Sunteți pe pagina 1din 20

PROIECT LA STATISTICĂ ECONOMICĂ

Universitatea de Vest “VASILE GOLDIŞ” ARAD


Facultatea de Marketing Management şi Informatică

P ROIECT
LA
STATISTICĂ ECONOMICĂ

Coordonator lucrare : lectorDr. :Pavel FĂRCAŞ

Studenţi : ANDRA EUGEN


HUH DANA (ANDRA)

1
PROIECT LA STATISTICĂ ECONOMICĂ

Numele şi prenumele: ANDRA EUGEN


HUH DANA (ANDRA)

Coordonator lucrare : lectorDr. :Pavel FĂRCAŞ

Universitatea VASILE GOLDIŞ ARAD


Facultatea de ŞTIINŢE ECONOMICE
Forma de învăţământ: IDD.
Disciplina: STATISTICĂ ECONOMICĂ

FORMULAREA PROBLEMEI

Pentru cei 36 de angajaţi a unei Societăţi Comerciale au fost înregistrate datele


statistice privind numărul de ore lucrate săptămânal şi salariul primit. Datele sunt prezentate în tabelul
următor:

X Y
Cod angajat Ore lucrate Salariu ( $ )

1 40 100
2 30 50
3 45 130
4 20 35
5 42 110
6 48 150
7 40 105
8 38 90
9 35 80
10 32 70
11 43 100
12 45 110
13 30 60
14 36 80
15 40 120
16 25 60
17 44 110
18 32 90
19 40 105
20 39 100
21 41 120
22 28 50
23 47 140
24 31 55
25 26 100
26 38 100
27 40 110
28 42 105
29 40 100
30 37 90
31 27 60
32 33 70
33 47 154
34 24 50
35 36 85
36 33 75

2
PROIECT LA STATISTICĂ ECONOMICĂ

Se cere:
1. Să se repartizeze valorile individuale pentru fiecare variabilă înregistrată pe intervale de variaţie
egale şi să se centralizeze valorile pe grupe.
2. Să se reprezinte grafic seriile de repartiţie rezultate la punctul anterior.
3. Să se realizeze o grupare din care să rezulte legătura dintre numărul de ore lucrate şi salariul
primit.
4. Să se reprezinte grafic rezultatele grupării de la punctul trei.
5. Să se calculeze numărul mediu de ore lucrate săptămânal şi salariul mediu pe baza datelor
individuale.
6. Să se calculeze pentru cele două repartiţii de frecvenţe, indicatorii tendinţei centrale ( x ; y ; M e ; M 0 ).
7.Să se calculeze pe baza datelor primare abaterea medie liniară ( dx ; dy ), dispersia ( σ x2 ; σ y2 ),
abaterea medie pătratică ( σ x ; σ y ) şi coeficientul de variaţie ( v x ; v y ).
8. Să de calculeze pentru cele două serii de repartiţie pe intervale egale indicatorii sintetici ai
variaţiei şi să se interpreteze gradul de omogenitate al seriilor obţinute.

SOLUŢIE
Rezolvarea problemei pentru variabila x

1.

a) Calculul mărimii intervalului:

Mărimea intervalului = d
A
d= unde A = x max − x min şi N = 36
1 + 3,322 ⋅ log N
28 28 28
A = 48 − 20 = 28 ⇒ d = = =
1 + 3,322 ⋅ log 36 1 + 3,322 ⋅ log 36 1 + 3,322 ⋅ 1,55
28
A= = 4,54 ≈ 5 ore ⇒ d = 5 ore
6,1646

b) Intervalele de grupare∗:

I - interval

Limita minimă a intervalului ( l i ) = 20


Limita superioară ( l s ) = Limita minimă a intervalului ( l i ) + mărimea intervalului ( d )
l s = 20 + 5 = 25 ⇒ primul interval: 20 – 25 ⇒ 2 angajaţi

II - interval

Limita minimă a intervalului ( l i ) = 25


Limita superioară ( l s ) = 25 + 5 = 30 ⇒ al - II - lea interval: 25 – 30 ⇒ 4 angajaţi


limita minimă ( inferioară ) cuprinsă în interval

3
PROIECT LA STATISTICĂ ECONOMICĂ

III - interval

Limita minimă a intervalului ( l i ) = 30


Limita superioară ( l s ) = 30 + 5 = 35 ⇒ al - III - lea interval: 30 – 35 ⇒ 7 angajaţi

IV - interval

Limita minimă a intervalului ( l i ) = 35


Limita superioară ( l s ) = 35 + 5 = 40 ⇒ al - IV - lea interval: 35 – 40 ⇒ 7 angajaţi

V - interval

Limita minimă a intervalului ( l i ) = 40


Limita superioară ( l s ) = 40 + 5 = 45 ⇒ al - V - lea interval: 40 – 45 ⇒ 11 angajaţi

VI - interval

Limita minimă a intervalului ( l i ) = 45


Limita superioară ( l s ) = 45 + 5 = 50 ⇒ al - VI - lea interval: 45 – 50 ⇒ 5 angajaţi

c) Centralizarea valorilor pe grupe:

Grupa 1 20 – 25
Cod angajat Ore lucrate
4 20
34 24
TOTAL 2 angajaţi 44 ore

Grupa 2 25 – 30
Cod angajat Ore lucrate
16 25
22 28
25 26
31 27
TOTAL 4 angajaţi 106 ore

Grupa 3 30 – 35
Cod angajat Ore lucrate
2 30
10 32
13 30
18 32
24 31
32 33
36 33
TOTAL 7 angajaţi 221 ore

4
PROIECT LA STATISTICĂ ECONOMICĂ

Grupa 4 35 – 40
Cod angajat Ore lucrate
8 38
9 35
14 36
20 39
26 38
30 37
35 36
TOTAL 7 angajaţi 259 ore

Grupa 5 40 – 45
Cod angajat Ore lucrate
1 40
5 42
7 40
11 43
15 40
17 44
19 40
21 41
27 40
28 42
29 40
TOTAL 11 angajaţi 452 ore

Grupa 6 45 – 50
Cod angajat Ore lucrate
3 45
6 48
12 45
23 47
33 47
TOTAL 5 angajaţi 232 ore

d) Repartiţia angajaţiilor după orele lucrate:

Grupe de angajaţi după Numărul Total


orele lucrate angajaţilor ore lucrate
20 – 25 2 44
25 – 30 4 106
30 – 35 7 221
35 – 40 7 259
40 – 45 11 452
45 –50 5 232
TOTAL 36 1314

5
PROIECT LA STATISTICĂ ECONOMICĂ

2.
Tipul de grafic este histograma.

12
10
8
Frecveta

histograme
6
poligonul frecventelor
4
2
0
20 - 25 - 30- 35 - 40 - 45 -
25 30 35 40 45 50
histograme 2 4 7 7 11 5
poligonul 2 4 7 7 11 5
frecventelor
Interv. de grupare

Pentru Ox unitatea de lungime este un centimetru egal 5 ore.


Pentru Oy unitatea de lungime este un centimetru egal 2 angajaţi.

500
400
Frecventele

300 histograme
200 poligonul
100 f t l

0
20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 -
25 30 35 40 45 50
histograme 44 106 221 259 452 232
poligonul 44 106 221 259 452 232
frecventelor
Intervale de grupare

Pentru Ox unitatea de lungime este un centimetru egal 5 ore.


Pentru Oy unitatea de lungime este un centimetru egal 50 ore.

6
PROIECT LA STATISTICĂ ECONOMICĂ

3.

Legătura dintre x şi y o putem stabilii într-o grupare combinată între ele.

Gruparea
angajaţiilor Gruparea angajaţiilor după salariu
după orele TOTAL
lucrate 35 - 55 55 - 75 75 - 95 95 - 115 115 - 135 135 - 155

20 – 25 2 – – – – – 2
25 – 30 1 2 – 1 – – 4
30 – 35 1 4 2 – – – 7
35 – 40 – – 5 2 – – 7
40 – 45 – – – 9 2 – 11
45 – 50 – – – 1 1 3 5
TOTAL 4 6 7 13 3 3 36

4.
Diagrama norului de puncte:

15
5

13 • •
5 •
Pentru Ox unitatea de lungime •
11 este un centimetru egal 5 ore. • •
5 Pentru Oy unitatea de lungime
este un centimetru egal 20 $. • • • •
• •
95 • • • ••••

75 •• •••••

55 • • ••••

35 • • • •

0 20 25 30 35 40 45 50

5.

∑ xi
x=
n

7
PROIECT LA STATISTICĂ ECONOMICĂ

1314
⇒ x= = 36, 5 ore x = 36, 5 ore
36

6.

∑ x i ⋅ ni
x=
∑ ni

Grupe de angajaţi după ni frecvenţa xi mijlocul


orele lucrate pe interval intervalului
20 – 25 2 5
20 + = 22,5
2
25 – 30 4 5
25 + = 27,5
2
30 – 35 7 5
30 + = 32,5
2
35 – 40 7 5
35 + = 37,5
2
40 – 45 11 5
40 + = 42,5
2
45 –50 5 5
45 + = 47,5
2
TOTAL 36 210

(22,5 ⋅ 2) + (27,5 ⋅ 4) + (32,5 ⋅ 7) + (37,5 ⋅ 7) + (42,5 ⋅ 11) + (47,5 ⋅ 5)


x=
36

45 + 110 + 227,5 + 262,5 + 467,5 + 237,5 1350


x= = = 37, 5 ore
36 36

x = 37, 5 ore

36 + 1 37
Me = = = 18, 5
2 2

M e = 18, 5

Intervalul median

Grupe de
angajaţi Numărul de Frecvenţele cumulate crescător
după orele angajaţi
lucrate

20 – 25 I=2 I=2

8
PROIECT LA STATISTICĂ ECONOMICĂ

Grupe de
angajaţi Numărul de Frecvenţele cumulate crescător
după orele angajaţi
lucrate
Intervalul
25 – 30 II = 4 I + II = 2 + 4 = 6 median
30 – 35 III = 7 I + II + III = 2 + 4 + 7 = 13 unde
20 > 18,5
35 – 40 IV = 7 I + II + III + IV = 2 + 4 + 7 + 7 = 20
40 – 45 V = 11 I + II + III + IV + V = 2 + 4 + 7 + 7 + 11 = 31
45 –50 VI = 5 I + II + III + IV + V + VI = 2 + 4 + 7 + 7 + 11 + 5 = 36

Frecvenţa
pe
interval

⇒ Intervalul median este al patrulea ( 35 – 40 ). ⇒ x0 = 35

locul _ medianei − frecventele _ cumulate _ crescator _ pana _ la _ mediana


M e = x0 + d ⋅
frecventa _ pe _ int erval

18,5 − 13
⇒ M e = 35 + 5 ⋅ = 38, 9 ore
7
M e = 38, 9 ore

M o - unde frecvenţa este cea mai mare, aici 11 ⇒ M o - 40 – 45 ⇒ xo = 40

∆1
M o = xo + d ⋅
∆1 + ∆ 2

unde,
∆ 1 - diferenţa dintre frecvenţa intervalului modal şi frecvenţa anterioară
∆ 2 - diferenţa dintre frecvenţa intervalului modal şi frecvenţa după intervalul modal

(11 − 7)
M o = 40+ 5 ⋅ = 42
(11 − 7) + (11 − 5)
M o = 42

7.
Ordonate Nr. mediu de ore
crescător lucrate săptămnal

xi xi − x ( xi − x) 2
20 -16, 50 272, 25
24 -12, 50 156, 25
25 -11, 50 132, 25

9
PROIECT LA STATISTICĂ ECONOMICĂ

xi xi − x ( xi − x) 2
26 -10, 50 110, 25
27 -9, 50 90, 25
28 -8, 50 72, 25
30 -6, 50 42, 25
30 -6, 50 42, 25
31 -5, 50 30, 25
32 -4, 50 20, 25
32 -4, 50 20, 25
33 -3, 50 12, 25
33 -3, 50 12, 25
35 -1, 50 2, 25
36 -0, 50 0, 25
36 -0, 50 0, 25
37 0, 50 0, 25
38 1, 50 2, 25
38 1, 50 2, 25
39 2, 50 6, 25
40 3, 50 12, 25
40 3, 50 12, 25
40 3, 50 12, 25
40 3, 50 12, 25
40 3, 50 12, 25
40 3, 50 12, 25
41 4, 50 20, 25
42 5, 50 30, 25
42 5, 50 30, 25
43 6, 50 42, 25
44 7, 50 56, 25
45 8, 50 72, 25
45 8, 50 72, 25
47 10, 50 110, 25
47 10,50 110, 25
48 11,50 132, 25
∑ xi − x = 212 ∑( xi − x) 2 = 1777

d - abaterea medie liniară

∑ xi − x 212
= = 5,89 ≈ 5,9 ore
dx = 36
n

d x = 5, 9 ore

σ x2 - dispersia

10
PROIECT LA STATISTICĂ ECONOMICĂ

∑( xi − x) 2 1777
σ x2 = = = 49, 36
n 36

σ x2 = 49, 36

σ x - abaterea medie pătratică

σx = σ x2 = 49,36 = 7, 03 ore

σ x = 7, 03 ore

v x - coeficientul de variaţie

σx 7,03
vx = ⋅ 100 = ⋅ 100 = 19, 3 %
36,5
x

v x = 19, 3 %

Deoarece coeficientul de variaţie este mai mic de 30% – 35% rezultă că avem o colectivitate omogenă.

Grupe de angajaţi după ni xi


orele lucrate
20 – 25 2 22,5
25 – 30 4 27,5
30 – 35 7 32,5
35 – 40 7 37,5
40 – 45 11 42,5
45 –50 5 47,5

x = 37,5 ore - media pe interval

d - abaterea medie liniară

∑ x i − x ⋅ ni
dx =
∑ ni

11
PROIECT LA STATISTICĂ ECONOMICĂ

22,5 − 37,5 ⋅ 2 + 27,5 − 37,5 ⋅ 4 + 32,5 − 37,5 ⋅ 7 + 37,5 − 37,5 ⋅ 7 + 42,5 − 37,5 ⋅ 11 + 47,5 − 37,5 ⋅ 5
= =
36
210
= = 5, 83 ≈ 5, 8 ore
36

d x = 5, 8 ore

σ x2 - dispersia

∑ ( x i − x ) 2 ⋅ ni
σ =2
x
∑ ni

=
(22,5 − 37,5)2 ⋅ 2 + (27,5 − 37,5)2 ⋅ 4 + (32,5 − 37,5)2 ⋅ 7 + (37,5 − 37,5)2 ⋅ 7 + (42,5 − 37,5)2 ⋅ 11 + (47,5 − 37,5)2 ⋅ 5 =
36
1800
= = 50 σ = 50
2
x
36

σ x - abaterea medie pătratică

= 50 = 7, 03 ore
σx = σ x2

σ x = 7, 03 ore

v x - coeficientul de variaţie

7,07
σx = ⋅ 100 = 18, 8 % v x = 18, 8 %
vx = ⋅ 100 37,5
x
Deoarece coeficientul de variaţie este mai mic de 30% – 35% rezultă că avem o grupare statistică omogenă.

Rezolvarea problemei pentru variabila y

1.

a) Calculul mărimii intervalului:

Mărimea intervalului = d,

A unde A = y max − y min şi N = 36


d=
1 + 3,322 ⋅ log N

119 119 119


A = 154 − 35 = 119 ⇒ d = = = = =
1 + 3,322 ⋅ log 36 1 + 3,322 ⋅ log 36 1 + 3,322 ⋅ 1,55

12
PROIECT LA STATISTICĂ ECONOMICĂ

119
= = 19,30 ≈ 20 $ ⇒ d = 20 $
6,1646

b) Intervalele de grupare∗:

I - interval
Limita minimă a intervalului ( l i ) = 35
Limita superioară ( l s ) = Limita minimă a intervalului ( l i ) + mărimea intervalului ( d )
l s = 35+20 = 55 ⇒ primul interval: 35 – 55 ⇒ 4 angajaţi

II - interval
Limita minimă a intervalului ( l i ) = 55
Limita superioară ( l s ) = 55 + 20 = 75 ⇒ al-II-lea interval: 55 – 75 ⇒ 6 angajaţi

III - interval
Limita minimă a intervalului ( l i ) = 75
Limita superioară ( l s ) = 75 + 20 = 95 ⇒ al-III-lea interval: 75 – 95 ⇒ 7 angajaţi

IV - interval
Limita minimă a intervalului ( l i ) = 95
Limita superioară ( l s ) = 95 + 20 = 115 ⇒ al-IV-lea interval: 95 – 115 ⇒ 13 angajaţi

V - interval
Limita minimă a intervalului ( l i ) = 115
Limita superioară ( l s ) = 115 + 20 = 135 ⇒ al-V-lea interval: 115 – 135 ⇒ 3 angajaţi

VI - interval
Limita minimă a intervalului ( l i ) = 135
Limita superioară ( l s ) = 135 + 20 = 155 ⇒ al-VI-lea interval: 135 – 155 ⇒ 3 angajaţi

c) Centralizarea valorilor pe grupe:

Grupa 1 35 – 55
Cod angajat Salariu ( $ )
2 50
4 35
22 50
34 50
TOTAL 4 angajaţi 185 $

Grupa 2 55 – 75
Cod angajat Salariu ( $ )
10 70


limita minimă ( inferioară ) cuprinsă în interval

13
PROIECT LA STATISTICĂ ECONOMICĂ

13 60
16 60
24 55
31 60
32 70
TOTAL 6 angajaţi 375 $

Grupa 3 75 – 95
Cod angajat Salariu ( $ )
8 90
9 80
14 80
18 90
30 90
35 85
36 75
TOTAL 7 angajaţi 590 $

Grupa 4 95 – 115
Cod angajat Salariu ( $ )
1 100
5 110
7 105
11 100
12 110
17 110
19 105
20 100
25 100
26 100
27 110
28 105
29 100
TOTAL 13 angajaţi 1355 $

Grupa 5 115 – 135


Cod angajat Salariu ( $ )
3 130
15 120
21 120
TOTAL 3 angajaţi 370 $

Grupa 6 135 – 155


Cod angajat Salariu ( $ )
6 150
23 140
33 154
TOTAL 3 angajaţi 444 $

14
PROIECT LA STATISTICĂ ECONOMICĂ

d) Repartiţia angajaţiilor după orele lucrate:

Grupe de angajaţi după Numărul Salariu ( $ )


salariu angajaţilor
35 – 55 4 185
55 – 75 6 375
75 – 95 7 590
95 – 115 13 1355
115 – 135 3 370
135 –155 3 444
TOTAL 36 3319

2.
Tipul de grafic este histograma.
Pentru Ox unitatea de lungime este un centimetru egal 20 $.
grupe de angajati

15

10
histograme
5 poligonul frecventelor

0
35 - 55 - 75- 95 95 - 115 - 135 -
histograme 4 6 7 13 3 3
poligonul 4 6 7 13 3 3
frecventelor
frecventa

Pentru Oy unitatea de lungime este un centimetru egal 2 angajaţi.

1500

1000
histograme
poligonul frecventelor
500

0
35 - 55 - 75 - 95 - 115 - 135 -
55 75 95 115 135 195
histograme 185 375 590 1355 370 444
poligonul frecventelor 185 375 590 1355 370 444
frecvenţa

Pentru Ox unitatea de lungime este un centimetru egal 20 angajaţi.


Pentru Oy unitatea de lungime este un centimetru egal 200 $.

15
PROIECT LA STATISTICĂ ECONOMICĂ

3.

Legătura dintre y şi x o putem stabilii într-o grupare combinată între ele.

Gruparea
angajaţiilor Gruparea angajaţiilor după orele lucrate
după salariu TOTAL
20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50

35 – 55 2 1 1 – – – 4
55 – 75 – 2 4 – – – 6
75 – 95 – – 2 5 – – 7
95 – 115 – 1 – 2 9 1 13
115 – 135 – – – – 2 1 3
135 – 155 – – – – – 3 3
TOTAL 2 4 7 7 11 5 36

4.
Diagrama norului de puncte:

Pentru Ox
unitatea de
lungime este
50
un centimetru
egal 20 $.
Pentru Oy • • • •
45 unitatea de •
lungime este • • • • •
un centimetru • •
egal 5 ore.
40 ••••
•• •

35 • • •

• ••
30 • ••

• •
25 • •

20 • •

0 35 55 75 95 115 135 155

5.

∑ yi 3319
y= ⇒ y= = 92, 2 $ y = 92, 2 $
n 36
6.

∑ y i ⋅ ni
y=
∑ ni

16
PROIECT LA STATISTICĂ ECONOMICĂ

Grupe de angajaţi după ni yi


salariu
35 – 55 4 20
35 + = 45
2
55 – 75 6 20
55 + = 65
2
75 – 95 7 20
75 + = 85
2
95 – 115 13 20
95 + = 105
2
115 – 135 3 20
115 + = 125
2
135 – 155 3 20
135 + = 145
2
TOTAL 36 570

(45 ⋅ 4) + (65 ⋅ 6) + (85 ⋅ 7) + (105 ⋅ 13) + (125 ⋅ 3) + (145 ⋅ 3)


y=
36

180 + 390 + 595 + 1365 + 375 + 435 1350


y= = = 92, 77 $
36 36

y = 92,77 $

36 + 1 37
Me = = = 18, 5
2 2
M e = 18, 5

Grupe de
angajaţi Numărul de Frecvenţele cumulate crescător
după orele angajaţi
salariu

35 – 55 I=4 I=4
55 – 75 II = 6 I + II = 4 + 6 = 10
Intervalul
75 – 95 III = 7 I + II + III = 4 + 6 + 7 = 17 median
95 – 115 IV = 13 I + II + III + IV = 2 + 4 + 7 + 13 = 30 unde
115 – 135 V=3 I + II + III + IV + V = 2 + 4 + 7 + 1330+ 3> = 33
18,5
135 –155 VI = 3 I + II + III + IV + V + VI = 2 + 4 + 7 + 13 + 3 + 3 = 36

Frecvenţa
pe
interval

⇒ Intervalul median este al patrulea ( 95 – 115 ). ⇒ y 0 = 95

17
PROIECT LA STATISTICĂ ECONOMICĂ

locul _ medianei − frecventele _ cumulate _ crescator _ pana _ la _ mediana


M e = y0 + d ⋅
frecventa _ pe _ int erv

18,5 − 17
⇒ M e = 95 + 20 ⋅ = 97, 3 $ M e = 97, 3 $
13

M o - unde frecvenţa este cea mai mare, aici 13 ⇒ M o - 95 – 115 ⇒ y o = 95

∆1
M o = yo + d ⋅
∆1 + ∆ 2

unde,
∆ 1 - diferenţa dintre frecvenţa intervalului modal şi frecvenţa anterioară
∆ 2 - diferenţa dintre frecvenţa intervalului modal şi frecvenţa după intervalul modal
(13 − 7)
M o = 95 + 20 ⋅ = 102, M o = 102, 5
(13 − 7) + (13 − 3)

7.
Ordonate Salariul mediu
crescător săptămnal

yi yi − y ( yi − y) 2
35 -57, 2 272, 25
50 -42, 2 156, 25
50 -42, 2 132, 25
50 -42, 2 110, 25
55 -37, 2 90, 25
60 -32, 2 72, 25
60 -32, 2 42, 25
60 -32, 2 42, 25
70 -22, 2 30, 25
70 -22, 2 20, 25
75 -17, 2 20, 25
80 -12, 2 12, 25
80 -12, 2 12, 25
85 -7, 2 2, 25
90 -2, 2 0, 25
90 -2, 2 0, 25
90 -2, 2 0, 25
100 7, 8 2, 25
100 7, 8 2, 25
100 7, 8 6, 25
100 7, 8 12, 25
100 7, 8 12, 25
100 7, 8 12, 25
105 12, 8 12, 25
105 12, 8 12, 25
105 12, 8 12, 25

18
PROIECT LA STATISTICĂ ECONOMICĂ

yi yi − y ( yi − y) 2
110 17, 8 20, 25
110 17, 8 30, 25
110 17, 8 30, 25
110 17, 8 42, 25
120 27, 8 56, 25
120 27, 8 72, 25
130 37, 8 72, 25
140 47, 8 110, 25
150 57, 8 110, 25
154 61, 8 132, 25
∑ y i − y = 834, 6 ∑( y i − y ) 2 = 29297, 64

d - abaterea medie liniară

∑ yi − y 834,6
= = 23,18 ≈ 23,2 d y = 23, 2 $
dy = 36
n

σ y2 - dispersia

∑( y i − y ) 2 29297,64
σ y2 = = = 813, 82 σ y2 = 813, 82
n 36

σ y - abaterea medie pătratică

σy = σ y2 = 813,82 = 28, 52 $ σ y = 28, 52 $

v y - coeficientul de variaţie

σy 28,52
= ⋅ 100 = 30, 93 % v y = 30, 93 %
vy = ⋅ 100 92,2
y

Deoarece coeficientul de variaţie este mai mic de 30% – 35% rezultă că avem o colectivitate omogenă.

Grupe de angajaţi după salariu ni yi


35 – 55 4 45
55 – 75 6 65
75 – 95 7 85
95 – 115 13 105
115 – 135 3 125
135 –155 3 145

19
PROIECT LA STATISTICĂ ECONOMICĂ

y = 92, 77 $ - media pe interval

d - abaterea medie liniară

∑ yi − y ⋅ n i
dy =
∑ ni

45 − 92,77 ⋅ 4 + 65 − 92,77 ⋅ 6 + 85 − 92,77 ⋅ 7 + 105 − 92,77 ⋅ 13 + 125 − 92,77 ⋅ 3 + 145 − 92,77 ⋅ 3


= =
36

825,45
= = 22, 92 ≈ 22, 9 $ d y = 22, 9 $
36

σ y2 - dispersia

∑ ( y i − y ) 2 ⋅ ni
σ =2
y
∑ ni

=
(45 − 92,77 )2 ⋅ 4 + (65 − 92,77 )2 ⋅ 6 + (85 − 92,77 )2 ⋅ 7 + (105 − 92,77 )2 ⋅13 + (125 − 92,77 )2 ⋅ 3 + (145 − 92,77 )2 ⋅ 3 =
36
27422,19
= = 761, 72 σ y2 = 761, 72
36

σ y - abaterea medie pătratică

= 761,72 = 27, 59 $ σ y = 27, 59 $


σy = σ y2

v y - coeficientul de variaţie

27,59
σy = ⋅ 100 = 29, 74 % v y = 29, 74 %
vy = ⋅ 100 92,77
y

Deoarece coeficientul de variaţie este mai mic de 30% – 35% rezultă că avem o grupare statistică omogenă.

20