10

u.m.
Rezult c profitul firmei n situaia de monopol este mai mare dect profitul firmei
n situaia de concuren perfect.
M >CPP
=11,2-10 = 1,2 unitate monetar.
Observm, de asemenea, c n situaia de monopol ntreprinderea produce i vinde o
cantitate mai mic dect n situaia de concuren perfect i obine i un profit superior.
Acest fapt demonstreaz i justific tendina ntreprinderilor de a obine o situaie
concurenial apropiat de cea a monopolului.

Aplicaia nr. 8
O fabric realizeaz hrtie de ambalaj. Se estimeaz de ctre conducerea ntreprinderii
c costul marginal al unei tone de hrtie poate fi aproximat de o dreapt de ecuaie:
Cmg = 60 + 2 Q,
unde: Q = cantitatea produs (tone).
Funcia cererii pentru hrtia de ambalaj este de forma:
p = 100 Q
unde: p este preul pe ton
Care este combinaia pre producie ce maximizeaz:
a) profitul?
b) cifra de afaceri a ntreprinderii?
Rezolvare:
Venitul total al fabricii va fi:
VT(Q) = p Q = (100 Q)Q = 100 Q Q2
i venitul marginal:
Vmg(Q) = dVT = 100 2 Q
a) maximizarea profitului presupune egalarea costului marginal cu venitul marginal:
Cmg = Vmg
60 + 2 Q = 100 2 Q
4 Q = 40,

de unde: Q = 10 (tone) i p = 100 Q = 100 10 = 90 (u.m.)


b) maximizarea cifrei de afaceri presupune un venit marginal nul:
100 2 Q = 0
unde Q = 50 tone
p = 100 Q = 100 50 = 50 u.m.
Aplicaia nr. 9
O ntreprindere produce colaci de salvare pentru a-i vinde unor cluburi de nataie
situate n regiuni diferite. Experiena demonstreaz c curba cererii clubului numrul 1 are
ecuaia:
p1 = 40 2 q1
iar a clubului numrul 2 este
p2 = 92 4 q2
unde q1 i q2 sunt cantitile cumprate de fiecare club
ntreprinztorul estimeaz c funcia costului total este dat de relaia:
CT( Q ) = 22 + 4 Q
unde Q este producia total fabricat ( Q = q1 + q2 )
a) care este preul practicat pentru fiecare club ?
b) care este profitul su total ?
Rezolvare:
Obs.Teoria discriminrii indic faptul c ntreprinderea care caut s maximizeze
profitul su egaleaz pentru fiecare pia venitul marginal cu costul marginal al produciei
sale totale.
Venitul total obinut de la clubul nr.1 este:
VT1 = p1 q1 = (40 2 q1 ) x q1 =40 q1 2 q21
iar de la clubul nr.2 :
VT2 = p2 q2 = (92 4 q2 ) x q2 = 92 q2 4 q22
Veniturile marginale sunt:
Vmg1 = dVT1= 40 4q1 i respective, Vmg2 = dVT2= 92 8q2
Deoarece costul marginal al produciei de colaci de salvare este Cmg = dCT = 4,
cantitile optimale sunt date de:
din Obs. => Cmg = Vmg1 = Vmg2
4 = 40 4q1 = 92 8q2,
40 4 q1 = 4
4 q1 = 36
de unde:
q1 = 9
i
92 8 q2 = 4
8 q2 = 88
q2 = 11
Vom introduce aceste cantiti n funciile cererii. Preurile care maximizeaz profitul
sunt:
p1 = 40 2 q1 = 40 18 = 22
p2 = 92 4 q2 = 92 44 = 48
b) Profitul total este :
(Q) = VT(Q) CT(Q) = p1q1 + p2q2 (22 + 4Q) =
= 22.9 + 48.11 22 4.(9+11) = 198 + 528 22 80 = 624 u.m.

Functia cererii, functia ofertei, functia costului total, pretul de echilibru, monopol
Aplicaia nr. 10
O mare ntreprindere de ciment posed dou uzine, deoarece a fuzionat cu o alt
ntreprindere, pentru asigurarea unui monopol regional al cimentului, raiunea fiind reducerea
costurilor de transport suportate de concurenii independeni .
Conducerea tehnic a estimat ca funcii ale costului total pentru fiecare uzin, pe baza
produciilor lor, urmtoarele:
C1 = 5,85 + 1,5q1 + 0,005q12
C2 = 6,25 + 1,2q2 + 0,003q22
unde q1i q2 reprezint numrul de saci a 50 kg ciment realizat de fiecare uzin.
Compartimentul de marketing a stabilit funcia cererii regionale de ciment:
p = 68,5 0,005Q
unde: p = preul de vnzare unui sac;
Q = q1 + q2 cantitatea total oferit ( producia total )
a) Care va fi volumul produciei ce va permite maximizarea profitului total i cum se
va repartiza aceast producie ntre cele dou uzine ?
b) Care este preul de vnzare optim al unui sac de ciment i totalul profitului realizat
la acest pre?
Rezolvare:
a) Maximizarea profitului presupune verificarea egalitii:
Vmg = Cmg1 = Cmg2
Deoarece cimentul este un produs omogen, este clar c producia total a
ntreprinderii este:
Q = q 1 + q2
Din funciile costului total se deduc cele ale costului marginal:
Cmg1 = dC1=1,5 + 0,010 q1
Cmg2 = dC2=1,2 + 0,006 q2
Venitul total al ntreprinderii se scrie:
VT(Q) = p Q = (68,5 0,005Q)xQ= 68,5 Q 0,005 Q2
i venitul marginal
Vmg = dVT= 68,5 0,010Q = 68,5 0,010(q1 + q2)
Vmg = 68,5 0,010q1 0,010q2
Condiia maximizrii profitului se reduce la un sistem de dou ecuaii cu dou
necunoscute:
Vmg = Cmg1
68,5 0,010q1 0,010q2 = 1,5 + 0,010q1
67 0,020q1 = 0,010q2
i
Vmg = Cmg2
68,5 - 0,010q1 0,010q2 = 1,2 + 0,006q2
67,3 0,010q1 = 0,016q2
Din rezolvarea sistemului rezult:
67 0,020q1 = 0,010q2
67,3 0,010q1 = 0,016q2
Multiplicnd a doua ecuaie cu -2 i scznd din ea prima, obinem:
-134,6 + 0,020q1 = -0,032q2
67 - 0,020q1 = 0,010q2
-67,6
= -0,022q2
De unde: q2

3073 saci.

Introducem aceast valoare n funcia costului marginal al uzinei 2:

Cmg2 = 1,2 + 0,006 (3073) 19,6 (u.m.)


Prin urmare, costurile marginale ale celor dou uzine devin egale:
Cmg1= Cmg2
1,5 + 0,010q1 = 19,6 (u.m.)

q1

18,1
1810
0,01

(saci) i
Q = q1 + q2 =3073 + 1810 = 4883 (saci)
Se verific faptul c:
Vmg = 68,5 0,010 Q = 68,5 0,010 (4883)
b) nlocuind n funcia cererii vom avea:

19,6 (u.m.)

p = 68,5 0,005 Q = 68,5 0,005 (4883)


44 (u.m.)
Profitul total:
= VT CT = VT ( CT1 + CT2 )
= p x Q - ( CT1 + CT2 )
= 44 (4883) [ 5,85 + 1,5(1810) + 0,005(1810) 2 + 6,25 + 1,2(3073) +
0,003(3073)2]
= 214852 51125 = 163727 (u.m.)
Aplicaia nr. 12
Un monopol are curba costurilor totale de forma:
CT = 0,1x Q3 0,6 x Q2 + 2 x Q
Q - cantitatea de produse fabricate
P 6

Q
2

Curba cererii are forma:


Se cere:
a) Construii pentru aceast firm curba costurilor totale medii, a costului marginal, a
veniturilor totale si medii i a veniturilor marginale
b) Calculai cantitile vndute i preul cerut atunci cnd monopolul dorete s-i
maximizeze profitul Care este acest profit?
c) Statul impune firmei stabilirea preului la nivelul marginal Determinai cantitatea
vndut i preul cerut n aceast situaie. Care este profitul realizat?
d) Statul impune firmei gestiunea la echilibru Determinai n aceast situaie preul i
cantitatea vndut
Rezolvare:
a) CT = 0,1x Q3 0,6 x Q2 + 2 x Q
CT 0,1 Q 3 0,6 Q 2 2 Q
CM

0,1 Q 2 0,6 Q 2
Q
Q
Cmg = (CT) = 0,3 x Q2 1,2 x Q + 2
Q
Q2

VT p Q 6 Q 6 Q
2
2

VM

VT P Q
Q

P 6
Q
Q
2

Vmg = (VT) = 6 Q
b) Condiia de maximizare a profitului presupune respectarea restriciei:
Vmg = Cmg (deoarece = VT CT,
max = (VT - CT) = 0
(VT) = (CT)
Vmg = Cmg
6 Q = 0,3 x Q2 1,2 x Q + 2
0,3 x Q2 0,2 x Q 4 = 0
3 x Q2 2 x Q 40 = 0
= 4 4 x ( 40) x 3 = 4 + 480 = 484;
Q2

2 22 20

6
6

22

< 0 -> nu convine d p d v economic

Q1= 24/6=4(buc)
Q = 4 buc
p 6

Q
4
6 4
2
2

(u m )

VT CT 6 Q

Q2
0,1 Q 3 0,6 Q 2 2 Q 0,1 Q 3 0,1 Q 2 4 Q
2

0,1 4 3 0,1 16 4 0,1 64 1,6 1,6 11,2


=
(u.m.)
c) Stabilirea preului la nivelul costului marginal se aplic atunci cnd se urmrete ca
prin pre s se acopere i costul creterii produciei sau cnd monopolul este administrat de
ctre stat
Restricia este:
Vm = p = Cmg
6

Q
0,3 Q 2 1,2 Q 2
2

0,3 x Q2 0,7 x Q 4 = 0
3 x Q2 7 x Q 40 = 0
= 49 4 x ( 40) x3 = 49 + 480 = 529
Q

7 23 30

5
6
6
Q
2

p=6
= 6 2,5 = 3,5
= - 0,1 x Q3 + 0,1 x Q2 + 4 x Q = - 0,1 x 125 + 0,1 x 25 + 4 x 5 = 10 (u m )
d) Gestiunea la echilibru este aplicat cnd productorul urmrete obinerea poziiei
dominante pe pia, eliminarea concurenei prin sporirea produciei, fr a se expune ns la
pierderi:

VT CT

Q
Q
= 0 =>

=> VM = CM

Q
6 0,1 Q 2 0,6 Q 2
2

0,1 x Q2 0,1 x Q 4 = 0
Q2 Q 40 = 0
= 1 + 4 x 40 = 161
Q

1 12,7
6,81
2

p 6

(buc)

Q
6,81
6
2,6
2
2

(u m )
Functia cererii, functia ofertei, functia costului total, pretul de echilibru, monopol
Aplicaia nr. 11
Dou firme A i B mpart piaa pentru un produs omogen. Firma A produce cantitatea
qA avnd funcia costului total:
CTA(qA) = 20qA2 + 50qA + 100
Firma B produce cantitatea qB avnd funcia costului total dat de relaia:
CTB (q B )

5 2
q B 140q B 200
2

Funcia cererii pentru produsul oferit pe pia:


Q 40

1
p,
5

unde: p preul produsului;


Q = qA + qB cantitatea total oferit.
a) Cele dou firme ncheie un acord de mprire egal a pieei (q A = qB) i n aceast
situaie firma A reuete s-i maximizeze profitul. Se cere:
- producia oferit de fiecare firm;
- preul de vnzare al produsului;
- profitul sau deficitul fiecrei firme;
- precizai care dintre firme apare ca fiind dominant.
b) Firma B decide s rup acordul de mprire a pieei. Fiind prudent ea se comport
ca un satelit al firmei A (firma A este dominant, iar firma B dominat) pentru a-i modifica
volumul produciei. Se cere:
- funcia de reacie a firmei B la cantitile oferite de firma A;
- dac firma A va continua s produc aceeai cantitate ca la punctul a)
determinai:
- cantitatea oferit de firma B;
- preul de vnzare al produsului;
- profiturile celor dou firme;

c) Sesiznd modificrile intervenite firma A decide s renune la poziia de firm


dominant i, prudent, se comport ca un satelit al firmei B (firma B este dominant, iar
firma A dominat). Se cere:
- curba de reacie a firmei A la cantitile oferite de firma B;
- cantitatea oferit de A dac firma B va continua s ofere cantitatea de la punctul b);
- preul de vnzare al produsului;
- profiturile celor dou firme.
Rezolvare:
a) qA = qB
CTA(qA) = 20qA2 + 50qA + 100
CmgA(qA) = 40qA + 50
p = 200 5Q
Rezult:
p = 200 5 (qA +qB)

Dar qA=qB
p = 200 10qA
Venitul total al firmei A va fi:
VTA(qA) = qA[200 5(qA + qB)] = qA(200 10qA) = 200qA 10qA2
Condiia de maximizare a profitului firmei A este:
VmgA(qA) = CmgA(qA)
VmgA(qA) = (200qA 10qA2) = 200 20qA
Rezult:
200 20qA = 40qA + 50,
de unde 6qA = 150
qA* = 2,5 (buc.)
p* = 200-10qA =200 25 = 175 (u.m.)
A= VTA(qA)-CTA(qA) = 200qA-10qA2-20qA2-50qA-100 = -30qA2 + 150qA-100
A(2,5) = -187,5 + 375 -100 = 87,5 (u.m.)
B= VTB(qB)-CTB(qB) = 200qB-10qB2 + 2,5qB2-140qB - 200 = -7,5qB2 + 60qB - 200
B(2,5) = -46,875+150-200 = -96,875 (u.m.)
Observm c n acest caz firma B pierde. Firma A apare ca dominant i firma B ca
dominat.
b) Constatnd c pierde n situaia descris la punctul a), este normal ca firma B s
rup acordul de mprire egal a pieei i s ncerce s produc acea cantitate care-i
maximizeaz profitul. Vom avea, deci:
5 2
CTB (q B ) q B 140q B 200
2
Cmg B (q B ) 5 q B 140

VTB(qB) = qB [200 5(qA + qB)]

VTB (q B ) 200q B 5q A q B 5q 2B
Vmg B (q B ) 200 5q A 10q B

VmgB(qB) = CmgB(qB)

200 -5qA -10qB = -5qB + 140


-5qB = 5qA - 60
qB = 12 - qA
relaie care reprezint funcia de reacie a firmei B la cantitile oferite de firma A.
Este normal s presupunem c firma A va produce cantitatea care-i maximizeaz
profitul, obinut la punctul a). Deci:
qA = 2,5 =>
qB = 12 2,5 = 9,5
p = 200 5 (qA +qB)
p* = 200 5 (2,5 + 9,5) = 140
Observm c fa de situaia de la punctul a) cnd cantitatea oferit pe pia era
Q* = 2,5 + 2,5 = 5,
prin ruperea acordului, crete la
Q* = 2,5 + 9,5 = 12, fapt ce conduce la reducerea preului.
n aceast situaie:
VTA = qA p = 2,5 x140 = 350 (u.m.)
CTA = 20qA2 + 50qA + 100=20 2,52 + 50 2,5 + 100 = 350 (u.m.)
A(qA) = 0
VTB = qB p = 9,5 x 140= 1330 (u.m.)

5 2
q B 140q B 200
2

CTB
= -2,5 9,52 + 140 9,5 + 200 = -225,625 + 1330 + 200 =
1304,37 (u.m.)
B(qB) = VTB CTB =25,63 u.m.
Prin reducerea preului de echilibru observm c profitul firmei A a devenit nul, n timp
ce profitul firmei B, a devenit pozitiv, ca urmare a creterii cantitilor oferite.
c) Este normal ca firma A, constatnd modificrile de la punctul b) s ncerce s-i
maximizeze i ea profitul. Vom avea, deci:
VmgA(qA) = CmgA(qA)
VTA(qA) = qA[200 5(qA + qB)]
VTA(qA) = 200qA 5qA2 5qB qA
VmgA(qA) = 200 10qA 5qB
CmgA(qA) = 40qA + 50
de unde:
200 10qA 5qB = 40qA + 50
50qA = 150 5qB =>qA = 3 0,1qB
care este funcia de reacie a firmei A la cantitile oferite de B.
Este normal s presupunem c firma B va produce:
qB = 9,5
Rezult:
qA = 3 0,1 9,5 = 2,05 (buc.)
Q* = qA + qB = 2,05 + 9,5 = 11,55 (buc.)
p* = 200 5 11,55 = 142,25 (u.m.)
VTA(qA) = 142,25 2,05 = 291,6125 (u.m.)
CTA(qA) = 20 2,052 + 50 2,05 +100 = 286,55 (u.m.)
A(qA) = 5,0625 (u.m.)

VTB(qB) = 142,25 9,5 = 1351,375 (u.m.)


CTB(qB) = -2,5 9,52 + 140 9,5 + 200 = - 225,62 +1330 + 200 =1304,38 (u.m.)
B(qB) = 46,99 (u.m.)
Se observ c firma A opereaz deasupra pragului de rentabilitate, obinnd un profit
pozitiv ca urmare a reducerii produciei oferite, concomitent cu creterea preului de vnzare.
Aplicaia nr. 13
Industria de instalaii de nclzire se compune din dou ntreprinderi. Caracteristicile
pieei sunt asemenea c, deciziile unei ntreprinderi afecteaz profiturile alteia; mai precis,
funciile profitului celor doi concureni sunt urmtoarele:

1 5q1 q12 0,5q 22 12


2 9q 2 1,5q 22 q12 20
n care :

= profitul ;
q = producia n mii buci.
a) Dac se presupune c fiecare firm crede c cealalt nu va aciona niciodat la
propriile sale decizii, care vor fi producia i profiturile fiecreia i care vor fi producia i
profiturile globale ale industriei considerate?
b) Dar dac cele dou firme au decis s se neleag?
Rezolvare:
Este vorba despre duopolul de tip Cournot. Fiecare firm dorete s-i maximizeze
profitul.
a) se formeaz derivatele pariale ale funciilor profitului n raport cu q 1 i q2 i le
anulm:

d1
5
5 2 q1 0 q1 2,5
dq1
2
d 2
9
9 3 q2 0 q2 3
dq 2
3

(mii buc.)

(mii buc.)
Producia total atinge: q1+q2=5,5 mii buc.
Profiturile:

1 5 2,5 2,5 2 0,5 3 2 12 13,75


2 9 3 1,5 3 2,5 20 27,25
2

(mii lei)

(mii lei)
b) nelegerea vizeaz maximizarea profitului total comun:

1 2

5 q1 2 q12 9 q 2 2 q 22 32

d
5
5 4 q1 0 q1 1,25
dq1
4
d
9
9 4 q 2 0 q 2 2,25
dq 2
4

(mii buc.)

(mii buc.)

de unde: q1+q2= 3,5 (mii buc.)


de unde:

5 1,25 2 1,25 2 9 2,25 2 2,252 32 45,25


(mii lei)
nelegerea are sens dac ntreprinderile reuesc s extind repartiia produciei i
asupra profitului comun.
Incidenta volumului productiei si a pretului asupra profitului: Aplicatie pg. 110-112
(carte Mosteanu)
Un agent economic producator de produse alimentare isi desface produsele printr-o
retea de mici comercianti la pretul de vanzare 1000 um/kg.Capacitatea de productie de care
dispune este de 100 t/luna care este utilizata, in mod curent, in proportie de 80%.
Producatorul poate onora comenzi suplimentare , in limita a maximum 40 t/luna, care au o
incidenta asupra costurilor , astfel : angajatii sunt platiti cu un spor de 30%, iar alte costuri
variabile inregistreaza o crestere cu 25% pentru orele suplimentare.Pentru productia curenta
agentul economic inregistreaza urmatoarele costuri :
- materii prime si materiale directe 45.000.000
- salarii directe
15.000.000
- asigurari sociale
4.500.000
- alte costuri variabile
3.000.000
- amortizari
5.000.000
- intretinere, iluminat, incalzire
1.000.000
- alte costuri fixe
300.000
Total
73.800.000
Un mare distribuitor ii propune , in vederea stabilirii unei colaborari viitoare, livrarea
pentru luna mai a.c. a 25.300 kg, la pretul de 875 um/kg.
Stabiliti incidenta acceptarii acestei comenzi asupra nivelului profitului realizat in
luna respectiva.
Rezolvare :
= VT CT
VT = VT1 + VT2
VT1 incasari din vanzarea productiei curente
VT2 incasari din livrarea comenzii suplimentare
VT1 = Q1 x P1= 80000kg x 1000lei/kg = 80.000.000 um
VT2 = Q2 xP2 = 25300kg x 875lei/kg = 22.137.500 um
102.137.500 um
CT = CT1 + CT2
CT1 costuri aferente productiei curente

CT2 - costuri aferente comenzii suplimentare


CT1 = materii prime si materiale directe + salarii directe + asigurari sociale + alte costuri
variabile + amortizari + intretinere, iluminat, incalzire + alte costuri fixe = 73.800.000
Acceptarea comenzii suplimentare genereaza modificarea costurilor variabile. Incidenta
acceptarii comenzii suplimentare asupra costurilor variabile unitare (salarii si alte costuri
variabile) trebuie analizata distinct pentru: partea din comanda suplimentara care se
realizeaza in limita capacitatii proiectate ,respectiv, partea care determina efectuarea de ore
suplimentare.
In aceste conditii:
CT2 = CV +CV
In care:
CV costuri variabile aferente partii din comanda suplimentara care se realizeaza in limita
capacitatii proiectate (Q = 20000 kg)
CV - costuri variabile aferente partii din comanda suplimentara care implica ore
suplimentare ( Q = 5300 kg)
CVM = CV/Q in cazul nostru:
CV = CVM x Q
CVM = CV/Q= Mpd/Q + Sd/Q + As/Q + Acv/Q =45000000/80000+15000000/80000+
4500000/80000+3000000/80000=562,50+187,50+56,25+37,50 = 843,75 um/kg
CV = CVM x Q=843,75 x 20000=16875000
CV= CVM x Q
CVM = Mpd + (Sd + As) x Isd + Acv x IACV
= 562,50 + (187,50+56,25) x 1,30 + 37,50 x 1,25 = 926,25 um/kg
CV= CVM x Q= 926,25 x 5300 = 4909125 um
CT2 = CV +CV= 16875000 + 4909125 = 21784125 um
CT = CT1 + CT2=73.800.000+21784125= 95584125 um
= VT CT =102.137.500 -95584125= 6553375 um
Daca agentul economic nu ar fi acceptat comanda suplimentara, ar fi realizat un profit de
6200000 um.Presupunand acceptarea unei comenzi suplimentare de 20000 kg ar rezulta un
profit de 11462500 um.
Actualizarea costului de productie sub influenta factorilor endogeni si exogeni:
aplicatie pg. 122-124, problema 1 ( carte Mosteanu)
Un producator doreste fundamentarea pretului unui produs in conformitate cu mutatiile
din interiorul si exteriorul intreprinderii sale.In acest scop economistii din intreprindere au la
dispozitie urmatoarele informatii :
- antecalculatia de fundamentare a ultimului pret de oferta :
Nr.
Crt

Articole de calculatie

Valori (Ct0)
%

lei

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Materii prime si materiale directe


Materiale recuperabile (se scad)
Salarii brute directe
CAS
CIFU(chelt. de intret. si funct. a utilajelor)
CCS(chelt. comune ale sectiei)
Cost sectie
CG(chelt. generale ale intrep.)
Total cost complet

0,7
15
57
110
12,5

20000
140
5850
877,5
3834,6
7400
37822,1
4727,7
42549,8

- Se inregistreaza urmatoarele modificari legate de variatia productiei si a pietei :


1. Preturile materiilor prime cresc, indicele pretului fiind Ip = 300% ;
2. Indicele de utilizare a materiilor prime creste de la 0,89 la 0,94;
3. Proportia materiilor recuperabile creste la 0,8% ;
4. Ca urmare a renegocierii contractului de munca salariile cresc cu 15% ;
5. Indicele productivitatii muncii scade cu 40% ;
6. Proportia CAS plus contributia la ajutorul de somaj este stabilita la 20% ;
7. CCS scade la 98%.
Se cere :
a) actualizarea costului ;
b) pretul de oferta al produsului stiind ca in perioada de baza rentabilitatea a fost 10% si
se doreste mentinerea aceleiasi mase a profitului pe produs ;
Rezolvare :
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Articole de calculatie
Materii prime si materiale directe
Materiale recuperabile (se scad)
Salarii brute directe
CAS
CIFU(chelt. de intret. si funct. a utilajelor)
CCS(chelt. comune ale sectiei)
Cost sectie
CG(chelt. generale ale intrep.)
Total cost complet
Profit
Pret

Valori (Ct0)
%
lei
20000
0,7
140
5850
15
877,5
57
3834,6
110
7400
37822,1
12,5
4727,7
42549,8
10
4255
46804,8

Valori (Cta)
%
lei
56808,5
0,8
480
9418,5
20
1883,7
57
6442,2
98
11076
85148,9
12,5
10644
95792,9
4,44
4255
100047,9

a) 1.Modificarea preturilor materiilor prime :


Mpa = Mp0 x Ip = 20000 x 300% = 60000
2. Modificarea indicilor de utilizare a materiilor prime (Ua) fata de indicii
anteriori (U0):
Mpa = Mpa x U0/Ua = 60000 x 0,89/0,94 = 56808,5
3. Modificarea proportiei recuperarii materialelor :

Mra = Mpa x cota actualizata = 60000 x 0,8% = 480


4. Modificarea salariilor brute directe :
Sba = Sb0 + AdSb = 5850 x 1,15 = 6727,5
Sba = salarii brute actualizate
Sb0 = salarii brute initiale
AdSb- adaosuri la salariile brute
5. Modificarea productivitatii muncii :
Sba = 6727,5 x (100+40)/100 = 9418,5
Sba salariile brute actualizate corectate cu influenta productivitatii muncii
6. Modificarea cotelor de cheltuieli:
CASa = Sba x cota actualizata = 9418,5 x 20% = 1883,7
7. Modificarea cotelor de cheltuieli indirecte (CIFU, CCS, CG):
CCSa= (Sba + CASa) x 0,98 = (9418,5+1883,7) x 0,98 =11076
CIFUa = (Sba + CASa) x 0,57 = 6442,2
CGa = Cost sectie x 12,5% = 85148,9 x 12,5% = 10644
b) 0 = Ct0 x r0 = 42549,8 x 10% = 4255
P0 = Ct0 + 0 = 42549,8 + 4255 = 46804,8
Pa = Cta + 0 = 95792,9 + 4255 = 100047,9
r = 0 / Cta = 4255/95792,9 = 4,44%
Ica/0 = Cta / Ct0 = 95792,9/42549,8 = 225,13%
Ipa/0 = Pa / P0 = 100047,9/46804,8 = 213,76%
P0 = pret initial
Pa = pret actualizat
r0 rentabilitatea profitului initial
r - rentabilitatea profitului actualizata
Ica indicele costului total actualizat
Ipa indicele pretului actualizat
Sistemul preturilor in Romania

Aplicaia nr. 4
Preul cu ridicata negociat al unui produs destinat consumului populaiei este de
2.000 u.m./buc. Acesta se vinde unui comerciant en gros, care i formeaz preul n vederea
negocierii incluznd un adaos comercial n proporie de 10% la preul de aprovizionare.
Detailistul accept acest nivel de pre i afieaz preul cu amnuntul stabilit, pe seama unei
marje de adaos de 12%, la preul de aprovizionare.
Se cere s se calculeze:

preurile la care se negociaz tranzaciile ntre agenii economici;


preurile nscrise pe facturi, inclusiv TVA;
nivelul preului pltit de consumatorul final;
TVA de ncasat la bugetul statului,
TVA cuprins n preul cu amnuntul.

Rezolvare :
Preul cu ridicata al productorului:
Pret fr TVA = 2 000 u.m.
Pret cu TVA = 2 000 + 2 000 x 24% = 2 480 u.m.
Preul en gros:
Pretul en gros fr TVA = 2 000 + 2 000 x 10% = 2 200 u.m
Pretul en gros cu TVA = 2 200 + 2 200 x 24 % = 2 200 + 528 = 2 728 u.m.
Preul cu amnuntul:
Preul cu amnuntul fara TVA = 2 200 + 2 200 x 12% = 2464
Preul cu amnuntul cu TVA = 2464 + 2464 x 24% = 3055
Total TVA ncasat la buget:
Pltitorii:
Total:

1
2
3

=
=
=
=

2 000 24% = 480 u.m.


2 200 24% = 528 480 = 48 u.m.
2464 x 24% = 591 528 = 63 u.m.
591 u.m.
Sistemul preturilor in Romania

Aplicaia nr. 3
Un produs parcurge n circuitul su de la materia prim la consumatorul final 5 stadii.
n tabelul de mai jos se prezint datele necesare pentru stabilirea preurilor negociate i a
celor facturate:
- RON Stadiul Pre de
Din
PC fr Valoarea PV
TVA
TVA
Pre de
cumprare care
TVA
adugat negociat colectat datorat vnzare
facturat
TVA
facturat
I
251
100
II
150
III
120
IV
80
Se cere completarea tabelului determinnd urmtorii indicatori:
a) preurile de vnzare negociate;
b) preurile de vnzare facturate;
c) TVA pe stadii i TVA datorat bugetului de stat.
Rezolvare :

TVA colectat = 49 + 23,48 +36 + 28,8 + 19,2 = 156,48 (RON)


Total valoare adugat = 202 + 100 + 150 + 120 +80 = 652 (RON)
Total TVA: 652 x 24% = 156,48
Numrul de etape parcurse: 5
Numr de pltitori de TVA: 5 (0, I, II, III, IV)
Stadiul I:
PV negociat = PC fr TVA + VA
TVA din preul de cumprare = 251 24/124 = 49 (RON)
PC fr TVA = 251- 49 = 202 (RON)
PV negociat = 202 + 100 = 302 (RON)
TVA colectat = 302 x 24% = 72,48 (RON)
PV facturat = 302 + 72,48 = 374,48 (RON)
TVA datorat la buget = 72,48 49 = 23,48 (RON)
Stadiul al II-lea:
TVA din preul de cump. = 374,48 24/124 = 72,48 (RON)
PC fr TVA = 374,48 72,48 = 302 (RON)
PV negociat = 302 + 150 = 452 (RON)
TVA colectat = 452 x 24% = 108,48 (RON)
PV facturat = 452 + 108,48 = 560,48 (RON)
TVA datorat la buget = 108,48 72,48 = 36 (RON)
Stadiul al III-lea:
TVA din preul de cumprare = 560,48 24/124 = 108,48 (RON)
PC fr TVA = 560,48 108,48 = 452 (RON)
PV negociat = 452 + 120 = 572 (RON)
TVA colectat = 572 x 24% = 137,28 (RON)
PV facturat = 572 + 137,28 = 709,28 (RON)
TVA datorat la buget = 137,28 108,48 = 28,8 (RON)
Stadiul al IV-lea:
TVA din preul de cumprare = 709,28 24/124 = 137,28 (RON)
PC fr TVA = 709,28 137,28 = 572 (RON)
PV negociat = 572+ 80 = 652 (RON)
TVA colectat = 652 x 24% = 156,48 (RON)
PV facturat = 652 + 156,48 = 808,48 (RON)
TVA datorat la buget = 156,48 137,28 = 19,2 (RON)
Tabelul iniial se completeaz cu valorile rezultate din calcule:
Stadiul
I
II
III
IV

Pre de
cumprare
facturat
251
374,48
560,48
709,28

Din
care
TVA
49
72,48
108,48
137,28

PC
fr
TVA
202
302
452
572

Valoarea
adugat

PV
negociat

TVA
colectat

TVA
datorat

100
150
120
80

302
452
572
652

72,48
108,48
137,28
156,48

23,48
36
28,8
19,2

Determinarea TVA este mai facil dac se aplic procedeul sutei majorate:

TVA PV

Cota TVA
(100 Cota TVA)

Pre de
vnzare
facturat
374,48
560,48
709,28
808,48

Dac vom considera, de exemplu, stadiul al III-lea TVA se calculeaz astfel:


TVA aferent preului de vnzare:
709,28 x 24/124 = 137,28
TVA aferent preului de cumprare:
560,48 x 24/124 =108,48
TVA datorat la buget = 137,28 108,48 = 28,8 (RON)
Aplicaia nr. 5
Un importator din Romnia ntocmete declaraia vamal din care rezult c valoarea
n vam a produsului importat este de 0,5 $/buc.
Regimul fiscal la frontier cuprinde:
- Taxa vamal = 20%
- Accize = 185%
- TVA
- Marja importatorului care este de 10% la valoarea n vam.
Importatorul vinde cantitatea importat 1 000 de buci la doi angrositi. Unul
dintre ei (A) a declarat adaosul comercial de 5 % la preul de aprovizionare, iar cellalt (B) a
declarat adaosul comercial de 7% la acelai pre.
Engrosistul A are un magazin propriu de desfacere, iar preul afiat se stabilete cu o
marj de adaos de 3% la preul de gros.
Engrosistul B vinde produsul la un detailist (C). Pentru a i vinde marfa, va stabili
un pre i o marja de adaos astfel ca nivelul preului cu amnuntul s fie acelai cu cel al
angrosistului A, prin magazinul su propriu. Care este acest nivel de pre? Care este marja de
adaos a detailistului C?
Rezolvare:
Importatorul
Preul de import: valoarea n vam = 0,5 $/buc x 1 000 buc = 500 $
Taxa vamal
= 20% x 500 $ =100 $
Acciza
= 600 x 185/100 = 1 110 $
Preul de import fr TVA
= 500 + 100 + 1 110 = 1 710 $
Preul de import cu TVA
= 1 710 + 1 710 x 24% = 1 710 + 410,4 = 2120,4$
Marja importatorului
= 10% x 500$ = 50 $
Preul importatorului
= 2120,4 + 50 + 50 x 24% = 2120,4 + 50 + 12 =2182,4 $
Sau pe elemente
= 1 710 + 50 + 1 760 x 24% = 2182,4 $
Deci preul importatorului fr TVA = 1 710 + 50 = 1 760 $
Preul importatorului cu TVA
= 2182,4 $
Engrosistul A
Pre de gros
- fr TVA = 1 760 + 1 760 x 5% = 1 760 + 88 = 1 848 $
- cu TVA = 1 848 + 1 848 x 24% = 1 848 + 443,52 = 2291,52 $
Preul de detaliu
- fr TVA = 1 848 + 1 848 x 3% = 1 848 + 55,44 = 1 903,44 $
- cu TVA = 1 903,44 + 1 903,44 x 24% = 1 903,44 + 456,82 = 2360,26$
Deci PA = 2360,26$
Engrosistul B
Pre de gros
- fr TVA = 1 760 +1 760 x 7% = 1 760 + 123,2 = 1 883,2 $
- cu TVA = 1 883,2 + 1 883,2 x 24% = 1 883,2 + 451,96 = 2335,16 $

Marja detailistului C = 1 903,44 - 1 883,20 = 20,24 $


Preul detailistului C
- fr TVA = 1 903,44 $
- cu TVA = 1 903,44 + 1 903,44 x 24% = 1 903,44 + 456,82 = 2360,26 $
Sistemul preturilor in Romania

Aplicaia nr. 6
S se stabileasc preul de vnzare pe piaa intern al unui bun de consum din import,
importat de agentul economic A i revndut detailistului B, pentru desfacerea ctre populaie.
n documentele vamale sunt nregistrate urmtoarele date privind preul i alte
cheltuieli pe parcurs extern, condiiile de livrare fiind n clauza CIF:
- preul extern/buc. = 50 $
- cheltuieli de transport facturate = 1 $/buc.
- cheltuieli de asigurare = 0,75 $/buc.
- cheltuieli de ncrcare descrcare = 0,25 $/buc.
Comisionul vamal este de 1% la valoarea n vam.
Taxa vamal conform Regulamentului Vamal al Romniei este de 20% la valoarea n
vam.
Produsul nu figureaz pe lista accizelor.
n vederea revnzrii ctre detailist, importatorul aplic o marj procentual la
valoarea n vam de 10%. Cursul de schimb valutar 1$ = 3 lei.
Detailistul stabilete preul cu amnuntul de 300 lei.
Se cere:
a) Preurile de import, respectiv ale importatorului.
b) Adaosul comercial al detailistului i proporia acestuia la preul importatorului.
c) Total TVA de ncasat la bugetul statului i pe etape ale plii:
- n vam;
- la revnzarea ctre detailist;
- la desfacerea ctre populaie.
Dac cheltuielile de circulaie reprezint 70% din adaosul comercial, care este profitul
i rata rentabilitii?
Rezolvare :
a) 50 $ + 1 $ + 0.75 $ + 0.25 $ = 52 $
52 $ x 3 lei/$ = 156 lei valoare n vam
- comisionul vamal: 156 x 1% = 1,56 lei (52 x 1% = 0,52$)
- taxa vamal: 156 x 20% = 31,2 lei (52 x 20% = 10,4$)
Pre de import fr TVA: 156 + 1,56 + 31,2 = 188,76 lei (63,9$)
TVA la import: 188,76 x 24% = 45,30 lei
Preul de import cu TVA : 188,76 + 45,30 = 234,06 lei
Marja importatorului : 156 x 10% = 15,6 lei
Preul importatorului:
- fr TVA: 188,76 + 15,6 = 204,36 lei
- cu TVA: 204,36 + 204,36 x 24% = 253,4 lei
- TVA: 204,36 x 24% = 49,04
b) Preul cu amnuntul: 300 lei

TVA din preul cu amnuntul: 300 x 24/124 = 58,06


preul cu amnuntul fr TVA: 300 58,06 = 241,94 lei
adaosul comercial 241,94 204,36 = 37,58 lei
adaos n procente: 37,58/204,36 x 100 = 18,38%
cheltuieli de circulaie: 37,58 x 0,7 = 26,31 lei
profit: 37,58 x 0,3 = 11,27 lei
rata rentabilitii: 11,27/26,31 x 100 = 42,83%

c) Total TVA de ncasat


vam: 45,30 lei (TVA la import)
revnzare importator: 49,04 lei 45,30 lei = 3,74 lei
detaliu: 58,06 lei (TVA din preul cu amnuntul) 49,04 lei = 9,02 lei

Aplicatia 1/carte Mosteanu


Se dau urmatoarele informatii:
Denumire bunuri si servicii

Bunuri alimentare
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Bunuri nealimentare
Grupa 1
Grupa 2
Servicii
Grupa 1
Grupa 2
Total

Valoarea productiei
consumate in perioada de
baza exprimata in preturile
anului de baza
1.050.000
600.000
300.000
150.000
2.100.000
1.200.000
900.000
150.000
60.000
90.000
3.300.000

Indicele preturilor

130%
115%
135%
180%
165%
190%
140%

a) determinati indicii de pret pe categorii de bunuri si servicii si indicele general ;


b) in perioada de baza veniturile totale sunt de 3000000 lei ; in anul curent, veniturile
cresc cu 12% iar pentru cresterea de pret la grupele 1 se acorda compensatie ;
determinati valoarea compensatiei si veniturile curente ;
c) calculati indicele veniturilor reale si interpretati rezultatele.

Rezolvare :
Denumire bunuri si

Valoarea productiei

Valoarea productiei

Indicele preturilor

servicii

Bunuri alimentare
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Bunuri nealimentare
Grupa 1
Grupa 2
Servicii
Grupa 1
Grupa 2
Total 3.300.000

consumate in
perioada de baza
exprimata in
preturile anului
curent (p1q0)
1.050.000
600.000
300.000
150.000
2.100.000
1.200.000
900.000
150.000
60.000
90.000
157,95%

consumate in
perioada de baza
exprimata in
preturile anului de
baza (p0q0)
126,43%
130%
115%
135%
173,57%
180%
165%
160,00%
190%
140%

(p1/p0)

1.327.500
780.000
345.000
202.500
3.645.000
2.160.000
1.485.000
240.000
114.000
126.000
5.212.500

a) Ip(1/0) = p1q0/p0q0 = 5212500/3300000 = 157,95%


Ip(1/0) bunuri alimentare = p1q0/p0q0 = 1.327.500/1.050.000 = 126,43%
Ip(1/0) bunuri nealimentare = p1q0/p0q0 = 3.645.000/2.100.000 = 173,57%
Ip(1/0) servicii = p1q0/p0q0 = 240.000/150.000 = 160,00%
b) venituri nominale :
VN0 = 3000000 lei
VN1 = 3000000 + 12% x 3000000 + compensatie
Compensatia acordandu-se pentru bunurile si serviciile din grupa 1 ; trebuie calculat indicele
mediu al preturilor pentru produsele si serviciile din aceasta grupa :
p1q0 / p0q0 = 780000 + 2160000 + 114000 / 600000 + 1200000 + 60000 = 164,19%
grupa1
grupa1
Compensatia gr.1 = p0q0 x p (grupa1) = 1860000 x (164,19% - 100) = 1194000
grupa1
Compensatia gr.1 = p1q0 - p0q0 = 3054000 1860000 = 1194000
VN1 = 3000000 + 12% x 3000000 + 1194000 = 4554000
c)indicele veniturilor nominale :
IVN(1/0) = VN1/ VN0 = 4554000/3000000 = 151,8%
Deoarece cresterea veniturilor nominale este de 51,8% iar cresterea generala a preturilor este
de 57,95%, veniturile reale au scazut ; indicele veniturilor reale este de :
IVR(1/0) = VR1/VR0 = IVN(1/0) / Ip(1/0) = VN1/ VN0 = 151,8%/157,95% = 96,1%
Ip(1/0)
Ceea ce exprima a scadere a volumului fizic al consumului, compensatia si cresterea
de salariu nefiind suficiente pentru mentinerea consumului din perioada precedenta