Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Ordin nr. 863 din 02/07/2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.

524 din 11/07/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" Ţinând cont de Avizul nr. 90.587 din 9 iunie 2008 al Ministerului Economiei şi Finanţelor, în temeiul art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutuluicadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor emite următorul ordin: Art. 1. - Se aprobă "Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, Laszlo Borbely Bucureşti, 2 iulie 2008. Nr. 863. ANEXĂ INSTRUCŢIUNI de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii .