Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

Inregistrare : ………………
Data: …………………………….

DOMNULE RECTOR.

Subsemnatul(a) ……………………………………….., avand CNP …...……………………., nascut in


anul………….., luna……………………….., ziua, …………, in loclaitatea …………………………….
Judetul…………………………………, in calitate de absolvent(a) al Universitatii Spiru Haret din
Bucuresti, Facultatea…………………………………........, specializarea………………...................., posesor
al adeverintei nr…………../………………………….., inteleg ca prin prezenta va formulez,

CERERE DE ELIBERARE A DIPLOMEI DE LICENTA

Conform EXAMENULUI DE LICENTA sustinut si promovat in conditiile impuse de Universitatea


Spiru Haret, in sesiunea…………………………., obtinand la proba Evaluarea cunostintelor fundamentale
si de specialitate media………………………, dobandind Titlul de Licentiat
…………………………………………………………………………….
Regulamentul privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior, aprobat prin Ordinul
nr.2287/2007- Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 716 din 23/10/2007 prevede la Capitolul IV –
Eliberarea actelor de studii.
Art. 20 (1) Titularii sau imputernicitii acestora au drepul sa solicite eliberarea actelor completate, dupa
termenul aprobat de senatul institutiei, care poate fi cel mult 12 luni de la finalizarea studiilor.
Capitolul VI – Dispozitii finale
Art. 38 Dupa finalizarea complete a studiilor, la cerere, absolventilor li se elibereaza Adeverinta de
absolvire a studiilor, al carei termen de valabilitate este maximum 12 luni, iar Metodologia Universitatii
Spiru Haret nr. 1405/21.05.2009, de organizare si desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor,
prevede la Cap. VII- Dispozitii finale: ,,Universitatea Spiru Haret, ca institutie organizatoare a
examenelor de licenta, elibereaza diploma de licenta insotite de Suplimentul de Diploma, dupa cel mult
12 luni de la incheierea examenului de licenta.
Avand in vedere legile si regulamentul in vigoare, Metodologia Universitatii Spiru Haret si implicit
faptul ca termenul de eliberare a diplomei este deposit din punct de vedere legal, va solicit eliberarea
DIPLOMEI DE LICENTA SI A SUPLIMENTULUI LA DIPLOMA.
Mentionez faptul ca diploma de licenta imi este urgent necesara pentru……………………………................
……………………………………………………………………………………………………………………………..
.
Rog sa fiu instiintat in scris in termen de 30 de zile (de la data inregistrarii acestui in scris) asupra
solutionarii prezentaei. Prezenta reprezinta notificare finala oficiala premergatoare deschiderii actiunii
in instant in vederea obtinerii actelor de studii de licentiate.
Va multumesc.

Data: …………………………. Semnatura: …………………………………