Sunteți pe pagina 1din 6

sisteme de instalaţii de evacuare a fumului şi căldurii

sisteme de acţionare electrice cu lanţ

geZe e600 - e680

sistemul de acţionare electric cu lanţ pentru instalaţii de evacuare a fumului şi căldurii pentru deschidere directă

evacuare a fumului şi căldurii pentru deschidere directă sistemele de acţionare electrice cu lanţ geZe sunt

sistemele de acţionare electrice cu lanţ geZe sunt sisteme de acţionare electrice pentru instalaţii de evacuare a fumului şi căldurii în concepţie constructivă plană, pentru deschiderea directă a ferestrelor basculante, rabatabile, turnante, oscilo-culisante şi pivotante dreptunghiulare, montate vertical în încăperi uscate. acestea sunt adecvate pentru evacuarea naturală a fumului şi căldurii, îndepărtarea fumului şi pentru ventilare. sistemele de acţionare sunt paralele faţă de fereastră şi se adaptează armonios cu culoarea corespunzătoare la arhitectura ferestrei. ele sunt echipate cu un lanţ special care poate transmite forţe de tracţiune şi de apăsare. În poziţia închis, lanţul este înfăşurat invizibil în carcasa sistemului de acţionare. sistemele de acţionare e640 şi e660 sunt adecvate suplimentar şi pentru ferestre înclinate (ferestre de mansardă sau cupole transparente). În cazul cercevelelor foarte late sau grele se pot utiliza două sisteme de acţionare în tandem. pentru aceasta este necesar sistemul de decuplare tandem e102.

sistemul de acţionare electric cu lanţ e600 geZe

e102. sistemul de acţionare electric cu lanţ e600 geZe fig. 25-1 sistemul de acţionare electric cu

fig. 25-1

sistemul de acţionare electric cu lanţ e620 geZe

fig. 25-1 sistemul de acţionare electric cu lanţ e620 geZe fig. 25-2 C disponibil pentru lungimile

fig. 25-2

C

disponibil pentru lungimile de cursă 250 şi 370 mm (reglabil prin jumper)

C

disponibil pentru lungimile de cursă 200 şi 250 mm

C

forţa de tracţiune/apăsare: 300 n/150 n

C

forţa de tracţiune/apăsare: 200 n

C

consumul de curent: 2,3 a

C

consumul de curent: 0,85 a

sistemul de acţionare electric cu lanţ geZe e640

0,85 a sistemul de acţionare electric cu lanţ geZe e640 sistemul de acţionare electric cu lanţ

sistemul de acţionare electric cu lanţ geZe e660

geZe e640 sistemul de acţionare electric cu lanţ geZe e660   fig. 25-3 fig. 25-4 C
 

fig. 25-3

fig. 25-4

C

disponibil pentru lungimile de cursă 280 şi 380 mm

C

disponibil pentru lungimile de cursă 420 şi 600 mm

C

forţa de tracţiune/apăsare: 350 n

C

forţa de tracţiune/apăsare: 400 n

C

consumul de curent: 1,0 a

C

consumul de curent: 2,0 a

sistemul de acţionare electric cu lanţ geZe e680

2,0 a sistemul de acţionare electric cu lanţ geZe e680 fig. 25-5 C lungimea cursei: 835

fig. 25-5

C

lungimea cursei: 835 mm

C

forţa de tracţiune/apăsare: 400 n/200 n

C

consumul de curent: 2,3 a

252525

sisteme de instalaţii de evacuare a fumului şi căldurii

geZe e600 - e680

caracteristicile produsului

sisteme de acţionare electrice cu lanţ

C

sistem de acţionare electric cu lanţ pentru ventilarea şi aerisirea de zi cu zi, precum şi pentru evacuarea sigură şi rapidă a fumului şi căldurii şi îndepărtarea fumului

C

sisteme de acţionare electrice în concepţie constructivă plană

C

cu lanţ special, care poate transmite forţe de tracţiune şi de apăsare

C

acest lanţ special acţionează cercevelele ferestrelor cu precizie şi siguranţă

C

În poziţia închis, lanţul este înfăşurat invizibil în carcasa sistemului de acţionare

date tehnice

 

descrierea tehnică a produsului

 
 

e600

e620

e640

e660

e680

cursa 250/370

cursa 200 (250)

cursa 280 (380)

cursa 420 (600)

cursa 835

   

49x29x262

62x40x373

86x50x478

 

dimensiuni (lxhxl)

(mm)

86x50x269

(49x29x286)

(62x40x423)

(86x50x573)

86x50x687

forţa de apăsare

(n)

150

200

350

400

200

forţa de tracţiune

(n)

300

200

350

400

400

lungimea cursei

(mm)

250/370

200 (250)

280 (380)

420 (600)

835

viteza de împingere

(mm/s)

40

10

 

15

17

17

puterea consumată

(w)

50

20

 

25

50

50

consumul de curent

(a)

2,3

0,85

1,0

2,0

2,3

temperatura ambiantă

(°c)

-20/+40

-5/+50

-5/+50

-10/+50

-10/+50

gradul de protecţie/ clasa de protecţie

(ip)

20/iii

20/iii

22/iii

22/iii

22/iii

 

min. 430

min. 450

min. 540 (cursa 280)

min. 780 (cursa 420)

min. 1195

min. lăţimea cercevelei

(mm)

max. 1500

max. 1500

min. 660 (cursa 380)

min. 980 (cursa 600)

 
 

min. 500 (basculare, cursa 250)

min. 600

min. 900 (basculare)

min. 1100

min. 1100

Înălţimea cercevelei 2)

(mm)

min. 800 (basculare, cursa 370)

 

min. 500 (rabatare)

   
 

min. 500 (rabatare, cursa 370)

       
 

0 - 20

0 - 25

0

- 20 (basculare)

0 - 20

0 - 20

suprapunerea

(mm)

         
   

0

- 18 (rabatare)

   

suprafaţa cercevelei

(m²)

max. 1,5

max. 1,5

max. 1,5

max. 1,65

max. 1,65

necesarul de spaţiu pe ramă

(mm)

52 (27)

35 (25)

44 (35)

54 (35)

54 (35)

1) disponibil şi cu lungimi de cursă speciale 2) Înălţimi mai mici ale cercevelelor pot fi obţinute prin consolele rabatabile geZe

indicaţie În cazul utilizării la cercevelele de fereastră basculante prescriem din motive de responsabilitate a producătorului montarea unor feronerii de siguranţă de tip foarfece separate. acestea reprezintă un dispozitiv de siguranţă suplimentar, care asigură o legătură permanentă între cercevea şi ramă, de ex. feroneria de siguranţă de tip foarfece geZe nr. 35. luaţi în considerare suplimentar solicitările produse de acţiunea zăpezii şi vântului!

26

sisteme de instalaţii de evacuare a fumului şi căldurii

geZe e600 - e680

domeniul de aplicabilitate

sisteme de acţionare electrice cu lanţ

C

pentru ferestre dreptunghiulare montate vertical

C

sistemele de acţionare geZe e640 şi e660 sunt adecvate suplimentar şi pentru ferestre înclinate (ferestre de mansardă) şi cupole transparente

sistemele de acţionare cu lanţ e640, e660 şi e680 geZe în lungimi de cursă speciale

denumirea

 

lungimea de cursă specială

 

nr. id.

sistem de acţionare cu lanţ e640 / 265 - 165 mm

265

255

240

230

215

205

190

180

165

106853

sistem de acţionare cu lanţ e640 / 365 - 290 mm

365

355

340

330

315

305

290

-

-

106854

sistem de acţionare cu lanţ e660 / 400 - 250 mm

400

380

365

 

345

325

305

285

270

250

106867

sistem de acţionare cu lanţ e660 / 580 - 430 mm

580

560

545

 

525

505

485

465

450

430

106868

sistem de acţionare cu lanţ e680 / 815 - 435 mm

815 până la 435 mm în paşi de 20 mm

 

109855

numerele de identificare ale desenelor de execuţie şi ale schemelor de conexiuni

 
 

e600

 

e620

 

e640

 

e660

e680

desen de execuţie

45139-9-0950

45139-9-0951

 

45139-9-0952

 

45139-9-0953

 

45139-9-9508

schema de conexiuni

45139-9-0959

45139-9-0961

 

45139-9-0962

 

45139-9-0964

 

45139-9-9509

situaţii de montare

merkle-ratiopharm, ulm

  45139-9-9509 situaţii de montare merkle-ratiopharm, ulm fig. 27-1 reiterkaserne, stuttgart fig. 27-2 27

fig. 27-1

reiterkaserne, stuttgart

  45139-9-9509 situaţii de montare merkle-ratiopharm, ulm fig. 27-1 reiterkaserne, stuttgart fig. 27-2 27

fig. 27-2

27

28

sisteme de instalaţii de evacuare a fumului şi căldurii

sisteme de acţionare electrice cu lanţ

geZe e600 - e680

accesorii e600 - e680 varianta tandem console rabatabile fig. 28-1 fig. 28-2
accesorii e600 - e680
varianta tandem
console rabatabile
fig. 28-1
fig. 28-2
varianta tandem console rabatabile fig. 28-1 fig. 28-2 fig. 28-3 În cazul cercevelelor foarte late şi

fig. 28-3

În cazul cercevelelor foarte late şi grele se pot utiliza două sisteme de acţionare cu lanţ geZe în tandem, cu un sistem de decuplare tandem e102 corespunzător.

sistemele de acţionare amintite mai sus pot fi utilizate cu consolele rabatabile spre interior/exterior la ferestrele cu înălţime redusă a cercevelelor, adică domeniul de utilizare se măreşte considerabil. În funcţie de suprapunerea cercevelei sunt necesare aici parţial plăci de montaj.

placa cercevelei

necesare aici parţial plăci de montaj. placa cercevelei fig. 28-4 suplimentar faţă de sistemul de acţionare

fig. 28-4

suplimentar faţă de sistemul de acţionare electric cu lanţ, placa cercevelei este necesară pentru ferestrele cu montaj în ramă standard care se deschid spre exterior.

consola cercevelei

standard care se deschid spre exterior. consola cercevelei fig. 28-6 suplimentar faţă de sistemul de acţionare

fig. 28-6

suplimentar faţă de sistemul de acţionare electric cu lanţ, consola cercevelei este necesară pentru ferestrele cu montaj în ramă standard care se deschid spre interior.

feroneria de siguranţă de tip foarfece

spre interior. feroneria de siguranţă de tip foarfece fig. 28-5 În cazul utilizării la cercevelele de

fig. 28-5

În cazul utilizării la cercevelele de fereastră basculante prescriem din motive de responsabilitate a producătorului montarea unor feronerii de siguranţă de tip foarfece separate. acestea reprezintă un dispozitiv de siguranţă suplimentar, care asigură o legătură permanentă între cercevea şi ramă, de ex. feroneria de siguranţă de tip foarfece geZe nr. 35.

sisteme de instalaţii de evacuare a fumului şi căldurii

sisteme de acţionare electrice cu lanţ

consola pentru blocare mecanică

pentru sistemele de acţionare electrice cu lanţ geZe

consola pentru blocare mecanică geZe

cu lanţ geZe consola pentru blocare mecanică geZe fig. 29-1 la ferestrele cu suprafaţă mare a

fig. 29-1

la ferestrele cu suprafaţă mare a cercevelelor de regulă nu este suficientă o blocare doar de la sistemul de acţionare. ca soluţie pentru aceste cazuri aplicative, geZe oferă posibilitatea utilizării unei console suplimentare pentru blocare mecanică. consola suplimentară pentru blocare mecanică se montează foarte simplu. suplimentar este foarte economică deoarece este acţionată mecanic şi măreşte într-un mod necomplicat etanşeitatea ferestrei şi protecţia anti-efracţie. consola poate fi utilizată cu toate sistemele de acţionare electrice cu lanţ geZe de la e600 până la e680 la toate sistemele de profile uzuale şi ferestrele montate vertical cu funcţie de basculare, rabatare sau rotire.

caracteristicile produsului

C

pentru toate sistemele de acţionare cu lanţ geZe (e600 - e680)

C

pentru ferestre basculante, rabatabile şi turnante spre interior

C

pentru sistemele de profile uzuale

C

blocarea se realizează mecanic

avantaje

C

nu este necesar un sistem de comandă consecutiv suplimentar

C

prin transpunerea acestui sistem de blocare mecanic economic, nu sunt necesari conductori tip cablu suplimentari

C

montaj simplu după şabloane

C

etanşeitate mărită

C

protecţie anti-efracţie mărită

funcţionare

C

prin deplasarea spre interior şi exterior a sistemului de acţionare cu lanţ, cerceveaua ferestrei se deblochează, respectiv blochează mascat electromecanic prin intermediul închizătorului central aflat la interior.

C

blocarea mascată de jur împrejur în cerceveaua ferestrei se realizează prin angrenarea consolei cercevelei pe biela motoare şi provoacă astfel o blocare a pieselor de blocare.

desen de execuţie consola pentru blocare mecanică

consola pentru blocare mecanică geZe

95 (economic) cursa 16 cursa 13 standard-cursa aprox. 25 (spezial-cursa aprox. 30)
95 (economic)
cursa 16
cursa 13
standard-cursa aprox. 25
(spezial-cursa aprox. 30)

fig. 29-2

cerceveaua ferestrei
cerceveaua
ferestrei
cerceveaua ferestrei biela motoare a mecanismului de blocare (pe partea feroneriei)

biela motoare a mecanismului de blocare (pe partea feroneriei)

fig. 29-3

29

sisteme de instalaţii de evacuare a fumului şi căldurii

geZe e600 - e680

informaţii privind comanda

sisteme de acţionare electrice cu lanţ

denumirea

varianta

nr. id.

sistem de acţionare cu lanţ geZe e600 / 24 v cc cursa 250/370 mm (comutabil) fără cablu de legătură

argintiu

071628

alb ral 9016

071632

culoare ral

071631

consola cercevelei e600 pentru ferestre care se deschid spre interior

 

072033

placa cercevelei e600 pentru ferestre care se deschid spre exterior

 

072034

sistem de acţionare cu lanţ geZe e620 / 24 v cc cursa 200 mm cu cablu de legătură

argintiu

071648

alb ral 9016

071652

 

culoare ral

071651

sistem de acţionare cu lanţ geZe e620 / 24 v cc cursa 250 mm cu cablu de legătură

argintiu

072403

alb ral 9016

072408

 

culoare ral

072407

consola cercevelei e620 pentru ferestre care se deschid spre interior

 

072035

placa cercevelei e620 pentru ferestre care se deschid spre exterior

 

072036

sistem de acţionare cu lanţ geZe e640 / 24 v cc cursa 280 mm cu cablu de legătură

argintiu

072415

alb ral 9016

072419

 

culoare ral

072418

sistem de acţionare cu lanţ geZe e640 / 24 v cc cursa 380 mm cu cablu de legătură

argintiu

071653

alb ral 9016

071657

 

culoare ral

071656

consola cercevelei e640 pentru ferestre care se deschid spre interior

 

072037

placa cercevelei e640 pentru ferestre care se deschid spre exterior

 

072038

sistem de acţionare cu lanţ geZe e660 / 24 v cc cursa 420 mm cu cablu de legătură

argintiu

071662

alb ral 9016

071666

 

culoare ral

071665

sistem de acţionare cu lanţ geZe e660 / 24 v cc cursa 600 mm cu cablu de legătură

argintiu

071672

alb ral 9016

071676

 

culoare ral

071675

sistem de acţionare cu lanţ geZe e680 / 24 v cc cursa 835 mm cu cablu de legătură

argintiu

107614

alb ral 9016

107615

 

culoare ral

107616

consola cercevelei e660 + e680 pentru ferestre care se deschid spre interior

 

072039

placa cercevelei e660 + e680 pentru ferestre care se deschid spre exterior

 

072040

consola rabatabilă e600, e640, e660, e680 spre interior

 

084838

consola rabatabilă e660 + e680 spre interior

 

084966

consola rabatabilă e620 spre interior

 

102765

consola rabatabilă e620 spre exterior

 

102684

consolă pentru blocare mecanică e600

cursa 15 mm/18 mm ev1

107970/116361

consolă pentru blocare mecanică e620

cursa 15 mm/18 mm ev1

107971/116362

consolă pentru blocare mecanică e640

cursa 15 mm/18 mm ev1

107972/116363

consolă pentru blocare mecanică e660

cursa 15 mm/18 mm ev1

107973/116364

feronerie de siguranţă de tip foarfece nr. 35

 

014499

sistem de decuplare tandem e102/24 v cc

 

101323

30