Sunteți pe pagina 1din 6
© ANIMALE SIPLANTE |/2) Fluturi si molii Leptdopterele, nume generic dat tuturor specitior de fluturi si molid, au apérut pen- tru prima datél cu peste 100 de milioane de ant in urma in perioada dinozaurilor, si tn ctuda umut cictu de viatét complica, ele au o serie de mijloace istete care le ajuta sit supravietuiased in mediul tor. in aproape coate fact de Polul Now’ $1 wi in regianea arctict Fcuri care rors in tmpal ier Lung wig. la teopice ‘stn Europt, da texemphs exist Speci ferte Ge Maul sf mth penins 4 ee e- Uri ies fo sunt, lial ad, pe I tates Puma ns ir tol chiar pettec majontatea vet in led — chiar 9 florull mater inoots pe eu iepidopeero roa ‘mts. Aviplle rhe AN. pregitite ce zhor in ape strate n dar 0 ete CX 51 dint inecte Lapate si mai rispanelite viel numa Fete puting tees in Fluture sau molie? Ontinul Lepidoptera ate dout subordne Flomoneua si Heterone rina vedere din cele dont suordine sunt xn Heosebit, deoicece elem asemanic, Odi enerala este ct tpecile din cel fea suborcha, fu ‘Wri, aw i nod la eapere, po ind cele din primal, molil, au antene subg, ascutie eau “impanste Exiett i difere ap antene previ tre felul in care aroile © Omics futurciut coada de randunich. (Cand este deranista fon secrets 0 cant tate mica de sub fang de un ros © Aceste trei Imagini arata omida f (area) 4 nenta (pupa) Mature onda rindi, FLUTURI $1 MOLIE O Un future sirican se pregitexte 34 inénce atl xe brinesc fin floc viu colorate Seaman cu och {anal anal eat mare sf astel Wajuna sa inceparteze peidator. Desi nu unt vail cid flor sunt rei mola te afi ir repavs, acoste pote tes la veal chin ste deranjat, id pridatorul Sl perrivanduri si Scape. De asemenes, ‘atu st mole se bbareaza pe culoare pe care extrag bri Inrosucerea roboscdel In| ‘toate, For © Principalete caracteristic ale omiaii flue tute ab al vera. Are gase och simll {ocel) pe ambelelaturt=! mandibue, cu -ugedtura puteric, foloste Ia mestocat. ho © Fhaturele capitan bran, Peaita sa de repaus este specifica mal degraba moiitor fare antone fine aeeutto sina Previzute au modu Ia eapete ca major ‘tea Futurlor. sunt ante ca cele posieioare pe cele douse Toth blab exisia st alte diferente. mic, De exemphi, majontatea “speciiioe de _moli ‘hoard in timpul nopti st majontales specie lige de faturt zboars ip timpul le. Inet penta a complica luerurie, exist uncle Speci de oli eare board intimal zl, a Fel cum ei print flutie! exist speci case ebuaré in Uinpul opti, De ssemenea, SGamenlt le considera pe primele nse viet neineresanie ~ nstetvecte MAIO fmblanive” care Nunura in furl Inminis Dar de fae priate ele exista mule speci trams Coloate, ash ci existd 5 flats neintere- Sani. a mil mull, exstd peste 15000 ce Speci de futuc, dar peste 150 C00 de speci de mali, Ciclul vietii lepidopterelor ‘Gch viet are pats faze oul, oma (larva), hima sau pupa si Ruturele oat, einer iin ona numa et permite inset 5 faspaindeasct sist coloalzeze no) regan, dar (ste si fara de reprodtucere tn tnpul cela oe inmulivesDupa imperachere, de obi femelee isi depun olde separa. si in fui pe un ip specific de plant x de Sinta de hana cea pe care © vor mince mizile cin urmdtoarea fazt, Dict fer © Foti pets 52 gisese Europa yi nord Asie. dar nurnérut tor este tn scidere in vestul Europe’ sin Marea depune ovale Iairun Joc gest, atunci Coniiale, find. yor fest dit OU. pu se. Yor putea ein sor mun, a unele spect, ire omizile se hranesc cv gama large ce plane, ale sunt depase in ump son sun! Impettite Dia ud ies omizile ~ niste vet tobulare formate din incle de chitind. Omida este un Fel de tub Fcut pentru se hrs, car ea ate Solus ascate care 9 ajuid sd supeavicwulasea SoShevie sf fle mina de pumerosii si ‘sma Omizi colorate lel sar ets mare vase 2 Pi fritimi 5 culo Mule sun bine camufat pe plancle cu cae se hrfnese, pe ind sel Eloi aprins, Okla mol cnabruy cate se Hithepe 5 sla Ste teere nacre rie cote al ottivgor 9 afigoaad sees fap pen cure ste v Deal meiorinien milo. oe Helnese cy plane, cud 3 uncle cre matali abe tnsecte, Uncle omizl minincd piduchi de Plame si ale insecte paral des Indika Plane. Une omit aie tualen geome Feawateni sunt chiar specallzie in prinderea piney Hee a be eee eae otis; teed cl pe tear mits cand Je permit