Sunteți pe pagina 1din 6

Pilde si indrumari spuse de

inteleptul Solomon(Eclesiastul)

Nu plănui răul împotriva


aproapelui tău, văzând că locuieşte
în siguranţă lângă tine.!
Nu te certa* fără motiv cu
cineva, dacă nu ţi-a făcut nici
un rău.

Nu opri binele* de la cei


cărora li se cuvine, când este în
puterea mâinii tale să-l faci.!
Nu zice* aproapelui tău:
.Pleacă şi vino din nou, şi mâine
îţi voi da., când ai la tine ce să dai.

Bunătatea* şi adevărul să
nu te părăsească. Leagă-le** în
jurul gâtului tău; scrie-le. pe tăbliţa
inimii tale:şi vei căpăta favoare* şi bună
înţelegere în ochii lui Dumnezeu
şi ai omului.!
Aceasta va fi sănătate* pentru
trupul tău şi înviorare** pentru
oasele tale.!
Onorează* pe Domnul cu
avutul tău şi cu cele dintâi roade**
din tot venitul tău:
astfel grânarele* ţi se vor umple
cu belşug şi teascurile** tale
se vor revărsa de must.!
Fiul meu, nu dispreţui* îndrumarea
Domnului şi nici nu
desconsidera mustrarea Lui;
pentru că Domnul îl mustră pe
acela pe care îl iubeşte, ca un tată*
pe fiul în care îşi găseşte plăcerea.!
Ferice* de omul care găseşte
înţelepciune şi de omul care
dobândeşte pricepere!
Pentru că dobândirea* ei este
mai bună decât câştigarea argintului
şi venitul ei este mai bun
decât al aurului fin.

Încrede-te* în Domnul cu
toată inima ta şi nu te sprijini**
pe priceperea ta!

Recunoaşte-L* în toate căile


tale şi El îţi va netezi** cărările.!

Nu fi înţelept* în ochii
tăi; teme-te** de Domnul şi
depărtează-te de rău.

Temerea* de Domnul este


începutul cunoştinţei; nebunii dispreţuiesc
înţelepciunea şi îndrumarea

În ziua* prosperităţii, bucură-


te de bine; şi în ziua** nenorocirii
ia seama: tot Dumnezeu a
pus pe una alături de cealaltă, ca
omul să nu afle nimic din ce va
fi după el.
Cu siguranţă, nu este nici un
om* drept pe pământ, care să facă
binele şi să nu păcătuiască.
De asemenea, nu lua aminte
la toate vorbele care se spun, ca
nu cumva să auzi pe slujitorul*
tău vorbindu-te de răuf.
Pentru că ştie inima ta că şi
tu la fel i-ai vorbit de rău de multe
ori pe alţii.
Iată numai ce am găsit: că
Dumnezeu l-a făcut pe om drept*;
dar ei au căutat** tot felul de
născociri.
Dacă duhul stăpânitorului se
ridică împotriva ta, nu-ţi* părăsi
locul, pentru că liniştea** astâmpără
păcate mari.
Cel care sapă* o groapă va
cădea în ea şi pe cel care dărâmă
un zid îl muşcă** un şarpe.
De multăh lene* construcţia
cade şi prin lenevirea mâinilor
picură în casă.
Cel care se uită după vânt nu
va semăna şi cel care priveşte la
nori nu va secera.

Cum nu ştii care este calea*


vântului, cum se fac oasele** în
pântecele celei însărcinate, tot
aşa nu cunoşti. lucrarea lui Dumnezeu,
care face totul.

Dimineaţa seamănă-ţi sămânţa


şi seara nu lăsa* să ţi se odihnească
mâna; pentru că nu ştii
care va reuşi: aceasta sau aceea
sau dacă amândouă vor fi la fel
de bune.

Cu adevărat, dulce este lumina


şi este plăcut pentru ochi să
vadă* soarele.
Bucură-te, tinere, în tinereţea
ta şi să te înveselească inima
ta în zilele tinereţii tale şi umblă
pe căile inimii tale şi după privirea*
ochilor tăi; dar să ştii că,
pentru toate acestea, Dumnezeu
te va chema** la judecată.
Îndepărtează* deci necazul
din inima ta şi alungă răul din
carnea ta, deoarece tinereţea** şi
zorile vieţii sunt deşertăciune.
Şi adu-ţi aminte* de Creatorul
tău în zilele tinereţii tale,
înainte de a veni zilele** cele rele
şi de a se apropia anii despre
care vei zice: .N-am nici o plăcere în ei.,
înainte de a se întuneca*
soarele şi lumina şi luna şi stelele
şi de a se întoarce norii după
ploaie,
în ziua când tremură paznicii
casei şi se încovoaie* cei tari
şi încetează râşnitorii, pentru că
sunt puţini, şi se întunecă cei
care se uită** pe ferestre
şi se închid uşile dinspre stradă;
când slăbeşte uruitul* râşnitorilor
şi te trezeşti la glasul păsării
şi se aud înăbuşit toate fiicele**
cântării;
te temi, de asemenea, de ce
este înalt şi spaimele sunt pe
cale şi migdalul este în floare şi
lăcusta este o povarăi şi dorinţa s-a dus, pentru că omul
merge spre casa* lui dintotdeauna şi
bocitorii** cutreieră străzile;
înainte ca funia de argint să
se slăbească şi vasul de aur să
se sfărâme* şi urciorul să se spargă
la izvor şi roata să se strice
la fântână
şi ţărâna* să se întoarcă în
pământ, cum era, şi duhul** să
se întoarcă la Dumnezeu, care l-a
dat..
Deşertăciunea* deşertăciunilor,
spune Eclesiastul, totul este
deşertăciune!
Să ascultăm încheierea tuturor
celor spuse: Teme-te* de Dumnezeu
şi păzeşte poruncile Lui!
Pentru că aceasta este datoria
oricărui om.
Pentru că Dumnezeu va aduce*
orice faptă la judecată, cu orice
lucru ascuns, fie bun, fie rău.

S-ar putea să vă placă și